Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten productgroepen


Deze publicatie bevat gegevens over het aanbod en het gebruik van
goederen en diensten. Het aanbod van goederen en diensten wordt gevormd
door de productie en de invoer. Het gebruik bestaat uit uitvoer,
intermediair verbruik, consumptie, investeringen en de veranderingen in
de voorraden. Het verschil tussen de waarde van het aanbod en van het
gebruik wordt gevormd door de marges.

De goederen- en dienstentransacties kunnen worden onderverdeeld naar
productgroepen.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten productgroepen

Classificaties Perioden Aanbod (basisprijzen)...Productie (basisprijzen) (mln euro) Aanbod (basisprijzen)...Invoer (mln euro) MargesTotaal marges (mln euro) Gebruik (aankoopprijzen)Totaal gebruik (mln euro)
Macrototaal 1990 470.618 128.271 19.820 618.709
Macrototaal 1995 573.963 163.876 29.575 767.414
Macrototaal 2000 806.161 269.732 44.545 1.120.438
Macrototaal 2008 1.151.758 407.836 66.907 1.626.501
Macrototaal 2009* 1.092.462 354.585 62.360 1.509.407
Totaal productgroepen 1990 409.964 116.265 48.520 574.749
Totaal productgroepen 1995 500.311 149.175 66.605 716.091
Totaal productgroepen 2000 697.040 249.303 100.969 1.047.312
Totaal productgroepen 2008 1.010.734 384.312 135.492 1.530.538
Totaal productgroepen 2009* 962.973 331.388 123.151 1.417.512
Niet naar productgroepen, totaal 1990 60.654 12.006 -28.700 43.960
Niet naar productgroepen, totaal 1995 73.652 14.701 -37.030 51.323
Niet naar productgroepen, totaal 2000 109.121 20.429 -56.424 73.126
Niet naar productgroepen, totaal 2008 141.024 23.524 -68.585 95.963
Niet naar productgroepen, totaal 2009* 129.489 23.197 -60.791 91.895
Bron: CBS.
Verklaring van tekens