Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Onverzekerden tegen ziektekosten; 1995-2005

Perioden Saldo onverzekerden (x 1 000)
2005* 242
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Administratieve bevolking, verzekerden tegen ziektekosten, ziekenfonds - ,
particuliere- en publiekrechtelijke verzekerden en onverzekerden.
1995 - 2005
Gewijzigd op 01 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Saldo onverzekerden
Zie Algemene toelichting, paragraaf 4, Beschrijving van het onderzoek.