Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Wijken en gemeenten Gebouwen Bewoonde huizen (ab_so_luut) Gebouwen Onbewoonde woonhuizen (ab_so_luut) Gebouwen Woonhuizen in aanbouw (ab_so_luut) Gebouwen Overige onbewoonde gebouwen (ab_so_luut) Bewoonde schepen Permanent aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde schepen Tijdelijk aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde wagens Permanent aanwezig (ab_so_luut) Bewoonde wagens Tijdelijk aanwezig (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Mannen (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Vrouwen (ab_so_luut) Inwoners Permanent aanwezig Totale bevolking (ab_so_luut) Inwoners Tijdelijk aanwezig Mannen (ab_so_luut) Inwoners Tijdelijk aanwezig Vrouwen (ab_so_luut) Pagina
Algemeen totaal 235 3 - 16 5 - - - 653 681 1.334 13 13 GR004
Algemeen totaal 133 4 - 5 - - - - 312 311 623 2 4 ZE006
B, Totaal 73 1 - 2 - - - - 193 180 373 2 2 ZE006
B, Huizen 73 1 - 2 - - - - 193 180 373 2 2 ZE006
K, Totaal 60 3 - 3 - - - - 119 131 250 - 2 ZE006
K, Diakonie-Armhuis 1 - - - - - - - 4 2 6 - - ZE006
K, Overige huizen 59 3 - 3 - - - - 115 129 244 - 2 ZE006
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Volkstelling 1899.
Volkstelling; plaatselijke indeeling, 1899

Gegevens beschikbaar voor: 1899

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gebouwen
Bewoonde huizen
Hierbij zijn inbegrepen:
in Noordbrabant 5, Gelderland 6, Zuidholland 28, Noordholland 71,
Friesland 11 en Overijssel 21 keeten en in Zuidholland 1 schuur
(alle bewoond).
Deze gegevens zijn alleen op provinciaal niveau gegeven.
Onbewoonde woonhuizen
Woonhuizen in aanbouw
Overige onbewoonde gebouwen
Bijvoorbeeld kerken, scholen, schuren, pakhuizen
Bewoonde schepen
Permanent aanwezig
Schepen waarvan de bewoners werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.
Hierbij zijn inbegrepen:
in Gelderland 1, Zuidholland 3, Noordholland 28 en Friesland 3 arken
(alle bewoond).
Deze gegevens zijn alleen op provinciaal niveau gegeven.
Tijdelijk aanwezig
Bewoonde wagens
Permanent aanwezig
Wagens waarvan de bewoners werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.
Tijdelijk aanwezig
Inwoners
Permanent aanwezig
Mannen
Vrouwen
Totale bevolking
Tijdelijk aanwezig
Mannen
Vrouwen
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gepresenteerde
gegevens over de totale bevolking en de gebouwen, schepen en wagens.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.