Financiële beurs-nv's

Financiële beurs-nv's

Perioden Aantal beurs-nv's (absoluut) Balans eindstand Activa Vaste activa Totale vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Totale (im)materiële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Totale financiële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen in vastgoed (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen in effecten (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Hypotheken (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Leningen op schuldbekentenis (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Bancaire kredietverlening (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Totale vlottende activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Totale kortlopende vorderingen (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Vorderingen bankiers (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Effecten (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Totale liquide middelen (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Kasmiddelen bankbedrijf (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Overige liquide middelen (mln euro) Balans eindstand Activa Totale vermogen (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Totale eigen vermogen (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Totale geplaatst en gestort kapitaal (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Overig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Reserves Totale reserves (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Reserves Agioreserve (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Reserves Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Reserves Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Totale vreemd vermogen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Totale langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Totale niet-rentedragende langl.schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Belang van derden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Totale voorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Pensioenvoorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Belastingvoorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Overige voorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Totale rentedragende langl. schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Achtergestelde leningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Totale obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Converteerbare obligatieleningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Overige obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Deelnemingen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Overige langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Alle verzekeringtechnische voorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Levensverzekering (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Schadeverzekering (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Alle toevertrouwde middelen bankbedrijf (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Spaargelden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Overige toevertrouwde middelen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Totale kortlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Totale rentedragende kortl. schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Aflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Overige rentedragende kortl. schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vermogen (mln euro) Balans eindstand Aansprakelijk groepsvermogen (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Totale vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Totale (im)materiële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa (Im)materiële vaste activa Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Totale financiële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen in vastgoed (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen in effecten (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Hypotheken (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Leningen op schuldbekentenis (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Bancaire kredietverlening (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Totale vlottende activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Totale kortlopende vorderingen (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Vorderingen bankiers (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Effecten (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Totale liquide middelen (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Kasmiddelen bank (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Liquide middelen Overige liquide middelen (mln euro) Balans beginstand Activa Totale vermogen (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Totale eigen vermogen (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Totale geplaatst en gestort kapitaal (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Overig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Reserves Totale reserves (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Reserves Agioreserve (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Reserves Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Reserves Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Totale vreemd vermogen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Totale langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Totale niet-rentedragende langl.schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Belang van derden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Totale voorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Pensioenvoorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Belastingvoorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Niet-rentedragende langlopende schulden Voorzieningen Overige voorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Totale rentedragende langl. schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Achtergestelde leningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Totale obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Converteerbare obligatieleningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Obligatieleningen en schuldbewijzen Overige obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Deelnemingen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Langlopende schulden Rentedragende langlopende schulden Overige langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Alle verzekeringtechnische voorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Levensverzekering (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Verzekering-technische voorzieningen Schadeverzekering (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Alle toevertrouwde middelen bankbedrijf (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Spaargelden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Toevertrouwde middelen bankbedrijf Overige toevertrouwde middelen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Totale kortlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Totale rentedragende kortl. schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Aflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Overige rentedragende kortl. schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Totale vermogen (mln euro) Balans beginstand Aansprakelijk groepsvermogen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Totale resultaat uit bedrijfsvoering (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Totale rentemarge bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Rentebaten bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Rentelasten bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Provisiemarge en premie-inkomen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Opbrengsten beleggingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat uit bedrijfsvoering Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Beheerskosten Totale beheerskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Beheerskosten Personeelskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Beheerskosten Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Totale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Resultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (bestemming) Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (bestemming) Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (bestemming) Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (bestemming) Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (bestemming) Reserveringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Totale