Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

SBI'93 Perioden Aantal bedrijven (absoluut) Aantal werknemers (absoluut) Productiewaarde Totaal productiewaarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Totaal en gros/detail (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Elektriciteit Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Elektriciteit Hoeveelheid (GWh) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Gas Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Gas Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Warmte Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Warmte Hoeveelheid (TJ) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Water Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water Totaal (en gros/detail) Water Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros En gros totaal (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Elektriciteit Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Elektriciteit Hoeveelheid (GWh) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Gas Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Gas Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Warmte Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Warmte Hoeveelheid (TJ) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Water Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En gros Water Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail En detail totaal (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Elektriciteit totaal Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Elektriciteit totaal Hoeveelheid (GWh) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Elektriciteit totaal Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Kleinverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Kleinverbruik Hoeveelheid (GWh) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Kleinverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Grootverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Grootverbruik Hoeveelheid (GWh) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Elektriciteit Grootverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Gas totaal Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Gas totaal Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Gas totaal Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Kleinverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Kleinverbruik Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Kleinverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Grootverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Grootverbruik Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Gas Grootverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Warmte totaal Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Warmte totaal Hoeveelheid (TJ) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Warmte totaal Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Kleinverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Kleinverbruik Hoeveelheid (TJ) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Kleinverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Grootverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Grootverbruik Hoeveelheid (TJ) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Warmte Grootverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Water totaal Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Water totaal Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Water totaal Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Kleinverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Kleinverbruik Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Kleinverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Grootverbruik Waarde (mln euro) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Grootverbruik Hoeveelheid (mln m3) Productiewaarde Verkopen van energie en water En detail Water Grootverbruik Aantal afnemers (x 1 000) Productiewaarde Geactiveerde kosten (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Totale opbrengst overige activiteiten (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Verhuur warmwaterapparatuur (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Openbare verlichting (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Exploitatie CAI (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Hulpdiensten voor derden (mln euro) Productiewaarde Opbrengst overige activiteiten Andere opbrengsten (mln euro) Verbruikswaarde Totaal verbruikswaarde (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Totaal inkoopwaarde (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Elektriciteit (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Gas (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Warmte (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Water (mln euro) Verbruikswaarde Inkoopwaarde van energie en water Overige energiedragers (mln euro) Verbruikswaarde Eigen verbruik energie Totaal eigen verbruik energie (mln euro) Verbruikswaarde Overige bedrijfskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Totaal toegevoegde waarde (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Totale arbeidskosten (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Premies ZW, ZFW en WW (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten Overige uitgaven (mln euro) Toegevoegde waarde Arbeidskosten In- en uitgeleend personeel (mln euro) Toegevoegde waarde Heffingen minus subsidies (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Totaal bruto bedrijfsresultaat (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Betaalde en ontvangen interest (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Overige financiele lasten en baten (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Buitengewone lasten en baten (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Toevoegingen en onttrekkingen (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Afschrijvingssaldo (mln euro) Toegevoegde waarde Bruto bedrijfsresultaat Resultaat voor belastingen (mln euro)
40/41 Totaal 1992 105 42.848 14.746 13.617 8.051 161.420 4.357 23.847 184 38.970 1.026 1.649 3.949 3.708 91.126 107 703 33 17.304 102 423 9.668 4.343 70.294 6.582 2.215 27.715 6.530 2.128 42.579 52 4.249 23.144 5.947 3.455 15.918 5.936 795 7.226 11 151 21.666 152 57 4.713 145 94 16.953 7 924 1.226 5.816 612 714 5.466 312 512 349 398 731 63 108 116 335 109 10.246 8.797 3.968 4.144 49 110 527 56 1.394 4.500 1.559 1.324 23 150 62 57 2.884 968 -153 27 157 1.475 411
40/41 Totaal 1993 105 41.803 15.200 13.962 8.392 161.623 4.300 25.400 180 43.591 1.091 1.595 4.060 3.842 90.156 103 748 17 18.779 98 400 9.903 4.551 71.467 6.676 2.349 28.971 6.625 2.202 42.496 52 4.197 24.652 6.033 3.370 16.924 6.021 826 7.727 11 162 24.812 160 64 5.452 153 98 19.360 7 993 1.195 5.903 662 716 5.543 331 479 360 404 834 68 108 131 250 278 10.429 8.910 4.205 4.087 23 105 496 59 1.459 4.771 1.614 1.338 29 177 70 52 3.100 991 -49 19 120 1.549 471
40/41 Totaal 1994 98 40.334 15.715 14.483 8.964 171.441 4.165 24.241 208 48.374 1.145 1.586 4.437 4.206 97.110 106 785 34 19.890 91 374 10.046 4.759 74.331 6.772 2.430 29.829 6.717 2.329 44.502 55 4.059 23.455 6.116 3.282 16.024 6.104 777 7.431 12 174 28.484 160 62 5.799 153 111 22.633 7 1.055 1.212 5.827 725 748 5.496 330 464 330 399 833 68 91 156 188 331 10.787 9.051 4.516 3.885 36 100 515 59 1.678 4.928 1.638 1.346 31 176 84 52 3.236 1.001 -117 31 116 1.674 532
40/41 Totaal 1995 102 39.079 16.626 15.343 9.386 173.103 4.312 25.077 288 69.980 1.356 1.610 4.654 4.385 96.227 122 934 43 21.540 104 383 10.689 5.002 76.876 6.866 2.528 30.234 6.809 2.473 46.642 57 4.190 24.143 6.193 3.372 16.642 6.181 818 7.501 12 245 48.441 166 70 6.489 158 174 41.950 7 1.252 1.227 5.899 862 758 5.591 390 469 307 368 915 59 87 200 167 402 11.211 9.440 4.679 4.077 45 113 525 63 1.709 5.415 1.673 1.358 39 191 86 184 3.558 979 -76 33 239 1.757 626
40/41 Totaal 1996 105 38.682 17.752 16.364 9.623 175.136 4.996 29.064 339 84.490 1.405 1.587 4.804 4.502 96.424 151 1.112 51 27.279 100 368 11.560 5.121 78.711 6.959 2.594 30.889 6.900 2.528 47.823 58 4.845 27.953 6.294 3.905 19.504 6.282 940 8.448 12 289 57.212 174 88 8.208 167 200 49.002 8 1.305 1.219 5.979 858 721 5.671 447 498 308 334 1.054 58 96 191 219 489 12.064 10.202 4.807 4.742 56 107 490 67 1.795 5.688 1.639 1.322 45 167 105 200 3.849 997 -82 63 166 1.846 860
40/41 Totaal 1997 98 38.538 17.279 15.697 9.178 162.804 4.725 24.499 372 91.266 1.420 1.570 3.966 3.718 81.160 129 849 33 19.947 87 367 11.729 5.460 81.644 7.038 2.685 30.919 6.975 2.775 50.724 63 4.596 23.649 6.566 3.691 16.569 6.553 906 7.080 13 339 71.319 204 128 10.011 199 212 61.308 5 1.333 1.203 6.060 871 710 5.747 462 493 313 294 1.289 63 84 217 615 310 11.757 9.403 4.019 4.748 39 92 505 71 2.283 5.523 1.678 1.330 64 159 126 178 3.666 917 -146 -3 166 1.897 836
40/41 Totaal 1998 95 37.355 17.307 15.784 9.350 166.807 4.593 24.567 396 109.113 1.446 1.548 3.951 3.700 81.978 127 936 34 22.420 89 345 11.833 5.650 84.829 7.134 2.729 31.405 7.066 2.921 53.424 68 4.466 23.631 6.651 3.564 16.363 6.638 902 7.268 13 361 86.692 216 128 7.844 210 233 78.849 7 1.356 1.202 6.149 877 712 5.840 480 490 309 296 1.227 75 106 157 474 416 11.778 9.413 4.158 4.586 57 92 520 67 2.297 5.529 1.724 1.316 93 179 137 185 3.620 782 -150 29 106 1.736 1.117
40/41 Totaal 1999 112 35.081 18.660 16.582 10.230 180.151 4.486 27.612 363 113.597 1.502 1.575 4.565 3.942 91.159 497 4.170 35 30.528 90 354 12.017 6.288 88.992 . 2.955 32.463 . 3.334 56.529 . 3.988 23.442 . 3.058 15.581 . 930 7.860 . 328 83.069 . 102 7.075 . 226 75.994 . 1.412 1.221 6.257 915 726 5.944 497 496 313 343 1.736 121 142 186 523 764 12.903 10.070 5.264 4.247 58 99 403 79 2.754 5.758 1.803 1.337 95 189 181 192 3.677 683 -151 -1.438 74 1.846 2.661
40/41 Totaal 2000 115 32.953 22.720 20.789 12.428 212.489 6.417 37.644 456 128.099 1.486 1.541 7.958 5.840 121.124 1.941 13.232 96 37.127 81 354 12.829 6.588 91.365 . 3.505 36.751 . 3.083 54.615 . 4.476 24.413 . 3.292 15.729 . 1.184 8.684 . 361 90.972 . . . . . . . 1.404 1.187 6.464 1.049 752 6.230 356 435 234 260 1.670 58 84 93 823 612 17.534 13.862 6.620 6.598 118 93 436 80 3.592 5.186 1.797 1.250 101 196 249 189 3.201 425 -134 -637 386 1.204 1.957
4000.1 Productiebedrijven 1992 5 6.495 2.860 2.717 2.703 68.661 0 0 15 13.489 0 0 2.717 2.703 68.661 0 0 15 13.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 24 0 0 0 16 8 1.742 1.407 162 720 0 0 525 6 329 1.119 274 231 0 29 15 8 837 228 8 10 67 443 81
4000.1 Productiebedrijven 1993 5 6.367 3.032 2.865 2.857 68.875 0 0 8 14.705 0 0 2.865 2.857 68.875 0 0 8 14.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 32 0 0 0 16 16 1.796 1.466 256 722 0 0 493 7 323 1.236 281 232 3 33 14 10 940 244 94 1 28 450 123
4000.1 Productiebedrijven 1994 5 5.974 3.109 2.946 2.926 69.924 0 0 21 14.260 0 0 2.946 2.926 69.924 0 0 21 14.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 46 0 0 0 31 15 1.805 1.327 185 631 0 0 512 7 471 1.304 279 233 3 29 15 9 1.016 264 49 5 89 504 105
4000.1 Productiebedrijven 1995 5 5.592 3.295 3.122 3.101 70.412 0 0 21 14.416 0 0 3.122 3.101 70.412 0 0 21 14.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 52 0 0 0 21 31 1.812 1.345 184 636 0 0 525 7 460 1.484 269 228 4 38 0 17 1.198 265 75 6 187 545 120
4000.1 Productiebedrijven 1996 5 5.521 3.314 3.185 3.163 69.317 0 0 22 18.364 0 0 3.185 3.163 69.317 0 0 22 18.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 57 0 0 0 22 35 1.783 1.309 167 653 0 0 489 7 467 1.531 268 228 5 35 0 19 1.245 292 43 44 125 619 121
4000.1 Productiebedrijven 1997 5 5.035 3.403 3.304 3.273 71.540 0 0 32 19.490 0 0 3.304 3.273 71.540 0 0 32 19.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 75 0 0 0 47 29 1.976 1.436 205 727 0 0 504 6 534 1.428 281 225 8 25 23 10 1.137 247 -53 54 39 663 186
