Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Perioden Regio's Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto's Totaal personenauto's (aantal) Personenauto's Personenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Motorfietsen Totaal motorfietsen (aantal) Motorfietsen Motorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
2020 Nederland 11.703.420 10.510.690 8.677.911 499 7.638.298 439 2.345.661 1.152.931 1.192.730 679.848 39
2020 Noord-Nederland (LD) 1.277.132 1.109.849 891.068 515 833.069 482 301.491 134.208 167.283 84.573 49
2020 Oost-Nederland (LD) 2.758.439 2.449.920 2.015.524 549 1.696.437 462 587.497 278.978 308.519 155.418 42
2020 West-Nederland (LD) 4.949.035 4.527.632 3.763.237 452 3.297.656 396 898.057 476.654 421.403 287.741 35
2020 Zuid-Nederland (LD) 2.718.814 2.423.289 2.008.082 546 1.811.136 492 558.616 263.091 295.525 152.116 41
2020 Groningen (PV) 397.268 349.156 283.649 484 259.623 443 87.578 39.466 48.112 26.041 44
2020 Fryslân (PV) 490.749 425.316 336.672 518 317.097 488 122.631 57.198 65.433 31.446 48
2020 Drenthe (PV) 389.115 335.377 270.747 548 256.349 519 91.282 37.544 53.738 27.086 55
2020 Overijssel (PV) 830.629 721.676 587.465 505 537.406 462 191.724 82.771 108.953 51.440 44
2020 Flevoland (PV) 469.734 445.027 380.058 898 179.105 423 73.966 49.259 24.707 15.710 37
2020 Gelderland (PV) 1.458.076 1.283.217 1.048.001 502 979.926 470 321.807 146.948 174.859 88.268 42
2020 Utrecht (PV) 930.510 857.978 716.170 529 553.402 408 167.805 95.273 72.532 46.535 34
2020 Noord-Holland (PV) 1.622.556 1.496.017 1.233.058 428 1.093.142 380 282.861 156.322 126.539 106.637 37
2020 Zuid-Holland (PV) 2.106.637 1.919.272 1.607.952 434 1.455.773 393 382.231 194.866 187.365 116.454 31
2020 Zeeland (PV) 289.332 254.365 206.057 537 195.339 509 65.160 30.193 34.967 18.115 47
2020 Noord-Brabant (PV) 1.922.389 1.713.961 1.413.208 551 1.242.475 485 404.829 196.401 208.428 104.352 41
2020 Limburg (PV) 796.425 709.328 594.874 532 568.661 509 153.787 66.690 87.097 47.764 43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Vanaf 2004 is de totaaltelling van voertuigen niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met aparte registratie van aanhangwagens, caravans en opleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 22 december 2020
De cijfers van 1-1-2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe gegevens per 1-1-2021 verschijnen medio 2021.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen welke op 1 januari in het voertuigenbestand voorkwamen en voldoen aan de volgende criteria:
- Het voertuig moet houderschapsplichtig zijn.
- Het voertuig moet voldoen aan de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).
- De APK-datum (keuringsdatum) mag niet langer dan een jaar verlopen zijn.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Totaal motorvoertuigen
Motorvoertuig
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Totaal personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Personenauto's (relatief)
Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
In bezit natuurlijke personen
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
In bezit natuurlijke personen (relatief)
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Motorfietsen (relatief)