Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Bewerk tabel

In deze publicatie wordt de exploitatierekening gepresenteerd van:
- energie- en waterleidingbedrijven, totaal (SBI93 40/41)
- elektriciteitsproductiebedrijven (SBI93 400010)
- energiedistributiebedrijven, incl. warmte kracht centrales (>50 GWh/jaar)
welke in joint-venture verband worden geexpoiteerd door
energiedistributiebedrijven en industriele bedrijven (SBI93 400020 en
400030).
- waterleidingbedrijven, excl. multi-utility bedrijven (SBI93 4100).

Van de verkopen wordt voor elk van de producten elektriciteit, gas, warmte
en water een uitsplitsing gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en
grootverbruik. Daarbij worden behalve de waarden ook de bijbehorende
hoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven. De winning
van gas wordt niet gerekend tot deze sbi, maar valt onder de delfstoffen-
winning.

Gegevens beschikbaar over de jaren 1992 t/m 2000.
Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie en waterleiding, alle
bedrijven"

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

SBI'93 Perioden Aantal bedrijven (absoluut) Aantal werknemers (absoluut) ProductiewaardeTotaal productiewaarde (mln euro) Verkopen van energie en waterTotaal (en gros/detail)Totaal en gros/detail (mln euro) Totaal (en gros/detail)ElektriciteitWaarde (mln euro) Totaal (en gros/detail)ElektriciteitHoeveelheid (GWh) Totaal (en gros/detail)GasWaarde (mln euro) Totaal (en gros/detail)GasHoeveelheid (mln m3) Totaal (en gros/detail)WarmteWaarde (mln euro) Totaal (en gros/detail)WarmteHoeveelheid (TJ) Totaal (en gros/detail)WaterWaarde (mln euro) Totaal (en gros/detail)WaterHoeveelheid (mln m3) Verkopen van energie en waterEn grosEn gros totaal (mln euro) En grosElektriciteitWaarde (mln euro) En grosElektriciteitHoeveelheid (GWh) En grosGasWaarde (mln euro) En grosGasHoeveelheid (mln m3) En grosWarmteWaarde (mln euro) En grosWarmteHoeveelheid (TJ) En grosWaterWaarde (mln euro) En grosWaterHoeveelheid (mln m3) Verkopen van energie en waterEn detailEn detail totaal (mln euro) ElektriciteitElektriciteit totaalWaarde (mln euro) ElektriciteitElektriciteit totaalHoeveelheid (GWh) ElektriciteitElektriciteit totaalAantal afnemers (x 1 000) ElektriciteitKleinverbruikWaarde (mln euro) ElektriciteitKleinverbruikHoeveelheid (GWh) ElektriciteitKleinverbruikAantal afnemers (x 1 000) ElektriciteitGrootverbruikWaarde (mln euro) ElektriciteitGrootverbruikHoeveelheid (GWh) ElektriciteitGrootverbruikAantal afnemers (x 1 000) GasGas totaalWaarde (mln euro) GasGas totaalHoeveelheid (mln m3) GasGas totaalAantal afnemers (x 1 000) GasKleinverbruikWaarde (mln euro) GasKleinverbruikHoeveelheid (mln m3) GasKleinverbruikAantal afnemers (x 1 000) GasGrootverbruikWaarde (mln euro) GasGrootverbruikHoeveelheid (mln m3) GasGrootverbruikAantal afnemers (x 1 000) WarmteWarmte totaalWaarde (mln euro) WarmteWarmte totaalHoeveelheid (TJ) WarmteWarmte totaalAantal afnemers (x 1 000) WarmteKleinverbruikWaarde (mln euro) WarmteKleinverbruikHoeveelheid (TJ) WarmteKleinverbruikAantal afnemers (x 1 000) WarmteGrootverbruikWaarde (mln euro) WarmteGrootverbruikHoeveelheid (TJ) WarmteGrootverbruikAantal afnemers (x 1 