Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Biologische landbouw; bedrijven, arealen, gewas, veestapel, regio 1991-2004

Regio's Fasen Perioden Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar hoofdbedrijfstype Landbouwbedrijven, totaal Bedrijven, totaal (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar hoofdbedrijfstype Landbouw is hoofdactiviteit Graasdierbedrijven (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar bedrijfsgrootte 50 tot 100 ha (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar bedrijfsgrootte 100 ha en meer (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd Persoonlijke ondernemingen, totaal (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd Jonger dan 40 jaar (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd 40 tot 55 jaar (absoluut) Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd 55 jaar of ouder (absoluut)
Nederland Totaal landbouw 1999 101.545 42.253 7.084 1.120 97.151 16.385 35.472 45.294
Nederland Totaal landbouw 2000 97.483 40.800 7.325 1.231 93.182 15.048 34.577 43.557
Nederland Totaal landbouw 2001 92.783 39.984 7.588 1.338 88.640 14.021 33.221 41.398
Nederland Totaal landbouw 2002 89.580 38.429 8.204 1.446 85.575 13.370 32.568 39.637
Nederland Totaal landbouw 2003 85.501 37.161 8.334 1.539 81.996 11.622 31.915 38.459
Nederland Totaal landbouw 2004 83.885 36.350 8.579 1.611 79.889 10.292 31.468 38.129
Nederland Biologisch 1999 786 329 83 20 709 162 382 165
Nederland Biologisch 2000 906 392 105 26 815 175 454 186
Nederland Biologisch 2001 1.024 453 131 28 925 191 517 217
Nederland Biologisch 2002 1.088 462 138 44 990 172 567 251
Nederland Biologisch 2003 1.185 513 154 40 1.078 170 629 279
Nederland Biologisch 2004 1.201 503 166 43 1.088 151 638 299
Nederland In omschakeling 1999 218 72 20 2 206 44 107 55
Nederland In omschakeling 2000 223 90 17 5 203 48 106 49
Nederland In omschakeling 2001 195 57 13 4 168 36 91 41
Nederland In omschakeling 2002 181 68 18 6 169 40 88 41
Nederland In omschakeling 2003 126 55 16 1 118 22 56 40
Nederland In omschakeling 2004 74 37 6 2 66 6 34 26
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Biologische landbouw: Aantallen bedrijven, arealen gewas en veestapel,
naar fase (Biologisch en in omschakeling) en naar regio
1991, 1995, 1996, 1998 - 2004
Gewijzigd op 18 oktober 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal land- en tuinbouwbedrijven
Aantal naar hoofdbedrijfstype
De bedrijven zijn hier ingedeeld naar de bedrijfstypen volgens het
zogenaamde NEG-systeem van bedrijfstypering. Dit NEG-systeem is een
aan Nederlandse omstandigheden aangepaste variant van het in de EU
gebruikte systeem van typering van landbouwbedrijven. De afkorting 'NEG'
staat voor 'Nederlandse variant van Europese Gemeenschap typering'.
Een bedrijf wordt tot een bepaald hoofdtype gerekend wanneer de
economische omvang van de genoemde activiteit meer is dan 2/3 van de
totale bedrijfsomvang. Dit typeringsysteem werd met ingang van 1986
gebruikt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die landbouw
wel of niet als hoofdactiviteit hebben.
Landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven, totaal
Landbouw is hoofdactiviteit
Graasdierbedrijven
Graasdieren zijn runderen, schapen, geiten en paarden. Tot deze groep
bedrijven horen ook de kalvermesterijen.
Aantal naar bedrijfsgrootte
Indeling naar bedrijfsgrootte:
op basis van de oppervlakte landbouwgrond naar gemeten maat,
behorend bij desbetreffend bedrijf.
50 tot 100 ha
100 ha en meer
Aantal naar leeftijd bedrijfshoofd
De persoonlijke ondernemingen binnen de land- en tuinbouw,
naar de leeftijd van het (oudste) bedrijfshoofd. De bedrijven met
rechtspersoonlijkheid zijn in deze tabel niet opgenomen. Daardoor is
hier het totaal aantal bedrijven lager dan bij andere indelingen.
De peildatum van de leeftijd is 31 december.
Persoonlijke ondernemingen, totaal
Jonger dan 40 jaar
40 tot 55 jaar
55 jaar of ouder