Beroepstelling 1899

Beroepstelling 1899

Geslacht Gebieden Beroepen Totaal van alle leeftijden Ongehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijden Gehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijden Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Beneden 12 jaar (ab_so_luut) 12-13 jaar (ab_so_luut) 14-15 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 14-15 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 23-35 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 36-50 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 51-60 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 61-65 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 66-70 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 66-70 jaar Gehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Gehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Ongehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Gehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Pagina
Totaal Utrecht (prv.) 1-36 Totale bevolking 156.944 94.090 3 72.747 10.520 10.269 1 9.404 17 21.401 1.304 - 20.993 25.276 - 6.452 31.908 1 2.508 16.105 2 1.001 6.909 - 699 5.182 943 7.386 - 3 2 1 UT254
Totaal Utrecht (prv.) 1-33 Tot. aantal personen met e... 47.466 45.404 - 61 1.513 3.904 - 5.409 - 14.926 375 - 15.208 12.057 - 4.194 16.813 - 1.393 8.371 - 435 3.290 - 247 2.154 173 1.944 - 1 - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 Nijverheidsbedr. 15.827 16.109 - 21 935 2.021 - 2.217 - 5.015 195 - 3.994 4.923 - 1.070 6.069 - 336 2.700 - 115 1.038 - 67 614 36 570 - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 18 Landbouw 11.269 11.129 - 29 299 825 - 1.284 - 3.305 48 - 3.723 2.182 - 1.095 3.825 - 415 2.417 - 138 1.087 - 85 802 69 768 - 2 - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 19 Visscherij en jacht 260 475 - 1 6 23 - 38 - 91 3 - 73 140 - 16 166 - 3 79 - 4 34 - 3 31 2 22 - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 20-23 Handel en verk. 5.609 11.491 - 5 93 296 - 501 - 1.652 95 - 2.131 3.383 - 610 4.476 - 207 2.019 - 69 726 - 27 433 18 359 - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 24-33%28 Andere beroepen 14.156 4.917 - 5 180 725 - 1.343 - 4.764 17 - 5.157 1.226 - 1.351 1.956 - 415 993 - 106 317 - 63 223 46 185 - 1 - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 28 Losse werklieden 345 883 - - - 14 - 26 - 99 17 - 130 203 - 52 321 - 17 163 - 3 88 - 2 51 2 40 - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 34 Gepensionn. 84 420 - - - - - - - - - - 10 8 - 29 60 - 22 76 - 10 78 - 8 73 5 125 - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 35 Beroep onbekend - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - UT254
Totaal Utrecht (prv.) 36 Zonder beroep 109.394 48.665 3 72.686 9.007 6.365 1 3.995 17 6.475 929 - 5.775 13.211 - 2.229 15.035 1 1.093 7.658 2 556 3.541 - 444 2.954 765 5.317 - - 2 1 UT254
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 Totaal generaal 15.827 16.109 - 21 935 2.021 - 2.217 - 5.015 195 - 3.994 4.923 - 1.070 6.069 - 336 2.700 - 115 1.038 - 67 614 36 570 - - - - UT220
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 A Totaal 2.204 6.010 - - 2 14 - 62 - 437 34 - 887 1.380 - 483 2.192 - 175 1.204 - 73 508 - 45 338 26 354 - - - - UT220
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 B Totaal 53 77 - - - - - 1 - 11 - - 37 18 - 3 39 - 1 13 - - 3 - - 4 - - - - - - UT220
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 C Totaal 470 649 - - 3 18 - 29 - 134 4 - 244 223 - 32 253 - 7 106 - 3 40 - - 14 - 9 - - - - UT220
Totaal Utrecht (prv.) 1-17 D Totaal 13.100 9.373 - 21 930 1.989 - 2.125 - 4.433 157 - 2.826 3.302 - 552 3.585 - 153 1.377 - 39 487 - 22 258 10 207 - - - - UT220
Totaal Utrecht (prv.) 1 Tot. gen. - Fabr. van aard... 592 780 - - 34 77 - 77 - 225 14 - 140 248 - 25 310 - 11 130 - - 36 - 2 23 1 19 - - - - UT170
Totaal Utrecht (prv.) 1 A Tot. - Fabr. van aardewerk... 13 83 - - - - - - - - - - 7 20 - 3 35 - 1 17 - - 3 - 1 3 1 5 - - - - UT170
Totaal Utrecht (prv.) 1 B Tot. - Fabr. van aardewerk... 1 6 - - - - - - - - - - 1 - - - 3 - - 2 - - - - - 1 - - - - - - UT170
Totaal Utrecht (prv.) 1 C Tot. - Fabr. van aardewerk... 17 64 - - - 1 - 1 - 4 - - 10 17 - - 27 - 1 11 - - 5 - - - - 4 - - - - UT170
Totaal Utrecht (prv.) 1 D Tot. - Fabr. van aardewerk... 561 627 - - 34 76 - 76 - 221 14 - 122 211 - 22 245 - 9 100 - - 28 - 1 19 - 10 - - - - UT170
Totaal Utrecht (prv.) 1a A Tot. - Graven van zand, ki... 7 31 - - - - - - - - - - 5 10 - 1 13 - - 4 - - 1 - 1 1 - 2 - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a B Tot. - Graven van zand, ki... - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a C Tot. - Graven van zand, ki... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a D Tot. - Graven van zand, ki... 44 10 - - 2 8 - 2 - 19 - - 10 4 - 2 3 - 1 - - - 2 - - 1 - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a0 A Graven van zand, kiezel, k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a0 B Graven van zand, kiezel, k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a0 C Graven van zand, kiezel, k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a0 D Graven van zand, kiezel, k... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.1 A Grintgravers 7 31 - - - - - - - - - - 5 10 - 1 13 - - 4 - - 1 - 1 1 - 2 - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.1 B Grintgravers - 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.1 C Grintgravers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.1 D Grintgravers 43 9 - - 2 8 - 2 - 19 - - 9 3 - 2 3 - 1 - - - 2 - - 1 - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.2 C Machinisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.3 D Stokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.4 C Schippers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.4 D Schippers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a1.5 C Molenbazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a2 D Kleigravers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a3 A Zandwasschers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a3 D Zandwasschers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a4 A Zandwerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a4 C Zandwerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1a4 D Zandwerkers 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1b A Tot. - Fabr. van cement, g... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b B Tot. - Fabr. van cement, g... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b C Tot. - Fabr. van cement, g... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b D Tot. - Fabr. van cement, g... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b0 A Fabr. van cement, gips, ka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b0 B Fabr. van cement, gips, ka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b0 C Fabr. van cement, gips, ka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b0 D Fabr. van cement, gips, ka... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.0 A Fabr. van gips - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.0 C Fabr. van gips - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.0 D Fabr. van gips - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.1 A Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.1 C Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.1 D Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.2 C Kantoorpersoneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b1.3 C Machinisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.0 A Fabr. van kalk - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.0 B Fabr. van kalk - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.0 C Fabr. van kalk - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.0 D Fabr. van kalk - zonder na... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.1 A Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.1 B Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.1 C Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.1 D Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.2 C Kantoorpersoneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.3 C Machinisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.4 D Stokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.5 B Schippers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b2.5 D Schippers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.0 A Fabr. van tras [en cement]... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.0 B Fabr. van tras [en cement]... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.0 C Fabr. van tras [en cement]... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.0 D Fabr. van tras [en cement]... 4 5 - - - - - 2 - 1 - - 1 1 - - 1 - - 3 - - - - - - - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.1 A Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.1 B Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.1 C Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.1 D Fabrikanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.2 C Technisch pers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.2 D Technisch pers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.3 C Kantoorpers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.4 D Pers. alg. dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.5 D Kuipers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.6 C Machinisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.7 D Stokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.8 D Metselaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.9 D Schrijnwerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.10 D Smeden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.11 D Timmerlieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b3.12 D Voerlieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b4 A Fabr. van krijt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b4 C Fabr. van krijt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1b4 D Fabr. van krijt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Totaal Utrecht (prv.) 1c A Tot. - Fabr. van steenen, ... 6 46 - - - - - - - - - - 2 9 - 2 20 - 1 10 - - 2 - - 2 1 3 - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1c B Tot. - Fabr. van steenen, ... 1 3 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1c C Tot. - Fabr. van steenen, ... 17 57 - - - 1 - 1 - 4 - - 10 16 - - 24 - 1 9 - - 4 - - - - 4 - - - - UT168
Totaal Utrecht (prv.) 1c D Tot. - Fabr. van steenen, ... 419 546 - - 27 51 - 61 - 163 8 - 91 191 - 18 211 - 7 87 - - 25 - 1 14 - 10 - - - - UT168
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over Beroepstelling 1899.

