Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Vanaf 2004 is de totaaltelling van voertuigen niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met aparte registratie van aanhangwagens, caravans en opleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 26 juni 2019
De cijfers van 1-1-2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe gegevens per 1-1-2020 verschijnen medio 2020.

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Perioden Regio's WegvoertuigenTotaal wegvoertuigen (aantal) WegvoertuigenTotaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto'sTotaal personenauto's (aantal) Personenauto'sPersonenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto'sIn bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto'sIn bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) BedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigen (aantal) BedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) BedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigenTotaal aanhangwagens en opleggers (aantal) MotorfietsenTotaal motorfietsen (aantal) MotorfietsenMotorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
2019 Nederland 11.495.837 10.323.094 8.530.584 494 7.535.863 436 2.299.373 1.126.630 1.172.743 665.880 39
2019 Noord-Nederland (LD) 1.253.975 1.089.519 875.362 508 820.057 476 295.471 131.015 164.456 83.142 48
2019 Oost-Nederland (LD) 2.713.022 2.410.835 1.983.386 544 1.670.075 458 577.292 275.105 302.187 152.344 42
2019 West-Nederland (LD) 4.853.448 4.437.496 3.693.492 448 3.257.495 395 879.299 463.347 415.952 280.657 34
2019 Zuid-Nederland (LD) 2.675.392 2.385.244 1.978.344 540 1.788.236 488 547.311 257.163 290.148 149.737 41
2019 Groningen (PV) 391.140 343.747 279.580 479 255.841 438 85.861 38.468 47.393 25.699 44
2019 Friesland (PV) 480.978 416.830 330.195 510 312.002 482 119.932 55.784 64.148 30.851 48
2019 Drenthe (PV) 381.857 328.942 265.587 540 252.214 512 89.678 36.763 52.915 26.592 54
2019 Overijssel (PV) 815.713 709.050 577.732 500 530.345 459 187.506 80.843 106.663 50.475 44
2019 Flevoland (PV) 464.329 440.161 374.268 899 174.743 420 74.534 50.366 24.168 15.527 37
2019 Gelderland (PV) 1.432.980 1.261.624 1.031.386 498 964.987 466 315.252 143.896 171.356 86.342 42
2019 Utrecht (PV) 903.958 832.542 695.976 519 545.897 407 162.299 90.883 71.416 45.683 34
2019 Noord-Holland (PV) 1.597.155 1.471.724 1.213.797 425 1.081.241 379 278.709 153.278 125.431 104.649 37
2019 Zuid-Holland (PV) 2.066.115 1.881.744 1.579.739 430 1.436.851 391 373.855 189.484 184.371 112.521 31
2019 Zeeland (PV) 286.220 251.486 203.980 533 193.506 505 64.436 29.702 34.734 17.804 46
2019 Noord-Brabant (PV) 1.887.790 1.683.573 1.389.892 546 1.225.498 482 395.378 191.161 204.217 102.520 40
2019 Limburg (PV) 787.602 701.671 588.452 527 562.738 504 151.933 66.002 85.931 47.217 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens