Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Regio's Fasen Perioden Akkerbouw Oppervlakte akkerbouwgewassen Oppervlakte knol- en wortelgewassen Pootaardappelen op klei (ha) Akkerbouw Oppervlakte akkerbouwgewassen Oppervlakte knol- en wortelgewassen Consumptieaardappelen op klei (ha) Akkerbouw Aantal bedrijven met akkerbouwgewassen Met knol- en wortelgewassen Pootaardappelen op klei (absoluut) Akkerbouw Aantal bedrijven met akkerbouwgewassen Met knol- en wortelgewassen Consumptieaardappelen op klei (absoluut) Tuinbouw open grond Oppervlakte tuinbouw open grond gewassen Oppervlakte kleinfruit (ha) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven met tuinbouw open grond Met kleinfruit (absoluut)
Nederland Totaal landbouw 2004 36.056 50.443 2.146 4.953 532 408
Nederland Biologisch 2004 316 921 62 136 32 42
Nederland In omschakeling 2004 - 35 - 4 - 2
Noord-Nederland Totaal landbouw 2004 14.768 1.929 629 284 28 26
Noord-Nederland Biologisch 2004 35 31 8 10 12 11
Noord-Nederland In omschakeling 2004 - - - - - -
Oost-Nederland Totaal landbouw 2004 9.046 13.324 682 1.133 156 151
Oost-Nederland Biologisch 2004 207 558 30 61 16 17
Oost-Nederland In omschakeling 2004 - 33 - 2 - 1
West-Nederland Totaal landbouw 2004 10.499 27.672 730 2.648 83 101
West-Nederland Biologisch 2004 41 253 19 49 2 9
West-Nederland In omschakeling 2004 - - - 1 - -
Zuid-Nederland Totaal landbouw 2004 1.743 7.518 105 888 263 130
Zuid-Nederland Biologisch 2004 32 78 5 16 1 5
Zuid-Nederland In omschakeling 2004 - 2 - 1 - 1
Groningen Totaal landbouw 2004 8.503 1.292 308 113 7 4
Groningen Biologisch 2004 - 10 - 4 7 3
Groningen In omschakeling 2004 - - - - - -
Friesland Totaal landbouw 2004 6.239 615 318 167 4 9
Friesland Biologisch 2004 35 21 8 6 4 6
Friesland In omschakeling 2004 - - - - - -
Drenthe Totaal landbouw 2004 26 22 3 4 17 13
Drenthe Biologisch 2004 - - - - 1 2
Drenthe In omschakeling 2004 - - - - - -
Overijssel Totaal landbouw 2004 7 170 3 29 15 17
Overijssel Biologisch 2004 - - - - 8 6
Overijssel In omschakeling 2004 - - - - - -
Flevoland Totaal landbouw 2004 8.474 11.748 644 873 2 3
Flevoland Biologisch 2004 207 538 30 50 2 3
Flevoland In omschakeling 2004 - 33 - 2 - -
Gelderland Totaal landbouw 2004 565 1.406 35 231 139 131
Gelderland Biologisch 2004 - 20 - 11 6 8
Gelderland In omschakeling 2004 - - - - - 1
Utrecht Totaal landbouw 2004 27 93 5 22 20 22
Utrecht Biologisch 2004 3 6 2 1 - 4
Utrecht In omschakeling 2004 - - - - - -
Noord-Holland Totaal landbouw 2004 6.873 3.566 418 408 15 26
Noord-Holland Biologisch 2004 8 54 3 15 - 2
Noord-Holland In omschakeling 2004 - - - 1 - -
Zuid-Holland Totaal landbouw 2004 1.149 9.476 114 785 7 12
Zuid-Holland Biologisch 2004 15 92 10 14 - 1
Zuid-Holland In omschakeling 2004 - - - - - -
Zeeland Totaal landbouw 2004 2.450 14.537 193 1.433 41 41
Zeeland Biologisch 2004 15 101 4 19 2 2
Zeeland In omschakeling 2004 - - - - - -
Noord-Brabant Totaal landbouw 2004 1.696 5.765 97 628 96 58
Noord-Brabant Biologisch 2004 32 70 5 13 1 4
Noord-Brabant In omschakeling 2004 - - - - - 1
Limburg Totaal landbouw 2004 47 1.753 8 260 167 72
Limburg Biologisch 2004 - 8 - 3 - 1
Limburg In omschakeling 2004 - 2 - 1 - -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Biologische landbouw: Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel,
naar fase (Biologisch en in omschakeling) en naar regio
1991, 1995, 1996, 1998 - 2004
Gewijzigd op 18 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Oppervlakte akkerbouwgewassen
Tot akkerbouwgewassen worden gerekend: granen, peulvruchten,
graszaad, handelsgewassen, knol- en wortelgewassen,
groenvoedergewassen, groenbemestingsgewassen, uien en overige
akkerbouwgewassen. Vanaf 2002 worden natuur- en groenbraak bij
groenbemestingsgewassen geteld.
Oppervlakte knol- en wortelgewassen
Tot de knol- en wortelgewassen worden gerekend: poot-, comsumptie-
en zetmeelaardappelen, suikerbieten en voederbieten.
Pootaardappelen op klei
Consumptieaardappelen op klei
Aantal bedrijven met akkerbouwgewassen
Tot akkerbouwgewassen worden gerekend: granen, peulvruchten,
graszaad, handelsgewassen, knol- en wortelgewassen,
groenvoedergewassen, groenbemestingsgewassen, uien en overige
akkerbouwgewassen. Vanaf 2002 worden natuur- en groenbraak bij
groenbemestingsgewassen geteld.
Met knol- en wortelgewassen
Tot de knol- en wortelgewassen worden gerekend: poot-, comsumptie-
en zetmeelaardappelen, suikerbieten en voederbieten.
Pootaardappelen op klei
Consumptieaardappelen op klei
Tuinbouw open grond
Tot tuinbouw open grond gewassen worden ook die gewassen gerekend
die aanvankelijk onder glas of plastic werden geteeld, maar waarvan het
glas of plastic is verwijderd ten tijde van de landbouwtelling (april).
Teelten onder plat glas tellen ook mee als tuinbouw open grond.
Oppervlakte tuinbouw open grond gewassen
Tot tuinbouw open grond gewassen worden gerekend: groenten en
aardbeien open grond, pit- en steenvruchten, kleinfruit, machinaal
geoogst fruit, tuinbouwzaden, bloem- en boomkwekerijgewassen, en
bloembollen en -knollen.
Oppervlakte kleinfruit
Hiertoe worden gerekend: rode bessen, blauwe bessen, frambozen,
bramen en overig kleinfruit (bijvoorbeeld druiven voor wijnproductie,
kiwi's en kruisbessen).
Aantal bedrijven met tuinbouw open grond
Tot tuinbouw open grond gewassen worden gerekend: groenten en
aardbeien open grond, pit- en steenvruchten, kleinfruit, machinaal
geoogst fruit, tuinbouwzaden, bloem- en boomkwekerijgewassen, en
bloembollen en -knollen.
Met kleinfruit
Hiertoe worden gerekend: rode bessen, blauwe bessen, frambozen,
bramen en overig kleinfruit (bijvoorbeeld druiven voor wijnproductie,
kiwi's en kruisbessen).