Gegevens beschikbaar over 1899.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal van alle leeftijden
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het totale aantal personen met onbekende burgerlijke staat is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze
voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Beneden 12 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
In de oorspronkelijke publicatie is het totaal aantal 14- en
15-jarigen vermeld in de kolom "14-15 jaar, ongehuwd". Er was echter
een klein aantal gehuwden van deze leeftijd; waar van toepassing is
dit aantal in de oorspronkelijke publicatie in een voetnoot gegeven.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
16-17 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
In de oorspronkelijke publicatie is het totaal aantal 16- en
17-jarigen vermeld in de kolom "16-17 jaar, ongehuwd". Er was echter
een klein aantal gehuwden van deze leeftijd; waar van toepassing is
dit aantal in de oorspronkelijke publicatie in een voetnoot gegeven.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
18-22 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
23-35 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
36-50 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
51-60 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
61-65 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
66-70 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Ouder dan 70 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
Leeftijd onbekend
Ongehuwd
Het aantal ongehuwde personen met onbekende leeftijd is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Gehuwd
Het aantal gehuwde personen met onbekende leeftijd is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal gehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze
voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende leeftijd en onbekende burgerlijke
staat is meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden en waar van
toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze voetnoten
zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom weergegeven.
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gepresenteerde
gegevens over het aantal personen met het betreffende beroep.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.