Vacatures; beroepstak, bedrijfsklasse (SBI'74, SBI'93), regio, 1992 - 2001

Vacatures; beroepstak, bedrijfsklasse (SBI'74, SBI'93), regio, 1992 - 2001

Nederland, regio's Periode Totaal (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Totaal (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Voor schoolverlaters Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Totaal (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Met een arbeidsduur van tenminste 20 uur Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Totaal (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Op termijn Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Totaal (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Korter dan 1 maand open Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Totaal (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Van 1 tot 3 maanden open Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Totaal (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Waarvoor advertentie geplaatst Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Totaal (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Aangemeld bij arbeidsbureau Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Totaal (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 0/1 Wetenschap. e.a. vakspecialisten (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 2 Beleidvoerende functies (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 3 Administratieve functies (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 4 Commerciële functies (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 5 Dienstverlenende functies (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 6 Agrarische beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) 7/9 Ambachts- en industrieberoepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepstakken (SBC 1984) X Militairen en onbekend (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Bo (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Mavo/vbo (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Havo/vwo/mbo (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Hbo (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Wo (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Gevraagd onderwijsniveau Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 0-5 Landbouw en nijverheid (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 0/1 Landbouw en delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 0 Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 1 Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 2/3 Industrie (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 4 Openbare nutsbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 5 Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 6-8 Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 6 Handel en horeca (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 7 Transport en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 8 Bankwezen en zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1974) 9 Overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) 1 Elementaire beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) 2/3 Lagere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) 4/5 Middelbare beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) 6/7 Hogere beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) 8/9 Wetenschappelijke beroepen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Beroepsniveaus (SBC 1992) Onbekend (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) A/B Landbouw en visserij (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) C-F Industrie en bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) C Delfstoffenwinning (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) D Industrie (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) E Energie- en waterleidingbedrijven (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) F Bouwnijverheid (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) G-K Commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) G Handel (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) H Horeca (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) I Vervoer en communicatie (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) J Financiële instellingen (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) K Zakelijke dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) L-Q Niet-commerciële dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) L Openbaar bestuur (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) M Onderwijs (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) N Gezondheids- en welzijnszorg (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) O Cultuur en overige dienstverlening (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) P Personeel in dienst van huishoudens (x 1 000) Soort vacatures Moeilijk vervulbaar Bedrijfstakken (SBI 1993) Q Internationale gemeenschapsorganen (x 1 000)
Nederland 1992 58,3 10,9 1,4 8,1 6,0 8,7 2,0 16,9 4,4 1,9 22,9 19,7 8,5 1,0 4,4 19,1 2,2 2,0 0,2 10,9 0,7 5,2 25,5 14,8 2,4 8,2 13,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5 2,4 0,1 3,0 3,0 4,9 1,7 7,4 x 1,3 13,4 6,4 1,2 0,2 x 7,6 1,6 1,6 . 4,2 0,2 1,6 9,4 6,8 0,5 2,1 5,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,2 9,8 1,3 7,0 4,8 4,5 1,9 15,8 x 1,2 17,5 17,8 7,9 0,9 x 16,9 2,1 1,9 0,2 9,3 0,6 4,9 19,5 10,9 1,5 7,0 8,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1 2,5 0,4 2,4 1,4 1,8 0,2 2,5 x 0,3 3,9 4,9 1,9 0,2 x 2,7 0,2 0,2 . 1,8 0,1 0,6 5,2 3,4 0,2 1,6 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 2,6 0,3 3,2 2,3 3,1 0,6 4,8 x 0,8 7,8 6,4 1,8 0,2 x 4,6 0,6 0,6 . 2,7 0,1 1,2 8,3 5,1 0,6 2,6 4,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,3 3,9 0,5 2,2 1,7 2,5 0,8 5,8 x 0,5 7,0 6,6 2,9 0,3 x 6,0 0,8 0,8 . 3,3 0,1 1,8 6,9 4,2 0,5 2,1 4,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,1 6,3 0,8 3,5 3,3 4,4 0,9 7,8 x 1,1 10,5 10,1 4,9 0,5 x 8,1 0,9 0,9 . 4,4 0,3 2,5 11,5 7,0 0,9 3,5 7,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 2,6 0,2 1,7 1,7 3,5 1,0 7,3 x 0,8 10,0 5,8 1,3 0,1 x 7,1 1,0 1,0 x 3,8 0,1 2,2 6,5 4,3 0,7 1,4 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 4,0 0,6 1,4 1,6 3,2 1,3 8,4 x 0,8 9,1 6,9 3,2 0,4 x 8,8 1,3 1,3 . 4,0 0,1 3,4 7,2 4,2 0,7 2,3 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nederland 1993 33,5 6,9 1,6 5,3 3,7 3,8 1,6 8,3 2,3 0,2 13,8 10,6 5,3 1,2 2,3 10,3 1,8 1,6 0,2 5,4 0,5 2,5 14,8 8,6 1,0 5,2 8,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 1,6 . 1,7 1,2 1,6 1,5 3,8 x 0,1 7,8 2,7 0,7 0,2 x 3,8 1,5 1,5 . 1,6 0,1 0,6 5,3 3,9 0,2 1,2 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 5,5 1,4 4,5 2,9 1,9 1,6 7,2 x 0,1 10,5 8,7 4,7 1,0 x 8,4 1,7 1,5 0,2 4,2 0,4 2,1 11,5 6,5 0,8 4,2 5,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 1,4 0,4 1,3 0,9 0,8 . 0,9 x . 2,1 2,5 1,0 0,2 x 1,3 . . . 0,9 0,1 0,3 2,6 1,8 0,1 0,7 1,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7 1,8 0,3 2,3 1,5 1,8 0,1 2,7 0,2 0,1 5,1 3,9 1,3 0,2 0,2 2,5 0,1 0,1 . 1,6 0,1 0,7 5,2 3,3 0,3 1,7 2,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 1,9 0,6 0,8 1,1 0,6 1,3 1,8 0,5 x 3,8 2,3 1,7 0,4 0,5 3,5 1,3 1,3 . 1,5 0,1 0,6 3,3 1,9 0,2 1,2 1,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,8 3,0 0,8 1,6 1,5 1,4 0,3 2,2 x . 4,1 3,7 2,6 0,5 x 2,7 0,3 0,3 x 1,5 0,2 0,6 4,9 2,8 0,2 1,9 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 1,3 0,2 0,8 0,8 0,9 0,1 3,3 x 0,1 4,0 2,5 0,8 0,1 x 2,2 0,1 0,1 . 1,3 . 0,8 3,5 2,5 0,1 0,8 1,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 1,7 0,4 0,6 0,9 0,3 x 2,1 x . 2,0 2,2 1,5 0,4 x 2,1 . x . 1,0 0,1 1,0 2,8 1,8 0,1 1,0 1,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nederland 1994 39,4 9,5 1,8 6,2 4,5 4,6 1,0 9,8 1,9 1,0 12,9 14,1 8,4 1,0 1,9 10,9 0,9 0,7 0,2 6,8 0,4 2,9 18,1 9,1 1,8 7,2 10,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8 1,7 0,1 2,0 1,4 2,4 0,7 3,6 x 0,8 6,5 3,4 1,0 0,1 x 3,4 0,4 0,4 x 2,0 0,1 1,0 5,2 3,4 0,3 1,5 3,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,6 8,3 1,7 5,3 3,3 2,1 0,7 9,1 . 0,3 9,8 12,0 7,5 1,0 . 9,3 0,8 0,6 0,1 5,4 0,3 2,8 14,4 6,6 1,6 6,2 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 2,1 0,4 1,7 1,0 1,3 0,1 1,8 x 0,3 2,4 3,6 1,8 0,2 x 1,7 0,1 . x 1,3 0,1 0,3 3,5 2,1 0,2 1,3 3,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9 4,0 0,9 3,3 2,5 2,7 0,9 5,4 1,4 0,7 7,3 7,8 3,3 0,5 1,4 6,0 0,7 0,6 0,1 3,8 0,1 1,4 9,8 5,5 1,3 2,9 5,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 2,0 0,3 1,0 0,4 0,7 . 1,4 . 0,1 1,8 2,1 1,7 0,2 . 1,5 . . x 0,8 . 0,6 2,3 0,8 0,1 1,4 2,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 3,9 0,8 1,7 1,4 1,4 0,4 3,0 x 0,2 3,6 4,7 3,6 0,6 x 3,5 0,4 0,4 x 2,0 0,2 0,9 5,9 2,5 0,6 2,8 3,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 2,0 0,2 1,6 1,0 1,4 0,1 3,4 x 0,2 4,3 3,7 1,3 0,1 x 3,1 0,1 0,1 x 1,7 . 1,2 4,1 2,3 0,2 1,6 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 2,2 0,6 0,8 0,8 0,5 0,3 2,6 x 0,1 2,8 2,3 2,2 0,5 . 3,1 0,3 0,3 x 1,3 0,1 1,5 3,3 1,4 0,1 1,8 1,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nederland 1995 55,2 . . . . . . . . 3,2 14,0 20,4 12,2 2,5 3,0 . . . . . . . . . . . . 4,7 15,4 19,8 9,4 2,2 3,7 1,4 15,3 0,3 10,0 0,3 4,7 28,5 11,2 1,6 3,2 2,5 10,0 10,0 0,2 0,6 6,9 2,4 . . 17,9 . . . . . . . . 2,4 7,0 6,3 2,0 0,2 x . . . . . . . . . . . . 3,2 7,4 5,2 1,7 0,2 0,2 1,0 4,2 x 2,8 0,1 1,4 9,9 5,1 0,8 0,8 0,5 2,7 2,8 x 0,2 2,0 0,5 . . 41,2 . . . . . . . . 1,9 10,3 16,7 10,1 2,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 3,1 11,6 16,6 7,6 1,8 0,6 1,1 12,1 0,3 7,3 0,3 4,3 21,9 9,3 0,9 1,9 2,0 7,8 6,0 0,1 0,1 4,1 1,7 . . 10,8 . . . . . . . . 0,4 2,6 4,7 2,6 0,4 x . . . . . . . . . . . . 0,8 3,0 4,4 1,9 0,4 0,1 0,4 2,6 x 1,6 0,1 1,0 5,5 2,3 0,4 0,4 0,6 1,7 2,3 x x 1,8 0,4 . . 16,2 . . . . . . . . 1,1 4,6 6,5 3,3 0,6 x . . . . . . . . . . . . 1,9 4,9 6,1 2,6 0,5 0,2 0,2 4,1 x 2,5 x 1,6 9,0 3,9 0,6 0,8 0,6 3,0 2,9 x 0,1 2,2 0,6 . . 13,5 . . . . . . . . 1,0 3,8 4,8 3,2 0,6 x . . . . . . . . . . . . 1,1 4,4 4,8 2,5 0,5 0,2 0,6 3,8 x 2,0 x 1,7 6,5 2,6 0,4 0,6 0,5 2,5 2,6 x 0,1 1,8 0,7 . . 20,5 . . . . . . . . 1,2 4,8 7,6 5,7 1,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 1,8 5,1 7,8 4,3 1,2 0,2 0,3 4,5 x 2,9 0,1 1,6 10,9 4,7 0,7 0,8 0,8 3,8 4,8 0,1 0,5 3,0 1,2 . . 13,8 . . . . . . . . 0,9 4,7 5,8 2,2 0,2 x . . . . . . . . . . . . 1,5 4,6 5,4 1,8 0,2 0,1 0,3 4,2 x 2,3 x 1,8 6,4 3,2 0,7 0,6 0,3 1,5 2,9 x x 2,3 0,6 . . 14,7 . . . . . . . . 0,6 3,7 5,5 4,0 0,8 x . . . . . . . . . . . . 0,9 3,9 6,0 3,1 0,6 0,1 0,4 5,1 x 2,7 x 2,3 7,4 2,9 0,4 0,5 0,8 2,8 1,8 x 0,2 0,9 0,6 . .