000) WaterWater totaalWaarde (mln euro) WaterWater totaalHoeveelheid (mln m3) WaterWater totaalAantal afnemers (x 1 000) WaterKleinverbruikWaarde (mln euro) WaterKleinverbruikHoeveelheid (mln m3) WaterKleinverbruikAantal afnemers (x 1 000) WaterGrootverbruikWaarde (mln euro) WaterGrootverbruikHoeveelheid (mln m3) WaterGrootverbruikAantal afnemers (x 1 000) ProductiewaardeGeactiveerde kosten (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenTotale opbrengst overige activiteiten (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenVerhuur warmwaterapparatuur (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenOpenbare verlichting (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenExploitatie CAI (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenHulpdiensten voor derden (mln euro) ProductiewaardeOpbrengst overige activiteitenAndere opbrengsten (mln euro) VerbruikswaardeTotaal verbruikswaarde (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterTotaal inkoopwaarde (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterElektriciteit (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterGas (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterWarmte (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterWater (mln euro) VerbruikswaardeInkoopwaarde van energie en waterOverige energiedragers (mln euro) VerbruikswaardeEigen verbruik energieTotaal eigen verbruik energie (mln euro) VerbruikswaardeOverige bedrijfskosten (mln euro) Toegevoegde waardeTotaal toegevoegde waarde (mln euro) Toegevoegde waardeArbeidskostenTotale arbeidskosten (mln euro) Toegevoegde waardeArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waardeArbeidskostenPremies ZW, ZFW en WW (mln euro) Toegevoegde waardeArbeidskostenOverige uitgaven (mln euro) Toegevoegde waardeArbeidskostenIn- en uitgeleend personeel (mln euro) Toegevoegde waardeHeffingen minus subsidies (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatTotaal bruto bedrijfsresultaat (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatBetaalde en ontvangen interest (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatOverige financiele lasten en baten (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatBuitengewone lasten en baten (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatToevoegingen en onttrekkingen (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatAfschrijvingssaldo (mln euro) Toegevoegde waardeBruto bedrijfsresultaatResultaat voor belastingen (mln euro)
40/41 Totaal 1992 105 42.848 14.746 13.617 8.051 161.420 4.357 23.847 184 38.970 1.026 1.649 3.949 3.708 91.126 107 703 33 17.304 102 423 9.668 4.343 70.294 6.582 2.215 27.715 6.530 2.128 42.579 52 4.249 23.144 5.947 3.455 15.918 5.936 795 7.226 11 151 21.666 152 57 4.713 145 94 16.953 7 924 1.226 5.816 612 714 5.466 312 512 349 398 731 63 108 116 335 109 10.246 8.797 3.968 4.144 49 110 527 56 1.394 4.500 1.559 1.324 23 150 62 57 2.884 968 -153 27 157 1.475 411
40/41 Totaal 1993 105 41.803 15.200 13.962 8.392 161.623 4.300 25.400 180 43.591 1.091 1.595 4.060 3.842 90.156 103 748 17 18.779 98 400 9.903 4.551 71.467 6.676 2.349 28.971 6.625 2.202 42.496 52 4.197 24.652 6.033 3.370 16.924 6.021 826 7.727 11 162 24.812 160 64 5.452 153 98 19.360 7 993 1.195 5.903 662 716 5.543 331 479 360 404 834 68 108 131 250 278 10.429 8.910 4.205 4.087 23 105 496 59 1.459 4.771 1.614 1.338 29 177 70 52 3.100 991 -49 19 120 1.549 471
40/41 Totaal 1994 98 40.334 15.715 14.483 8.964 171.441 4.165 24.241 208 48.374 1.145 1.586 4.437 4.206 97.110 106 785 34 19.890 91 374 10.046 4.759 74.331 6.772 2.430 29.829 6.717 2.329 44.502 55 4.059 23.455 6.116 3.282 16.024 6.104 777 7.431 12 174 28.484 160 62 5.799 153 111 22.633 7 1.055 1.212 5.827 725 748 5.496 330 464 330 399 833 68 91 156 188 331 10.787 9.051 4.516 3.885 36 100 515 59 1.678 4.928 1.638 1.346 31 176 84 52 3.236 1.001 -117 31 116 1.674 532
40/41 Totaal 1995 102 39.079 16.626 15.343 9.386 173.103 4.312 25.077 288 69.980 1.356 1.610 4.654 4.385 96.227 122 934 43 21.540 104 383 10.689 5.002 76.876 6.866 2.528 30.234 6.809 2.473 46.642 57 4.190 24.143 6.193 3.372 16.642 6.181 818 7.501 12 245 48.441 166 70 6.489 158 174 41.950 7 1.252 1.227 5.899 862 758 5.591 390 469 307 368 915 59 87 200 167 402 11.211 9.440 4.679 4.077 45 113 525 63 1.709 5.415 1.673 1.358 39 191 86 184 3.558 979 -76 33 239 1.757 626
40/41 Totaal 1996 105 38.682 17.752 16.364 9.623 175.136 4.996 29.064 339 84.490 1.405 1.587 4.804 4.502 96.424 151 1.112 51 27.279 100 368 11.560 5.121 78.711 6.959 2.594 30.889 6.900 2.528 47.823 58 4.845 27.953 6.294 3.905 19.504 6.282 940 8.448 12 289 57.212 174 88 8.208 167 200 49.002 8 1.305 1.219 5.979 858 721 5.671 447 498 308 334 1.054 58 96 191 219 489 12.064 10.202 4.807 4.742 56 107 490 67 1.795 5.688 1.639 1.322 45 167 105 200 3.849 997 -82 63 166 1.846 860
40/41 Totaal 1997 98 38.538 17.279 15.697 9.178 162.804 4.725 24.499 372 91.266 1.420 1.570 3.966 3.718 81.160 129 849 33 19.947 87 367 11.729 5.460 81.644 7.038 2.685 30.919 6.975 2.775 50.724 63 4.596 23.649 6.566 3.691 16.569 6.553 906 7.080 13 339 71.319 204 128 10.011 199 212 61.308 5 1.333 1.203 6.060 871 710 5.747 462 493 313 294 1.289 63 84 217 615 310 11.757 9.403 4.019 4.748 39 92 505 71 2.283 5.523 1.678 1.330 64 159 126 178 3.666 917 -146 -3 166 1.897 836
40/41 Totaal 1998 95 37.355 17.307 15.784 9.350 166.807 4.593 24.567 396 109.113 1.446 1.548 3.951 3.700 81.978 127 936 34 22.420 89 345 11.833 5.650 84.829 7.134 2.729 31.405 7.066 2.921 53.424 68 4.466 23.631 6.651 3.564 16.363 6.638 902 7.268 13 361 86.692 216 128 7.844 210 233 78.849 7 1.356 1.202 6.149 877 712 5.840 480 490 309 296 1.227 75 106 157 474 416 11.778 9.413 4.158 4.586 57 92 520 67 2.297 5.529 1.724 1.316 93 179 137 185 3.620 782 -150 29 106 1.736 1.117
40/41 Totaal 1999 112 35.081 18.660 16.582 10.230 180.151 4.486 27.612 363 113.597 1.502 1.575 4.565 3.942 91.159 497 4.170 35 30.528 90 354 12.017 6.288 88.992 . 2.955 32.463 . 3.334 56.529 . 3.988 23.442 . 3.058 15.581 . 930 7.860 . 328 83.069 . 102 7.075 . 226 75.994 . 1.412 1.221 6.257 915 726 5.944 497 496 313 343 1.736 121 142 186 523 764 12.903 10.070 5.264 4.247 58 99 403 79 2.754 5.758 1.803 1.337 95 189 181 192 3.677 683 -151 -1.438 74 1.846 2.661
40/41 Totaal 2000 115 32.953 22.720 20.789 12.428 212.489 6.417 37.644 456 128.099 1.486 1.541 7.958 5.840 121.124 1.941 13.232 96 37.127 81 354 12.829 6.588 91.365 . 3.505 36.751 . 3.083 54.615 . 4.476 24.413 . 3.292 15.729 . 1.184 8.684 . 361 90.972 . . . . . . . 1.404 1.187 6.464 1.049 752 6.230 356 435 234 260 1.670 58 84 93 823 612 17.534 13.862 6.620 6.598 118 93 436 80 3.592 5.186 1.797 1.250 101 196 249 189 3.201 425 -134 -637 386 1.204 1.957
4000.1 Productiebedrijven 1992 5 6.495 2.860 2.717 2.703 68.661 0 0 15 13.489 0 0 2.717 2.703 68.661 0 0 15 13.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 24 0 0 0 16 8 1.742 1.407 162 720 0 0 525 6 329 1.119 274 231 0 29 15 8 837 228 8 10 67 443 81
4000.1 Productiebedrijven 1993 5 6.367 3.032 2.865 2.857 68.875 0 0 8 14.705 0 0 2.865 2.857 68.875 0 0 8 14.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 32 0 0 0 16 16 1.796 1.466 256 722 0 0 493 7 323 1.236 281 232 3 33 14 10 940 244 94 1 28 450 123
4000.1 Productiebedrijven 1994 5 5.974 3.109 2.946 2.926 69.924 0 0 21 14.260 0 0 2.946 2.926 69.924 0 0 21 14.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 46 0 0 0 31 15 1.805 1.327 185 631 0 0 512 7 471 1.304 279 233 3 29 15 9 1.016 264 49 5 89 504 105
4000.1 Productiebedrijven 1995 5 5.592 3.295 3.122 3.101 70.412 0 0 21 14.416 0 0 3.122 3.101 70.412 0 0 21 14.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 52 0 0 0 21 31 1.812 1.345 184 636 0 0 525 7 460 1.484 269 228 4 38 0 17 1.198 265 75 6 187 545 120
4000.1 Productiebedrijven 1996 5 5.521 3.314 3.185 3.163 69.317 0 0 22 18.364 0 0 3.185 3.163 69.317 0 0 22 18.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 57 0 0 0 22 35 1.783 1.309 167 653 0 0 489 7 467 1.531 268 228 5 35 0 19 1.245 292 43 44 125 619 121
4000.1 Productiebedrijven 1997 5 5.035 3.403 3.304 3.273 71.540 0 0 32 19.490 0 0 3.304 3.273 71.540 0 0 32 19.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 75 0 0 0 47 29 1.976 1.436 205 727 0 0 504 6 534 1.428 281 225 8 25 23 10 1.137 247 -53 54 39 663 186
4000.1 Productiebedrijven 1998 5 4.636 3.427 3.331 3.296 71.769 0 0 34 22.420 0 0 3.331 3.296 71.769 0 0 34 22.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 76 0 0 0 46 30 2.011 1.409 195 679 15 0 520 6 596 1.416 276 223 17 25 10 16 1.124 173 -20 83 39 546 302
4000.1 Productiebedrijven 1999 6 4.419 2.976 2.847 2.815 65.546 0 0 32 24.528 0 0 2.847 2.815 65.546 0 0 32 24.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 111 0 0 0 39 72 1.677 1.215 299 499 16 0 400 7 455 1.299 274 212 16 34 11 18 923 109 -26 -38 -57 546 388
4000.1 Productiebedrijven 2000 7 4.061 3.199 3.075 3.018 60.955 0 0 57 31.710 0 0 3.071 3.017 60.912 0 0 54 30.968 0 0 4 1 43 0 0 6 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 742 . 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 117 0 0 0 53 64 2.055 1.628 314 862 19 0 434 5 421 1.144 273 192 20 44 16 6 865 89 -20 17 107 330 342
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1992 72 28.951 10.928 10.025 5.348 92.759 4.357 23.847 169 25.482 151 209 1.140 1.005 22.465 107 703 18 3.816 10 25 8.885 4.343 70.294 6.582 2.215 27.715 6.530 2.128 42.579 52 4.249 23.144 5.947 3.455 15.918 5.936 795 7.226 11 151 21.666 152 57 4.713 145 94 16.953 7 141 183 990 100 115 954 41 68 35 246 658 63 108 114 287 86 8.179 7.300 3.806 3.423 49 20 2 21 857 2.749 1.034 881 20 96 36 37 1.679 554 -149 15 84 863 311
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1993 73 28.020 11.132 10.152 5.535 92.748 4.300 25.400 172 28.886 146 194 1.106 984 21.281 103 748 9 4.074 10 24 9.045 4.551 71.467 6.676 2.349 28.971 6.625 2.202 42.496 52 4.197 24.652 6.033 3.370 16.924 6.021 826 7.727 11 162 24.812 160 64 5.452 153 98 19.360 7 136 170 956 95 106 910 40 64 45 233 747 68 108 130 211 232 8.297 7.357 3.948 3.365 23 17 3 25 916 2.834 1.062 882 23 114 44 28 1.744 552 -135 11 79 920 316
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1994 68 27.014 11.521 10.540 6.039 101.516 4.165 24.241 187 34.114 149 193 1.411 1.280 27.185 106 785 14 5.630 11 24 9.129 4.759 74.331 6.772 2.430 29.829 6.717 2.329 44.502 55 4.059 23.455 6.116 3.282 16.024 6.104 777 7.431 12 174 28.484 160 62 5.799 153 111 22.633 7 138 169 918 102 113 882 36 56 37 241 740 68 91 156 133 294 8.640 7.642 4.331 3.255 36 18 2 25 973 2.882 1.084 888 24 116 56 30 1.767 540 -162 26 24 977 362
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1995 73 26.254 12.069 11.046 6.286 102.691 4.312 25.077 266 55.564 182 199 1.441 1.284 25.815 122 934 22 7.123 13 24 9.605 5.002 76.876 6.866 2.528 30.234 6.809 2.473 46.642 57 4.190 24.143 6.193 3.372 16.642 6.181 818 7.501 12 245 48.441 166 70 6.489 158 174 41.950 7 169 174 934 125 115 896 44 60 37 211 813 59 87 200 122 345 9.041 8.004 4.495 3.441 45 23 1 26 1.011 3.029 1.118 900 33 116 69 35 1.875 515 -147 15 44 1.005 444
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1996 76 25.939 13.064 11.900 6.460 105.819 4.996 29.064 318 66.126 126 145 1.527 1.339 27.108 151 1.112 29 8.915 9 19 10.373 5.121 78.711 6.959 2.594 30.889 6.900 2.528 47.823 58 4.845 27.953 6.294 3.905 19.504 6.282 940 8.448 12 289 57.212 174 88 8.208 167 200 49.002 8 118 125 654 78 71 628 39 54 26 227 937 57 96 191 172 422 9.880 8.795 4.640 4.089 56 9 1 28 1.057 3.184 1.071 854 36 98 83 52 2.060 490 -124 1 34 1.002 658
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1997 71 26.261 12.448 11.095 5.905 91.264 4.725 24.499 340 71.775 123 133 584 445 9.620 129 849 1 457 10 20 10.509 5.460 81.644 7.038 2.685 30.919 6.975 2.775 50.724 63 4.596 23.649 6.566 3.691 16.569 6.553 906 7.080 13 339 71.319 204 128 10.011 199 212 61.308 5 113 113 621 71 62 590 43 51 32 209 1.144 63 84 217 524 256 9.337 7.885 3.814 4.021 39 10 1 32 1.420 3.111 1.091 865 42 104 79 39 1.981 455 -87 -53 117 996 552
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1998 70 25.419 12.415 11.114 6.053 95.038 4.593 24.567 361 86.692 107 112 538 404 10.209 127 936 0 0 7 13 10.576 5.650 84.829 7.134 2.729 31.405 7.066 2.921 53.424 68 4.466 23.631 6.651 3.564 16.363 6.638 902 7.268 13 361 86.692 216 128 7.844 210 233 78.849 7 100 99 528 59 51 500 40 48 29 213 1.088 75 106 157 383 368 9.321 7.922 3.962 3.908 42 9 1 29 1.369 3.094 1.116 846 58 117 95 38 1.940 396 -121 -36 46 936 719
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1999 86 23.564 14.152 12.344 7.415 114.605 4.486 27.612 331 89.069 113 114 1.635 1.127 25.613 497 4.170 3 6.000 8 15 10.709 6.288 88.992 . 2.955 32.463 . 3.334 56.529 . 3.988 23.442 . 3.058 15.581 . 930 7.860 . 328 83.069 . 102 7.075 . 226 75.994 . 105 98 528 64 52 499 41 46 29 259 1.549 120 142 186 430 670 10.763 8.767 4.964 3.748 42 10 3 38 1.958 3.389 1.192 876 61 118 137 39 2.159 377 -124 -1.412 119 1.010 2.189
