Beroepstelling 1899

Beroepstelling 1899

Geslacht Gebieden Beroepen Totaal van alle leeftijden Ongehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijden Gehuwd (ab_so_luut) Totaal van alle leeftijden Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Beneden 12 jaar (ab_so_luut) 12-13 jaar (ab_so_luut) 14-15 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 14-15 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 16-17 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 18-22 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 23-35 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 23-35 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 36-50 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 36-50 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 51-60 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 51-60 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 61-65 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaar Gehuwd (ab_so_luut) 61-65 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) 66-70 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) 66-70 jaar Gehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Ongehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Gehuwd (ab_so_luut) Ouder dan 70 jaar Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Ongehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Gehuwd (ab_so_luut) Leeftijd onbekend Onbekende burgerlijke staat (ab_so_luut) Pagina
Totaal Nederland 1-36 Totale bevolking 3.151.617 1.952.520 81 1.457.695 214.696 207.155 1 196.494 309 432.716 29.464 1 419.122 542.693 10 127.116 656.098 15 47.694 337.269 8 18.102 138.990 5 13.143 103.661 17.569 143.997 3 34 38 - RY266
Totaal Nederland 1-33 Tot. aantal personen met e... 972.227 951.357 1 1.677 34.065 83.243 - 113.604 45 300.910 8.825 - 308.374 261.276 1 84.588 347.987 - 27.455 178.192 - 8.727 68.785 - 5.272 45.106 4.294 41.125 - 7 16 - RY266
Totaal Nederland 1-17 Nijverheidsbedr. 326.024 324.550 - 366 18.158 38.522 - 45.400 22 103.670 4.324 - 88.151 105.484 - 21.421 121.912 - 6.420 53.259 - 1.931 18.675 - 1.187 11.194 794 9.678 - 4 2 - RY266
Totaal Nederland 18 Landbouw 274.977 295.301 - 902 8.690 22.291 - 31.219 11 80.166 1.786 - 89.509 63.922 - 25.519 98.159 - 9.299 63.099 - 3.335 28.262 - 2.144 20.281 1.899 19.779 - 4 2 - RY266
Totaal Nederland 19 Visscherij en jacht 9.023 13.473 - 35 469 1.008 - 1.270 - 3.185 178 - 2.381 4.705 - 463 4.818 - 120 2.032 - 44 806 - 25 510 23 424 - - - - RY266
Totaal Nederland 20-23 Handel en verk. 114.884 217.340 1 108 2.457 6.804 - 11.138 3 35.451 1.820 - 41.341 61.222 1 11.717 83.633 - 3.614 40.198 - 1.109 13.979 - 627 8.734 514 7.749 - 3 2 - RY266
Totaal Nederland 24-33%28 Andere beroepen 237.640 77.076 - 261 4.225 14.325 - 23.829 9 75.075 290 - 83.623 19.129 - 24.202 30.633 - 7.611 15.199 - 2.199 5.476 - 1.243 3.488 1.041 2.843 - 6 9 - RY266
Totaal Nederland 28 Losse werklieden 9.679 23.617 - 5 66 293 - 748 - 3.363 427 - 3.369 6.814 - 1.266 8.832 - 391 4.405 - 109 1.587 - 46 899 23 652 - - 1 - RY266
Totaal Nederland 34 Gepensionn. 1.307 5.765 - - 1 - - - - 1 4 - 133 89 - 484 751 - 349 1.318 - 128 1.056 - 82 1.004 129 1.543 - - - - RY266
Totaal Nederland 35 Beroep onbekend 32 18 1 - - - - 2 - 10 1 - 12 5 1 5 7 - 1 1 - - 1 - - 2 1 1 - - - - RY266
Totaal Nederland 36 Zonder beroep 2.178.051 995.380 79 1.456.018 180.630 123.912 1 82.888 264 131.795 20.634 1 110.603 281.323 8 42.039 307.353 15 19.889 157.758 8 9.247 69.148 5 7.789 57.549 13.145 101.328 3 17 22 - RY266
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft informatie over Beroepstelling 1899.

Gegevens beschikbaar over 1899.

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal van alle leeftijden
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het totale aantal personen met onbekende burgerlijke staat is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze
voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Beneden 12 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
In de oorspronkelijke publicatie is het totaal aantal 14- en
15-jarigen vermeld in de kolom "14-15 jaar, ongehuwd". Er was echter
een klein aantal gehuwden van deze leeftijd; waar van toepassing is
dit aantal in de oorspronkelijke publicatie in een voetnoot gegeven.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
16-17 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
In de oorspronkelijke publicatie is het totaal aantal 16- en
17-jarigen vermeld in de kolom "16-17 jaar, ongehuwd". Er was echter
een klein aantal gehuwden van deze leeftijd; waar van toepassing is
dit aantal in de oorspronkelijke publicatie in een voetnoot gegeven.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
18-22 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
23-35 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
36-50 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
51-60 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
61-65 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
66-70 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Ouder dan 70 jaar
Ongehuwd
Gehuwd
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende burgerlijke staat in deze
leeftijdscategorie is in de oorspronkelijke publicatie bij de
ongehuwden gerekend en waar van toepassing door middel van een
voetnoot vermeld. Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen
zijn in deze kolom weergegeven.
Leeftijd onbekend
Ongehuwd
Het aantal ongehuwde personen met onbekende leeftijd is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld.
Deze voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Gehuwd
Het aantal gehuwde personen met onbekende leeftijd is in de
oorspronkelijke publicatie meegeteld bij het totaal aantal gehuwden
en waar van toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze
voetnoten zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom
weergegeven.
Onbekende burgerlijke staat
Het aantal personen met onbekende leeftijd en onbekende burgerlijke
staat is meegeteld bij het totaal aantal ongehuwden en waar van
toepassing door middel van een voetnoot vermeld. Deze voetnoten
zijn geëvalueerd en de aantallen zijn in deze kolom weergegeven.
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gepresenteerde
gegevens over het aantal personen met het betreffende beroep.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.