Uitval van voertuigen naar provincie; 1996 - 1999

Bewerk tabel

Binnen het stelsel van de afvalstoffenstatistieken doet het CBS onderzoek
naar voertuigwrakken. Doel van het onderzoek is te komen tot een cijfer van
het totaal aantal voertuigen dat in Nederland voor demontage wordt
aangeboden.
Deze tabel verschaft per landsdeel en per provincie informatie
over de uitval van de voertuigen in aantal en gewicht. De uitval bestaat
uit de voor demontage vrijgekomen voertuigen, de export van veelal
tweedehands voertuigen, alsmede die voertuigen die buiten de openbare weg
gebruikt worden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.
---
Vanaf 2008 zijn de definities voor het bepalen van de voertuigsoort in het
motorvoertuigenpark aangescherpt. Om de cijfers volgtijdelijk
vergelijkbaar te maken zijn de jaren 2000 tot en met 2007 gereviseerd.
Het gevolg van de revisie is dat een beperkt aantal voertuigen hierdoor
tot een andere voertuigsoort behoren dan vóór de revisie en dat sommige
"onbekende" voertuigen nu wel bekend zijn.
Een deel van de beschikbare informatie kon niet worden gereviseerd en is
daarom niet volledig vergelijkbaar met gegevens van de jaren 2000 en
later, het betreft de jaren 1996-1999.
Deze tabel is daarom stopgezet, voor de cijfers vanaf 2000 wordt
verwezen naar
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80360ned"
>Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio.

Uitval van voertuigen naar provincie; 1996 - 1999

Uitval Regio's Perioden Aantal voertuigenTotaal voertuigen (aantal) Aantal voertuigenPersonenauto's (aantal) Aantal voertuigenBedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Gewicht voertuigenTotaal gewicht voertuigen (1 000 kg) Gewicht voertuigenPersonenauto's (1 000 kg) Gewicht voertuigenBedrijfsvoertuigenTotaal gewicht bedrijfsvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval Totaal Nederland 1999 421.231 377.138 44.093 492.029 349.285 142.744
Totaal uitval Noord-Nederland (LD) 1999 34.675 32.223 2.452 35.580 29.228 6.352
Totaal uitval Oost-Nederland (LD) 1999 94.561 83.144 11.417 118.042 76.663 41.379
Totaal uitval West-Nederland (LD) 1999 202.226 181.107 21.119 233.251 169.949 63.302
Totaal uitval Zuid-Nederland (LD) 1999 89.740 80.643 9.097 105.106 73.423 31.683
Totaal uitval Groningen (PV) 1999 12.550 11.837 713 12.189 10.783 1.406
Totaal uitval Friesland (PV) 1999 13.333 12.225 1.108 14.065 11.080 2.985
Totaal uitval Drenthe (PV) 1999 8.792 8.161 631 9.326 7.365 1.961
Totaal uitval Overijssel (PV) 1999 25.596 23.412 2.184 27.610 21.218 6.392
Totaal uitval Flevoland (PV) 1999 10.448 9.138 1.310 10.818 8.599 2.219
Totaal uitval Gelderland (PV) 1999 58.517 50.594 7.923 79.614 46.846 32.768
Totaal uitval Utrecht (PV) 1999 21.717 19.670 2.047 23.943 17.721 6.222
Totaal uitval Noord-Holland (PV) 1999 107.429 97.771 9.658 114.180 93.994 20.186
Totaal uitval Zuid-Holland (PV) 1999 63.086 54.270 8.816 85.191 49.647 35.544
Totaal uitval Zeeland (PV) 1999 9.994 9.396 598 9.937 8.587 1.350
Totaal uitval Noord-Brabant (PV) 1999 61.234 54.189 7.045 74.363 49.446 24.917
Totaal uitval Limburg (PV) 1999 28.506 26.454 2.052 30.743 23.977 6.766
Totaal uitval Onbekend 1999 29 21 8 50 22 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens