Varkensstapel


Deze tabel geeft informatie over het aantal varkens bij agrarische bedrijven in Nederland.
De aantallen varkens zijn uit te splitsen naar:
- type varken (biggen, vleesvarkens en fokvarkens);
- peildatum (april, augustus en december).

N.B. De grote verschillen van de cijfers over het jaar 1997 vergeleken met voorgaande en volgende jaren zijn veroorzaakt door de uitbraak van de varkenspest in februari 1997 en de daarop volgende ruimingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 1981.

Status van de cijfers:
Nieuwe cijfers over de varkensstapel worden eerst als 'voorlopig' gepubliceerd en bij het beschikbaar komen van telkens meer complete gegevens van de Landbouwtelling overeenkomstig bijgesteld van voorlopig naar 'definitief'.

Wijzigingen per 22 april 2020:
De cijfers van april en december 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over april verschijnen in september. De voorlopige cijfers over december verschijnen in februari van het volgende jaar.
De definitieve cijfers over april en december verschijnen in april van het volgende jaar.

Varkensstapel

Perioden Totaal varkensstapel (1 000 stuks) Biggen bij de zeug (1 000 stuks) Jonge varkens, tot 50 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarderTotaal vleesvarkens, 50 kg en zwaarder (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarderVleesvarkens, 50 tot 80 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarderVleesvarkens, 80 tot 110 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarderVleesvarkens, 110 kg en zwaarder (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderTotaal fokvarkens, 50 kg en zwaarder (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderGedekte zeugen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderZeugen bij de biggen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderOverige fokvarkensTotaal overige fokvarkens (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderOverige fokvarkensJonge zeugen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarderOverige fokvarkensRest fokvarkens (1 000 stuks)
2011 1 december 12.103 1.798 5.010 4.179 1.970 1.829 380 1.117 705 163 249 172 77
2012 1 april 12.234 2.028 5.086 4.044 1.936 1.738 370 1.074 715 175 184 128 56
2012 1 december 12.104 1.873 4.956 4.189 1.885 1.790 513 1.088 704 162 222 167 55
2013 1 april 12.212 2.066 5.072 3.991 1.898 1.736 358 1.085 726 175 184 130 54
2013 1 december 12.013 1.973 4.730 4.209 1.891 1.804 514 1.101 749 162 190 137 53
2014 1 april 12.238 2.163 5.058 3.916 1.843 1.682 392 1.100 729 181 190 137 53
2014 1 december 12.065 1.909 4.955 4.087 1.873 1.679 535 1.114 694 175 245 186 59
2015 1 april 12.603 2.262 5.203 4.027 1.896 1.735 395 1.110 734 188 188 133 55
2015 1 december 12.453 2.025 5.148 4.223 1.879 1.781 563 1.057 703 170 184 137 47
2016 1 april 12.479 2.137 5.310 3.967 1.846 1.713 409 1.064 709 176 179 125 54
2016 1 december 11.881 1.896 4.820 4.140 1.827 1.711 602 1.025 664 150 211 157 54
2017 1 april 12.409 2.190 5.246 3.901 1.782 1.674 445 1.072 708 178 186 131 55
2017 1 december 12.296 2.036 5.218 3.967 1.787 1.618 563 1.075 690 164 221 165 56
2018 1 april 12.391 2.202 5.265 3.865 1.745 1.649 472 1.059 695 178 186 128 58
2018 1 december 11.909 1.888 5.015 4.032 1.666 1.679 687 974 640 153 181 134 47
2019 1 april 12.214 2.174 5.168 3.853 1.725 1.655 474 1.018 673 173 172 122 50
2019 1 december 11.921 1.910 4.796 4.163 1.755 1.743 666 1.052 661 159 232 160 72
Bron: © CBS
Verklaring van tekens