4000.1 Productiebedrijven 1998 5 4.636 3.427 3.331 3.296 71.769 0 0 34 22.420 0 0 3.331 3.296 71.769 0 0 34 22.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 76 0 0 0 46 30 2.011 1.409 195 679 15 0 520 6 596 1.416 276 223 17 25 10 16 1.124 173 -20 83 39 546 302
4000.1 Productiebedrijven 1999 6 4.419 2.976 2.847 2.815 65.546 0 0 32 24.528 0 0 2.847 2.815 65.546 0 0 32 24.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 111 0 0 0 39 72 1.677 1.215 299 499 16 0 400 7 455 1.299 274 212 16 34 11 18 923 109 -26 -38 -57 546 388
4000.1 Productiebedrijven 2000 7 4.061 3.199 3.075 3.018 60.955 0 0 57 31.710 0 0 3.071 3.017 60.912 0 0 54 30.968 0 0 4 1 43 0 0 6 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 742 . 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 117 0 0 0 53 64 2.055 1.628 314 862 19 0 434 5 421 1.144 273 192 20 44 16 6 865 89 -20 17 107 330 342
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1992 72 28.951 10.928 10.025 5.348 92.759 4.357 23.847 169 25.482 151 209 1.140 1.005 22.465 107 703 18 3.816 10 25 8.885 4.343 70.294 6.582 2.215 27.715 6.530 2.128 42.579 52 4.249 23.144 5.947 3.455 15.918 5.936 795 7.226 11 151 21.666 152 57 4.713 145 94 16.953 7 141 183 990 100 115 954 41 68 35 246 658 63 108 114 287 86 8.179 7.300 3.806 3.423 49 20 2 21 857 2.749 1.034 881 20 96 36 37 1.679 554 -149 15 84 863 311
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1993 73 28.020 11.132 10.152 5.535 92.748 4.300 25.400 172 28.886 146 194 1.106 984 21.281 103 748 9 4.074 10 24 9.045 4.551 71.467 6.676 2.349 28.971 6.625 2.202 42.496 52 4.197 24.652 6.033 3.370 16.924 6.021 826 7.727 11 162 24.812 160 64 5.452 153 98 19.360 7 136 170 956 95 106 910 40 64 45 233 747 68 108 130 211 232 8.297 7.357 3.948 3.365 23 17 3 25 916 2.834 1.062 882 23 114 44 28 1.744 552 -135 11 79 920 316
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1994 68 27.014 11.521 10.540 6.039 101.516 4.165 24.241 187 34.114 149 193 1.411 1.280 27.185 106 785 14 5.630 11 24 9.129 4.759 74.331 6.772 2.430 29.829 6.717 2.329 44.502 55 4.059 23.455 6.116 3.282 16.024 6.104 777 7.431 12 174 28.484 160 62 5.799 153 111 22.633 7 138 169 918 102 113 882 36 56 37 241 740 68 91 156 133 294 8.640 7.642 4.331 3.255 36 18 2 25 973 2.882 1.084 888 24 116 56 30 1.767 540 -162 26 24 977 362
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1995 73 26.254 12.069 11.046 6.286 102.691 4.312 25.077 266 55.564 182 199 1.441 1.284 25.815 122 934 22 7.123 13 24 9.605 5.002 76.876 6.866 2.528 30.234 6.809 2.473 46.642 57 4.190 24.143 6.193 3.372 16.642 6.181 818 7.501 12 245 48.441 166 70 6.489 158 174 41.950 7 169 174 934 125 115 896 44 60 37 211 813 59 87 200 122 345 9.041 8.004 4.495 3.441 45 23 1 26 1.011 3.029 1.118 900 33 116 69 35 1.875 515 -147 15 44 1.005 444
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1996 76 25.939 13.064 11.900 6.460 105.819 4.996 29.064 318 66.126 126 145 1.527 1.339 27.108 151 1.112 29 8.915 9 19 10.373 5.121 78.711 6.959 2.594 30.889 6.900 2.528 47.823 58 4.845 27.953 6.294 3.905 19.504 6.282 940 8.448 12 289 57.212 174 88 8.208 167 200 49.002 8 118 125 654 78 71 628 39 54 26 227 937 57 96 191 172 422 9.880 8.795 4.640 4.089 56 9 1 28 1.057 3.184 1.071 854 36 98 83 52 2.060 490 -124 1 34 1.002 658
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1997 71 26.261 12.448 11.095 5.905 91.264 4.725 24.499 340 71.775 123 133 584 445 9.620 129 849 1 457 10 20 10.509 5.460 81.644 7.038 2.685 30.919 6.975 2.775 50.724 63 4.596 23.649 6.566 3.691 16.569 6.553 906 7.080 13 339 71.319 204 128 10.011 199 212 61.308 5 113 113 621 71 62 590 43 51 32 209 1.144 63 84 217 524 256 9.337 7.885 3.814 4.021 39 10 1 32 1.420 3.111 1.091 865 42 104 79 39 1.981 455 -87 -53 117 996 552
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1998 70 25.419 12.415 11.114 6.053 95.038 4.593 24.567 361 86.692 107 112 538 404 10.209 127 936 0 0 7 13 10.576 5.650 84.829 7.134 2.729 31.405 7.066 2.921 53.424 68 4.466 23.631 6.651 3.564 16.363 6.638 902 7.268 13 361 86.692 216 128 7.844 210 233 78.849 7 100 99 528 59 51 500 40 48 29 213 1.088 75 106 157 383 368 9.321 7.922 3.962 3.908 42 9 1 29 1.369 3.094 1.116 846 58 117 95 38 1.940 396 -121 -36 46 936 719