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 2000 88 22.094 17.913 16.227 9.410 151.534 6.417 37.644 400 96.388 8 7 4.806 2.824 60.212 1.941 13.232 42 6.159 0 0 11.428 6.586 91.322 . 3.505 36.745 . 3.081 54.578 . 4.476 24.413 . 3.292 15.729 . 1.184 8.684 . 358 90.229 . . . . . . . 8 7 34 5 4 33 2 3 1 201 1.483 57 84 93 723 526 14.990 12.141 6.306 5.736 100 1 2 37 2.812 2.923 1.179 805 62 107 205 39 1.705 135 -113 -616 270 567 1.463
41 Waterleidingsbedrijven 1992 28 7.402 957 875 0 0 0 0 0 0 875 1.440 92 0 0 0 0 0 0 92 398 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 1.043 4.826 512 599 4.512 271 443 314 34 49 0 0 1 32 16 325 89 0 0 0 89 0 28 208 632 251 212 3 25 11 13 368 186 -13 2 5 169 18
41 Waterleidingsbedrijven 1993 27 7.416 1.037 946 0 0 0 0 0 0 946 1.401 88 0 0 0 0 0 0 88 376 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 1.025 4.947 567 610 4.632 290 416 315 37 54 0 0 1 23 30 336 88 0 0 0 88 0 28 220 701 270 225 3 30 13 14 417 195 -9 6 12 180 32
41 Waterleidingsbedrijven 1994 25 7.346 1.084 997 0 0 0 0 0 0 997 1.393 80 0 0 0 0 0 0 80 350 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 1.043 4.908 623 635 4.615 294 408 294 40 47 0 0 0 23 23 342 83 0 0 0 83 0 26 233 741 275 226 5 31 14 14 453 197 -4 -1 4 193 64
41 Waterleidingsbedrijven 1995 24 7.233 1.261 1.175 0 0 0 0 0 0 1.175 1.412 91 0 0 0 0 0 0 91 359 1.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 1.053 4.965 737 644 4.695 346 409 270 36 50 0 0 0 24 26 358 91 0 0 0 91 0 29 238 903 286 230 3 37 17 132 485 201 -5 12 8 207 62
41 Waterleidingsbedrijven 1996 24 7.222 1.374 1.279 0 0 0 0 0 0 1.279 1.443 92 0 0 0 0 0 0 92 349 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.188 1.094 5.324 780 650 5.042 408 444 282 35 59 1 0 0 26 33 401 98 0 0 0 98 0 31 271 973 300 240 3 34 23 129 544 215 -1 17 7 225 81
41 Waterleidingsbedrijven 1997 22 7.242 1.428 1.297 0 0 0 0 0 0 1.297 1.436 77 0 0 0 0 0 0 77 347 1.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220 1.090 5.438 800 648 5.157 420 442 281 62 69 0 0 0 44 25 444 82 0 0 0 82 0 33 329 984 306 240 14 29 24 129 549 214 -7 -4 10 238 98
41 Waterleidingsbedrijven 1998 20 7.300 1.465 1.339 0 0 0 0 0 0 1.339 1.435 83 0 0 0 0 0 0 83 332 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257 1.103 5.621 817 660 5.340 440 443 280 63 64 0 0 0 45 18 446 83 0 0 0 83 0 31 332 1.019 331 245 18 36 32 132 557 213 -9 -18 20 255 95
41 Waterleidingsbedrijven 1999 20 7.098 1.532 1.390 0 0 0 0 0 0 1.390 1.461 83 0 0 0 0 0 0 83 338 1.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307 1.123 5.729 851 673 5.445 457 450 284 66 77 0 0 0 55 22 463 89 0 0 0 89 0 34 340 1.070 337 249 19 37 32 137 595 197 -1 12 12 291 84
41 Waterleidingsbedrijven 2000 20 6.798 1.609 1.487 0 0 0 0 0 0 1.478 1.534 81 0 0 0 0 0 0 81 354 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397 1.180 6.430 1.044 748 6.197 353 432 233 52 70 1 0 0 47 22 490 92 0 0 0 92 0 38 359 1.119 345 253 20 44 29 144 630 201 -1 -38 9 307 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens