Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten Grootteklasse Naar functie Fee-earners (Kandidaat-)gerechtsdeurwaarders (absoluut)
Advocatenkantoren Totaal -
Advocatenkantoren Minder dan 5 werkzame personen -
Advocatenkantoren 5-9 werkzame personen -
Advocatenkantoren 10-99 werkzame personen -
Advocatenkantoren 100 en meer werkzame personen -
Rechtskundig adviesbureaus Totaal -
Rechtskundig adviesbureaus Minder dan 5 werkzame personen -
Rechtskundig adviesbureaus 5-9 werkzame personen -
Rechtskundig adviesbureaus 10-99 werkzame personen -
Rechtskundig adviesbureaus 100 en meer werkzame personen
Notariskantoren Totaal -
Notariskantoren Minder dan 5 werkzame personen -
Notariskantoren 5-9 werkzame personen -
Notariskantoren 10-99 werkzame personen -
Notariskantoren 100 en meer werkzame personen
Deurwaarderskantoren Totaal 510
Deurwaarderskantoren Minder dan 5 werkzame personen 38
Deurwaarderskantoren 5-9 werkzame personen 188
Deurwaarderskantoren 10-99 werkzame personen 284
Deurwaarderskantoren 100 en meer werkzame personen
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Totaal -
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Minder dan 5 werkzame personen -
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 5-9 werkzame personen
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 10-99 werkzame personen -
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 100 en meer werkzame personen
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Rechtkundige diensten naar grootteklasse; ondernemingen, resultaten -
rekening, investeringen in materiële vaste activa, werkzame personen
1996
Gewijzigd op 18 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Naar functie
Fee-earners
Personen die gerechtigd zijn om aan personen en instellingen rechtskundige
bijstand te verlenen of activiteiten op juridisch gebied te verrichten.
Het betreft voornamelijk advocaten (rechtsgeleerden aan wie officiële
toestemming is verleend om in procedures rechtskundige bijstand te
verlenen aan personen of instellingen), notarissen (openbaar ambtenaren,
bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden en er
grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven), gerechtelijke
deurwaarders (gerechtelijk ambtenaar die assisteert bij rechtszaken,
dagvaardingen uitbrengt, bekendmakingen doet, beslagen legt en dergelijke)
en octrooigemachtigden (deskundige die voor de belanghebbende octrooi
aanvraagt), merken- en modellendeskundigen.
(Kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
Gerechtelijk ambtenaar die assisteert bij rechtszaken, dagvaardingen
uitbrengt, bekendmakingen doet, beslagen legt en dergelijke.