resultaat uit bedrijfsvoering (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Totale rentemarge bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Rentebaten bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Rentemarge bankbedrijf Rentelasten bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Provisiemarge en premie-inkomen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Opbrengsten beleggingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat uit bedrijfsvoering Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Beheerskosten Totale beheerskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Beheerskosten Personeelskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Beheerskosten Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Totale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Resultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (bestemming) Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (bestemming) Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (bestemming) Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (bestemming) Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (bestemming) Reserveringen (mln euro) Aantal werknemers Verslagjaar (x 1 000) Aantal werknemers Vorig jaar (x 1 000) Kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen (%) Kengetallen Payout ratio (%) Kengetallen Omzet per werknemer (1 000 euro)
1990 18 231.870,2 4.221,1 0,1 3.396,5 824,5 227.649,1 3.204,5 5.611,5 43.526,4 47.898,1 13.655,1 101.208,2 12.545,3 125.910,5 103.363,0 69.793,2 33.569,8 14.547,0 8.000,5 7.454,6 545,9 357.780,8 18.632 2.663,6 1.927,4 736,2 15.967,9 4.109,9 2.847,9 9.010,1 339.149,5 115.070,1 1.573,3 512,7 1.060,6 54,6 770,1 235,9 113.496,8 5.136,6 34.897,0 . 34.897,0 1,4 73.461,8 53.821,2 48.007,4 5.813,8 102.903,7 39.816,1 63.087,6 67.354,5 23.843,3 43.511,2 527,3 42.983,9 357.780,8 24.280,6 215.669,6 3.117,8 0,2 3.117,4 0,2 212.551,8 3.021,5 5.264,3 41.290,4 44.236,6 13.043,3 94.331,5 11.364,2 111.945,2 92.799,5 61.801,9 30.997,6 11.420,5 7.725,2 7.026,7 698,5 328.335,2 18.131 2.447,0 2.417,6 29,4 15.683,6 3.402,8 4.123,2 8.157,6 310.204,7 106.838,4 1.743,5 350,1 1.393,4 332,8 853,5 207,1 105.094,9 4.629,6 33.727,6 . 33.727,6 111,1 66.626,6 49.942,4 44.237,4 5.705,0 91.872,4 35.519,3 56.353,1 61.551,5 23.443,7 38.107,8 583,1 37.524,7 328.335,2 23.110,3 22.046,6 5.049,6 5.051,6 2,0 11.719,7 4.887,6 389,7 14.736,6 4.388,7 3.967,5 421,2 2.921,3 -344,6 229,0 468,6 -125,7 20,7 2.576,8 526,4 2.050,4 47,6 2.002,7 104,0 890,6 0,9 1.007,2 21.212,1 4.780,9 4.820,2 39,3 11.447,9 4.606,0 377,3 14.109,4 4.084,5 3.688,8 395,7 3.018,2 -341,4 185,4 415,3 -248,0 136,5 2.676,9 520,4 2.156,5 32,3 2.124,1 75,0 87,5 0,1 1.961,5 146,1 139,8 10,9 49,7 150,9
1991 17 278.077,5 4.991,2 0,1 4.080,4 910,7 273.086,3 3.070,4 5.606,6 50.276,8 53.884,8 14.106,4 131.316,8 14.824,5 106.687,8 82.556,2 68.547,0 14.009,2 14.429,2 9.702,4 7.920,5 1.781,9 384.765,5 19.635 2.487,3 1.634,2 853,1 17.147,6 4.468,8 3.475,4 9.203,4 365.130,6 111.775,2 1.904,9 379,0 1.525,9 87,6 987,7 450,6 109.870,3 5.514,5 28.816,9 . 28.816,9 978,4 74.560,5 61.818,3 53.940,2 7.878,1 136.330,4 42.194,8 94.135,6 55.206,7 9.723,9 45.482,8 927,5 44.555,3 384.765,5 25.528,4 254.039,9 3.866,8 0,1 3.866,6 0,1 250.173,1 2.981,3 5.095,2 42.775,7 49.485,1 13.654,1 123.816,7 12.365,0 105.485,0 82.467,3 69.182,4 13.284,9 14.341,0 8.676,7 7.229,1 1.447,6 360.460,5 18.447 2.663,6 1.927,4 736,2 15.783,6 4.109,1 2.813,3 8.861,2 342.013,2 108.320,1 1.858,8 512,6 1.346,2 77,5 849,1 419,6 106.461,3 4.311,1 27.929,6 . 27.929,6 889,4 73.331,2 53.234,8 47.421,0 5.813,8 129.483,4 39.936,3 89.547,1 50.974,9 9.829,5 41.145,4 527,3 40.618,1 360.460,5 23.270,9 26.079,9 5.700,2 11.425,5 5.725,3 13.284,0 6.251,4 844,3 17.321,3 4.727,1 4.285,9 441,2 4.031,5 -1.085,9 238,9 962,8 -417,4 55,4 2.945,6 671,3 2.274,3 30,6 2.243,7 191,5 912,7 1,4 1.138,0 22.965,7 5.047,8 10.419,3 5.371,5 11.780,9 5.365,1 771,9 15.112,3 4.293,6 3.895,2 398,4 3.559,7 -982,6 229,0 823,0 -409,3 20,7 2.577,2 526,8 2.050,3 47,7 2.002,7 104,0 890,6 0,9 1.007,2 146,1 143,9 11,8 49,2 178,5
1992 18 311.054,5 5.597,0 0,0 4.416,6 1.180,4 305.457,5 3.211,4 5.805,6 61.602,5 63.167,0 14.752,6 139.721,2 17.197,2 113.393,6 88.721,1 73.194,9 15.526,2 14.032,7 10.639,8 9.075,6 1.564,2 424.448,3 21.168 2.558,8 1.689,8 869,0 18.608,8 4.548,5 3.810,3 10.250,0 403.281,0 120.938,2 2.343,5 541,1 1.802,4 74,2 1.293,5 434,7 118.594,7 6.239,0 28.035,9 . 28.035,9 1.595,0 82.724,8 70.622,0 61.995,8 8.626,2 149.965,0 58.725,0 91.240,0 61.755,8 10.390,9 51.364,9 569,5 50.795,4 424.448,3 27.947,6 277.078,1 4.080,6 0,1 4.080,4 0,1 272.997,5 3.072,8 5.606,6 50.435,4 53.885,1 14.106,4 131.315,3 14.575,9 106.785,9 82.559,3 68.547,0 14.012,3 14.519,3 9.707,3 7.920,5 1.786,8 384.774,6 19.639 2.490,0 1.636,9 853,1 17.149,1 4.470,6 3.475,7 9.202,8 365.135,5 110.463,5 1.905,2 379,0 1.526,2 87,7 987,8 450,7 108.558,3 5.514,5 27.500,9 . 27.500,9 979,6 74.563,3 61.818,3 53.940,2 7.878,1 137.646,3 52.156,7 85.489,6 55.207,4 9.725,8 45.481,6 927,5 44.554,1 384.774,6 25.532,6 27.801,9 6.278,3 12.369,8 6.091,5 14.277,4 6.766,7 479,5 18.736,3 5.068,8 4.594,2 474,6 3.996,8 -886,1 366,2 991,7 -340,2 79,6 3.110,6 727,8 2.382,8 20,9 2.361,9 198,7 979,4 1,2 1.182,7 25.672,9 5.700,1 11.426,4 5.726,3 13.284,7 6.251,4 436,7 17.333,1 4.715,8 4.274,4 441,4 3.624,0 -680,6 345,3 962,8 -118,5 55,4 2.943,3 671,4 2.271,9 30,6 2.241,3 191,8 912,7 1,4 1.135,4 156,9 145,1 11,6 49,9 177,2
1993 18 353.053,0 5.845,0 0,0 4.743,7 1.101,3 347.208,0 4.472,7 5.457,7 70.035,9 72.674,5 15.114,1 147.218,7 32.234,4 115.656,6 91.727,4 75.799,5 15.927,9 16.094,6 7.834,6 6.561,4 1.273,2 468.709,5 26.732 2.741,7 1.737,9 1.003,8 23.989,9 5.222,2 6.745,5 12.022,2 441.977,8 51.716,2 4.046,2 575,8 3.470,4 82,3 2.249,2 1.138,9 47.670,0 6.514,6 31.920,5 . 31.920,5 1.955,5 7.279,4 89.799,8 82.922,1 6.877,7 191.507,5 62.609,6 128.897,9 108.954,3 18.505,6 90.448,7 446,5 90.002,2 468.709,5 33.821,9 311.217,2 4.416,6 0,0 4.416,6 0,0 306.800,6 2.916,2 5.805,6 62.080,0 66.213,3 14.752,6 137.922,9 17.110,0 106.061,4 88.576,7 73.085,3 15.491,4 10.837,0 6.647,7 5.342,1 1.305,6 418.459,0 21.168 2.558,8 1.689,8 869,0 18.608,8 4.548,5 3.810,3 10.250,0 397.291,4 48.908,9 3.341,6 541,1 2.800,5 80,7 1.996,6 723,2 45.567,3 6.238,0 32.426,2 . 32.426,2 1.595,0 5.308,1 70.612,0 61.995,8 8.616,2 177.747,5 58.724,1 119.023,4 100.023,0 16.672,5 83.350,5 569,5 82.781,0 418.459,0 27.946,7 32.586,2 6.812,3 25.845,5 19.033,2 16.461,6 8.554,1 758,2 22.190,3 5.581,0 5.038,0 543,0 4.814,9 -749,0 359,7 1.198,5 -241,0 330,8 4.066,0 1.259,7 2.806,2 51,5 2.754,7 216,6 1.099,1 0,7 1.438,2 28.166,7 6.362,9 27.730,7 21.367,8 14.334,1 6.782,8 686,9 18.759,3 5.069,7 4.595,1 474,6 4.337,7 -1.120,9 310,3 991,7 -519,0 79,5 3.216,8 764,6 2.452,3 20,9 2.431,4 198,7 979,4 1,2 1.252,1 167,7 156,5 11,5 47,8 194,3
1994 18 368.175,7 6.424,9 5,6 4.940,2 1.479,1 361.750,8 4.780,1 5.291,9 75.123,0 83.214,2 16.303,7 142.272,0 34.765,9 119.444,7 91.200,1 74.980,3 16.219,8 21.349,4 6.895,2 5.507,5 1.387,7 487.620,3 26.874 2.845,3 1.786,8 1.058,5 24.028,2 5.407,0 5.279,6 13.341,6 460.746,8 57.389,5 4.212,7 753,4 3.459,3 78,8 2.033,4 1.347,1 53.176,8 7.121,4 36.819,7 . 36.819,7 2.114,2 7.121,5 96.814,0 89.537,6 7.276,4 194.038,0 64.493,4 129.544,6 112.505,3 22.809,3 89.696,0 511,9 89.184,1 487.620,3 34.748,3 351.827,6 4.752,8 1,5 4.749,8 1,5 347.074,8 4.476,0 5.457,7 70.020,8 74.056,8 15.114,1 145.718,8 32.230,6 115.770,4 91.775,7 75.799,5 15.976,2 16.117,4 7.877,3 6.604,1 1.273,2 468.793,8 26.751 2.745,2 1.741,4 1.003,8 24.005,9 5.222,3 6.762,0 12.021,6 442.042,8 50.700,4 4.074,4 602,4 3.472,0 82,5 2.253,2 1.136,3 46.626,0 6.514,6 31.055,6 . 31.055,6 1.955,5 7.100,3 89.799,9 82.979,3 6.820,6 192.453,3 62.609,6 129.843,7 109.089,2 18.488,1 90.601,1 446,5 90.154,6 468.793,8 33.867,9 33.330,4 7.609,6 24.752,7 17.143,1 17.783,3 7.060,6 876,9 21.853,6 5.786,0 5.167,4 618,6 5.690,8 -1.424,1 372,5 1.187,1 -691,9 82,4 4.266,7 1.098,2 3.168,6 51,4 3.117,1 242,1 1.285,9 0,5 1.588,7 31.538,0 6.793,4 25.853,5 19.060,1 16.831,2 7.157,6 755,8 21.146,9 5.583,9 5.040,9 543,0 4.807,3 -739,5 366,2 1.198,5 -238,0 330,8 4.067,8 1.259,9 2.807,9 52,3 2.755,6 216,6 1.099,1 0,7 1.439,2 167,7 167,9 11,6 49,0 198,8
1995 18 400.929,2 7.020,4 5,5 5.372,8 1.642,1 393.908,8 5.068,7 5.085,7 84.364,7 91.346,3 17.536,6 151.065,7 39.441,1 130.065,7 98.479,8 78.867,8 19.612,0 27.788,3 3.797,6 2.629,7 1.167,9 530.995,0 28.689 2.898,4 1.883,2 1.015,2 25.790,4 5.529,3 5.883,7 14.377,4 502.306,0 66.799,9 4.781,6 877,9 3.903,7 151,3 2.181,5 1.570,9 62.018,3 8.020,7 45.785,9 . 45.785,9 2.303,6 5.908,1 106.974,2 98.556,9 8.417,3 203.514,0 70.859,5 132.654,5 125.017,9 24.429,1 100.588,8 643,9 99.944,9 530.995,0 37.587,5 364.364,7 5.264,0 5,6 5.252,8 5,6 359.100,7 4.708,4 4.979,7 75.378,0 83.214,1 15.994,9 141.963,4 32.862,2 119.028,1 91.065,8 74.733,0 16.332,8 21.349,4 6.612,9 5.467,8 1.145,1 484.866,4 26.846 2.845,3 1.786,8 1.058,5 24.001,0 5.407,0 5.236,6 13.357,4 458.020,0 58.406,4 4.214,1 753,4 3.460,7 80,3 2.033,4 1.347,0 54.192,3 7.121,4 36.881,4 . 36.881,4 2.052,9 8.136,6 96.958,7 89.633,3 7.325,4 193.534,8 67.123,6 126.411,2 109.120,1 19.840,8 89.279,3 489,2 88.790,1 484.866,4 34.721,1 36.630,6 7.868,4 26.205,0 18.336,6 19.917,1 7.841,3 1.003,8 24.534,7 6.261,0 5.630,2 630,8 5.834,9 -916,7 409,5 1.224,8 -117,4 16,0 4.918,2 1.295,2 3.623,0 62,6 3.560,4 267,7 1.497,2 6,1 1.789,4 34.067,7 7.650,9 24.751,8 17.100,9 18.619,8 6.940,6 856,4 22.586,9 5.755,5 5.136,9 618,6 5.725,2 -1.425,4 374,2 1.116,3 -685,3 2,0 4.300,0 1.126,0 3.174,1 51,4 3.122,6 242,1 1.285,9 0,5 1.594,1 173,1 167,7 12,8 49,6 211,7
1996 15 464.406,5 7.358,1 5,4 5.638,6 1.714,1 457.048,4 6.545,4 5.425,3 106.313,4 102.759,8 19.897,5 168.071,2 48.035,8 135.845,4 95.516,2 72.420,8 23.095,4 35.677,9 4.651,3 3.641,0 1.010,3 600.251,8 36.306 2.564,9 1.577,2 987,7 33.740,6 6.418,6 10.930,8 16.391,2 563.946,3 79.564,8 5.479,8 1.319,9 4.159,9 205,2 2.003,3 1.951,4 74.085,0 9.578,1 54.704,9 . 54.704,9 3.383,4 6.418,6 126.245,5 116.025,8 10.219,7 213.190,3 76.189,5 137.000,8 144.945,7 27.289,9 117.655,8 933,7 116.722,1 600.251,8 47.203,4 391.403,3 5.284,3 5,5 5.273,3 5,5 386.119,0 5.222,5 5.102,9 83.707,0 89.863,2 18.378,4 145.109,9 38.735,1 127.009,5 95.999,4 76.764,8 19.234,6 27.235,6 3.774,5 2.610,0 1.164,5 520.030,2 28.188 2.489,4 1.476,8 1.012,6 25.698,5 5.532,2 5.883,4 14.282,9 491.842,3 65.202,8 4.756,1 877,9 3.878,2 150,7 2.180,7 1.546,8 60.446,7 7.699,3 45.422,1 . 45.422,1 2.388,0 4.937,3 106.974,2 98.556,9 8.417,3 195.409,0 67.238,6 128.170,4 124.256,3 24.037,6 100.218,7 705,2 99.513,5 520.030,2 36.765,1 42.177,2 8.704,2 27.381,9 18.677,7 23.561,2 8.892,1 1.019,7 28.935,1 7.087,5 6.318,7 768,8 6.154,7 -224,2 610,5 1.173,8 347,7 -8,6 5.930,5 1.448,2 4.482,4 95,8 4.386,6 354,5 1.753,3 8,9 2.269,9 36.347,7 7.654,6 25.478,3 17.823,7 19.933,0 7.776,1 984,0 24.520,4 6.094,4 5.495,9 598,5 5.732,9 -919,1 455,4 1.224,8 -119,2 -30,5 4.813,8 1.287,8 3.526,0 62,6 3.463,4 265,5 1.470,8 6,1 1.721,1 182,1 170,0 13,6 48,1 231,7
1997 16 626.645,6 8.523,5 5,0 6.613,5 1.905,0 618.122,1 7.350,3 6.100,3 157.742,5 138.464,4 23.677,0 217.546,6 67.241,0 192.509,9 118.684,7 89.158,1 29.526,6 66.206,8 7.618,4 6.014,3 1.604,1 819.155,2 49.611 2.724,6 1.716,5 1.008,1 46.886,4 8.620,5 16.862,1 21.403,8 769.543,9 105.140,5 7.574,3 2.312,3 5.262,0 160,6 2.615,9 2.485,5 97.566,2 11.946,8 73.652,7 . 73.652,7 4.387,6 7.579,1 181.919,7 169.724,7 12.195,0 276.824,6 91.397,7 185.426,9 205.659,1 48.171,8 157.487,3 1.154,8 156.332,5 819.155,2 63.870,2 465.579,6 5.650,0 5,4 5.639,2 5,4 459.929,6 6.716,5 5.425,3 106.313,4 102.970,2 19.897,5 170.507,6 48.099,1 136.400,5 96.002,5 72.882,8 23.119,7 35.704,2 4.693,8 3.640,9 1.052,9 603.688,8 39.697 2.638,9 1.651,2 987,7 37.058,4 6.456,4 10.930,8 19.671,2 563.991,7 79.562,8 5.479,8 1.319,9 4.159,9 205,3 2.003,3 1.951,3 74.083,0 9.578,1 54.704,9 . 54.704,9 3.383,4 6.416,6 126.245,5 116.025,8 10.219,7 213.190,3 76.189,5 137.000,8 144.993,1 27.320,5 117.672,6 933,7 116.738,9 603.688,8 50.595,2 53.228,3 10.253,9 32.390,5 22.136,6 30.285,0 11.391,6 1.297,8 37.455,1 8.515,9 7.614,3 901,6 7.257,2 359,7 973,6 1.385,7 769,6 2,2 7.617,0 1.825,8 5.791,2 169,0 5.622,2 506,3 2.139,5 11,6 2.964,9 42.193,5 8.704,2 27.381,9 18.677,7 23.563,5 8.891,8 1.034,0 28.939,4 7.090,6 6.321,6 769,0 6.163,6 -193,0 641,6 1.200,7 374,7 -8,6 5.970,4 1.448,2 4.522,3 95,8 4.426,5 400,5 1.721,1 8,9 2.296,0 205,0 184,9 12,6 47,1 259,7
1998 17 741.801,1 10.310,0 6,2 8.527,0 1.776,8 731.491,1 7.501,1 6.979,6 197.414,0 156.158,4 25.740,8 259.131,3 78.565,9 255.820,9 153.745,4 113.411,8 40.333,6 93.462,8 8.612,7 7.690,7 922,0 997.622,0 56.382 2.806,5 1.807,9 998,6 53.575,9 6.741,9 7.260,6 39.573,4 941.239,7 130.709,4 9.276,9 4.211,9 5.065,0 843,8 2.043,5 2.177,7 121.432,5 11.861,4 82.266,2 . 82.266,2 68,2 27.236,7 201.134,1 187.241,2 13.892,9 344.402,6 109.491,5 234.911,1 264.993,6 71.790,5 193.203,1 744,3 192.458,8 997.622,0 72.455,6 624.914,2 6.623,5 5,0 6.613,5 5,0 618.290,7 7.513,6 6.105,7 156.101,2 138.621,4 23.648,8 217.201,2 69.098,8 192.507,7 118.647,1 89.122,7 29.524,4 66.206,8 7.653,8 6.634,6 1.019,2 819.316,2 50.068 2.724,6 1.716,5 1.008,1 47.343,5 5.613,8 6.172,5 35.557,2 769.248,0 115.569,2 7.798,8 2.312,3 5.486,5 726,9 2.569,8 2.189,8 107.770,4 11.946,8 71.765,0 . 71.765,0 174,3 23.884,3 181.919,7 169.724,7 12.195,0 276.584,6 91.173,9 185.410,7 195.174,5 47.160,5 148.014,0 1.153,3 146.860,7 819.316,2 64.327,3 69.482,0 12.656,7 31.833,7 19.177,0 39.984,3 15.052,9 1.788,1 49.094,0 10.403,8 9.721,9 681,9 9.984,2 -494,5 944,4 1.546,8 94,5 13,4 9.489,6 2.232,0 7.257,7 216,6 7.041,1 502,2 2.702,3 11,6 3.825,0 53.478,3 10.035,1 25.229,4 15.194,3 30.285,0 11.810,6 1.347,6 37.694,8 8.169,3 7.614,8 554,5 7.614,3 402,5 747,7 1.416,5 1.069,1 2,2 8.016,8 1.882,5 6.134,3 169,0 5.965,3 485,4 2.503,4 11,6 2.964,9 276,5 205,0 13,2 45,5 251,3
1999 17 987.415,3 12.004,7 4,9 10.002,5 1.997,3 975.410,6 15.569,1 7.818,2 281.108,9 192.028,1 34.002,2 315.580,1 129.304,0 232.622,9 138.332,3 91.268,7 47.063,6 80.888,2 13.402,4 12.370,5 1.031,9 1.220.038,1 70.460 2.845,1 1.855,1 990,0 67.614,7 9.401,4 9.826,4 48.386,9 1.149.578,5 192.292,8 15.882,8 6.446,5 9.436,3 208,1 3.578,8 5.649,4 176.410,0 13.922,1 123.447,2 . 123.447,2 76,6 38.964,1 314.771,5 296.643,7 18.127,8 403.787,6 125.146,8 278.640,8 238.726,6 68.484,8 170.241,8 503,9 169.737,9 1.220.038,1 90.828,3 736.660,2 8.584,6 5,5 8.573,6 5,5 728.075,6 7.587,4 6.980,9 197.331,0 158.729,2 25.741,1 253.140,4 78.565,6 254.126,6 153.447,9 113.693,6 39.754,3 92.338,9 8.339,8 7.417,1 922,7 992.455,5 56.113 2.761,8 1.783,8 978,0 53.351,1 6.551,6 7.228,9 39.570,6 936.342,6 124.407,3 9.264,4 4.186,3 5.078,1 89,1 1.851,6 3.137,4 115.142,9 11.704,5 75.936,2 . 75.936,2 68,2 27.434,0 201.134,7 187.242,2 13.892,5 347.497,5 110.426,6 237.070,9 263.303,1 70.826,7 192.476,4 744,7 191.731,7 992.455,5 72.003,7 83.993,4 14.548,4 35.420,3 20.871,9 47.265,8 20.098,2 2.081,0 58.757,2 13.592,7 12.771,9 820,8 11.643,6 2.562,0 1.763,1 1.570,1 2.353,3 15,7 14.205,5 3.167,9 11.037,6 474,1 10.563,5 579,3 3.305,8 0,0 6.678,4 69.138,4 12.630,7 31.592,6 18.961,9 40.078,6 14.653,9 1.775,2 48.292,4 11.290,6 10.605,0 685,6 9.555,4 -111,4 1.321,1 1.546,4 100,5 13,4 9.444,0 2.235,9 7.208,0 216,2 6.991,9 503,8 2.435,4 0,0 4.052,6 284,8 277,4 16,7 36,8 294,9
2000 12 1.180.150,7 14.395,6 . 12.141,6 2.254,0 1.165.755,1 13.531,5 8.849,8 316.581,6 221.900,6 32.770,0 394.361,7 177.759,9 285.360,2 167.645,4 95.791,2 71.854,2 103.682,9 14.031,9 13.363,3 668,6 1.465.510,9 59.757 2.681,9 1.701,0 980,9 57.075,5 12.238,0 8.147,5 36.690,0 1.405.753,3 224.953,9 20.735,4 9.025,3 11.710,1 271,9 4.178,0 7.260,2 204.218,5 16.695,6 129.684,1 . 129.684,1 103,1 57.735,7 416.234,0 396.681,0 19.553,0 483.203,4 140.338,8 342.864,6 281.362,0 74.726,5 206.635,5 193,8 206.441,7 1.465.510,9 85.478,4 969.390,0 9.933,0 4,9 9.923,2 4,9 959.457,0 14.842,2 7.639,0 276.592,0 187.030,3 30.833,0 315.613,3 126.907,2 230.957,6 137.144,3 90.970,7 46.173,6 80.684,1 13.129,2 12.374,1 755,1 1.202.339,6 67.623 2.600,0 1.610,0 990,0 65.022,9 9.182,7 9.118,1 46.722,1 1.134.716,8 188.898,3 15.446,4 6.439,6 9.006,8 204,3 3.272,4 5.530,1 173.451,9 13.499,0 123.445,7 . 123.445,7 76,6 36.430,6 306.159,0 288.915,0 17.244,0 403.714,3 125.146,0 278.568,3 235.945,2 67.867,6 168.077,6 503,9 167.573,7 1.202.339,6 87.561,6 103.694,0 15.418,2 43.852,4 28.434,2 60.029,1 25.485,3 2.761,4 67.112,5 16.699,1 15.732,0 967,1 19.882,1 2.569,6 2.167,4 1.569,9 2.834,5 -862,4 22.451,8 3.884,4 18.567,4 495,7 18.071,7 2.531,2 2.758,0 2.678,5 10.103,9 81.207,4 14.534,2 35.352,0 20.817,8 45.471,2 19.239,8 1.962,2 56.694,8 13.467,5 12.646,4 821,1 11.045,3 2.725,0 1.737,0 1.303,0 2.247,0 44,0 13.770,3 3.127,8 10.642,5 473,0 10.169,5 524,3 3.218,7 11,2 6.415,3 298,8 282,5 28,4 29,3 347,0
