Energieverbruik en energiekosten; land - en tuinbouw, 1989 - 2006


De tabel bevat gegevens over het energieverbruik van de land- en tuinbouw voor de jaren 1989 tot en met 2006. Dat is het verbruik van de energie die door de agrarische sector wordt afgenomen van energiedistributiebedrijven. Ook de uitgaven die daarvoor nodig waren, zijn in de tabel opgenomen. Het agrarische energieverbruik bestaat vooral uit aardgasverbruik door de glastuinbouw.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 1989

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2006 zijn definitief.

Wijziging per 23 februari 2010
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Energieverbruik en energiekosten; land - en tuinbouw, 1989 - 2006

Bedrijf/Sector Perioden Uitgaven voor energieverbruikTotaal uitgaven (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikEnergie voor verwarmingTotaal uitgaven voor verwarming (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikEnergie voor verwarmingAardgas (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikEnergie voor verwarmingWarmte (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikElektriciteit (mln euro) Uitgaven voor energieverbruikMotorbrandstoffen (mln euro) Energieverbruik in PJTotaal energieverbruik (PJ) Energieverbruik in PJEnergie voor verwarmingTotaal energie voor verwarming (PJ) Energieverbruik in PJEnergie voor verwarmingAardgas (PJ) Energieverbruik in PJEnergie voor verwarmingWarmte (PJ) Energieverbruik in PJEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (PJ) Energieverbruik in PJElektriciteit (PJ) Energieverbruik in PJMotorbrandstoffen (PJ) Energieverbruik fysiekTotaal energieverbruik (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiekEnergie voor verwarmingTotaal energie voor verwarming (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiekEnergie voor verwarmingAardgas (mln m3) Energieverbruik fysiekEnergie voor verwarmingWarmte (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiekEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (mln m3 a.e.) Energieverbruik fysiekElektriciteit (mln kWh) Energieverbruik fysiekMotorbrandstoffen (mln l) KengetallenEnergieverbruik per m2 glasTotaal per m2 glas (MJ) KengetallenEnergieverbruik per m2 glasEnergie voor verwarming (m3 a.e.) KengetallenEnergieverbruik per m2 glasElektriciteit (m3 a.e.) KengetallenEnergieverbruik per m2 glasMotorbrandstoffen (m3 a.e.) KengetallenUitgaven voor energieverbruik /m2 glasTotaal uitgaven per m2 glas (euro) KengetallenUitgaven voor energieverbruik /m2 glasEnergie voor verwarming (euro) KengetallenUitgaven voor energieverbruik /m2 glasElektriciteit (euro) KengetallenUitgaven voor energieverbruik /m2 glasMotorbrandstoffen (euro) KengetallenEnergieverbruik gemiddeld per bedrijfTotaal energieverbruik per bedrijf (GJ) Energieverbruik gemiddeld per bedrijfEnergie voor verwarmingTotaal energie voor verwarming (GJ) Energieverbruik gemiddeld per bedrijfEnergie voor verwarmingAardgas (GJ) Energieverbruik gemiddeld per bedrijfEnergie voor verwarmingWarmte (GJ) Energieverbruik gemiddeld per bedrijfEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (GJ) KengetallenEnergieverbruik gemiddeld per bedrijfElektriciteit (GJ) KengetallenEnergieverbruik gemiddeld per bedrijfMotorbrandstoffen (GJ) KengetallenUitgaven voor energieverbruik / bedrijfTotaal uitgaven per bedrijf (euro) Uitgaven voor energieverbruik / bedrijfEnergie voor verwarmingTotaal energie voor verwarming (euro) Uitgaven voor energieverbruik / bedrijfEnergie voor verwarmingAardgas (euro) Uitgaven voor energieverbruik / bedrijfEnergie voor verwarmingWarmte (euro) Uitgaven voor energieverbruik / bedrijfEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (euro) KengetallenUitgaven voor energieverbruik / bedrijfElektriciteit (euro) KengetallenUitgaven voor energieverbruik / bedrijfMotorbrandstoffen (euro) KengetallenEnergieverbruik fysiek per bedrijfTotaal energieverbruik per bedrijf (m3 a.e.) Energieverbruik fysiek per bedrijfEnergie voor verwarmingTotaal energie voor verwarming (m3 a.e.) Energieverbruik fysiek per bedrijfEnergie voor verwarmingAardgas (m3) Energieverbruik fysiek per bedrijfEnergie voor verwarmingWarmte (m3 a.e.) Energieverbruik fysiek per bedrijfEnergie voor verwarmingOverige energie voor verwarming (m3 a.e.) KengetallenEnergieverbruik fysiek per bedrijfElektriciteit (kWh) KengetallenEnergieverbruik fysiek per bedrijfMotorbrandstoffen (liter)
Alle bedrijfstypen 1990 . . . . . . . 147,62 132,01 128,59 . 3,42 8,63 6,98 4.664,1 4.171,0 4.063,0 . 108,0 2.398 194,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle bedrijfstypen 1995 939,4 573,6 520,9 24,5 28,1 249,0 116,8 176,32 151,42 146,68 1,30 3,45 10,78 14,11 5.570,8 4.784,4 4.634,3 41,0 109,1 2.995 393,2 1.556 1.336 1.294 11 30 95 125 8.259 5.037 4.583 227 227 2.178 1.044 49.160 42.220 40.896 362 962 26.429 3.470
Alle bedrijfstypen 2000 1.217,9 661,1 573,9 59,3 28,0 333,6 223,1 169,12 141,92 124,54 15,43 1,96 13,28 13,92 5.343,3 4.484,1 3.934,9 487,4 54,5 3.689 388,0 1.735 1.456 1.278 158 20 136 143 12.493 6.782 5.887 608 287 3.422 2.289 54.813 45.998 40.365 5.000 559 37.841 3.980
Alle bedrijfstypen 2005 . . . . . . . 157,38 134,63 123,11 9,27 2,25 13,02 9,74 4.972,6 4.253,7 3.889,7 292,9 71,1 3.616 271,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle bedrijfstypen 2006 . . . . . . . 138,98 122,15 111,45 8,60 2,10 7,06 9,77 4.391,3 3.859,3 3.521,2 271,7 66,3 1.962 272,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 2,94 0,35 0,19 . 0,16 0,40 2,20 92,9 11,0 6,0 . 5,0 112 61,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 1995 37,7 2,0 0,1 . 1,9 10,1 25,5 3,72 0,26 0,04 - 0,22 0,39 3,07 117,5 8,2 1,3 - 6,8 107 85,6 254 18 3 . 15 26 210 2.541 136 0 . 136 681 1.724 8.027 558 91 . 467 7.343 5.852
Akkerbouwbedrijven 2000 78,9 2,1 0,5 . 1,5 15,1 61,8 4,14 0,16 0,06 - 0,10 0,51 3,47 130,8 5,0 1,8 - 2,8 142 96,7 301 11 4 . 7 37 252 5.742 149 40 . 110 1.095 4.498 9.517 363 131 . 205 10.364 7.037
Akkerbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 3,64 0,23 0,15 - 0,08 1,02 2,39 115,1 7,2 4,7 - 2,5 284 66,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akkerbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 3,29 0,24 0,09 - 0,15 0,58 2,47 103,8 7,6 2,7 - 4,8 161 68,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 1995 7,9 0,6 0,4 . 0,3 4,7 2,5 0,69 0,10 0,06 - 0,03 0,24 0,35 21,7 3,0 2,0 - 1,1 66 9,8 341 48 31 . 17 118 175 3.948 318 182 . 136 2.360 1.271 10.789 1.516 989 . 528 32.791 4.889
Opengrondsgroentebedrijven 2000 6,2 0,5 0,4 . 0,1 2,6 3,0 0,41 0,06 0,05 - 0,01 0,10 0,25 12,8 1,8 1,7 - 0,1 27 7,0 278 40 36 . 4 67 172 4.242 344 276 . 68 1.816 2.083 8.789 1.252 1.138 . 101 18.502 4.794
Opengrondsgroentebedrijven 2005 . . . . . . . 0,50 0,06 0,05 - 0,01 0,27 0,17 15,8 2,0 1,5 - 0,4 75 4,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opengrondsgroentebedrijven 2006 . . . . . . . 0,55 0,05 0,05 - 0,00 0,28 0,22 17,4 1,7 1,7 - 0,0 77 6,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 1995 227,3 201,7 187,7 13,3 0,6 22,2 3,4 59,11 57,67 56,89 0,71 0,08 0,97 0,47 1.867,7 1.822,2 1.797,5 22,3 2,4 270 13,0 16.329 15.932 15.716 195 21 268 129 62.803 55.724 51.867 3.676 182 6.126 953 515.931 503.368 496.541 6.166 661 74.522 3.604
Glasgroentenbedrijven 2000 241,5 212,8 173,8 38,9 0,1 25,7 3,0 54,86 53,56 43,54 10,02 0,01 1,01 0,29 1.733,3 1.692,3 1.375,6 316,5 0,2 280 8,0 20.748 20.258 16.466 3.788 3 382 109 91.356 80.484 65.752 14.698 34 9.725 1.147 655.559 640.059 520.259 19.699 89 106.046 3.034
Glasgroentenbedrijven 2005 . . . . . . . 57,55 56,85 50,71 6,14 0,01 0,65 0,04 1.818,3 1.796,4 1.602,3 193,9 0,2 182 1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasgroentenbedrijven 2006 . . . . . . . 54,03 54,10 47,32 6,77 0,00 -0,09 0,03 1.707,2 1.709,2 1.495,2 213,8 0,1 -26 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 1995 313,1 256,8 244,9 11,2 0,8 49,1 7,2 78,00 74,70 73,95 0,59 0,16 2,30 0,99 2.464,4 2.360,2 2.336,5 18,7 5,0 640 27,7 13.527 12.955 12.825 103 27 399 173 54.317 44.561 42.474 1.951 136 8.486 1.271 427.395 409.328 405.227 3.240 862 110.916 4.808
Glasbloemenbedrijven 2000 409,4 312,5 291,5 20,4 0,7 87,0 9,9 76,80 71,81 66,33 5,41 0,08 4,06 0,93 2.426,7 2.268,9 2.095,6 170,9 2,1 1.127 26,1 14.590 13.642 12.600 1.028 14 771 178 77.766 59.369 55.369 3.876 124 16.525 1.872 460.994 431.031 398.106 32.469 402 214.088 4.952
Glasbloemenbedrijven 2005 . . . . . . . 70,43 66,04 62,82 3,13 0,09 4,31 0,09 2.225,3 2.086,5 1.984,7 99,0 2,8 1.196 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasbloemenbedrijven 2006 . . . . . . . 57,08 57,59 55,66 1,83 0,09 -0,55 0,04 1.803,4 1.819,5 1.758,8 57,9 2,9 -154 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 118,99 116,66 116,38 . 0,28 2,25 0,07 3.759,6 3.686,0 3.677,0 . 