Beroepstelling 1899


Deze publicatie geeft informatie over Beroepstelling 1899.

Gegevens beschikbaar over 1899.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Beroepstelling 1899

Geslacht Gebieden Beroepen Totaal van alle leeftijdenOngehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijdenGehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijdenOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Beneden 12 jaar (ab_so_luut) 12-13 jaar (ab_so_luut) 14-15 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 14-15 jaarGehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaarGehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaarGehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 23-35 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaarGehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 36-50 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaarGehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 51-60 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaarGehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 61-65 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaarGehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 66-70 jaarOngehuwd (ab_so_luut) 66-70 jaarGehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaarOngehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaarGehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaarOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Leeftijd onbekendOngehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekendGehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekendOnbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Pagina
Totaal Nederland 1-36 Totale bevolking 3.151.617 1.952.520 81 1.457.695 214.696 207.155 1 196.494 309 432.716 29.464 1 419.122 542.693 10 127.116 656.098 15 47.694 337.269 8 18.102 138.990 5 13.143 103.661 17.569 143.997 3 34 38 - RY266
Totaal Nederland 1-33 Tot. aantal personen met e... 972.227 951.357 1 1.677 34.065 83.243 - 113.604 45 300.910 8.825 - 308.374 261.276 1 84.588 347.987 - 27.455 178.192 - 8.727 68.785 - 5.272 45.106 4.294 41.125 - 7 16 - RY266
Totaal Nederland 1-17 Nijverheidsbedr. 326.024 324.550 - 366 18.158 38.522 - 45.400 22 103.670 4.324 - 88.151 105.484 - 21.421 121.912 - 6.420 53.259 - 1.931 18.675 - 1.187 11.194 794 9.678 - 4 2 - RY266
Totaal Nederland 18 Landbouw 274.977 295.301 - 902 8.690 22.291 - 31.219 11 80.166 1.786 - 89.509 63.922 - 25.519 98.159 - 9.299 63.099 - 3.335 28.262 - 2.144 20.281 1.899 19.779 - 4 2 - RY266
Totaal Nederland 19 Visscherij en jacht 9.023 13.473 - 35 469 1.008 - 1.270 - 3.185 178 - 2.381 4.705 - 463 4.818 - 120 2.032 - 44 806 - 25 510 23 424 - - - - RY266
Totaal Nederland 20-23 Handel en verk. 114.884 217.340 1 108 2.457 6.804 - 11.138 3 35.451 1.820 - 41.341 61.222 1 11.717 83.633 - 3.614 40.198 - 1.109 13.979 - 627 8.734 514 7.749 - 3 2 - RY266
Totaal Nederland 24-33%28 Andere beroepen 237.640 77.076 - 261 4.225 14.325 - 23.829 9 75.075 290 - 83.623 19.129 - 24.202 30.633 - 7.611 15.199 - 2.199 5.476 - 1.243 3.488 1.041 2.843 - 6 9 - RY266
Totaal Nederland 28 Losse werklieden 9.679 23.617 - 5 66 293 - 748 - 3.363 427 - 3.369 6.814 - 1.266 8.832 - 391 4.405 - 109 1.587 - 46 899 23 652 - - 1 - RY266
Totaal Nederland 34 Gepensionn. 1.307 5.765 - - 1 - - - - 1 4 - 133 89 - 484 751 - 349 1.318 - 128 1.056 - 82 1.004 129 1.543 - - - - RY266
Totaal Nederland 35 Beroep onbekend 32 18 1 - - - - 2 - 10 1 - 12 5 1 5 7 - 1 1 - - 1 - - 2 1 1 - - - - RY266
Totaal Nederland 36 Zonder beroep 2.178.051 995.380 79 1.456.018 180.630 123.912 1 82.888 264 131.795 20.634 1 110.603 281.323 8 42.039 307.353 15 19.889 157.758 8 9.247 69.148 5 7.789 57.549 13.145 101.328 3 17 22 - RY266
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens