Financiële beurs-nv's


Balans en resultatenrekening, jaarverslag, van de Nederlandse financiële
beurs-nv's met een notering op de Amsterdamse effecten beurs.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Frequentie: Vanaf statistiekjaar 2004 wordt deze tabel niet meer
geactualiseerd.

Financiële beurs-nv's

Perioden Aantal beurs-nv's (absoluut) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) Vaste activa(Im)materiële vaste activaTotale (im)materiële vaste activa (mln euro) Vaste activa(Im)materiële vaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) Vaste activa(Im)materiële vaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Vaste activa(Im)materiële vaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTotale financiële vaste activa (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaBeleggingen in vastgoed (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaBeleggingen in effecten (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaHypotheken (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaLeningen op schuldbekentenis (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaBancaire kredietverlening (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) Vlottende activaKortlopende vorderingenTotale kortlopende vorderingen (mln euro) Vlottende activaKortlopende vorderingenVorderingen bankiers (mln euro) Vlottende activaKortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) Vlottende activaLiquide middelenTotale liquide middelen (mln euro) Vlottende activaLiquide middelenKasmiddelen bankbedrijf (mln euro) Vlottende activaLiquide middelenOverige liquide middelen (mln euro) Balans eindstandActivaTotale vermogen (mln euro) PassivaEigen vermogenTotale eigen vermogen (mln euro) Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalTotale geplaatst en gestort kapitaal (mln euro) Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Eigen vermogenReservesTotale reserves (mln euro) Eigen vermogenReservesAgioreserve (mln euro) Eigen vermogenReservesHerwaarderingsreserve (mln euro) Eigen vermogenReservesIngehouden winst en overige reserves (mln euro) PassivaVreemd vermogenTotale vreemd vermogen (mln euro) Vreemd vermogenLanglopende schuldenTotale langlopende schulden (mln euro) Langlopende schuldenNiet-rentedragende langlopende schuldenTotale niet-rentedragende langl.schulden (mln euro) Langlopende schuldenNiet-rentedragende langlopende schuldenBelang van derden (mln euro) Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenTotale rentedragende langl. schulden (mln euro) Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenTotale obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenOverige obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenDeelnemingen (mln euro) Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenAlle verzekeringtechnische voorzieningen (mln euro) Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenLevensverzekering (mln euro) Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenSchadeverzekering (mln euro) Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfAlle toevertrouwde middelen bankbedrijf (mln euro) Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfSpaargelden (mln euro) Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfOverige toevertrouwde middelen (mln euro) Vreemd vermogenKortlopende schuldenTotale kortlopende schulden (mln euro) Vreemd vermogenKortlopende schuldenNiet-rentedragende kortlopende schulden (mln euro) Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenTotale rentedragende kortl. schulden (mln euro) Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenOverige rentedragende kortl. schulden (mln euro) Balans eindstandPassivaTotale vermogen (mln euro) Balans eindstandAansprakelijk groepsvermogen (mln euro) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) 61 Vaste activa(Im)materiële vaste activaTotale (im)materiële vaste activa (mln euro) 62 Vaste activa(Im)materiële vaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) 63 Vaste activa(Im)materiële vaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 64 Vaste activa(Im)materiële vaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 65 Vaste activaFinanciële vaste activaTotale financiële vaste activa (mln euro) 66 Vaste activaFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) 67 Vaste activaFinanciële vaste activaBeleggingen in vastgoed (mln euro) 68 Vaste activaFinanciële vaste activaBeleggingen in effecten (mln euro) 69 Vaste activaFinanciële vaste activaHypotheken (mln euro) 70 Vaste activaFinanciële vaste activaLeningen op schuldbekentenis (mln euro) 71 Vaste activaFinanciële vaste activaBancaire kredietverlening (mln euro) 72 Vaste activaFinanciële vaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) 73 ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) 74 Vlottende activaKortlopende vorderingenTotale kortlopende vorderingen (mln euro) 75 Vlottende activaKortlopende vorderingenVorderingen bankiers (mln euro) 76 Vlottende activaKortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) 77 ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) 78 Vlottende activaLiquide middelenTotale liquide middelen (mln euro) 79 Vlottende activaLiquide middelenKasmiddelen bank (mln euro) Vlottende activaLiquide middelenOverige liquide middelen (mln euro) 81 Balans beginstandActivaTotale vermogen (mln euro) PassivaEigen vermogenTotale eigen vermogen (mln euro) 83 Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalTotale geplaatst en gestort kapitaal (mln euro) 84 Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 85 Eigen vermogenGeplaatst en gestort kapitaalOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 86 Eigen vermogenReservesTotale reserves (mln euro) 87 Eigen vermogenReservesAgioreserve (mln euro) 88 Eigen vermogenReservesHerwaarderingsreserve (mln euro) 89 Eigen vermogenReservesIngehouden winst en overige reserves (mln euro) 90 PassivaVreemd vermogenTotale vreemd vermogen (mln euro) 91 Vreemd vermogenLanglopende schuldenTotale langlopende schulden (mln euro) 92 Langlopende schuldenNiet-rentedragende langlopende schuldenTotale niet-rentedragende langl.schulden (mln euro) 93 Langlopende schuldenNiet-rentedragende langlopende schuldenBelang van derden (mln euro) 94 Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) 95 Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) 96 Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) 97 Niet-rentedragende langlopende schuldenVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) 98 Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenTotale rentedragende langl. schulden (mln euro) 99 Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) 100 Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenTotale obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) 101 Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) 102 Rentedragende langlopende schuldenObligatieleningen en schuldbewijzenOverige obligatieleningen en schuldbew. (mln euro) 103 Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenDeelnemingen (mln euro) 104 Langlopende schuldenRentedragende langlopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) 105 Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenAlle verzekeringtechnische voorzieningen (mln euro) 106 Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenLevensverzekering (mln euro) 107 Vreemd vermogenVerzekering-technische voorzieningenSchadeverzekering (mln euro) 108 Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfAlle toevertrouwde middelen bankbedrijf (mln euro) 109 Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfSpaargelden (mln euro) 110 Vreemd vermogenToevertrouwde middelen bankbedrijfOverige toevertrouwde middelen (mln euro) 111 