Investeringen in vaste activa, bedrijven met 20 of meer werknemers

Investeringen in vaste activa, bedrijven met 20 of meer werknemers

Bedrijfsactiviteiten Perioden Totaal investeringen (mln euro) Grond en terreinen (mln euro) Bedrijfsruimten (mln euro) Grond-,water-en wegenbouwkundige werken (mln euro) Externe vervoermiddelen (mln euro) Interne transportmiddelen (mln euro) Computers en randapparatuur (mln euro) Overige machines, installaties e.d. (mln euro) Overige materiële vaste activa (mln euro)
10-45 Nijverheid 1995 9.701,8 108,2 1.166,3 1.499,9 470,2 4,5 434,5 5.422,1 470,0
10-45 Nijverheid 1996 11.595,0 110,3 1.315,9 1.792,1 519,0 141,7 494,8 6.782,2 438,9
10-45 Nijverheid 1997 12.478,6 133,3 1.254,7 1.682,8 501,6 144,9 518,9 7.752,0 490,4
10-45 Nijverheid 1998 11.262,2 126,4 1.270,7 1.585,4 546,4 175,3 650,4 6.389,1 518,5
10-45 Nijverheid 1999 11.024,1 129,2 1.465,9 1.090,6 770,6 179,1 715,6 6.068,1 605,0
10-14 Delfstoffenwinning 1995 772,2 0,1 4,9 326,9 7,4 0,8 4,7 420,5 6,9
10-14 Delfstoffenwinning 1996 712,9 1,5 16,9 471,6 3,5 1,0 10,4 202,8 5,0
10-14 Delfstoffenwinning 1997 1.865,1 9,9 18,3 627,0 2,1 1,2 8,0 1.192,8 5,8
10-14 Delfstoffenwinning 1998 1.126,8 4,6 24,6 542,0 9,8 2,5 11,4 526,8 5,0
10-14 Delfstoffenwinning 1999 832,8 13,0 8,8 350,1 5,2 0,7 29,6 401,1 24,4
15-37 Industrie 1995 6.016,2 66,3 824,1 65,8 280,2 103,0 349,5 3.971,5 355,6
15-37 Industrie 1996 6.512,1 52,7 865,9 75,2 275,1 114,5 382,4 4.419,1 327,2
15-37 Industrie 1997 7.749,9 83,5 992,5 98,2 289,8 111,6 379,2 5.440,3 354,8
15-37 Industrie 1998 7.495,0 92,4 1.034,5 83,6 309,2 139,8 495,0 4.957,2 383,3
15-37 Industrie 1999 7.002,3 81,5 1.175,0 70,8 355,3 136,6 541,9 4.243,0 398,1
15 Voedingsmidd. en dranken ind. 1995 1.048,3 12,1 152,7 4,8 61,4 13,2 33,8 677,6 92,7
15 Voedingsmidd. en dranken ind. 1996 1.128,5 5,7 160,3 6,4 58,6 19,7 37,8 744,8 95,2
15 Voedingsmidd. en dranken ind. 1997 1.277,8 21,8 229,5 12,9 55,6 18,7 41,4 794,7 103,2
15 Voedingsmidd. en dranken ind. 1998 1.224,2 14,4 197,1 13,0 73,9 52,3 46,7 724,0 102,7
15 Voedingsmidd. en dranken ind. 1999 1.311,3 17,7 208,9 6,4 78,7 29,7 56,7 783,8 129,5
151 Slachterijen en vleesverwerking 1995 112,1 2,2 19,9 1,0 10,2 2,2 4,0 67,3 5,5
151 Slachterijen en vleesverwerking 1996 125,5 1,0 23,1 0,6 11,3 3,2 5,2 75,1 6,0
151 Slachterijen en vleesverwerking 1997 164,3 3,6 40,3 4,6 9,8 3,8 5,0 87,1 10,1
151 Slachterijen en vleesverwerking 1998 177,0 1,2 56,8 1,4 13,3 6,9 5,4 86,4 5,6
151 Slachterijen en vleesverwerking 1999 191,6 2,2 43,4 1,4 14,2 3,2 7,3 111,7 8,1
15-16 Voedingsmidd. Drank en tabak 1995 1.112,8 12,2 155,9 4,8 63,4 13,6 36,9 732,6 93,4
15-16 Voedingsmidd. Drank en tabak 1996 1.224,6 5,7 166,9 6,6 63,3 20,7 43,9 821,3 96,2
15-16 Voedingsmidd. Drank en tabak 1997 1.363,3 23,3 242,0 12,9 59,0 19,7 47,8 853,2 105,4
15-16 Voedingsmidd. Drank en tabak 1998 1.287,2 14,4 211,1 13,4 77,5 54,5 51,7 760,2 104,2
15-16 Voedingsmidd. Drank en tabak 1999 1.390,6 17,9 211,4 6,4 81,9 30,7 62,1 847,1 133,1
152 Visverwerkende industrie 1995 13,4 0,2 2,8 0,0 0,5 0,5 0,3 7,5 1,4
152 Visverwerkende industrie 1996 12,6 0,3 1,2 0,0 1,6 0,4 0,3 8,0 0,8
152 Visverwerkende industrie 1997 13,2 0,0 1,0 0,2 0,9 0,4 0,3 9,8 0,7
152 Visverwerkende industrie 1998 11,3 0,0 2,0 0,0 0,8 0,6 0,2 6,1 1,6
152 Visverwerkende industrie 1999 23,5 0,5 5,2 0,0 1,4 0,2 0,8 13,1 2,3
153 Groente- en fruitverwerkende ind. 1995 92,6 1,0 10,5 0,1 2,9 0,5 2,0 67,8 7,9
153 Groente- en fruitverwerkende ind. 1996 78,9 0,6 11,8 0,5 2,0 1,3 2,5 55,6 4,5
153 Groente- en fruitverwerkende ind. 1997 108,4 2,8 11,9 0,4 2,4 1,2 5,1 79,2 5,5
153 Groente- en fruitverwerkende ind. 1998 126,0 1,5 19,0 2,0 5,5 4,4 4,4 84,5 4,8
153 Groente- en fruitverwerkende ind. 1999 124,5 1,2 11,3 1,2 4,0 2,5 3,2 93,3 7,9
154 Marg.- oliën- en vettenind. 1995 28,0 0,0 0,7 0,7 1,0 0,5 1,6 20,5 2,9
154 Marg.- oliën- en vettenind. 1996 38,3 0,7 6,2 0,6 1,0 0,5 2,5 25,3 1,6
154 Marg.- oliën- en vettenind. 1997 73,3 0,3 13,4 0,7 2,0 0,4 2,8 49,5 4,3
154 Marg.- oliën- en vettenind. 1998 35,8 0,0 3,0 0,2 1,5 1,1 1,9 25,2 2,9
154 Marg.- oliën- en vettenind. 1999 37,6 0,0 2,4 0,0 0,6 0,1 3,8 26,5 4,1
155 Zuivelindustrie 1995 150,8 0,9 20,2 0,3 3,1 2,6 4,3 110,1 9,4
155 Zuivelindustrie 1996 153,0 0,4 16,0 0,4 4,1 4,3 2,4 118,7 6,8
155 Zuivelindustrie 1997 164,3 0,3 21,0 0,7 2,4 2,9 2,9 126,3 7,8
155 Zuivelindustrie 1998 136,2 2,6 26,5 0,8 3,5 5,0 3,2 83,7 10,8
155 Zuivelindustrie 1999 141,1 2,5 14,3 1,1 4,7 2,0 3,8 110,7 2,0
156 Meelindustrie 1995 55,6 0,0 5,1 0,2 0,6 0,0 0,9 40,0 8,8
156 Meelindustrie 1996 91,2 0,0 14,1 0,1 1,0 0,1 1,0 71,7 3,1
156 Meelindustrie 1997 75,6 0,0 8,3 0,8 1,5 0,2 1,0 57,0 6,8
156 Meelindustrie 1998 67,4 0,0 7,0 4,4 2,2 1,5 2,9 46,1 3,2
156 Meelindustrie 1999 69,7 0,2 4,6 1,2 1,5 1,1 1,9 55,2 3,9
157 Diervoederind. 1995 99,3 1,1 17,2 1,5 11,8 1,1 3,7 59,4 3,5
157 Diervoederind. 1996 82,7 0,9 12,7 0,7 10,9 0,9 2,7 49,9 4,1
157 Diervoederind. 1997 91,7 2,5 16,4 1,2 10,2 1,0 4,5 51,5 4,2
157 Diervoederind. 1998 87,3 1,2 12,7 1,2 11,4 2,6 4,4 45,7 8,1
157 Diervoederind. 1999 78,4 1,2 9,8 0,2 12,7 8,5 5,8 34,9 5,4
158 Overige voedingsmidd. Ind. 1995 300,0 5,7 47,7 0,6 17,0 4,2 9,8 202,0 13,1
158 Overige voedingsmidd. Ind. 1996 307,3 1,1 52,5 1,7 15,2 6,0 12,6 204,4 13,9
158 Overige voedingsmidd. Ind. 1997 331,5 3,2 47,7 3,4 16,3 6,3 10,3 225,8 18,5
158 Overige voedingsmidd. Ind. 1998 336,0 3,4 54,9 1,2 24,2 9,2 15,7 210,0 17,5
158 Overige voedingsmidd. Ind. 1999 372,6 2,5 56,1 0,9 24,5 8,6 23,2 238,6 18,2
159 Drankenindustrie 1995 196,4 1,0 28,6 0,5 14,2 1,6 7,3 102,9 40,3
159 Drankenindustrie 1996 239,2 0,6 22,7 1,8 11,5 3,1 8,6 136,3 54,5
159 Drankenindustrie 1997 255,5 9,0 69,6 1,0 10,1 2,4 9,5 108,5 45,4
159 Drankenindustrie 1998 247,0 4,6 15,3 1,7 11,5 21,1 8,6 136,2 48,1
159 Drankenindustrie 1999 272,6 7,4 61,9 0,3 15,2 3,4 7,0 99,7 77,6
16 Tabakverwerkende industrie 1995 64,4 0,0 3,1 0,0 2,0 0,5 3,0 55,0 0,8
16 Tabakverwerkende industrie 1996 96,0 0,0 6,6 0,2 4,7 1,0 6,1 76,5 1,0