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 1999 86 23.564 14.152 12.344 7.415 114.605 4.486 27.612 331 89.069 113 114 1.635 1.127 25.613 497 4.170 3 6.000 8 15 10.709 6.288 88.992 . 2.955 32.463 . 3.334 56.529 . 3.988 23.442 . 3.058 15.581 . 930 7.860 . 328 83.069 . 102 7.075 . 226 75.994 . 105 98 528 64 52 499 41 46 29 259 1.549 120 142 186 430 670 10.763 8.767 4.964 3.748 42 10 3 38 1.958 3.389 1.192 876 61 118 137 39 2.159 377 -124 -1.412 119 1.010 2.189
4000.2/4000.3 Distributiebedrijven 2000 88 22.094 17.913 16.227 9.410 151.534 6.417 37.644 400 96.388 8 7 4.806 2.824 60.212 1.941 13.232 42 6.159 0 0 11.428 6.586 91.322 . 3.505 36.745 . 3.081 54.578 . 4.476 24.413 . 3.292 15.729 . 1.184 8.684 . 358 90.229 . . . . . . . 8 7 34 5 4 33 2 3 1 201 1.483 57 84 93 723 526 14.990 12.141 6.306 5.736 100 1 2 37 2.812 2.923 1.179 805 62 107 205 39 1.705 135 -113 -616 270 567 1.463
41 Waterleidingsbedrijven 1992 28 7.402 957 875 0 0 0 0 0 0 875 1.440 92 0 0 0 0 0 0 92 398 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 1.043 4.826 512 599 4.512 271 443 314 34 49 0 0 1 32 16 325 89 0 0 0 89 0 28 208 632 251 212 3 25 11 13 368 186 -13 2 5 169 18
41 Waterleidingsbedrijven 1993 27 7.416 1.037 946 0 0 0 0 0 0 946 1.401 88 0 0 0 0 0 0 88 376 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 1.025 4.947 567 610 4.632 290 416 315 37 54 0 0 1 23 30 336 88 0 0 0 88 0 28 220 701 270 225 3 30 13 14 417 195 -9 6 12 180 32
41 Waterleidingsbedrijven 1994 25 7.346 1.084 997 0 0 0 0 0 0 997 1.393 80 0 0 0 0 0 0 80 350 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 1.043 4.908 623 635 4.615 294 408 294 40 47 0 0 0 23 23 342 83 0 0 0 83 0 26 233 741 275 226 5 31 14 14 453 197 -4 -1 4 193 64
41 Waterleidingsbedrijven 1995 24 7.233 1.261 1.175 0 0 0 0 0 0 1.175 1.412 91 0 0 0 0 0 0 91 359 1.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 1.053 4.965 737 644 4.695 346 409 270 36 50 0 0 0 24 26 358 91 0 0 0 91 0 29 238 903 286 230 3 37 17 132 485 201 -5 12 8 207 62
41 Waterleidingsbedrijven 1996 24 7.222 1.374 1.279 0 0 0 0 0 0 1.279 1.443 92 0 0 0 0 0 0 92 349 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.188 1.094 5.324 780 650 5.042 408 444 282 35 59 1 0 0 26 33 401 98 0 0 0 98 0 31 271 973 300 240 3 34 23 129 544 215 -1 17 7 225 81
41 Waterleidingsbedrijven 1997 22 7.242 1.428 1.297 0 0 0 0 0 0 1.297 1.436 77 0 0 0 0 0 0 77 347 1.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220 1.090 5.438 800 648 5.157 420 442 281 62 69 0 0 0 44 25 444 82 0 0 0 82 0 33 329 984 306 240 14 29 24 129 549 214 -7 -4 10 238 98
41 Waterleidingsbedrijven 1998 20 7.300 1.465 1.339 0 0 0 0 0 0 1.339 1.435 83 0 0 0 0 0 0 83 332 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.257 1.103 5.621 817 660 5.340 440 443 280 63 64 0 0 0 45 18 446 83 0 0 0 83 0 31 332 1.019 331 245 18 36 32 132 557 213 -9 -18 20 255 95
41 Waterleidingsbedrijven 1999 20 7.098 1.532 1.390 0 0 0 0 0 0 1.390 1.461 83 0 0 0 0 0 0 83 338 1.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307 1.123 5.729 851 673 5.445 457 450 284 66 77 0 0 0 55 22 463 89 0 0 0 89 0 34 340 1.070 337 249 19 37 32 137 595 197 -1 12 12 291 84
41 Waterleidingsbedrijven 2000 20 6.798 1.609 1.487 0 0 0 0 0 0 1.478 1.534 81 0 0 0 0 0 0 81 354 1.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397 1.180 6.430 1.044 748 6.197 353 432 233 52 70 1 0 0 47 22 490 92 0 0 0 92 0 38 359 1.119 345 253 20 44 29 144 630 201 -1 -38 9 307 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie wordt de exploitatierekening gepresenteerd van:
- energie- en waterleidingbedrijven, totaal (SBI93 40/41)
- elektriciteitsproductiebedrijven (SBI93 400010)
- energiedistributiebedrijven, incl. warmte kracht centrales (>50 GWh/jaar)
welke in joint-venture verband worden geexpoiteerd door
energiedistributiebedrijven en industriele bedrijven (SBI93 400020 en
400030).
- waterleidingbedrijven, excl. multi-utility bedrijven (SBI93 4100).

Van de verkopen wordt voor elk van de producten elektriciteit, gas, warmte
en water een uitsplitsing gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en
grootverbruik. Daarbij worden behalve de waarden ook de bijbehorende
hoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven. De winning
van gas wordt niet gerekend tot deze sbi, maar valt onder de delfstoffen-
winning.

Gegevens beschikbaar over de jaren 1992 t/m 2000.
Frequentie: stopgezet, voortgezet als "Energie en waterleiding, alle
bedrijven"

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal geënquêteerde bedrijven:
- bedrijven met meer dan 20 werknemers;
- met ingang van verslagjaar 1995 ook warmte/kracht installaties met een
jaarproductie van meer dan 50 GWh welke geëxploiteerd worden in
joint-ventures van energie- en particuliere bedrijven.
N.B. Dit is niet het aantal concerns dat in de sector voorkomt. Het komt
vaak voor dat van een concern de onderliggende bedrijven worden
geënquêteerd.
Aantal werknemers
Het aantal personeelsleden op basis van gesloten arbeidsovereenkomsten.
Buiten beschouwing blijven:
- diegenen die langer dan een jaar door arbeidsongeschiktheid
afwezig zijn;
- personen die vervroegd zijn uitgetreden.
Productiewaarde
Bestaat uit:
- omzet uit verkopen van energie- en water;
- geactiveerde kosten;
- opbrengsten uit overige activiteiten.
De component "omzet uit verkopen van energie- en water" wordt
in deze publicatie gespecificeerd naar de producten elektriciteit,
gas, warmte en water. Per product wordt bovendien een uitsplitsing
gegeven naar de verbruikersgroepen klein- en grootverbruik.
Daarbij worden behalve de verkoopwaarden ook de bijbehorende
verkoophoeveelheden en de aantallen aansluitingen weergegeven.
Totaal productiewaarde
Bestaat uit:
- omzet uit verkopen van energie- en water;
- geactiveerde kosten;
- opbrengsten uit overige activiteiten.
Verkopen van energie en water
De verkopen van energie en water.
En gros: leveringen tussen energie- en waterbedrijven onderling.
En detail: leveringen aan eindverbruikers.
Totaal (en gros/detail)
En gros: leveringen tussen energie- en waterbedrijven onderling.
En detail: leveringen aan eindverbruikers.
Totaal en gros/detail
Elektriciteit
Waarde
Hoeveelheid
Gas
Waarde
Hoeveelheid
Warmte
Waarde
Hoeveelheid
Water
Waarde
Hoeveelheid
En gros
Leveringen tussen energie- en waterbedrijven onderling.
En gros totaal
Elektriciteit
Waarde
Hoeveelheid
Gas
Waarde
Hoeveelheid
Warmte
Sterke daling in 1997 hangt ermee samen dat een aantal bedrijfseenheden
zijn waargenomen op concern-niveau, waardoor onderlinge leveringen
tussen deze bedrijfseenheden wegvallen.
Waarde
Hoeveelheid
Water
Waarde
Hoeveelheid
En detail
Leveringen aan eindverbruikers.
En detail totaal
Omzet uit verkopen en detail van elektriciteit,gas, warmte en water.
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting, inclusief heffing BMAP
(Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Elektriciteit
Elektriciteit totaal
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Kleinverbruik
Kleinverbruikers: aangesloten op laagspanning met een jaarafname tot
100 MWh en een doorlaatwaarde van de aansluiting t/m 3 x 80A.
Tevens is de openbare verlichting opgenomen bij kleinverbruik.
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Grootverbruik
Grootverbruikers: aangesloten op middenspanning, danwel laagspanning +
beschikbaar vermogen > 50 kVA of jaarverbruik > 100 MWh.
Exclusief openbare verlichting.
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Gas
Gas totaal
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Kleinverbruik
Afnemers met een jaarverbruik < 170.000 m3.
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Grootverbruik
Afnemers met een grootvebruikerscontract; afname >= 170.000 m3;
Exclusief blokverwarming: dan is veelal sprake van een
collectieve aansluiting met een grootverbruikerscontract, maar de
achterliggende afnemers zijn kleinverbruikers.
Waarde
Omzet exclusief Regulerende Energie Belasting,
inclusief heffing BMAP (Bedrijfs Milieu Actie Plan).
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Warmte
Warmte totaal
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Kleinverbruik
De niet-grootverbruikers.
Grootverbruikers zijn afnemers die warmte geleverd krijgen volgens een
algemeen geldend tarief voor grootverbruikers, dan wel volgens een
speciale overeenkomst (contract).
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Grootverbruik
Grootverbruikers zijn afnemers die warmte geleverd krijgen volgens een
algemeen geldend tarief voor grootverbruikers, dan wel volgens een
speciale overeenkomst (contract).
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Tot 1997 is het aantal aansluitingen weergegeven.
Water
Water totaal
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Kleinverbruik
Afnemers met een verbruik van minder dan 300 m3.
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Grootverbruik
Afnemers met een verbruik groter of gelijk aan 300 m3.
Waarde
Hoeveelheid
Aantal afnemers
Geactiveerde kosten
Dit betreft eigen bedrijfskosten (loonkosten, grond- en hulpstoffen etc.)
die niet op de omzet zijn gericht:
- zelfvervaardigde machines, apparatuur, installaties,
vervoermiddelen e.d.;
- zelfvervaardigde gebouwen en andere bouwwerken;
- geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Opbrengst overige activiteiten
Bestaat uit opbrengsten uit:
- verhuur warmwaterapparatuur;
- opbrengsten i.v.m. openbare verlichting;
- opbrensten uit exploitatie van centrale antenne inrichting (CAI);
- opbrengsten uit hulpdiensten voor derden.
Totale opbrengst overige activiteiten
Bestaat uit opbrengsten uit:
- verhuur warmwaterapparatuur;
- opbrengsten i.v.m. openbare verlichting;
- opbrensten uit exploitatie van centrale antenne inrichting (CAI);
- opbrengsten uit hulpdiensten voor derden.
Verhuur warmwaterapparatuur
Opbrengst uit verhuur van warmwaterapparatuur/geisers.
Openbare verlichting
Bijvoorbeeld: vergoedingen voor onderhoud openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties.
Hier onder vallen niet de opbrengsten van de verkopen van elektriciteit.
Exploitatie CAI
CAI = Centrale Antenne Inrichting
Hulpdiensten voor derden
Bijvoorbeeld: opbrengsten van energiediensten.
Opbrengsten inzake uitgeleend personeel zijn als negatieve post onder de
arbeidskosten opgenomen.
Stijging in 1997 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een betere
specificatie door de berichtgever ten gevolge van een wijziging in
de vraagstelling. Tegelijkertijd nemen de andere (incl. niet
gespecificeerde) overige opbrengsten af.
Andere opbrengsten
Bijvoorbeeld vergoeding voor gebruik netwerk.
Verbruikswaarde
Bestaat uit:
- inkoopwaarde van energie- en water;
- kosten finaal eigen verbruik van energie;
- overige bedrijfskosten.
Totaal verbruikswaarde
Bestaat uit:
- inkoopwaarde van energie- en water;
- kosten finaal eigen verbruik van energie;
- overige bedrijfskosten.
Inkoopwaarde van energie en water
Exclusief inkoopwaarde finaal eigen verbruik.
Totaal inkoopwaarde
Inkoopwaarde van energie en water, totaal.
Elektriciteit
Gas
Warmte
Water
Overige energiedragers
Inkoopwaarde van energiedragers anders dan elektriciteit, gas en warmte.
Eigen verbruik energie
Hier wordt het finaal eigen verbruik bedoeld, bijvoorbeeld voor verwarming
en verlichting van de bedrijfsgebouwen.
Totaal eigen verbruik energie
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten:
- huur;
- onderhoud;
- hulpmaterialen;
- diensten van derden;
- overige in deze publicatie niet genoemde kosten.
Toegevoegde waarde
Bestaat uit:
- arbeidskosten;
- kostprijsverhogende heffingen minus ontvangen subsidies;
- bruto bedrijfsresultaat.
De toegevoegde waarde kan ook berekend worden door op de productiewaarde
de verbruikswaarde in mindering te brengen.
Totaal toegevoegde waarde
Bestaat uit:
- arbeidskosten;
- kostprijsverhogende heffingen minus ontvangen subsidies;
- bruto bedrijfsresultaat.
De toegevoegde waarde kan ook berekend worden door op de productiewaarde
de verbruikswaarde in mindering te brengen.
Arbeidskosten
Arbeidskosten inclusief kosten voor ingeleend personeel en minus
opbrengsten voor uitgeleend personeel.
Bestaat uit:
- bruto lonen en salarissen;
- werkgeversaandeel in de premies werknemersverzekeringen;
- werkgeversbijdragen voor pensioenvoorzieningen
en overige sociale lasten;
- saldo ingeleend/uitgeleend personeel.
Totale arbeidskosten
Arbeidskosten inclusief kosten voor ingeleend personeel en minus
opbrengsten voor uitgeleend personeel.
Bestaat uit:
- bruto lonen en salarissen;
- werkgeversaandeel in de premies werknemersverzekeringen;
- werkgeversbijdragen voor pensioenvoorzieningen
en overige sociale lasten;
- saldo ingeleend/uitgeleend personeel.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon over de gewerkte tijd inclusief alle toeslagen, premies,
vergoedingen (geen reiskostenvergoedingen), bijzondere uitkeringen,
ontslagvergoedingen en loon voor niet gewerkte tijd.
Premies ZW, ZFW en WW
Dit betreft premies ZW, ZFW en WW voorzover zij ten laste van
de onderneming zijn gekomen.
Overige uitgaven
Inkoopsommen voor pensioen- en spaarregelingen, bijdragen VUT-regelingen
en overige uitgaven sociale voorzieningen. Suppleties op ziekengeld,
WAO-uitkeringen, WW e.d.
In- en uitgeleend personeel
Kosten voor ingeleend personeel minus opbrengsten van uitgeleend
personeel.
Heffingen minus subsidies
Kostprijs verhogende heffingen en belastingen verminderd met ontvangen
subsidies. Voorbeelden van kostprijsverhogende heffingen en belastingen:
- milieuheffingen en zuiveringslasten;
- verbruiksbelastingen;
- motorrijtuigenbelasting;
- onroerende zaak belasting.
Exclusief Regulerende Energie Belasting (REB).
Exclusief heffing B-MAP, welke in de voorzieningen zijn verwerkt.
De stijging van de heffingen in 1995 wordt veroorzaakt door de in dat jaar
ingevoerde grondwaterbelasting.
Bruto bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering, d.w.z. voor aftrek van:
- saldo betaalde en ontvangen interest;
- saldo overige lasten en baten vaste activa;
- saldo buitengewone lasten en baten;
- saldo toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen;
- afschrijvingssaldo;
Totaal bruto bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering, d.w.z. voor aftrek van:
- saldo betaalde en ontvangen interest;
- saldo overige lasten en baten vaste activa;
- saldo buitengewone lasten en baten;
- saldo toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen;
- afschrijvingssaldo;
Betaalde en ontvangen interest
Betaalde minus ontvangen interest.
Overige financiele lasten en baten
Bestaat uit:
- Verliezen minus opbrengsten uit deelnemingen;
- - Financieringscorrectie (gerealiseerd financieringsresultaat);
- Overige financiele lasten minus baten, zoals m.b.t. valutaverschillen
en dividendopbrengsten van beleggingen op korte termijn.
Buitengewone lasten en baten
Buitengewone lasten minus buitengewone baten. Betreft o.a.:
- boekverliezen en -winsten;
- afboekingen vanwege oninbaarheid van vorderingen (afschrijving
debiteuren).
Toevoegingen en onttrekkingen
Toevoegingen minus onttrekkingen/vrijval voorzieningen.
Afschrijvingssaldo
Afschrijvingen minus amortisatiebijdragen aanleg- en aansluitkosten.
Resultaat voor belastingen