Vreemd vermogenKortlopende schuldenTotale kortlopende schulden (mln euro) 112 Vreemd vermogenKortlopende schuldenNiet-rentedragende kortlopende schulden (mln euro) 113 Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenTotale rentedragende kortl. schulden (mln euro) 114 Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) 115 Kortlopende schuldenRentedragende kortlopende schuldenOverige rentedragende kortl. schulden (mln euro) 116 Balans beginstandPassivaTotale vermogen (mln euro) Balans beginstandAansprakelijk groepsvermogen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat uit bedrijfsvoeringTotale resultaat uit bedrijfsvoering (mln euro) Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfTotale rentemarge bankbedrijf (mln euro) Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfRentebaten bankbedrijf (mln euro) Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfRentelasten bankbedrijf (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat uit bedrijfsvoeringProvisiemarge en premie-inkomen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat uit bedrijfsvoeringOpbrengsten beleggingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat uit bedrijfsvoeringOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBeheerskostenTotale beheerskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBeheerskostenPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBeheerskostenAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenSaldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (bestemming)Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (bestemming)Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (bestemming)Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (bestemming)Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (bestemming)Reserveringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat uit bedrijfsvoeringTotale resultaat uit bedrijfsvoering (mln euro) Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfTotale rentemarge bankbedrijf (mln euro) 146 Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfRentebaten bankbedrijf (mln euro) 147 Resultaat uit bedrijfsvoeringRentemarge bankbedrijfRentelasten bankbedrijf (mln euro) 148 Resultatenrekening vorig jaarResultaat uit bedrijfsvoeringProvisiemarge en premie-inkomen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat uit bedrijfsvoeringOpbrengsten beleggingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat uit bedrijfsvoeringOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBeheerskostenTotale beheerskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBeheerskostenPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBeheerskostenAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenSaldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (bestemming)Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (bestemming)Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (bestemming)Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (bestemming)Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (bestemming)Reserveringen (mln euro) Aantal werknemersVerslagjaar (x 1 000) Aantal werknemersVorig jaar (x 1 000) KengetallenRentabiliteit eigen vermogen (%) KengetallenPayout ratio (%) KengetallenOmzet per werknemer (1 000 euro)
1990 18 231.870,2 4.221,1 0,1 3.396,5 824,5 227.649,1 3.204,5 5.611,5 43.526,4 47.898,1 13.655,1 101.208,2 12.545,3 125.910,5 103.363,0 69.793,2 33.569,8 14.547,0 8.000,5 7.454,6 545,9 357.780,8 18.632 2.663,6 1.927,4 736,2 15.967,9 4.109,9 2.847,9 9.010,1 339.149,5 115.070,1 1.573,3 512,7 1.060,6 54,6 770,1 235,9 113.496,8 5.136,6 34.897,0 . 34.897,0 1,4 73.461,8 53.821,2 48.007,4 5.813,8 102.903,7 39.816,1 63.087,6 67.354,5 23.843,3 43.511,2 527,3 42.983,9 357.780,8 24.280,6 215.669,6 3.117,8 0,2 3.117,4 0,2 212.551,8 3.021,5 5.264,3 41.290,4 44.236,6 13.043,3 94.331,5 11.364,2 111.945,2 92.799,5 61.801,9 30.997,6 11.420,5 7.725,2 7.026,7 698,5 328.335,2 18.131 2.447,0 2.417,6 29,4 15.683,6 3.402,8 4.123,2 8.157,6 310.204,7 106.838,4 1.743,5 350,1 1.393,4 332,8 853,5 207,1 105.094,9 4.629,6 33.727,6 . 