Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Bewerk tabel
Besteedbaar inkomen; inkomensverdelingen van personen en huishoudens
Per gemeente (1 - 1- 1999), COROP-gebied, provincie, landsdeel
1998
Gewijzigd op 02 juli 2004.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Regionale inkomensverdeling 1998, kerncijfers.

Regio's Bevolking en personen met inkomenAantalBevolking (x 1 000) Bevolking en personen met inkomenAantalPersonen met 52 weken inkomen (x 1 000) Bevolking en personen met inkomenAantalIn % van bevolking (%) Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenPer inwoner (1 000 euro) Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer (ab_so_luut) Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenInkomensontwikkeling 1989-1998 (1989=100) Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenPer persoon met 52 weken inkomen (1 000 euro) Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenRangnummer (ab_so_luut) 9 Bevolking en personen met inkomenGemiddeld besteedbaar inkomenInkomensontwikkeling 1989-1998 (1989=100) 10 Naar geslacht / leeftijdAantalMannen met 52 weken inkomen (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantalVrouwen met 52 weken inkomen (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal15-24 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal25-44 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal45-64 jaar (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdAantal65 jaar en ouder (x 1 000) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenMannen met 52 weken inkomen (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomenVrouwen met 52 weken inkomen (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen15-24 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen25-44 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen45-64 jaar (1 000 euro) Naar geslacht / leeftijdGemiddeld besteedbaar inkomen65 jaar en ouder (1 000 euro) AantalActiefTotaal actief (x 1 000) AantalActiefZelfstandige (x 1 000) AantalActiefWerknemer (x 1 000) AantalNiet-actiefTotaal niet-actief (x 1 000) AantalNiet-actiefWerkloosheids- en bijstandsuitkering (x 1 000) AantalNiet-actiefPensioenontvanger (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenAantalTotaal autochtonen/allochtonen (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenAantalAutochtonen (x 1 000) AantalAllochtonenTotaal allochtonen (x 1 000) AantalAllochtonenWesterse landen (x 1 000) AantalAllochtonenNiet-westerse landen (x 1 000) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenTotaal autochtonen/allochtonen (1 000 euro) Autochtonen / AllochtonenGemiddeld besteedbaar inkomenAutochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenTotaal allochtonen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenWesterse landen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenAllochtonenNiet-westerse landen (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActiefTotaal actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActiefZelfstandige (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenActiefWerknemer (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actiefTotaal niet-actief (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actiefWerkloosheids- en bijstandsuitkering (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomenNiet-actiefPensioenontvanger (1 000 euro) HuishoudensledenAantalBevolking (x 1 000) HuishoudensledenAantalIn particuliere huishoudens (x 1 000) HuishoudensledenAantalTweeverdieners (x 1 000) HuishoudensledenAantalEenverdieners (x 1 000) HuishoudensledenAantalInkomenstrekkers (x 1 000) HuishoudensledenGemiddeld besteedbaar inkomenGestandaardiseerd (1 000 euro) HuishoudensledenGemiddeld besteedbaar inkomenInkomenstrekkers (1 000 euro) HuishoudensledenGemiddeld besteedbaar inkomenInkomensontwikkeling 1989 - 1998 (1989=100) Gemiddeld besteedbaar inkomenAantal huishoudensTotaal huishoudens (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomenAantal huishoudensEenpersoonshuishoudens (%) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (%) MeerpersoonshuishoudensMeerpersoonshuishoudensZonder minderjarige kinderen (1 000 euro) MeerpersoonshuishoudensMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (1 000 euro) Aantal huishoudensMeerpersoonshuishoudensMet minderjarige kinderen (%) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenTotaal huishoudens (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenEenpersoonshuishoudens (1 000 euro) Particuliere huishoudensGemiddeld besteedbaar inkomenGestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Huishoudens met 52 weken inkomenTotaal huishoudensTotaal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met 52 weken inkomenTotaal huishoudensMet een laag inkomen (%) Huishoudens met 52 weken inkomenTotaal huishoudensMet landurig laag inkomen (%) Huishoudens met 52 weken inkomenTotaal huishoudensOnder of rond het sociale minimum (%) Huishoudens met 52 weken inkomenEenpersoonshuishoudensHuishoudens (x 1 000) Huishoudens met 52 weken inkomenEenpersoonshuishoudensMet een laag inkomen (%) Huishoudens met 52 weken inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigeHuishoudens (x 1 000) Huishoudens met 52 weken inkomenMeerpersoonshuish. zonder minderjarigeMet een laag inkomen (%) Huishoudens met 52 weken inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigeHuishoudens (x 1 000) Huishoudens met 52 weken inkomenMeerpersoonshuish. met minderjarigeMet een laag inkomen (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomenTotaal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen1e 10% groep (laagste) (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen2e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen3e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen4e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen5e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen6e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen7e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen9e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen8e 10% groep (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomen10e 10% groep (hoogste) (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomenLaagste (40%) (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomenMidden (40%) (%) InkomensverdelingenPersonen met 52 weken inkomenHoogste (20%) (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomenTotaal part. huishoudens met inkomen (x 1 000) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen1e 10% groep (laagste) (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen2e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen3e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen4e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen5e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen6e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen7e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen8e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen9e 10% groep (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomen10e 10% groep (hoogste) (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomenLaagste (40%) (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomenMidden (40%) (%) InkomensverdelingenParticuliere huishoudens met inkomenHoogste (20%) (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomenTotaal huishoudens met inkomen (x 1 000) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen1e 10% groep (laagste) (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen2e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen3e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen4e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen5e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen6e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen7e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen8e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen9e 10% groep (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen10e 10% groep (hoogste) (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen2e - 4e 10% groep (30%) (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen5e - 8e 10% groep (40%) (%) InkomensverdelingenHuishoudens met inkomen9e - 10e 10% groep (20%) (%)
Nederland 15.760,9 10.076,9 63,9 10,0 - 133,5 15,1 - 122,5 5.525,4 4.544,8 740,0 4.241,0 2.982,3 2.106,8 18,2 11,3 8,5 15,8 17,4 12,8 6.589,2 762,5 5.826,7 3.465,7 575,1 2.318,9 10.076,9 8.646,9 1.429,8 863,3 566,5 15,1 15,2 14,2 15,3 12,5 16,6 17,1 16,5 12,2 9,8 13,0 15.760,9 15.296,1 2.381,0 942,5 7.940,7 16,6 19,3 130,0 6.462,1 30,2 40,6 28,6 27,3 29,2 23,9 14,3 16,5 6.347,0 13,9 6,4 9,9 1.888,3 23,6 2.602,1 5,3 1.856,6 16,2 10.076,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 6.462,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 20,0 6.821,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 40,0 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens