Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), 1994 - 2003

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), 1994 - 2003

Bewerkings- en verwerkingsmethode Sbi'93 Perioden Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Totaal procesafhankelijk afval (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Totaal organisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Papier, karton (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Hout (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Kunststoffen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Organisch biologisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Overig organisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Totaal anorganisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Ferro metalen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Non-ferro metalen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Steenachtig materiaal (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Overig anorganisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Slib gescheiden aangeboden Totaal slib (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Slib gescheiden aangeboden Organisch biologisch slib (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Slib gescheiden aangeboden Anorganisch slib (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Slib gescheiden aangeboden Overig slib (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Gevaarlijk afval (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Overig gescheiden (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesafhankelijk afval Gemengd aangeboden (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Totaal procesonafhankelijk afval (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Totaal organisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Papier, karton (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Hout (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Kunststoffen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Organisch gescheiden aangeboden Overig organisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Totaal anorganisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Ferro metalen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Non-ferro metalen (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Steenachtig materiaal (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Anorganisch gescheiden aangeboden Overig anorganisch (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Overig gescheiden (1 000 ton) Naar afvalcat. en samenstelling Procesonafhankelijk afval Gemengd aangeboden (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Hergebruik (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Eindverwerking Eindverwerking totaal (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Eindverwerking Storten (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Eindverwerking Verbranden (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Eindverwerking Scheiden achteraf (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesafhankelijk Eindverwerking Anders (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Hergebruik (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Eindverwerking Eindverwerking totaal (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Eindverwerking Storten (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Eindverwerking Verbranden (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Eindverwerking Scheiden achteraf (1 000 ton) Naar bewerkings- en verwerkingsmethode Procesonafhankelijk Eindverwerking Anders (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Procesafhankelijk afval totaal (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 1-9 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 10-19 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 20-49 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 50-99 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 100-199 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 200-499 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesafhankelijk Bedrijven met 500 of meer werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Procesonafhankelijk afval totaal (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 1-9 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 10-19 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 20-49 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 50-99 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 100-199 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 200-499 werknemers (1 000 ton) Naar bedrijfsgrootte Procesonafhankelijk Bedrijven met 500 of meer werknemers (1 000 ton)
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 1994 9.507 8.611 3.955 432 313 93 3.084 35 2.562 465 68 1.790 588 1.430 373 295 762 359 . 287 895 215 161 31 23 1 165 106 10 0 48 122 390 6.067 2.526 1.947 518 46 15 384 508 298 132 77 0 9.507 8.611 . 354 422 479 931 1.681 4.744 895 . 47 89 81 96 160 423
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 1996 10.225 9.171 3.870 444 273 112 3.032 9 3.018 391 72 2.123 433 1.146 234 30 878 387 . 749 1.055 270 181 46 36 6 301 134 6 0 159 119 366 6.382 2.790 2.131 543 51 65 570 485 244 144 97 0 10.225 9.171 . 651 652 522 1.143 1.988 4.215 1.055 . 48 113 76 135 136 547
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 1998 11.185 9.920 3.970 498 312 158 2.962 40 3.372 498 74 2.327 471 1.419 184 260 975 432 115 611 1.265 303 173 87 33 8 236 98 10 16 112 344 382 6.995 2.924 2.141 681 93 3 781 483 183 178 122 - 11.185 9.920 . 612 706 588 1.262 2.011 4.740 1.265 . 53 84 103 100 177 748
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2000 20.642 19.710 8.752 584 350 208 7.595 15 7.784 730 74 4.795 2.178 1.671 89 392 1.189 659 165 678 932 312 185 79 35 12 192 90 7 3 91 160 268 17.216 2.493 1.383 795 175 140 530 403 132 151 112 8 20.642 19.710 . 504 844 1.324 1.715 6.313 9.011 932 . 44 105 79 107 147 450
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2001 20.796 19.895 9.078 620 497 186 7.735 40 7.732 682 77 4.754 2.220 1.587 94 394 1.098 602 154 742 901 327 196 81 35 15 224 90 7 3 123 41 310 17.232 2.662 1.311 1.054 199 98 526 375 158 166 43 8 20.796 19.895 . . . . . . . 901 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2002 20.296 19.348 8.319 609 411 168 7.061 70 8.018 738 105 5.029 2.148 1.741 85 364 1.291 448 255 566 948 380 231 96 39 13 295 91 10 1 192 38 235 16.520 2.828 1.184 1.449 102 93 636 312 110 144 54 4 20.296 19.348 490 615 1.046 880 1.571 6.013 8.734 948 54 43 80 92 110 194 374
Totaal hergebruik en eindverwerking C t/m E Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2003 19.675 18.642 8.047 602 402 174 6.806 63 7.559 701 103 4.883 1.872 1.634 83 360 1.191 582 264 556 1.033 372 226 94 38 14 395 91 10 1 293 37 230 15.979 2.664 1.124 1.336 118 86 728 305 107 141 53 4 19.675 18.642 . . . . . . . 1.033 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 1994 178 161 0 0 0 0 0 0 73 3 0 112 139 88 0 88 0 0 . 1 17 1 1 0 0 0 8 7 0 0 0 1 7 0 161 154 0 7 0 9 8 4 4 0 0 178 161 . 0 5 0 0 0 156 17 . 0 3 3 0 2 8
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 1996 285 150 0 0 0 0 0 - 148 0 0 83 65 0 0 0 0 0 . 1 135 2 0 1 0 0 129 21 0 0 108 0 4 37 112 73 0 0 39 131 5 1 4 0 0 285 150 . 14 1 17 1 30 86 135 . 0 2 2 0 1 131
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 1998 268 111 - - - - - - 86 - - 56 29 22 - 22 - - - 3 157 1 0 1 0 0 10 10 0 - 0 139 6 33 78 75 2 1 0 147 10 5 3 2 - 268 111 . - 46 13 2 16 34 157 . 0 1 0 1 1 154
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 2000 203 153 0 - - - - 0 118 - - 33 85 32 0 32 0 - - 3 50 2 0 1 1 0 3 2 - - 0 43 2 7 147 125 4 9 9 42 8 1 1 1 5 203 153 . 1 23 48 28 24 29 50 . 0 1 0 7 1 41
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 2001 182 147 0 - - - - 0 109 - - 27 81 34 - 34 - - - 4 35 2 1 1 1 0 25 3 - - 22 5 3 7 140 117 5 9 9 27 8 1 1 1 5 182 147 . . . . . . . 35 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 2002 194 147 - - - - - - 71 - - 16 56 71 - 71 0 - - 4 47 3 0 2 0 0 38 1 0 0 36 4 2 82 64 56 3 5 - 39 9 3 2 0 4 194 147 - - 2 0 110 23 12 47 0 0 1 2 8 1 34
Totaal hergebruik en eindverwerking C Delfstoffenwinning 2003 303 157 - - - - - - 83 - - 20 63 69 - 69 0 - - 4 147 2 0 2 0 0 137 1 0 0 136 4 2 79 77 51 3 23 - 139 8 2 2 0 4 303 157 . . . . . . . 147 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 1994 7.851 7.001 3.952 432 312 92 3.081 35 1.236 457 66 553 571 1.169 371 83 716 358 . 285 852 211 158 30 22 1 152 95 10 0 48 116 370 4.804 2.197 1.632 512 39 14 365 484 284 123 76 0 7.851 7.001 . 354 414 479 918 1.634 3.204 852 . 46 86 77 92 152 398
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 1996 8.475 7.581 3.869 444 273 111 3.032 9 1.467 383 71 649 364 1.114 234 17 859 387 . 746 894 264 178 45 36 4 166 110 5 0 49 114 351 4.929 2.653 2.037 541 50 25 429 464 236 135 93 0 8.475 7.581 . 636 648 504 1.139 1.915 2.732 894 . 44 106 74 131 127 396
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 1998 9.282 8.194 3.970 496 313 156 2.959 40 1.727 490 73 752 412 1.351 183 238 930 434 112 597 1.086 286 168 84 28 6 216 85 7 14 110 200 367 5.396 2.800 2.029 679 84 8 623 466 177 172 117 - 9.282 8.194 . 612 657 573 1.259 1.877 3.211 1.086 . 53 83 100 99 171 581
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 2000 18.651 17.801 8.751 581 350 208 7.594 18 6.011 724 73 3.123 2.085 1.565 89 355 1.121 655 164 656 849 304 179 77 31 9 188 84 5 4 89 98 257 15.479 2.324 1.255 784 151 131 464 386 127 149 105 3 18.651 17.801 . 503 818 1.275 1.658 6.211 7.333 849 . 45 103 79 97 141 382
