Varkensstapel, 1981- 2020

Varkensstapel, 1981- 2020

Perioden Totaal varkensstapel (1 000 stuks) Biggen bij de zeug (1 000 stuks) Jonge varkens, tot 50 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder Totaal vleesvarkens, 50 kg en zwaarder (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder Vleesvarkens, 50 tot 80 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder Vleesvarkens, 80 tot 110 kg (1 000 stuks) Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder Vleesvarkens, 110 kg en zwaarder (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Totaal fokvarkens, 50 kg en zwaarder (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Gedekte zeugen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Zeugen bij de biggen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Overige fokvarkens Totaal overige fokvarkens (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Overige fokvarkens Jonge zeugen (1 000 stuks) Fokvarkens, 50 kg en zwaarder Overige fokvarkens Rest fokvarkens (1 000 stuks)
2011 1 december 12.103 1.798 5.010 4.179 1.970 1.829 380 1.117 705 163 249 172 77
2012 1 april 12.234 2.028 5.086 4.044 1.936 1.738 370 1.074 715 175 184 128 56
2012 1 december 12.104 1.873 4.956 4.189 1.885 1.790 513 1.088 704 162 222 167 55
2013 1 april 12.212 2.066 5.072 3.991 1.898 1.736 358 1.085 726 175 184 130 54
2013 1 december 12.013 1.973 4.730 4.209 1.891 1.804 514 1.101 749 162 190 137 53
2014 1 april 12.238 2.163 5.058 3.916 1.843 1.682 392 1.100 729 181 190 137 53
2014 1 december 12.065 1.909 4.955 4.087 1.873 1.679 535 1.114 694 175 245 186 59
2015 1 april 12.603 2.262 5.203 4.027 1.896 1.735 395 1.110 734 188 188 133 55
2015 1 december 12.453 2.025 5.148 4.223 1.879 1.781 563 1.057 703 170 184 137 47
2016 1 april 12.479 2.137 5.310 3.967 1.846 1.713 409 1.064 709 176 179 125 54
2016 1 december 11.881 1.896 4.820 4.140 1.827 1.711 602 1.025 664 150 211 157 54
2017 1 april 12.409 2.190 5.246 3.901 1.782 1.674 445 1.072 708 178 186 131 55
2017 1 december 12.296 2.036 5.218 3.967 1.787 1.618 563 1.075 690 164 221 165 56
2018 1 april 12.391 2.202 5.265 3.865 1.745 1.649 472 1.059 695 178 186 128 58
2018 1 december 11.909 1.888 5.015 4.032 1.666 1.679 687 974 640 153 181 134 47
2019 1 april 12.214 2.174 5.168 3.853 1.725 1.655 474 1.018 673 173 172 122 50
2019 1 december 11.921 1.910 4.796 4.163 1.755 1.743 666 1.052 661 159 232 160 72
2020 1 april 11.860 2.118 5.016 3.719 1.651 1.564 504 1.008 662 169 177 130 47
2020 1 december 11.541 1.850 4.718 4.045 1.731 1.653 661 929 580 151 198 152 46
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal varkens bij agrarische bedrijven in Nederland.
De aantallen varkens zijn uit te splitsen naar:
- type varken (biggen, vleesvarkens en fokvarkens);
- peildatum (april, augustus en december).

N.B. De grote verschillen van de cijfers over het jaar 1997 vergeleken met voorgaande en volgende jaren zijn veroorzaakt door de uitbraak van de varkenspest in februari 1997 en de daarop volgende ruimingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: april 1981 t/m december 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet .

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december, zie de links in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal varkensstapel
Totaal aantal varkens bij agrarische bedrijven in Nederland, zoals aanwezig op een bepaalde peildatum. De varkensstapel kan worden onderscheiden in: biggen en jonge varkens, vleesvarkens en fokvarkens.
N.B. De grote verschillen van de cijfers voor het jaar 1997 vergeleken met voorgaande en volgende jaren, worden veroorzaakt door de uitbraak van de varkenspest in februari 1997 en de daarop volgende ruimingen.
Biggen bij de zeug
Jonge varkens, tot 50 kg
Gespeende biggen (biggen niet meer gevoed door de zeug) en jonge vlees- en fokvarkens tot 50 kg.
Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder
Varkens voor de mesterij, inclusief mestzeugen en mestberen.
Mestzeugen en mestberen: varkens die na een productieperiode als fokvarken worden vetgemest voor de slacht.
Totaal vleesvarkens, 50 kg en zwaarder
Vleesvarkens, 50 tot 80 kg
Vleesvarkens, 80 tot 110 kg
Vleesvarkens, 110 kg en zwaarder
Fokvarkens, 50 kg en zwaarder
Varkens die worden gehouden voor de fokkerij.
Totaal fokvarkens, 50 kg en zwaarder
Gedekte zeugen
Gedekte of kunstmatig geïnsemineerde zeugen waarvan aangenomen wordt dat deze op de peildatum drachtig zijn.
Zeugen bij de biggen
Zogende zeugen, tot aan het spenen van de biggen. Het spenen van biggen is het blijvend onttrekken van biggen aan een zogende zeug.
Overige fokvarkens
Gedekte maar niet drachtig gebleken zeugen, guste zeugen (zeug in een periode van onvruchtbaarheid tussen zoogtijd en inseminatie), nog nooit gedekte jonge zeugen en opfokberen (= niet dekrijpe beren) en dekrijpe beren (= mannelijke varkens die worden ingezet voor kunstmatige inseminatie of natuurlijke dekking).
Totaal overige fokvarkens
Jonge zeugen
Nog nooit gedekte jonge zeugen.
Rest fokvarkens
Gedekte maar niet drachtig gebleken zeugen, guste zeugen (zeug in een periode van onvruchtbaarheid tussen zoogtijd en inseminatie) en opfokberen (= niet dekrijpe beren) en dekrijpe beren (= mannelijk varken dat ingezet wordt voor kunstmatige inseminatie of natuurlijke dekking).