Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Gebieden Leeftijdsgroepen Geslacht Totale bevolking (ab_so_luut) Nederduitsch Hervormden (ab_so_luut) Waalsch Hervormden (ab_so_luut) Remonstranten (ab_so_luut) Christelijk Gereformeerden (Afgesch.) (ab_so_luut) Doopsgezinden (ab_so_luut) Evangelisch Lutherschen (ab_so_luut) Hersteld Lutherschen (ab_so_luut) Behoorende tot de Gereformeerde Kerken (ab_so_luut) Roomsch Katholieken (ab_so_luut) Oud Roomschen (ab_so_luut) Nederlandsche Israëlieten (ab_so_luut) Portugeesche Israëlieten (ab_so_luut) Overige kerkelijke gezindten (ab_so_luut) Geen kerkelijke gezindte (ab_so_luut) Kerkelijke gezindte onbekend (ab_so_luut) Pagina
Nederland Totaal alle leeftijden Mannen 2.520.602 1.217.200 4.370 9.040 26.614 27.690 34.011 10.445 177.751 886.678 4.269 47.478 2.628 8.158 64.200 70 RY130
Nederland Totaal alle leeftijden Vrouwen 2.583.535 1.253.821 5.487 11.767 28.015 30.099 36.235 12.206 183.378 903.483 4.485 50.865 3.017 9.657 50.979 41 RY130
Groningen (prv.) Totaal alle leeftijden Mannen 147.824 98.012 27 667 2.644 2.137 1.076 180 22.619 9.644 17 3.002 18 1.029 6.748 4 GR178
Groningen (prv.) Totaal alle leeftijden Vrouwen 151.778 101.058 43 1.048 2.814 2.413 1.036 178 23.336 9.980 7 3.000 18 1.114 5.731 2 GR178
Friesland Totaal alle leeftijden Mannen 169.732 102.026 16 106 3.794 7.289 392 163 29.395 12.148 5 733 15 958 12.687 5 FR252
Friesland Totaal alle leeftijden Vrouwen 170.530 102.876 14 135 3.972 7.654 394 208 30.121 12.683 2 785 12 1.002 10.669 3 FR252
Drenthe Totaal alle leeftijden Mannen 77.901 58.722 12 466 1.192 350 133 51 9.174 5.385 7 1.174 2 168 1.065 - DR106
Drenthe Totaal alle leeftijden Vrouwen 70.643 53.471 11 535 1.269 291 108 16 8.992 3.857 - 1.110 6 189 788 - DR106
Overijssel Totaal alle leeftijden Mannen 169.313 100.004 64 125 2.766 1.700 671 365 13.312 45.383 5 2.252 8 556 2.099 3 OV210
Overijssel Totaal alle leeftijden Vrouwen 164.025 96.493 68 148 2.787 1.760 650 394 12.958 44.462 1 2.234 13 547 1.507 3 OV210
Gelderland Totaal alle leeftijden Mannen 285.477 158.975 217 734 1.731 739 1.456 478 13.598 101.777 193 2.514 29 248 2.788 - GE312
Gelderland Totaal alle leeftijden Vrouwen 281.072 155.439 359 1.062 1.777 962 1.649 472 13.717 100.162 172 2.584 33 343 2.338 3 GE312
Utrecht (prv.) Totaal alle leeftijden Mannen 123.482 66.501 248 514 1.133 499 1.382 255 9.214 40.833 781 704 10 262 1.142 4 UT146
Utrecht (prv.) Totaal alle leeftijden Vrouwen 127.552 68.146 359 667 1.206 589 1.475 344 9.752 42.236 956 711 10 338 762 1 UT146
Noordholland Totaal alle leeftijden Mannen 468.065 213.047 1.921 2.092 3.067 12.713 20.004 7.048 21.089 128.951 2.323 27.194 2.317 1.890 24.396 13 NH288
Noordholland Totaal alle leeftijden Vrouwen 500.066 231.287 2.247 2.825 3.317 13.795 21.686 8.220 22.681 137.405 2.266 29.766 2.683 2.570 19.305 13 NH288
Zuidholland Totaal alle leeftijden Mannen 552.088 330.012 1.669 4.154 6.902 1.778 7.905 1.701 43.241 132.541 922 8.183 193 1.679 11.191 17 ZH362
Zuidholland Totaal alle leeftijden Vrouwen 592.360 353.652 2.181 5.201 7.470 2.105 8.411 2.128 45.687 144.901 1.072 8.821 209 2.101 8.414 7 ZH362
Zeeland Totaal alle leeftijden Mannen 106.929 62.259 58 38 2.896 293 458 69 10.605 27.247 7 195 - 1.318 1.484 2 ZE176
Zeeland Totaal alle leeftijden Vrouwen 109.366 64.888 59 28 2.909 352 417 98 10.679 27.209 5 230 1 1.393 1.098 - ZE176
Noordbrabant Totaal alle leeftijden Mannen 276.906 25.646 102 135 455 135 304 104 5.494 242.972 8 1.022 3 18 506 2 NB344
Noordbrabant Totaal alle leeftijden Vrouwen 276.936 24.980 113 99 466 140 244 117 5.454 243.875 4 1.076 7 21 335 5 NB344
Limburg Totaal alle leeftijden Mannen 142.754 1.940 35 9 34 54 227 31 9 139.749 1 505 33 32 92 3 LI236
Limburg Totaal alle leeftijden Vrouwen 139.180 1.519 32 19 28 38 164 31 1 136.703 - 548 25 39 31 2 LI236
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Volkstelling 1899.
Volkstelling; indeeling naar de kerkelijke gezindten en den leeftijd, 1899

Gegevens beschikbaar voor: 1899

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Nederduitsch Hervormden
Waalsch Hervormden
Remonstranten
Christelijk Gereformeerden (Afgesch.)
Doopsgezinden
Evangelisch Lutherschen
Hersteld Lutherschen
Behoorende tot de Gereformeerde Kerken
Roomsch Katholieken
Oud Roomschen
Nederlandsche Israëlieten
Portugeesche Israëlieten
Overige kerkelijke gezindten
Geen kerkelijke gezindte
Kerkelijke gezindte onbekend
Pagina