Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten- en dierentuinen Perioden Aantal tuinen (absoluut) Bezoeken Totaal bezoeken (x 1 000) Bezoeken Met dagkaart (incl. korting) (x 1 000) Bezoeken Abonnementhouders (x 1 000) Bezoeken Museumjaarkaarthouders (x 1 000) Bezoeken Niet betalende bezoekers (x 1 000) Gemiddelde toegangsprijs Volwassenen (euro) Gemiddelde toegangsprijs Kinderen (euro) Personeel Totaal personeel Personeel in loondienst (absoluut) Personeel Totaal personeel Overig bezoldigd personeel Totaal overig bezoldigd personeel (absoluut) Personeel Totaal personeel Overig bezoldigd personeel Directeur en familie (absoluut) Personeel Totaal personeel Overig bezoldigd personeel Ingehuurd personeel (absoluut) Personeel Totaal personeel Vrijwilligers en stagiaires (absoluut) Personeel Arbeidsvolume Personeel in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Overig bezoldigd personeel (mensjaren) Baten en lasten Baten Totaal baten (1 000 euro) Baten en lasten Baten Subsidies Overheid (1 000 euro) Baten en lasten Baten Subsidies Loonsubsidies (1 000 euro) Baten en lasten Baten Subsidies Overige (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Totaal opbrengsten (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Entreegelden (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Abonnementen (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Horeca/winkel (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Sponsering/adoptie (1 000 euro) Baten en lasten Baten Opbrengsten entree en activiteiten Opbrengsten overige activiteiten (1 000 euro) Baten en lasten Baten Ontvangen rente (1 000 euro) Baten en lasten Baten Overige baten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Totaal lasten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Personeelslasten Totaal personeelslasten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Personeelslasten Lonen en sociale lasten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Personeelslasten Ingehuurd personeel (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Personeelslasten Overige personeelskosten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Belastingen/heffingen (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Energie (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Onderhoud en reparatie (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Huur gebouwen/machines (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Afschrijving (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Betaalde rente (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Voedsel/verzorging (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Promotie/PR (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Inkoop goederen en diensten (1 000 euro) Baten en lasten Lasten Overige lasten (1 000 euro) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen In nieuwe activa (mln euro) Investeringen In gebruikte activa (mln euro)
Totaal planten- en dierentuinen 1997 85 10.509 6.622 3.108 125 653 . . 2.033 287 . . 1.346 1.169 156 93.073 8.816 94 1.125 81.336 45.808 9.482 23.549 176 2.320 206 1.496 84.067 35.595 31.597 1.831 2.167 1.768 3.213 6.303 1.129 9.926 2.836 2.239 4.175 . 16.882 28,8 26,4 2,4
Totaal planten- en dierentuinen 1999 103 11.190 6.962 3.263 114 851 . . 2.229 560 89 471 1.302 1.430 213 108.516 8.587 269 464 97.730 54.714 9.591 29.112 472 3.840 456 1.010 102.861 43.481 38.016 3.164 2.301 2.256 3.263 7.226 1.566 9.703 3.985 2.832 4.012 10.927 13.611 61,5 60,2 1,4
Plantentuinen 1997 65 1.344 879 85 125 255 2,89 1,55 163 86 . . 719 108 68 9.606 771 6 836 7.488 4.370 281 1.883 36 918 53 452 8.237 3.460 2.552 456 452 76 307 253 99 1.241 369 299 461 . 1.671 2,8 2,3 0,5
Plantentuinen 1999 80 1.463 927 127 114 295 3,11 1,91 249 199 67 132 817 136 80 12.142 1.164 169 460 10.139 4.537 371 3.481 264 1.486 52 158 12.356 4.718 3.979 345 394 121 504 448 296 1.585 405 342 598 1.945 1.395 2,8 2,6 0,2
Dierentuinen 1997 20 9.165 5.744 3.023 - 398 6,82 5,19 1.870 201 . . 627 1.061 88 83.467 8.046 88 289 73.848 41.438 9.201 21.666 140 1.402 153 1.044 75.829 32.135 29.045 1.375 1.715 1.692 2.906 6.050 1.030 8.686 2.467 1.939 3.174 . 15.211 26,0 24,1 1,9
Dierentuinen 1999 23 9.727 6.035 3.136 . 556 7,02 5,32 1.980 361 22 339 485 1.294 133 96.374 7.422 100 5 87.591 50.177 9.220 25.631 209 2.355 404 852 90.504 38.762 34.037 2.819 1.906 2.135 2.759 6.778 1.270 8.118 3.580 2.480 3.414 8.983 12.215 58,7 57,5 1,2
Dierentuinen aangesloten bij de NVD 1997 . . . . . . . . . . . . . . . 80.495 8.024 14 0 71.268 39.674 9.193 21.030 125 1.247 148 1.041 72.864 31.072 28.102 1.272 1.698 1.628 2.670 5.982 847 8.324 2.369 1.706 3.622 . 14.644 25,9 24,0 1,9
Dierentuinen aangesloten bij de NVD 1999 10 . . . . . . . . . . . . . . 93.182 7.243 45 0 84.644 48.037 9.199 25.027 163 2.218 399 850 87.328 37.725 33.296 2.604 1.826 2.046 2.472 6.652 1.017 7.753 3.467 2.247 3.334 8.772 11.842 58,2 57,2 1,0
Dierentuinen niet aangesloten bij de NVD 1997 . . . . . . . . . . . . . . . 2.973 22 74 289 2.580 1.765 9 637 15 154 5 3 2.965 1.063 943 103 18 64 236 68 183 362 98 234 92 . 567 0,1 0,1 0,0
Dierentuinen niet aangesloten bij de NVD 1999 13 . . . . . . . . . . . . . . 3.192 179 54 5 2.947 2.140 21 604 45 137 5 1 3.176 1.037 741 215 80 89 287 125 253 365 113 242 80 211 373 0,5 0,3 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Planten- en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte,
openstelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Deze publicatie bevat een aantal kerncijfers over planten- en dieren-
tuinen in Nederland, exclusief tuinen waarvan de exploitatie onder-
deel is van een groter geheel, in het bijzonder universiteiten,
landgoedbeheer en horeca. Voor definities zie hieronder. De informatie
is verkregen via het onderzoek Planten- en dierentuinen. Dit onderzoek
is gehouden in 1997 en 1999. In de jaren daarvoor werden planten- en
dierentuinen in beperkte mate waargenomen in de statistiek Musea en de
statistiek Recreatiecentra, maar konden daar niet als zodanig
worden onderscheiden. Het eigen karakter van de planten- en dierentuinen
heeft het CBS in 1997 doen besluiten deze in een aparte statistiek onder
te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie:stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal tuinen
Bezoeken
Totaal bezoeken
Met dagkaart (incl. korting)
Abonnementhouders
Museumjaarkaarthouders
Deze kaart wordt uitgegeven door de stichting Museumjaarkaart. De kaart
geeft gratis of met korting toegang tot een groot aantal musea, waaronder
ook enkele plantentuinen, in ons land. De musea en plantentuinen die de
kaart accepteren krijgen van de stichting Museumjaarkaart per museum en
plantentuin een bedrag vergoed dat afhankelijk is van het aantal bezoe-
kers dat van de kaart gebruik heeft gemaakt.
Niet betalende bezoekers
Alle bezoekers die gratis de tuin bezochten, bijv. jonge kinderen,
studiebezoekers, schoolklassen e.d.
Gemiddelde toegangsprijs
Voor tuinen die entree heffen.
Volwassenen
Kinderen
Personeel
Totaal personeel
Personeel in loondienst
Het gaat hier om personen die in het statistiekjaar in dienst waren en
waarvan de tuin in juridische zin werkgever was en waarvoor belastingen
en sociale premies werden afgedragen. Gevraagd is naar het aantal
personen dat gemiddeld over het statistiekjaar in dienst was.
Overig bezoldigd personeel
Het gaat hierbij om personen waarvoor geen belastingen en sociale
lasten werden afgedragen. Hiertoe behoren:
- de directeur-eigenaar, voor zover niet in loondienst
- meewerkende familieleden, voor zover niet in loondienst
- uitzendkrachten
- Melkertbanen/banenpoolers voor zover niet op de loonlijst,
gedetacheerden e.d.
Gevraagd is naar het aantal personen dat gemiddeld over het
statistiekjaar werkzaam was.
Totaal overig bezoldigd personeel
Directeur en familie
Het gaat hierbij om personen waarvoor geen belastingen en sociale
lasten werden afgedragen. Hiertoe behoren:
- de directeur-eigenaar, voor zover niet in loondienst
- meewerkende familieleden, voor zover niet in loondienst
- uitzendkrachten
- Melkertbanen/banenpoolers voor zover niet op de loonlijst,
gedetacheerden e.d.
Gevraagd is naar het aantal personen dat gemiddeld over het
statistiekjaar werkzaam was.
Ingehuurd personeel
Vrijwilligers en stagiaires
Gevraagd is naar het aantal personen dat gemiddeld over het
statistiekjaar werkzaam was.
Arbeidsvolume
Dit zijn volledige arbeidsplaatsen.
Personeel in loondienst
Het gaat hier om personen die in het statistiekjaar in dienst waren en
waarvan de tuin in juridische zin werkgever was en waarvoor belastingen
en sociale premies werden afgedragen. Gevraagd is naar het aantal
personen dat gemiddeld over het statistiekjaar in dienst was.
Overig bezoldigd personeel
Het gaat hierbij om personen waarvoor geen belastingen en sociale
lasten werden afgedragen. Hiertoe behoren:
- de directeur-eigenaar, voor zover niet in loondienst
- meewerkende familieleden, voor zover niet in loondienst
- uitzendkrachten
- Melkertbanen/banenpoolers voor zover niet op de loonlijst,
gedetacheerden e.d.
Gevraagd is naar het aantal personen dat gemiddeld over het
statistiekjaar werkzaam was.
Baten en lasten
Baten
Totaal baten
Subsidies
Overheid
Rijk, provincie, gemeente.
Loonsubsidies
Overige
O.a. fondsen, bedrijven, particulieren, stichtingen en verenigingen.
Opbrengsten entree en activiteiten
Totaal opbrengsten
Entreegelden
Abonnementen
Horeca/winkel
Hierbij gaat het om alle roerende goederen die aan de kassa en/of in de
tuin kunnen worden gekocht, zoals souvenirs, gidsen, kaarten, maar ook
bijv. planten die aan bezoekers worden verkocht en foto's die van
bezoekers worden gemaakt.
Sponsering/adoptie
Opbrengsten overige activiteiten
Ontvangen rente
Overige baten
Lasten
Totaal lasten
Personeelslasten
Totaal personeelslasten
Lonen en sociale lasten
Ingehuurd personeel
Overige personeelskosten
Belastingen/heffingen
Energie
Onderhoud en reparatie
Huur gebouwen/machines
Afschrijving
Betaalde rente
Voedsel/verzorging
De uitgaven aan voedsel en verzorging voor de collectie planten en/of
dieren.
Promotie/PR
Inkoop goederen en diensten
Overige lasten
In 1997: inclusief inkoop goederen en diensten.
Investeringen
Totaal investeringen
In nieuwe activa
In gebruikte activa