33.727,6 111,1 66.626,6 49.942,4 44.237,4 5.705,0 91.872,4 35.519,3 56.353,1 61.551,5 23.443,7 38.107,8 583,1 37.524,7 328.335,2 23.110,3 22.046,6 5.049,6 5.051,6 2,0 11.719,7 4.887,6 389,7 14.736,6 4.388,7 3.967,5 421,2 2.921,3 -344,6 229,0 468,6 -125,7 20,7 2.576,8 526,4 2.050,4 47,6 2.002,7 104,0 890,6 0,9 1.007,2 21.212,1 4.780,9 4.820,2 39,3 11.447,9 4.606,0 377,3 14.109,4 4.084,5 3.688,8 395,7 3.018,2 -341,4 185,4 415,3 -248,0 136,5 2.676,9 520,4 2.156,5 32,3 2.124,1 75,0 87,5 0,1 1.961,5 146,1 139,8 10,9 49,7 150,9
1991 17 278.077,5 4.991,2 0,1 4.080,4 910,7 273.086,3 3.070,4 5.606,6 50.276,8 53.884,8 14.106,4 131.316,8 14.824,5 106.687,8 82.556,2 68.547,0 14.009,2 14.429,2 9.702,4 7.920,5 1.781,9 384.765,5 19.635 2.487,3 1.634,2 853,1 17.147,6 4.468,8 3.475,4 9.203,4 365.130,6 111.775,2 1.904,9 379,0 1.525,9 87,6 987,7 450,6 109.870,3 5.514,5 28.816,9 . 28.816,9 978,4 74.560,5 61.818,3 53.940,2 7.878,1 136.330,4 42.194,8 94.135,6 55.206,7 9.723,9 45.482,8 927,5 44.555,3 384.765,5 25.528,4 254.039,9 3.866,8 0,1 3.866,6 0,1 250.173,1 2.981,3 5.095,2 42.775,7 49.485,1 13.654,1 123.816,7 12.365,0 105.485,0 82.467,3 69.182,4 13.284,9 14.341,0 8.676,7 7.229,1 1.447,6 360.460,5 18.447 2.663,6 1.927,4 736,2 15.783,6 4.109,1 2.813,3 8.861,2 342.013,2 108.320,1 1.858,8 512,6 1.346,2 77,5 849,1 419,6 106.461,3 4.311,1 27.929,6 . 27.929,6 889,4 73.331,2 53.234,8 47.421,0 5.813,8 129.483,4 39.936,3 89.547,1 50.974,9 9.829,5 41.145,4 527,3 40.618,1 360.460,5 23.270,9 26.079,9 5.700,2 11.425,5 5.725,3 13.284,0 6.251,4 844,3 17.321,3 4.727,1 4.285,9 441,2 4.031,5 -1.085,9 238,9 962,8 -417,4 55,4 2.945,6 671,3 2.274,3 30,6 2.243,7 191,5 912,7 1,4 1.138,0 22.965,7 5.047,8 10.419,3 5.371,5 11.780,9 5.365,1 771,9 15.112,3 4.293,6 3.895,2 398,4 3.559,7 -982,6 229,0 823,0 -409,3 20,7 2.577,2 526,8 2.050,3 47,7 2.002,7 104,0 890,6 0,9 1.007,2 146,1 143,9 11,8 49,2 178,5
1992 18 311.054,5 5.597,0 0,0 4.416,6 1.180,4 305.457,5 3.211,4 5.805,6 61.602,5 63.167,0 14.752,6 139.721,2 17.197,2 113.393,6 88.721,1 73.194,9 15.526,2 14.032,7 10.639,8 9.075,6 1.564,2 424.448,3 21.168 2.558,8 1.689,8 869,0 18.608,8 4.548,5 3.810,3 10.250,0 403.281,0 120.938,2 2.343,5 541,1 1.802,4 74,2 1.293,5 434,7 118.594,7 6.239,0 28.035,9 . 28.035,9 1.595,0 82.724,8 70.622,0 61.995,8 8.626,2 149.965,0 58.725,0 91.240,0 61.755,8 10.390,9 51.364,9 569,5 50.795,4 424.448,3 27.947,6 277.078,1 4.080,6 0,1 4.080,4 0,1 272.997,5 3.072,8 5.606,6 50.435,4 53.885,1 14.106,4 131.315,3 14.575,9 106.785,9 82.559,3 68.547,0 14.012,3 14.519,3 9.707,3 7.920,5 1.786,8 384.774,6 19.639 2.490,0 1.636,9 853,1 17.149,1 4.470,6 3.475,7 9.202,8 365.135,5 110.463,5 1.905,2 379,0 1.526,2 87,7 987,8 450,7 108.558,3 5.514,5 27.500,9 . 27.500,9 979,6 74.563,3 61.818,3 53.940,2 7.878,1 137.646,3 52.156,7 85.489,6 55.207,4 9.725,8 45.481,6 927,5 44.554,1 384.774,6 25.532,6 27.801,9 6.278,3 12.369,8 6.091,5 14.277,4 6.766,7 479,5 18.736,3 5.068,8 4.594,2 474,6 3.996,8 -886,1 366,2 991,7 -340,2 79,6 3.110,6 727,8 2.382,8 20,9 2.361,9 198,7 979,4 1,2 1.182,7 25.672,9 5.700,1 11.426,4 5.726,3 13.284,7 6.251,4 436,7 17.333,1 4.715,8 4.274,4 441,4 3.624,0 -680,6 345,3 962,8 -118,5 55,4 2.943,3 671,4 2.271,9 30,6 2.241,3 191,8 912,7 1,4 1.135,4 156,9 145,1 11,6 49,9 177,2
1993 18 353.053,0 5.845,0 0,0 4.743,7 1.101,3 347.208,0 4.472,7 5.457,7 70.035,9 72.674,5 15.114,1 147.218,7 32.234,4 115.656,6 91.727,4 75.799,5 15.927,9 16.094,6 7.834,6 6.561,4 1.273,2 468.709,5 26.732 2.741,7 1.737,9 1.003,8 23.989,9 5.222,2 6.745,5 12.022,2 441.977,8 51.716,2 4.046,2 575,8 3.470,4 82,3 2.249,2 1.138,9 47.670,0 6.514,6 31.920,5 . 31.920,5 1.955,5 7.279,4 89.799,8 82.922,1 6.877,7 191.507,5 62.609,6 128.897,9 108.954,3 18.505,6 90.448,7 446,5 90.002,2 468.709,5 33.821,9 311.217,2 4.416,6 0,0 4.416,6 0,0 306.800,6 2.916,2 5.805,6 62.080,0 66.213,3 14.752,6 137.922,9 17.110,0 106.061,4 88.576,7 73.085,3 15.491,4 10.837,0 6.647,7 5.342,1 1.305,6 418.459,0 21.168 2.558,8 1.689,8 869,0 18.608,8 4.548,5 3.810,3 10.250,0 397.291,4 48.908,9 3.341,6 541,1 2.800,5 80,7 1.996,6 723,2 45.567,3 6.238,0 32.426,2 . 32.426,2 1.595,0 5.308,1 70.612,0 61.995,8 8.616,2 177.747,5 58.724,1 119.023,4 100.023,0 16.672,5 83.350,5 569,5 82.781,0 418.459,0 27.946,7 32.586,2 6.812,3 25.845,5 19.033,2 16.461,6 8.554,1 758,2 22.190,3 5.581,0 5.038,0 543,0 4.814,9 -749,0 359,7 1.198,5 -241,0 330,8 4.066,0 1.259,7 2.806,2 51,5 2.754,7 216,6 1.099,1 0,7 1.438,2 28.166,7 6.362,9 27.730,7 21.367,8 14.334,1 6.782,8 686,9 18.759,3 5.069,7 4.595,1 474,6 4.337,7 -1.120,9 310,3 991,7 -519,0 79,5 3.216,8 764,6 2.452,3 20,9 2.431,4 198,7 979,4 1,2 1.252,1 167,7 156,5 11,5 47,8 194,3
1994 18 368.175,7 6.424,9 5,6 4.940,2 1.479,1 361.750,8 4.780,1 5.291,9 75.123,0 83.214,2 16.303,7 142.272,0 34.765,9 119.444,7 91.200,1 74.980,3 16.219,8 21.349,4 6.895,2 5.507,5 1.387,7 487.620,3 26.874 2.845,3 1.786,8 1.058,5 24.028,2 5.407,0 5.279,6 13.341,6 460.746,8 57.389,5 4.212,7 753,4 3.459,3 78,8 2.033,4 1.347,1 53.176,8 7.121,4 36.819,7 . 36.819,7 2.114,2 7.121,5 96.814,0 89.537,6 7.276,4 194.038,0 64.493,4 129.544,6 112.505,3 22.809,3 89.696,0 511,9 89.184,1 487.620,3 34.748,3 351.827,6 4.752,8 1,5 4.749,8 1,5 347.074,8 4.476,0 5.457,7 70.020,8 74.056,8 15.114,1 145.718,8 32.230,6 115.770,4 91.775,7 75.799,5 15.976,2 16.117,4 7.877,3 6.604,1 1.273,2 468.793,8 26.751 2.745,2 1.741,4 1.003,8 24.005,9 5.222,3 6.762,0 12.021,6 442.042,8 50.700,4 4.074,4 602,4 3.472,0 82,5 2.253,2 1.136,3 46.626,0 6.514,6 31.055,6 . 31.055,6 1.955,5 7.100,3 89.799,9 82.979,3 6.820,6 192.453,3 62.609,6 129.843,7 109.089,2 18.488,1 90.601,1 446,5 90.154,6 468.793,8 33.867,9 33.330,4 7.609,6 24.752,7 17.143,1 17.783,3 7.060,6 876,9 21.853,6 5.786,0 5.167,4 618,6 5.690,8 -1.424,1 372,5 1.187,1 -691,9 82,4 4.266,7 1.098,2 3.168,6 51,4 3.117,1 242,1 1.285,9 0,5 1.588,7 31.538,0 6.793,4 25.853,5 19.060,1 16.831,2 7.157,6 755,8 21.146,9 5.583,9 5.040,9 543,0 4.807,3 -739,5 366,2 1.198,5 -238,0 330,8 4.067,8 1.259,9 2.807,9 52,3 2.755,6 216,6 1.099,1 0,7 1.439,2 167,7 167,9 11,6 49,0 198,8
1995 18 400.929,2 7.020,4 5,5 5.372,8 1.642,1 393.908,8 5.068,7 5.085,7 84.364,7 91.346,3 17.536,6 151.065,7 39.441,1 130.065,7 98.479,8 78.867,8 19.612,0 27.788,3 3.797,6 2.629,7 1.167,9 530.995,0 28.689 2.898,4 1.883,2 1.015,2 25.790,4 5.529,3 5.883,7 14.377,4 502.306,0 66.799,9 4.781,6 877,9 3.903,7 151,3 2.181,5 1.570,9 62.018,3 8.020,7 45.785,9 . 45.785,9 2.303,6 5.908,1 106.974,2 98.556,9 8.417,3 203.514,0 70.859,5 132.654,5 125.017,9 24.429,1 100.588,8 643,9 99.944,9 530.995,0 37.587,5 364.364,7 5.264,0 5,6 5.252,8 5,6 359.100,7 4.708,4 4.979,7 75.378,0 83.214,1 15.994,9 141.963,4 32.862,2 119.028,1 91.065,8 74.733,0 16.332,8 21.349,4 6.612,9 5.467,8 1.145,1 484.866,4 26.846 2.845,3 1.786,8 1.058,5 24.001,0 5.407,0 5.236,6 13.357,4 458.020,0 58.406,4 4.214,1 753,4 3.460,7 80,3 2.033,4 1.347,0 54.192,3 7.121,4 36.881,4 . 36.881,4 2.052,9 8.136,6 96.958,7 89.633,3 7.325,4 193.534,8 67.123,6 126.411,2 109.120,1 19.840,8 89.279,3 489,2 88.790,1 484.866,4 34.721,1 36.630,6 7.868,4 26.205,0 18.336,6 19.917,1 7.841,3 1.003,8 24.534,7 6.261,0 5.630,2 630,8 5.834,9 -916,7 409,5 1.224,8 -117,4 16,0 4.918,2 1.295,2 3.623,0 62,6 3.560,4 267,7 1.497,2 6,1 1.789,4 34.067,7 7.650,9 24.751,8 17.100,9 18.619,8 6.940,6 856,4 22.586,9 5.755,5 5.136,9 618,6 5.725,2 -1.425,4 374,2 1.116,3 -685,3 2,0 4.300,0 1.126,0 3.174,1 51,4 3.122,6 242,1 1.285,9 0,5 1.594,1 173,1 167,7 12,8 49,6 211,7
1996 15 464.406,5 7.358,1 5,4 5.638,6 1.714,1 457.048,4 6.545,4 5.425,3 106.313,4 102.759,8 19.897,5 168.071,2 48.035,8 135.845,4 95.516,2 72.420,8 23.095,4 35.677,9 4.651,3 3.641,0 1.010,3 600.251,8 36.306 2.564,9 1.577,2 987,7 33.740,6 6.418,6 10.930,8 16.391,2 563.946,3 79.564,8 5.479,8 1.319,9 4.159,9 205,2 2.003,3 1.951,4 74.085,0 9.578,1 54.704,9 . 54.704,9 3.383,4 6.418,6 126.245,5 116.025,8 10.219,7 213.190,3 76.189,5 137.000,8 144.945,7 27.289,9 117.655,8 933,7 116.722,1 600.251,8 47.203,4 391.403,3 5.284,3 5,5 5.273,3 5,5 386.119,0 5.222,5 5.102,9 83.707,0 89.863,2 18.378,4 145.109,9 38.735,1 127.009,5 95.999,4 76.764,8 19.234,6 27.235,6 3.774,5 2.610,0 1.164,5 520.030,2 28.188 2.489,4 1.476,8 1.012,6 25.698,5 5.532,2 5.883,4 14.282,9 491.842,3 65.202,8 4.756,1 877,9 3.878,2 150,7 2.180,7 1.546,8 60.446,7 7.699,3 45.422,1 . 45.422,1 2.388,0 4.937,3 106.974,2 98.556,9 8.417,3 195.409,0 67.238,6 128.170,4 124.256,3 24.037,6 100.218,7 705,2 99.513,5 520.030,2 36.765,1 42.177,2 8.704,2 27.381,9 18.677,7 23.561,2 8.892,1 1.019,7 28.935,1 7.087,5 6.318,7 768,8 6.154,7 -224,2 610,5 1.173,8 347,7 -8,6 5.930,5 1.448,2 4.482,4 95,8 4.386,6 354,5 1.753,3 8,9 2.269,9 36.347,7 7.654,6 25.478,3 17.823,7 19.933,0 7.776,1 984,0 24.520,4 6.094,4 5.495,9 598,5 5.732,9 -919,1 455,4 1.224,8 -119,2 -30,5 4.813,8 1.287,8 3.526,0 62,6 3.463,4 265,5 1.470,8 6,1 1.721,1 182,1 170,0 13,6 48,1 231,7
1997 16 626.645,6 8.523,5 5,0 6.613,5 1.905,0 618.122,1 7.350,3 6.100,3 157.742,5 138.464,4 23.677,0 217.546,6 67.241,0 192.509,9 118.684,7 89.158,1 29.526,6 66.206,8 7.618,4 6.014,3 1.604,1 819.155,2 49.611 2.724,6 1.716,5 1.008,1 46.886,4 8.620,5 16.862,1 21.403,8 769.543,9 105.140,5 7.574,3 2.312,3 5.262,0 160,6 2.615,9 2.485,5 97.566,2 11.946,8 73.652,7 . 73.652,7 4.387,6 7.579,1 181.919,7 169.724,7 12.195,0 276.824,6 91.397,7 185.426,9 205.659,1 48.171,8 157.487,3 1.154,8 156.332,5 819.155,2 63.870,2 465.579,6 5.650,0 5,4 5.639,2 5,4 459.929,6 6.716,5 5.425,3 106.313,4 102.970,2 19.897,5 170.507,6 48.099,1 136.400,5 96.002,5 72.882,8 23.119,7 35.704,2 4.693,8 3.640,9 1.052,9 603.688,8 39.697 2.638,9 1.651,2 987,7 37.058,4 6.456,4 10.930,8 19.671,2 563.991,7 79.562,8 5.479,8 1.319,9 4.159,9 205,3 2.003,3 1.951,3 74.083,0 9.578,1 54.704,9 . 54.704,9 3.383,4 6.416,6 126.245,5 116.025,8 10.219,7 213.190,3 76.189,5 137.000,8 144.993,1 27.320,5 117.672,6 933,7 116.738,9 603.688,8 50.595,2 53.228,3 10.253,9 32.390,5 22.136,6 30.285,0 11.391,6 1.297,8 37.455,1 8.515,9 7.614,3 901,6 7.257,2 359,7 973,6 1.385,7 769,6 2,2 7.617,0 1.825,8 5.791,2 169,0 5.622,2 506,3 2.139,5 11,6 2.964,9 42.193,5 8.704,2 27.381,9 18.677,7 23.563,5 8.891,8 1.034,0 28.939,4 7.090,6 6.321,6 769,0 6.163,6 -193,0 641,6 1.200,7 374,7 -8,6 5.970,4 1.448,2 4.522,3 95,8 4.426,5 400,5 1.721,1 8,9 2.296,0 205,0 184,9 12,6 47,1 259,7
1998 17 741.801,1 10.310,0 6,2 8.527,0 1.776,8 731.491,1 7.501,1 6.979,6 197.414,0 156.158,4 25.740,8 259.131,3 78.565,9 255.820,9 153.745,4 113.411,8 40.333,6 93.462,8 8.612,7 7.690,7 922,0 997.622,0 56.382 2.806,5 1.807,9 998,6 53.575,9 6.741,9 7.260,6 39.573,4 941.239,7 130.709,4 9.276,9 4.211,9 5.065,0 843,8 2.043,5 2.177,7 121.432,5 11.861,4 82.266,2 . 82.266,2 68,2 27.236,7 201.134,1 187.241,2 13.892,9 344.402,6 109.491,5 234.911,1 264.993,6 71.790,5 193.203,1 744,3 192.458,8 997.622,0 72.455,6 624.914,2 6.623,5 5,0 6.613,5 5,0 618.290,7 7.513,6 6.105,7 156.101,2 138.621,4 23.648,8 217.201,2 69.098,8 192.507,7 118.647,1 89.122,7 29.524,4 66.206,8 7.653,8 6.634,6 1.019,2 819.316,2 50.068 2.724,6 1.716,5 1.008,1 47.343,5 5.613,8 6.172,5 35.557,2 769.248,0 115.569,2 7.798,8 2.312,3 5.486,5 726,9 2.569,8 2.189,8 107.770,4 11.946,8 71.765,0 . 71.765,0 174,3 23.884,3 181.919,7 169.724,7 12.195,0 276.584,6 91.173,9 185.410,7 195.174,5 47.160,5 148.014,0 1.153,3 146.860,7 819.316,2 64.327,3 69.482,0 12.656,7 31.833,7 19.177,0 39.984,3 15.052,9 1.788,1 49.094,0 10.403,8 9.721,9 681,9 9.984,2 -494,5 944,4 1.546,8 94,5 13,4 9.489,6 2.232,0 7.257,7 216,6 7.041,1 502,2 2.702,3 11,6 3.825,0 53.478,3 10.035,1 25.229,4 15.194,3 30.285,0 11.810,6 1.347,6 37.694,8 8.169,3 7.614,8 554,5 7.614,3 402,5 747,7 1.416,5 1.069,1 2,2 8.016,8 1.882,5 6.134,3 169,0 5.965,3 485,4 2.503,4 11,6 2.964,9 276,5 205,0 13,2 45,5 251,3
1999 17 987.415,3 12.004,7 4,9 10.002,5 1.997,3 975.410,6 15.569,1 7.818,2 281.108,9 192.028,1 34.002,2 315.580,1 129.304,0 232.622,9 138.332,3 91.268,7 47.063,6 80.888,2 13.402,4 12.370,5 1.031,9 1.220.038,1 70.460 2.845,1 1.855,1 990,0 67.614,7 9.401,4 9.826,4 48.386,9 1.149.578,5 192.292,8 15.882,8 6.446,5 9.436,3 208,1 3.578,8 5.649,4 176.410,0 13.922,1 123.447,2 . 123.447,2 76,6 38.964,1 314.771,5 296.643,7 18.127,8 403.787,6 125.146,8 278.640,8 238.726,6 68.484,8 170.241,8 503,9 169.737,9 1.220.038,1 90.828,3 736.660,2 8.584,6 5,5 8.573,6 5,5 728.075,6 7.587,4 6.980,9 197.331,0 158.729,2 25.741,1 253.140,4 78.565,6 254.126,6 153.447,9 113.693,6 39.754,3 92.338,9 8.339,8 7.417,1 922,7 992.455,5 56.113 2.761,8 1.783,8 978,0 53.351,1 6.551,6 7.228,9 39.570,6 936.342,6 124.407,3 9.264,4 4.186,3 5.078,1 89,1 1.851,6 3.137,4 115.142,9 11.704,5 75.936,2 . 75.936,2 68,2 27.434,0 201.134,7 187.242,2 13.892,5 347.497,5 110.426,6 237.070,9 263.303,1 70.826,7 192.476,4 744,7 191.731,7 992.455,5 72.003,7 83.993,4 14.548,4 35.420,3 20.871,9 47.265,8 20.098,2 2.081,0 58.757,2 13.592,7 12.771,9 820,8 11.643,6 2.562,0 1.763,1 1.570,1 2.353,3 15,7 14.205,5 3.167,9 11.037,6 474,1 10.563,5 579,3 3.305,8 0,0 6.678,4 69.138,4 12.630,7 31.592,6 18.961,9 40.078,6 14.653,9 1.775,2 48.292,4 11.290,6 10.605,0 685,6 9.555,4 -111,4 1.321,1 1.546,4 100,5 13,4 9.444,0 2.235,9 7.208,0 216,2 6.991,9 503,8 2.435,4 0,0 4.052,6 284,8 277,4 16,7 36,8 294,9
2000 12 1.180.150,7 14.395,6 . 12.141,6 2.254,0 1.165.755,1 13.531,5 8.849,8 316.581,6 221.900,6 32.770,0 394.361,7 177.759,9 285.360,2 167.645,4 95.791,2 71.854,2 103.682,9 14.031,9 13.363,3 668,6 1.465.510,9 59.757 2.681,9 1.701,0 980,9 57.075,5 12.238,0 8.147,5 36.690,0 1.405.753,3 224.953,9 20.735,4 9.025,3 11.710,1 271,9 4.178,0 7.260,2 204.218,5 16.695,6 129.684,1 . 129.684,1 103,1 57.735,7 416.234,0 396.681,0 19.553,0 483.203,4 140.338,8 342.864,6 281.362,0 74.726,5 206.635,5 193,8 206.441,7 1.465.510,9 85.478,4 969.390,0 9.933,0 4,9 9.923,2 4,9 959.457,0 14.842,2 7.639,0 276.592,0 187.030,3 30.833,0 315.613,3 126.907,2 230.957,6 137.144,3 90.970,7 46.173,6 80.684,1 13.129,2 12.374,1 755,1 1.202.339,6 67.623 2.600,0 1.610,0 990,0 65.022,9 9.182,7 9.118,1 46.722,1 1.134.716,8 188.898,3 15.446,4 6.439,6 9.006,8 204,3 3.272,4 5.530,1 173.451,9 13.499,0 123.445,7 . 123.445,7 76,6 36.430,6 306.159,0 288.915,0 17.244,0 403.714,3 125.146,0 278.568,3 235.945,2 67.867,6 168.077,6 503,9 167.573,7 1.202.339,6 87.561,6 103.694,0 15.418,2 43.852,4 28.434,2 60.029,1 25.485,3 2.761,4 67.112,5 16.699,1 15.732,0 967,1 19.882,1 2.569,6 2.167,4 1.569,9 2.834,5 -862,4 22.451,8 3.884,4 18.567,4 495,7 18.071,7 2.531,2 2.758,0 2.678,5 10.103,9 81.207,4 14.534,2 35.352,0 20.817,8 45.471,2 19.239,8 1.962,2 56.694,8 13.467,5 12.646,4 821,1 11.045,3 2.725,0 1.737,0 1.303,0 2.247,0 44,0 13.770,3 3.127,8 10.642,5 473,0 10.169,5 524,3 3.218,7 11,2 6.415,3 298,8 282,5 28,4 29,3 347,0
2001 13 1.282.386,5 10.585,2 159,9 8.430,6 1.994,7 1.271.801,3 8.639,1 12.492,0 391.633,5 227.760,6 26.831,0 401.766,0 202.679,1 312.790,0 165.039,5 107.255,4 57.784,1 119.252,9 28.497,6 27.615,2 882,4 1.595.176,7 58.203 3.108,3 2.137,0 971,3 55.094,6 13.549,0 5.638,9 35.906,7 1.536.973,8 246.201,0 18.779,0 8.656,9 10.122,1 262,5 3.700,2 6.159,4 227.422,0 20.175,4 139.818,6 . 139.818,6 105,9 67.322,1 444.632,0 422.473,0 22.159,0 543.973,1 151.002,1 392.971,0 302.167,7 75.693,1 226.474,6 2,2 226.472,4 1.595.176,7 87.035,2 1.177.399,6 8.160,2 0,5 8.159,2 0,5 1.169.239,4 6.985,1 12.713,0 330.801,4 199.208,3 23.980,0 393.938,7 201.612,9 285.576,4 152.909,4 95.370,1 57.539,3 118.627,2 14.039,8 13.348,3 691,5 1.464.599,9 59.640 2.682,7 1.701,8 980,9 56.957,1 12.184,4 8.153,2 36.619,5 1.404.960,3 225.214,3 20.765,6 9.051,4 11.714,2 272,1 4.178,5 7.263,6 204.448,7 16.710,7 129.684,3 . 129.684,3 103,1 57.950,6 416.234,0 396.681,0 19.553,0 482.535,1 140.338,9 342.196,2 280.976,9 74.607,6 206.369,3 11,8 206.357,5 1.464.599,9 85.401,7 120.881,5 16.442,3 41.974,9 25.532,6 80.566,2 20.582,5 3.290,5 89.525,2 17.989,1 17.001,6 987,5 13.367,3 2.081,7 2.511,6 2.152,0 812,8 909,3 15.448,9 3.126,8 12.322,2 604,5 11.717,7 3.866,6 2.053,3 2.582,0 3.215,8 103.131,5 15.412,9 43.838,0 28.425,1 59.908,2 25.064,3 2.746,1 66.701,7 16.660,5 15.694,8 965,7 19.769,1 2.582,6 2.171,6 1.570,0 2.813,2 -832,2 22.351,7 3.846,5 18.505,2 496,6 18.008,6 2.497,0 2.758,2 2.678,5 10.075,0 320,7 298,5 19,9 50,5 376,9
2002 12 1.255.087,7 9.641,8 163,6 7.092,6 2.385,6 1.245.445,9 14.308,8 12.817,0 407.591,3 245.509,2 21.632,0 378.109,6 165.478,0 281.438,0 145.182,7 92.277,7 52.905,0 113.327,8 22.927,5 22.106,5 821,0 1.536.525,8 51.306 3.151,3 2.180,9 970,4 48.154,2 16.151,1 2.776,9 29.226,2 1.485.220,4 242.230,5 16.603,1 8.009,6 8.593,5 890,4 2.578,1 5.125,0 225.627,4 19.891,5 137.499,2 . 137.499,2 105,9 68.130,8 403.488,0 381.043,0 22.445,0 565.431,6 150.001,9 415.429,7 274.070,3 71.645,3 202.425,0 2,2 202.422,8 1.536.525,8 79.206,5 1.280.544,7 8.750,4 159,9 8.430,6 159,9 1.271.794,3 15.562,9 12.492,0 384.711,3 227.760,6 26.831,0 401.766,0 202.670,5 312.787,1 165.049,0 107.255,4 57.793,6 119.252,9 28.485,2 27.615,2 870,0 1.595.166,7 58.823 3.104,7 2.133,9 970,8 55.717,9 13.549,0 5.638,9 36.530,0 1.536.344,1 246.197,7 18.778,5 8.656,9 10.121,6 144,3 3.700,2 6.277,1 227.419,2 20.175,4 139.818,6 . 139.818,6 103,1 67.322,1 444.632,0 422.473,0 22.159,0 543.980,7 151.009,7 392.971,0 301.533,7 75.060,0 226.473,7 11,8 226.461,9 1.595.166,7 87.654,9 122.519,2 17.797,4 35.884,6 18.087,2 80.916,2 20.595,5 3.210,1 90.822,5 17.501,8 16.455,5 1.046,3 14.194,8 -2.462,6 1.001,0 2.035,0 -1.143,7 -284,9 11.732,2 2.459,8 9.272,5 566,6 8.705,8 2.332,9 1.464,2 2.955,5 1.953,3 120.881,5 16.443,2 41.972,8 25.529,6 80.566,2 20.581,6 3.290,5 89.523,8 17.989,8 17.002,3 987,5 13.367,9 2.069,3 2.556,4 2.152,0 811,0 853,9 15.437,3 3.126,7 12.310,5 604,5 11.706,1 3.866,6 2.053,3 2.582,0 3.204,1 318,0 320,7 15,8 43,6 385,3
2003 13 1.290.367,6 9.520,4 85,1 6.890,9 2.544,4 1.280.847,2 27.617,6 11.005,0 430.925,7 264.997,7 18.710,0 351.373,0 176.218,2 323.162,4 179.540,2 126.041,5 53.498,7 117.115,6 26.506,6 25.529,5 977,1 1.613.530,0 69.849 3.234,9 2.261,4 973,5 66.613,8 16.233,5 3.014,8 47.365,5 1.543.681,3 238.516,1 15.168,6 7.291,8 7.876,8 715,7 2.839,5 4.321,6 223.347,5 20.056,2 140.100,2 . 140.100,2 . 63.191,1 399.840,0 379.633,0 20.207,0 624.440,4 160.272,5 464.167,9 280.884,8 58.140,5 222.744,3 3,0 222.741,3 1.613.530,0 97.196,7 1.266.539,4 7.421,8 164,4 7.093,0 164,4 1.259.117,6 27.998,2 12.817,0 407.589,5 248.305,2 21.632,0 375.309,9 165.465,8 281.450,4 145.173,2 92.277,7 52.895,5 113.328,2 22.949,0 22.114,0 835,0 1.550.213,5 65.476 3.164,1 2.192,6 971,5 62.311,7 16.220,7 2.777,0 43.314,0 1.484.737,7 242.075,8 16.600,9 8.009,6 8.591,3 891,7 2.578,1 5.121,5 225.474,9 19.891,5 137.499,2 . 137.499,2 . 68.084,2 403.488,0 381.043,0 22.445,0 565.431,6 149.993,6 415.438,0 273.742,3 70.242,4 203.499,9 3,0 203.496,9 1.550.213,5 93.376,9 112.349,6 18.301,7 32.618,1 14.316,4 73.216,5 17.350,8 3.480,6 80.974,1 17.212,1 16.243,6 968,5 14.163,4 -936,3 648,7 1.943,8 167,7 191,1 13.227,1 3.579,5 9.647,5 591,7 9.055,9 1.495,2 2.634,6 2.111,6 2.814,4 123.110,4 17.793,7 35.880,9 18.087,2 81.894,2 20.212,4 3.210,1 90.827,0 17.744,7 16.610,1 1.134,6 14.538,8 -2.661,0 1.172,6 2.047,0 -1.806,6 20,0 11.877,8 2.466,3 9.411,5 569,2 8.842,3 1.067,0 2.440,6 2.979,1 2.355,5 323,5 317,9 13,4 45,6 347,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens