Maatschappelijke opvang (vrouwenopvang en overige), 1997 - 2000

Maatschappelijke opvang (vrouwenopvang en overige), 1997 - 2000

Soort opvang Perioden Aantal voorzieningen (absoluut) Opgenomen cliënten (absoluut) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Ontvangen subsidies Van gemeenten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Ontvangen subsidies Van CVZ (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Ontvangen subsidies Overige subsidies (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Ontvangsten van cliënten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Organisatiekosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Verzorgingskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Overige lasten (mln euro) Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro) Personeelsgegevens Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.) Totaal personeel (absoluut) Personeelsgegevens Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeelsgegevens Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Fulltimers (absoluut) Personeelsgegevens Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.) Werkzame personen Parttimers (absoluut) Personeelsgegevens Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.) FTE (absoluut) Personeelsgegevens Overig personeel Gewerkte uren oproep- en uitzendkrachten (x 1 000) Personeelsgegevens Overig personeel Vrijwilligers (absoluut) Personeelsgegevens Overig personeel Door vrijwilligers gewerkte uren (x 1 000)
Totaal 1997 . . 125,3 90,6 5,9 3,4 19,8 5,7 127,0 78,5 27,5 9,0 9,4 2,5 -1,6 3.784,0 3.784,0 818,0 2.966,0 2.814,0 181,5 4.582 178,6
Totaal 1998 354 14.939 141,2 99,9 8,7 3,9 21,8 6,9 146,8 90,3 31,0 10,5 10,5 4,6 -5,6 4.337,0 4.337,0 954,0 3.383,0 3.133,0 281,4 4.609 164,9
Totaal 1999 383 18.284 156,9 110,0 8,9 4,9 23,8 9,4 164,2 105,5 33,1 11,6 12,0 2,1 -7,3 4.924,0 4.924,0 1.191,0 3.733,0 3.493,0 278,8 . .
Totaal 2000 449 19.034 162,4 117,4 7,9 4,8 24,6 7,6 170,8 113,6 32,7 11,3 11,2 2,0 -8,4 5.186,0 . . . 3.679,0 . . .
Vrouwenopvang 1997 . . 32,1 28,0 0,6 0,5 1,8 1,1 32,3 22,3 5,8 2,2 1,6 0,4 -0,2 1.048,0 1.048,0 84,0 964,0 799,0 50,6 . .
Vrouwenopvang 1998 64 7.488 34,2 29,1 1,1 0,5 2,0 1,5 33,8 23,5 6,0 2,3 1,7 0,4 0,4 1.091,0 1.091,0 90,0 1.001,0 764,7 65,7 . .
Vrouwenopvang 1999 80 8.957 35,7 31,4 1,1 0,4 1,6 1,2 35,7 25,3 6,0 2,3 1,7 0,4 0,0 1.201,0 1.201,0 83,0 1.118,0 822,3 58,7 . .
Vrouwenopvang 2000 105 8.856 . 36,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dak- en thuislozenzorginternaten 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dak- en thuislozenzorginternaten 1998 217 2.437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dak- en thuislozenzorginternaten 1999 228 2.608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dak- en thuislozenzorginternaten 2000 180 2.722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige maatschappelijke opvang 1997 . . 93,3 62,6 5,3 2,9 18,0 4,6 94,7 56,2 21,7 6,9 7,8 2,1 -1,4 2.736,0 2.736,0 734,0 2.002,0 2.015,0 130,9 . .
Overige maatschappelijke opvang 1998 73 5.014 107,0 70,8 7,5 3,5 19,9 5,4 113,0 66,8 25,0 8,2 8,8 4,2 -5,9 3.245,7 3.245,7 864,0 2.381,7 2.368,3 215,7 . .
Overige maatschappelijke opvang 1999 75 6.719 121,3 78,6 7,8 4,5 22,1 8,2 128,5 80,2 27,1 9,3 10,3 1,7 -7,3 3.723,0 3.723,0 1.108,0 2.615,0 2.670,7 220,1 . .
Overige maatschappelijke opvang 2000 164 7.456 . 80,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: Fed. Opv.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfsopbrengsten, - lasten en personeelsgegevens t.a.v.
vrouwenopvang en overige maatschappelijke opvang.
1997 - 2000
Gewijzigd op 31 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal voorzieningen
Opgenomen cliënten
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
Ontvangen betalingen en subsidies van en voor individuen of groepen
die vanwege psychosociale problemen tijdelijk geen eigen huis hebben of
niet in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Ontvangen subsidies
Van gemeenten
Van CVZ
College voor zorgverzekeringen (vroeger Ziekenfondsraad); betreft
subsidies voor 'Zorg op Maat'.
Overige subsidies
Ontvangsten van cliënten
Ontvangen eigen bijdragen.
Overige opbrengsten
Ontvangsten voor andere werksoorten, uitlenen eigen personeel,
doorberekende kosten, rente, financiële en buitengewone resultaten en
overige.
Bedrijfslasten
Voor individuen of groepen die vanwege psychosociale problemen tijdelijk
geen eigen huis hebben of niet in hun eigen woonomgeving kunnen
verblijven gemaakte kosten zoals personeelskosten, huisvestingskosten,
organisatiekosten, verzorgingskosten, betaalde rente, overige
voorzieningen.
Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Verzorgingskosten
Overige lasten
Exploitatiesaldo
Saldo van het totaal van baten en lasten van maatschappelijke opvang.
Personeelsgegevens
Gegevens per 31/12 van personeel (op loonlijst), oproepkrachten,
uitzendkrachten en vrijwilligers werkzaam bij maatschappelijke opvang.
Personeel op loonlijst (excl. oproepkr.)
Totaal personeel
Werkzame personen
Totaal werkzame personen
Fulltimers
Parttimers
FTE
De parttimers zijn, op basis van het aantal door hen te werken uren,
omgerekend tot fulltime equivalenten. Door hierbij de aantallen werkelijke
fulltimers op te tellen wordt het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen
verkregen.
Overig personeel
Gewerkte uren oproep- en uitzendkrachten
Vrijwilligers
Door vrijwilligers gewerkte uren