Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten Grootteklasse Aantal ondernemingen (ab_so_luut) Resultatenrekening Totaal netto-omzet (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Deurwaarders activiteiten (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Notariële akten opmaken (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Advocatuur activiteiten (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Rechtskundig advies en informatie (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Overige rechtskundige diensten (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Incassodiensten (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van netto-omzet Overige activiteiten (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Totaal (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Sociale lasten (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Betalingen derden voor arbeidskrachten (mln euro) Resultatenrekening Personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Totaal (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Huisvestings- en inventariskosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Autokosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Reclamekosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Telefoon-,fax- en portokosten (mln euro) Resultatenrekening Algemene kosten Overige algemene kosten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Overige lasten Totaal (mln euro) Resultatenrekening Overige lasten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige lasten Toevoeging aan voorzieningen (mln euro) Resultatenrekening Overige lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Overige baten Totaal (mln euro) Resultatenrekening Overige baten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Overige baten Onttrekking aan voorzieningen (mln euro) Resultatenrekening Overige baten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belasting (mln euro) Investeringen in materiele vaste activa Totaal (mln euro) Investeringen in materiele vaste activa Grond en bedrijfsruimten (mln euro) Investeringen in materiele vaste activa Vervoermiddelen (mln euro) Investeringen in materiele vaste activa Computers en computerprogrammatuur (mln euro) Investeringen in materiele vaste activa Overige (mln euro) Naar positie Totaal (absoluut) Naar positie Werknemers op de loonlijst (absoluut) Naar positie Eigenaren/maten (absoluut) Naar positie Meewerkende gezinsleden (absoluut) Naar positie Free-lancers (absoluut) Naar positie Uitzendkrachten (absoluut) Naar functie Totaal (absoluut) Naar functie Fee-earners Totaal (absoluut) Naar functie Fee-earners Advocaten (absoluut) Naar functie Fee-earners Stagiaires (absoluut) Naar functie Fee-earners Notarissen (absoluut) Naar functie Fee-earners Kandidaat-notarissen (absoluut) Naar functie Fee-earners Universitaire medewerkers (absoluut) Naar functie Fee-earners Niet-universit. juridisch medewerkers (absoluut) Naar functie Fee-earners (Kandidaat-)gerechtsdeurwaarders (absoluut) Naar functie Fee-earners Octrooigemachtigden (absoluut) Naar functie Ondersteunend personeel Totaal (absoluut) Naar functie Ondersteunend personeel Universitair gekwalificeerd (absoluut) Naar functie Ondersteunend personeel Overige juridisch medewerkers (absoluut) Naar functie Ondersteunend personeel Overige werkzame personen (absoluut)
Advocatenkantoren Totaal 2.132 1.083,7 84,4 920,7 33,6 44,9 358,5 296,7 17,4 9,1 11,9 23,5 242,8 81,8 21,2 7,7 14,4 25,1 92,5 46,8 435,6 40,8 20,6 6,1 14,2 21,4 6,0 0,6 14,8 416,2 47,3 16,7 6,8 14,1 9,8 16.666 11.638 4.474 183 112 259 16.666 8.141 6.184 1.591 124 242 - - - - 8.525 281 348 7.896
Advocatenkantoren Minder dan 5 werkzame personen 1.487 115,2 0,0 102,6 7,7 5,0 18,6 15,2 1,2 0,3 0,8 1,0 39,2 10,5 4,5 1,1 2,4 4,1 16,5 8,0 49,4 4,5 2,0 0,4 2,0 1,6 0,5 0,2 0,9 46,5 6,9 2,8 1,7 1,1 1,5 2.720 934 1.620 130 18 18 2.720 1.836 1.715 121 - - - - - - 884 9 18 857
Advocatenkantoren 5-9 werkzame personen 347 125,6 0,0 115,3 5,4 5,0 44,9 38,1 2,2 0,7 1,2 2,7 30,6 8,1 2,9 1,4 2,0 3,1 13,2 6,5 43,7 4,1 2,0 0,3 1,9 0,7 0,3 0,0 0,4 40,3 5,8 2,5 0,7 1,6 1,0 2.548 1.728 729 42 28 21 2.548 1.229 1.042 187 - - - - - - 1.319 56 35 1.228
Advocatenkantoren 10-99 werkzame personen 279 378,9 5,9 326,3 16,8 29,9 125,2 104,7 6,6 2,3 3,9 7,6 80,6 23,3 7,1 2,9 5,4 8,9 33,0 14,4 158,8 13,6 6,3 2,2 5,1 4,0 1,6 0,4 2,0 149,2 15,1 4,6 2,5 4,2 3,7 5.956 4.407 1.394 11 57 87 5.956 2.891 2.211 653 11 16 - - - - 3.065 83 60 2.922
Advocatenkantoren 100 en meer werkzame personen 19 464,0 78,5 377,1 3,2 5,0 169,9 138,7 7,4 5,7 6,0 12,1 92,4 40,0 6,7 2,3 4,7 8,9 29,9 17,9 183,7 18,7 10,3 3,2 5,2 15,1 3,7 0,0 11,4 180,2 19,5 6,8 1,9 7,2 3,6 5.442 4.569 731 - 9 133 5.442 2.185 1.216 630 113 226 - - - - 3.257 133 235 2.889
Rechtskundig adviesbureaus Totaal 582 33,2 11,7 8,9 0,5 0,5 1,1 0,7 7,7 2,3 1,2 0,4 0,6 0,8 2,4 1,5 12,3 0,6 0,4 0,1 0,2 1,3 0,4 0,0 0,9 13,0 1,6 0,1 0,8 0,5 0,2 1.071 303 646 56 50 16 1.071 847 - - - - 533 314 - - 224 - - 224
Rechtskundig adviesbureaus Minder dan 5 werkzame personen 551 20,3 4,7 3,7 0,1 0,3 0,5 0,1 5,0 1,3 0,9 0,3 0,4 0,6 1,6 1,0 9,5 0,4 0,2 0,1 0,1 1,3 0,4 0,0 0,9 10,4 0,6 0,0 0,2 0,3 0,0 793 95 604 56 38 - 793 679 - - - - 416 263 - - 114 - - 114
Rechtskundig adviesbureaus 5-9 werkzame personen 20 4,9 2,4 1,7 0,1 0,1 0,3 0,2 1,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,7 0,1 0,5 0,0 0,1 132 85 26 - 9 12 132 77 - - - - 54 23 - - 55 - - 55
Rechtskundig adviesbureaus 10-99 werkzame personen 11 8,1 4,6 3,6 0,2 0,2 0,3 0,3 1,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 146 123 16 - 3 4 146 91 - - - - 63 28 - - 55 - - 55
Rechtskundig adviesbureaus 100 en meer werkzame personen -
Notariskantoren Totaal 747 658,2 622,1 11,8 14,5 9,5 263,8 224,3 12,7 10,6 4,6 11,5 114,5 28,6 5,4 2,3 5,5 13,2 59,5 25,3 254,6 13,6 7,6 1,0 5,0 15,6 12,2 0,7 2,6 256,6 0,0 8,9 4,8 7,8 6,2 9.623 8.145 1.170 117 41 150 9.623 2.607 - - 1.175 1.432 - - - - 7.016 222 1.410 5.384
Notariskantoren Minder dan 5 werkzame personen 82 25,4 24,1 0,0 0,9 0,5 7,0 6,0 0,4 0,4 0,0 0,3 5,4 1,3 0,2 0,2 0,2 0,8 2,8 0,9 12,0 0,8 0,2 0,0 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 11,6 0,0 0,1 0,7 0,6 0,6 328 262 66 0 0 0 328 131 - - 82 49 - - - - 197 16 0 181
Notariskantoren 5-9 werkzame personen 255 137,1 129,8 2,7 2,3 1,8 56,3 47,5 2,8 3,0 0,7 2,4 24,4 5,7 1,2 0,4 1,1 2,5 13,5 6,0 50,5 3,2 2,0 0,1 1,1 3,5 2,5 0,4 0,6 50,7 0,0 2,0 1,3 1,9 1,0 2.092 1.685 302 52 22 31 2.092 579 - - 272 307 - - - - 1.513 47 385 1.081
Notariskantoren 10-99 werkzame personen 410 495,7 468,3 8,6 11,3 7,3 200,5 170,9 9,6 7,3 3,9 8,8 84,7 21,6 4,0 1,7 4,2 9,9 43,2 18,5 192,1 9,6 5,3 0,9 3,4 11,8 9,4 0,3 2,0 194,3 0,0 6,8 2,8 5,3 4,6 7.203 6.198 802 65 19 119 7.203 1.897 - - 821 1.076 - - - - 5.306 159 1.025 4.122
Notariskantoren 100 en meer werkzame personen -
Deurwaarderskantoren Totaal 208 121,1 62,6 1,8 46,7 9,5 56,7 47,8 2,9 1,5 1,9 2,6 26,7 5,2 2,9 0,9 1,0 3,2 13,5 7,7 30,0 1,3 0,9 0,1 0,3 3,3 2,6 0,0 0,8 32,1 7,3 1,6 1,8 2,3 1,7 2.532 2.163 294 28 21 26 2.532 510 - - - - - - 510 - 2.021 115 270 1.636
Deurwaarderskantoren Minder dan 5 werkzame personen 30 4,6 2,7 0,0 0,9 0,9 1,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,0 1,5 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 91 60 23 - - 8 91 38 - - - - - - 38 - 53 - - 53
Deurwaarderskantoren 5-9 werkzame personen 92 35,6 19,5 0,5 11,8 3,2 16,0 13,4 0,8 0,7 0,3 0,7 8,4 1,3 1,0 0,2 0,2 0,8 4,8 2,3 8,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,3 9,4 2,2 0,6 0,6 0,7 0,3 720 600 100 8 12 - 720 188 - - - - - - 188 - 532 16 32 484
Deurwaarderskantoren 10-99 werkzame personen 86 81,0 39,9 1,4 34,0 5,4 39,7 33,5 2,0 0,8 1,5 1,9 16,9 3,5 1,7 0,7 0,8 2,3 8,0 5,3 19,2 0,8 0,5 0,1 0,3 2,5 2,0 0,0 0,5 20,9 4,8 1,0 1,2 1,4 1,2 1.721 1.503 171 20 9 18 1.721 284 - - - - - - 284 - 1.437 100 238 1.099
Deurwaarderskantoren 100 en meer werkzame personen -
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Totaal 53 72,8 30,6 21,2 1,3 1,7 5,0 1,5 15,6 3,1 0,6 1,1 1,2 1,1 8,5 2,6 24,1 1,9 1,1 0,3 0,6 0,7 0,6 0,0 0,1 22,9 2,4 0,3 0,2 1,4 0,5 816 628 99 11 72 6 816 211 . . - - - - - 211 605 55 12 538
Octrooi-, merken- en modellenbureaus Minder dan 5 werkzame personen 34 3,1 1,2 0,7 0,0 0,3 0,1 0,0 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 65 19 34 6 6 - 65 41 . . - - - - - 41 24 11 3 10
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 5-9 werkzame personen
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 10-99 werkzame personen 19 69,7 29,4 20,5 1,2 1,4 4,8 1,5 14,7 2,9 0,5 1,0 1,1 1,0 8,1 2,4 23,1 1,8 1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,0 0,1 21,9 2,2 0,2 0,2 1,3 0,5 751 609 65 5 66 6 751 170 . . - - - - - 170 581 44 9 528
Octrooi-, merken- en modellenbureaus 100 en meer werkzame personen
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Rechtkundige diensten naar grootteklasse; ondernemingen, resultaten -
rekening, investeringen in materiële vaste activa, werkzame personen
1996
Gewijzigd op 18 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal ondernemingen
Resultatenrekening
Totaal netto-omzet
Hieronder worden verstaan de aan derden en aan gelieerde ondernemingen
gefactureerde dan wel nog te factureren opdrachten (exclusief omzet-
belasting) die betrekking hebben op het boekjaar, onder aftrek van ver-
leende kortingen en bonussen. De netto-omzet is gelijk aan het honora-
rium exclusief B.T.W., verschotten, overdrachtsbelasting e.d.
Specificatie van netto-omzet
De specificatie van de netto-omzet is voor alle rechtskundige diensten
verschillend. In de specificatie is vermeld de omzet die met die bepaalde
rechtskundige dienst verkregen is. De netto-omzet van de rechtskundig
adviesbureaus en van de octrooi-, merken- en modellenbureaus zijn
overigens niet gespecificeerd.
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden en aan gelieerde
ondernemingen gefactureerde dan wel nog te factureren opdrachten
(exclusief omzet-belasting) die betrekking hebben op het boekjaar, onder
aftrek van verleende kortingen en bonussen. De netto-omzet is gelijk aan
het honorarium exclusief B.T.W., verschotten, overdrachtsbelasting e.d.
Deurwaarders activiteiten
Ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Het betreft diensten in
gerechtelijke procedures die volgens de wet uitsluitend door
gerechtsdeurwaarders worden veleend.
Notariële akten opmaken
Uitsluitend opgemaakt door personen die werkzaam zijn bij
advocaten- en notariskantoren. Het betreft authentieke akten betreffende
overeenkomsten of rechtshandelingen, zowel die waarvoor de wet een
dergelijke akte verplicht stelt als andere overeenkomsten of
rechtshandelingen.
Advocatuur activiteiten
Activiteiten betreffende de advocatuur, uitsluitend verricht door personen
die werkzaam zijn bij advocaatkantoren.
Rechtskundig advies en informatie
Uitsluitend verstrekt door personen die werkzaam zijn bij
advocaatkantoren, notariskantoren en deurwaarderskantoren.
Tot de activiteiten worden gerekend: het opstellen van niet-notariele
akten; het buiten rechte geven van juridisch advies en/of informatie
(schriftelijk dan wel mondeling); het optreden als deskundige; het
verrichten van juridisch onderzoek dat uitmondt in advisering; het buiten
rechte behartigen van belangen en/of buiten rechte vertegenwoordigen van
clienten.
Overige rechtskundige diensten
Uitsluitend verricht door personen die werkzaam zijn bij notariskantoren.
Hieronder vallen b.v. de rechtsbijstand betreffende scheiding en deling
van onverdeelde boedels zoals nalatenschappen, de afhandeling van
faillissementen en de rechtskundige assistentie bij openbare veilingen.
Ook het vertegenwoordigen van een client bij een kantongerechtsprocedure
door niet-advocaten hoort tot de overige rechtskundige diensten.
Incassodiensten
Uitsluitend incassodiensten verricht door personen die werkzaam zijn bij
deurwaarderskantoren. Het betreft het uitsluitend via buitengerechtelijke
procedure innen van geldbedragen bij achterstallige debiteuren van
clienten.
Overige activiteiten
Alle activiteiten verricht door personen die werkzaam zijn bij
advocatenkantoren, notariskantoren en deurwaarderskantoren die niet
kunnen worden toegerekend aan een van de hiervoor genoemde categorieën,
b.v. makelaardij, bedrijfsadvies, assurantie, verhuur, handel, enz.
Personeelskosten
Heeft betrekking op het totale personeel dat voorkomt in de loon- en
salarisadministratie. Inclusief de betalingen aan derden voor het
verrichten van werkzaamheden die bijdragen aan de omzet van de
rechtskundige dienst.
Totaal
Bruto lonen en salarissen
Heeft betrekking op het totale personeel dat voorkomt in de loon- en
salarisadministratie. Bij het loon zijn ondermeer inbegrepen: de over-
hevelingstoeslag, de eventuele aanvulling tot het garantieloon, premies,
toeslagen, beloning voor overwerk, gratificaties, tantiemes, uitkeringen
uit de winst, eventuele arbeidsbeloning voor vennoten, doorbetaald loon
bij vakanties en feestdagen(evetueel met toeslag), vakantiegeld, uit-
keringen uit hoofde van ontslagregelingen, provisie vertegenwoordigers en
waarde van goederen in natura.
Sociale lasten
Werkgeversaandeel van de wettelijke verplichte volks- en werknemersver-
zekeringen.
Pensioenlasten
o.a. uitgaven in het kader van de VUT-regeling, spaarregelingen die
betrekking hebben op een oudedagsvoorziening.
Betalingen derden voor arbeidskrachten
b.v. free-lance medewerkers, uitzendkrachten, etc. deze staan niet op de
loonlijst maar verrichten wel (tegen betaling) werkzaamheden die bij-
drage aan de omzet van de onderneming.
Overige personeelskosten
o.a. reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer, werkgeversbijdragen aan een
ziektekostenregeling en aan spaarregelingen voor bezitsvorming, kosten
voor scholing en opleiding, uitkeringen aan nabestaanden enz.
Algemene kosten
Totaal
Huisvestings- en inventariskosten
Betaalde huur, kosten leasing, energiekosten, reparatie- en onderhouds-
kosten, verzekeringskosten en overige huisvestings- en inventariskosten.
Autokosten
Kosten van leasing, brandstof, garagekosten en verzekeringskosten.
Reclamekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Telefoon-,fax- en portokosten
Overige algemene kosten
Omvat accountants- en advieskosten, aanschaf vakliteratuur, kosten voor
kantoorbenodigheden en drukwerk, zakelijke verzekeringskosten, bank- en
incassokosten, automatiseringskosten, overhead(beheers)kosten en andere
algemene kosten.
Afschrijvingen
Afschrijvingen vaste activa (gebouwen, inventaris en transportmiddelen) en
afschrijvingen in de financiele sfeer. De laatst genoemde afschrijvingen
kunnen betrekking hebben op betaalde geactiveerde bedragen uit hoofde van
immateriele activa zoals bijvoorbeeld licenties.
Bedrijfsresultaat
Overige lasten
Totaal
Rentelasten
Omvat b.v. de betaalde hypotheekrente voorzover die op de ondernemings-
praktijk betrekking heeft. Ook betaalde afsluitprovisie en andere in dit
kader gemaakte kosten vallen hier onder.
Toevoeging aan voorzieningen
De jaarlijkse toevoegingen aan op de balans gepassiveerde bestemmings-
reserves, die ten doel hebben de gevolgen van niet-verzekerde risico's op
te vangen, zoals b.v. brand, bedrijfsongevallen, kredietverlening e.d.
Buitengewone lasten
Hieronder te verstaan: alle verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverlies, verlies op deelneming-
en, verlies op verkochte activa, verlies op bedrijfsuitoefening in het
buitenland, toevoegingen aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren
enz.
Overige baten
Totaal
Rentebaten
Onttrekking aan voorzieningen
Alle verminderingen van de voorzieningen als gevolg van schade, zoals
door brand, bedrijfsongevallen, kredietverlening enz.
Buitengewone baten
Winsten welke niet uit de eigenlijke bedrijfsuitoefening voortvloeien,
zoals winst op deelnemingen, winst uit bedrijfsuitoefening in het buiten-
land, koerswinst, winst op verkochte activa, resultaat uit beleggingen
(excl. interest), ontvangen schade-uitkeringen, onttrekkingen aan de
voorzieningen voor dubieuze debiteuren enz.
Resultaat voor belasting
Investeringen in materiele vaste activa
De waarde van goederen die in het boekjaar ter beschikking komen en een
levensduur van meer dan een jaar hebben, alsmede de waarde van groot
onderhoud.
Totaal
Grond en bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers en computerprogrammatuur
Overige
Naar positie
Totaal
Werknemers op de loonlijst
Personeel dat verzekerd is ingevolge de Ziektewet, personeel van 65 jaar
en ouder en (semi-)overheidspersoneel.
Eigenaren/maten
Meewerkende gezinsleden
Voor zover niet verzekerd ingevolge de Ziektewet.
Free-lancers
Free-lance medewerkers staan niet op de loonlijst maar verrichten (tegen
betaling) werkzaamheden die bijdragen aan de omzet van de onderneming.
Uitzendkrachten
Naar functie
Totaal
Fee-earners
Personen die gerechtigd zijn om aan personen en instellingen rechtskundige
bijstand te verlenen of activiteiten op juridisch gebied te verrichten.
Het betreft voornamelijk advocaten (rechtsgeleerden aan wie officiële
toestemming is verleend om in procedures rechtskundige bijstand te
verlenen aan personen of instellingen), notarissen (openbaar ambtenaren,
bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in bewaring te houden en er
grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven), gerechtelijke
deurwaarders (gerechtelijk ambtenaar die assisteert bij rechtszaken,
dagvaardingen uitbrengt, bekendmakingen doet, beslagen legt en dergelijke)
en octrooigemachtigden (deskundige die voor de belanghebbende octrooi
aanvraagt), merken- en modellendeskundigen.
Totaal
Advocaten
Rechtsgeleerde aan wie officiële toestemming is verleend, in procedures
rechtskundige bijstand te verlenen aan personen of instellingen.
Stagiaires
Notarissen
Openbaar ambtenaren, bevoegd om authentieke akten te verlijden, die in
bewaring te houden en er grossen, afschriften en uittreksels van uit te
geven.
Kandidaat-notarissen
Toekomstige openbaar ambtenaren, die bevoegd zijn om authentieke akten te
verlijden, die in bewaring te houden en er grossen, afschriften en
uittreksels van uit te geven.
Universitaire medewerkers
Medewerkers universitair gekwalificeerd die gerechtigd zijn om aan
personen en instellingen rechtskundige bijstand te verlenen.
Niet-universit. juridisch medewerkers
Hieronder worden verstaan medewerkers die niet universitair geschoold
zijn, maar wel gerechtigd zijn om aan personen en instellingen
rechtskundige bijstand te verlenen.
(Kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
Gerechtelijk ambtenaar die assisteert bij rechtszaken, dagvaardingen
uitbrengt, bekendmakingen doet, beslagen legt en dergelijke.
Octrooigemachtigden
Deskundige die voor de belanghebbende octrooi aanvraagt.
Ondersteunend personeel
Personeel werkzaam bij rechtskundige dienst, maar niet behorend tot de
fee-earners.
Totaal
Universitair gekwalificeerd
Medewerkers, die universitair gekwalificeerd zijn maar niet vallen onder
de categorie fee-earners.
Overige juridisch medewerkers
Medewerkers, die niet universitair gekwalificeerd zijn maar werkzaamheden
verrichten op juridisch gebied (bijvoorbeeld 'para-legals' of
notarisklerken).
Overige werkzame personen
Werkzame personen die zich niet bezig houden met activiteiten op
juridisch gebied, zoals administratief, schoonmaak- en kantinepersoneel.