Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009

Regio's Perioden Aantal musea (aantal) Museumbezoeken Bezoeken Totaal bezoeken (x 1000) Museumbezoeken Bezoeken Betaalde bezoeken (x 1000) Museumbezoeken Bezoeken Museumkaart- en gratis bezoeken (x 1000) Museumbezoeken Buitenlandse bezoeken (x 1000) Museumpersoneel Werkzame personen Totaal werkzame personen (aantal) Museumpersoneel Werkzame personen In loondienst (aantal) Museumpersoneel Werkzame personen Overig bezoldigden (aantal) Museumpersoneel Mensjaren Totaal aantal mensjaren (aantal) Museumpersoneel Mensjaren In loondienst (aantal) Museumpersoneel Mensjaren Overig bezoldigden (aantal) Vrijwilligers Personen (aantal) Vrijwilligers Mensjaren (aantal)
Nederland 2001 873 20.488 14.399 6.089 4.603 8.285 6.283 2.002 5.478 4.424 1.054 17.888 2.330
Nederland 2003 828 19.558 13.593 5.965 4.223 8.496 6.567 1.929 5.837 4.731 1.106 19.693 2.357
Nederland 2005 775 19.648 13.527 6.121 4.711 8.143 6.563 1.580 5.696 4.860 836 19.667 2.679
Nederland 2007 773 20.540 14.205 6.335 5.437 8.598 6.760 1.839 6.016 5.013 1.003 21.329 3.015
Nederland 2009* 810 22.037 13.439 8.598 3.304 9.146 6.938 2.208 6.380 5.284 1.096 23.720 3.559
Groningen 2001 53 620 417 203 42 360 186 174 200 111 89 1.048 107
Groningen 2003 53 662 433 229 134 291 175 116 203 129 74 1.228 102
Groningen 2005 54 612 432 180 66 268 185 83 194 143 51 1.222 185
Groningen 2007 50 561 399 161 128 312 194 119 192 131 61 1.113 160
Groningen 2009* 49 665 388 278 28 272 171 101 164 129 35 1.215 255
Friesland 2001 72 759 542 216 67 373 215 158 232 144 87 1.036 111
Friesland 2003 61 739 532 206 108 352 262 90 186 128 58 848 91
Friesland 2005 62 725 527 198 91 296 218 79 205 156 49 1.122 109
Friesland 2007 62 833 594 240 132 300 224 76 209 159 50 1.197 102
Friesland 2009* 64 867 639 229 11 335 228 107 200 147 53 1.450 150
Drenthe 2001 35 455 353 102 26 178 115 63 110 77 33 801 106
Drenthe 2003 31 489 363 126 41 153 111 42 99 73 26 852 103
Drenthe 2005 31 545 414 132 54 171 136 35 109 87 22 694 115
Drenthe 2007 29 573 455 118 143 192 151 40 132 115 17 856 120
Drenthe 2009* 29 624 469 155 4 180 153 27 126 116 9 927 118
Overijssel en Flevoland 2001 84 813 408 405 69 365 226 138 200 141 59 1.748 192
Overijssel en Flevoland 2003 72 652 435 217 87 330 250 80 208 155 53 2.279 284
Overijssel en Flevoland 2005 72 764 477 288 84 399 275 124 254 203 51 2.151 234
Overijssel en Flevoland 2007 67 739 487 252 88 350 276 74 248 208 40 2.071 245
Overijssel en Flevoland 2009* 74 840 507 332 25 386 303 83 255 218 37 2.373 299
Gelderland 2001 124 2.675 1.933 742 440 1.086 836 250 668 559 109 2.493 305
Gelderland 2003 121 2.738 1.938 800 625 1.090 861 229 689 573 116 3.052 355
Gelderland 2005 110 2.892 1.946 946 569 1.021 859 162 702 618 84 3.218 422
Gelderland 2007 104 2.707 1.809 898 578 1.075 864 211 774 633 141 2.783 412
Gelderland 2009* 114 2.894 1.837 1.057 214 1.213 1.023 190 806 705 101 3.744 723
Utrecht 2001 45 1.106 572 534 92 447 372 75 353 302 51 1.007 133
Utrecht 2003 42 998 652 346 103 377 319 58 266 240 26 1.336 152
Utrecht 2005 40 971 490 482 172 550 420 130 317 283 34 1.293 139
Utrecht 2007 47 1.123 603 520 84 685 450 235 369 323 47 1.492 173
Utrecht 2009* 46 1.617 528 1.089 18 640 490 150 415 359 56 1.362 209
Noord-Holland 2001 157 8.133 6.339 1.795 3.103 2.376 2.040 336 1.694 1.501 193 3.518 542
Noord-Holland 2003 146 7.728 5.914 1.813 2.278 2.571 2.132 439 1.895 1.633 262 3.360 441
Noord-Holland 2005 137 7.852 6.102 1.750 2.693 2.448 2.122 326 1.761 1.608 153 3.577 451
Noord-Holland 2007 143 8.530 6.611 1.920 3.138 2.608 2.171 438 1.797 1.564 233 4.180 628
Noord-Holland 2009* 149 8.714 5.836 2.878 2.708 2.837 2.247 590 2.216 1.835 381 4.150 586
Zuid-Holland 2001 151 3.368 2.005 1.364 482 2.150 1.647 503 1.448 1.183 265 3.328 512
Zuid-Holland 2003 147 3.691 2.117 1.574 616 2.448 1.914 534 1.687 1.382 305 3.393 458
Zuid-Holland 2005 131 3.249 1.866 1.383 665 2.203 1.826 377 1.597 1.348 249 3.038 537
Zuid-Holland 2007 119 3.324 1.905 1.419 778 2.156 1.739 417 1.720 1.427 293 3.292 503
Zuid-Holland 2009* 124 3.463 1.834 1.629 221 2.259 1.658 601 1.574 1.291 283 3.775 531
Zeeland 2001 34 480 419 61 137 188 141 46 100 77 23 538 56
Zeeland 2003 34 215 169 46 28 86 63 23 40 31 9 622 80
Zeeland 2005 28 195 126 69 23 76 63 13 39 32 7 632 105
Zeeland 2007 28 237 192 44 28 67 57 10 29 22 6 839 126
Zeeland 2009* 32 345 236 108 11 97 57 40 49 37 12 959 144
Noord-Brabant 2001 78 1.393 937 456 78 500 312 189 311 201 110 1.446 187
Noord-Brabant 2003 80 1.095 622 473 140 537 281 256 364 225 139 1.605 178
Noord-Brabant 2005 70 1.193 730 464 217 428 252 176 312 222 90 1.683 243
Noord-Brabant 2007 81 1.153 653 501 218 569 405 164 351 271 80 2.327 387
Noord-Brabant 2009* 90 1.216 647 569 39 653 393 260 404 294 109 2.617 379
Limburg 2001 40 687 475 211 69 262 192 70 162 127 35 925 78
Limburg 2003 41 553 417 136 63 259 198 61 199 162 37 1.118 112
Limburg 2005 40 648 418 230 77 283 208 75 206 160 46 1.038 140
Limburg 2007 43 759 497 262 122 283 230 54 194 160 33 1.178 159
Limburg 2009* 39 792 518 274 25 274 215 59 172 152 20 1.148 165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- de procentuele verdeling van de musea naar bezoekersgrootteklasse;
- het totaal aantal bezoeken uitgesplitst naar betalende en gratis
bezoeken;
- het gemiddelde aantal bezoeken per museum en het aantal bezoeken van
buitenlanders;
- personeel (gemeten zowel in aantal personen als in arbeidsjaren) in
loondienst (bezoldigd personeel), overig betaald personeel (overige
bezoldigden) en vrijwilligers.

Bovenstaande gegevens worden verder gedetailleerd naar landsdeel
en provincie.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Regio
- Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe;
- Oost Nederland: Overijssel en Flevoland, Gelderland;
- West Nederland: Utrecht, Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland;
- Zuid Nederland: Noord Brabant, Limburg.

Toelichting onderwerpen

Aantal musea
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en
haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken
van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Museumbezoeken
Het aantal bezoeken aan musea in Nederland.
Bezoeken
Het aantal museumbezoeken, inclusief bezoeken van buitenlanders.
Het totaal aantal bezoeken wordt verdeeld naar gratis en betaalde
bezoeken.
Totaal bezoeken
Betaalde bezoeken
Het aantal bezoeken aan musea waarvoor een entreeprijs (eventueel met
korting) is betaald.
Museumkaart- en gratis bezoeken
Het aantal bezoeken aan musea waarvoor geen toegangsprijs hoeft te worden
betaald of waarvoor toegang wordt verkregen op vertoon van de Museumkaart.
Buitenlandse bezoeken
Het aantal bezoeken (betaald en gratis) aan musea door personen die in het
buitenland wonen.
Museumpersoneel
Personeel in loondienst bij een museum en eventuele overige bezoldigden.
Het personeel wordt geteld in personen en arbeidsvolume (mensjaren).
De personeelsomvang wordt opgegeven naar de situatie per einde van
het verslagjaar. Vrijwilligers worden niet tot het personeel gerekend.
Werkzame personen
Aantal personen in loondienst bij een museum en (eventuele) overige
bezoldigden.
Totaal werkzame personen
In loondienst
Overig bezoldigden
Overige bezoldigden zijn uitzendkrachten, banenpoolers,
mensen met Melkertbanen, gedetacheerden, personen die werken in
kader van de 'Wet Sociale Werkvoorziening' en dergelijke.
Ook worden directeur/eigena(a)r(en) en
meewerkende familieleden (voor zover niet op de loonlijst) tot de overig
bezoldigden gerekend.
Mensjaren
Een mensjaar is het arbeidsvolume van een voltijdfunctie over een geheel
jaar gemeten volgens de in de sector geldende collectieve
arbeidovereenkomst (cao).
Een persoon die halftijd werkt, verricht een half mensjaar werk.
Totaal aantal mensjaren
In loondienst
Overig bezoldigden
Overige bezoldigden zijn uitzendkrachten, banenpoolers,
mensen met Melkertbanen, gedetacheerden, personen die werken in
kader van de 'Wet Sociale Werkvoorziening' en dergelijke.
Ook worden directeur/eigena(a)r(en) en meewerkende familieleden
(voor zover niet op de loonlijst) tot de overig bezoldigden gerekend.
Vrijwilligers
Een vrijwilliger is een persoon die onbetaald (met uitzondering van een
eventuele beperkte onkostenvergoeding), zonder dienstverband of contract,
bij een museum werkzaam is.
Personen
Mensjaren