Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik 1994-2015


De tabel bevat cijfers over de productie, het transport en het gebruik van dierlijke mest en de daarin aanwezige mineralen stikstof, fosfaat en kalium door landbouwbedrijven. Het gebruik van dierlijke mest in de vorm van stikstof en fosfaat wordt vergeleken met de plaatsingsruimte voor beide mineralen (zie 4. Bronnen en methoden).

In de tabel kunnen de gegevens worden bekeken voor verschillende regionale niveaus waaronder gemeenten, landsdelen, provincies en concentratiegebieden. Bij het gebruik van zowel regionaal als inhoudelijk gedetailleerde uitkomsten moet rekening worden gehouden met aanzienlijke onzekerheidsmarges. Bij meer geaggregeerde gebruikscijfers zoals het mineralengebruik per hectare per landsdeel of het absolute mineralengebruik per provincie of landsdeel zijn de foutenmarges beperkt. Een eventuele onderschatting voor de ene mestsoort wordt dan gecompenseerd door een overschatting voor andere mestsoorten.

Gegevens beschikbaar van 1994 t/m 2015

Status van de cijfers:
- Definitieve cijfers.
Nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per 24 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, deze tabel wordt opgevolgd door Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik , zie paragraaf 3.

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik 1994-2015

Regio's Perioden Mest- en mineralenproductieMineralenuitscheidingStikstofuitscheiding (1 000 kg) Mest- en mineralenproductieMineralenuitscheidingStikstofproductie (1 000 kg) Mest- en mineralenproductieMineralenuitscheidingFosfaatuitscheiding (1 000 kg) Gebruik van mest en mineralenGebruik mineralenStikstofgebruik op landbouwbedrijven (1 000 kg) Gebruik van mest en mineralenGebruik mineralenFosfaatgebruik op landbouwbedrijven (1 000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte stikstof (1 000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte fosfaat (1 000 kg) Benuttingsgraad mineralenBenuttingsgraad stikstof (%) Benuttingsgraad mineralenBenuttingsgraad fosfaat (%)
Nederland 1995 680.000 588.200 215.900 561.600 203.600 256.800 79
Nederland 2000 549.100 476.300 190.900 451.800 172.800 871.000 207.700 52 83
Nederland 2005 478.800 417.100 169.700 395.800 154.300 685.300 170.400 58 91
Nederland 2014 486.700 431.700 171.700 350.700 126.900 363.800 136.700 96 93
Nederland 2015 497.500 442.000 180.100 352.400 129.000 377.000 134.300 93 96
Bron: CBS.
Verklaring van tekens