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 2001 18.876 18.045 9.074 617 496 186 7.731 40 6.033 674 75 3.150 2.122 1.466 92 356 1.019 599 152 717 835 314 192 77 32 9 194 85 5 4 98 19 297 15.552 2.494 1.192 1.038 175 89 477 352 151 161 37 3 18.876 18.045 . . . . . . . 835 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 2002 18.236 17.388 8.318 607 410 167 7.056 70 6.242 731 100 3.337 2.069 1.576 83 286 1.197 445 255 554 845 352 210 95 38 5 241 85 6 1 143 32 217 14.650 2.737 1.113 1.438 93 92 565 281 101 133 47 - 18.236 17.388 490 615 1.041 873 1.440 5.875 7.061 845 52 42 80 88 97 184 298
Totaal hergebruik en eindverwerking D Industrie 2003 17.620 16.789 8.046 602 402 174 6.805 63 5.874 693 98 3.297 1.786 1.483 83 283 1.117 578 264 543 831 345 206 92 38 9 240 85 9 1 145 32 213 14.235 2.553 1.051 1.326 90 86 554 276 99 130 47 - 17.620 16.789 . . . . . . . 831 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 1994 3.999 3.717 2.986 0 0 0 2.977 0 43 3 0 63 341 632 264 57 311 0 . 55 283 93 75 5 12 1 69 22 2 0 46 9 111 2.875 842 780 41 7 14 162 120 80 38 3 0 3.999 3.717 . 134 119 106 560 845 1.953 283 . 17 32 26 30 74 104
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 1996 3.766 3.474 2.846 0 0 0 2.845 1 24 0 0 10 13 547 187 1 357 0 . 57 292 118 97 5 13 2 64 38 1 0 24 7 103 2.660 814 709 88 11 6 183 109 64 42 3 0 3.766 3.474 . 134 147 158 550 1.101 1.382 292 . 14 45 27 59 44 98
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 1998 3.902 3.649 2.847 2 - - 2.829 16 114 - - 29 85 625 171 7 447 - 0 59 251 103 67 17 17 2 45 11 6 0 28 1 96 2.742 906 724 167 15 - 147 108 36 66 6 - 3.902 3.649 . 79 137 165 466 905 1.895 251 . 18 21 31 27 58 95
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 2000 10.127 9.925 7.443 2 - 1 7.440 0 1.711 0 - 16 1.675 707 76 3 630 0 3 96 200 105 76 8 15 3 35 15 4 0 14 10 52 9.312 611 269 209 7 126 135 68 18 41 6 3 10.127 9.925 . 99 272 730 693 4.431 3.697 201 . 10 37 19 23 32 82
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 2001 10.222 10.008 7.616 2 - 1 7.614 - 1.686 0 - 16 1.667 596 79 3 516 0 3 103 217 113 85 7 15 4 42 15 4 0 23 3 56 9.289 720 310 320 8 82 143 72 19 43 7 3 10.222 10.008 . . . . . . . 217 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 2002 9.703 9.528 6.971 2 1 0 6.944 24 1.621 0 0 26 1.595 821 71 32 716 - - 115 174 100 74 10 13 3 36 18 4 0 13 0 37 8.328 1.199 296 803 13 87 137 38 12 24 2 - 9.703 9.528 139 152 388 341 769 3.988 3.754 174 6 6 15 16 21 34 74
Totaal hergebruik en eindverwerking 1500b Voedings- en genotmiddelenind. 2003 9.123 8.952 6.709 2 1 0 6.683 23 1.421 0 0 26 1.395 709 70 29 610 - - 112 171 98 72 10 13 3 35 18 4 0 13 0 37 7.899 1.053 234 725 13 81 132 39 12 25 2 - 9.123 8.952 . . . . . . . 171 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1994 3.967 3.698 2.973 0 0 0 2.972 0 43 3 0 62 340 632 264 57 311 0 . 50 269 83 66 4 12 1 69 21 2 0 46 9 108 2.870 828 767 41 7 14 151 117 77 37 3 0 3.967 3.698 . 134 119 106 560 844 1.936 269 . 17 32 26 30 73 91
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1996 3.737 3.457 2.833 0 0 0 2.833 0 24 0 0 10 13 547 187 1 357 0 . 54 280 108 88 4 13 2 63 38 1 0 24 4 102 2.651 806 706 88 6 6 173 107 63 41 3 0 3.737 3.457 . 134 147 158 550 1.101 1.367 280 . 14 45 27 59 44 87
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 1998 3.880 3.640 2.841 2 - - 2.821 18 114 - - 29 85 625 171 7 447 - 0 58 239 93 58 16 17 2 45 11 6 0 28 1 94 2.735 904 724 165 15 - 136 106 36 64 6 - 3.880 3.640 . 79 137 165 466 904 1.887 239 . 18 21 31 27 58 83
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2000 10.103 9.914 7.435 2 - 1 7.432 0 1.711 0 - 16 1.675 707 76 3 630 0 3 93 188 94 67 6 15 3 34 15 4 0 14 10 51 9.305 606 268 205 7 126 124 67 18 40 6 3 10.103 9.914 . 99 272 730 693 4.430 3.687 189 . 10 37 19 23 32 70
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2001 10.198 9.997 7.608 2 - 1 7.606 - 1.686 0 - 16 1.667 596 79 3 516 0 3 100 204 102 76 5 15 4 41 15 4 0 23 3 55 9.282 715 309 316 8 82 132 71 19 42 7 3 10.198 9.997 . . . . . . . 204 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2002 9.680 9.519 6.965 2 1 0 6.938 24 1.621 0 0 26 1.595 821 71 32 716 - - 112 161 88 63 9 13 3 36 18 4 0 13 0 36 8.322 1.195 295 800 13 87 124 37 12 23 2 - 9.680 9.519 139 152 388 341 769 3.986 3.747 161 6 6 15 16 21 33 62
Totaal hergebruik en eindverwerking 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2003 9.102 8.943 6.703 2 1 0 6.677 23 1.421 0 0 26 1.395 709 70 29 610 - - 109 158 87 62 9 13 3 35 18 4 0 13 0 36 7.893 1.050 233 723 13 81 120 38 12 24 2 - 9.102 8.943 . . . . . . . 158 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 1994 800 774 609 0 0 0 602 0 1 0 0 44 164 149 26 0 123 0 . 15 26 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 18 738 36 26 7 3 0 7 20 16 4 0 0 800 774 . 100 64 19 203 204 183 26 . 3 7 4 4 6 2
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 1996 670 646 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 158 54 0 104 0 . 8 25 6 5 0 1 0 2 2 0 0 0 1 16 593 53 40 12 1 0 7 17 11 6 0 0 670 646 . 116 41 71 142 247 28 25 . 2 5 4 3 8 3
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 1998 822 791 599 - - - 598 1 1 - - 0 1 173 15 - 158 - - 19 31 7 5 0 2 0 1 1 0 0 0 1 20 663 128 22 101 5 0 11 20 7 12 1 - 822 791 . 25 75 70 211 273 138 31 . 6 4 6 5 6 4
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 2000 877 856 617 - - - 617 0 2 - - 0 1 220 44 0 176 - - 18 21 12 6 0 4 1 1 1 0 - 0 - 8 620 235 18 154 1 62 9 11 6 5 0 - 877 856 . 72 51 87 173 380 92 21 . 3 8 2 2 4 2
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 2001 1.271 1.247 1.037 - - - 1.037 0 2 - - 0 1 186 47 - 140 - - 22 25 14 8 0 4 1 1 1 0 - 0 - 10 927 320 19 263 1 37 12 13 7 6 0 - 1.271 1.247 . . . . . . . 25 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 2002 1.188 1.163 904 - 1 - 902 1 2 - - - 2 234 23 29 182 - - 23 25 13 12 0 1 0 4 4 0 - 0 - 8 437 726 18 667 2 39 17 8 3 4 1 - 1.188 1.163 83 113 236 117 202 297 116 25 2 3 4 4 2 8 2
Totaal hergebruik en eindverwerking 151Slachterijen en vleesverwerkende ind. 2003 1.058 1.034 797 - 1 - 794 2 2 - - - 2 215 22 26 167 - - 21 23 12 11 0 1 0 4 4 0 - 0 - 8 391 644 17 590 2 35 15 8 3 4 1 - 1.058 1.034 . . . . . . . 23 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 1994 63 61 59 0 0 0 66 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 . 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 63 61 . 1 35 7 7 12 0 2 . 0 1 1 0 0 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 1996 52 50 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 . 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 47 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 52 50 . 9 11 16 13 0 0 2 . 1 0 0 0 0 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 1998 44 38 35 - - - 35 0 - - - - - 1 0 - 1 - - 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 36 2 0 2 - 0 3 3 0 3 - - 44 38 . 8 7 8 14 1 - 5 . 1 3 0 1 0 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 2000 41 37 31 - - - 31 0 0 - - - 0 4 1 0 4 - - 2 4 3 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 35 2 1 1 - 0 3 2 1 1 - - 41 37 . 6 4 13 4 10 - 4 . 1 2 0 1 0 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 2001 42 38 32 - - - 32 0 0 - - - 0 4 1 - 3 - - 2 4 3 3 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 36 2 1 1 - 0 3 1 0 1 - - 42 38 . . . . . . . 4 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 2002 34 32 24 - - - 24 0 - - - - - 6 0 - 5 - - 2 3 2 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 28 3 1 1 - 1 2 0 0 0 0 - 34 32 3 3 1 4 14 8 - 3 0 0 0 0 1 1 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 152 Visverwerkende industrie 2003 27 25 21 - - - 21 - - - - - - 1 0 - 1 - - 2 2 1 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 21 3 1 1 - 1 1 0 0 0 0 - 27 25 . . . . . . . 2 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 1994 885 852 612 0 0 0 587 0 9 0 0 0 18 217 141 50 26 0 . 14 33 14 12 1 1 0 3 2 0 0 1 0 17 768 84 69 10 4 0 16 17 12 5 0 0 885 852 . 25 19 73 323 381 32 33 . 0 2 2 8 13 7
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 1996 1.049 1.016 850 0 0 0 850 0 11 0 0 0 11 142 49 0 92 0 . 13 33 13 10 1 1 1 2 2 0 0 1 0 17 925 91 73 18 0 0 16 17 10 7 0 0 1.049 1.016 . 5 78 52 289 573 20 33 . 0 3 3 7 14 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 1998 961 931 750 - - - 749 1 23 - - 0 23 138 16 2 120 - 0 19 30 15 9 4 1 1 4 2 1 0 1 0 11 888 43 31 11 0 1 19 12 5 6 1 - 961 931 . 4 47 42 191 505 141 30 . 1 3 2 4 16 4
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 2000 5.146 5.114 4.607 - - - 4.607 0 296 - - 6 286 192 3 0 189 0 3 19 32 24 19 2 2 1 4 3 0 - 0 0 5 5.048 65 32 21 2 10 26 6 2 4 0 - 5.146 5.114 . 4 205 507 255 3.921 222 32 . 1 11 1 4 13 4
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 2001 5.180 5.146 4.672 - - - 4.672 0 307 - - 6 301 143 3 - 140 0 3 20 34 25 20 2 2 1 4 3 0 - 1 0 5 5.078 68 33 21 3 11 28 6 2 4 0 - 5.180 5.146 . . . . . . . 34 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 2002 4.597 4.574 4.127 - - - 4.126 1 239 - - 7 232 194 3 - 191 - - 14 23 15 10 2 2 2 4 3 0 - 1 0 4 4.478 95 54 27 3 11 19 5 2 3 0 - 4.597 4.574 3 6 122 84 234 3.568 557 23 1 2 2 2 3 10 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 1530a Verw.groente,fruit,plant/diervet 2003 4.319 4.296 3.871 - - - 3.871 - 235 - - 7 228 177 3 - 174 - - 13 23 15 9 2 2 2 4 3 0 - 1 0 4 4.216 79 39 26 3 11 18 5 2 3 0 - 4.319 4.296 . . . . . . . 23 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 1994 421 391 329 0 0 0 353 0 8 3 0 0 39 50 16 0 34 0 . 4 30 10 9 1 1 0 5 2 0 0 4 0 14 374 18 17 1 0 0 16 14 11 3 0 0 421 391 . 6 0 2 1 184 198 30 . 0 5 2 1 2 20
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 1996 309 277 229 0 0 0 229 0 1 0 0 0 1 45 32 0 13 0 . 2 32 11 9 1 1 0 12 11 1 0 1 0 8 268 9 6 1 1 0 23 9 3 5 0 0 309 277 . 0 0 0 2 227 47 32 . 0 6 2 1 2 20
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 1998 266 236 63 2 - - 61 0 1 - - - 1 170 107 0 63 - - 1 30 10 7 1 2 0 8 2 4 - 2 0 11 214 22 17 4 - 1 17 13 4 8 1 - 266 236 . 32 2 2 18 17 165 30 . 0 1 2 1 2 24
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 2000 232 202 130 0 - - 129 1 1 - - - 1 69 8 2 60 - - 3 30 11 7 1 2 0 11 6 3 0 2 0 9 199 3 1 2 0 0 21 9 2 7 0 - 232 202 . 11 0 2 16 0 173 30 . 0 2 2 1 0 24
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 2001 235 204 138 0 - - 138 0 1 - - - 1 61 8 2 52 - - 3 31 11 8 1 2 0 10 6 3 0 2 0 9 197 6 1 2 0 3 21 10 2 7 1 - 235 204 . . . . . . . 31 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 2002 186 160 85 0 - - 84 1 2 - - 2 0 64 2 3 58 - - 9 25 10 7 2 1 0 11 6 4 0 1 0 4 153 8 3 3 1 1 21 4 1 3 0 - 186 160 21 5 0 4 11 16 103 25 1 0 0 1 1 1 19
Totaal hergebruik en eindverwerking 155 Zuivelindustrie 2003 178 152 87 0 - - 87 - 2 - - 2 0 53 3 3 47 - - 9 26 11 8 2 1 0 11 6 4 0 1 0 4 145 8 3 3 1 1 22 5 1 4 0 - 178 152 . . . . . . . 26 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 1994 1.304 1.198 985 0 0 0 348 0 23 0 0 15 102 174 76 3 96 0 . 16 106 33 28 2 2 1 16 16 0 0 0 6 50 528 669 634 21 0 14 49 56 34 22 1 0 1.304 1.198 . 3 0 5 24 42 1.124 106 . 12 13 17 15 32 17
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 1996 1.076 936 752 0 0 0 753 - 8 0 0 7 0 147 49 0 98 0 . 29 140 60 53 2 4 1 25 21 0 0 4 1 53 307 630 572 48 4 6 85 55 34 19 2 0 1.076 936 . 0 17 19 90 42 770 140 . 11 30 17 45 16 20
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 1998 1.268 1.173 961 - - - 954 7 84 - - 24 60 112 29 1 82 - 0 15 95 42 23 11 7 1 7 4 0 0 3 0 44 477 695 649 38 2 6 43 53 19 31 3 - 1.268 1.173 . 1 1 31 27 90 1.023 95 . 10 9 20 12 23 21
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 2000 3.035 2.963 1.361 0 - 1 1.361 - 1.366 - - 6 1.360 188 20 0 168 - 0 47 71 29 24 2 2 1 6 4 0 0 2 10 25 2.695 269 213 19 3 34 37 36 6 21 6 3 3.035 2.963 . 3 2 114 59 119 2.665 72 . 5 14 12 12 14 16
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 2001 2.720 2.641 1.176 0 - 1 1.176 - 1.238 - - 6 1.231 177 20 - 157 - 0 49 80 34 28 2 2 2 14 4 0 0 10 3 28 2.345 297 252 21 3 21 41 39 7 23 6 3 2.720 2.641 . . . . . . . 80 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 2002 2.919 2.863 1.262 0 - 0 1.251 11 1.246 - - 11 1.236 295 37 0 258 - - 59 56 32 24 4 3 1 6 4 0 - 2 0 17 2.524 338 217 91 4 26 38 18 5 12 1 - 2.919 2.863 26 21 10 123 97 97 2.489 56 2 1 8 8 12 12 13
Totaal hergebruik en eindverwerking 1560b Meel-, diervoeder- en overige ind. 2003 2.772 2.716 1.366 0 - 0 1.355 11 1.053 - - 11 1.042 238 37 0 201 - - 59 56 32 24 4 3 1 6 4 0 - 2 0 17 2.423 293 171 92 4 26 38 18 5 12 1 - 2.772 2.716 . . . . . . . 56 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 1994 494 422 378 0 0 0 378 0 2 0 0 4 16 40 5 4 31 0 . 2 72 20 12 1 8 0 43 1 1 0 40 0 9 403 20 18 1 0 0 63 9 4 4 1 0 494 422 . 0 0 0 1 21 399 72 . 0 4 1 2 20 44
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 1996 581 532 474 0 0 0 474 0 3 0 0 3 0 55 2 1 49 0 . 1 49 17 10 0 6 0 22 3 1 0 19 2 7 512 20 12 9 0 0 41 8 5 3 0 0 581 532 . 4 0 0 14 12 502 49 . 0 1 1 3 4 39
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 1998 519 471 433 - - - 424 9 5 - - 5 - 31 4 4 23 - - 2 48 17 12 0 5 0 25 2 1 - 22 - 5 457 14 5 9 - - 43 5 1 4 0 - 519 471 . 9 5 12 5 18 420 48 . 0 1 1 4 11 30
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 2000 772 742 689 2 - - 687 0 28 0 - 4 21 34 0 1 33 - - 4 30 15 9 1 5 0 12 1 1 - 10 0 3 710 32 3 8 1 20 28 3 1 2 0 - 772 742 . 3 10 7 186 0 535 30 . 0 0 2 3 1 24
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 2001 750 721 553 2 - - 551 0 138 0 - 4 133 25 0 1 24 - - 4 30 15 9 0 5 0 12 1 1 - 10 0 2 699 22 3 8 1 10 27 2 1 1 0 - 750 721 . . . . . . . 30 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 2002 756 727 563 2 0 0 551 10 132 0 0 6 125 28 6 - 22 - - 5 29 16 9 1 6 0 11 1 0 - 9 0 2 702 25 2 11 3 9 27 2 1 1 0 - 756 727 3 4 19 9 211 0 482 29 0 0 1 1 2 1 23
Totaal hergebruik en eindverwerking 159 Drankenindustrie 2003 748 720 561 2 0 0 549 10 129 0 0 6 123 25 5 - 20 - - 5 28 16 9 1 6 0 10 1 0 - 9 0 2 697 23 2 11 3 7 26 2 1 1 0 - 748 720 . . . . . . . 28 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 1994 33 18 14 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 . 5 14 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 14 13 1 0 0 11 3 3 1 0 0 33 18 . 0 0 0 0 1 17 14 . 0 0 0 0 1 14
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 1996 29 16 13 0 0 0 14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 3 12 10 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 8 3 1 5 0 11 2 1 1 0 0 29 16 . 0 0 0 0 0 15 12 . 0 0 0 0 0 11
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 1998 22 9 8 - - - 8 0 - - - - - - - - - - - 1 12 10 9 1 0 0 0 0 0 - 0 0 2 7 2 0 2 - 0 11 2 0 2 0 - 22 9 . 0 0 0 0 1 8 12 . 0 0 0 0 0 12
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 2000 24 11 8 - - - 8 0 0 - - - 0 - 0 0 0 - - 3 12 11 9 2 0 0 1 0 0 - 0 0 1 7 5 1 4 - - 11 1 0 1 0 - 24 11 . - 0 - 0 1 10 12 . - 0 0 0 0 12
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 2001 24 11 8 - - - 8 0 - - - - - - - - - - - 3 13 11 9 2 0 0 1 0 0 - 0 0 1 7 5 1 4 - - 11 1 0 1 0 - 24 11 . . . . . . . 13 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 2002 23 9 6 - - 0 6 0 - - - - - - - - - - - 3 13 12 11 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6 4 1 3 - - 13 1 0 1 0 - 23 9 - - 0 0 0 2 7 13 - - 0 0 0 1 12
Totaal hergebruik en eindverwerking 16 Tabakverwerkende industrie 2003 21 9 6 - - 0 6 - - - - - - - - - - - - 3 13 11 10 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6 3 1 2 - - 12 1 0 1 0 - 21 9 . . . . . . . 13 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 1994 70 50 25 0 0 2 14 12 0 0 0 0 0 9 6 0 3 0 . 16 20 8 5 0 2 0 1 1 0 0 0 1 10 12 38 31 6 0 0 8 11 10 1 0 0 70 50 . 0 7 9 19 14 1 20 . 0 1 3 6 4 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 1996 63 45 30 0 7 2 16 5 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 . 12 18 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 11 25 20 14 5 1 0 5 12 10 1 1 0 63 45 . 1 8 16 7 13 0 18 . 2 1 4 4 4 1
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 1998 79 66 43 - 30 0 4 9 0 - 0 - - 2 0 - 2 - - 20 13 6 5 0 1 0 1 1 - - 0 - 6 39 26 21 5 0 - 7 6 4 2 0 - 79 66 . 2 37 8 7 12 0 13 . 1 1 3 4 5 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 2000 71 62 23 - 18 1 - 4 - - - - 0 15 0 0 15 - - 24 9 4 4 0 1 0 0 0 - - 0 0 4 22 39 26 13 - - 5 4 2 2 0 - 71 62 . 1 13 21 21 6 0 9 . 0 2 2 2 2 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 2001 68 59 23 - 18 1 - 4 - - - - - 10 0 - 10 - - 26 9 4 4 0 1 0 0 0 - - 0 0 4 22 37 24 13 - - 5 4 2 2 0 - 68 59 . . . . . . . 9 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 2002 99 77 38 - - 3 - 35 0 - 0 - - 14 - - 13 - - 25 21 14 9 1 5 0 0 0 - - 0 - 7 31 46 15 31 - 0 14 8 1 5 2 - 99 77 13 6 16 6 29 9 0 21 8 4 1 3 3 2 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 1700a Textiel,kleding en lederindustrie 2003 93 72 37 - - 3 - 34 0 - 0 - - 12 - - 12 - - 24 20 12 8 0 4 0 0 0 - - 0 - 7 30 43 13 30 - 0 13 7 1 4 2 - 93 72 . . . . . . . 20 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 1994 277 264 251 0 182 0 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 11 13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 184 80 14 66 0 0 2 11 8 2 1 0 277 264 . 68 53 51 22 70 0 13 . 2 6 2 1 1 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 1996 214 205 191 0 190 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 12 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 133 71 10 58 3 0 2 7 4 2 1 0 214 205 . 43 46 42 23 50 0 9 . 0 3 1 1 2 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 1998 248 233 213 0 213 0 - 0 1 1 0 - - - - - - - - 19 15 5 2 2 0 1 0 0 - - - 0 9 137 96 10 80 6 - 3 11 6 4 1 - 248 233 . 53 52 67 36 27 - 15 . 3 2 6 1 2 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 2000 283 272 255 - 249 4 0 2 1 1 - 0 0 - 0 0 0 - - 17 11 4 1 3 0 0 0 0 - - 0 0 5 155 118 14 94 10 - 4 6 2 2 2 - 283 272 . 48 55 99 46 23 - 11 . 2 2 2 1 3 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 2001 347 334 315 - 307 4 0 4 1 1 - 0 0 - - - - - - 18 13 5 1 4 0 0 0 0 - - 0 0 7 195 138 15 107 16 - 4 7 3 2 2 - 347 334 . . . . . . . 13 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 2002 312 295 265 - 262 1 0 2 1 1 - - 0 - - - - - - 29 17 10 4 6 0 0 1 1 - - - 0 5 181 113 31 80 2 - 11 5 3 2 0 - 312 295 89 52 45 62 24 23 - 17 3 2 3 5 1 2 -
Totaal hergebruik en eindverwerking 20 Hout-,kurk,rietwarenind(geen meubels) 2003 305 288 260 - 257 1 0 2 1 1 - - 0 - - - - - - 29 17 10 4 6 0 0 1 1 - - - 0 5 178 110 30 78 2 - 10 5 3 2 0 - 305 288 . . . . . . . 17 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 1994 1.005 946 473 420 60 11 27 5 16 0 4 13 27 395 0 0 396 18 . 44 59 19 16 2 2 0 5 5 0 0 0 7 28 504 442 314 109 19 0 24 35 25 8 1 0 1.005 946 . 16 38 80 86 409 318 59 . 4 7 7 8 17 16
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 1996 978 926 491 440 6 16 30 - 17 0 4 0 13 369 0 0 370 0 . 48 52 11 7 3 1 0 5 5 0 0 0 3 32 543 383 266 116 1 0 16 36 19 15 2 0 978 926 . 16 45 99 110 366 289 52 . 3 7 7 10 13 12
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 1998 1.094 1.024 547 493 4 14 24 12 3 - 3 - 0 324 0 - 324 - 111 38 69 24 13 8 3 0 12 7 0 - 5 0 33 661 363 239 118 6 - 35 34 16 16 2 - 1.094 1.024 . 25 53 112 101 512 220 69 . 5 7 7 8 23 20
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 2000 1.188 1.127 606 559 5 14 26 2 3 0 3 - 0 330 1 0 329 - 159 28 61 22 11 7 1 3 7 6 0 - 0 3 28 807 319 138 178 3 - 32 29 12 16 1 - 1.188 1.127 . 31 72 108 158 495 263 61 . 5 10 5 7 20 14
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 2001 1.207 1.141 640 595 5 14 23 3 3 0 3 - 0 322 1 - 322 - 147 26 66 23 12 7 1 3 9 7 0 - 2 1 33 772 370 85 278 3 4 31 34 12 21 1 - 1.207 1.141 . . . . . . . 66 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 2002 1.204 1.144 644 591 4 24 20 5 19 3 4 - 10 314 - 0 311 - 125 41 60 30 16 10 3 1 8 4 0 0 4 0 22 857 287 62 210 11 4 36 24 5 15 4 - 1.204 1.144 29 27 120 83 153 518 215 60 5 4 7 5 7 16 15
Totaal hergebruik en eindverwerking 2100a Papierindustrie, drukken, uitgeven 2003 1.227 1.167 636 584 4 24 20 4 17 3 4 - 10 344 - 0 344 - 128 41 60 30 16 10 3 1 8 4 0 0 4 0 22 916 252 62 175 11 4 36 24 5 15 4 - 1.227 1.167 . . . . . . . 60 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1994 741 714 268 220 60 10 26 5 13 0 1 13 27 395 0 0 395 0 . 38 27 8 5 2 1 0 5 5 0 0 0 2 13 302 412 310 101 0 0 13 14 12 2 1 0 741 714 . 4 12 37 58 346 257 27 . 1 2 2 6 11 6
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1996 698 676 251 205 6 11 30 - 14 0 2 0 13 369 0 0 370 0 . 41 22 5 2 2 1 0 4 4 0 0 0 2 10 306 370 258 111 1 0 9 13 9 3 1 0 698 676 . 2 13 36 90 336 198 22 . 0 1 2 6 9 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 1998 793 756 290 240 4 10 24 12 0 - 0 - 0 324 0 - 324 - 111 31 37 13 6 5 2 0 11 6 0 - 5 0 12 404 352 237 113 2 - 24 13 7 5 1 - 793 756 . 7 16 62 61 454 155 37 . 1 1 3 4 16 12
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 2000 855 822 313 268 5 11 26 3 0 0 0 - 0 330 1 0 329 - 158 20 33 14 7 6 1 0 6 5 0 - 0 3 9 510 311 136 173 2 - 23 10 5 5 0 - 855 822 . 3 38 56 105 422 198 33 . 0 3 2 4 16 8
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 2001 836 804 315 273 5 11 23 3 0 0 0 - 0 322 1 - 322 - 146 19 32 14 7 6 1 0 8 6 0 - 2 1 9 443 362 83 273 2 4 21 10 5 5 0 - 836 804 . . . . . . . 32 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 2002 837 805 339 299 4 12 20 4 15 3 1 - 10 313 - - 310 - 124 12 32 18 8 8 2 0 7 4 0 0 4 0 7 553 252 58 187 3 4 23 9 3 4 2 - 837 805 14 18 31 50 101 410 183 32 1 1 1 2 4 12 10
Totaal hergebruik en eindverwerking 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. 2003 868 836 339 299 4 12 20 4 14 3 1 - 10 343 - - 343 - 127 13 32 18 8 8 2 0 8 4 0 0 4 0 7 619 218 58 153 3 4 23 9 3 4 2 - 868 836 . . . . . . . 32 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1994 376 364 49 16 59 0 26 0 12 0 0 13 27 269 0 0 269 0 . 34 12 3 2 1 0 0 3 3 0 0 0 1 5 85 279 180 100 0 0 6 5 4 0 0 0 376 364 . 0 2 1 6 150 205 12 . 0 0 0 1 6 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1996 393 386 66 30 5 0 30 1 9 0 0 0 9 307 0 0 307 0 . 3 7 2 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 113 272 163 109 1 0 5 2 2 0 0 0 393 386 . 0 6 2 4 204 170 7 . 0 0 0 0 5 3
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1998 384 365 61 27 4 0 24 6 0 - 0 - 0 191 - - 191 - 106 7 19 6 4 2 0 0 9 4 0 - 5 0 3 100 265 199 66 - - 15 4 2 1 1 - 384 365 . 0 6 4 5 212 138 19 . 0 0 0 1 7 11
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2000 437 419 48 17 5 0 26 0 0 0 0 - 0 226 1 0 225 - 140 5 18 8 6 2 0 0 4 4 0 - 0 2 3 168 251 124 127 0 - 15 2 1 1 0 - 437 419 . 0 - 2 10 209 198 18 . 0 - 0 1 9 8
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2001 409 393 44 16 5 0 23 0 0 0 0 - 0 216 1 - 215 - 128 4 16 8 6 2 0 0 6 4 0 - 2 - 3 99 294 76 218 0 - 13 2 1 1 0 - 409 393 . . . . . . . 16 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2002 393 383 33 8 4 1 20 0 14 2 1 - 10 213 - - 212 - 117 5 10 4 2 2 0 0 4 3 0 0 2 - 2 172 211 45 164 2 - 8 2 1 1 0 - 393 383 2 1 1 2 10 210 158 10 0 0 0 0 1 6 3
Totaal hergebruik en eindverwerking 211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2003 426 416 32 7 4 1 20 - 13 2 1 - 10 244 - - 244 - 122 5 10 4 2 2 0 0 5 3 0 0 2 - 2 223 194 48 144 2 - 8 2 1 1 0 - 426 416 . . . . . . . 10 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 1994 365 350 219 203 0 10 0 5 2 0 1 0 0 126 0 0 126 0 . 3 16 5 3 1 1 0 2 2 0 0 0 1 8 218 132 130 2 0 0 6 9 7 2 0 0 365 350 . 4 10 35 52 196 52 16 . 1 2 1 5 5 2
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 1996 305 290 185 175 0 11 0 - 5 0 2 0 4 62 0 0 62 0 . 38 15 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 10 193 97 95 2 0 0 4 11 8 3 0 0 305 290 . 2 7 34 86 132 28 15 . 0 1 2 6 4 2
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 1998 409 391 229 213 - 10 - 6 0 - 0 - 0 133 0 - 133 - 5 24 18 7 2 3 2 0 2 2 0 - 0 0 9 304 87 38 47 2 - 9 9 5 4 0 - 409 391 . 7 10 58 56 242 17 18 . 1 1 3 3 9 1
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 2000 418 403 265 251 - 11 0 3 0 - 0 - 0 104 0 0 104 - 18 15 15 6 1 4 1 0 2 1 0 - 0 1 6 342 60 12 46 2 - 8 8 4 4 0 - 418 403 . 3 38 54 95 213 0 15 . 0 3 2 3 7 0
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 2001 427 411 271 257 - 11 0 3 0 - 0 - 0 106 0 - 107 - 18 15 16 6 1 4 1 0 2 2 0 - 0 1 6 344 68 7 55 2 4 8 8 4 4 0 - 427 411 . . . . . . . 16 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 2002 444 422 306 291 - 11 - 4 1 1 0 - 0 100 - - 98 - 7 7 22 14 6 6 2 0 3 1 0 - 2 0 5 381 41 13 23 1 4 15 7 2 3 2 - 444 422 12 17 30 48 91 200 25 22 1 1 1 2 3 6 7
Totaal hergebruik en eindverwerking 212 Papier- en kartonwarenind. 2003 442 420 307 292 - 11 - 4 1 1 0 - 0 99 - - 99 - 5 8 22 14 6 6 2 0 3 1 0 - 2 0 5 396 24 10 9 1 4 15 7 2 3 2 - 442 420 . . . . . . . 22 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1994 265 232 205 200 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 . 7 32 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 5 15 202 31 4 7 19 0 12 20 13 6 1 0 265 232 . 12 26 43 28 63 61 32 . 3 5 5 2 6 10
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1996 280 250 240 235 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 . 7 30 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 22 237 13 8 5 0 0 7 23 9 12 2 0 280 250 . 14 32 63 20 30 91 30 . 3 6 5 4 4 7
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 1998 301 268 257 253 - 4 - 0 3 - 3 - 0 0 - - 0 - - 7 32 11 7 3 1 0 1 1 0 - 0 0 21 257 11 2 5 4 - 11 21 9 11 1 - 301 268 . 18 37 50 40 58 65 32 . 4 6 4 4 7 8
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 2000 333 305 293 291 - 3 - - 3 - 3 - 0 0 0 0 0 - 1 8 28 8 4 1 0 3 1 1 0 - 0 0 19 297 8 2 5 1 - 9 19 7 11 1 - 333 305 . 28 34 52 53 73 65 28 . 5 7 3 3 4 6
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 2001 371 337 325 322 - 3 - 0 3 - 3 - 0 0 0 - 0 - 1 7 34 9 5 1 0 3 1 1 0 - 0 0 24 329 8 2 5 1 - 10 24 7 16 1 - 371 337 . . . . . . . 34 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 2002 367 339 305 292 0 12 - 1 4 - 3 - 0 1 - 0 1 - 1 29 28 12 8 2 1 1 1 0 0 - 0 0 15 304 35 4 23 8 - 13 15 2 11 2 - 367 339 15 9 89 33 52 108 32 28 4 3 6 3 3 4 5
Totaal hergebruik en eindverwerking 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie 2003 359 331 297 285 0 12 - - 3 - 3 - 0 1 - 0 1 - 1 28 28 12 8 2 1 1 0 0 0 - 0 0 15 297 34 4 22 8 - 13 15 2 11 2 - 359 331 . . . . . . . 28 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 1994 29 15 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9 9 0 0 5 . 0 14 1 0 0 0 0 7 6 1 0 0 1 5 4 11 1 10 0 0 8 6 2 3 0 0 29 15 . 0 0 0 0 0 15 14 . 0 0 0 0 2 11
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 1996 41 9 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 3 . 1 33 2 1 1 0 0 20 14 0 0 4 4 6 5 4 4 0 0 0 21 12 7 5 0 0 41 9 . 0 0 0 0 2 7 33 . 0 0 0 0 4 28
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 1998 53 28 0 - - - 0 0 3 0 - 3 0 9 - - 9 16 - 0 25 1 1 0 0 0 16 16 0 - 0 0 6 4 24 2 22 - - 18 6 1 3 2 - 53 28 . - 0 0 0 0 27 25 . 0 0 2 0 2 21
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 2000 484 461 0 - - 0 - 0 20 - - 5 15 8 0 0 8 432 - 2 23 1 0 0 0 0 16 14 0 - 1 4 2 426 35 2 33 - - 20 2 0 2 0 - 484 461 . 0 1 2 - 30 429 23 . 0 0 0 - 2 20
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 2001 511 488 0 - - 0 - 0 20 - - 5 14 0 - - 0 467 - 2 23 1 0 0 0 0 20 14 0 - 5 - 2 460 28 2 26 - - 20 2 0 2 0 - 511 488 . . . . . . . 23 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 2002 409 399 0 - - 0 - 0 16 - - 15 1 0 - 0 0 381 - 2 11 1 1 0 0 0 7 3 0 - 3 0 3 381 18 13 4 1 - 7 3 1 2 0 - 409 399 0 0 13 1 5 50 331 11 0 0 1 1 0 2 6
Totaal hergebruik en eindverwerking 23 Aardolie- en steenkoolverw. ind. 2003 447 436 0 - - 0 - - 17 - - 16 1 0 - 0 0 417 - 2 10 1 1 0 0 0 6 3 0 - 3 0 2 417 19 14 4 1 - 7 3 1 2 0 - 447 436 . . . . . . . 10 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 1994 553 447 71 2 0 22 38 0 74 1 1 43 24 94 91 2 0 194 . 14 106 26 16 7 2 0 23 19 4 0 1 11 46 169 278 60 218 1 0 49 57 34 21 1 0 553 447 . 1 4 18 7 61 357 106 . 2 4 6 14 17 62
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 1996 722 592 149 1 0 24 123 1 69 1 0 46 24 148 25 4 119 168 . 57 131 32 18 9 4 1 41 19 1 0 21 16 41 230 363 160 200 3 0 72 58 39 16 3 0 722 592 . 0 19 21 43 95 413 131 . 0 8 5 8 15 92
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 1998 697 516 130 0 - 46 81 3 93 0 2 66 25 118 4 2 112 164 0 8 181 42 18 19 4 1 33 27 1 3 2 67 38 224 293 83 202 8 - 133 50 27 20 3 - 697 516 . 15 28 17 98 152 204 182 . 1 7 8 17 34 114
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 2000 1.251 1.086 150 1 - 40 109 0 699 0 2 644 53 111 7 1 104 106 0 20 165 32 16 10 4 2 35 31 1 1 0 67 33 885 200 46 149 0 5 117 46 18 25 3 0 1.251 1.086 . 33 8 7 58 746 234 165 . 2 5 11 15 32 100
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 2001 1.311 1.147 116 1 - 39 75 1 758 0 2 669 86 149 6 1 142 104 0 20 164 31 16 10 4 2 86 31 1 1 53 13 33 922 224 45 176 0 3 117 48 19 26 3 0 1.311 1.147 . . . . . . . 164 . . . . . . .
Totaal hergebruik en eindverwerking 24 Chemische industrie 2002 1.256 1.109 102 1 - 38 60 3