16 Tabakverwerkende industrie 1997 85,6 1,5 12,4 0,0 3,4 1,1 6,4 58,5 2,2
16 Tabakverwerkende industrie 1998 63,0 0,0 14,1 0,4 3,6 2,2 5,0 36,2 1,5
16 Tabakverwerkende industrie 1999 79,2 0,2 2,5 0,0 3,1 1,0 5,4 63,3 3,6
17 Textiel industrie 1995 75,4 0,9 11,9 0,0 4,1 1,2 4,5 49,8 2,9
17 Textiel industrie 1996 75,8 0,2 3,9 0,1 3,9 1,0 4,9 57,3 4,6
17 Textiel industrie 1997 68,3 0,2 7,8 0,2 2,9 1,7 4,3 46,9 4,4
17 Textiel industrie 1998 81,0 0,0 9,3 0,3 3,1 1,3 5,7 55,2 6,0
17 Textiel industrie 1999 127,9 0,4 21,4 0,4 5,3 2,9 6,8 87,9 2,9
17* Spinnerijen en Weverijen 1995 12,0 0,0 2,5 0,0 0,6 0,2 0,6 7,7 0,4
17* Spinnerijen en Weverijen 1996 15,6 0,0 0,3 0,0 0,7 0,3 1,0 12,4 1,0
17* Spinnerijen en Weverijen 1997 9,8 0,0 0,7 0,0 0,5 0,3 0,7 7,0 0,5
17* Spinnerijen en Weverijen 1998 20,5 0,0 4,8 0,0 0,2 0,4 0,6 14,2 0,4
17* Spinnerijen en Weverijen 1999 16,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,5 1,0 13,1 0,4
173 Textielveredelingsindustrie 1995 7,8 0,5 1,6 0,0 0,2 0,2 0,7 4,0 0,6
173 Textielveredelingsindustrie 1996 12,8 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 1,1 9,1 1,7
173 Textielveredelingsindustrie 1997 10,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,8 7,5 1,0
173 Textielveredelingsindustrie 1998 14,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,2 0,9 9,5 2,4
173 Textielveredelingsindustrie 1999 19,0 0,0 1,9 0,1 0,3 0,4 1,0 14,2 1,1
174 Textielwaren industrie 1995 9,6 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 1,2 5,4 1,1
174 Textielwaren industrie 1996 8,8 0,0 0,6 0,0 1,1 0,2 0,7 5,4 0,9
174 Textielwaren industrie 1997 8,3 0,1 2,6 0,0 0,6 0,0 0,8 3,4 0,6
174 Textielwaren industrie 1998 9,3 0,0 0,8 0,2 1,1 0,0 1,5 3,9 1,7
174 Textielwaren industrie 1999 9,3 0,0 1,5 0,0 2,0 0,4 1,3 3,5 0,7
175 Overige textielprodukten ind. 1995 41,4 0,3 7,5 0,0 1,4 0,7 1,9 29,1 0,5
175 Overige textielprodukten ind. 1996 28,6 0,2 2,2 0,0 1,5 0,4 1,9 21,5 1,0
175 Overige textielprodukten ind. 1997 33,5 0,1 3,9 0,1 1,0 1,1 1,8 24,1 1,3
175 Overige textielprodukten ind. 1998 31,2 0,0 3,3 0,0 0,8 0,7 2,5 22,4 1,5
175 Overige textielprodukten ind. 1999 77,6 0,0 15,8 0,2 2,0 1,4 3,4 54,2 0,7
17** Ind. v . gebreide en gehaakte art. 1995 4,7 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 3,6 0,3
17** Ind. v . gebreide en gehaakte art. 1996 10,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 8,9 0,1
17** Ind. v . gebreide en gehaakte art. 1997 6,7 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 4,8 1,0
17** Ind. v . gebreide en gehaakte art. 1998 6,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,2 5,2 0,1
17** Ind. v . gebreide en gehaakte art. 1999 5,9 0,4 1,7 0,0 0,4 0,2 0,2 3,0 0,1
18 Kleding en bont ind. 1995 10,8 0,2 2,9 0,1 1,0 0,5 1,5 4,3 0,5
18 Kleding en bont ind. 1996 8,3 0,0 2,7 0,0 1,5 0,1 1,1 2,3 0,5
18 Kleding en bont ind. 1997 8,8 0,4 1,6 0,1 1,2 0,2 1,0 3,8 0,5
18 Kleding en bont ind. 1998 8,7 0,0 0,9 0,0 1,0 0,1 2,2 2,9 1,7
18 Kleding en bont ind. 1999 8,7 0,0 1,0 0,0 1,9 0,3 2,0 2,7 0,7
19 Leer-,Lederw.-en schoenind. 1995 5,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 3,9 0,5
19 Leer-,Lederw.-en schoenind. 1996 4,4 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 2,3 0,7
19 Leer-,Lederw.-en schoenind. 1997 6,7 0,2 0,0 0,0 0,6 0,3 0,4 4,9 0,4
19 Leer-,Lederw.-en schoenind. 1998 11,5 0,5 2,9 0,0 0,7 0,2 0,4 6,0 0,9
19 Leer-,Lederw.-en schoenind. 1999 6,5 0,2 0,9 0,0 0,6 0,1 1,2 2,5 1,0
191 Looien en bewerken van leer 1995 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
191 Looien en bewerken van leer 1996 1,4 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1
191 Looien en bewerken van leer 1997 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 3,0 0,1
191 Looien en bewerken van leer 1998 5,8 0,4 2,1 0,0 0,2 0,2 0,1 2,5 0,3
191 Looien en bewerken van leer 1999 3,3 0,2 0,8 0,0 0,1 0,0 0,1 1,5 0,6
192 Lederw.ind. (excl. kled,sch.) 1995 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0
192 Lederw.ind. (excl. kled,sch.) 1996 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
192 Lederw.ind. (excl. kled,sch.) 1997 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
192 Lederw.ind. (excl. kled,sch.) 1998 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
192 Lederw.ind. (excl. kled,sch.) 1999 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0
193 Schoenindustrie 1995 4,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 3,2 0,4
193 Schoenindustrie 1996 2,7 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 1,4 0,5
193 Schoenindustrie 1997 2,9 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 1,7 0,4
193 Schoenindustrie 1998 5,3 0,1 0,7 0,0 0,5 0,0 0,2 3,3 0,6
193 Schoenindustrie 1999 2,8 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,9 1,0 0,5
20 Hout, kurk ind. 1995 46,9 1,8 9,4 0,3 4,1 2,3 2,2 24,3 2,5
20 Hout, kurk ind. 1996 53,1 1,0 10,8 0,8 4,3 1,7 2,0 27,8 4,8
20 Hout, kurk ind. 1997 63,7 7,1 13,3 0,9 4,1 3,2 3,0 30,1 1,9
20 Hout, kurk ind. 1998 56,9 3,4 10,4 0,8 4,9 3,1 3,3 28,2 2,8
20 Hout, kurk ind. 1999 73,9 3,5 15,5 0,4 6,2 3,6 3,4 36,7 4,6
201 Houtzagerijen 1995 3,4 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,8 0,0
201 Houtzagerijen 1996 3,9 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 2,3 0,1
201 Houtzagerijen 1997 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,2 0,0
201 Houtzagerijen 1998 2,8 0,0 0,2 0,5 0,2 0,3 0,0 1,5 0,0
201 Houtzagerijen 1999 2,5 0,0 1,0 0,1 0,3 0,0 0,1 1,0 0,0
202 Fineer 1995 1,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,8 0,3
202 Fineer 1996 3,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 1,0
202 Fineer 1997 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2
202 Fineer 1998 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3
202 Fineer 1999 2,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 1,3 0,2
203 Timmer ind. 1995 21,8 0,6 2,5 0,1 2,5 1,0 1,4 12,4 1,5
203 Timmer ind. 1996 32,6 0,1 7,9 0,2 2,4 0,8 1,5 16,6 3,2
203 Timmer ind. 1997 39,9 5,0 10,3 0,5 2,3 1,5 2,1 16,9 1,4
203 Timmer ind. 1998 33,9 1,4 7,9 0,0 2,6 2,0 2,3 15,4 2,1
203 Timmer ind. 1999 48,1 1,0 11,1 0,1 4,2 2,4 2,6 23,3 3,4
204 Houten emballage ind. 1995 12,3 0,4 3,4 0,0 0,5 0,6 0,3 6,9 0,3
204 Houten emballage ind. 1996 8,4 0,2 2,1 0,3 0,8 0,4 0,3 4,0 0,3
204 Houten emballage ind. 1997 16,4 2,0 2,5 0,4 1,0 1,0 0,2 9,1 0,2
204 Houten emballage ind. 1998 14,2 1,5 0,6 0,3 1,4 0,5 0,5 9,3 0,2
204 Houten emballage ind. 1999 12,8 0,5 1,7 0,1 0,9 0,4 0,2 8,1 0,9
205 Overige houtind. 1995 7,6 0,7 2,5 0,1 0,7 0,4 0,3 2,5 0,4
205 Overige houtind. 1996 5,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,1 0,1 3,3 0,1
205 Overige houtind. 1997 3,6 0,0 0,3 0,0 0,7 0,5 0,5 1,5 0,1
205 Overige houtind. 1998 5,0 0,5 1,6 0,0 0,7 0,2 0,3 1,5 0,1
205 Overige houtind. 1999 8,3 2,0 1,7 0,0 0,5 0,6 0,2 3,0 0,2
21 Papier(waren)- en karton(w.)ind. 1995 255,2 1,5 38,3 0,6 8,3 9,7 11,2 180,8 4,8
21 Papier(waren)- en karton(w.)ind. 1996 319,6 4,9 34,0 1,9 5,6 5,9 9,8 249,5 8,0
21 Papier(waren)- en karton(w.)ind. 1997 269,0 0,6 27,4 0,7 6,2 6,6 10,8 208,7 8,0
21 Papier(waren)- en karton(w.)ind. 1998 361,8 1,8 42,1 1,1 6,8 4,5 23,0 271,1 11,3
21 Papier(waren)- en karton(w.)ind. 1999 329,3 2,9 34,5 4,3 5,6 6,4 26,1 240,7 8,8
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1995 86,8 0,1 11,8 0,3 1,2 3,6 5,4 63,4 1,0
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1996 186,8 4,7 20,1 1,8 1,0 2,5 3,9 151,3 1,5
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1997 104,6 0,1 9,1 0,5 1,0 2,2 3,9 85,9 1,7
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1998 177,8 0,5 17,7 0,9 0,9 1,7 12,3 140,6 3,2
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 1999 107,9 0,2 6,4 4,1 1,1 1,4 10,8 80,3 3,7
212 Papier- en kartonwarenindustrie 1995 168,4 1,5 26,5 0,3 7,1 6,1 5,7 117,4 3,8
212 Papier- en kartonwarenindustrie 1996 132,8 0,3 14,0 0,1 4,6 3,4 5,9 98,2 6,5
212 Papier- en kartonwarenindustrie 1997 164,4 0,5 18,3 0,1 5,2 4,4 6,8 122,8 6,3
212 Papier- en kartonwarenindustrie 1998 183,9 1,3 24,4 0,2 5,9 2,9 10,7 130,5 8,1
212 Papier- en kartonwarenindustrie 1999 221,4 2,7 28,1 0,2 4,5 5,1 15,4 160,4 5,0
22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1995 434,4 9,5 44,7 0,3 27,4 2,7 51,1 278,0 20,7
22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1996 436,4 4,8 41,9 0,2 27,7 2,2 63,9 275,8 20,0
22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1997 438,9 2,3 52,4 0,3 34,1 4,5 62,0 263,4 19,9
22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1998 603,3 1,0 130,4 1,3 25,9 3,9 80,9 328,9 31,0
22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1999 504,7 7,9 74,1 0,1 29,9 5,6 91,8 270,6 24,5
221 Uitgeverijen 1995 133,6 8,1 24,1 0,0 16,0 0,3 24,7 52,2 8,3
221 Uitgeverijen 1996 88,4 0,1 11,3 0,1 16,3 0,1 38,0 14,3 8,4
221 Uitgeverijen 1997 118,8 0,9 18,6 0,0 20,0 0,5 39,8 29,5 9,3
221 Uitgeverijen 1998 224,2 0,0 79,6 0,4 15,5 0,9 57,4 53,6 16,7
221 Uitgeverijen 1999 133,7 2,0 21,7 0,0 18,7 0,4 62,7 15,0 13,2
222 Drukkerijen en aanverwante act. 1995 281,7 1,4 18,8 0,3 11,3 2,4 25,0 211,1 11,4
222 Drukkerijen en aanverwante act. 1996 319,8 4,7 28,9 0,1 11,2 1,9 24,1 237,8 11,2
222 Drukkerijen en aanverwante act. 1997 300,6 1,4 32,0 0,2 13,6 3,9 20,2 219,4 9,9
222 Drukkerijen en aanverwante act. 1998 332,3 1,0 32,3 1,0 9,6 2,4 19,3 253,5 13,3
222 Drukkerijen en aanverwante act. 1999 347,4 5,9 47,6 0,1 10,6 5,2 24,7 244,0 9,2
223 Reproductie van opgenomen media 1995 19,1 0,0 1,9 0,0 0,1 0,0 1,4 14,7 1,0
223 Reproductie van opgenomen media 1996 28,1 0,0 1,8 0,0 0,2 0,2 1,8 23,7 0,4
223 Reproductie van opgenomen media 1997 19,5 0,0 1,8 0,0 0,5 0,2 1,9 14,5 0,6
223 Reproductie van opgenomen media 1998 46,9 0,0 18,5 0,0 0,8 0,5 4,2 21,9 1,0
223 Reproductie van opgenomen media 1999 23,6 0,0 4,8 0,0 0,5 0,1 4,4 11,5 2,2
23 Aardolie-, steenkoolverw. industr. 1995 203,0 0,2 16,3 1,2 3,8 0,1 2,9 172,6 5,9
23 Aardolie-, steenkoolverw. industr. 1996 220,8 0,0 11,8 2,8 2,0 0,3 5,3 194,0 4,7
23 Aardolie-, steenkoolverw. industr. 1997 1.619,4 0,0 62,4 21,4 2,9 6,0 6,7 1.514,6 5,4
23 Aardolie-, steenkoolverw. industr. 1998 362,0 0,2 8,2 6,2 3,2 0,1 7,3 331,5 5,3
23 Aardolie-, steenkoolverw. industr. 1999 116,4 0,0 4,7 4,0 2,7 0,9 5,5 94,7 3,8
24 Chemische industrie 1995 1.136,6 9,0 161,7 10,6 25,4 11,8 57,9 784,3 75,9
24 Chemische industrie 1996 1.316,4 1,2 128,0 17,7 19,8 14,8 51,7 1.027,8 55,5
24 Chemische industrie 1997 1.306,8 4,3 134,3 26,4 30,9 15,6 46,0 1.007,2 42,2
24 Chemische industrie 1998 1.683,6 17,7 125,1 26,5 27,7 10,1 49,0 1.383,3 44,2
24 Chemische industrie 1999 1.451,9 10,9 264,2 35,3 27,8 13,6 74,7 966,7 58,5
241* Basischemie; systhetische vezels 1995 743,1 0,5 71,0 6,4 7,8 7,1 32,0 568,5 49,8
241* Basischemie; systhetische vezels 1996 1.027,3 0,9 76,9 16,2 5,0 8,8 28,4 862,5 28,7
241* Basischemie; systhetische vezels 1997 959,9 2,9 59,5 21,5 9,5 8,0 19,1 818,5 20,9
241* Basischemie; systhetische vezels 1998 1.283,0 0,5 59,4 22,9 12,0 6,2 18,5 1.135,7 27,9
241* Basischemie; systhetische vezels 1999 1.098,3 7,9 195,8 32,9 9,0 5,5 29,0 777,7 40,5
242 Landbouwchemicali%nindustrie 1995 4,9 0,0 1,8 0,3 0,1 0,0 0,3 2,3 0,1
242 Landbouwchemicali%nindustrie 1996 5,4 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 0,3 3,4 0,7
242 Landbouwchemicali%nindustrie 1997 5,5 0,0 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 3,1 0,3
242 Landbouwchemicali%nindustrie 1998 6,5 0,0 0,5 0,2 0,3 0,0 0,3 4,9 0,2
242 Landbouwchemicali%nindustrie 1999 5,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,5 2,9 0,4
243 Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 1995 50,2 1,1 13,3 1,3 5,7 0,9 2,8 22,2 3,1
243 Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 1996 42,0 0,1 9,1 0,4 5,3 1,9 2,9 19,0 3,2
243 Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 1997 83,6 0,2 32,8 0,4 7,2 2,2 2,5 32,7 5,6
243 Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 1998 67,1 2,3 11,7 1,2 5,6 2,0 7,5 32,7 4,1
243 Verf-, lak-, mast.-, drukinktind. 1999 46,0 2,3 8,7 0,2 7,2 3,4 4,9 16,7 2,7
244 Farmaceutische industrie 1995 212,4 3,0 48,1 1,6 5,9 1,0 12,3 127,4 13,0
244 Farmaceutische industrie 1996 147,3 0,1 28,0 1,1 4,2 1,7 11,1 86,9 14,2
244 Farmaceutische industrie 1997 127,1 1,1 23,2 1,3 3,8 1,7 12,4 75,6 8,0
244 Farmaceutische industrie 1998 198,7 13,6 28,8 0,7 3,5 0,5 9,5 134,0 8,2
244 Farmaceutische industrie 1999 130,0 0,3 35,3 1,9 3,3 0,9 14,5 65,2 8,7
245 Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 1995 51,0 3,4 16,2 0,0 3,7 0,6 2,5 21,1 3,3
245 Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 1996 35,3 0,0 3,1 0,0 2,5 0,7 2,5 23,8 2,6
245 Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 1997 34,2 0,0 5,2 0,4 3,8 0,9 3,0 16,2 4,7
245 Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 1998 37,4 0,1 7,3 0,0 2,9 0,4 3,4 21,7 1,6
245 Zeep-, wasm.-, cosmetica-industrie 1999 43,5 0,0 5,2 0,0 2,9 2,3 3,4 26,5 3,1
246 Overige chemische pr. 1995 75,0 1,0 11,4 1,0 2,2 2,1 7,9 42,9 6,6
246 Overige chemische pr. 1996 59,2 0,0 10,2 0,1 2,6 1,6 6,6 32,0 6,0
246 Overige chemische pr. 1997 96,5 0,0 12,5 2,6 6,3 2,5 8,8 61,1 2,7
246 Overige chemische pr. 1998 90,9 1,3 17,4 1,6 3,4 1,0 9,8 54,2 2,2
246 Overige chemische pr. 1999 129,0 0,4 18,5 0,3 5,0 1,5 22,5 77,6 3,2
25 Rubber- en kunststofverw. industr. 1995 227,9 1,9 27,3 0,8 8,6 4,5 8,7 157,1 19,1
25 Rubber- en kunststofverw. industr. 1996 302,1 2,8 50,3 2,5 10,9 7,8 15,3 196,8 15,7
25 Rubber- en kunststofverw. industr. 1997 246,4 2,1 28,5 1,9 9,3 5,3 12,4 169,9 17,0
25 Rubber- en kunststofverw. industr. 1998 313,8 3,3 36,5 1,1 10,1 5,1 16,4 220,1 21,2
25 Rubber- en kunststofverw. industr. 1999 290,2 0,4 54,1 2,3 8,6 5,6 17,0 181,8 20,5
251 Rubberverwerkende industrie 1995 34,1 0,0 8,6 0,5 1,0 0,4 1,0 19,2 3,4
251 Rubberverwerkende industrie 1996 44,3 0,1 3,4 0,0 1,0 0,5 1,7 36,6 1,0
251 Rubberverwerkende industrie 1997 30,4 0,0 1,4 0,2 1,0 0,4 1,8 22,1 3,6
251 Rubberverwerkende industrie 1998 29,8 0,1 1,4 0,0 0,9 0,2 1,4 22,3 3,4
251 Rubberverwerkende industrie 1999 21,6 0,0 1,2 0,1 1,0 0,2 0,9 14,1 4,1
252 Kunststofverwerkende industrie 1995 193,8 1,8 18,7 0,2 7,5 4,1 7,8 137,9 15,7
252 Kunststofverwerkende industrie 1996 257,8 2,7 46,9 2,5 10,0 7,3 13,6 160,2 14,7
252 Kunststofverwerkende industrie 1997 216,0 2,1 27,2 1,7 8,3 4,9 10,6 147,9 13,4
252 Kunststofverwerkende industrie 1998 284,0 3,2 35,1 1,0 9,3 4,9 15,0 197,8 17,7
252 Kunststofverwerkende industrie 1999 268,6 0,4 52,9 2,2 7,6 5,4 16,1 167,8 16,3
26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1995 329,5 6,8 59,2 6,2 13,0 11,4 8,0 205,6 19,2
26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1996 304,3 6,8 47,0 6,7 18,3 21,1 9,7 183,3 11,4
26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1997 308,8 10,3 47,9 6,9 15,2 11,3 12,4 194,9 10,0
26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1998 298,9 8,1 33,8 7,0 22,4 14,6 13,2 184,1 15,7
26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1999 316,0 5,2 40,6 5,2 20,5 15,7 19,3 194,7 14,8
261 Glas- en glasbewerkende industrie 1995 63,1 0,2 6,8 1,3 1,1 0,7 1,3 44,7 7,0
261 Glas- en glasbewerkende industrie 1996 69,4 0,1 10,3 0,2 2,4 2,3 2,6 49,9 1,6
261 Glas- en glasbewerkende industrie 1997 81,2 0,3 7,5 0,0 1,2 0,8 3,1 66,8 1,5
261 Glas- en glasbewerkende industrie 1998 48,0 2,5 1,9 0,1 1,4 0,6 3,1 35,1 3,3
261 Glas- en glasbewerkende industrie 1999 65,5 0,0 5,6 0,0 1,7 0,5 7,1 49,0 1,5
26* Keramische productenindustrie 1995 21,3 0,0 1,9 0,0 0,3 0,2 0,8 14,3 3,7
26* Keramische productenindustrie 1996 12,7 0,0 2,5 0,0 0,8 0,7 1,1 6,4 1,1
26* Keramische productenindustrie 1997 8,3 0,0 1,0 0,1 0,5 0,3 0,9 4,7 1,0
26* Keramische productenindustrie 1998 9,6 0,2 1,0 0,1 0,5 0,2 0,6 5,9 1,2
26* Keramische productenindustrie 1999 13,0 0,0 0,5 0,1 0,3 0,1 1,4 8,8 1,7
264 Industr. v. keramische bouwmater. 1995 53,2 3,0 19,5 0,5 0,3 1,5 0,5 26,4 1,5
264 Industr. v. keramische bouwmater. 1996 43,2 2,2 4,4 1,3 0,7 1,2 0,3 32,3 0,8
264 Industr. v. keramische bouwmater. 1997 36,2 1,2 6,4 1,1 0,4 0,9 1,5 23,6 1,2
264 Industr. v. keramische bouwmater. 1998 21,4 0,3 2,5 0,9 0,9 1,3 0,7 14,0 0,8
264 Industr. v. keramische bouwmater. 1999 33,4 0,6 6,1 0,3 0,9 1,6 0,5 22,0 1,5
26* Cement, kalk, gips, niet-metaalh. 1995 77,9 0,2 11,3 0,2 1,6 1,9 2,3 59,1 1,2
26* Cement, kalk, gips, niet-metaalh. 1996 44,7 1,3 4,9 0,6 2,0 3,6 1,1 29,0 2,2
26* Cement, kalk, gips, niet-metaalh. 1997 41,7 2,6 6,1 0,6 1,7 2,9 1,7 24,6 1,4
26* Cement, kalk, gips, niet-metaalh. 1998 74,2 0,5 6,9 1,8 1,7 4,5 2,1 54,6 2,1
26* Cement, kalk, gips, niet-metaalh. 1999 63,7 0,7 5,4 0,5 1,9 6,1 3,1 44,5 1,5
266 Beton-, cement-, gipsproductenind. 1995 113,0 3,4 19,6 4,1 9,4 7,1 3,0 60,7 5,5
266 Beton-, cement-, gipsproductenind. 1996 132,8 3,0 24,6 4,6 12,2 13,2 4,4 65,2 5,6
266 Beton-, cement-, gipsproductenind. 1997 140,4 6,2 27,0 5,0 11,2 6,3 5,2 74,7 4,9
266 Beton-, cement-, gipsproductenind. 1998 143,9 4,6 21,2 4,1 18,0 8,0 6,4 73,4 8,1
266 Beton-, cement-, gipsproductenind. 1999 138,3 3,8 22,6 4,2 15,2 7,4 7,2 69,6 8,3
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven 1995 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven 1996 1,4 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,5 0,0
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven 1997 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,5 0,1
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven 1998 1,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 0,2
267 Natuursteenbewerkingsbedrijven 1999 2,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,9 0,2
27 Basismetaalindustrie 1995 162,1 0,5 13,1 1,7 4,5 6,3 10,2 121,2 4,7
27 Basismetaalindustrie 1996 219,9 1,8 21,3 24,1 3,6 3,3 10,6 150,1 5,0
27 Basismetaalindustrie 1997 222,4 0,2 17,7 9,3 4,4 3,4 11,3 169,5 6,5
27 Basismetaalindustrie 1998 293,2 0,9 30,8 15,1 3,6 7,4 10,3 221,4 3,9
27 Basismetaalindustrie 1999 250,2 0,0 50,8 1,0 6,6 10,6 8,0 165,5 7,6
27* IJzer-, staal-, ferro-leger en ov. 1995 82,2 0,0 3,5 1,3 1,5 3,8 6,2 65,1 0,9
27* IJzer-, staal-, ferro-leger en ov. 1996 118,3 0,0 12,6 16,7 1,8 1,4 4,6 81,0 0,1
27* IJzer-, staal-, ferro-leger en ov. 1997 84,0 0,0 10,2 2,2 1,9 0,5 5,7 62,2 1,3
27* IJzer-, staal-, ferro-leger en ov. 1998 123,7 0,2 19,7 1,1 0,9 3,6 4,5 92,8 0,9
27* IJzer-, staal-, ferro-leger en ov. 1999 87,4 0,0 42,1 0,5 1,9 5,9 2,6 33,5 1,0
274 Non-ferrometaalindustrie 1995 48,4 0,1 3,4 0,0 1,9 2,0 2,0 35,9 2,9
274 Non-ferrometaalindustrie 1996 79,8 1,6 5,4 7,4 1,2 1,3 5,0 54,5 3,6
274 Non-ferrometaalindustrie 1997 115,1 0,0 5,4 7,0 1,8 2,5 4,1 89,9 4,2
274 Non-ferrometaalindustrie 1998 137,6 0,0 8,4 13,9 2,0 3,1 4,0 104,6 1,6
274 Non-ferrometaalindustrie 1999 136,2 0,0 5,3 0,5 3,8 2,2 4,1 114,7 5,6
275 Metaalgieterijen 1995 31,5 0,4 6,1 0,3 1,1 0,5 2,0 20,1 1,0
275 Metaalgieterijen 1996 21,8 0,2 3,4 0,1 0,6 0,6 1,0 14,7 1,3
275 Metaalgieterijen 1997 23,3 0,2 2,1 0,1 0,7 0,4 1,4 17,3 1,1
275 Metaalgieterijen 1998 31,9 0,6 2,6 0,0 0,7 0,7 1,6 24,1 1,4
275 Metaalgieterijen 1999 26,6 0,0 3,4 0,0 1,0 2,5 1,3 17,3 1,1
28 Metaalproductenindustrie 1995 312,6 7,1 51,7 2,7 32,9 11,3 22,4 168,8 15,7
28 Metaalproductenindustrie 1996 338,2 5,1 69,6 0,9 24,8 9,3 20,3 186,1 22,0
28 Metaalproductenindustrie 1997 377,3 8,5 60,9 1,1 27,3 11,4 22,2 211,0 34,9
28 Metaalproductenindustrie 1998 427,0 8,7 68,2 1,3 30,2 9,6 37,5 238,5 33,1
28 Metaalproductenindustrie 1999 419,3 5,7 65,2 1,7 31,9 9,5 38,3 241,3 25,8
281 Constructiewerken 1995 76,2 1,5 12,1 0,9 15,3 4,9 7,3 30,4 3,8
281 Constructiewerken 1996 94,3 0,8 24,1 0,2 12,2 4,1 7,5 39,9 5,5
281 Constructiewerken 1997 122,3 6,5 28,2 0,4 13,9 5,9 8,8 49,9 8,6
281 Constructiewerken 1998 141,7 4,1 33,6 1,0 16,7 3,9 15,4 59,1 7,8
281 Constructiewerken 1999 136,7 3,4 28,2 0,9 17,7 3,9 14,6 59,2 8,8
282* Tankbouw; CV-ketel-, -rad.indus. 1995 33,0 0,2 4,1 0,4 4,9 1,1 3,4 16,9 2,0
282* Tankbouw; CV-ketel-, -rad.indus. 1996 30,9 0,5 5,0 0,0 2,7 0,5 3,1 14,6 4,4
282* Tankbouw; CV-ketel-, -rad.indus. 1997 53,5 0,0 5,8 0,0 2,3 2,0 3,2 33,8 6,3
282* Tankbouw; CV-ketel-, -rad.indus. 1998 32,4 0,0 3,9 0,0 1,5 0,6 4,2 16,8 5,3
282* Tankbouw; CV-ketel-, -rad.indus. 1999 38,2 0,0 5,2 0,1 1,9 0,4 5,4 23,0 2,3
284 Smeed-, pers-, stamp-, profielwals 1995 50,7 2,7 11,3 0,5 1,6 1,8 2,9 27,1 2,8
284 Smeed-, pers-, stamp-, profielwals 1996 66,8 1,6 16,9 0,1 1,7 1,6 2,6 37,1 5,1
284 Smeed-, pers-, stamp-, profielwals 1997 44,3 0,6 5,3 0,3 1,3 1,0 1,7 23,2 11,1
284 Smeed-, pers-, stamp-, profielwals 1998 52,2 1,7 8,0 0,0 1,5 2,1 3,7 29,2 5,9
284 Smeed-, pers-, stamp-, profielwals 1999 47,4 1,4 8,0 0,4 1,7 1,3 3,5 29,0 2,1
285 Oppervl.beh.; ov. Metaalbewerking 1995 46,4 1,0 4,7 0,2 3,6 1,0 1,6 31,7 2,5
285 Oppervl.beh.; ov. Metaalbewerking 1996 60,3 0,8 15,4 0,4 2,9 1,4 2,3 35,0 2,2
285 Oppervl.beh.; ov. Metaalbewerking 1997 56,8 0,4 9,5 0,2 3,9 0,9 1,7 37,3 2,9
285 Oppervl.beh.; ov. Metaalbewerking 1998 73,3 1,8 9,7 0,2 4,5 1,6 5,1 43,4 7,0
285 Oppervl.beh.; ov. Metaalbewerking 1999 67,5 0,3 7,4 0,1 4,9 2,4 3,6 44,4 4,4
286 Bestek, gereedsch., hang/sluitwerk 1995 29,5 0,1 6,4 0,1 2,2 0,4 2,1 17,0 1,3
286 Bestek, gereedsch., hang/sluitwerk 1996 23,3 0,0 1,3 0,0 1,6 0,5 1,7 16,5 1,7
286 Bestek, gereedsch., hang/sluitwerk 1997 20,1 0,0 1,4 0,0 1,6 0,2 1,6 14,3 1,0
286 Bestek, gereedsch., hang/sluitwerk 1998 31,3 0,9 2,7 0,0 1,4 0,3 2,9 21,2 1,8
286 Bestek, gereedsch., hang/sluitwerk 1999 32,8 0,0 7,4 0,0 1,6 0,2 3,5 17,8 2,3
287 Overige metaalproductenindustrie 1995 76,8 1,6 13,1 0,6 5,4 2,0 5,1 45,6 3,3
287 Overige metaalproductenindustrie 1996 62,6 1,5 6,8 0,2 3,7 1,2 3,2 43,0 3,0
287 Overige metaalproductenindustrie 1997 80,1 0,9 10,8 0,2 4,3 1,5 5,0 52,4 5,0
287 Overige metaalproductenindustrie 1998 96,2 0,1 10,3 0,1 4,5 1,1 6,2 68,7 5,1
287 Overige metaalproductenindustrie 1999 96,7 0,7 9,0 0,2 4,0 1,3 7,6 67,9 5,9
29 Machine- en apparatenindustrie 1995 287,3 6,9 58,8 0,5 31,0 5,4 35,0 129,6 20,1
29 Machine- en apparatenindustrie 1996 380,9 5,0 93,4 1,9 40,3 6,3 40,7 175,3 18,2
29 Machine- en apparatenindustrie 1997 355,4 13,1 78,4 4,1 34,0 5,3 46,3 147,3 27,0
29 Machine- en apparatenindustrie 1998 436,2 13,9 82,5 2,4 31,0 5,0 77,0 192,2 32,2
29 Machine- en apparatenindustrie 1999 418,9 3,9 58,0 1,6 35,7 5,5 60,6 225,5 28,1
291 Motoren-, pompen-, appendage-ind. 1995 60,3 2,4 18,7 0,0 3,5 0,9 6,3 23,5 5,0
291 Motoren-, pompen-, appendage-ind. 1996 99,6 0,2 28,4 0,4 5,4 0,7 8,1 54,1 2,3
291 Motoren-, pompen-, appendage-ind. 1997 84,5 10,3 12,3 3,5 5,4 1,1 7,6 36,3 8,1
291 Motoren-, pompen-, appendage-ind. 1998 84,9 0,5 13,7 2,0 4,1 1,0 11,7 44,9 7,1
291 Motoren-, pompen-, appendage-ind. 1999 61,8 1,1 5,9 0,0 5,6 0,9 5,8 38,9 3,5
292 Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 1995 88,3 1,9 12,9 0,2 14,4 3,0 12,2 37,3 6,5
292 Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 1996 117,3 2,9 29,7 0,5 19,9 2,4 14,2 40,7 6,9
292 Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 1997 105,7 1,7 21,2 0,2 16,7 1,6 12,4 43,3 8,6
292 Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 1998 138,8 2,0 24,3 0,2 15,4 2,0 18,2 63,0 13,7
292 Ind. v. ov. mach. v. alg. gebruik 1999 102,9 1,4 11,0 1,2 18,1 1,9 17,7 41,9 9,8
293 Landbouwmachine- en -werktuigenind 1995 16,5 0,7 2,3 0,0 2,4 0,3 1,5 8,2 1,2
293 Landbouwmachine- en -werktuigenind 1996 15,7 0,0 3,7 0,1 2,1 0,5 1,4 6,9 0,9
293 Landbouwmachine- en -werktuigenind 1997 17,5 0,0 5,8 0,2 2,0 1,0 1,6 6,1 0,8
293 Landbouwmachine- en -werktuigenind 1998 19,3 1,5 2,4 0,1 2,3 0,6 1,5 9,1 1,8
293 Landbouwmachine- en -werktuigenind 1999 18,6 0,1 3,5 0,2 3,1 0,6 3,5 6,4 1,1
294 Gereedschapswerktuigenindustrie 1995 10,1 0,0 1,1 0,0 0,6 0,1 1,2 6,6 0,5
294 Gereedschapswerktuigenindustrie 1996 13,8 0,4 3,8 0,0 1,5 0,1 1,2 6,4 0,4
294 Gereedschapswerktuigenindustrie 1997 9,2 0,3 1,1 0,0 0,5 0,1 1,1 5,5 0,7
294 Gereedschapswerktuigenindustrie 1998 10,8 0,0 0,9 0,0 0,5 0,2 1,5 7,3 0,3
