Fruitteelt; areaal, rooiing en aanplant appel - en perenbomen, 1992 - 2006

Fruitteelt; areaal, rooiing en aanplant appel - en perenbomen, 1992 - 2006

Rassen Regio's Perioden Areaal (begin seizoen) (ha) Gerooid (ha) Geplant (ha) Saldo aanwas (ha) Areaal (eind seizoen) (ha)
Totaal appelbomen Nederland 2005/'06 9.737 848 673 -175 9.562
Elstar Nederland 2005/'06 4.377 . . -56 4.321
Jonagold Nederland 2005/'06 3.009 . . -271 2.738
Cox's Orange Pippin Nederland 2005/'06 318 . . -48 270
Golden Delicious Nederland 2005/'06 646 . . -72 574
Rode van Boskoop Nederland 2005/'06 606 . . -34 572
Delbarestivale (Delcorf) Nederland 2005/'06 257 . . -11 246
Gala Nederland 2005/'06 . . . . .
Kanzi Nederland 2005/'06 51 . . 141 192
Junami Nederland 2005/'06 26 . . 75 101
Rubens Nederland 2005/'06 31 . . 41 72
Braeburn Nederland 2005/'06 50 . . 10 60
Overige appelrassen Nederland 2005/'06 366 . . 50 416
Totaal perenbomen Nederland 2005/'06 6.692 209 431 222 6.914
Conference Nederland 2005/'06 4.697 . . 376 5.073
Doyenné du Comice Nederland 2005/'06 1.052 . . -22 1.030
Beurré Alexandre Lucas Nederland 2005/'06 251 . . -40 211
Triomphe de Vienne Nederland 2005/'06 178 . . -18 160
Beurré Hardy Nederland 2005/'06 76 . . -9 67
Stoofperen Nederland 2005/'06 319 . . -56 263
Overige perenrassen Nederland 2005/'06 119 . . -9 110
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze Statlinetabel staan gegevens over het areaal aan appel- en
perenbomen in Nederland met uitsplitsing naar ras en naar regio.
Het betreft de volgende gegevens:
- Het areaal aan het begin van een seizoen (1 april);
- Het areaal aan het eind van een seizoen (31 maart);
- Het gerooide areaal;
- Het aangeplante areaal;
- Saldo aanwas = aangeplant areaal minus gerooid areaal (= areaal aan
eind van seizoen minus areaal aan het begin).

De gegevens zijn beschikbaar vanaf het seizoen 1992/'93 t/m 2005/'06.
Verschijningsfrequentie: stopgezet.

In 2003 is besloten om de CBS-enquête 'Rooiing en aanplant appels en
peren' niet meer uit te voeren. Het afschaffen van deze enquête heeft
geen invloed op de beschikbaarheid van de cijfers over het totaalareaal
aan appelbomen resp. perenbomen. Ook de uitsplitsing naar regio levert
geen problemen op, maar de uitsplitsing naar ras wel.
D.w.z. vanaf seizoen 2003/'04 brengt het CBS geen cijfers meer naar
buiten over het gerooide en aangeplante areaal, uitgesplitst naar appel-
en peerras. Per ras blijft het CBS wel cijfers naar buiten brengen over
het areaal aan het begin/eind van het seizoen en de daarmee samenhangende
"saldo aanwas".

Deze tabel is in 2007 stopgezet in verband met het
verschijnen van een nieuwe tabel productie appels en peren. De tabel
productie appels en peren combineert de gegevens van de tabellen
oogstraming appels en peren en areaal appels en peren vanaf 2004.

Toelichting onderwerpen

Areaal (begin seizoen)
Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart.
Gerooid
Met wortel en stam vernietigen.
Geplant
Saldo aanwas
Is gelijk aan "areaal geplant" minus "areaal gerooid".
Is ook gelijk aan "areaal (eind seizoen)" minus "areaal (begin seizoen)".
Areaal (eind seizoen)
Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart.