Research en Development; bedrijfstakken (SBI'93), landsdeel, 1996 - 2001

Research en Development; bedrijfstakken (SBI'93), landsdeel, 1996 - 2001

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D personeel (arbeidsjaren)
Totaal bedrijfstakken Nederland 1996 3.342 39.499
Totaal bedrijfstakken Nederland 1997 3.715 42.409
Totaal bedrijfstakken Nederland 1998 3.720 43.872
Totaal bedrijfstakken Nederland 1999 4.263 45.181
Totaal bedrijfstakken Nederland 2000 4.457 47.509
Totaal bedrijfstakken Nederland 2001 4.712 48.368
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1996 157 2.149
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1997 192 2.755
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1998 182 2.224
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1999 209 2.270
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2000 195 2.586
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2001 217 2.889
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1996 532 6.572
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1997 585 7.235
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1998 628 7.712
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1999 753 8.128
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2000 647 8.176
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2001 752 9.163
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1996 1.277 16.044
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1997 1.451 16.487
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1998 1.424 17.690
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1999 1.551 17.611
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2000 1.593 17.644
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2001 1.600 17.733
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1996 1.375 14.734
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1997 1.486 15.932
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1998 1.485 16.245
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1999 1.751 17.171
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2000 2.023 19.104
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2001 2.142 18.583
D Industrie Nederland 1996 2.645 29.267
D Industrie Nederland 1997 2.812 30.243
D Industrie Nederland 1998 2.786 31.033
D Industrie Nederland 1999 3.242 32.679
D Industrie Nederland 2000 3.385 33.292
D Industrie Nederland 2001 3.573 33.470
D Industrie Noord-Nederland (LD) 1996 115 1.598
D Industrie Noord-Nederland (LD) 1997 130 1.784
D Industrie Noord-Nederland (LD) 1998 121 1.516
D Industrie Noord-Nederland (LD) 1999 122 1.519
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2000 149 1.817
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2001 165 2.012
D Industrie Oost-Nederland (LD) 1996 427 5.129
D Industrie Oost-Nederland (LD) 1997 457 5.285
D Industrie Oost-Nederland (LD) 1998 486 5.518
D Industrie Oost-Nederland (LD) 1999 560 5.767
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2000 503 5.948
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2001 532 6.406
D Industrie West-Nederland (LD) 1996 816 9.196
D Industrie West-Nederland (LD) 1997 846 9.157
D Industrie West-Nederland (LD) 1998 829 9.663
D Industrie West-Nederland (LD) 1999 955 10.264
D Industrie West-Nederland (LD) 2000 925 9.293
D Industrie West-Nederland (LD) 2001 920 8.968
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 1996 1.286 13.344
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 1997 1.379 14.018
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 1998 1.350 14.336
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 1999 1.605 15.129
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2000 1.808 16.235
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2001 1.956 16.085
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 1996 549 7.952
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 1997 688 9.808
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 1998 629 9.272
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 1999 766 9.833
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2000 877 12.053
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2001 922 12.602
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 1996 30 409
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 1997 49 809
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 1998 43 530
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 1999 69 592
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2000 31 633
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2001 39 749
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 1996 97 1.295
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 1997 105 1.614
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 1998 118 1.813
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 1999 175 2.087
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2000 135 2.062
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2001 211 2.638
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 1996 348 5.057
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 1997 440 5.674
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 1998 387 5.787
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 1999 420 5.776
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2000 522 6.919
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2001 526 7.273
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 1996 74 1.191
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 1997 94 1.710
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 1998 81 1.141
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 1999 102 1.378
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2000 188 2.438
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2001 146 1.943
Overige bedrijfstakken Nederland 1996 147 2.280
Overige bedrijfstakken Nederland 1997 214 2.358
Overige bedrijfstakken Nederland 1998 305 3.567
Overige bedrijfstakken Nederland 1999 255 2.669
Overige bedrijfstakken Nederland 2000 195 2.164
Overige bedrijfstakken Nederland 2001 217 2.296
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1996 13 142
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1997 13 162
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1998 18 178
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 1999 18 159
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2000 14 135
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2001 14 128
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1996 8 148
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1997 23 336
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1998 25 381
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 1999 18 273
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2000 9 166
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2001 9 120
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1996 113 1.791
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1997 165 1.656
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1998 208 2.240
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 1999 175 1.571
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2000 146 1.432
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2001 154 1.492
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1996 15 200
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1997 13 204
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1998 54 767
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 1999 44 665
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2000 27 431
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2001 39 556
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben voor de periode 1996-2001 betrekking op bedrijven met
10 en meer werknemers. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (industrie, diensten en
overige bedrijfstakken) en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2009:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Arbeidsjaren: eigen R&D personeel
Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op
het gebied van research en development (R&D). De door het personeel
bestede tijd aan R&D-activiteiten is uitgedrukt in arbeidsjaren.