Nederland 1996 61,1 . . . . . . . . 3,5 12,8 24,6 12,8 3,5 3,9 . . . . . . . . . . . . 4,6 14,6 23,6 11,1 3,4 3,8 0,8 16,0 0,4 10,3 0,4 4,9 34,2 12,1 2,4 3,6 3,4 12,7 10,2 0,5 0,2 7,1 2,4 . . 17,5 . . . . . . . . 1,8 6,0 6,9 2,1 0,7 . . . . . . . . . . . . . 2,5 6,6 5,9 1,9 0,5 x 0,5 4,0 x 2,5 0,1 1,4 10,3 4,7 0,9 1,0 0,6 3,3 2,7 0,1 0,1 2,0 0,5 . . 48,5 . . . . . . . . 2,2 9,8 21,4 11,9 3,2 . . . . . . . . . . . . . 2,7 11,6 20,8 10,2 3,1 x 0,6 12,5 0,1 7,7 0,3 4,4 28,0 10,2 1,7 2,3 3,2 10,6 7,4 0,3 0,2 5,1 1,9 . . 11,6 . . . . . . . . 0,5 1,9 6,3 2,4 0,6 . . . . . . . . . . . . . 0,8 2,9 5,2 2,1 0,6 . 0,3 2,2 x 1,9 x 0,3 6,6 2,3 0,8 0,5 1,1 1,9 2,6 0,1 0,1 1,9 0,5 . . 19,2 . . . . . . . . 1,6 5,5 8,6 2,9 0,7 . . . . . . . . . . . . . 2,2 5,9 7,8 2,5 0,8 x 0,3 4,4 x 3,0 0,1 1,4 11,0 4,9 1,1 0,9 0,8 3,3 3,4 0,2 x 2,3 0,9 . . 17,6 . . . . . . . . 1,2 3,8 7,7 3,8 1,1 . . . . . . . . . . . . . 1,3 4,5 7,5 3,3 1,1 . 0,2 4,3 x 2,3 0,1 1,9 9,9 4,0 0,8 0,9 0,8 3,5 3,2 0,1 0,1 2,2 0,8 . . 24,2 . . . . . . . . 1,0 4,0 11,0 6,4 1,8 . . . . . . . . . . . . . 1,2 5,0 10,6 5,5 1,9 . 0,3 4,9 x 3,4 0,1 1,4 14,6 4,8 0,8 1,1 1,8 6,1 4,3 0,1 0,2 3,1 1,0 . . 14,2 . . . . . . . . 1,1 4,4 6,4 2,0 0,4 . . . . . . . . . . . . . 1,2 5,0 5,8 1,7 0,4 . 0,3 3,5 x 2,0 x 1,5 7,5 3,8 0,8 0,5 0,4 2,1 3,0 0,1 0,1 2,4 0,4 . . 17,1 . . . . . . . . 0,7 3,0 7,1 4,9 1,4 . . . . . . . . . . . . . 0,7 3,6 7,3 4,1 1,3 . 0,2 4,8 x 2,5 0,1 2,2 9,8 3,4 0,8 0,6 1,0 4,1 2,3 0,1 0,1 1,3 0,7 . .
Nederland 1997 82,0 . . . . . . . . 6,6 16,9 30,0 16,9 4,1 7,6 . . . . . . . . . . . . 6,5 20,3 28,1 15,1 4,5 7,6 1,8 21,6 0,2 14,8 0,4 6,2 46,1 15,5 2,8 5,1 3,4 19,4 12,5 0,3 0,1 8,7 3,4 . . 25,5 . . . . . . . . 4,1 9,1 8,0 3,8 0,5 . . . . . . . . . . . . . 4,0 9,9 7,6 3,7 0,3 . 1,0 6,7 x 4,4 x 2,3 13,9 6,2 1,8 0,9 0,5 4,6 3,9 x x 2,9 0,9 . . 64,6 . . . . . . . . 4,4 13,8 27,1 15,8 3,5 . . . . . . . . . . . . . 4,7 16,9 25,2 13,9 4,0 . 1,6 17,8 0,2 11,2 0,4 6,0 36,7 13,4 1,7 2,6 3,1 16,0 8,5 0,2 0,1 5,7 2,5 . . 13,2 . . . . . . . . 0,9 2,0 6,6 3,2 0,6 . . . . . . . . . . . . . 1,0 2,6 5,9 3,1 0,7 . 0,1 2,4 x 1,8 x 0,6 7,5 3,1 0,3 0,4 0,6 3,2 3,2 0,1 x 2,3 0,8 . . 25,4 . . . . . . . . 2,8 6,5 10,0 4,8 0,6 0,6 . . . . . . . . . . . . 2,6 7,9 9,2 4,2 0,8 0,6 0,7 5,4 x 3,9 x 1,5 15,1 5,9 1,1 1,4 0,9 5,9 4,2 x x 2,9 1,2 . . 23,5 . . . . . . . . 2,1 5,8 9,2 4,5 1,2 0,6 . . . . . . . . . . . . 2,4 6,4 8,9 3,8 1,4 0,6 0,7 6,2 x 3,8 0,1 2,4 12,5 4,8 0,7 1,1 0,8 5,1 4,1 0,1 0,1 3,0 1,0 . . 36,4 . . . . . . . . 2,8 7,1 14,3 9,8 2,5 . . . . . . . . . . . . . 2,6 8,3 14,0 8,8 2,6 . 0,6 8,0 x 5,1 0,2 2,7 21,6 8,0 1,3 1,2 1,4 9,7 6,2 0,1 0,1 4,2 1,8 . . 20,3 . . . . . . . . 2,1 6,1 9,3 2,5 0,4 . . . . . . . . . . . . . 2,2 7,3 7,9 2,4 0,5 . 0,5 5,4 x 3,6 x 1,8 10,5 4,7 1,3 0,9 0,6 2,9 4,0 x 0,1 3,3 0,6 . . 27,7 . . . . . . . . 1,5 5,6 11,2 7,3 2,0 . . . . . . . . . . . . . 1,6 6,5 11,0 6,4 2,2 . 0,6 8,0 x 4,6 0,1 3,4 16,2 5,6 1,1 0,8 1,5 7,0 2,9 x 0,1 1,7 1,1 . .
Nederland 1998 117,4 . . . . . . . . 5,4 31,8 45,0 22,0 4,7 8,5 . . . . . . . . . . . . 10,6 31,6 42,0 19,9 4,8 8,5 2,0 26,7 0,1 17,8 0,4 8,4 70,0 24,0 4,6 7,2 4,4 29,8 18,7 0,7 1,2 12,0 4,8 . . 44,7 . . . . . . . . 3,9 18,1 16,4 5,3 1,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 7,0 16,9 14,5 5,3 1,0 0,0 1,2 9,8 0,0 6,5 0,1 3,2 27,0 11,9 2,4 2,0 1,2 9,5 6,7 0,1 0,8 4,4 1,4 . . 94,4 . . . . . . . . 3,2 26,3 39,8 20,4 4,6 0,0 . . . . . . . . . . . . 7,2 25,8 38,4 18,3 4,6 0,0 1,7 22,8 0,1 14,1 0,4 8,3 56,0 20,6 2,9 5,8 3,6 23,2 13,8 0,3 1,2 8,8 3,6 . . 21,8 . . . . . . . . 0,5 6,5 9,9 3,9 1,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 2,0 6,2 9,0 3,6 1,0 0,0 0,5 3,6 0,0 2,6 0,1 0,8 13,2 5,6 1,4 0,9 0,6 4,7 4,5 0,1 0,2 3,3 1,0 . . 31,3 . . . . . . . . 1,8 10,8 12,8 4,5 0,9 0,6 . . . . . . . . . . . . 3,8 10,4 11,6 4,0 1,0 0,6 0,5 6,3 0,0 4,3 0,1 1,9 19,7 7,9 1,7 2,3 1,1 6,7 4,8 0,1 0,1 3,2 1,3 . . 34,4 . . . . . . . . 1,8 10,6 13,4 6,8 1,3 0,6 . . . . . . . . . . . . 3,5 10,5 12,5 6,0 1,3 0,6 0,9 7,2 0,0 4,6 0,1 2,4 20,5 7,4 1,5 2,2 1,2 8,3 5,8 0,1 0,8 3,9 1,0 . . 57,4 . . . . . . . . 2,8 16,3 23,7 12,1 2,5 0,0 . . . . . . . . . . . . 5,7 15,8 22,3 11,1 2,5 0,0 1,3 11,2 0,0 7,5 0,2 3,5 35,6 12,8 2,8 3,1 2,2 14,9 9,3 0,1 0,4 6,4 2,4 . . 35,7 . . . . . . . . 2,1 13,4 15,3 4,2 0,9 0,0 . . . . . . . . . . . . 5,1 12,4 13,4 4,2 0,7 0,0 0,7 7,6 0,0 5,0 0,0 2,6 20,4 7,6 2,2 1,7 0,6 8,3 7,0 0,0 0,1 5,6 1,2 . . 52,6 . . . . . . . . 2,0 14,6 22,3 11,4 2,4 0,0 . . . . . . . . . . . . 4,0 15,4 20,5 10,6 2,1 0,0 1,1 13,2 0,0 7,4 0,1 5,7 32,0 10,5 2,4 3,0 2,4 13,6 6,3 0,1 0,9 4,1 1,2 . .
Nederland 1999 157,4 . . . . . . . . 9,5 40,9 64,0 25,4 5,9 11,7 . . . . . . . . . . . . 14,7 44,8 58,0 21,6 6,6 11,7 2,3 38,6 0,1 23,6 0,3 14,6 93,2 30,0 6,8 15,0 5,7 35,7 23,3 0,8 1,0 15,4 6,1 . . 66,3 . . . . . . . . 7,0 24,8 27,2 6,1 0,9 0,2 . . . . . . . . . . . . 10,9 26,1 22,5 5,3 1,2 0,2 1,5 16,8 0,0 9,4 0,1 7,3 39,2 15,3 4,5 2,4 2,5 14,5 8,9 0,2 6,4 2,0 . . . 119,8 . . . . . . . . 6,3 31,5 54,1 22,6 5,0 0,4 . . . . . . . . . . . . 8,7 36,9 48,9 19,2 5,7 0,4 2,2 32,9 0,1 19,0 0,2 13,6 67,6 23,9 4,3 6,1 5,3 28,0 17,1 0,8 0,7 11,2 4,4 . . 21,5 . . . . . . . . 1,1 4,8 10,6 4,1 0,6 0,2 . . . . . . . . . . . . 2,6 5,2 9,4 3,4 0,8 0,2 0,5 4,3 0,0 3,4 0,1 0,8 11,4 4,6 0,8 0,6 0,9 4,5 5,1 0,0 0,1 3,7 1,3 . . 32,0 . . . . . . . . 3,2 9,4 14,1 3,9 0,8 0,5 . . . . . . . . . . . . 3,7 11,2 12,1 3,6 0,9 0,5 0,6 8,3 0,0 5,3 0,0 3,0 17,8 6,9 1,8 2,0 1,1 6,0 5,4 0,1 0,3 3,6 1,4 . . 40,7 . . . . . . . . 3,0 12,4 17,1 6,4 1,2 0,5 . . . . . . . . . . . . 4,6 13,8 15,2 5,3 1,4 0,5 1,0 10,0 0,0 6,5 0,1 3,4 23,2 9,2 1,7 2,4 1,7 8,2 6,5 0,1 0,2 4,0 2,2 . . 77,9 . . . . . . . . 4,8 22,1 33,9 14,0 2,8 0,3 . . . . . . . . . . . . 8,1 23,2 31,3 11,5 3,5 0,3 1,3 19,7 0,0 11,6 0,2 7,9 44,4 16,7 3,5 3,4 2,5 18,3 12,5 0,5 0,4 8,5 3,1 . . 49,4 . . . . . . . . 3,1 19,4 21,1 4,9 0,7 0,2 . . . . . . . . . . . . 6,7 18,9 18,6 4,1 0,9 0,2 0,6 13,8 0,0 8,9 0,0 4,9 25,4 10,0 3,0 2,6 0,7 9,1 9,5 0,3 0,2 7,6 1,4 . . 85,7 . . . . . . . . 5,1 24,0 34,0 14,9 3,2 4,5 . . . . . . . . . . . . 7,8 26,0 31,2 12,7 3,6 4,5 1,6 24,2 0,0 12,7 0,1 11,4 49,4 16,2 3,5 7,9 3,5 18,3 10,5 0,4 0,4 6,8 2,9 . .
Nederland 2000 169,3 . . . . . . . . 9,5 47,6 65,9 27,5 7,9 10,9 . . . . . . . . . . . . 16,0 47,6 64,9 22,8 7,1 10,9 2,8 42,7 0,2 25,3 0,4 16,8 98,2 31,3 7,1 12,4 5,8 41,8 25,6 0,6 1,2 17,4 6,3 . . 77,1 . . . . . . . . 6,8 31,3 29,2 7,4 2,1 0,4 . . . . . . . . . . . . 12,2 29,9 27,1 5,9 1,7 0,4 2,2 19,9 0,1 10,9 0,1 8,8 45,0 16,7 5,0 4,7 2,3 16,3 10,0 0,1 0,4 7,3 2,2 . . 137,1 . . . . . . . . 6,7 40,2 58,0 24,9 7,0 0,4 . . . . . . . . . . . . 10,2 41,6 58,6 20,3 6,0 0,4 2,7 38,2 0,2 21,3 0,4 16,4 77,0 27,5 4,9 9,4 4,5 30,7 19,3 0,6 1,0 12,5 5,2 . . 29,1 . . . . . . . . 1,6 9,5 12,1 4,9 1,0 0,1 . . . . . . . . . . . . 3,3 8,7 12,1 3,8 1,2 0,1 0,2 5,2 0,0 3,7 0,1 1,4 17,5 7,4 1,5 2,3 1,0 5,3 6,3 0,1 0,1 4,9 1,2 . . 34,6 . . . . . . . . 2,4 11,4 14,7 4,8 0,9 0,4 . . . . . . . . . . . . 4,2 11,3 13,6 4,2 0,9 0,4 0,9 6,9 0,0 4,5 0,0 2,3 20,2 8,3 2,0 2,8 0,9 6,2 6,6 0,2 0,2 4,3 2,0 . . 46,2 . . . . . . . . 2,5 14,2 19,4 7,8 2,1 0,3 . . . . . . . . . . . . 4,2 14,5 18,7 6,4 2,1 0,3 0,6 11,8 0,1 7,2 0,1 4,5 25,3 9,3 1,9 3,0 1,4 9,6 8,5 0,1 0,4 6,1 1,9 . . 91,4 . . . . . . . . 5,3 28,3 38,1 15,6 4,0 0,2 . . . . . . . . . . . . 9,2 27,9 37,3 12,9 4,0 0,2 1,9 20,7 0,1 12,8 0,1 7,7 52,7 18,9 3,7 6,1 3,0 21,1 16,1 0,4 0,7 11,2 3,9 . . 57,0 . . . . . . . . 3,9 21,4 23,1 6,3 2,2 0,3 . . . . . . . . . . . . 6,8 20,1 23,2 5,0 1,6 0,3 0,9 15,5 0,0 8,5 0,0 7,0 30,4 11,6 2,5 3,8 0,9 11,5 10,2 0,1 0,5 7,8 1,9 . . 86,7 . . . . . . . . 4,8 26,6 35,4 15,3 4,2 0,3 . . . . . . . . . . . . 8,6 27,3 32,9 13,5 4,0 0,3 1,8 25,8 0,1 13,1 0,0 12,6 46,9 17,7 3,9 4,5 2,5 18,3 12,2 0,3 0,8 8,3 2,7 . .
Nederland 2001 156,0 . . . . . . . . 13,3 48,0 62,5 25,6 3,9 2,7 . . . . . . . . . . . . 20,5 42,3 61,0 22,6 6,8 2,8 2,7 35,0 0,1 20,0 0,4 14,5 87,9 26,6 8,4 7,8 5,9 39,2 30,4 0,3 1,9 21,1 7,2 . . 69,2 . . . . . . . . 9,9 28,9 25,2 4,7 0,5 0,0 . . . . . . . . . . . . 14,9 23,6 25,0 4,3 1,3 0,0 2,1 14,8 0,0 8,1 0,0 6,6 39,4 14,7 5,2 2,1 1,9 15,4 12,9 0,1 1,4 8,6 2,8 . . 126,3 . . . . . . . . 7,8 37,5 53,6 23,6 3,6 0,1 . . . . . . . . . . . . 11,5 34,0 53,4 20,6 6,5 0,2 2,5 31,8 0,1 17,4 0,4 13,8 69,1 21,8 5,3 6,4 5,4 30,1 22,9 0,3 1,9 15,6 5,2 . . 25,7 . . . . . . . . 1,6 8,1 10,3 4,9 0,8 0,0 . . . . . . . . . . . . 3,0 7,3 10,0 4,3 1,1 0,0 0,3 4,6 0,0 3,2 0,1 1,3 14,0 5,3 1,1 1,3 1,3 5,0 6,8 0,0 1,1 4,4 1,3 . . 33,5 . . . . . . . . 4,1 11,2 12,6 4,5 0,7 0,4 . . . . . . . . . . . . 5,7 10,8 11,2 4,1 1,3 0,4 0,7 0,0 0,0 4,1 0,0 2,2 0,0 6,6 3,3 1,8 1,3 6,8 0,0 0,1 0,6 4,5 1,7 . . 47,2 . . . . . . . . 4,6 14,8 18,4 7,9 1,1 0,3 . . . . . . . . . . . . 6,4 13,6 18,1 6,7 2,1 0,3 0,8 10,2 0,0 5,9 0,2 4,1 26,0 8,4 2,6 2,4 1,9 10,6 10,3 0,1 0,6 7,1 2,5 . . 88,0 . . . . . . . . 6,9 26,5 37,5 15,2 1,9 0,0 . . . . . . . . . . . . 11,7 22,4 36,6 13,1 4,2 0,0 1,7 18,1 0,1 10,9 0,3 6,9 50,4 16,1 4,8 4,2 3,0 22,3 17,7 0,1 0,3 13,2 4,0 . . 45,1 . . . . . . . . 4,2 16,7 19,1 4,7 0,4 0,0 . . . . . . . . . . . . 5,9 14,9 19,0 3,7 1,6 0,0 0,9 11,1 0,0 5,7 0,0 5,4 23,3 7,8 2,2 2,3 1,0 10,0 9,7 0,1 0,2 7,9 1,5 . . 78,8 . . . . . . . . 5,6 23,8 32,5 14,7 2,2 0,0 . . . . . . . . . . . . 7,4 21,3 33,2 12,6 4,3 0,1 1,9 20,7 0,1 10,0 0,1 10,5 40,7 12,1 3,5 3,0 2,7 19,4 15,6 0,1 1,4 11,1 3,1 . .
Groningen (Prv) 1992 1,0 0,3 . 0,2 0,1 0,1 x 0,3 . . 0,4 0,3 0,2 0,1 . 0,3 . x . 0,2 . 0,1 0,4 0,2 . 0,1 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,1 x . . 0,1 x 0,1 x . 0,2 0,1 . . x 0,1 x x x 0,1 x x 0,1 0,1 x . 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,3 . 0,1 0,1 0,1 x 0,3 x x 0,3 0,3 0,2 0,1 x 0,3 . x . 0,2 . 0,1 0,3 0,2 . 0,1 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 . . . . x . x x 0,1 0,1 . . x . x x x . x x 0,1 . . . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 . . . 0,1 x 0,1 x x 0,1 0,1 . . x 0,1 x x x 0,1 x 0,1 0,1 . x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 . . . . x 0,1 x x 0,2 0,1 0,1 . x 0,1 x x x . x . 0,2 0,1 x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,2 . 0,1 0,1 0,1 x 0,1 x x 0,2 0,2 0,1 . x 0,1 x x x 0,1 . 0,1 0,2 0,1 x . 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,1 x . 0,1 0,1 x 0,2 x x 0,2 0,1 . . x 0,1 x x x 0,1 x 0,1 0,2 0,1 x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 . . . . x 0,1 x x 0,1 0,1 . 0,1 x 0,1 x x x . x 0,1 0,1 0,1 x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groningen (Prv) 1993 0,6 0,2 . 0,1 0,1 0,1 x 0,1 . x 0,2 0,2 0,1 . . 0,2 . x . 0,1 . . 0,2 0,1 x 0,1 0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . x . x . x . x x 0,1 0,1 . x x . x x x . x x 0,1 . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,1 . 0,1 . . x 0,1 x x 0,1 0,2 0,1 . x 0,2 . x . 0,1 . . 0,1 . x 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . . . x . x . x x . . . . x . x x x . x x . . x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 x . 0,1 0,1 x . . x 0,1 . . . . . x x x . x x 0,1 0,1 x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . . . . x x . . x . 0,1 . . . 0,1 x x x 0,1 . x . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 . . . . x . x x . 0,1 0,1 . x 0,1 x x x . . x . . x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . . . . . x . x x . . . . x . x x x . x x . . x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . . x . x x . x x x . . . x . x x x . x x . x x x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groningen (Prv) 1994 0,8 0,3 . 0,1 0,1 0,1 x 0,1 x x 0,2 0,2 0,3 . x 0,2 . x . 0,1 . . 0,2 0,2 . 0,1 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 . x . x 0,1 x . x x 0,1 . . x x . x x x x x . 0,1 0,1 . x 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 0,2 . 0,1 0,1 0,1 x 0,1 x x 0,2 0,2 0,2 . x 0,2 . x . 0,1 . . 0,2 0,1 x 0,1 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . x . x . x x x x . 0,1 . . x . x x x . x x . x x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 . 0,1 0,1 . x . x x 0,1 0,1 0,1 . x 0,1 . x . 0,1 . . 0,1 0,1 x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 . . . . . x . x x . . . . x . x x x . . x . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,2 . . . . x . x x . 0,1 0,2 . x 0,1 x x x 0,1 . . . . x . 0,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 . x . . 0,1 x . x x 0,1 0,1 . x x . x x x . x . 0,1 0,1 x x 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,1 . x . x x x x x x . 0,1 . x . x x x . x x . . x . 0,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Groningen (Prv) 1995 1,3 . . . . . . . . x 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . x 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 . 0,4 x 0,2 x 0,1 0,7 0,3 x 0,1 0,1 0,1 0,3 x x 0,2 x . . 0,5 . . . . . . . . x 0,2 0,2 x x . . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,2 x x . . 0,1 . 0,1 x . 0,3 0,2 x x x x 0,1 x x 0,1 x . . 0,9 . . . . . . . . x 0,2 0,4 0,2 x x . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,5 0,1 x x . 0,3 x 0,1 x 0,1 0,4 0,2 x 0,1 x 0,1 0,2 . . 0,1 x . . 0,3 . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x x . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x . . 0,1 . 0,1 . x 0,2 0,1 x 0,1 x x 0,1 x . 0,1 x . . 0,5 . . . . . . . . x 0,2 0,2 x x . . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,2 x x . . 0,1 . x x 0,1 0,3 0,1 x 0,1 x x 0,1 . . 0,1 x . . 0,2 . . . . . . . . x 0,1 x 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x x . 0,1 . 0,1 . x 0,1 x . x . 0,1 x x . x x . . 0,5 . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x x . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x x . 0,1 . x x x 0,2 0,1 x 0,1 x x 0,2 . . 0,1 x . . 0,4 . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x x . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,2 x . x . 0,1 . 0,1 . x 0,2 0,1 x 0,1 x x 0,1 . . 0,1 x . . 0,3 . . . . . . . . x 0,1 0,1 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x x . 0,1 . 0,1 x x 0,1 0,1 x x x x x . . x x . .
Groningen (Prv) 1996 1,1 . . . . . . . . 0,1 0,2 0,5 0,3 x . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 . . 0,3 . 0,3 x 0,1 0,5 0,1 x 0,1 x 0,3 0,2 x . 0,2 x . . 0,3 . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 0,1 x . . 0,1 . 0,1 . x 0,2 0,1 x x x 0,1 x x . x . . . 0,9 . . . . . . . . x 0,1 0,4 0,3 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,4 0,2 0,1 . . 0,3 . 0,2 x 0,1 0,4 0,1 x x x 0,3 0,1 x . 0,1 x . . 0,3 . . . . . . . . . x 0,2 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x x 0,2 0,1 x . . x . x . x 0,2 x x x x 0,1 0,1 x . 0,1 x . . 0,4 . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x . . 0,1 . 0,1 . x 0,2 x x x x 0,1 0,1 x . x x . . 0,4 . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,2 0,1 x . . 0,1 . 0,1 . x 0,2 x x x x 0,1 0,1 x . 0,1 x . . 0,4 . . . . . . . . . x 0,1 0,2 x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 0,2 0,1 . . 0,1 . 0,1 x x 0,3 x x x x 0,2 0,1 x . 0,1 x . . 0,2 . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x . . . . . . . . . . . . . x 0,1 0,1 x x . . 0,1 . x . x 0,1 0,1 x . x x 0,1 . . 0,1 . . . 0,2 . . . . . . . . . x 0,1 0,1 x . . . . . . . . . . . . . . x 0,1 x x . . 0,1 . x . x 0,1 x . x x x 0,1 x . x . . .
Groningen (Prv) 1997 2,0 . . . . . . . . 0,2 0,2 1,0 0,5 0,1 x . . . . . . . . . . . . 0,1 0,5 0,8 0,4 0,1 x . 0,4 x 0,3 x x 1,1 0,5 x 0,2 0,1 0,4 0,5 x . 0,4 0,1 . . 0,5 . . . . . . . . 0,1 0,1 0,2 0,1 . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,2 0,1 0,1 x . . 0,1 . 0,1 . x 0,4 0,2 x x . 0,1 0,1 . . 0,1 x . . 1,6 . . . . . . . . x 0,1 0,9 0,5 0,1 . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,3 0,7 0,4 0,1 . . 0,4 x 0,3 x x 0,9 0,4 x 0,1 x 0,4 0,4 . . 0,2 0,1 . . 0,4 . . . . . . . . x x 0,3 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x x 0,3 0,1 x . . x . x x . 0,3 0,1 . 0,1 x 0,1 0,1 . . 0,1 x . . 0,5 . . . . . . . . 0,1 0,1 0,2 0,1 x . . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,2 0,1 x . . 0,1 x 0,1 x x 0,2 0,1 . x x x 0,2 . . 0,2 x . . 0,5 . . . . . . . . x 0,1 0,3 0,1 x x . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,2 x x x . 0,1 . 0,1 x x 0,3 0,2 x 0,1 x 0,1 0,1 . . x x . . 1,1 . . . . . . . . 0,2 0,1 0,6 0,3 x . . . . . . . . . . . . . x 0,3 0,5 0,2 0,1 . . 0,1 . 0,1 x . 0,7 0,3 . 0,1 x 0,3 0,3 x . 0,3 x . . 0,4 . . . . . . . . x 0,1 0,2 x . . . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,1 x x . . 0,1 . 0,1 . . 0,2 0,1 . x x 0,1 0,1 . . 0,1 x . . 0,7 . . . . . . . . . 0,1 0,4 0,2 x . . . . . . . . . . . . . x 0,2 0,3 0,1 0,1 . . 0,1 x x . x 0,5 0,2 . 0,1 x 0,2 0,1 x . 0,1 0,1 . .
Groningen (Prv) 1998 1,6 . . . . . . . . 0,1 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,2 0,8 0,3 0,1 0,1 x x x 0,4 x 0,0 x 0,5 x x x 0,2 x x . 0,2 0,1 . . 0,6 . . . . . . . . 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 x x x 0,3 x 0,0 x 0,1 x x x 0,0 x x . 0,1 0,0 . . 1,2 . . . . . . . . 0,0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,7 0,3 0,1 0,0 x x x 0,4 x 0,0 x 0,4 x x x 0,2 x x . 0,1 0,1 . . 0,2 . . . . . . . . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 x x x 0,0 x 0,0 x 0,0 x x x 0,1 x x . 0,1 0,0 . . 0,4 . . . . . . . . 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 x x x 0,0 x 0,0 x 0,1 x x x 0,1 x x . 0,1 0,0 . . 0,6 . . . . . . . . 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 x x x 0,2 x 0,0 x 0,2 x x x 0,0 x x . 0,0 0,1 . . 0,9 . . . . . . . . 0,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 x x x 0,3 x 0,0 x 0,3 x x x 0,1 x x . 0,1 0,1 . . 0,6 . . . . . . . . 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 x x x 0,2 x 0,0 x 0,1 x x x 0,1 x x . 0,0 0,1 . . 0,8 . . . . . . . . 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 x x x 0,2 x 0,0 x 0,2 x x x 0,1 x x . 0,0 0,1 . .
Groningen (Prv) 1999 2,5 . . . . . . . . 0,1 0,8 1,2 0,3 0,1 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,3 1,0 0,8 0,2 0,1 0,0 x x . 0,4 x 0,2 x 0,5 x x x 0,3 x x . 0,3 0,3 . . 1,2 . . . . . . . . 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 x x . 0,1 x 0,0 x 0,2 x x x 0,1 x x . 0,1 0,1 . . 1,8 . . . . . . . . 0,1 0,4 1,0 0,3 0,1 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,6 0,7 0,2 0,1 0,0 x 0,5 . 0,3 x 0,2 x 0,3 x x x 0,2 x x . 0,2 0,3 . . 0,6 . . . . . . . . 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 x x . 0,1 x 0,0 x 0,1 x x x 0,0 x x . 0,1 0,2 . . 0,8 . . . . . . . . 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 . . . . . . . . . . . . 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 x x . 0,1