2001 13 1.282.386,5 10.585,2 159,9 8.430,6 1.994,7 1.271.801,3 8.639,1 12.492,0 391.633,5 227.760,6 26.831,0 401.766,0 202.679,1 312.790,0 165.039,5 107.255,4 57.784,1 119.252,9 28.497,6 27.615,2 882,4 1.595.176,7 58.203 3.108,3 2.137,0 971,3 55.094,6 13.549,0 5.638,9 35.906,7 1.536.973,8 246.201,0 18.779,0 8.656,9 10.122,1 262,5 3.700,2 6.159,4 227.422,0 20.175,4 139.818,6 . 139.818,6 105,9 67.322,1 444.632,0 422.473,0 22.159,0 543.973,1 151.002,1 392.971,0 302.167,7 75.693,1 226.474,6 2,2 226.472,4 1.595.176,7 87.035,2 1.177.399,6 8.160,2 0,5 8.159,2 0,5 1.169.239,4 6.985,1 12.713,0 330.801,4 199.208,3 23.980,0 393.938,7 201.612,9 285.576,4 152.909,4 95.370,1 57.539,3 118.627,2 14.039,8 13.348,3 691,5 1.464.599,9 59.640 2.682,7 1.701,8 980,9 56.957,1 12.184,4 8.153,2 36.619,5 1.404.960,3 225.214,3 20.765,6 9.051,4 11.714,2 272,1 4.178,5 7.263,6 204.448,7 16.710,7 129.684,3 . 129.684,3 103,1 57.950,6 416.234,0 396.681,0 19.553,0 482.535,1 140.338,9 342.196,2 280.976,9 74.607,6 206.369,3 11,8 206.357,5 1.464.599,9 85.401,7 120.881,5 16.442,3 41.974,9 25.532,6 80.566,2 20.582,5 3.290,5 89.525,2 17.989,1 17.001,6 987,5 13.367,3 2.081,7 2.511,6 2.152,0 812,8 909,3 15.448,9 3.126,8 12.322,2 604,5 11.717,7 3.866,6 2.053,3 2.582,0 3.215,8 103.131,5 15.412,9 43.838,0 28.425,1 59.908,2 25.064,3 2.746,1 66.701,7 16.660,5 15.694,8 965,7 19.769,1 2.582,6 2.171,6 1.570,0 2.813,2 -832,2 22.351,7 3.846,5 18.505,2 496,6 18.008,6 2.497,0 2.758,2 2.678,5 10.075,0 320,7 298,5 19,9 50,5 376,9
2002 12 1.255.087,7 9.641,8 163,6 7.092,6 2.385,6 1.245.445,9 14.308,8 12.817,0 407.591,3 245.509,2 21.632,0 378.109,6 165.478,0 281.438,0 145.182,7 92.277,7 52.905,0 113.327,8 22.927,5 22.106,5 821,0 1.536.525,8 51.306 3.151,3 2.180,9 970,4 48.154,2 16.151,1 2.776,9 29.226,2 1.485.220,4 242.230,5 16.603,1 8.009,6 8.593,5 890,4 2.578,1 5.125,0 225.627,4 19.891,5 137.499,2 . 137.499,2 105,9 68.130,8 403.488,0 381.043,0 22.445,0 565.431,6 150.001,9 415.429,7 274.070,3 71.645,3 202.425,0 2,2 202.422,8 1.536.525,8 79.206,5 1.280.544,7 8.750,4 159,9 8.430,6 159,9 1.271.794,3 15.562,9 12.492,0 384.711,3 227.760,6 26.831,0 401.766,0 202.670,5 312.787,1 165.049,0 107.255,4 57.793,6 119.252,9 28.485,2 27.615,2 870,0 1.595.166,7 58.823 3.104,7 2.133,9 970,8 55.717,9 13.549,0 5.638,9 36.530,0 1.536.344,1 246.197,7 18.778,5 8.656,9 10.121,6 144,3 3.700,2 6.277,1 227.419,2 20.175,4 139.818,6 . 139.818,6 103,1 67.322,1 444.632,0 422.473,0 22.159,0 543.980,7 151.009,7 392.971,0 301.533,7 75.060,0 226.473,7 11,8 226.461,9 1.595.166,7 87.654,9 122.519,2 17.797,4 35.884,6 18.087,2 80.916,2 20.595,5 3.210,1 90.822,5 17.501,8 16.455,5 1.046,3 14.194,8 -2.462,6 1.001,0 2.035,0 -1.143,7 -284,9 11.732,2 2.459,8 9.272,5 566,6 8.705,8 2.332,9 1.464,2 2.955,5 1.953,3 120.881,5 16.443,2 41.972,8 25.529,6 80.566,2 20.581,6 3.290,5 89.523,8 17.989,8 17.002,3 987,5 13.367,9 2.069,3 2.556,4 2.152,0 811,0 853,9 15.437,3 3.126,7 12.310,5 604,5 11.706,1 3.866,6 2.053,3 2.582,0 3.204,1 318,0 320,7 15,8 43,6 385,3
2003 13 1.290.367,6 9.520,4 85,1 6.890,9 2.544,4 1.280.847,2 27.617,6 11.005,0 430.925,7 264.997,7 18.710,0 351.373,0 176.218,2 323.162,4 179.540,2 126.041,5 53.498,7 117.115,6 26.506,6 25.529,5 977,1 1.613.530,0 69.849 3.234,9 2.261,4 973,5 66.613,8 16.233,5 3.014,8 47.365,5 1.543.681,3 238.516,1 15.168,6 7.291,8 7.876,8 715,7 2.839,5 4.321,6 223.347,5 20.056,2 140.100,2 . 140.100,2 . 63.191,1 399.840,0 379.633,0 20.207,0 624.440,4 160.272,5 464.167,9 280.884,8 58.140,5 222.744,3 3,0 222.741,3 1.613.530,0 97.196,7 1.266.539,4 7.421,8 164,4 7.093,0 164,4 1.259.117,6 27.998,2 12.817,0 407.589,5 248.305,2 21.632,0 375.309,9 165.465,8 281.450,4 145.173,2 92.277,7 52.895,5 113.328,2 22.949,0 22.114,0 835,0 1.550.213,5 65.476 3.164,1 2.192,6 971,5 62.311,7 16.220,7 2.777,0 43.314,0 1.484.737,7 242.075,8 16.600,9 8.009,6 8.591,3 891,7 2.578,1 5.121,5 225.474,9 19.891,5 137.499,2 . 137.499,2 . 68.084,2 403.488,0 381.043,0 22.445,0 565.431,6 149.993,6 415.438,0 273.742,3 70.242,4 203.499,9 3,0 203.496,9 1.550.213,5 93.376,9 112.349,6 18.301,7 32.618,1 14.316,4 73.216,5 17.350,8 3.480,6 80.974,1 17.212,1 16.243,6 968,5 14.163,4 -936,3 648,7 1.943,8 167,7 191,1 13.227,1 3.579,5 9.647,5 591,7 9.055,9 1.495,2 2.634,6 2.111,6 2.814,4 123.110,4 17.793,7 35.880,9 18.087,2 81.894,2 20.212,4 3.210,1 90.827,0 17.744,7 16.610,1 1.134,6 14.538,8 -2.661,0 1.172,6 2.047,0 -1.806,6 20,0 11.877,8 2.466,3 9.411,5 569,2 8.842,3 1.067,0 2.440,6 2.979,1 2.355,5 323,5 317,9 13,4 45,6 347,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Balans en resultatenrekening, jaarverslag, van de Nederlandse financiële
beurs-nv's met een notering op de Amsterdamse effecten beurs.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Frequentie: Vanaf statistiekjaar 2004 wordt deze tabel niet meer
geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal beurs-nv's
Het aantal beurs-nv's waarover gegevens zijn opgenomen. Bij deel-
onderwerpen is dit aantal gebaseerd op die beurs-nv's waarvan
jaarverslaggegevens beschikbaar zijn.
Onder de beurs-nv's ressorteren alle Nederlandse ondernemingen met een
notering op de Amsterdamse effectenbeurs, exclusief beleggingsinstellingen
en noteringen op de parallelmarkt.
Balans eindstand
Activa
Vaste activa
Totale vaste activa
(Im)materiële vaste activa
Totale (im)materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Onder "immateriële vaste activa" worden opgenomen:
- kosten verbonden aan de uitgifte van aandelen;
- kosten van onderzoek en ontwikkeling;
- kosten van verwerving van concessies en vergunningen;
- kosten van rechten van voortbrengselen van de geest
zoals octrooien, auteursrechten en computerprogramma's;
- kosten van goodwill die van derden is verkregen;
- vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening
Tot "materiële vaste activa t.b.v. bedrijfsuitoefening" behoren:
- bedrijfsgebouwen en -terreinen;
- machines, (computer)installaties en transportmiddelen;
- andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve
uitrusting en inventaris;
- materiële vaste activa in uitvoering, in aanleg of in aanbouw;
- vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening
Tot de "materiële vaste activa niet t.b.v. bedrijfsuitoefening"
worden onder meer gerekend:
- personeels- en directiewoningen;
- buiten gebruik gestelde materiële vaste activa;
- onbebouwde terreinen;
- beleggingen in onroerende goederen, die het karakter hebben van
een belegging op lang termijn;
- gebouwen, uitsluitend bestemd voor sociale en culturele doeleinden;
- uitgaven voor bestelde investeringsactiva.
Financiële vaste activa
Totale financiële vaste activa
Deelnemingen
Deze post betreft de waardering van het kapitaalbezit (incl. de
langlopende vorderingen) in binnen- en buitenlandse ondernemingen, waarvan
de cijfers niet in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen.
Beleggingen in vastgoed
Dit betreft beleggingen in vastgoed zoals bijv. kantoorgebouwen,
winkelcentra, woonwijken e.d.
Beleggingen in effecten
Dit betreft beleggingen in aandelen, obligaties, spaarbrieven ed.
Hypotheken
Dit betreft beleggingen in hypotheken.
Leningen op schuldbekentenis
Dit betreft beleggingen in leningen op schuldbekentenis of onderhandse
leningen.
Bancaire kredietverlening
Dit betreft alle vorderingen, voor zover geen vorderingen op krediet-
instellingen met uitzondering van effecten, hypotheken en andere
rentedragende waardepapieren.
Overige financiële vaste activa
Hierbij gaat het vooral om vorderingen die op lange termijn aan derden
(anders dan uit hoofde van een kapitaal deelneming) ter beschikking zijn
gesteld.
Vlottende activa
Totale vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Totale kortlopende vorderingen
Vorderingen bankiers
Dit betreft alle vorderingen op kredietinstellingen die onder overheids-
toezicht op het bankwezen staan en op De Nederlandse Bank NV en op andere
centrale banken. Deze vorderingen bevatten niet de kasmiddelen, de
effecten, hypotheken en andere rentedragende waardepapieren.
Overige kortlopende vorderingen
Vorderingen hebben in beginsel geen duurzaam karakter. In de meeste
gevallen zijn ze opeisbaar binnen een termijn van 1 jaar.
Effecten
Effecten zijn alle soorten waardepapieren die in de officiële notering op
de effectenbeurs zijn opgenomen. Het zijn waardepapieren die onmiddellijk
in geld kunnen worden omgezet. De hier bedoelde effecten zijn niet bestemd
om de uitoefening van de activiteiten van de onderneming blijvend of
duurzaam te dienen.
Liquide middelen
Totale liquide middelen
Kasmiddelen bankbedrijf
Dit zijn alle wettige betaalmiddelen en onmiddellijk opeisbare vorderingen
op De Nederlandse Bank NV en de postcheque- en girodienst.
Overige liquide middelen
Tot "overige liquide middelen" behoren onder meer de kasmiddelen, bank- en
girotegoeden, wissels en cheques. Onder de bank- en girotegoeden vallen,
behalve de tegoeden in rekening-courant ook termijndeposito's, kas- en
daggeldleningen.
Totale vermogen
Passiva
Eigen vermogen
Totale eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal
Totale geplaatst en gestort kapitaal
Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal
Deze post betreft de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal
voor zover dat door de aandeelhouders is volgestort. Ingekochte eigen
(certificaten van) aandelen zijn niet geactiveerd. Deze zijn voor de
koopprijs in mindering gebracht op de vrije reserves.
Overig gestort en opgevraagd kapitaal
Tot het overig gestort en opgevraagd kapitaal behoren:
- Preferente aandelen:
Aandeelhouders ontvangen een dividenduitkering voordat de gewone
aandeelhouders aan bod zijn gekomen. Voorts kunnen er garanties zijn
verleend met betrekking tot de verdeling van een batig saldo bij
liquidatie van de onderneming.
- Cumulatief preferente aandelen:
Het niet uitgekeerde dividend over vroegere jaren dient bij voorrang aan
de preferente aandeelhouders te worden versterkt, alvorens de gewone
aandeelhouders een uitkering ontvangen.
- Prioriteitsaandelen:
Dit zijn aandelen waaraan bepaalde voorkeursrechten zijn verbonden,
bijvoorbeeld benoeming en ontslag van de directie en commissarissen.
Reserves
Totale reserves
Agioreserve
Deze reserve ontstaat, indien aandelen boven de nominale waarde worden
uitgegeven. Een onderscheid tussen fiscale en niet-fiscale agio is niet
gemaakt.
Herwaarderingsreserve
Materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden kan men
waarderen tegen de actuele waarde. Veranderingen in de actuele waarde
leiden aan de passiefzijde van de balans tot mutaties in de
herwaarderingsreserve. Een herwaarderingsreserve kan ook ontstaan als een
deelneming is verkregen tegen een prijs die onder de intrinsieke waarde
ligt (negatieve goodwill).
Ingehouden winst en overige reserves
Tot "ingehouden winst en overige reserves" behoren:
- wettelijke reserves, met uitzondering van herwaarderingsreserve;
- statutaire reserves;
- overige (vrije) reserves;
- niet verdeelde resultaten.
De ingekochte eigen (certificaten van) aandelen zijn voor de koopprijs in
mindering gebracht op de vrije reserves.
De vervangingsreserve, welke gevormd is door extra afschrijvingen als
gevolg van de gestegen actuele waarde, behoort eveneens tot deze post.
Deze vervangingsreserve komt voor bij ondernemingen, die de materiële
vaste activa waarderen op basis van historische kostprijs, doch
afschrijven op basis van de actuele waarde.
Vreemd vermogen
Totale vreemd vermogen
Langlopende schulden
Totale langlopende schulden
Niet-rentedragende langlopende schulden
Totale niet-rentedragende langl.schulden
Belang van derden
Deze post kan alleen voorkomen in een geconsolideerde jaarrekening, indien
de kapitaaldeelname in een onderneming minder is dan 100%. In dat geval
geeft deze post het belang weer dat de aandeelhouders buiten de groep
bezitten in de geconsolideerde maatschappijen. De som van eigen vermogen
en belang van derden is groepsvermogen.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn onder andere:
- (risico's ter zake van bepaalde te verwachte) verplichtingen en
verliezen, waarvan de omvang onzeker is, doch wel redelijkerwijs te
schatten;
- kosten die in een volgend boekjaar worden gemaakt, welke kosten mede hun
oorsprong vinden in het lopende of vorige boekjaren.
Totale voorzieningen
Pensioenvoorzieningen
Pensioenaanspraken worden gewoonlijk volgens twee systemen opgebouwd:
- Het middelloonsysteem:
Een toekomstig pensioen wordt ten bedrage van een zeker percentage van
het loon in het boekjaar toegekend;
- Het eindloonsysteem:
Per doorlopend jaar wordt een bepaald percentage van het loon ten tijde
van de pensioendatum verworven.
Bij verbetering van de pensioenregeling vindt over verstreken jaren soms
een herberekening plaats, alsof de nieuwe regeling reeds eerder bestond.
Men spreekt in zo een geval over backservice. Bij het eindloonsysteem
ontstaat bij elke loonsverhoging een backservicelast. Indien rekening
wordt gehouden met lasten uit toekomstige loonsverhogingen, wordt
gesproken over coming backservice.
Voor de financiering van de pensioenlasten worden twee hoofdsystemen
onderscheiden, namelijk het kapitaaldekkingssysteem en het omslagstelsel.
Voor niet in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen geschiedt in
Nederland financiering volgens het kapitaaldekkingssysteem. Hierbij wordt
het verschuldigde bedrag op basis van actuariële grondslag voldaan aan een
verzekeraar (als koopsom of als premies). De voorziening voor pensioen-
verplichting zal hoofdzakelijk worden gevoerd door ondernemingen die deze
verplichtingen in eigen beheer uitoefenen. De zogenaamde VUT-regelingen
zijn qua behandeling gelijkgesteld aan pensioenverplichtingen.
Belastingvoorzieningen
Het betreft hier uitsluitend de voorziening voor de latente
belastingverplichtingen. Deze ontstaat uit hoofde van de afwijking tussen
hetbedrijfseconomische en fiscale winstbegrip. De voorziening omvat de
toekomstig verschuldigde belasting gebaseerd op het huidige tarief.
Overige voorzieningen
Onder "overige voorzieningen" worden voorzieningen opgenomen
- tegen verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum
onzeker is, maar redelijkerwijze is in te schatten;
- tegen op balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te
verwachte verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijze
is te schatten;
- voor kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt; de
voorziening is bedoeld om een gelijkmatige verdeling van de lasten over
een aantal boekjaren te bewerkstelligen.
Rentedragende langlopende schulden
Totale rentedragende langl. schulden
Achtergestelde leningen
Hiervan is sprake wanneer met schuldeisers overeengekomen is dat hun
schulden pas verhaald kunnen worden indien de gewone (concurrente)
schulden zijn voldaan. Tot de achtergestelde leningen behoren ook de
achtergestelde (converteerbare) obligaties. Achtergestelde leningen worden
meestal verstrekt door de Nationale Investeringsbank NV en de overheid.
Tot de achtergestelde leningen behoort ook de surplusobligatielening. Dit
is een achtergestelde obligatielening, waarbij een basisrente wordt
vergoed, die afhankelijk is van het gemiddeld effectief rendement van de
aflosbare staatsobligaties, waarbij een surplusrente wordt vergoed die een
bepaald percentage van de basisrente bedraagt.
Obligatieleningen en schuldbewijzen
Totale obligatieleningen en schuldbew.
Converteerbare obligatieleningen
Converteerbare obligaties zijn een overgangsvorm tussen obligaties en
aandelen. Deze obligaties kunnen te zijner tijd in (certificaten van)
aandelen worden omgezet. Dit zijn overdraagbare schuldbekentenissen. Als
waardepapier kunnen zij op naam of aan toonder luiden.
Overige obligatieleningen en schuldbew.
Dit zijn overdraagbare schuldbekentenissen. Als waardepapier kunnen zij op
naam of aan toonder luiden. De volgende vormen van obligaties zijn te
onderscheiden:
- preferente obligaties;
- concurrente obligaties;
- gestaffelde obligaties;
- winstdelende obligaties;
- inkomstenobligaties;
- warrantobligaties;
- schuldbewijzen bankbedrijf:
Voor het bankbedrijf zijn hieronder opgenomen obligaties en andere
geëmiteerde verhandelbare schuldbewijzen met een vaste of variabele
rente, zoals depositocertificaten, voorzover niet achtergesteld.
Deelnemingen
Dit betreft schulden (geen handelsschulden) aan niet geconsolideerde
deelnemingen.
Overige langlopende schulden
Naast schulden aan kredietinstellingen betreft dit ook onderhandse
leningen, leningen waarbij bijzondere voorwaarden met de geldgever zijn
overeengekomen. Hiertoe behoren ook hypothecaire leningen. Tot de overige
langlopende schulden behoren alle nog niet genoemde leningen met een
resterende looptijd langer dan een jaar. Gedacht moet hierbij worden aan
o.a. notes, Euronotes, opgenomen onderhandse leningen bij
institutionele beleggers als verzekeraars, pensioenfondsen en natuurlijke
personen.
Verzekering-technische voorzieningen
Dit betreft voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen (incl.
spaarkassen) en schadeverzekeringen.
Alle verzekeringtechnische voorzieningen
Levensverzekering
Schadeverzekering
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Alle toevertrouwde middelen bankbedrijf
Spaargelden
Hieronder zijn opgenomen de spaargelden. Spaargelden betreffen onder
andere de saldi van spaarrekeningen, spaarboekjes en deposito's van
particulieren.
Overige toevertrouwde middelen
Dit zijn de overige toevertrouwde middelen op lange termijn aan het
bankbedrijf.
Kortlopende schulden
Totale kortlopende schulden
Niet-rentedragende kortlopende schulden
Rentedragende kortlopende schulden
Totale rentedragende kortl. schulden
Aflossingsverpl. op langlopende schulden
De aflossingsverplichtingen op langlopende schulden is dat gedeelte van de
langlopende schuld dat in het volgend boekjaar moet worden afgelost.
Overige rentedragende kortl. schulden
Onder "overige rentedragende korte schulden" vallen de met de bedrijfs-
uitoefening samenhangende schulden, zoals rekening-courant schulden en
kortlopende voorschotten (kasgeld- en daggeldleningen) aan instellingen
die behoren tot het bankwezen.
Totale vermogen
Aansprakelijk groepsvermogen
Dit is het eigen vermogen vermeerderd met het belang van derden en met de
achtergestelde schulden.
Balans beginstand
Activa
Vaste activa
Totale vaste activa
(Im)materiële vaste activa
Totale (im)materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Onder "immateriële vaste activa" worden opgenomen:
- kosten verbonden aan de uitgifte van aandelen;
- kosten van onderzoek en ontwikkeling;
- kosten van verwerving van concessies en vergunningen;
- kosten van rechten van voortbrengselen van de geest zoals octrooien,
auteursrechten en computerprogramma's;
- kosten van goodwill die van derden is verkregen;
- vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening
Tot "materiële vaste activa t.b.v. bedrijfsuitoefening" behoren:
- bedrijfsgebouwen en -terreinen;
- machines, (computer)installaties en transportmiddelen;
- andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve
uitrusting en inventaris;
- materiële vaste activa in uitvoering, in aanleg of in aanbouw;
- vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening
Tot de "materiële vaste activa niet t.b.v. bedrijfsuitoefening"
worden onder meer gerekend:
- personeels- en directiewoningen;
- buiten gebruik gestelde materiële vaste activa;
- onbebouwde terreinen;
- beleggingen in onroerende goederen, die het karakter hebben van een
belegging op lang termijn;
- gebouwen, uitsluitend bestemd voor sociale en culturele doeleinden;
- uitgaven voor bestelde investeringsactiva.
Financiële vaste activa
Totale financiële vaste activa
Deelnemingen
Deze post betreft de waardering van het kapitaalbezit (incl. de
langlopende vorderingen) in binnen- en buitenlandse ondernemingen, waarvan
de cijfers niet in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen.
Beleggingen in vastgoed
Dit betreft beleggingen in vastgoed zoals bijv. kantoorgebouwen,
winkelcentra, woonwijken e.d.
Beleggingen in effecten
Dit betreft beleggingen in aandelen, obligaties, spaarbrieven ed.
Hypotheken
Dit betreft beleggingen in hypotheken.
Leningen op schuldbekentenis
Dit betreft beleggingen in leningen op schuldbekentenis of onderhandse
leningen.
Bancaire kredietverlening
Dit betreft alle vorderingen, voor zover geen vorderingen op krediet-
instellingen met uitzondering van effecten, hypotheken en andere
rentedragende waardepapieren.
Overige financiële vaste activa
Hierbij gaat het vooral om vorderingen die op lange termijn aan derden
(anders dan uit hoofde van een kapitaal deelneming) ter beschikking zijn
gesteld.
Vlottende activa
Totale vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Totale kortlopende vorderingen
Vorderingen bankiers
Dit betreft alle vorderingen op kredietinstellingen die onder overheids-
toezicht op het bankwezen staan en op De Nederlandse Bank NV en op andere
centrale banken. Deze vorderingen bevatten niet de kasmiddelen, de
effecten, hypotheken en andere rentedragende waardepapieren.
Overige kortlopende vorderingen
Vorderingen hebben in beginsel geen duurzaam karakter. In de meeste
gevallen zijn ze opeisbaar binnen een termijn van 1 jaar.
Effecten
Effecten zijn alle soorten waardepapieren die in de officiële notering op
de effectenbeurs zijn opgenomen. Het zijn waardepapieren die onmiddellijk
in geld kunnen worden omgezet. De hier bedoelde effecten zijn niet bestemd
om de uitoefening van de activiteiten van de onderneming blijvend of
duurzaam te dienen.
Liquide middelen
Totale liquide middelen
Kasmiddelen bank
Dit zijn alle wettige betaalmiddelen en onmiddellijk opeisbare vorderingen
op De Nederlandse Bank NV en de postcheque- en girodienst.
Overige liquide middelen
Tot "overige liquide middelen" behoren onder meer de kasmiddelen, bank- en
girotegoeden, wissels en cheques. Onder de bank- en girotegoeden vallen,
behalve de tegoeden in rekening-courant ook termijndeposito's, kas- en
daggeldleningen.
Totale vermogen
Passiva
Eigen vermogen
Totale eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal
Totale geplaatst en gestort kapitaal
Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal
Deze post betreft de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal
voor zover dat door de aandeelhouders is volgestort. Ingekochte eigen
(certificaten van) aandelen zijn niet geactiveerd. Deze zijn voor de
koopprijs in mindering gebracht op de vrije reserves.
Overig gestort en opgevraagd kapitaal
Hiertoe behoren:
- Preferente aandelen:
Aandeelhouders ontvangen een dividenduitkering voordat de gewone
aandeelhouders aan bod zijn gekomen. Voorts kunnen er garanties zijn
verleend met betrekking tot de verdeling van een batig saldo bij
liquidatie van de onderneming.
- Cumulatief preferente aandelen:
Het niet uitgekeerde dividend over vroegere jaren dient bij voorrang aan
de preferente aandeelhouders te worden versterkt, alvorens de gewone
aandeelhouders een uitkering ontvangen.
- Prioriteitsaandelen:
Dit zijn aandelen waaraan bepaalde voorkeursrechten zijn verbonden,
bijvoorbeeld benoeming en ontslag van de directie en commissarissen.
Reserves
Totale reserves
Agioreserve
Deze reserve ontstaat, indien aandelen boven de nominale waarde worden
uitgegeven. Een onderscheid tussen fiscale en niet-fiscale agio is niet
gemaakt.
Herwaarderingsreserve
Materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden kan men
waarderen tegen de actuele waarde. Veranderingen in de actuele waarde
leiden aan de passiefzijde van de balans tot mutaties in de
herwaarderingsreserve. Een herwaarderingsreserve kan ook ontstaan als
een deelneming is verkregen tegen een prijs die onder de intrinsieke
waarde ligt (negatieve goodwill).
Ingehouden winst en overige reserves
Tot deze post behoren:
- wettelijke reserves, met uitzondering van herwaarderingsreserve
- statutaire reserves
- overige (vrije) reserves
- niet verdeelde resultaten.
De ingekochte eigen (certificaten van) aandelen zijn voor de koopprijs in
mindering gebracht op de vrije reserves.
De vervangingsreserve, welke gevormd is door extra afschrijvingen als
gevolg van de gestegen actuele waarde, behoort eveneens tot deze post.
Deze vervangingsreserve komt voor bij ondernemingen, die de materiële
vaste activa waarderen op basis van historische kostprijs, doch
afschrijven op basis van de actuele waarde.
Vreemd vermogen
Totale vreemd vermogen
Langlopende schulden
Totale langlopende schulden
Niet-rentedragende langlopende schulden
Totale niet-rentedragende langl.schulden
Belang van derden
Deze post kan alleen voorkomen in een geconsolideerde jaarrekening, indien
de kapitaaldeelname in een onderneming minder is dan 100%. In dat geval
geeft deze post het belang weer dat de aandeelhouders buiten de groep
bezitten in de geconsolideerde maatschappijen. De som van eigen vermogen
en belang van derden is groepsvermogen.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn onder andere:
- (risico's ter zake van bepaalde te verwachte) verplichtingen en
verliezen, waarvan de omvang onzeker is, doch wel redelijkerwijs te
schatten;
- kosten die in een volgend boekjaar worden gemaakt, welke kosten mede hun
oorsprong vinden in het lopende of vorige boekjaren.
Totale voorzieningen
Pensioenvoorzieningen
Pensioenaanspraken worden gewoonlijk volgens twee systemen opgebouwd:
- Het middelloonsysteem
Een toekomstig pensioen wordt ten bedrage van een zeker percentage van
het loon in het boekjaar toegekend.
- Het eindloonsysteem
Per doorlopend jaar wordt een bepaald percentage van het loon ten
tijde van de pensioendatum verworven.
Bij verbetering van de pensioenregeling vindt over verstreken jaren soms
een herberekening plaats, alsof de nieuwe regeling reeds eerder bestond.
Men spreekt in zo een geval over backservice. Bij het eindloonsysteem
ontstaat bij elke loonsverhoging een backservicelast. Indien rekening
wordt gehouden met lasten uit toekomstige loonsverhogingen, wordt
gesproken over coming backservice.
Voor de financiering van de pensioenlasten worden twee hoofdsystemen
onderscheiden, namelijk het kapitaaldekkingssysteem en het omslagstelsel.
Voor niet in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen geschiedt in
Nederland financiering volgens het kapitaaldekkingssysteem. Hierbij wordt
het verschuldigde bedrag op basis van actuariële grondslag voldaan aan een
verzekeraar (als koopsom of als premies). De voorziening voor pensioen-
verplichting zal hoofdzakelijk worden gevoerd door ondernemingen die deze
verplichtingen in eigen beheer uitoefenen. De zogenaamde VUT-regelingen
zijn qua behandeling gelijkgesteld aan pensioenverplichtingen.
Belastingvoorzieningen
Het betreft hier uitsluitend de voorziening voor de latente belasting-
verplichtingen. Deze ontstaat uit hoofde van de afwijking tussen het
bedrijfseconomische en fiscale winstbegrip. De voorziening omvat de
toekomstig verschuldigde belasting gebaseerd op het huidige tarief.
Overige voorzieningen
Onder "overige voorzieningen" worden voorzieningen opgenomen
- tegen verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum
onzeker is, maar redelijkerwijze is in te schatten;
- tegen op balansdatum bestaande risico's terzake van bepaalde te
verwachte verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijze
is te schatten;
- voor kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt; de
voorziening is bedoeld om een gelijkmatige verdeling van de lasten over
een aantal boekjaren te bewerkstelligen.
Rentedragende langlopende schulden
Totale rentedragende langl. schulden
Achtergestelde leningen
Hiervan is sprake wanneer met schuldeisers overeengekomen is dat hun
schulden pas verhaald kunnen worden indien de gewone (concurrente)
schulden zijn voldaan. Tot de achtergestelde leningen behoren ook de
achtergestelde (converteerbare) obligaties. Achtergestelde leningen worden
meestal verstrekt door de Nationale Investeringsbank NV en de overheid.
Tot de achtergestelde leningen behoort ook de surplusobligatielening. Dit
is een achtergestelde obligatielening, waarbij een basisrente wordt
vergoed, die afhankelijk is van het gemiddeld effectief rendement van de
aflosbare staatsobligaties, waarbij een surplusrente wordt vergoed die een
bepaald percentage van de basisrente bedraagt.
Obligatieleningen en schuldbewijzen
Totale obligatieleningen en schuldbew.
Converteerbare obligatieleningen
Converteerbare obligaties zijn een overgangsvorm tussen obligaties en
aandelen. Deze obligaties kunnen te zijner tijd in (certificaten van)
aandelen worden omgezet. Dit zijn overdraagbare schuldbekentenissen. Als
waardepapier kunnen zij op naam of aan toonder luiden.
Overige obligatieleningen en schuldbew.
Dit zijn overdraagbare schuldbekentenissen. Als waardepapier kunnen zij op
naam of aan toonder luiden. De volgende vormen van obligaties zijn te
onderscheiden:
- preferente obligaties;
- concurrente obligaties;
- gestaffelde obligaties;
- winstdelende obligaties;
- inkomstenobligaties;
- warrantobligaties;
- schuldbewijzen bankbedrijf:
Voor het bankbedrijf zijn hieronder opgenomen obligaties en andere
geëmiteerde verhandelbare schuldbewijzen met een vaste of variabele
rente, zoals depositocertificaten, voorzover niet achtergesteld.
Deelnemingen
Dit betreft schulden (geen handelsschulden) aan niet geconsolideerde
deelnemingen.
Overige langlopende schulden
Naast schulden aan kredietinstellingen betreft dit ook onderhandse
leningen, leningen waarbij bijzondere voorwaarden met de geldgever zijn
overeengekomen. Hiertoe behoren ook hypothecaire leningen. Tot de overige
langlopende schulden behoren alle nog niet genoemde leningen met een
resterende looptijd langer dan één jaar. Gedacht moet hierbij worden aan
o.a. notes, Euronotes, opgenomen onderhandse leningen bij
institutionele beleggers als verzekeraars, pensioenfondsen en natuurlijke
personen.
Verzekering-technische voorzieningen
Dit betreft voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen (incl.
spaarkassen) en schadeverzekeringen.
Alle verzekeringtechnische voorzieningen
Levensverzekering
Schadeverzekering
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Alle toevertrouwde middelen bankbedrijf
Spaargelden
Hieronder zijn opgenomen de spaargelden. Spaargelden betreffen onder
andere de saldi van spaarrekeningen, spaarboekjes en deposito's van
particulieren.
Overige toevertrouwde middelen
Dit zijn de overige toevertrouwde middelen op lange termijn aan het
bankbedrijf.
Kortlopende schulden
Totale kortlopende schulden
Niet-rentedragende kortlopende schulden
Rentedragende kortlopende schulden
Totale rentedragende kortl. schulden
Aflossingsverpl. op langlopende schulden
De aflossingsverplichtingen op langlopende schulden is dat gedeelte van
de langlopende schuld dat in het volgend boekjaar moet worden afgelost.
Overige rentedragende kortl. schulden
Onder "overige rentedragende korte schulden" vallen de met de bedrijfs-
uitoefening samenhangende schulden, zoals rekening-courant schulden en
kortlopende voorschotten (kasgeld- en daggeldleningen) aan instellingen
die behoren tot het bankwezen.
Totale vermogen
Aansprakelijk groepsvermogen
Dit is het eigen vermogen vermeerderd met het belang van derden en met de
achtergestelde schulden.
Resultatenrekening verslagjaar
Resultaat uit bedrijfsvoering
Totale resultaat uit bedrijfsvoering
De netto-omzet is de opbrengst, wegens levering van goederen en diensten
onder aftrek van kortingen e.d. en van de over de omzet geheven
belastingen (BTW).
Indien de onderneming het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening heeft
gesplitst, volgens de productie/omzetmethode met categoriale
kostensplitsing dan worden de volgende twee posten in de statistiek tevens
tot de netto-omzet gerekend:
- mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk en
- geactiveerde productie ten behoeve van de eigen onderneming.
Tot de overige bedrijfsopbrengsten behoren alle baten die uit gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien en niet tot de netto-omzet (levering van
goederen en diensten) worden gerekend. Het zijn opbrengsten die als
zodanig tot het bedrijfsresultaat worden gerekend en niet tot de
financiële baten en lasten of buitengewone baten en lasten behoren.
Rentemarge bankbedrijf
Totale rentemarge bankbedrijf
Rentebaten bankbedrijf
Dit zijn de opbrengsten voortvloeiende uit kredietverlening en
beleggingen, alsmede provisies en andere baten die het karakter van rente
hebben.
Rentelasten bankbedrijf
Dit zijn de kosten voortvloeiende uit het lenen van gelden, alsmede andere
lasten die het karakter van rente hebben.
Provisiemarge en premie-inkomen
Onder provisiebaten zijn begrepen de provisie- en commissiebaten van de
effectenhandel en de provisie van de bemiddeling in onderhandse leningen,
alsmede de vergoedingen van voor derden verrichte bancaire diensten,
voorzover deze baten niet het karakter van rente hebben.
Onder provisielasten zijn begrepen de lasten inzake door derden verrichte
diensten met betrekking tot de provisiebaten, voorzover deze lasten niet
het karakter van rente hebben.
Het premie-inkomen is de premie van verzekeringen voor aftrek van
afgegeven herverzekeringspremies.
Opbrengsten beleggingen
Dit zijn de ontvangen interest, huren, dividend op beleggingen, alsmede de
verkoopresultaten uit de beleggingsportefeuille, voor zover die niet als
waardeverandering worden aangemerkt. Voor het keuzedividend dat in
aandelen is opgenomen, is het bedrag van het optionele contante dividend
meegenomen. Hieronder zijn ook opgenomen de opbrengsten uit project-
ontwikkeling en uit leasebedrijven.
Verder zijn hieronder verantwoord de al dan niet gerealiseerde waarde-
verschillen op de als eigen positie aangehouden rentedragende waarde-
papieren, alsmede (in geringe mate) valuta-koersverschillen en de vrijval
van geamortiseerde rendementsverschillen bij het verzekeringsbedrijf.
Overige bedrijfsopbrengsten
Tot de overige bedrijfsopbrengsten behoren alle baten die uit gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien en niet tot de netto-omzet (levering van
goederen en diensten) worden gerekend. Het zijn opbrengsten die als
zodanig tot het bedrijfsresultaat worden gerekend en niet tot de
financiële baten en lasten of buitengewone baten en lasten behoren.
Kosten van de omzet
Het gaat hier om alle directe en indirecte kosten t.b.v. de bedrijfs-
uitoefening met uitzondering van de afschrijvingen, de personeelskosten en
de financiële resultaten. Tot deze kosten behoren het grond- en hulp-
stoffenverbruik, de inkoopwaarde van de handelsgoederen, de dienst-
verlening door derden en andere externe kosten, de verkoopkosten en de
algemene beheerskosten. Tot de andere externe kosten behoren o.a.:
- de af te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen):
- de kosten van uitzendkrachten;
- toevoegingen aan de voorzieningen en
- afschrijvingen op voorraden en debiteuren.
Kostprijsverlagende subsidies, uitgezonderd loonsubsidies en investerings-
premies, zijn op deze post in mindering gebracht. Niet kostprijsverlagende
subsidies zijn in de buitengewone baten opgenomen.
Voor de verzekeraars zijn hier bovendien opgenomen de herverzekerings-
premies, de vermeerdering van de verzekeringstechnische voorzieningen, de
uitkeringen, afkopen, schaden (incl. schade-behandelingskosten) en
betaalde provisie voor levens- en schadeverzekeringen.
Beheerskosten
Deze post bevat de personeelskosten en de afschrijvingen.
Totale beheerskosten
Personeelskosten
Hieronder vallen lonen, salarissen en sociale lasten, inclusief de
bezoldiging van directieleden en commissarissen. Tot de sociale lasten
worden ook de pensioenverplichtingen gerekend.
Afschrijvingen
Tot de afschrijvingen behoren de waardeverminderingen van immateriële
vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden
en vorderingen. Ook extra afschrijvingen en toevoegingen aan een eventuele
vervangingsreserve worden tot de afschrijvingen gerekend. Dit laatste doet
zich voor wanneer de waardering van de activa geschiedt op basis van
historische kostprijs, terwijl in de resultatenrekening is afgeschreven op
basis van actuele waarde.
Bedrijfsresultaat
Het "Bedrijfsresultaat" is de "Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten"
min de "Kosten van de omzet", de "Afschrijvingen" en de "Personeelskosten"
Financiële resultaten
Totale financiële resultaten
De financiële resultaten bestaan uit rentebaten minus rentelasten, het
saldo vab de buitengewone resultaat en overige financiële resultaten.
Resultaat deelnemingen
Dit betreft de opbrengsten uit (niet-geconsolideerde) deelnemingen
waarin invloed van betekenis aanwezig is.
Afhankelijk van de methode volgens welke de deelnemingen gewaardeerd zijn,
wordt hier het dividend verantwoord, dan wel het aandeel in het resultaat
van de onderneming(en) waarin wordt deelgenomen.
Rentelasten
Hieronder zijn alle rentelasten wegens lang- en kortlopende schulden
opgenomen. Komen in de jaarrekening geactiveerde rentelasten in mindering
op de rentelasten dan is dit hier gevolgd.
Overige financiële resultaten
Betreft waardevermeerdering en -vermindering van de financiële vaste
activa en van de tot de vlottende activa behorende effecten. Bij
toepassing van de actuele waarde worden waardeverminderingen van materiële
en financiële vaste activa en voorraden alleen opgenomen, voor zover zij
niet op een herwaarderingsreserve in mindering kunnen worden gebracht.
Saldo buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten zijn in de wet omschreven als de baten en
lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Meestal
zijn het posten die van incidentele aard zijn en die tevens vallen buiten
hetgeen voor de onderneming karakteristiek is.
Resultaat vóór belastingen
Het resultaat vóór belastingen is het "Bedrijfsresultaat" vermeerderd met
de "Financiële resultaten"
Belastingen
Het gaat hier om belastingen die samenhangen met het resultaat. Dus geen
omzetbelasting, accijnzen, onroerendgoedbelasting, e.d. Het bedrag van de
belasting is negatief, wanneer bij voorbeeld sprake is van verlies-
compensatie en verrekening plaats vindt met de vennootschapsbelasting uit
vroegere jaren.
Resultaat ná belastingen
Het resultaat ná belastingen is het "Resultaat vóór belastingen"
verminderd met de "Belastingen"
Aandeel van derden
Deze post komt in de geconsolideerde jaarrekening voor wanneer er sprake
is van een minderheidsbelang van derden op de balans. Het bedrag dat hier
vermeld wordt, weerspiegelt de rechten die derden kunnen ontlenen aan het
"resultaat ná belasting". De rechten kunnen ontleend worden op grond van
hun aandelenbezit in de groepsmaatschappijen die voor 100% in de
consolidatie zijn betrokken.
Nettoresultaat (bestemming)
Het nettoresultaat is het "Resultaat ná belastingen" verminderd met het
"Aandeel van derden".
De winstbestemming is gelijk aan het "Contant dividend" vermeerderd met
(het "Keuze dividend", de "Overige uitkeringen" en de "Reserveringen").
Nettoresultaat
Het nettoresultaat is het "Resultaat ná belastingen" verminderd met het
"Aandeel van derden".
De winstbestemming wordt verdeeld naar het "Contant dividend",
het "Keuze dividend", de "Overige uitkeringen" en de "Reserveringen".
Contant dividend
Betreft dat gedeelte van het nettoresultaat dat in contanten aan
aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Keuze dividend
Bij keuzedividend krijgen de aandeelhouders een keuzerecht; ofwel een
uitkering in contanten ofwel een uitkering in aandelen. Het keuzedividend
is volledig bij deze code opgenomen, tenzij uit de voorgestelde winst-
verdeling blijkt dat een gedeelte in contanten ter beschikking wordt
gesteld; dit laatste is dan opgenomen onder "contant dividend". Ook het
zgn. stock-dividend, uitkering in aandelen, is opgenomen onder
"keuzedividend", ondanks dat hier van een keuze geen sprake is.
Overige uitkeringen
Onder deze rubriek vallen alle overige winstuitkeringen (niet zijnde
dividenduitkeringen) die op basis van het behaalde resultaat worden
uitgekeerd en derhalve van de winst afhankelijk zijn. Gedacht moet hierbij
worden aan tantièmes, uitkeringen oprichtersbewijzen en aan uitkeringen
aan het personeel (voorzover deze niet reeds eerder zijn opgenomen onder
de loonsom), e.d.
Reserveringen
De reserveringen bestaan uit het "Nettobedrijfsresultaat" verminderd met
(het "Contant dividend", het "Keuze dividend" en de "Overige uitkeringen")
Resultatenrekening vorig jaar
Resultaat uit bedrijfsvoering
Totale resultaat uit bedrijfsvoering
De netto-omzet is de opbrengst, wegens levering van goederen en diensten
onder aftrek van kortingen e.d. en van de over de omzet geheven
belastingen (BTW).
Indien de onderneming het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening heeft
gesplitst, volgens de productie/omzetmethode met categoriale
kostensplitsing dan worden de volgende twee posten in de statistiek tevens
tot de netto-omzet gerekend:
- mutatie voorraad gereed product en onderhanden werk en
- geactiveerde productie ten behoeve van de eigen onderneming.
Tot de overige bedrijfsopbrengsten behoren alle baten die uit gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien en niet tot de netto-omzet (levering van
goederen en diensten) worden gerekend. Het zijn opbrengsten die als
zodanig tot het bedrijfsresultaat worden gerekend en niet tot de
financiële baten en lasten of buitengewone baten en lasten behoren.
Rentemarge bankbedrijf
Totale rentemarge bankbedrijf
Rentebaten bankbedrijf
Dit zijn de opbrengsten voortvloeiende uit kredietverlening en
beleggingen, alsmede provisies en andere baten die het karakter van rente
hebben.
Rentelasten bankbedrijf
Dit zijn de kosten voortvloeiende uit het lenen van gelden, alsmede andere
lasten die het karakter van rente hebben.
Provisiemarge en premie-inkomen
Onder provisiebaten zijn begrepen de provisie- en commissiebaten van de
effectenhandel en de provisie van de bemiddeling in onderhandse leningen,
alsmede de vergoedingen van voor derden verrichte bancaire diensten,
voorzover deze baten niet het karakter van rente hebben.
Onder provisielasten zijn begrepen de lasten inzake door derden verrichte
diensten met betrekking tot de provisiebaten, voorzover deze lasten niet
het karakter van rente hebben.
Het premie-inkomen is de premie van verzekeringen voor aftrek van
afgegeven herverzekeringspremies.
Opbrengsten beleggingen
Dit zijn de ontvangen interest, huren, dividend op beleggingen, alsmede de
verkoopresultaten uit de beleggingsportefeuille, voor zover die niet als
waardeverandering worden aangemerkt. Voor het keuzedividend dat in
aandelen is opgenomen, is het bedrag van het optionele contante dividend
meegenomen. Hieronder zijn ook opgenomen de opbrengsten uit project-
ontwikkeling en uit leasebedrijven.
Verder zijn hieronder verantwoord de al dan niet gerealiseerde waarde-
verschillen op de als eigen positie aangehouden rentedragende waarde-
papieren, alsmede (in geringe mate) valuta-koersverschillen en de vrijval
van geamortiseerde rendementsverschillen bij het verzekeringsbedrijf.
Overige bedrijfsopbrengsten
Tot de overige bedrijfsopbrengsten behoren alle baten die uit gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien en niet tot de netto-omzet (levering van
goederen en diensten) worden gerekend. Het zijn opbrengsten die als
zodanig tot het bedrijfsresultaat worden gerekend en niet tot de
financiële baten en lasten of buitengewone baten en lasten behoren.
Kosten van de omzet
Het gaat hier om alle directe en indirecte kosten t.b.v. de bedrijfs-
uitoefening met uitzondering van de afschrijvingen, de personeelskosten en
de financiële resultaten. Tot deze kosten behoren het grond- en hulp-
stoffenverbruik, de inkoopwaarde van de handelsgoederen, de dienst-
verlening door derden en andere externe kosten, de verkoopkosten en de
algemene beheerskosten. Tot de andere externe kosten behoren o.a.:
- de af te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen):
- de kosten van uitzendkrachten;
- toevoegingen aan de voorzieningen en
- afschrijvingen op voorraden en debiteuren.
Kostprijsverlagende subsidies, uitgezonderd loonsubsidies en investerings-
premies, zijn op deze post in mindering gebracht. Niet kostprijsverlagende
subsidies zijn in de buitengewone baten opgenomen.
Voor de verzekeraars zijn hier bovendien opgenomen de herverzekerings-
premies, de vermeerdering van de verzekeringstechnische voorzieningen, de
uitkeringen, afkopen, schaden (incl. schade-behandelingskosten) en
betaalde provisie voor levens- en schadeverzekeringen.
Beheerskosten
Deze post bevat de personeelskosten en de afschrijvingen.
Totale beheerskosten
Personeelskosten
Hieronder vallen lonen, salarissen en sociale lasten, inclusief de
bezoldiging van directieleden en commissarissen. Tot de sociale lasten
worden ook de pensioenverplichtingen gerekend.
Afschrijvingen
Tot de afschrijvingen behoren de waardeverminderingen van immateriële
vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa, voorraden
en vorderingen. Ook extra afschrijvingen en toevoegingen aan een eventuele
vervangingsreserve worden tot de afschrijvingen gerekend. Dit laatste doet
zich voor wanneer de waardering van de activa geschiedt op basis van
historische kostprijs, terwijl in de resultatenrekening is afgeschreven op
basis van actuele waarde.
Bedrijfsresultaat
Het "Bedrijfsresultaat" is de "Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten"
min de "Kosten van de omzet", de "Afschrijvingen" en de "Personeelskosten"
Financiële resultaten
Totale financiële resultaten
De financiële resultaten bestaan uit rentebaten minus rentelasten, het
saldo vab de buitengewone resultaat en overige financiële resultaten.
Resultaat deelnemingen
Dit betreft de opbrengsten uit (niet-geconsolideerde) deelnemingen waarin
invloed van betekenis aanwezig is.
Afhankelijk van de methode volgens welke de deelnemingen gewaardeerd zijn,
wordt hier het dividend verantwoord, dan wel het aandeel in het resultaat
van de onderneming(en) waarin wordt deelgenomen.
Rentelasten
Hieronder zijn alle rentelasten wegens lang- en kortlopende schulden
opgenomen. Komen in de jaarrekening geactiveerde rentelasten in mindering
op de rentelasten dan is dit voor de statistiek gevolgd.
Overige financiële resultaten
Betreft waardevermeerdering en -vermindering van de financiële vaste
activa en van de tot de vlottende activa behorende effecten. Bij
toepassing van de actuele waarde worden waardeverminderingen van materiële
en financiële vaste activa en voorraden alleen opgenomen, voor zover zij
niet op een herwaarderingsreserve in mindering kunnen worden gebracht.
Saldo buitengewone baten en lasten
Buitengewone baten en lasten zijn in de wet omschreven als de baten en
lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Meestal
zijn het posten die van incidentele aard zijn en die tevens vallen buiten
hetgeen voor de onderneming karakteristiek is.
Resultaat vóór belastingen
Het resultaat vóór belastingen is het "Bedrijfsresultaat" vermeerderd met
de "Financiële resultaten"
Belastingen
Het gaat hier om belastingen die samenhangen met het resultaat. Dus geen
omzetbelasting, accijnzen, onroerendgoedbelasting, e.d. Het bedrag van de
belasting is negatief, wanneer bij voorbeeld sprake is van verlies-
compensatie en verrekening plaats vindt met de vennootschapsbelasting uit
vroegere jaren.
Resultaat ná belastingen
Het resultaat ná belastingen is het "Resultaat vóór belastingen"
verminderd met de "Belastingen"
Aandeel van derden
Deze post komt in de geconsolideerde jaarrekening voor wanneer er sprake
is van een minderheidsbelang van derden op de balans. Het bedrag dat hier
vermeld wordt, weerspiegelt de rechten die derden kunnen ontlenen aan het
"resultaat ná belasting". De rechten kunnen ontleend worden op grond van
hun aandelenbezit in de groepsmaatschappijen die voor 100% in de
consolidatie zijn betrokken.
Nettoresultaat (bestemming)
Het nettoresultaat is het "Resultaat ná belastingen" verminderd met het
"Aandeel van derden".
De winstbestemming is gelijk aan het "Contant dividend" vermeerderd met
(het "Keuze dividend", de "Overige uitkeringen" en de "Reserveringen").
Nettoresultaat
Het nettoresultaat is het "Resultaat ná belastingen" verminderd met het
"Aandeel van derden".
De winstbestemming wordt verdeeld naar het "Contant dividend",
het "Keuze dividend", de "Overige uitkeringen" en de "Reserveringen".
Contant dividend
Betreft dat gedeelte van het nettoresultaat dat in contanten aan
aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Keuze dividend
Bij keuzedividend krijgen de aandeelhouders een keuzerecht; ofwel een
uitkering in contanten ofwel een uitkering in aandelen. Het keuzedividend
is volledig bij deze code opgenomen, tenzij uit de voorgestelde winst-
verdeling blijkt dat een gedeelte in contanten ter beschikking wordt
gesteld; dit laatste is dan opgenomen onder "contant dividend". Ook het
zgn. stock-dividend, uitkering in aandelen, is opgenomen onder
"keuzedividend", ondanks dat hier van een keuze geen sprake is.
Overige uitkeringen
Onder deze rubriek vallen alle overige winstuitkeringen (niet zijnde
dividenduitkeringen) die op basis van het behaalde resultaat worden
uitgekeerd en derhalve van de winst afhankelijk zijn. Gedacht moet hierbij
worden aan tantièmes, uitkeringen oprichtersbewijzen en aan uitkeringen
aan het personeel (voorzover deze niet reeds eerder zijn opgenomen onder
de loonsom), e.d.
Reserveringen
De reserveringen bestaan uit het "Nettobedrijfsresultaat" verminderd met
(het "Contant dividend", het "Keuze dividend" en de "Overige uitkeringen")
Aantal werknemers
Het aantal werknemers dat bij de in de geconsolideerde groepsjaarrekening
betrokken ondernemingen, in binnen- en buitenland, werkzaam is geweest.
Voor de financiële beurs-nv's is dit de eind- cq beginstand. Bij niet-
financiële beurs-nv's is dit het gemiddelde van de begin- en eindstand.
Bij sommige beurs-nv's zijn de parttimers omgerekend naar fulltime-
equivalenten (fte's).
Verslagjaar
Vorig jaar
Kengetallen
Rentabiliteit eigen vermogen
= het "Nettobedrijfsresultaat lopend jaar" * 100, gedeeld door het
"Gemiddelde eigen vermogen". Met gemiddeld wordt het gemiddelde over
begin- en eindstand bedoeld.
Payout ratio
= de som van het "Contant dividend lopend jaar" en het "Keuze dividend
lopend jaar" * 100, gedeeld door het "Nettobedrijfsresultaat lopend
jaar".
Omzet per werknemer
= de "Netto-omzet en de overige bedrijfsopbrengsten lopend jaar" gedeeld
door het "Aantal werknemers in binnen- en buitenland" (eindstand).
Dit kengetal is beschikbaar vanaf 1984.