Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Wijken en gemeenten Gebouwen Bewoonde huizen (ab_so_luut) Gebouwen Onbewoonde woonhuizen (ab_so_luut) Gebouwen Woonhuizen in aanbouw (ab_so_luut) Gebouwen Overige onbewoonde gebouwen (ab_so_luut) Bewoonde schepen Permanent aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde schepen Tijdelijk aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde wagens Permanent aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde wagens Tijdelijk aanwezig (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Mannen (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Vrouwen (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Totale bevolking (ab_so_luut) Inwoners Tijdelijk aanwezig Mannen (ab_so_luut) Inwoners Tijdelijk aanwezig Vrouwen (ab_so_luut) Pagina
Algemeen totaal 235 3 - 16 5 - - - 653 681 1.334 13 13 GR004
B, Totaal 95 2 - 2 5 - - - 278 268 546 4 5 GR004
B, A, Dorp Adorp, Huizen 17 1 - - - - - - 45 42 87 - - GR004
B, A, Buurtsch. Adorpermeeden, Huizen 10 - - - - - - - 25 28 53 - - GR004
B, H, Buurtsch. Harssens, Huizen 13 - - - - - - - 30 38 68 1 1 GR004
B, H, Geh. Hekkum, Huizen 6 - - - - - - - 21 21 42 - - GR004
B, S, Dorp Sauwerd, Huizen 9 - - 1 - - - - 27 24 51 - 2 GR004
B, S, Dorp Sauwerd, Schepen - - - - 5 - - - 13 11 24 - - GR004
B, S, Buurtsch. Sauwerdermeeden, Huizen 10 - - - - - - - 25 18 43 1 - GR004
B, S, Geh. Arwerd, Huizen 6 - - 1 - - - - 17 13 30 1 - GR004
B, W, Buurtsch. Dorkwerd, Huizen 1 - - - - - - - 4 4 8 - - GR004
B, W, Buurtsch. Paddepoel, Huizen 5 - - - - - - - 17 19 36 - - GR004
B, W, Buurtsch. Wetsingermeeden, Huizen 9 - - - - - - - 28 25 53 1 2 GR004
B, W, Dorp Wetsinge, Huizen 5 - - - - - - - 17 15 32 - - GR004
B, W, Geh. Wierum, Huizen 4 1 - - - - - - 9 10 19 - - GR004
K, Totaal 140 1 - 14 - - - - 375 413 788 9 8 GR004
K, A, Dorp Adorp, Huizen 43 - - 5 - - - - 121 127 248 3 1 GR004
K, S, Dorp Sauwerd, Huizen 70 - - 5 - - - - 182 207 389 6 4 GR004
K, W, Dorp Wetsinge, Huizen 27 1 - 4 - - - - 72 79 151 - 3 GR004
Algemeen totaal 481 11 - 29 9 3 - - 952 1.002 1.954 33 37 GR004
B, Totaal 182 6 - 12 9 3 - - 463 472 935 16 15 GR004
B, A, Dorp Aduard, Huizen 7 - - - - - - - 15 11 26 - 1 GR004
B, A, Dorp Aduard, Schepen - - - - 8 - - - 15 16 31 - - GR004
B, A, Dorp Aduard, Tijd. aanw. schip - - - - - 1 - - - - - 3 2 GR004
B, B, Geh. Fransum, Huizen 29 2 - 3 - - - - 77 68 145 - 2 GR004
B, C, Dorp den Ham, Huizen 38 1 - 4 - - - - 101 96 197 6 1 GR004
B, D, Buurtsch. Hoogemeeden, Huizen 39 1 - 4 - - - - 87 111 198 - - GR004
B, E, Buurtsch. Lagemeeden, Huizen 35 - - 1 - - - - 70 76 146 - 3 GR004
B, E, Buurtsch. Lagemeeden, Schepen - - - - 1 - - - 1 1 2 - - GR004
B, E, Buurts. Lagemeeden, Td. aanw. sch. - - - - - 1 - - - - - 2 4 GR004
B, F, Buurtsch. Wierum, Huizen 34 2 - - - - - - 97 93 190 3 1 GR004
B, F, Buurts. Wierum, Tijd. aanw. sch. - - - - - 1 - - - - - 2 1 GR004
K, Totaal 299 5 - 17 - - - - 489 530 1.019 17 22 GR004
K, A, Dorp Aduard, Huizen 203 2 - 11 - - - - 337 357 694 12 18 GR004
K, C, Dorp den Ham, Huizen 47 3 - 2 - - - - 75 81 156 3 - GR004
K, D, Dorp den Horn, Huizen 49 - - 4 - - - - 77 92 169 2 4 GR004
Algemeen totaal 742 5 1 102 36 13 - - 2.100 2.248 4.348 95 90 GR005
B, Totaal 323 4 - 49 35 12 - - 1.014 985 1.999 50 35 GR005
B, E, Dorp Opwierde, Huizen 92 - - 13 - - - - 223 241 464 8 4 GR005
B, F, Dorp Solwerd, Kazerne Kon. Mar. 1 - - - - - - - 8 10 18 - - GR005
B, F, Dorp Solwerd, Overige huizen 48 1 - 11 - - - - 118 121 239 5 4 GR005
B, F, Dorp Solwerd, Schepen - - - - 3 - - - 10 7 17 - - GR005
B, F, Dorp Solwerd, Tijd. aanw. schepen - - - - - 2 - - - - - 5 4 GR005
B, G, Dorp Marsum, Huizen 13 - - 1 - - - - 40 45 85 1 1 GR005
B, H, Dorp Jukwerd, Huizen 18 1 - 1 - - - - 53 38 91 1 2 GR005
B, I, Dorp Tjamsweer, Huizen 106 2 - 13 - - - - 322 289 611 7 4 GR005
B, I, Dorp Tjamsweer, Schepen - - - - 23 - - - 61 60 121 - - GR005
B, I, Dorp Tjamsweer, Tijd. aanw. sch. - - - - - 3 - - - - - 8 9 GR005
B, K, Buurts. Bolwerk, en Wierde, Huizen 45 - - 10 - - - - 152 154 306 6 4 GR005
B, K, Buurts. Bolwerk, en Wierde, Sch. - - - - 9 - - - 27 20 47 - - GR005
B, K, Buurts. Bolwerk, en Wierde, Td.... - - - - - 7 - - - - - 9 3 GR005
K, Totaal 419 1 1 53 1 1 - - 1.086 1.262 2.348 45 55 GR005
K, A, Appingedam, Rijks Strafgevangenis 1 - - - - - - - - 3 3 - 10 GR005
K, A, Appingedam, Weesh. der N. H. Gem. 1 - - - - - - - 2 3 5 - - GR005
K, A, Appingedam, Overige huizen 62 - - 10 - - - - 172 192 364 8 6 GR005
K, B, Appingedam, Huizen 123 1 - 7 - - - - 265 343 608 15 8 GR005
K, C, Appingedam, Huizen 142 - 1 17 - - - - 428 455 883 9 15 GR005
K, C, Appingedam, Schepen - - - - 1 - - - - 1 1 - - GR005
K, C, Appingedam, Tijd. aanw. schip - - - - - 1 - - - - - 3 4 GR005
K, D, Appingedam, Huizen 80 - - 19 - - - - 204 241 445 8 10 GR005
K, K, Buurtsch. Bolwerk, Huizen 10 - - - - - - - 15 24 39 2 2 GR005
Onbekend - - - - - - - - - 1 1 - - GR005
Algemeen totaal 449 4 - 17 8 5 1 - 1.300 1.267 2.567 54 36 GR006
B, Totaal 86 2 - 2 1 3 - - 323 282 605 16 12 GR006
B, A, Dorp Andel, Huizen 28 1 - - - - - - 95 86 181 2 - GR006
B, A, Dorp Andel, Schepen - - - - 1 - - - 1 1 2 - - GR006
B, B, Dorp Baflo, Huizen 13 - - 2 - - - - 50 41 91 2 - GR006
B, R, Dorp Rasquert, Huizen 16 - - - - - - - 56 52 108 3 2 GR006
B, R, Dorp Rasquert, Tijd. aanw. schepen - - - - - 2 - - - - - 4 2 GR006
B, S, Dorp Saaxumhuizen, Huizen 15 - - - - - - - 61 58 119 2 1 GR006
B, S, Dorp Saaxumhuizen, Td. aanw. sch. - - - - - 1 - - - - - 3 5 GR006
B, T, Dorp Tinallinge, Huizen 14 1 - - - - - - 60 44 104 - 2 GR006
K, Totaal 363 2 - 15 7 2 1 - 977 985 1.962 38 24 GR006
K, A, Dorp Andel, Huizen 114 - - 4 - - - - 363 355 718 11 6 GR005
K, B, Dorp Baflo, Huizen 151 2 - 6 - - - - 352 374 726 12 13 GR005
K, B, Dorp Baflo, Schepen - - - - 7 - - - 15 16 31 - - GR005
K, B, Dorp Baflo, Tijd. aanw. schip - - - - - 1 - - - - - 2 1 GR005
K, R, Geh. Rasquert, Huizen 52 - - - - - - - 153 132 285 4 2 GR005
K, R, Geh. Rasquert, Tijd. aanw. schip - - - - - 1 - - - - - 1 - GR005
K, R, Geh. Rasquert, Woonwagen - - - - - - 1 - 1 3 4 - - GR005
K, S, Dorp Saaxumhuizen, Huizen 16 - - 3 - - - - 35 43 78 2 - GR006
K, F, Dorp Tinnallinge, Huizen 30 - - 2 - - - - 58 62 120 6 2 GR006
Algemeen totaal 802 9 - 72 23 10 - - 2.415 2.479 4.894 93 64 GR007
B, Totaal 323 3 - 22 - - - - 951 937 1.888 15 12 GR007
B, Dorp Bedum, Huizen 79 - - 10 - - - - 196 191 387 5 2 GR006
B, Buurtsch. den Haver, Huizen 2 - - - - - - - 6 7 13 - - GR006
B, Buurtsch. ter Laan, Huizen 20 1 - - - - - - 54 52 106 - 2 GR006
B, Buurtsch. Waterleuzen, Huizen 3 - - - - - - - 13 9 22 - - GR006
B, Buurtsch. Lutjewolde, Huizen 1 - - - - - - - 2 3 5 - - GR006
B, Buurtsch. Schultinga, Huizen 2 - - - - - - - 9 7 16 - - GR006
B, Buurtsch. Reidland, Huizen 9 - - 2 - - - - 34 34 68 - - GR006
B, Buurtsch. Ellerhuizen, Huizen 24 - - - - - - - 81 75 156 1 1 GR006
B, Buurtsch. Westerdijkshorn, Huizen 20 - - 2 - - - - 63 61 124 1 - GR006
B, Dorp Onderdendam, Huizen 9 - - - - - - - 13 12 25 - - GR006
B, Buurtsch. Roodewolt, Huizen 8 2 - 1 - - - - 23 22 45 - - GR006
B, Buurtsch. Menkeweer, Huizen 2 - - - - - - - 6 8 14 - - GR006
B, Buurtsch. Onderwierum, Huizen 20 - - 1 - - - - 54 62 116 1 - GR006
B, Dorp Zuidwolde, Huizen 31 - - 4 - - - - 95 98 193 4 4 GR007
B, Buurtsch. Beijnum, Huizen 8 - - - - - - - 27 24 51 1 2 GR007
B, Buurtsch. Zuidwending, Huizen 1 - - - - - - - 1 4 5 - - GR007
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Volkstelling 1899.
Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Gegevens beschikbaar voor: 1899

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gebouwen
Bewoonde huizen
Hierbij zijn inbegrepen:
in Noordbrabant 5, Gelderland 6, Zuidholland 28, Noordholland 71,
Friesland 11 en Overijssel 21 keeten en in Zuidholland 1 schuur
(alle bewoond).
Deze gegevens zijn alleen op provinciaal niveau gegeven.
Onbewoonde woonhuizen
Woonhuizen in aanbouw
Overige onbewoonde gebouwen
Bijvoorbeeld kerken, scholen, schuren, pakhuizen
Bewoonde schepen
Permanent aanwezig
Schepen waarvan de bewoners werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.
Hierbij zijn inbegrepen:
in Gelderland 1, Zuidholland 3, Noordholland 28 en Friesland 3 arken
(alle bewoond).
Deze gegevens zijn alleen op provinciaal niveau gegeven.
Tijdelijk aanwezig
Bewoonde wagens
Permanent aanwezig
Wagens waarvan de bewoners werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.
Tijdelijk aanwezig
Inwoners
Permanent aanwezig
Mannen
Vrouwen
Totale bevolking
Tijdelijk aanwezig
Mannen
Vrouwen
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gepresenteerde
gegevens over de totale bevolking en de gebouwen, schepen en wagens.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.