Rechtskundige diensten

Rechtkundige diensten naar grootteklasse; ondernemingen, resultaten -
rekening, investeringen in materiële vaste activa, werkzame personen
1996
Gewijzigd op 18 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten Grootteklasse Aantal ondernemingen (ab_so_luut) ResultatenrekeningTotaal netto-omzet (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetDeurwaarders activiteiten (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetNotariële akten opmaken (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetAdvocatuur activiteiten (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetRechtskundig advies en informatie (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetOverige rechtskundige diensten (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetIncassodiensten (mln euro) ResultatenrekeningSpecificatie van netto-omzetOverige activiteiten (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenTotaal (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenSociale lasten (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenPensioenlasten (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenBetalingen derden voor arbeidskrachten (mln euro) ResultatenrekeningPersoneelskostenOverige personeelskosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenTotaal (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenHuisvestings- en inventariskosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenAutokosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenReclamekosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenTelefoon-,fax- en portokosten (mln euro) ResultatenrekeningAlgemene kostenOverige algemene kosten (mln euro) ResultatenrekeningAfschrijvingen (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningOverige lastenTotaal (mln euro) ResultatenrekeningOverige lastenRentelasten (mln euro) ResultatenrekeningOverige lastenToevoeging aan voorzieningen (mln euro) ResultatenrekeningOverige lastenBuitengewone lasten (mln euro) ResultatenrekeningOverige batenTotaal (mln euro) ResultatenrekeningOverige batenRentebaten (mln euro) ResultatenrekeningOverige batenOnttrekking aan voorzieningen (mln euro) ResultatenrekeningOverige batenBuitengewone baten (mln euro) ResultatenrekeningResultaat voor belasting (mln euro) Investeringen in materiele vaste activaTotaal (mln euro) Investeringen in materiele vaste activaGrond en bedrijfsruimten (mln euro) Investeringen in materiele vaste activaVervoermiddelen (mln euro) Investeringen in materiele vaste activaComputers en computerprogrammatuur (mln euro) Investeringen in materiele vaste activaOverige (mln euro) Naar positieTotaal (absoluut) Naar positieWerknemers op de loonlijst (absoluut) Naar positieEigenaren/maten (absoluut) Naar positieMeewerkende gezinsleden (absoluut) Naar positieFree-lancers (absoluut) Naar positieUitzendkrachten (absoluut) Naar functieTotaal (absoluut) Naar functieFee-earnersTotaal (absoluut) Naar functieFee-earnersAdvocaten (absoluut) Naar functieFee-earnersStagiaires (absoluut) Naar functieFee-earnersNotarissen (absoluut) Naar functieFee-earnersKandidaat-notarissen (absoluut) Naar functieFee-earnersUniversitaire medewerkers (absoluut) Naar functieFee-earnersNiet-universit. juridisch medewerkers (absoluut) Naar functieFee-earners(Kandidaat-)gerechtsdeurwaarders (absoluut) Naar functieFee-earnersOctrooigemachtigden (absoluut) Naar functieOndersteunend personeelTotaal (absoluut) Naar functieOndersteunend personeelUniversitair gekwalificeerd (absoluut) Naar functieOndersteunend personeelOverige juridisch medewerkers (absoluut) Naar functieOndersteunend personeelOverige werkzame personen (absoluut)
Advocatenkantoren Totaal 2.132 1.083,7 84,4 920,7 33,6 44,9 358,5 296,7 17,4 9,1 11,9 23,5 242,8 81,8 21,2 7,7 14,4 25,1 92,5 46,8 435,6 40,8 20,6 6,1 14,2 21,4 6,0 0,6 14,8 416,2 47,3 16,7 6,8 14,1 9,8 16.666 11.638 4.474 183 112 259 16.666 8.141 6.184 1.591 124 242 - - - - 8.525 281 348 7.896
Advocatenkantoren Minder dan 5 werkzame personen 1.487 115,2 0,0 102,6 7,7 5,0 18,6 15,2 1,2 0,3 0,8 1,0 39,2 10,5 4,5 1,1 2,4 4,1 16,5 8,0 49,4 4,5 2,0 0,4 2,0 1,6 0,5 0,2 0,9 46,5 6,9 2,8 1,7 1,1 1,5 2.720 934 1.620 130 18 18 2.720 1.836 1.715 121 - - - - - - 884 9 18 857
Advocatenkantoren 5-9 werkzame personen 347 125,6 0,0 115,3 5,4 5,0 44,9 38,1 2,2 0,7 1,2 2,7 30,6 8,1 2,9 1,4 2,0 3,1 13,2 6,5 43,7 4,1 2,0 0,3 1,9 0,7 0,3 0,0 0,4 40,3 5,8 2,5 0,7 1,6 1,0 2.548 1.728 729 42 28 21 2.548 1.229 1.042 187 - - - - - - 1.319 56 35 1.228
Advocatenkantoren 10-99 werkzame personen 279 378,9 5,9 326,3 16,8 29,9 125,2 104,7 6,6 2,3 3,9 7,6 80,6 23,3 7,1 2,9 5,4 8,9 33,0 14,4 158,8 13,6 6,3 2,2 5,1 4,0 1,6 0,4 2,0 149,2 15,1 4,6 2,5 4,2 3,7 5.956 4.407 1.394 11 57 87 5.956 2.891 2.211 653 11 16 - - - - 3.065 83 60 2.922
Advocatenkantoren 100 en meer werkzame personen 19 464,0 78,5 377,1 3,2 5,0 169,9 138,7 7,4 5,7 6,0 12,1 92,4 40,0 6,7 2,3 4,7 8,9 29,9 17,9 183,7 18,7 10,3 3,2 5,2 15,1 3,7 0,0 11,4 180,2 19,5 6,8 1,9 7,2 3,6 5.442 4.569 731 - 9 133 5.442 2.185 1.216 630 113 226 - - - - 3.257 133 235 2.889
Rechtskundig adviesbureaus Totaal 582 33,2 11,7 8,9 0,5 0,5 1,1 0,7 7,7 2,3 1,2 0,4 0,6 0,8 2,4 1,5 12,3 0,6 0,4 0,1 0,2 1,3 0,4 0,0 0,9 13,0 1,6 0,1 0,8 0,5 0,2 1.071 303 646 56 50 16 1.071 847 - - - - 533 314 - - 224 - - 224
Rechtskundig adviesbureaus Minder dan 5 werkzame personen 551 20,3 4,7 3,7 0,1 0,3 0,5 0,1 5,0 1,3 0,9 0,3 0,4 0,6 1,6 1,0 9,5 0,4 0,2 0,1 0,1 1,3 0,4 0,0 0,9 10,4 0,6 0,0 0,2 0,3 0,0 793 95 604 56 38 - 793 679 - - - - 416 263 - - 114 - - 114
Rechtskundig adviesbureaus 5-9 werkzame personen 20 4,9 2,4 1,7 0,1 0,1 0,3 0,2 1,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,1 0,5 0,0 0,1 132 85 26 - 9 12 132 77 - - - - 54 23 - - 55 - - 55
Rechtskundig adviesbureaus 10-99 werkzame personen 11 8,1 4,6 3,6 0,2 0,2 0,3 0,3 1,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 146 123 16 - 3 4 146 91 - - - - 63 28 - - 55 - - 55
Rechtskundig adviesbureaus 100 en meer werkzame personen -
Notariskantoren Totaal 747 658,2 622,1 11,8 14,5 9,5 263,8 224,3 12,7 10,6 4,6 11,5 114,5 28,6 5,4 2,3 5,5 13,2 59,5 25,3 254,6 13,6 7,6 1,0 5,0 15,6 12,2 0,7 2,6 256,6 0,0 8,9 4,8 7,8 6,2 9.623 8.145 1.170 117 41 150 9.623 2.607 - - 1.175 1.432 - - - - 7.016 222 1.410 5.384
Notariskantoren Minder dan 5 werkzame personen 82 25,4 24,1 0,0 0,9 0,5 7,0 6,0 0,4 0,4 0,0 0,3 5,4 1,3 0,2 0,2 0,2 0,8 2,8 0,9 12,0 0,8 0,2 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 11,6 0,0 0,1 0,7 0,6 0,6 328 262 66 0 0 0 328 131 - - 82 49 - - - - 197 16 0 181
Notariskantoren 5-9 werkzame personen 255 137,1 129,8 2,7 2,3 1,8 56,3 47,5 2,8 3,0 0,7 2,4 24,4 5,7 1,2 0,4 1,1 2,5 13,5 6,0 50,5 3,2 2,0 0,1 1,1 3,5 2,5 0,4 0,6 50,7 0,0 2,0 1,3 1,9 1,0 2.092 1.685 302 52 22 31 2.092 579 - - 272 307 - - - - 1.513 47 385 1.081
Notariskantoren 10-99 werkzame personen 410 495,7 468,3 8,6 11,3 7,3 200,5 170,9 9,6 7,3 3,9 8,8 84,7 21,6 4,0 1,7 4,2 9,9 43,2 18,5 192,1 9,6 5,3 0,9 3,4 11,8 9,4 0,3 2,0 194,3 0,0 6,8 2,8 5,3 4,6 7.203 6.198 802 65 19 119 7.203 1.897 - - 821 1.076 - - - - 5.306 159 1.025 4.122
Notariskantoren 100 en meer werkzame personen -
Deurwaarderskantoren Totaal 208 121,1 62,6 1,8 46,7 9,5 56,7 47,8 2,9 1,5 1,9 2,6 26,7 5,2 2,9 0,9 1,0 3,2 13,5 7,7 30,0 1,3 0,9 0,1 0,3 3,3 2,6 0,0 0,8 32,1 7,3 1,6 1,8 2,3 1,7 2.532 2.163 294 28 21 26 2.532 510 - - - - - - 510 - 2.021 115 270 1.636
Deurwaarderskantoren Minder dan 5 werkzame personen 30 4,6 2,7 0,0 0,9 0,9 1,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 91 60 23 - - 8 91 38 - - - - - - 38 - 53 - - 53
Deurwaarderskantoren 5-9 werkzame personen 92 35,6 19,5 0,5 11,8 3,2 16,0 13,4 0,8 0,7 0,3 0,7 8,4 1,3 1,0 0,2 0,2 0,8 4,8 2,3 8,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,3 9,4 2,2 0,6 0,6 0,7 0,3 720 600 100 8 12 - 720 188 - - - - - - 188 - 532 16 32 484
Deurwaarderskantoren 10-99 werkzame personen 86 81,0 39,9 1,4 34,0 5,4 39,7 33,5 2,0 0,8 1,5 1,9 16,9 3,5 1,7 0,7 0,8 2,3 8,0 5,3 19,2 0,8 0,5 0,1 0,3 2,5 2,0 0,0 0,5 20,9 4,8 1,0 1,2 1,4 1,2 1.721 1.503 171 20 9 18 1.721 284 - - - - - - 284 - 1.437 100 238 1.099
Deurwaarderskantoren 100 en meer werkzame personen -
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Totaal 53 72,8 30,6 21,2 1,3 1,7 5,0 1,5 15,6 3,1 0,6 1,1 1,2 1,1 8,5 2,6 24,1 1,9 1,1 0,3 0,6 0,7 0,6 0,0 0,1 22,9 2,4 0,3 0,2 1,4 0,5 816 628 99 11 72 6 816 211 . . - - - - - 211 605 55 12 538
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Minder dan 5 werkzame personen 34 3,1 1,2 0,7 0,0 0,3 0,1 0,0 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 65 19 34 6 6 - 65 41 . . - - - - - 41 24 11 3 10
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 5-9 werkzame personen
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 10-99 werkzame personen 19 69,7 29,4 20,5 1,2 1,4 4,8 1,5 14,7 2,9 0,5 1,0 1,1 1,0 8,1 2,4 23,1 1,8 1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,0 0,1 21,9 2,2 0,2 0,2 1,3 0,5 751 609 65 5 66 6 751 170 . . - - - - - 170 581 44 9 528
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 100 en meer werkzame personen
Bron: CBS.
Verklaring van tekens