Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 1995 - 2008, SBI'93

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, 1995 - 2008, SBI'93

SBI'93 Perioden Indexcijfers omzet Omzet (2000 = 100) Indexcijfers omzet Voortschrijdende omzet (2000 = 100) Omzetontwikkeling Omzet (%) Omzetontwikkeling Cumulatieve omzet (%)
50 Handel in en reparatie van auto's.. 2008 1e kwartaal 120 114 2,8 2,8
50 Handel in en reparatie van auto's.. 2008 2e kwartaal 116 113 -0,7 1,0
50 Handel in en reparatie van auto's.. 2008 3e kwartaal 105 113 -2,1 0,0
50 Handel in en reparatie van auto's.. 2008 4e kwartaal 98 110 -11,3 -2,7
50 Handel in en reparatie van auto's.. 2008 110 110 -2,7 -2,7
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 1e kwartaal 137 130 11,6 11,6
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 2e kwartaal 125 130 1,4 6,5
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 3e kwartaal 113 129 -3,1 3,4
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 4e kwartaal 130 126 -8,3 0,1
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 126 126 0,1 0,1
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 1e kwartaal 110 109 3,3 3,3
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 2e kwartaal 107 107 -6,5 -1,8
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 3e kwartaal 93 105 -6,0 -3,1
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 4e kwartaal 85 99 -22,6 -8,1
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 99 99 -8,1 -8,1
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 1e kwartaal 115 105 -0,7 -0,7
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 2e kwartaal 104 104 -3,3 -1,9
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 3e kwartaal 96 103 -5,4 -3,0
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 4e kwartaal 85 100 -10,7 -4,8
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 100 100 -4,8 -4,8
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 1e kwartaal 136 135 1,8 1,8
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 2e kwartaal 140 136 4,2 3,0
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 3e kwartaal 135 138 5,9 3,9
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 4e kwartaal 148 140 5,1 4,2
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 140 140 4,2 4,2
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 1e kwartaal 130 127 3,7 3,7
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 2e kwartaal 131 127 0,2 1,9
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 3e kwartaal 116 127 -2,6 0,5
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 4e kwartaal 114 123 -11,6 -2,6
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 123 123 -2,6 -2,6
504 Handel in en reparatie van motorfi.. 2008 1e kwartaal 94 88 7,3 7,3
504 Handel in en reparatie van motorfi.. 2008 2e kwartaal 108 87 -3,3 1,4
504 Handel in en reparatie van motorfi.. 2008 3e kwartaal 80 86 -4,4 -0,3
504 Handel in en reparatie van motorfi.. 2008 4e kwartaal 59 85 -8,2 -1,8
504 Handel in en reparatie van motorfi.. 2008 85 85 -1,8 -1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
motor- en autobranche (SBI50). De uitkomsten zijn uitgedrukt in
indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten
opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995
Frequentie: stopgezet per 29 mei 2009

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2009:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het vierde kwartaal 2008.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in
deze tabel heeft namelijk met ingang van het eerste kwartaal 2009 een
tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan

Ten eerste is de basis verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien. Tot 2009 werd de SBI'93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld. In
2008 heeft een ingrijpende herziening plaatsgevonden van de internationale
indelingen ISIC en NACE (zie paragraaf 2) en daarmee ook van de daarop
gebaseerde SBI. Hiermee sluiten deze indelingen beter aan op de
bedrijfsactiviteiten van deze tijd.

Bovenstaande betekent dat de SBI-codes van de SBI'93 en SBI 2008
verschillen. Een SBI-code uit de 2008-versie geeft een andere activiteit
weer dan dezelfde SBI-code uit de 1993-versie. Ook kan de samenstelling
zijn gewijzigd van een activiteitengroep zoals een bedrijfstak of branche.

Om voornoemde redenen is het CBS gestart met een nieuwe tabel vanaf het
eerste kwartaal 2009, zie paragraaf 3. Daarnaast zijn alle
publicatiereeksen over de periode 2003-2008 omgerekend naar de indeling van
SBI 2008 en opgenomen in de nieuwe tabel

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Omzet
De indices bevatten alle opbrengsten (inclusief BTW) uit verkopen van
goederen en/of diensten (SBI 50). Ontvangsten uit hoofde van
nevenactiviteiten zijn bij deze omzet inbegrepen.
Voortschrijdende omzet
Voortschrijdende 4-kwartaalsgemiddelden.
Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de indexcijfers van
de laatste 4 kwartalen. Wanneer men de gemiddelden voor meerdere kwartalen
berekent en achter elkaar zet ontstaat er een reeks met meerdere waarden,
dit is dan het voortschrijdend gemiddelde.
Omzetontwikkeling
Ontwikkelingen ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Omzet
Omzetontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Cumulatieve omzet
Omzetontwikkeling vanaf 1e kwartaal t/m meest recente kwartaal van een
bepaald jaar ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.