Energieverbruik en energiekosten; land - en tuinbouw, 1989 - 2006

Energieverbruik en energiekosten; land - en tuinbouw, 1989 - 2006

Bedrijf/Sector Perioden Uitgaven voor energieverbruik Totaal uitgaven (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Energie voor verwarming Totaal uitgaven voor verwarming (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Energie voor verwarming Aardgas (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Energie voor verwarming Warmte (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Elektriciteit (mln euro) Uitgaven voor energieverbruik Motorbrandstoffen (mln euro) Energieverbruik in PJ Totaal energieverbruik (PJ) Energieverbruik in PJ Energie voor verwarming Totaal energie voor verwarming (PJ) Energieverbruik in PJ Energie voor verwarming Aardgas (PJ) Energieverbruik in PJ Energie voor verwarming Warmte (PJ) Energieverbruik in PJ Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (PJ) Energieverbruik in PJ Elektriciteit (PJ) Energieverbruik in PJ Motorbrandstoffen (PJ) Energieverbruik fysiek Totaal energieverbruik (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiek Energie voor verwarming Totaal energie voor verwarming (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiek Energie voor verwarming Aardgas (mln m3) Energieverbruik fysiek Energie voor verwarming Warmte (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiek Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiek Elektriciteit (mln kWh) Energieverbruik fysiek Motorbrandstoffen (mln l) Kengetallen Energieverbruik per m2 glas Totaal per m2 glas (MJ) Kengetallen Energieverbruik per m2 glas Energie voor verwarming (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik per m2 glas Elektriciteit (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik per m2 glas Motorbrandstoffen (m3 a.e.) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik /m2 glas Totaal uitgaven per m2 glas (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik /m2 glas Energie voor verwarming (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik /m2 glas Elektriciteit (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik /m2 glas Motorbrandstoffen (euro) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Totaal energieverbruik per bedrijf (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Energie voor verwarming Totaal energie voor verwarming (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Energie voor verwarming Aardgas (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Energie voor verwarming Warmte (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Elektriciteit (GJ) Kengetallen Energieverbruik gemiddeld per bedrijf Motorbrandstoffen (GJ) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Totaal uitgaven per bedrijf (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Energie voor verwarming Totaal energie voor verwarming (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Energie voor verwarming Aardgas (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Energie voor verwarming Warmte (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Elektriciteit (euro) Kengetallen Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf Motorbrandstoffen (euro) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Totaal energieverbruik per bedrijf (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Energie voor verwarming Totaal energie voor verwarming (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Energie voor verwarming Aardgas (m3) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Energie voor verwarming Warmte (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Energie voor verwarming Overige energie voor verwarming (m3 a.e.) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Elektriciteit (kWh) Kengetallen Energieverbruik fysiek per bedrijf Motorbrandstoffen (liter)
Alle bedrijfstypen 1990 . . . . . . . 147,62 132,01 128,59 . 3,42 8,63 6,98 4.664,1 4.171,0 4.063,0 . 108,0 2.398 194,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle bedrijfstypen 1995 939,4 573,6 520,9 24,5 28,1 249,0 116,8 176,32 151,42 146,68 1,30 3,45 10,78 14,11 5.570,8 4.784,4 4.634,3 41,0 109,1 2.995 393,2 1.556 1.336 1.294 11 30 95 125 8.259 5.037 4.583 227 227 2.178 1.044 49.160 42.220 40.896 362 962 26.429 3.470
Alle bedrijfstypen 2000 1.217,9 661,1 573,9 59,3 28,0 333,6 223,1 169,12 141,92 124,54 15,43 1,96 13,28 13,92 5.343,3 4.484,1 3.934,9 487,4 54,5 3.689 388,0 1.735 1.456 1.278 158 20 136 143 12.493 6.782 5.887 608 287 3.422 2.289 54.813 45.998 40.365 5.000 559 37.841 3.980
Alle bedrijfstypen 2005 . . . . . . . 157,38 134,63 123,11 9,27 2,25 13,02 9,74 4.972,6 4.253,7 3.889,7 292,9 71,1 3.616 271,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle bedrijfstypen 2006 . . . . . . . 138,98 122,15 111,45 8,60 2,10 7,06 9,77 4.391,3 3.859,3 3.521,2 271,7 66,3 1.962 272,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 2,94 0,35 0,19 . 0,16 0,40 2,20 92,9 11,0 6,0 . 5,0 112 61,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 1995 37,7 2,0 0,1 . 1,9 10,1 25,5 3,72 0,26 0,04 - 0,22 0,39 3,07 117,5 8,2 1,3 - 6,8 107 85,6 254 18 3 . 15 26 210 2.541 136 0 . 136 681 1.724 8.027 558 91 . 467 7.343 5.852
Akkerbouwbedrijven 2000 78,9 2,1 0,5 . 1,5 15,1 61,8 4,14 0,16 0,06 - 0,10 0,51 3,47 130,8 5,0 1,8 - 2,8 142 96,7 301 11 4 . 7 37 252 5.742 149 40 . 110 1.095 4.498 9.517 363 131 . 205 10.364 7.037
Akkerbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 3,64 0,23 0,15 - 0,08 1,02 2,39 115,1 7,2 4,7 - 2,5 284 66,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 3,29 0,24 0,09 - 0,15 0,58 2,47 103,8 7,6 2,7 - 4,8 161 68,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 1995 7,9 0,6 0,4 . 0,3 4,7 2,5 0,69 0,10 0,06 - 0,03 0,24 0,35 21,7 3,0 2,0 - 1,1 66 9,8 341 48 31 . 17 118 175 3.948 318 182 . 136 2.360 1.271 10.789 1.516 989 . 528 32.791 4.889
Opengrondsgroentebedrijven 2000 6,2 0,5 0,4 . 0,1 2,6 3,0 0,41 0,06 0,05 - 0,01 0,10 0,25 12,8 1,8 1,7 - 0,1 27 7,0 278 40 36 . 4 67 172 4.242 344 276 . 68 1.816 2.083 8.789 1.252 1.138 . 101 18.502 4.794
Opengrondsgroentebedrijven 2005 . . . . . . . 0,50 0,06 0,05 - 0,01 0,27 0,17 15,8 2,0 1,5 - 0,4 75 4,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 2006 . . . . . . . 0,55 0,05 0,05 - 0,00 0,28 0,22 17,4 1,7 1,7 - 0,0 77 6,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 1995 227,3 201,7 187,7 13,3 0,6 22,2 3,4 59,11 57,67 56,89 0,71 0,08 0,97 0,47 1.867,7 1.822,2 1.797,5 22,3 2,4 270 13,0 16.329 15.932 15.716 195 21 268 129 62.803 55.724 51.867 3.676 182 6.126 953 515.931 503.368 496.541 6.166 661 74.522 3.604
Glasgroentenbedrijven 2000 241,5 212,8 173,8 38,9 0,1 25,7 3,0 54,86 53,56 43,54 10,02 0,01 1,01 0,29 1.733,3 1.692,3 1.375,6 316,5 0,2 280 8,0 20.748 20.258 16.466 3.788 3 382 109 91.356 80.484 65.752 14.698 34 9.725 1.147 655.559 640.059 520.259 19.699 89 106.046 3.034
Glasgroentenbedrijven 2005 . . . . . . . 57,55 56,85 50,71 6,14 0,01 0,65 0,04 1.818,3 1.796,4 1.602,3 193,9 0,2 182 1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 2006 . . . . . . . 54,03 54,10 47,32 6,77 0,00 -0,09 0,03 1.707,2 1.709,2 1.495,2 213,8 0,1 -26 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 1995 313,1 256,8 244,9 11,2 0,8 49,1 7,2 78,00 74,70 73,95 0,59 0,16 2,30 0,99 2.464,4 2.360,2 2.336,5 18,7 5,0 640 27,7 13.527 12.955 12.825 103 27 399 173 54.317 44.561 42.474 1.951 136 8.486 1.271 427.395 409.328 405.227 3.240 862 110.916 4.808
Glasbloemenbedrijven 2000 409,4 312,5 291,5 20,4 0,7 87,0 9,9 76,80 71,81 66,33 5,41 0,08 4,06 0,93 2.426,7 2.268,9 2.095,6 170,9 2,1 1.127 26,1 14.590 13.642 12.600 1.028 14 771 178 77.766 59.369 55.369 3.876 124 16.525 1.872 460.994 431.031 398.106 32.469 402 214.088 4.952
Glasbloemenbedrijven 2005 . . . . . . . 70,43 66,04 62,82 3,13 0,09 4,31 0,09 2.225,3 2.086,5 1.984,7 99,0 2,8 1.196 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 2006 . . . . . . . 57,08 57,59 55,66 1,83 0,09 -0,55 0,04 1.803,4 1.819,5 1.758,8 57,9 2,9 -154 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 118,99 116,66 116,38 . 0,28 2,25 0,07 3.759,6 3.686,0 3.677,0 . 9,0 626 2,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 1995 540,4 458,5 432,6 24,5 1,4 71,2 10,6 137,11 132,37 130,84 1,30 0,24 3,27 1,46 4.332,1 4.182,4 4.134,0 41,0 7,4 910 40,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2000 650,9 525,3 465,3 59,3 0,7 112,7 12,9 131,66 125,37 109,86 15,43 0,08 5,07 1,22 4.160,0 3.961,3 3.471,2 487,4 2,4 1.407 34,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 127,98 122,89 113,53 9,27 0,09 4,96 0,13 4.043,6 3.882,9 3.587,0 292,9 3,0 1.378 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 111,11 111,68 102,99 8,60 0,09 -0,65 0,07 3.510,6 3.528,7 3.254,0 271,7 3,0 -180 2,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 1995 20,6 6,3 5,0 . 1,2 9,2 5,2 2,37 1,25 1,07 - 0,17 0,42 0,70 74,9 39,4 33,9 - 5,5 118 19,5 1.009 530 456 . 74 180 298 8.758 2.677 2.133 . 545 3.903 2.178 31.875 16.761 14.419 . 2.342 50.012 8.314
Bloem(bollen)bedrijven 2000 35,7 8,9 8,4 . 0,5 17,1 9,7 3,22 1,66 1,62 - 0,04 0,69 0,86 101,7 52,5 51,3 - 1,1 193 24,0 1.415 731 714 . 17 306 379 15.686 3.904 3.698 . 205 7.523 4.260 44.716 23.086 22.559 . 465 84.886 567
Bloem(bollen)bedrijven 2005 . . . . . . . 3,04 1,76 1,69 - 0,07 0,85 0,43 96,1 55,7 53,4 - 2,3 235 12,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 2006 . . . . . . . 2,73 1,44 1,37 - 0,07 0,73 0,56 86,1 45,6 43,4 - 2,2 201 15,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 1995 10,6 4,7 4,1 . 0,5 5,3 0,6 1,51 1,13 1,06 - 0,06 0,29 0,09 47,7 35,6 33,6 - 2,0 81 2,5 2.257 1.686 1.590 . 96 439 132 15.837 7.034 6.217 . 817 7.850 953 71.297 53.262 50.239 . 3.023 121.823 3.685
Champignonbedrijven 2000 13,3 6,5 6,1 . 0,4 6,1 0,7 1,81 1,47 1,44 - 0,03 0,28 0,06 57,2 46,6 45,5 - 0,9 77 1,6 3.507 2.856 2.792 . 64 538 113 25.772 12.553 11.754 . 799 11.909 1.309 110.805 90.237 88.203 . 1.795 149.366 3.158
Champignonbedrijven 2005 . . . . . . . 0,89 0,69 0,55 - 0,14 0,19 0,00 28,0 21,8 17,5 - 4,3 54 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 2006 . . . . . . . 0,89 0,69 0,55 - 0,14 0,19 0,00 28,0 21,8 17,5 - 4,3 54 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 1995 7,1 0,0 0,0 . 0,0 3,9 3,1 0,60 0,00 0,00 - 0,00 0,16 0,43 18,8 0,1 0,0 - 0,1 44 12,1 217 1 0 . 1 58 158 2.541 0 0 . 0 1.407 1.134 6.846 30 0 . 30 16.049 4.403
Fruitteeltbedrijven 2000 8,1 0,0 0,0 . 0,0 4,9 3,2 0,41 0,00 0,00 - 0,00 0,16 0,25 13,0 0,1 0,0 - 0,1 44 6,9 186 1 0 . 1 72 112 3.666 17 0 . 17 2.223 1.426 5.864 34 0 . 30 20.063 3.130
Fruitteeltbedrijven 2005 . . . . . . . 0,36 0,01 0,01 - 0,00 0,20 0,16 11,5 0,2 0,2 - 0,0 54 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 2006 . . . . . . . 0,36 0,01 0,01 - 0,00 0,18 0,17 11,5 0,4 0,4 - 0,0 50 4,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 1995 5,0 0,8 0,6 . 0,2 1,2 3,0 0,59 0,13 0,11 - 0,02 0,05 0,42 18,6 4,0 3,4 - 0,6 13 11,6 234 50 43 . 7 18 166 1.951 318 227 . 91 454 1.180 7.385 1.578 1.350 . 227 4.981 4.623
Boomkwekerijbedrijven 2000 5,9 0,7 0,6 . 0,1 0,9 4,3 0,56 0,09 0,08 - 0,01 0,03 0,43 17,6 2,9 2,7 - 0,2 8 12,1 229 38 35 . 4 12 179 2.427 307 267 . 40 369 1.751 7.233 1.202 1.091 . 98 3.415 4.979
Boomkwekerijbedrijven 2005 . . . . . . . 0,58 0,38 0,38 - 0,00 0,10 0,09 18,3 12,1 12,1 - 0,0 28 2,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 2006 . . . . . . . 0,85 0,65 0,65 - 0,00 0,17 0,04 27,0 20,4 20,4 - 0,0 46 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 1990 . . . . . . . 0,59 0,25 0,19 . 0,06 0,18 0,16 18,6 8,0 6,0 . 2,0 50 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 1995 12,1 0,8 0,6 . 0,2 5,1 6,2 1,19 0,13 0,11 - 0,02 0,21 0,85 37,4 4,1 3,4 - 0,7 57 23,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2000 14,0 0,8 0,6 . 0,1 5,8 7,4 0,97 0,09 0,08 - 0,01 0,19 0,68 30,5 3,0 2,7 - 0,3 53 19,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2005 . . . . . . . 0,94 0,39 0,39 - 0,00 0,30 0,26 29,8 12,4 12,4 - 0,0 83 7,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2006 . . . . . . . 1,22 0,66 0,66 - 0,00 0,35 0,21 38,5 20,8 20,8 - 0,0 96 5,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 5,53 4,53 4,18 . 0,35 0,61 0,40 174,7 143,0 132,0 . 11,0 169 11,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 1995 25,4 16,6 15,6 . 1,0 6,1 2,8 5,10 4,43 4,29 - 0,15 0,29 0,38 161,2 140,1 135,4 - 4,6 80 10,6 2.589 2.249 2.175 . 74 146 194 12.887 8.395 7.896 . 499 3.086 1.407 81.795 71.060 68.721 . 2.339 40.560 5.400
Overige tuinbouwbedrijven 2000 29,6 16,8 16,8 . 0,0 10,0 2,7 5,00 4,23 4,23 - 0,00 0,54 0,23 158,0 133,5 133,5 - 0,0 150 6,5 3.067 2.593 2.593 . 0 331 144 18.129 10.331 10.327 . 5 6.163 1.635 96.912 81.928 81.922 . 5 91.826 4.006
Overige tuinbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 2,60 2,37 2,28 - 0,09 0,12 0,11 82,0 74,9 72,2 - 2,7 33 3,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 2,05 1,74 1,74 - 0,00 0,15 0,15 64,7 55,0 55,0 - 0,0 43 4,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 1990 . . . . . . . 8,73 2,69 1,99 . 0,70 2,90 3,13 275,8 85,0 63,0 . 22,0 806 87,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 1995 143,9 21,8 17,3 . 4,5 74,4 47,7 11,11 2,86 2,37 - 0,48 3,00 5,25 351,1 90,3 75,0 - 15,3 835 146,3 207 53 44 . 9 56 98 2.723 408 318 . 91 1.407 908 6.554 1.686 1.400 . 286 15.580 2.731
Graasdierbedrijven 2000 194,1 18,0 13,4 . 4,6 77,2 98,9 9,60 1,67 1,40 - 0,27 2,78 5,16 303,4 52,6 44,1 - 7,5 772 143,8 204 35 30 . 6 59 110 4.124 383 286 . 97 1.641 2.100 6.444 1.118 938 . 159 16.395 3.054
Graasdierbedrijven 2005 . . . . . . . 8,48 1,31 1,14 - 0,17 2,53 4,63 267,8 41,5 36,0 - 5,5 704 129,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 2006 . . . . . . . 8,32 1,25 1,03 - 0,22 2,57 4,50 262,9 39,5 32,7 - 6,8 714 125,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 1990 . . . . . . . 6,93 5,25 3,86 . 1,39 1,43 0,23 219,0 166,0 122,0 . 44,0 398 6,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 1995 93,7 46,8 34,3 . 12,5 42,7 4,1 8,65 6,34 4,77 - 1,56 1,83 0,48 273,3 200,2 150,8 - 49,4 508 13,5 749 548 413 . 135 158 42 8.123 4.039 2.950 . 1.089 3.721 363 23.650 17.325 13.052 . 4.273 43.965 1.169
Hokdierbedrijven 2000 135,7 66,7 51,1 . 15,6 63,8 5,1 8,39 5,65 4,53 - 1,11 2,32 0,42 265,1 178,4 143,2 - 31,1 644 11,8 1.001 674 541 . 133 277 50 16.190 7.960 6.100 . 1.860 7.616 614 31.622 21.288 17.088 . 3.707 76.883 1.402
Hokdierbedrijven 2005 . . . . . . . 6,27 3,88 2,66 - 1,22 1,95 0,43 198,0 122,7 84,1 - 38,6 542 12,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 2006 . . . . . . . 5,72 3,27 2,22 - 1,05 2,06 0,39 180,8 103,3 70,1 - 33,2 573 10,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 1995 63,9 34,3 25,7 . 8,6 26,6 3,0 6,07 4,58 3,59 - 0,99 1,13 0,37 191,9 144,6 113,3 - 31,3 314 10,2 788 593 465 . 128 146 48 8.304 4.447 3.358 . 1.089 3.449 408 24.883 18.750 14.692 . 4.057 40.686 1.327
Varkensbedrijven 2000 80,3 42,1 31,1 . 11,0 35,2 3,0 5,51 4,12 3,34 - 0,79 1,16 0,23 174,0 130,3 105,4 - 22,0 321 6,3 908 680 550 . 130 191 37 13.247 6.946 5.130 . 1.816 5.804 497 28.697 21.496 17.390 . 3.623 53.000 1.035
Varkensbedrijven 2005 . . . . . . . 3,46 2,17 1,63 - 0,54 1,10 0,19 109,3 68,5 51,5 - 17,0 305 5,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 2006 . . . . . . . 3,16 1,85 1,38 - 0,47 1,11 0,20 99,8 58,4 43,7 - 14,7 308 5,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 1995 9,9 1,2 0,5 . 0,6 8,5 0,3 0,57 0,16 0,07 - 0,09 0,38 0,03 18,1 5,1 2,1 - 3,0 106 0,8 452 127 53 . 75 302 23 7.850 908 408 . 499 6.716 227 14.287 4.024 1.670 . 2.354 83.792 646
Legkippenbedrijven 2000 14,2 1,2 1,1 . 0,1 12,2 0,8 0,69 0,16 0,15 - 0,01 0,47 0,06 21,9 5,0 4,8 - 0,2 130 1,8 596 138 131 . 7 404 55 12.219 1.052 937 . 115 10.484 684 18.839 4.348 4.125 . 196 112.134 1.532
Legkippenbedrijven 2005 . . . . . . . 0,58 0,10 0,06 - 0,04 0,42 0,05 18,2 3,1 1,7 - 1,4 118 1,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 2006 . . . . . . . 0,60 0,11 0,09 - 0,02 0,44 0,05 18,9 3,4 2,8 - 0,5 123 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 1990 . . . . . . . 3,89 2,25 1,80 . 0,44 0,85 0,79 122,9 71,0 57,0 . 14,0 237 22,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 1995 47,1 15,4 10,8 . 4,6 20,1 11,6 4,87 2,57 2,05 - 0,52 0,84 1,46 154,0 81,1 64,8 - 16,3 234 40,8 409 216 172 . 43 71 123 3.948 1.271 908 . 363 1.679 998 12.934 6.814 5.442 . 1.372 19.648 3.427
Combinatiebedrijven 2000 59,5 15,5 11,1 . 4,4 23,0 20,9 3,92 1,56 1,26 - 0,30 0,80 1,56 123,9 49,3 39,9 - 8,3 223 43,4 398 158 128 . 30 82 158 6.036 1.577 1.129 . 448 2.340 2.120 12.579 5.006 4.048 . 846 22.674 4.407
Combinatiebedrijven 2005 . . . . . . . 3,05 1,04 0,66 - 0,37 0,82 1,19 96,3 32,8 21,0 - 11,8 228 33,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 2006 . . . . . . . 3,11 1,12 0,74 - 0,38 0,80 1,20 98,4 35,4 23,3 - 12,0 222 33,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: LEI, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van de land- en tuinbouw voor de jaren 1989 tot en met 2006. Dat is het verbruik van de energie die door de agrarische sector wordt afgenomen van energiedistributiebedrijven. Ook de uitgaven die daarvoor nodig waren, zijn in de tabel opgenomen. Het agrarische energieverbruik bestaat vooral uit aardgasverbruik door de glastuinbouw.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 1989

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2006 zijn definitief.

Wijziging per 23 februari 2010
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven voor energieverbruik
Uitgaven voor het verbruik van energie.
Totaal uitgaven
Totaal van alle uitgaven voor direct energieverbruik, dat wil zeggen de energie die wordt afgenomen van energiedistributiebedrijven.
Energie voor verwarming
Uitgaven voor energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal uitgaven voor verwarming
Alle uitgaven voor energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Aardgas
Uitgaven voor aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Uitgaven voor restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
niet in eigendom zijn van het agrarische bedrijf maar geleasd worden
van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Uitgaven voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor verwarming.
Elektriciteit
Uitgaven voor elektriciteitsafname van het net. Wanneer er een
wkk-installatie is in eigendom van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden
teruggeleverd. In dat geval betreft dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Uitgave voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Energieverbruik in PJ
PJ : petajoule.
Een PJ is 1 000 000 000 000 000 joule (een 1 met 15 nullen).
Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een PJ komt overeen met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of 278 miljoen
kilowattuur elektriciteit.
Totaal energieverbruik
Het totale energieverbruik.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal energie voor verwarming
Verbruik van energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Aardgas
Verbruik van aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in
eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Verbruik van restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
geleasd worden van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor verwarming.
Elektriciteit
Afname van elektriciteit van het net. Wanneer een wkk-installatie in
eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. In dat geval is dit cijfer de netto-afname. Een negatief getal betekent dat de teruglevering groter is dan de afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Energieverbruik fysiek
Totaal energieverbruik uitgedrukt in fysieke eenheden.
Fysieke eenheden zijn bijvoorbeeld kubieke meters, liters, kilogrammen en
kilowattuur (kWh).
Totaal energieverbruik
Totaal energieverbruik in m3 aardgas equivalent.
Een m3 a.e. is de hoeveelheid energie die overeenkomt met een kubieke meter aardgas.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal energie voor verwarming
Totaal verbruik van energie voor verwarmen, drogen, verlichten
en bewaren.
