Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 1996 - 2001

Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 1996 - 2001

Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Uitgaven totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Door bedrijven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Door Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Door researchinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Arbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Bij bedrijven (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Bij Hoger onderwijsinstellingen (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Bij researchinstellingen (arbeidsjaren)
Nederland 1996 6.344 3.342 1.816 1.186 80.823 39.499 24.398 16.924
Nederland 2001 8.655 4.712 2.764 1.179 92.906 48.368 30.685 13.853
Noord-Nederland (LD) 1996 . 157 . x . 2.149 . x
Noord-Nederland (LD) 2001 506 217 x x 6.109 2.889 x x
Oost-Nederland (LD) 1996 . 532 . x . 6.572 . x
Oost-Nederland (LD) 2001 1.638 752 x x 19.226 9.163 x x
West-Nederland (LD) 1996 . 1.277 . x . 16.044 . x
West-Nederland (LD) 2001 3.970 1.600 x x 44.974 17.733 x x
Zuid-Nederland (LD) 1996 . 1.375 . x . 14.734 . x
Zuid-Nederland (LD) 2001 2.540 2.142 x x 22.598 18.583 x x
Groningen (PV) 1996 . 74 . x . 835 . x
Groningen (PV) 2001 343 68 x x 4.079 1.040 x x
Friesland (PV) 1996 . 42 . x . 797 . x
Friesland (PV) 2001 97 90 x x 1.160 1.070 x x
Drenthe (PV) 1996 . 42 . x . 516 . x
Drenthe (PV) 2001 66 60 x x 870 779 x x
Overijssel (PV) 1996 . 170 . x . 2.387 . x
Overijssel (PV) 2001 449 286 x x 5.805 4.056 x x
Flevoland (PV) 1996 . 14 . x . 237 . x
Flevoland (PV) 2001 124 31 x x 1.561 423 x x
Gelderland (PV) 1996 . 349 . x . 3.948 . x
Gelderland (PV) 2001 1.066 435 x x 11.861 4.684 x x
Utrecht (PV) 1996 . 261 . x . 3.375 . x
Utrecht (PV) 2001 710 171 x x 7.934 1.915 x x
Noord-Holland (PV) 1996 . 453 . x . 5.936 . x
Noord-Holland (PV) 2001 1.493 725 x x 16.957 7.679 x x
Zuid-Holland (PV) 1996 . 550 . x . 6.545 . x
Zuid-Holland (PV) 2001 1.690 635 x x 19.201 7.322 x x
Zeeland (PV) 1996 . 13 . x . 188 . x
Zeeland (PV) 2001 76 69 x x 882 817 x x
Noord-Brabant (PV) 1996 . 1.046 . x . 10.615 . x
Noord-Brabant (PV) 2001 2.002 1.769 x x 16.179 13.958 x x
Limburg (PV) 1996 . 329 . x . 4.119 . x
Limburg (PV) 2001 538 373 x x 6.420 4.626 x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, researchinstellingen en universiteiten in
Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben voor de periode 1996-2001 betrekking op bedrijven,
researchinstellingen en universiteiten met 10 en meer werknemers.
Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar vanaf 1996

Wijzigingen per 17 maart 2009:
De tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Uitgaven totaal
Door bedrijven
Bedrijven inclusief researchinstellingen gelieerd aan bedrijven >= 10
werknemers.
Door Hoger onderwijsinstellingen
Universiteiten inclusief researchinstellingen gelieerd aan universiteiten
>= 10 werknemers.
Vanaf verslagjaar 1999 omvat deze categorie ook de Universitaire Medische
Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende
universiteit (deels) in ondergebracht is, en het Hoger Beroepsonderwijs
(HBO).
In 1999 en 2000 is er een verschuiving zichtbaar van verrichte
R&D-uitgaven en R&D-personeel van de researchinstellingen naar de
universiteiten. Vanaf die jaren wordt het onderzoek gefinancierd door de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het
hierbij behorende R&D-personeel meegeteld bij de universiteiten. Tot 1999
werd de door NWO gefinancierde R&D volledig meegeteld bij de
researchinstellingen.
Door researchinstellingen
Researchinstellingen >= 10 werknemers.
In 1999 en 2000 is er een verschuiving zichtbaar van verrichte
R&D-uitgaven en R&D-personeel van de researchinstellingen naar de
universiteiten.
Vanaf die jaren wordt het onderzoek gefinancierd door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het hierbij
behorende R&D-personeel meegeteld bij de universiteiten. Tot 1999 werd de
door NWO gefinancierde R&D volledig meegeteld bij de researchinstellingen.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op
het gebied van research en development (R&D). De door het personeel
bestede tijd aan R&D-activiteiten is uitgedrukt in arbeidsjaren.
Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is,
telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar.
Arbeidsjaren totaal
Totaal aan arbeidsjaren van de bedrijven, researchinstellingen en Hoger
onderwijsinstellingen.
Bij bedrijven
Bedrijven inclusief researchinstellingen gelieerd aan bedrijven met 10 en
meer werknemers.
Bij Hoger onderwijsinstellingen
Universiteiten inclusief researchinstellingen gelieerd aan universiteiten
>= 10 werknemers.
Vanaf verslagjaar 1999 omvat deze categorie ook de Universitaire Medische
Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende
universiteit (deels) in ondergebracht is, en het Hoger Beroepsonderwijs
(HBO).
Bij researchinstellingen
Bij researchinstellingen met 10 en meer werknemers.