Volkstelling; algemene uitkomsten per gemeente, 1899

Volkstelling; algemene uitkomsten per gemeente, 1899

Geslacht Gebieden Algemene gegevens Totale bevolking (ab_so_luut) Algemene gegevens Oppervlakte (ha) Algemene gegevens Bevolkingsdichtheid (inw./1000 ha) Algemene gegevens Pagina (al_ge_me_ne ge_ge_vens) Gebouwen, schepen, wagens Bewoonde huizen, schepen enz. (ab_so_luut) Gebouwen, schepen, wagens Pagina (huishoudens, instellingen) Huishoudens en instellingen Huishoudens (ab_so_luut) Huishoudens en instellingen Aantal gestichten en instellingen (ab_so_luut)
Totaal Nederland 5.104.137 3.253.606,86 1.568,76 RY 16 900.826 RY 26 1.024.277 2.035
Totaal Groningen (prv.) 299.602 294.705,94 1.276,49 GR 2 59.491 GR 52 62.321 115
Totaal Friesland 340.262 330.403,96 1.029,83 FR 2 74.867 FR 60 74.327 94
Totaal Drenthe 148.544 265.205,21 560,10 DR 2 28.571 DR 30 29.229 46
Totaal Overijssel 333.338 331.781,61 1.004,69 OV 2 66.059 OV 42 65.160 117
Totaal Gelderland 566.549 493.457,99 1.148,12 GE 3 103.211 GE 74 108.812 239
Totaal Utrecht (prv.) 251.034 138.444,54 1.813,24 UT 2 48.213 UT 38 49.757 98
Totaal Noordholland 968.131 277.158,90 3.493,05 NH 3 134.458 NH 82 200.324 361
Totaal Zuidholland 1.144.448 301.081,71 3.801,12 ZH 4 188.645 ZH102 231.367 339
Totaal Zeeland 216.295 179.555,25 1.204,62 ZE 3 42.470 ZE 54 44.012 94
Totaal Noordbrabant 553.842 490.556,89 1.129,01 NB 4 107.526 NB108 107.518 339
Totaal Limburg 281.934 211.254,86 1.334,57 LI 4 47.293 LI 72 51.441 193
Bron: CBS, NIWI
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Volkstelling 1899.
Volkstelling; algemene uitkomsten per gemeente, 1899

Gegevens beschikbaar voor: 1899

Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Algemene gegevens
Totale bevolking
Dit is de bevolking die werkelijk ingeschreven staat in de
betreffende gemeente.
Gedetailleerder gegevens, per wijk(deel), zijn te vinden in het
bestand "Volkstelling 1899; plaatselijke indeeling".
In het totale aantal inwoners voor geheel Nederland zijn steeds 131
mannen en 27 vrouwen begrepen die, hoewel zij hebben opgegeven in
Nedeerland werkelijke woonplaats te hebben, niet konden worden
gerekend te behooren tot de bevolking van eenige gemeente.
Oppervlakte
Bevolkingsdichtheid
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gegevens over
de totale bevolking, de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.
Gebouwen, schepen, wagens
Gedetailleerder gegevens, per wijk(deel), zijn te vinden in het
bestand "Volkstelling 1899; plaatselijke indeeling".
Bewoonde huizen, schepen enz.
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gegevens over
huishoudens en instellingen.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.
Huishoudens en instellingen
Bewoonde huizen, schepen enz.
Huishoudens
Aantal gestichten en instellingen
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gegevens over
huishoudens en instellingen.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.
Personen
Totale bevolking
Dit is de bevolking die werkelijk ingeschreven staat in de
betreffende gemeente.
Gedetailleerder gegevens, per wijk(deel), zijn te vinden in het
bestand "Volkstelling 1899; plaatselijke indeeling".
In het totale aantal inwoners voor geheel Nederland zijn steeds 131
mannen en 27 vrouwen begrepen die, hoewel zij hebben opgegeven in
Nedeerland werkelijke woonplaats te hebben, niet konden worden
gerekend te behooren tot de bevolking van eenige gemeente.
Pagina
Op deze pagina in de oorspronkelijke publicatie staan de gegevens over
de totale bevolking, de oppervlakte en de bevolkingsdichtheid.
De letters vormen de afkorting van de betreffende provincie, de cijfers
geven de pagina aan in het deel over die provincie.