294 Gereedschapswerktuigenindustrie 1999 6,2 0,0 0,5 0,0 0,7 0,4 1,8 2,5 0,3
295 Industrie voor ov. machines 1995 90,9 1,9 14,8 0,1 9,4 1,0 12,9 44,3 6,4
295 Industrie voor ov. machines 1996 119,1 1,4 24,1 0,9 10,3 2,4 14,9 58,8 6,4
295 Industrie voor ov. machines 1997 122,8 0,7 33,8 0,1 8,8 1,2 22,4 49,1 6,7
295 Industrie voor ov. machines 1998 170,4 9,8 38,6 0,0 7,6 1,0 42,2 62,7 8,4
295 Industrie voor ov. machines 1999 214,9 1,3 31,3 0,1 7,6 1,6 30,4 131,8 10,8
296* Wapens en munitie, huish. app. 1995 21,1 0,1 9,0 0,0 0,6 0,1 0,9 9,8 0,5
296* Wapens en munitie, huish. app. 1996 15,5 0,0 3,7 0,0 1,1 0,2 0,8 8,3 1,3
296* Wapens en munitie, huish. app. 1997 15,6 0,0 4,1 0,0 0,8 0,2 1,3 6,9 2,1
296* Wapens en munitie, huish. app. 1998 11,8 0,0 2,7 0,0 1,0 0,1 1,8 5,2 1,0
296* Wapens en munitie, huish. app. 1999 14,6 0,0 5,7 0,0 0,6 0,2 1,5 4,0 2,6
30 Kantoormach.- en computerindustrie 1995 46,7 0,4 7,7 0,0 2,6 1,3 4,9 26,0 3,8
30 Kantoormach.- en computerindustrie 1996 51,6 0,4 10,4 0,4 0,9 1,0 5,6 30,9 2,1
30 Kantoormach.- en computerindustrie 1997 53,1 0,0 8,3 0,0 1,0 1,2 7,9 31,1 3,5
30 Kantoormach.- en computerindustrie 1998 76,3 0,4 18,2 0,0 2,3 0,8 9,9 43,1 1,5
30 Kantoormach.- en computerindustrie 1999 45,9 0,2 13,1 0,1 1,5 0,4 6,8 21,7 2,3
31 Overige elektr. machines en app. 1995 100,6 1,6 14,9 0,6 7,0 1,0 7,6 60,9 6,9
31 Overige elektr. machines en app. 1996 96,1 0,6 12,5 0,3 7,3 1,3 8,4 59,2 6,4
31 Overige elektr. machines en app. 1997 98,3 0,2 11,7 0,7 7,4 1,7 10,3 56,7 9,7
31 Overige elektr. machines en app. 1998 161,8 1,4 52,8 0,4 6,0 1,2 14,3 73,7 12,0
31 Overige elektr. machines en app. 1999 147,8 0,3 21,6 0,3 10,7 6,5 12,6 86,5 9,3
311 El.motor.-, generator.-, trafo-ind 1995 5,8 0,0 0,9 0,1 0,9 0,2 1,0 1,8 0,8
311 El.motor.-, generator.-, trafo-ind 1996 8,3 0,1 2,1 0,0 0,9 0,1 1,0 3,4 0,6
311 El.motor.-, generator.-, trafo-ind 1997 12,0 0,1 0,3 0,0 0,8 0,4 1,2 8,5 0,6
311 El.motor.-, generator.-, trafo-ind 1998 11,5 0,5 2,1 0,1 1,1 0,3 2,0 4,4 0,9
311 El.motor.-, generator.-, trafo-ind 1999 20,0 0,0 4,7 0,0 2,3 0,5 1,6 10,3 0,7
312 Elektr. schakel-, verdeelinr.ind. 1995 38,2 0,3 4,9 0,1 2,6 0,1 4,0 23,9 2,3
312 Elektr. schakel-, verdeelinr.ind. 1996 33,8 0,0 1,5 0,0 2,0 0,2 4,3 23,6 2,3
312 Elektr. schakel-, verdeelinr.ind. 1997 36,6 0,0 5,2 0,2 2,8 0,5 5,2 18,2 4,5
312 Elektr. schakel-, verdeelinr.ind. 1998 68,4 0,0 25,9 0,0 2,0 0,2 8,1 26,8 5,3
312 Elektr. schakel-, verdeelinr.ind. 1999 45,5 0,0 5,4 0,1 3,4 0,6 4,1 30,1 1,6
313 Geïsoleerde draad- en kabelind. 1995 27,2 0,6 1,4 0,4 0,6 0,5 0,8 21,6 1,4
313 Geïsoleerde draad- en kabelind. 1996 22,7 0,2 3,9 0,0 0,8 0,6 0,8 15,5 0,8
313 Geïsoleerde draad- en kabelind. 1997 20,9 0,1 2,1 0,1 1,3 0,5 1,3 13,4 2,1
313 Geïsoleerde draad- en kabelind. 1998 25,4 0,0 2,1 0,1 0,4 0,4 0,8 19,2 2,4
313 Geïsoleerde draad- en kabelind. 1999 22,2 0,0 1,3 0,0 1,1 1,2 2,4 12,9 3,3
31* Accu, el. app., med. app., ed ind. 1995 4,0 0,0 0,1 0,0 1,9 0,0 0,2 1,8 0,1
31* Accu, el. app., med. app., ed ind. 1996 11,1 0,0 1,8 0,0 1,6 0,1 0,7 5,6 1,3
31* Accu, el. app., med. app., ed ind. 1997 4,8 0,1 0,4 0,0 1,3 0,0 0,6 2,1 0,3
31* Accu, el. app., med. app., ed ind. 1998 7,1 0,0 1,1 0,0 0,8 0,1 1,0 2,9 1,1
31* Accu, el. app., med. app., ed ind. 1999 6,4 0,0 0,5 0,0 1,5 0,1 1,3 1,5 1,5
316 Overige elektr. benodigdheden 1995 25,4 0,7 7,6 0,1 1,1 0,2 1,5 11,8 2,5
316 Overige elektr. benodigdheden 1996 20,1 0,3 3,2 0,3 2,0 0,2 1,6 11,1 1,4
316 Overige elektr. benodigdheden 1997 24,1 0,0 3,6 0,3 1,3 0,3 2,1 14,4 2,1
316 Overige elektr. benodigdheden 1998 49,5 0,9 21,5 0,1 1,7 0,2 2,4 20,3 2,3
316 Overige elektr. benodigdheden 1999 53,7 0,2 9,8 0,0 2,5 4,0 3,3 31,7 2,1
32 Audio-, video-, telecomapp. ind. 1995 312,8 0,0 26,0 0,7 8,3 2,3 34,6 225,0 15,9
32 Audio-, video-, telecomapp. ind. 1996 649,2 2,7 68,4 1,0 10,3 2,4 40,4 503,7 20,4
32 Audio-, video-, telecomapp. ind. 1997 396,4 0,2 63,4 0,4 10,2 1,9 25,1 274,6 20,8
32 Audio-, video-, telecomapp. ind. 1998 389,5 0,3 36,8 1,0 9,9 1,9 31,5 297,5 10,5
32 Audio-, video-, telecomapp. ind. 1999 410,7 0,1 59,9 0,9 24,5 1,1 32,3 282,7 9,2
33 Medische en optische app. ind. 1995 69,8 0,5 11,6 2,9 4,8 0,2 9,4 35,1 5,3
33 Medische en optische app. ind. 1996 101,8 2,4 28,0 0,1 7,0 0,5 21,2 37,6 5,0
33 Medische en optische app. ind. 1997 78,6 0,1 13,3 0,0 6,2 0,5 14,3 39,9 4,1
33 Medische en optische app. ind. 1998 75,2 1,0 13,3 0,0 5,9 0,4 14,3 36,2 4,1
33 Medische en optische app. ind. 1999 93,1 2,4 22,9 0,2 9,7 0,9 18,4 34,4 4,3
331 Medische en orthopedische app. 1995 21,3 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0 1,5 12,0 1,8
331 Medische en orthopedische app. 1996 38,0 0,3 12,3 0,0 3,3 0,4 6,4 13,1 2,1
331 Medische en orthopedische app. 1997 33,4 0,0 8,0 0,0 1,7 0,1 3,7 18,0 2,0
331 Medische en orthopedische app. 1998 25,3 1,0 4,5 0,0 2,0 0,0 3,1 12,8 1,9
331 Medische en orthopedische app. 1999 25,1 0,2 4,3 0,1 3,0 0,3 6,2 9,5 1,4
332 Meet-, regel-, en controle app. 1995 33,2 0,5 6,3 0,0 2,4 0,2 7,4 15,0 1,5
332 Meet-, regel-, en controle app. 1996 41,7 2,0 8,5 0,0 3,0 0,1 12,9 12,8 2,3
332 Meet-, regel-, en controle app. 1997 28,2 0,0 2,9 0,0 3,5 0,3 8,8 11,3 1,5
332 Meet-, regel-, en controle app. 1998 37,8 0,0 7,0 0,0 2,8 0,3 9,3 17,1 1,4
332 Meet-, regel-, en controle app. 1999 48,6 2,0 14,7 0,1 3,9 0,4 9,2 16,3 2,1
33* Bewakings-,foto-,filmapp., uurwerk 1995 15,3 0,0 1,3 2,9 0,5 0,0 0,5 8,2 2,0
33* Bewakings-,foto-,filmapp., uurwerk 1996 22,1 0,0 7,3 0,0 0,7 0,1 1,9 11,6 0,6
33* Bewakings-,foto-,filmapp., uurwerk 1997 17,0 0,1 2,3 0,0 1,0 0,1 1,9 10,8 0,7
33* Bewakings-,foto-,filmapp., uurwerk 1998 12,2 0,0 1,8 0,0 1,1 0,1 2,0 6,4 0,9
33* Bewakings-,foto-,filmapp., uurwerk 1999 19,3 0,2 3,8 0,0 2,8 0,2 3,0 8,5 0,8
34* Transportmiddelenindustrie 1995 715,1 0,8 70,0 30,5 16,1 11,6 26,5 536,5 23,2
34* Transportmiddelenindustrie 1996 252,9 3,6 40,7 5,7 11,3 11,0 12,3 157,2 11,0
34* Transportmiddelenindustrie 1997 220,5 2,0 53,7 9,1 11,4 6,5 15,4 104,7 17,6
34* Transportmiddelenindustrie 1998 296,3 4,2 55,7 3,9 13,6 11,7 28,0 158,6 20,5
34* Transportmiddelenindustrie 1999 295,9 6,4 83,2 5,0 13,0 8,8 27,3 133,2 18,9
341 Auto's 1995 621,7 0,0 55,3 26,5 4,4 6,3 12,1 498,8 18,4
341 Auto's 1996 139,6 0,0 17,7 2,4 1,4 3,6 3,9 107,3 3,3
341 Auto's 1997 76,7 0,0 14,3 0,5 1,5 4,0 4,6 42,8 9,0
341 Auto's 1998 151,2 0,1 18,6 1,1 3,5 7,6 9,0 97,1 14,2
341 Auto's 1999 89,6 0,2 14,4 1,2 0,8 5,0 9,5 49,3 9,2
342 Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 1995 15,3 0,2 1,7 0,4 4,9 0,8 1,6 4,6 1,1
342 Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 1996 15,2 0,0 2,0 0,0 3,3 0,2 2,2 6,3 1,2
342 Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 1997 26,5 1,0 11,7 0,9 4,1 0,4 2,5 4,9 1,1
342 Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 1998 18,9 0,3 5,9 0,5 3,3 0,5 2,0 4,6 1,9
342 Carr.-, aanhangw.-, opleggerindus. 1999 40,7 1,2 18,6 0,7 5,1 0,7 3,6 8,5 2,1
343 Auto-onderdelenind (excl. elektr.) 1995 20,4 0,0 1,0 0,2 1,3 0,8 2,1 13,8 1,1
343 Auto-onderdelenind (excl. elektr.) 1996 34,3 0,0 5,4 0,5 0,7 0,5 2,0 21,5 3,8
343 Auto-onderdelenind (excl. elektr.) 1997 25,0 0,1 1,5 0,0 0,4 0,4 1,2 19,6 1,7
343 Auto-onderdelenind (excl. elektr.) 1998 46,7 0,0 10,1 0,0 0,9 0,3 3,9 30,1 1,3
343 Auto-onderdelenind (excl. elektr.) 1999 65,9 0,1 12,7 0,3 1,2 0,3 2,6 46,6 2,1
351 Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 1995 41,5 0,6 10,4 3,4 3,9 3,3 4,1 13,6 2,2
351 Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 1996 46,1 2,4 13,0 2,8 3,8 6,5 2,9 12,7 2,0
351 Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 1997 57,0 0,6 10,5 7,7 4,0 1,6 3,8 25,4 3,4
351 Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 1998 50,5 3,1 17,1 2,3 4,3 2,9 3,1 15,3 2,3
351 Scheepsbouw en -reparatiebedrijven 1999 45,5 3,0 4,9 2,8 3,9 2,5 5,6 18,2 4,4
352* Spoormat., vliegt., ov. tr.midd. 1995 8,9 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 5,9 2,2 0,1
352* Spoormat., vliegt., ov. tr.midd. 1996 10,7 1,2 1,8 0,0 1,0 0,1 0,7 5,5 0,2
352* Spoormat., vliegt., ov. tr.midd. 1997 29,0 0,0 14,3 0,0 0,8 0,0 2,9 9,3 1,6
352* Spoormat., vliegt., ov. tr.midd. 1998 20,5 0,4 2,8 0,0 0,5 0,0 9,0 7,2 0,5
352* Spoormat., vliegt., ov. tr.midd. 1999 43,7 0,0 30,7 0,0 0,6 0,2 5,1 6,3 0,8
354 Fietsen-, motor- en bromfietsenind 1995 7,2 0,0 1,4 0,0 1,1 0,2 0,6 3,4 0,4
354 Fietsen-, motor- en bromfietsenind 1996 7,2 0,0 0,8 0,0 1,2 0,1 0,6 4,0 0,5
354 Fietsen-, motor- en bromfietsenind 1997 6,3 0,3 1,3 0,0 0,6 0,1 0,4 2,8 0,8
354 Fietsen-, motor- en bromfietsenind 1998 8,4 0,3 1,2 0,0 1,0 0,2 1,0 4,3 0,3
354 Fietsen-, motor- en bromfietsenind 1999 10,6 1,8 1,9 0,0 1,4 0,1 0,9 4,4 0,2
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1995 167,4 4,3 42,1 1,4 13,6 5,5 13,5 72,2 14,6
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1996 141,3 3,7 19,6 1,5 8,8 3,4 15,0 76,1 13,3
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1997 221,7 5,0 64,3 1,7 17,4 4,1 19,7 95,7 13,8
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1998 228,2 2,9 60,6 1,7 21,7 3,4 19,1 99,5 19,3
36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1999 273,4 9,3 73,1 1,6 24,5 7,2 27,6 113,4 16,7
361 Meubel- en matrassenindustrie 1995 61,2 0,7 10,2 0,1 6,1 3,0 4,5 30,6 6,0
361 Meubel- en matrassenindustrie 1996 71,0 3,5 13,7 0,3 7,3 1,9 5,7 34,2 4,4
361 Meubel- en matrassenindustrie 1997 75,9 2,1 16,9 0,2 7,6 1,2 6,6 37,7 3,6
361 Meubel- en matrassenindustrie 1998 97,4 0,7 23,9 0,0 9,3 1,8 8,1 43,6 10,1
361 Meubel- en matrassenindustrie 1999 135,5 5,6 40,3 0,5 13,5 4,3 11,3 52,3 7,9
362 Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 1995 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2
362 Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 1996 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0
362 Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 1997 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 0,1
362 Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 1998 7,2 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 5,1 1,0
362 Sieradenind. e.d. (excl. imitatie) 1999 8,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 7,4 0,2
363* Muziekinstrumenten en overige 1995 103,9 3,6 31,4 1,3 7,4 2,5 8,8 40,7 8,2
363* Muziekinstrumenten en overige 1996 66,4 0,1 5,6 1,2 1,4 1,5 8,8 40,3 7,4
363* Muziekinstrumenten en overige 1997 142,6 2,9 47,1 1,6 9,5 2,9 12,7 56,2 9,8
363* Muziekinstrumenten en overige 1998 120,8 1,9 36,0 1,6 12,2 1,6 10,3 49,1 8,1
363* Muziekinstrumenten en overige 1999 127,6 3,7 32,5 1,1 10,6 2,8 15,4 53,1 8,4
364* Sportart., spellen en speelg. 1995 1,5 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,3
364* Sportart., spellen en speelg. 1996 1,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 1,2 0,3
364* Sportart., spellen en speelg. 1997 1,6 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2 0,6 0,2
364* Sportart., spellen en speelg. 1998 2,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 1,7 0,2
364* Sportart., spellen en speelg. 1999 1,9 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,4 0,6 0,2
37 Voorbereiding tot recycling 1995 3,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 2,9 0,1
37 Voorbereiding tot recycling 1996 14,6 0,1 4,3 0,0 2,9 0,4 0,0 4,7 2,1
37 Voorbereiding tot recycling 1997 25,9 3,4 3,3 0,0 4,1 1,1 0,0 12,3 1,8
37 Voorbereiding tot recycling 1998 42,7 8,1 4,8 0,1 1,9 0,9 0,0 24,9 1,9
37 Voorbereiding tot recycling 1999 30,8 4,0 4,7 0,0 6,2 0,6 0,0 12,6 2,6
40 Productie en distr. energie en gas 1995 1.887,9 11,5 217,1 817,5 17,1 1,0 24,6 781,6 17,4
40 Productie en distr. energie en gas 1996 3.137,8 12,4 279,0 942,1 12,6 0,9 39,6 1.829,5 21,6
40 Productie en distr. energie en gas 1997 1.595,9 4,8 88,6 728,9 13,8 0,3 48,0 676,0 35,4
40 Productie en distr. energie en gas 1998 1.386,8 0,7 58,2 711,1 19,0 0,7 48,1 525,8 23,2
40 Productie en distr. energie en gas 1999 1.428,6 5,8 56,7 436,1 11,4 0,3 36,1 829,8 52,4