9,0 626 2,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 1995 540,4 458,5 432,6 24,5 1,4 71,2 10,6 137,11 132,37 130,84 1,30 0,24 3,27 1,46 4.332,1 4.182,4 4.134,0 41,0 7,4 910 40,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2000 650,9 525,3 465,3 59,3 0,7 112,7 12,9 131,66 125,37 109,86 15,43 0,08 5,07 1,22 4.160,0 3.961,3 3.471,2 487,4 2,4 1.407 34,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 127,98 122,89 113,53 9,27 0,09 4,96 0,13 4.043,6 3.882,9 3.587,0 292,9 3,0 1.378 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glastuinbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 111,11 111,68 102,99 8,60 0,09 -0,65 0,07 3.510,6 3.528,7 3.254,0 271,7 3,0 -180 2,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 1995 20,6 6,3 5,0 . 1,2 9,2 5,2 2,37 1,25 1,07 - 0,17 0,42 0,70 74,9 39,4 33,9 - 5,5 118 19,5 1.009 530 456 . 74 180 298 8.758 2.677 2.133 . 545 3.903 2.178 31.875 16.761 14.419 . 2.342 50.012 8.314
Bloem(bollen)bedrijven 2000 35,7 8,9 8,4 . 0,5 17,1 9,7 3,22 1,66 1,62 - 0,04 0,69 0,86 101,7 52,5 51,3 - 1,1 193 24,0 1.415 731 714 . 17 306 379 15.686 3.904 3.698 . 205 7.523 4.260 44.716 23.086 22.559 . 465 84.886 567
Bloem(bollen)bedrijven 2005 . . . . . . . 3,04 1,76 1,69 - 0,07 0,85 0,43 96,1 55,7 53,4 - 2,3 235 12,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloem(bollen)bedrijven 2006 . . . . . . . 2,73 1,44 1,37 - 0,07 0,73 0,56 86,1 45,6 43,4 - 2,2 201 15,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 1995 10,6 4,7 4,1 . 0,5 5,3 0,6 1,51 1,13 1,06 - 0,06 0,29 0,09 47,7 35,6 33,6 - 2,0 81 2,5 2.257 1.686 1.590 . 96 439 132 15.837 7.034 6.217 . 817 7.850 953 71.297 53.262 50.239 . 3.023 121.823 3.685
Champignonbedrijven 2000 13,3 6,5 6,1 . 0,4 6,1 0,7 1,81 1,47 1,44 - 0,03 0,28 0,06 57,2 46,6 45,5 - 0,9 77 1,6 3.507 2.856 2.792 . 64 538 113 25.772 12.553 11.754 . 799 11.909 1.309 110.805 90.237 88.203 . 1.795 149.366 3.158
Champignonbedrijven 2005 . . . . . . . 0,89 0,69 0,55 - 0,14 0,19 0,00 28,0 21,8 17,5 - 4,3 54 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Champignonbedrijven 2006 . . . . . . . 0,89 0,69 0,55 - 0,14 0,19 0,00 28,0 21,8 17,5 - 4,3 54 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 1995 7,1 0,0 0,0 . 0,0 3,9 3,1 0,60 0,00 0,00 - 0,00 0,16 0,43 18,8 0,1 0,0 - 0,1 44 12,1 217 1 0 . 1 58 158 2.541 0 0 . 0 1.407 1.134 6.846 30 0 . 30 16.049 4.403
Fruitteeltbedrijven 2000 8,1 0,0 0,0 . 0,0 4,9 3,2 0,41 0,00 0,00 - 0,00 0,16 0,25 13,0 0,1 0,0 - 0,1 44 6,9 186 1 0 . 1 72 112 3.666 17 0 . 17 2.223 1.426 5.864 34 0 . 30 20.063 3.130
Fruitteeltbedrijven 2005 . . . . . . . 0,36 0,01 0,01 - 0,00 0,20 0,16 11,5 0,2 0,2 - 0,0 54 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruitteeltbedrijven 2006 . . . . . . . 0,36 0,01 0,01 - 0,00 0,18 0,17 11,5 0,4 0,4 - 0,0 50 4,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 1995 5,0 0,8 0,6 . 0,2 1,2 3,0 0,59 0,13 0,11 - 0,02 0,05 0,42 18,6 4,0 3,4 - 0,6 13 11,6 234 50 43 . 7 18 166 1.951 318 227 . 91 454 1.180 7.385 1.578 1.350 . 227 4.981 4.623
Boomkwekerijbedrijven 2000 5,9 0,7 0,6 . 0,1 0,9 4,3 0,56 0,09 0,08 - 0,01 0,03 0,43 17,6 2,9 2,7 - 0,2 8 12,1 229 38 35 . 4 12 179 2.427 307 267 . 40 369 1.751 7.233 1.202 1.091 . 98 3.415 4.979
Boomkwekerijbedrijven 2005 . . . . . . . 0,58 0,38 0,38 - 0,00 0,10 0,09 18,3 12,1 12,1 - 0,0 28 2,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boomkwekerijbedrijven 2006 . . . . . . . 0,85 0,65 0,65 - 0,00 0,17 0,04 27,0 20,4 20,4 - 0,0 46 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 1990 . . . . . . . 0,59 0,25 0,19 . 0,06 0,18 0,16 18,6 8,0 6,0 . 2,0 50 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 1995 12,1 0,8 0,6 . 0,2 5,1 6,2 1,19 0,13 0,11 - 0,02 0,21 0,85 37,4 4,1 3,4 - 0,7 57 23,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2000 14,0 0,8 0,6 . 0,1 5,8 7,4 0,97 0,09 0,08 - 0,01 0,19 0,68 30,5 3,0 2,7 - 0,3 53 19,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2005 . . . . . . . 0,94 0,39 0,39 - 0,00 0,30 0,26 29,8 12,4 12,4 - 0,0 83 7,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blijvende-teeltbedrijven 2006 . . . . . . . 1,22 0,66 0,66 - 0,00 0,35 0,21 38,5 20,8 20,8 - 0,0 96 5,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 1990 . . . . . . . 5,53 4,53 4,18 . 0,35 0,61 0,40 174,7 143,0 132,0 . 11,0 169 11,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 1995 25,4 16,6 15,6 . 1,0 6,1 2,8 5,10 4,43 4,29 - 0,15 0,29 0,38 161,2 140,1 135,4 - 4,6 80 10,6 2.589 2.249 2.175 . 74 146 194 12.887 8.395 7.896 . 499 3.086 1.407 81.795 71.060 68.721 . 2.339 40.560 5.400
Overige tuinbouwbedrijven 2000 29,6 16,8 16,8 . 0,0 10,0 2,7 5,00 4,23 4,23 - 0,00 0,54 0,23 158,0 133,5 133,5 - 0,0 150 6,5 3.067 2.593 2.593 . 0 331 144 18.129 10.331 10.327 . 5 6.163 1.635 96.912 81.928 81.922 . 5 91.826 4.006
Overige tuinbouwbedrijven 2005 . . . . . . . 2,60 2,37 2,28 - 0,09 0,12 0,11 82,0 74,9 72,2 - 2,7 33 3,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige tuinbouwbedrijven 2006 . . . . . . . 2,05 1,74 1,74 - 0,00 0,15 0,15 64,7 55,0 55,0 - 0,0 43 4,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 1990 . . . . . . . 8,73 2,69 1,99 . 0,70 2,90 3,13 275,8 85,0 63,0 . 22,0 806 87,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 1995 143,9 21,8 17,3 . 4,5 74,4 47,7 11,11 2,86 2,37 - 0,48 3,00 5,25 351,1 90,3 75,0 - 15,3 835 146,3 207 53 44 . 9 56 98 2.723 408 318 . 91 1.407 908 6.554 1.686 1.400 . 286 15.580 2.731
Graasdierbedrijven 2000 194,1 18,0 13,4 . 4,6 77,2 98,9 9,60 1,67 1,40 - 0,27 2,78 5,16 303,4 52,6 44,1 - 7,5 772 143,8 204 35 30 . 6 59 110 4.124 383 286 . 97 1.641 2.100 6.444 1.118 938 . 159 16.395 3.054
Graasdierbedrijven 2005 . . . . . . . 8,48 1,31 1,14 - 0,17 2,53 4,63 267,8 41,5 36,0 - 5,5 704 129,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graasdierbedrijven 2006 . . . . . . . 8,32 1,25 1,03 - 0,22 2,57 4,50 262,9 39,5 32,7 - 6,8 714 125,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 1990 . . . . . . . 6,93 5,25 3,86 . 1,39 1,43 0,23 219,0 166,0 122,0 . 44,0 398 6,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 1995 93,7 46,8 34,3 . 12,5 42,7 4,1 8,65 6,34 4,77 - 1,56 1,83 0,48 273,3 200,2 150,8 - 49,4 508 13,5 749 548 413 . 135 158 42 8.123 4.039 2.950 . 1.089 3.721 363 23.650 17.325 13.052 . 4.273 43.965 1.169
Hokdierbedrijven 2000 135,7 66,7 51,1 . 15,6 63,8 5,1 8,39 5,65 4,53 - 1,11 2,32 0,42 265,1 178,4 143,2 - 31,1 644 11,8 1.001 674 541 . 133 277 50 16.190 7.960 6.100 . 1.860 7.616 614 31.622 21.288 17.088 . 3.707 76.883 1.402
Hokdierbedrijven 2005 . . . . . . . 6,27 3,88 2,66 - 1,22 1,95 0,43 198,0 122,7 84,1 - 38,6 542 12,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hokdierbedrijven 2006 . . . . . . . 5,72 3,27 2,22 - 1,05 2,06 0,39 180,8 103,3 70,1 - 33,2 573 10,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 1995 63,9 34,3 25,7 . 8,6 26,6 3,0 6,07 4,58 3,59 - 0,99 1,13 0,37 191,9 144,6 113,3 - 31,3 314 10,2 788 593 465 . 128 146 48 8.304 4.447 3.358 . 1.089 3.449 408 24.883 18.750 14.692 . 4.057 40.686 1.327
Varkensbedrijven 2000 80,3 42,1 31,1 . 11,0 35,2 3,0 5,51 4,12 3,34 - 0,79 1,16 0,23 174,0 130,3 105,4 - 22,0 321 6,3 908 680 550 . 130 191 37 13.247 6.946 5.130 . 1.816 5.804 497 28.697 21.496 17.390 . 3.623 53.000 1.035
Varkensbedrijven 2005 . . . . . . . 3,46 2,17 1,63 - 0,54 1,10 0,19 109,3 68,5 51,5 - 17,0 305 5,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varkensbedrijven 2006 . . . . . . . 3,16 1,85 1,38 - 0,47 1,11 0,20 99,8 58,4 43,7 - 14,7 308 5,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 1995 9,9 1,2 0,5 . 0,6 8,5 0,3 0,57 0,16 0,07 - 0,09 0,38 0,03 18,1 5,1 2,1 - 3,0 106 0,8 452 127 53 . 75 302 23 7.850 908 408 . 499 6.716 227 14.287 4.024 1.670 . 2.354 83.792 646
Legkippenbedrijven 2000 14,2 1,2 1,1 . 0,1 12,2 0,8 0,69 0,16 0,15 - 0,01 0,47 0,06 21,9 5,0 4,8 - 0,2 130 1,8 596 138 131 . 7 404 55 12.219 1.052 937 . 115 10.484 684 18.839 4.348 4.125 . 196 112.134 1.532
Legkippenbedrijven 2005 . . . . . . . 0,58 0,10 0,06 - 0,04 0,42 0,05 18,2 3,1 1,7 - 1,4 118 1,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legkippenbedrijven 2006 . . . . . . . 0,60 0,11 0,09 - 0,02 0,44 0,05 18,9 3,4 2,8 - 0,5 123 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 1990 . . . . . . . 3,89 2,25 1,80 . 0,44 0,85 0,79 122,9 71,0 57,0 . 14,0 237 22,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 1995 47,1 15,4 10,8 . 4,6 20,1 11,6 4,87 2,57 2,05 - 0,52 0,84 1,46 154,0 81,1 64,8 - 16,3 234 40,8 409 216 172 . 43 71 123 3.948 1.271 908 . 363 1.679 998 12.934 6.814 5.442 . 1.372 19.648 3.427
Combinatiebedrijven 2000 59,5 15,5 11,1 . 4,4 23,0 20,9 3,92 1,56 1,26 - 0,30 0,80 1,56 123,9 49,3 39,9 - 8,3 223 43,4 398 158 128 . 30 82 158 6.036 1.577 1.129 . 448 2.340 2.120 12.579 5.006 4.048 . 846 22.674 4.407
Combinatiebedrijven 2005 . . . . . . . 3,05 1,04 0,66 - 0,37 0,82 1,19 96,3 32,8 21,0 - 11,8 228 33,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinatiebedrijven 2006 . . . . . . . 3,11 1,12 0,74 - 0,38 0,80 1,20 98,4 35,4 23,3 - 12,0 222 33,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: LEI, CBS
Verklaring van tekens