Aardgas
Verbruik van aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in
eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Verbruik van restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
geleasd worden van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor verwarming.
Elektriciteit
Afname van elektriciteit van het net. Wanneer een wkk-installatie in
eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. In dat geval is dit cijfer de netto-afname. Een negatief getal betekent dat de teruglevering groter is dan de afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Kengetallen
Energieverbruik per m2 glas
Energieverbruik per m2 glas uitgedrukt in MJ.
MJ : megajoule.
Dit is 1 000 000 joule.
Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Andere in deze tabel gebruikte veelvouden van de joule zijn de
petajoule (PJ, =10^15), terajoule (TJ, =10^12 joule),
de gigajoule (GJ =10^9 joule).
Totaal per m2 glas
Het totale energieverbruik per m2 glas.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Elektriciteit
Afname van elektriciteit van het net. Wanneer een wkk-installatie in
eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. In dat geval is dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Uitgaven voor energieverbruik /m2 glas
Uitgaven voor energieverbruik per m2 glas.
Totaal uitgaven per m2 glas
Uitgaven voor het totale energieverbruik.
Energie voor verwarming
Uitgaven voor energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Elektriciteit
Uitgaven voor de afgenomen elektriciteit van het net. Wanneer een
wkk-installatie in eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden
teruggeleverd. In dat geval betreft dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Uitgave voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Energieverbruik gemiddeld per bedrijf
Totaal energieverbruik gemiddeld per bedrijf uitgedrukt in GJ.
GJ: gigajoule.
een GJ is 1 000 000 000 joule (een 1 met 9 nullen).
Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Andere in deze tabel gebruikte veelvouden van de joule zijn de
petajoule (PJ, = 10^15 joule), terajoule (TJ, =10^12 joule) en de
megajoule (MJ = 10^6 joule).
Totaal energieverbruik per bedrijf
Het totale energieverbruik.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal energie voor verwarming
Energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Aardgas
Verbruik van aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in
eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Verbruik van restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
geleasd worden van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Verbruik van voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor
verwarming
.
Elektriciteit
Afname van elektriciteit van het net. Wanneer een wkk-installatie in
eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. In dat geval is dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Uitgaven voor energieverbruik / bedrijf
Totale uitgaven voor energieverbruik per bedrijf.
Totaal uitgaven per bedrijf
Totaal van de uitgaven voor energieverbruik.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal energie voor verwarming
Alle uitgaven voor energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Aardgas
Uitgaven voor aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in
eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Uitgaven voor restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
geleasd worden van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert
zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Uitgaven voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor verwarming.
Elektriciteit
Uitgaven voor elektriciteitsafname van het net. Wanneer een
wkk-installatie in eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden
teruggeleverd. In dat geval betreft dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Uitgaven voor allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.
Energieverbruik fysiek per bedrijf
Totaal energieverbruik per bedrijf uitgedrukt in fysieke eenheden.
Totaal energieverbruik per bedrijf
Het totale energieverbruik.
Energie voor verwarming
Alle energie benut voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Totaal energie voor verwarming
Verbruik van energie voor verwarmen, drogen, verlichten en bewaren.
Aardgas
Verbruik van aardgas, inclusief het verbruik door wkk-installaties in eigendom van het agrarische bedrijf.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Warmte
Verbruik van restwarmte van elders, zoals uit wkk-installaties die
geleasd worden van het nutsbedrijf, of restwarmte uit de industrie.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Overige energie voor verwarming
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor verwarming.
Elektriciteit
Afname van elektriciteit van het net. Wanneer een wkk-installatie in
eigendom is van het agrarische bedrijf, of wanneer er windenergie wordt gebruikt, kan elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. In dat geval is dit cijfer de netto-afname.
WKK staat voor warmte-kracht-koppeling. Een wkk-installatie produceert zowel warmte als elektriciteit.
Motorbrandstoffen
Verbruik van allerlei brandstoffen voor zover gebruikt voor beweging.