40* Nutsbedrijven 1995 2.287,1 22,1 260,2 1.084,3 21,4 1,1 38,3 828,2 31,4
40* Nutsbedrijven 1996 3.504,2 37,6 339,0 1.143,6 17,8 1,5 52,8 1.875,4 36,6
40* Nutsbedrijven 1997 1.952,8 18,8 140,8 932,1 18,7 0,8 64,2 730,0 47,5
40* Nutsbedrijven 1998 1.773,2 8,2 126,1 931,8 23,7 2,0 67,3 582,8 31,3
40* Nutsbedrijven 1999 1.901,9 8,1 151,3 664,2 17,5 0,5 48,2 937,3 74,9
41 Winning en distributie van water 1995 399,2 10,6 43,1 266,8 4,2 0,2 13,7 46,6 14,0
41 Winning en distributie van water 1996 366,4 25,2 60,0 201,4 5,2 0,5 13,2 45,9 14,9
41 Winning en distributie van water 1997 356,9 14,0 52,2 203,2 4,9 0,5 16,2 54,0 12,0
41 Winning en distributie van water 1998 386,4 7,5 67,9 220,7 4,7 1,3 19,2 56,9 8,1
41 Winning en distributie van water 1999 473,3 2,3 94,6 228,1 6,0 0,1 12,1 107,5 22,5
45 Bouwnijverheid 1995 626,3 19,6 77,0 22,9 161,1 25,7 42,1 201,8 76,1
45 Bouwnijverheid 1996 865,7 18,5 94,1 101,7 222,6 24,6 49,2 285,0 70,1
45 Bouwnijverheid 1997 910,8 21,1 103,1 25,5 191,0 31,4 67,5 388,9 82,3
45 Bouwnijverheid 1998 867,3 21,1 85,5 27,9 203,8 31,0 76,8 322,3 98,9
45 Bouwnijverheid 1999 1.287,1 26,5 130,9 5,4 392,7 41,4 96,0 486,7 107,5
451 Bouwrijp maken van terreinen 1995 34,5 1,5 2,1 1,0 4,8 2,6 0,5 18,1 3,9
451 Bouwrijp maken van terreinen 1996 49,5 0,5 1,5 0,0 7,6 1,3 0,4 33,3 4,8
451 Bouwrijp maken van terreinen 1997 25,5 0,6 0,8 0,0 5,9 2,9 0,2 13,8 1,3
451 Bouwrijp maken van terreinen 1998 50,8 3,7 1,3 1,0 9,0 2,6 0,6 29,3 3,4
451 Bouwrijp maken van terreinen 1999 53,4 1,5 0,8 0,5 10,2 2,5 0,5 30,7 6,7
452 B&U-bouw; GWW-bouw 1995 417,8 14,4 52,2 20,3 99,9 17,1 23,5 147,2 43,2
452 B&U-bouw; GWW-bouw 1996 561,5 15,8 51,4 100,1 128,1 17,9 23,4 180,7 44,2
452 B&U-bouw; GWW-bouw 1997 632,3 17,2 69,7 23,4 115,5 17,7 38,4 300,0 50,5
452 B&U-bouw; GWW-bouw 1998 517,9 13,4 51,2 25,4 115,9 23,5 43,2 189,9 55,4
452 B&U-bouw; GWW-bouw 1999 759,0 15,7 60,6 3,7 277,9 29,5 52,0 256,5 63,1
453 Bouwinstallatiebedrijven 1995 101,7 2,5 16,6 1,6 34,0 3,2 16,1 12,5 15,2
453 Bouwinstallatiebedrijven 1996 157,1 1,8 30,4 1,2 59,7 2,2 23,5 24,7 13,7
453 Bouwinstallatiebedrijven 1997 135,5 2,4 21,6 0,3 43,6 1,4 26,5 20,9 18,9
453 Bouwinstallatiebedrijven 1998 171,7 3,2 25,7 0,6 44,2 1,7 28,7 41,7 25,9
453 Bouwinstallatiebedrijven 1999 226,0 6,0 54,0 0,5 50,0 6,0 26,0 62,2 21,3
454 Afwerken van gebouwen 1995 30,7 0,9 5,7 0,0 12,7 1,6 1,6 5,2 2,9
454 Afwerken van gebouwen 1996 43,9 0,4 10,1 0,0 15,1 1,9 1,5 12,6 2,4
454 Afwerken van gebouwen 1997 39,8 0,9 9,7 1,6 12,8 1,2 1,6 5,5 6,6
454 Afwerken van gebouwen 1998 44,0 0,0 6,5 0,1 19,2 2,3 3,2 6,9 5,6
454 Afwerken van gebouwen 1999 99,5 0,7 7,3 0,7 21,2 2,1 13,6 42,2 11,7
455 Verhuur bouw-,sloopmach. met pers. 1995 41,6 0,3 0,4 0,0 9,7 1,2 0,4 18,7 10,8
455 Verhuur bouw-,sloopmach. met pers. 1996 53,8 0,0 0,8 0,3 12,1 1,4 0,5 33,7 5,0
455 Verhuur bouw-,sloopmach. met pers. 1997 77,7 0,0 1,4 0,2 13,3 8,2 0,8 48,7 5,1
455 Verhuur bouw-,sloopmach. met pers. 1998 83,0 0,7 0,8 0,8 15,5 0,9 1,1 54,5 8,6
455 Verhuur bouw-,sloopmach. met pers. 1999 149,2 2,5 8,2 0,0 33,4 1,3 3,9 95,1 4,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft inzicht in de statistische uitkomsten van alle
productiebedrijven met 20 of meer personeelsleden op de loonlijst.

Gegevens beschikbaar van 1995-1999.

Toelichting onderwerpen

Totaal investeringen
Grond en terreinen
Deze post omvat de aan- of verkoop van grond en terreinen. Grondaankopen
voor klei-, zand- en grondaanwinning vallen hieronder. Grondverbetering
valt onder grond-, water- en egenbouwkundige werken. De uitgaven die
onverbrekelijk verbonden zijn aan die voor bedrijfsruimte worden
verantwoord onder de post bedrijfsruimten.
Bedrijfsruimten
Alle bouwwerken, die primair gebruikt worden voor bedrijfsuitoefening of
voor dienstverlening met uitzondering van woningen en militaire gebouwen.
Alle vaste, in de gebouwen aangebrachte installaties voor algemene
voorzieningen, zoals gas, licht, water, verwarming, luchtverversing en
liften behoren tot de gebouwen.
Grond-,water-en wegenbouwkundige werken
Inclusief de waarde van permanente voorzieningen die voor het goed
functioneren van deze werken noodzakelijk zijn, zoals vangrails,
machine-installaties voor het openen en sluiten van bruggen en sluizen,
openbare verlichting en bovenleidingen van spoorbanen.
Ook de uitgaven voor terreinverbetering (draineren, ophogen e.d.) en voor
het bouwrijp maken van gronden zijn in deze post begrepen. Voorbeelden
zijn wegen, parkeerterreinen, distributienetten voor gas, electriciteit en
water, pijpleidingen voor het transport van oliën, chemicaliën en andere
vloeibare of gasvormige stoffen.
Externe vervoermiddelen
Voor het vervoer van personen of goederen over de openbare weg, per rail,
over water of door de lucht. De voertuigen die incidenteel gebruik maken
van de openbare weg, zoals landbouwtractoren, behoren hier niet toe.
Interne transportmiddelen
Transportmiddelen die in principe het bedrijfsterrein niet verlaten of die
stationair zijn opgesteld. (Lieren, takels, kranen, hijs-, hefwerktuigen,
lorries, transport- en stapelinrichtingen, bandsystemen etc.)
Computers en randapparatuur
Elektronische apparaten voor het verwerken van gegevens die door de
gebruiker programmeerbaar zijn, inclusief randapparatuur.
(Exclusief software die begrepen is onder immateriële activa.)
Overige machines, installaties e.d.
Machines enz. die niet behoren tot een ander in deze publicatie
onderscheiden soort. Voorbeelden zijn hydraulische en pneumatische
installaties, gereedschapswerktuigen, filter- en zuiveringsapparatuur,
las- en snijapparatuur, communicatie-, meet- en regelapparatuur.
Overige materiële vaste activa
Kantoor- en andere (bedrijfs)meubelen; rekken en stellingen; silo's,
gashouders en opslagtanks; kratten, containers, pallets en ander
emballagemateriaal; (bedrijfs)kleding, stoffering en textielwaren;
mechanische en niet-mechanische handgereedschappen e.d.