Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari, 1990-2022

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari, 1990-2022

Perioden Regio's Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto's Totaal personenauto's (aantal) Personenauto's Personenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Motorfietsen Totaal motorfietsen (aantal) Motorfietsen Motorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
2022 Nederland 12.092.508 10.863.728 8.941.456 508 7.913.688 450 2.433.445 1.204.665 1.228.780 717.607 41
2022 Noord-Nederland (LD) 1.331.619 1.157.983 926.082 532 865.660 497 315.163 141.527 173.636 90.374 52
2022 Oost-Nederland (LD) 2.838.681 2.520.144 2.063.138 555 1.768.535 476 610.521 291.984 318.537 165.022 44
2022 West-Nederland (LD) 5.120.099 4.688.455 3.891.303 462 3.412.779 405 927.403 495.759 431.644 301.393 36
2022 Zuid-Nederland (LD) 2.802.109 2.497.146 2.060.933 555 1.866.714 503 580.358 275.395 304.963 160.818 43
2022 Groningen (PV) 414.723 364.843 295.117 500 271.066 459 91.624 41.744 49.880 27.982 47
2022 Fryslân (PV) 511.813 443.482 349.810 535 329.116 503 128.655 60.324 68.331 33.348 51
2022 Drenthe (PV) 405.083 349.658 281.155 565 265.478 533 94.884 39.459 55.425 29.044 58
2022 Overijssel (PV) 867.078 754.295 610.190 521 558.738 477 202.112 89.329 112.783 54.776 47
2022 Flevoland (PV) 456.549 430.986 365.802 841 190.401 438 74.063 48.500 25.563 16.684 38
2022 Gelderland (PV) 1.515.054 1.334.863 1.087.146 515 1.019.396 483 334.346 154.155 180.191 93.562 44
2022 Utrecht (PV) 966.064 892.108 742.706 542 572.388 418 174.604 100.648 73.956 48.754 36
2022 Noord-Holland (PV) 1.678.873 1.549.312 1.278.372 439 1.131.574 389 290.821 161.260 129.561 109.680 38
2022 Zuid-Holland (PV) 2.175.930 1.984.112 1.657.849 442 1.506.873 401 394.481 202.663 191.818 123.600 33
2022 Zeeland (PV) 299.232 262.923 212.376 549 201.944 522 67.497 31.188 36.309 19.359 50
2022 Noord-Brabant (PV) 1.983.413 1.768.125 1.451.387 560 1.283.392 495 421.305 206.017 215.288 110.721 43
2022 Limburg (PV) 818.696 729.021 609.546 545 583.322 522 159.053 69.378 89.675 50.097 45
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Vanaf 2004 is de totaaltelling van voertuigen niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met aparte registratie van aanhangwagens, caravans en opleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2022

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door ‘Motorvoertuigenpark actief; inwoners, type, regio, 1 januari’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen welke op 1 januari in het voertuigenbestand voorkwamen en voldoen aan de volgende criteria:
- Het voertuig moet houderschapsplichtig zijn.
- Het voertuig moet voldoen aan de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).
- De APK-datum (keuringsdatum) mag niet langer dan een jaar verlopen zijn.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Totaal motorvoertuigen
Motorvoertuig
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Totaal personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Personenauto's (relatief)
Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
In bezit natuurlijke personen
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
In bezit natuurlijke personen (relatief)
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Motorfietsen (relatief)