Woningbezit sociale verhuurders per provincie, 1995 - 2000

Woningbezit sociale verhuurders per provincie, 1995 - 2000

Regio's Perioden Woningen in eigendom op 1 januari (aantal) Woning toename Totaal toename (aantal) Woning toename Nieuwbouw (aantal) Woning toename Aankoop (aantal) Woning toename Fusie (aantal) Woning afname Totaal afname (aantal) Woning afname Verkopen aan bewoners (aantal) Woning afname Overige verkopen (aantal) Woning afname Afbraak/samenvoeging (aantal) Woning afname Fusie (aantal) Woning mutatie (aantal) Woningen in eigendom 31 december (aantal) Leegstand 3 maanden en meer (per 1 000 woningen) Leegstand 12 maanden en meer (per 1 000 woningen) Aantal sociale verhuurders op 1 januari (aantal)
Nederland 1995 2.309.377 124.275 25.933 10.727 87.615 105.738 8.158 3.770 6.420 87.390 18.537 2.327.914 . . 855
Nederland 1996 2.364.960 128.852 30.639 7.535 90.678 114.530 13.108 4.669 6.075 90.678 14.322 2.379.282 . . 864
Nederland 1997 2.372.259 165.477 24.592 6.651 134.234 164.617 16.511 8.517 5.355 134.234 860 2.373.119 . . 830
Nederland 1998 2.371.090 283.740 19.610 10.696 253.434 287.840 18.214 9.811 6.381 253.434 -4.100 2.366.967 2,8 0,9 792
Nederland 1999 2.367.363 347.517 14.535 11.410 321.572 352.346 16.734 5.549 8.491 321.572 -4.829 2.362.534 2,3 0,8 745
Nederland 2000 2.362.853 272.211 14.602 7.657 249.952 276.015 12.700 4.445 8.918 249.952 -3.804 2.358.836 3,4 1,1 693
Groningen 1995 91.896 1.007 664 155 188 997 584 210 203 - 10 91.906 . . 34
Groningen 1996 92.418 484 475 9 - 1.527 1.071 83 373 - -1.043 91.375 . . 36
Groningen 1997 91.382 479 477 2 - 1.641 1.027 413 201 - -1.162 90.220 . . 36
Groningen 1998 90.120 23.997 492 454 23.051 25.466 1.386 501 528 23.051 -1.469 88.651 9,2 3,8 36
Groningen 1999 88.650 216 213 3 - 2.985 1.342 398 1.245 - -2.769 85.881 8,9 4,5 32
Groningen 2000 85.876 1.425 314 492 619 2.853 779 446 1.009 619 -1.428 84.243 8,0 3,9 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens zijn beschikbaar voor de jaren 1995 - 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Woningen in eigendom op 1 januari
Onder woningen in eigendom wordt verstaan:
woningen die volledig in zowel de balans als exploitatie-rekening zijn
opgenomen en waarvan het exploitatie-saldo ten laste of ten gunste van de
betreffende instelling komt.
Woningen die in eigen beheer zijn en woningen die worden beheerd door
derden vallen onder dit (economisch) eigendom.
Woning toename
Toename door nieuwbouw, aankoop en fusie.
Totaal toename
Nieuwbouw
Aankoop
Fusie
Woning afname
Afname door verkoop aan bewoners, afbraak of samenvoeging en fusie.
Totaal afname
Verkopen aan bewoners
Overige verkopen
Afbraak/samenvoeging
Fusie
Woning mutatie
Woningen in eigendom 31 december
Onder woningen in eigendom wordt verstaan:
woningen die volledig in zowel de balans als exploitatie-rekening zijn
opgenomen en waarvan het exploitatie-saldo ten laste of ten gunste van de
betreffende instelling komt.
Woningen die in eigen beheer zijn en woningen die worden beheerd door
derden vallen onder dit (economisch) eigendom.
Leegstand
Het aantal leegstaande woningen van het woningbezit op 31 december
per duizend woningen.
3 maanden en meer
Het aantal woningen dat 3 maanden of meer leegstaat per duizend
woningen op 31 december.
12 maanden en meer
Het aantal woningen dat 12 maanden of meer leegstaat per duizend
woningen op 31 december.
Aantal sociale verhuurders op 1 januari
Sociale verhuurders zijn de toegelaten instellingen die uitsluitend
werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting. Dit zijn in
hoofdzaak woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. Daarnaast
omvat het sociale verhuurders die in belangrijke mate bedden in
verzorgingstehuizen of verpleeghuizen en/of kamers in studentenflats
verhuren.