Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 1995 - 2008, SBI'93

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling 1995 - 2008, SBI'93

Perioden Indexcijfers omzet Omzet (2000 = 100) Indexcijfers omzet Voortschrijdende omzet (2000 = 100) Omzetontwikkeling Omzet (%) Omzetontwikkeling Cumulatieve omzet (%)
2000 100 100 1,1 1,1
2001 100 100 -0,5 -0,5
2002 101 101 1,4 1,4
2003 99 99 -2,4 -2,4
2004 98 98 -0,6 -0,6
2005 99 99 0,6 0,6
2007 juli 106 107 14,1 4,9
2007 augustus 86 107 3,7 4,8
2007 september 106 107 -3,0 3,9
2007 oktober 120 109 19,4 5,4
2007 november 102 109 7,3 5,6
2007 december 108 108 -15,2 3,4
2007 108 108 3,4 3,4
2008 januari 116 109 20,7 20,7
2008 februari 105 110 3,7 12,0
2008 maart 109 109 -10,6 3,3
2008 april 102 108 -1,9 2,1
2008 mei 106 108 -6,9 0,2
2008 juni 114 107 -9,9 -1,8
2008 juli 98 106 -7,7 -2,6
2008 augustus 77 105 -10,4 -3,4
2008 september 105 105 -0,8 -3,1
2008 oktober 91 103 -24,4 -5,5
2008 november* 73 100 -27,8 -7,4
2008 december* 91 99 -15,8 -8,1
2008* 99 99 -8,1 -8,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
personenautoimporteurs (SBI 50102).
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1995 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 maart 2009:
Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Basis maandgemiddelde 2000=100
De indices bevatten alle opbrengsten (excl. BTW) uit verkoop van goederen
en/of diensten (SBI 50102).
Ontvangsten uit hoofde van nevenactiviteiten zijn bij deze omzet
inbegrepen.
Omzet
Geldopbrengst van de omzet.
Voortschrijdende omzet
Voortschrijdende 12-maandsgemiddelden.
Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de indexcijfers van
de laatste 12 maanden. Wanneer men de gemiddelden voor
meerdere maanden berekent en achter elkaar zet ontstaat er een
reeks met meerdere waarden, dit is dan het voortschrijdend gemiddelde.
Omzetontwikkeling
Wijzigingen in procenten ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor en berekend aan de hand van niet afgeronde indexcijfers.
Omzet
Ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet ten opzichte van
vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Cumulatieve omzet
Ontwikkeling vanaf januari t/m meest recente maand van een bepaald
jaar ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.