Woningbezit sociale verhuurders per provincie, 1995 - 2000


Gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1995 - 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Deze tabel is stopgezet.

Woningbezit sociale verhuurders per provincie, 1995 - 2000

Regio's Perioden Woningen in eigendom op 1 januari (aantal) Woning toenameTotaal toename (aantal) Woning toenameNieuwbouw (aantal) Woning toenameAankoop (aantal) Woning toenameFusie (aantal) Woning afnameTotaal afname (aantal) Woning afnameVerkopen aan bewoners (aantal) Woning afnameOverige verkopen (aantal) Woning afnameAfbraak/samenvoeging (aantal) Woning afnameFusie (aantal) Woning mutatie (aantal) Woningen in eigendom 31 december (aantal) Leegstand3 maanden en meer (per 1 000 woningen) Leegstand12 maanden en meer (per 1 000 woningen) Aantal sociale verhuurders op 1 januari (aantal)
Nederland 1995 2.309.377 124.275 25.933 10.727 87.615 105.738 8.158 3.770 6.420 87.390 18.537 2.327.914 . . 855
Nederland 1996 2.364.960 128.852 30.639 7.535 90.678 114.530 13.108 4.669 6.075 90.678 14.322 2.379.282 . . 864
Nederland 1997 2.372.259 165.477 24.592 6.651 134.234 164.617 16.511 8.517 5.355 134.234 860 2.373.119 . . 830
Nederland 1998 2.371.090 283.740 19.610 10.696 253.434 287.840 18.214 9.811 6.381 253.434 -4.100 2.366.967 2,8 0,9 792
Nederland 1999 2.367.363 347.517 14.535 11.410 321.572 352.346 16.734 5.549 8.491 321.572 -4.829 2.362.534 2,3 0,8 745
Nederland 2000 2.362.853 272.211 14.602 7.657 249.952 276.015 12.700 4.445 8.918 249.952 -3.804 2.358.836 3,4 1,1 693
Groningen 1995 91.896 1.007 664 155 188 997 584 210 203 - 10 91.906 . . 34
Groningen 1996 92.418 484 475 9 - 1.527 1.071 83 373 - -1.043 91.375 . . 36
Groningen 1997 91.382 479 477 2 - 1.641 1.027 413 201 - -1.162 90.220 . . 36
Groningen 1998 90.120 23.997 492 454 23.051 25.466 1.386 501 528 23.051 -1.469 88.651 9,2 3,8 36
Groningen 1999 88.650 216 213 3 - 2.985 1.342 398 1.245 - -2.769 85.881 8,9 4,5 32
Groningen 2000 85.876 1.425 314 492 619 2.853 779 446 1.009 619 -1.428 84.243 8,0 3,9 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens