Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

Perioden Regio's Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Personenauto's Totaal personenauto's (aantal) Personenauto's Personenauto's (relatief) (per 1000 inwoners) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (aantal) Personenauto's In bezit natuurlijke personen (relatief) (per 1000 inwoners) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Motorfietsen Totaal motorfietsen (aantal) Motorfietsen Motorfietsen (relatief) (per 1000 inwoners)
2021 Nederland 11.864.930 10.665.280 8.793.592 503 7.787.021 446 2.371.236 1.171.586 1.199.650 700.102 40
2021 Noord-Nederland (LD) 1.302.760 1.133.416 908.271 524 849.941 490 306.927 137.583 169.344 87.562 51
2021 Oost-Nederland (LD) 2.789.254 2.477.282 2.032.417 551 1.734.197 470 596.328 284.356 311.972 160.509 43
2021 West-Nederland (LD) 5.019.539 4.598.443 3.820.915 457 3.362.465 402 903.089 481.993 421.096 295.535 35
2021 Zuid-Nederland (LD) 2.753.377 2.456.139 2.031.989 551 1.840.418 499 564.892 267.654 297.238 156.496 42
2021 Groningen (PV) 405.594 356.803 289.065 492 265.665 453 89.489 40.698 48.791 27.040 46
2021 Fryslân (PV) 500.088 433.732 342.948 526 323.297 496 124.774 58.418 66.356 32.366 50
2021 Drenthe (PV) 397.078 342.881 276.258 558 260.979 527 92.664 38.467 54.197 28.156 57
2021 Overijssel (PV) 847.664 737.626 597.656 512 548.641 470 196.849 86.811 110.038 53.159 46
2021 Flevoland (PV) 456.336 431.559 366.941 857 184.875 432 73.142 48.365 24.777 16.253 38
2021 Gelderland (PV) 1.485.254 1.308.097 1.067.820 509 1.000.681 477 326.337 149.180 177.157 91.097 43
2021 Utrecht (PV) 946.002 873.306 728.384 535 564.028 414 169.690 96.994 72.696 47.928 35
2021 Noord-Holland (PV) 1.643.481 1.517.157 1.250.757 433 1.114.207 386 284.027 157.703 126.324 108.697 38
2021 Zuid-Holland (PV) 2.136.399 1.949.750 1.632.513 438 1.485.087 399 383.654 197.005 186.649 120.232 32
2021 Zeeland (PV) 293.657 258.230 209.261 543 199.143 517 65.718 30.291 35.427 18.678 48
2021 Noord-Brabant (PV) 1.947.690 1.737.452 1.429.822 555 1.263.858 491 410.269 200.031 210.238 107.599 42
2021 Limburg (PV) 805.687 718.687 602.167 540 576.560 517 154.623 67.623 87.000 48.897 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de omvang van het motorvoertuigenpark per provincie (woon-/vestigingsprovincie van de eigenaar van het voertuig), uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type), exclusief bromfietsen. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Vanaf 2004 is de totaaltelling van voertuigen niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met aparte registratie van aanhangwagens, caravans en opleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 22 september 2021:
Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2021.

De cijfers over 1 januari 2021 zijn dit jaar vertraagd i.v.m. problemen in de aanlevering van de bronbestanden. Daarnaast is na uitgebreide analyse van de bronbestanden gebleken dat er volgens de huidige selectiemethode te veel voertuigen worden meegenomen. Dit zijn voertuigen die gedurende het jaar voorafgaand aan het peilmoment niet verzekerd zijn geweest. Ter indicatie, het gaat om ongeveer 2 procent van alle motorvoertuigen, het percentage verschilt per type voertuig. Momenteel wordt er gewerkt aan een methoderapport waarin de verschillen tussen de huidige methode en de toekomstige methode worden uitgelegd en gekwantificeerd. Het methoderapport zal later dit jaar verschijnen. De cijfers in deze tabel zijn nog berekend op de huidige methode, wat betekent dat de cijfers over 1 januari 2021 vergelijkbaar zijn met de cijfers van eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe gegevens per 1-1-2022 verschijnen medio 2022.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen welke op 1 januari in het voertuigenbestand voorkwamen en voldoen aan de volgende criteria:
- Het voertuig moet houderschapsplichtig zijn.
- Het voertuig moet voldoen aan de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).
- De APK-datum (keuringsdatum) mag niet langer dan een jaar verlopen zijn.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Totaal motorvoertuigen
Motorvoertuig
Voertuig, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen), motorfietsen en bromfietsen.

Deze tabel bevat geen voertuigen met een bromfietskenteken.
Personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Totaal personenauto's
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.

Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
Personenauto's (relatief)
Het aantal hier vermelde personenauto's bevat tevens de auto's op naam van bedrijven. Door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies ontstaat vertekening in de indicator "per 1 000 inwoners".
In bezit natuurlijke personen
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
In bezit natuurlijke personen (relatief)
Het aantal personenauto's in bezit bij particulieren. Dit aantal is exclusief de personenauto's op naam van bedrijven. Hierdoor wordt de vertekening opgeheven in de indicator "per 1 000 inwoners", die ontstaat door de concentratie van (lease)bedrijven in enkele provincies.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.

Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens, caravans en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Totaal motorfietsen
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Motorfietsen (relatief)