Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten- en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte,
openstelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Deze publicatie bevat een aantal kerncijfers over planten- en dieren-
tuinen in Nederland, exclusief tuinen waarvan de exploitatie onder-
deel is van een groter geheel, in het bijzonder universiteiten,
landgoedbeheer en horeca. Voor definities zie hieronder. De informatie
is verkregen via het onderzoek Planten- en dierentuinen. Dit onderzoek
is gehouden in 1997 en 1999. In de jaren daarvoor werden planten- en
dierentuinen in beperkte mate waargenomen in de statistiek Musea en de
statistiek Recreatiecentra, maar konden daar niet als zodanig
worden onderscheiden. Het eigen karakter van de planten- en dierentuinen
heeft het CBS in 1997 doen besluiten deze in een aparte statistiek onder
te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie:stopgezet.

Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten- en dierentuinen Perioden Aantal tuinen (absoluut) BezoekenTotaal bezoeken (x 1 000) BezoekenMet dagkaart (incl. korting) (x 1 000) BezoekenAbonnementhouders (x 1 000) BezoekenMuseumjaarkaarthouders (x 1 000) BezoekenNiet betalende bezoekers (x 1 000) Gemiddelde toegangsprijsVolwassenen (euro) Gemiddelde toegangsprijsKinderen (euro) PersoneelTotaal personeelPersoneel in loondienst (absoluut) Totaal personeelOverig bezoldigd personeelTotaal overig bezoldigd personeel (absoluut) Totaal personeelOverig bezoldigd personeelDirecteur en familie (absoluut) Totaal personeelOverig bezoldigd personeelIngehuurd personeel (absoluut) PersoneelTotaal personeelVrijwilligers en stagiaires (absoluut) PersoneelArbeidsvolumePersoneel in loondienst (mensjaren) PersoneelArbeidsvolumeOverig bezoldigd personeel (mensjaren) Baten en lastenBatenTotaal baten (1 000 euro) BatenSubsidiesOverheid (1 000 euro) BatenSubsidiesLoonsubsidies (1 000 euro) BatenSubsidiesOverige (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenTotaal opbrengsten (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenEntreegelden (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenAbonnementen (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenHoreca/winkel (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenSponsering/adoptie (1 000 euro) BatenOpbrengsten entree en activiteitenOpbrengsten overige activiteiten (1 000 euro) Baten en lastenBatenOntvangen rente (1 000 euro) Baten en lastenBatenOverige baten (1 000 euro) Baten en lastenLastenTotaal lasten (1 000 euro) LastenPersoneelslastenTotaal personeelslasten (1 000 euro) LastenPersoneelslastenLonen en sociale lasten (1 000 euro) LastenPersoneelslastenIngehuurd personeel (1 000 euro) LastenPersoneelslastenOverige personeelskosten (1 000 euro) Baten en lastenLastenBelastingen/heffingen (1 000 euro) Baten en lastenLastenEnergie (1 000 euro) Baten en lastenLastenOnderhoud en reparatie (1 000 euro) Baten en lastenLastenHuur gebouwen/machines (1 000 euro) Baten en lastenLastenAfschrijving (1 000 euro) Baten en lastenLastenBetaalde rente (1 000 euro) Baten en lastenLastenVoedsel/verzorging (1 000 euro) Baten en lastenLastenPromotie/PR (1 000 euro) Baten en lastenLastenInkoop goederen en diensten (1 000 euro) Baten en lastenLastenOverige lasten (1 000 euro) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenIn nieuwe activa (mln euro) InvesteringenIn gebruikte activa (mln euro)
Totaal planten- en dierentuinen 1997 85 10.509 6.622 3.108 125 653 . . 2.033 287 . . 1.346 1.169 156 93.073 8.816 94 1.125 81.336 45.808 9.482 23.549 176 2.320 206 1.496 84.067 35.595 31.597 1.831 2.167 1.768 3.213 6.303 1.129 9.926 2.836 2.239 4.175 . 16.882 28,8 26,4 2,4
Totaal planten- en dierentuinen 1999 103 11.190 6.962 3.263 114 851 . . 2.229 560 89 471 1.302 1.430 213 108.516 8.587 269 464 97.730 54.714 9.591 29.112 472 3.840 456 1.010 102.861 43.481 38.016 3.164 2.301 2.256 3.263 7.226 1.566 9.703 3.985 2.832 4.012 10.927 13.611 61,5 60,2 1,4
Plantentuinen 1997 65 1.344 879 85 125 255 2,89 1,55 163 86 . . 719 108 68 9.606 771 6 836 7.488 4.370 281 1.883 36 918 53 452 8.237 3.460 2.552 456 452 76 307 253 99 1.241 369 299 461 . 1.671 2,8 2,3 0,5
Plantentuinen 1999 80 1.463 927 127 114 295 3,11 1,91 249 199 67 132 817 136 80 12.142 1.164 169 460 10.139 4.537 371 3.481 264 1.486 52 158 12.356 4.718 3.979 345 394 121 504 448 296 1.585 405 342 598 1.945 1.395 2,8 2,6 0,2
Dierentuinen 1997 20 9.165 5.744 3.023 - 398 6,82 5,19 1.870 201 . . 627 1.061 88 83.467 8.046 88 289 73.848 41.438 9.201 21.666 140 1.402 153 1.044 75.829 32.135 29.045 1.375 1.715 1.692 2.906 6.050 1.030 8.686 2.467 1.939 3.174 . 15.211 26,0 24,1 1,9
Dierentuinen 1999 23 9.727 6.035 3.136 . 556 7,02 5,32 1.980 361 22 339 485 1.294 133 96.374 7.422 100 5 87.591 50.177 9.220 25.631 209 2.355 404 852 90.504 38.762 34.037 2.819 1.906 2.135 2.759 6.778 1.270 8.118 3.580 2.480 3.414 8.983 12.215 58,7 57,5 1,2
Dierentuinen aangesloten bij de NVD 1997 . . . . . . . . . . . . . . . 80.495 8.024 14 0 71.268 39.674 9.193 21.030 125 1.247 148 1.041 72.864 31.072 28.102 1.272 1.698 1.628 2.670 5.982 847 8.324 2.369 1.706 3.622 . 14.644 25,9 24,0 1,9
Dierentuinen aangesloten bij de NVD 1999 10 . . . . . . . . . . . . . . 93.182 7.243 45 0 84.644 48.037 9.199 25.027 163 2.218 399 850 87.328 37.725 33.296 2.604 1.826 2.046 2.472 6.652 1.017 7.753 3.467 2.247 3.334 8.772 11.842 58,2 57,2 1,0
Dierentuinen niet aangesloten bij de NVD 1997 . . . . . . . . . . . . . . . 2.973 22 74 289 2.580 1.765 9 637 15 154 5 3 2.965 1.063 943 103 18 64 236 68 183 362 98 234 92 . 567 0,1 0,1 0,0
Dierentuinen niet aangesloten bij de NVD 1999 13 . . . . . . . . . . . . . . 3.192 179 54 5 2.947 2.140 21 604 45 137 5 1 3.176 1.037 741 215 80 89 287 125 253 365 113 242 80 211 373 0,5 0,3 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens