Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 1996 - 2001


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, researchinstellingen en universiteiten in
Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben voor de periode 1996-2001 betrekking op bedrijven,
researchinstellingen en universiteiten met 10 en meer werknemers.
Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar vanaf 1996

Wijzigingen per 17 maart 2009:
De tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 1996 - 2001

Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelUitgaven totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelDoor bedrijven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelDoor Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelDoor researchinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelArbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelBij bedrijven (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelBij Hoger onderwijsinstellingen (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelBij researchinstellingen (arbeidsjaren)
Nederland 1996 6.344 3.342 1.816 1.186 80.823 39.499 24.398 16.924
Nederland 2001 8.655 4.712 2.764 1.179 92.906 48.368 30.685 13.853
Noord-Nederland (LD) 1996 . 157 . x . 2.149 . x
Noord-Nederland (LD) 2001 506 217 x x 6.109 2.889 x x
Oost-Nederland (LD) 1996 . 532 . x . 6.572 . x
Oost-Nederland (LD) 2001 1.638 752 x x 19.226 9.163 x x
West-Nederland (LD) 1996 . 1.277 . x . 16.044 . x
West-Nederland (LD) 2001 3.970 1.600 x x 44.974 17.733 x x
Zuid-Nederland (LD) 1996 . 1.375 . x . 14.734 . x
Zuid-Nederland (LD) 2001 2.540 2.142 x x 22.598 18.583 x x
Groningen (PV) 1996 . 74 . x . 835 . x
Groningen (PV) 2001 343 68 x x 4.079 1.040 x x
Friesland (PV) 1996 . 42 . x . 797 . x
Friesland (PV) 2001 97 90 x x 1.160 1.070 x x
Drenthe (PV) 1996 . 42 . x . 516 . x
Drenthe (PV) 2001 66 60 x x 870 779 x x
Overijssel (PV) 1996 . 170 . x . 2.387 . x
Overijssel (PV) 2001 449 286 x x 5.805 4.056 x x
Flevoland (PV) 1996 . 14 . x . 237 . x
Flevoland (PV) 2001 124 31 x x 1.561 423 x x
Gelderland (PV) 1996 . 349 . x . 3.948 . x
Gelderland (PV) 2001 1.066 435 x x 11.861 4.684 x x
Utrecht (PV) 1996 . 261 . x . 3.375 . x
Utrecht (PV) 2001 710 171 x x 7.934 1.915 x x
Noord-Holland (PV) 1996 . 453 . x . 5.936 . x
Noord-Holland (PV) 2001 1.493 725 x x 16.957 7.679 x x
Zuid-Holland (PV) 1996 . 550 . x . 6.545 . x
Zuid-Holland (PV) 2001 1.690 635 x x 19.201 7.322 x x
Zeeland (PV) 1996 . 13 . x . 188 . x
Zeeland (PV) 2001 76 69 x x 882 817 x x
Noord-Brabant (PV) 1996 . 1.046 . x . 10.615 . x
Noord-Brabant (PV) 2001 2.002 1.769 x x 16.179 13.958 x x
Limburg (PV) 1996 . 329 . x . 4.119 . x
Limburg (PV) 2001 538 373 x x 6.420 4.626 x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens