Financiën ondernemingen naar economische activeit; totaal

Financiën ondernemingen naar economische activeit; totaal

Omvang Economische activiteit Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Kortl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstand Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden; rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Lonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen minus investeringspremies (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen (mln euro) Resultatenrekening Toevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro)
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1992 119.692 416.955,5 4.868,0 140.990,4 71.217,3 26.410,1 45.500,1 97.097,5 30.872,3 146.801,0 5.821,3 4.183,6 29.376,0 87.777,8 142.994,8 483.132,4 -82.304,5 -19.145,8 -357.248,1 24.432,9 -262,2 . . . . -737,4 . . 23.433,3 -6.328,7 -1.464,9 15.639,7 10.455,4 5.184,3
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1993 127.012 423.807,8 5.365,9 142.543,2 75.375,2 25.808,9 44.318,7 98.235,9 32.161,3 153.039,2 6.248,7 3.976,2 31.324,4 90.765,0 138.455,0 483.468,6 -84.489,3 -19.857,0 -356.447,7 22.674,6 -768,9 . . . . 253,8 . . 22.159,5 -5.963,0 -1.351,9 14.844,6 9.467,7 5.376,9
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1994 135.457 438.208,3 5.867,6 144.070,4 79.258,7 27.863,0 45.050,3 101.118,3 34.981,6 162.580,9 6.854,3 3.960,4 34.019,3 91.260,5 139.533,9 501.326,5 -85.508,4 -19.932,2 -369.228,2 26.657,8 4.417,7 . . . . -1.172,7 4.042,8 -5.215,5 29.902,4 -6.986,8 -1.466,9 21.448,7 10.880,5 10.568,2
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1995 141.734 459.466,4 7.505,7 147.720,6 85.838,8 29.406,6 46.970,2 105.113,2 36.912,6 171.498,3 6.980,8 4.346,7 36.019,9 92.100,3 148.521,1 528.197,7 -86.444,2 -20.389,3 -390.664,3 30.699,9 5.004,7 10.710,2 4.208,9 -9.794,1 -120,2 -85,0 4.353,5 -4.438,5 35.619,1 -8.699,0 -1.849,4 25.070,8 12.126,5 12.944,3
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1996 151.262 495.203,1 9.112,2 153.482,9 97.118,4 34.377,7 47.064,4 115.605,1 38.444,1 188.544,7 7.121,7 6.501,5 37.112,5 97.372,0 158.551,4 562.907,5 -90.544,4 -21.087,2 -418.404,6 32.871,4 7.075,6 11.851,0 4.101,5 -9.429,2 552,2 999,4 4.885,6 -3.886,2 40.945,9 -9.933,9 -2.549,7 28.462,4 13.288,9 15.173,5
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1997 160.677 540.312,5 10.751,0 157.621,0 107.456,8 42.629,5 50.481,6 131.012,1 40.362,2 208.894,9 8.714,1 6.763,3 38.751,0 103.853,3 173.336,9 619.152,0 -97.311,9 -22.139,6 -463.661,3 36.039,2 10.285,0 14.736,8 4.549,4 -9.635,1 633,9 4.758,9 8.812,2 -4.053,3 51.082,9 -10.843,5 -2.910,7 37.328,7 15.200,3 22.128,4
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1998 167.609 575.229,7 15.726,0 164.573,1 101.172,3 52.364,2 52.587,0 140.607,9 48.200,9 214.707,1 8.297,5 7.278,7 41.461,3 112.727,4 190.758,6 648.260,7 -104.543,1 -23.294,2 -483.349,0 37.074,3 6.236,0 10.785,2 5.461,2 -10.721,5 711,2 8.625,4 13.092,2 -4.466,8 51.935,5 -10.641,2 -2.314,3 38.980,0 21.955,2 17.024,8
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 1999 170.314 658.939,7 19.417,8 175.952,7 121.843,5 63.843,3 55.758,2 168.247,3 53.878,6 249.351,4 10.663,1 7.677,8 46.041,9 133.201,1 212.005,5 685.778,2 -113.342,2 -25.799,7 -509.004,9 37.631,4 11.597,5 15.720,7 6.467,9 -11.668,7 1.077,6 7.143,9 13.598,1 -6.454,2 56.372,8 -11.353,8 -2.986,8 42.032,3 18.956,5 23.075,8
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 2000 174.600 790.135,0 27.636,8 184.875,5 153.940,6 89.058,9 59.951,4 215.513,4 59.159,9 295.186,3 14.266,2 8.490,7 46.250,7 171.714,1 254.227,9 767.065,1 -116.831,3 -27.294,2 -578.342,3 44.597,3 15.219,9 17.804,0 9.894,8 -15.179,1 2.700,2 16.614,9 24.505,7 -7.890,8 76.432,3 -12.475,7 -4.208,1 59.748,5 22.789,9 36.958,6
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 2001 195.652 865.777,7 35.795,1 195.466,0 150.386,4 104.429,1 64.160,9 243.128,1 72.412,7 314.443,1 15.373,0 9.456,6 49.591,8 199.181,5 277.732,0 829.745,5 -129.040,2 -32.270,4 -629.924,6 38.510,3 -10.937,0 -3.824,9 13.945,9 -20.625,5 -432,5 9.251,2 18.447,9 -9.196,7 36.824,2 -12.267,2 -2.664,7 21.892,3 24.224,6 -2.332,3
Alle ondernemingen A.Alle ondernemingen 2002 201.794 853.906,4 35.312,3 197.453,1 131.415,1 98.250,8 63.716,4 260.513,2 67.243,1 300.994,9 16.635,8 10.527,9 48.714,2 187.248,2 289.785,6 825.878,2 -133.671,5 -32.755,2 -620.186,3 39.265,2 -6.058,6 1.837,2 10.861,2 -17.596,6 -1.160,3 2.056,5 10.728,4 -8.672,0 35.261,3 -11.296,7 -3.623,4 20.341,2 24.940,3 -4.599,1
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1992 32.918 235.131,3 3.086,1 74.613,9 57.668,3 14.548,3 23.443,2 49.019,3 12.752,1 91.782,1 5.304,3 1.186,2 15.484,8 47.795,1 73.578,3 229.869,9 -41.267,1 -10.559,9 -164.246,6 13.796,0 1.139,7 . . . . -449,4 . . 14.486,2 -3.339,2 -1.371,1 9.775,9 7.416,8 2.359,1
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1993 34.170 237.012,3 3.409,7 75.597,6 59.867,0 13.820,9 21.971,7 49.059,2 13.286,7 96.905,7 5.628,1 878,5 15.932,3 48.899,0 68.769,0 225.073,2 -41.479,6 -10.585,4 -160.381,9 12.626,3 904,8 . . . . 681,0 . . 14.212,2 -3.155,9 -1.256,7 9.799,5 6.265,5 3.534,0
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1994 35.933 243.610,2 3.787,2 75.797,3 62.000,6 15.780,3 22.390,1 49.623,1 14.232,1 102.638,0 6.133,0 651,2 16.943,4 48.253,8 68.991,2 229.749,9 -41.324,5 -10.612,2 -163.055,9 14.757,3 5.904,5 . . . . -879,3 2.453,4 -3.332,6 19.782,5 -3.593,1 -1.373,0 14.816,4 7.951,0 6.865,4
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1995 36.329 252.515,8 4.911,8 77.158,1 66.498,0 14.707,8 23.129,8 50.997,5 15.113,1 105.923,2 6.346,2 498,5 18.226,2 48.050,1 73.471,8 240.397,5 -41.625,3 -10.813,5 -171.009,8 16.948,8 5.815,7 8.882,0 2.155,9 -4.981,2 -240,9 -106,0 2.211,8 -2.317,8 22.658,5 -4.538,5 -1.772,6 16.347,4 8.574,1 7.773,3
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1996 38.187 271.406,9 5.974,6 79.024,7 76.463,7 17.026,1 22.644,3 55.868,2 14.405,8 114.969,4 6.501,7 1.925,9 18.226,2 52.703,8 77.080,2 255.714,9 -42.782,4 -11.205,3 -183.388,1 18.339,1 6.686,5 9.377,0 2.128,1 -4.835,1 16,5 660,7 2.449,8 -1.789,2 25.686,3 -5.375,5 -2.528,4 17.782,4 9.471,3 8.311,1
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1997 40.197 298.402,0 7.748,0 80.925,6 86.321,6 21.535,7 24.528,4 61.524,1 15.819,1 130.166,1 7.886,9 2.057,9 18.737,6 54.625,9 84.928,0 278.349,8 -44.823,3 -11.668,5 -202.021,4 19.836,5 9.344,5 11.843,3 2.393,9 -4.950,5 57,8 3.775,6 5.704,6 -1.929,0 32.956,6 -5.885,2 -2.845,1 24.226,3 10.108,1 14.118,2
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1998 41.235 307.632,4 10.851,7 82.200,7 76.376,2 27.441,8 25.217,2 64.267,6 21.277,6 126.136,8 7.474,9 2.149,9 19.501,6 60.456,7 91.912,9 283.894,1 -46.461,7 -12.245,2 -205.810,1 19.377,1 4.686,0 7.232,3 2.798,8 -5.556,3 211,2 5.225,5 7.592,7 -2.367,3 29.288,5 -5.068,5 -2.264,0 21.956,0 14.636,1 7.319,9
Alle ondernemingen B.Nijverheid 1999 40.561 346.231,6 10.878,7 85.484,1 88.880,1 34.805,6 26.296,1 78.675,3 21.212,3 146.142,2 9.709,4 2.063,9 22.619,5 68.853,2 96.843,7 290.655,2 -48.076,1 -12.811,3 -209.882,5 19.885,3 9.054,8 11.127,6 3.540,7 -5.992,9 379,4 3.834,9 7.258,0 -3.423,1 32.775,1 -5.475,9 -2.905,0 24.394,1 12.244,7 12.149,4
Alle ondernemingen B.Nijverheid 2000 39.956 401.679,0 14.637,7 87.357,0 106.695,4 41.206,7 28.561,0 103.379,5 19.842,2 174.949,2 11.879,7 2.125,2 21.384,2 73.159,0 118.182,0 332.730,9 -48.788,4 -13.183,1 -246.200,6 24.558,8 15.479,5 15.069,9 5.382,4 -7.304,3 2.331,6 13.714,0 16.120,9 -2.406,9 53.752,4 -7.077,1 -4.406,3 42.268,9 15.899,8 26.369,1
Alle ondernemingen B.Nijverheid 2001 44.636 438.867,2 20.670,4 89.910,9 105.444,0 55.726,6 30.158,1 113.418,8 23.538,6 183.366,2 14.114,6 2.103,9 22.065,0 88.486,0 128.731,5 348.671,5 -52.043,1 -14.150,8 -259.549,2 22.928,4 8.125,8 10.948,0 6.271,2 -8.615,4 -478,0 2.896,2 6.542,4 -3.646,2 33.950,3 -5.871,1 -4.250,6 23.828,6 15.806,2 8.022,4
Alle ondernemingen B.Nijverheid 2002 45.314 453.340,4 20.273,9 91.715,4 105.501,3 49.305,0 30.881,9 129.549,4 26.113,2 180.192,7 15.557,7 2.230,9 21.451,9 92.029,5 141.877,7 347.141,1 -55.229,7 -14.374,1 -258.485,7 19.051,5 7.373,9 11.445,2 6.042,5 -8.181,8 -1.931,9 3.285,7 7.012,0 -3.726,3 29.711,5 -5.071,4 -3.444,7 21.195,4 12.439,7 8.755,7
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1992 1.412 84.021,8 502,4 20.504,6 36.539,0 4.756,9 4.804,3 15.111,9 1.802,7 41.574,1 3.893,3 470,2 4.419,2 12.200,2 21.464,7 55.447,8 -5.979,5 -3.028,9 -41.328,5 5.110,7 2.315,0 . . . . 98,5 . . 7.524,2 -1.380,2 -1.106,9 5.037,1 4.983,6 53,5
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1993 1.455 83.447,8 464,7 20.474,8 36.942,0 4.462,3 4.357,5 14.642,4 2.104,2 43.520,0 3.836,0 327,9 4.254,2 13.221,4 18.288,4 53.223,8 -6.071,3 -3.035,7 -39.508,6 4.608,3 1.915,3 . . . . 46,4 . . 6.570,0 -1.378,2 -1.057,0 4.134,8 4.001,3 133,5
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1994 1.506 82.310,9 686,5 19.927,2 36.846,8 5.277,3 4.292,5 13.391,9 1.888,9 44.496,6 4.136,2 246,6 4.481,7 12.779,5 16.170,2 52.207,1 -5.760,0 -3.015,6 -38.466,1 4.965,4 4.457,2 . . . . -971,8 1.201,6 -2.173,4 8.450,8 -1.525,7 -1.167,2 5.757,9 4.155,1 1.602,8
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1995 1.479 84.057,7 905,7 20.273,1 39.434,3 3.474,9 4.475,5 13.128,0 2.366,2 44.692,6 4.059,8 170,0 4.850,0 12.332,0 17.953,2 55.334,6 -5.646,1 -3.114,1 -39.844,6 6.729,7 4.380,8 5.130,4 667,8 -1.203,9 -213,5 -616,4 304,5 -920,9 10.494,1 -1.951,8 -1.425,8 7.116,5 4.650,7 2.465,8
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1996 1.519 95.708,6 769,9 20.605,1 48.835,2 3.652,2 5.219,5 14.727,3 1.899,5 53.197,1 4.116,9 120,8 4.654,9 14.502,6 19.116,3 60.940,9 -5.613,4 -3.122,8 -44.799,7 7.405,0 5.524,5 6.130,8 588,6 -1.096,0 -98,8 695,7 1.040,8 -345,1 13.625,2 -2.503,1 -2.234,7 8.887,4 5.478,9 3.408,5
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1997 1.623 103.516,0 2.105,9 21.363,7 52.490,7 4.878,4 5.636,8 15.043,3 1.997,1 57.417,6 5.074,0 92,0 4.752,3 15.490,7 20.689,4 67.133,4 -5.861,0 -3.271,8 -51.193,6 6.807,0 5.942,9 6.387,6 606,9 -1.077,3 25,6 379,2 961,9 -582,7 13.129,1 -2.381,1 -2.446,3 8.301,8 5.509,6 2.792,2
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1998 1.657 98.797,8 2.144,6 21.180,4 45.701,0 7.193,2 5.420,5 15.305,3 1.852,8 49.311,9 5.453,3 66,2 5.177,6 16.968,0 21.820,9 63.103,4 -5.816,3 -3.566,2 -47.767,7 5.953,1 1.519,8 2.178,1 807,2 -1.468,2 2,7 -205,1 469,2 -674,3 7.267,8 -1.502,6 -1.934,0 3.831,2 5.664,1 -1.832,9
Alle ondernemingen B.1.Chemie 1999 1.574 111.810,7 2.212,2 20.663,0 52.821,1 7.709,3 5.959,5 20.201,4 2.244,2 55.017,1 7.422,9 50,5 6.675,1 20.716,3 21.928,7 63.098,7 -5.966,2 -3.512,0 -47.660,7 5.959,9 5.402,8 6.062,8 910,7 -1.544,3 -26,4 1.815,4 3.059,4 -1.244,0 13.178,1 -1.878,1 -2.511,3 8.788,6 6.202,9 2.585,7
Alle ondernemingen B.1.Chemie 2000 1.572 127.022,2 2.992,1 21.987,7 57.565,2 8.506,4 6.769,8 26.273,7 2.927,1 65.549,6 9.207,3 42,8 5.574,3 20.332,2 26.316,0 86.026,1 -6.282,5 -3.635,6 -67.181,7 8.926,3 5.780,9 6.753,1 1.290,5 -2.105,9 -156,9 6.873,7 7.525,5 -651,9 21.580,9 -2.521,6 -3.883,2 15.176,1 6.701,9 8.474,2
Alle ondernemingen B.1.Chemie 2001 1.787 135.682,5 3.685,4 21.236,3 60.737,4 12.095,8 7.006,3 27.265,8 3.655,4 70.585,0 11.672,7 36,3 5.311,0 18.336,2 29.741,2 90.303,5 -6.435,5 -3.616,0 -71.104,7 9.147,3 9.499,9 10.177,6 1.608,8 -2.201,9 -84,6 372,0 1.554,7 -1.182,7 19.019,1 -2.464,3 -3.746,4 12.808,4 7.152,5 5.655,9
Alle ondernemingen B.1.Chemie 2002 1.806 143.865,9 5.098,9 22.433,9 62.174,1 10.682,2 7.538,9 31.549,0 4.388,9 64.954,3 13.228,6 30,0 5.157,0 22.061,2 38.434,7 87.438,2 -7.133,3 -3.575,3 -70.684,4 6.045,3 8.249,7 9.091,8 1.264,0 -2.015,0 -91,1 1.147,8 2.514,0 -1.366,2 15.442,8 -1.778,2 -2.963,6 10.701,1 6.337,6 4.363,5
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1992 80 276,7 3,1 114,0 12,3 8,5 20,6 69,1 49,1 124,5 0,1 1,7 38,4 31,6 80,5 258,2 -41,6 -19,1 -172,8 24,8 4,0 . . . . 2,0 . . 30,7 -9,6 0,0 21,2 7,7 13,5
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1993 85 466,2 41,6 167,6 23,4 26,7 46,3 102,8 57,8 197,0 0,7 1,6 67,6 87,2 111,9 367,7 -62,3 -32,1 -242,5 30,7 11,8 . . . . 0,0 . . 42,5 -13,2 0,0 29,2 11,4 17,8
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1994 90 487,6 23,8 164,0 29,3 48,4 46,9 110,7 64,6 207,5 0,6 1,2 59,0 86,6 132,6 435,5 -65,3 -32,7 -286,6 50,9 -0,8 . . . . 1,9 8,0 -6,1 52,1 -18,0 -0,1 34,0 5,7 28,3
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1995 93 596,6 21,5 202,7 42,1 44,5 60,2 132,9 92,6 259,6 4,1 0,1 84,2 90,9 157,6 447,4 -66,2 -35,2 -290,3 55,5 8,0 8,0 7,4 -7,4 -0,1 8,0 11,3 -3,2 71,6 -23,4 -1,0 47,2 10,4 36,8
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1996 99 600,6 5,3 193,9 44,4 66,6 56,3 132,9 101,3 255,2 6,5 0,1 92,0 92,8 154,0 442,6 -67,0 -28,4 -296,4 50,8 1,0 0,6 6,8 -6,0 -0,4 9,3 11,9 -2,6 61,1 -21,6 -1,2 38,2 20,3 17,9
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1997 100 859,5 14,2 339,4 79,4 66,6 66,2 191,4 102,2 361,5 7,7 10,1 106,5 143,4 230,3 606,3 -95,8 -51,6 -392,5 66,4 6,2 7,3 8,6 -14,8 5,2 7,4 12,4 -5,0 80,1 -26,9 -1,0 52,2 12,9 39,3
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1998 94 830,3 16,9 334,9 85,8 69,1 62,1 164,1 97,3 335,3 10,2 7,3 107,2 136,3 234,0 587,4 -87,3 -47,6 -401,1 51,4 -1,0 6,7 4,9 -12,8 0,3 14,6 15,8 -1,2 65,0 -8,6 -2,1 54,3 12,4 41,9
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 1999 101 924,7 21,6 296,9 119,0 77,4 73,0 219,9 116,9 422,7 10,9 0,2 112,3 129,1 249,6 697,9 -108,9 -50,1 -472,7 66,2 12,6 14,6 8,4 -12,5 2,1 29,5 34,9 -5,4 108,3 -26,7 -1,7 79,9 31,1 48,8
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 2000 98 929,5 22,9 344,0 119,9 77,1 67,9 212,8 84,9 381,0 12,5 0,1 108,6 163,5 263,9 705,2 -107,9 -50,2 -488,9 58,2 4,9 9,5 7,6 -12,9 0,8 3,1 7,3 -4,2 66,3 -18,7 -2,0 45,6 18,5 27,1
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 2001 106 931,2 42,4 334,6 75,4 62,6 90,1 222,5 103,7 393,5 13,0 0,1 101,0 174,9 248,7 759,9 -109,6 -52,7 -540,2 57,3 3,9 13,7 8,1 -18,6 0,7 30,2 38,8 -8,6 91,5 -16,9 -1,2 73,4 14,6 58,8
Alle ondernemingen B.1.1.Winning van turf, zand & grind 2002 107 898,1 35,3 312,7 94,4 60,5 73,1 220,3 101,8 416,6 11,5 0,1 91,2 154,5 224,2 677,6 -104,8 -57,5 -478,6 36,6 9,2 18,1 4,8 -14,5 0,8 21,6 31,8 -10,2 67,4 -7,5 0,5 60,5 27,9 32,6
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1992 649 75.306,7 474,9 17.275,6 35.899,5 3.928,7 3.790,1 12.452,9 1.484,8 38.803,9 3.882,7 397,2 3.980,9 9.982,4 18.259,4 42.340,4 -4.771,4 -2.546,8 -30.258,9 4.763,3 2.335,1 . . . . 113,3 . . 7.211,7 -1.308,5 -1.105,3 4.798,0 3.791,7 1.006,3
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1993 661 74.900,5 398,0 16.877,1 36.251,0 3.693,7 3.422,3 12.516,4 1.742,0 40.854,1 3.805,4 272,8 3.622,9 10.808,9 15.536,4 42.012,9 -4.772,0 -2.516,5 -30.298,0 4.426,4 1.966,4 . . . . 39,7 . . 6.432,5 -1.305,3 -1.051,5 4.075,7 3.744,7 331,0
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1994 679 74.381,2 635,4 16.529,8 36.284,6 4.618,2 3.297,5 11.484,3 1.531,4 41.808,1 4.115,4 206,9 3.907,8 10.588,3 13.754,7 42.245,3 -4.501,5 -2.496,1 -30.627,6 4.620,1 4.547,2 . . . . -1.029,2 1.107,3 -2.136,5 8.138,2 -1.437,8 -1.165,7 5.534,7 4.029,4 1.505,3
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1995 651 76.263,7 846,4 16.911,9 38.562,4 2.983,0 3.453,2 11.479,7 2.027,0 41.818,4 4.046,9 142,8 4.190,3 10.336,9 15.728,3 45.502,4 -4.402,3 -2.570,0 -32.058,7 6.471,3 4.423,4 5.072,9 587,9 -1.011,3 -226,1 -579,4 246,7 -826,1 10.315,3 -1.836,1 -1.425,2 7.054,1 4.437,7 2.616,4
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1996 656 87.497,1 726,6 17.280,8 47.960,3 3.045,0 4.070,6 12.867,7 1.546,1 50.098,5 4.102,2 103,1 3.964,3 12.516,3 16.712,6 49.387,9 -4.344,4 -2.549,9 -35.483,8 7.009,8 5.553,7 6.068,3 519,2 -933,9 -100,0 696,9 999,9 -303,1 13.260,4 -2.369,8 -2.233,5 8.657,1 5.285,2 3.371,9
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1997 693 93.642,3 1.923,3 17.655,6 51.389,0 4.344,5 4.328,2 12.402,6 1.598,9 53.519,9 5.054,6 70,2 4.098,6 13.198,6 17.700,3 53.094,8 -4.420,6 -2.632,1 -39.846,4 6.195,7 5.968,5 6.301,4 536,8 -893,1 23,4 408,0 900,3 -492,3 12.572,2 -2.181,0 -2.439,5 7.951,7 5.373,7 2.578,0
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1998 707 89.262,0 2.077,7 17.458,6 44.710,2 6.731,3 4.271,1 12.534,1 1.479,0 45.650,8 5.442,7 53,1 4.561,7 14.842,6 18.711,2 50.219,3 -4.355,7 -2.978,9 -37.515,6 5.369,1 1.605,1 2.175,7 722,1 -1.289,4 -3,3 -194,5 423,5 -618,0 6.779,7 -1.379,6 -1.911,6 3.488,5 5.511,1 -2.022,6
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 1999 692 101.564,7 2.116,2 17.068,9 51.950,7 6.966,0 4.626,8 17.005,5 1.830,7 51.351,0 7.411,6 45,0 6.040,8 18.190,6 18.525,6 49.150,9 -4.527,8 -2.908,5 -36.396,4 5.318,2 5.402,1 5.973,2 808,6 -1.363,8 -16,0 1.805,3 2.927,3 -1.122,0 12.525,6 -1.694,1 -2.509,5 8.322,0 5.913,5 2.408,5
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 2000 701 114.911,2 2.545,7 18.401,7 56.542,4 7.543,3 5.252,3 22.062,2 2.563,6 60.931,5 9.191,2 38,1 4.966,0 17.337,0 22.447,5 64.600,0 -4.745,9 -3.018,1 -49.002,6 7.833,4 5.908,4 6.702,5 1.153,4 -1.839,0 -108,5 6.700,4 7.223,0 -522,6 20.442,1 -2.328,8 -3.882,4 14.230,9 6.571,8 7.659,1
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 2001 784 123.365,8 3.347,1 17.766,5 59.611,0 11.082,2 5.505,6 22.760,8 3.292,7 66.160,9 11.657,5 33,6 4.695,2 15.319,5 25.499,2 71.596,8 -4.893,4 -2.997,2 -55.258,1 8.448,1 9.563,7 10.119,1 1.407,6 -1.902,2 -60,8 366,8 1.478,8 -1.112,0 18.378,5 -2.271,2 -3.744,7 12.362,6 6.511,1 5.851,5
Alle ondernemingen B.1.2.Chem. prod.,aardolie &-gas winning 2002 830 130.537,9 4.691,3 18.563,9 61.017,8 9.321,0 5.942,4 27.036,2 3.965,2 59.888,6 13.216,8 27,0 4.514,3 18.715,9 34.175,3 68.590,3 -5.437,0 -2.943,4 -54.562,0 5.648,0 8.258,2 9.016,2 1.084,3 -1.735,4 -107,0 1.049,7 2.361,0 -1.311,3 14.955,8 -1.699,2 -2.964,1 10.292,5 6.220,2 4.072,3
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1992 683 8.438,4 24,3 3.114,9 627,3 819,7 993,6 2.589,8 268,7 2.645,8 10,5 71,3 399,9 2.186,1 3.124,8 12.849,1 -1.166,6 -463,0 -10.896,8 322,7 -24,1 . . . . -16,8 . . 281,7 -62,2 -1,6 218,0 1.184,2 -966,2
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1993 709 8.081,1 25,0 3.430,1 667,5 741,9 888,9 2.023,2 304,4 2.468,8 29,9 53,5 563,6 2.325,3 2.640,0 10.843,2 -1.236,9 -487,1 -8.968,0 151,2 -62,8 . . . . 6,7 . . 95,1 -59,6 -5,5 30,0 245,2 -215,2
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1994 737 7.442,1 27,3 3.233,3 532,9 610,7 948,1 1.796,9 292,9 2.481,1 20,2 38,4 514,9 2.104,6 2.282,9 9.526,3 -1.193,2 -486,8 -7.551,9 294,4 -89,3 . . . . 55,5 86,2 -30,7 260,6 -69,9 -1,4 189,3 119,9 69,4
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1995 735 7.197,4 37,7 3.158,5 829,8 447,5 962,0 1.515,3 246,6 2.614,6 8,8 27,1 575,5 1.904,3 2.067,3 9.384,8 -1.177,6 -508,8 -7.495,5 202,9 -50,7 49,4 72,5 -185,2 12,6 -45,0 46,6 -91,6 107,2 -92,3 0,4 15,3 202,6 -187,3
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1996 764 7.610,9 38,0 3.130,4 830,5 540,7 1.092,6 1.726,7 252,1 2.843,4 8,3 17,5 598,6 1.893,4 2.249,7 11.110,4 -1.202,0 -544,5 -9.019,5 344,4 -30,2 61,9 62,6 -156,1 1,5 -10,4 29,1 -39,5 303,7 -111,7 0,0 192,0 173,3 18,7
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1997 830 9.014,2 168,3 3.368,6 1.022,3 467,3 1.242,4 2.449,3 295,9 3.536,2 11,6 11,7 547,2 2.148,7 2.758,8 13.432,3 -1.344,6 -588,0 -10.954,8 544,9 -31,8 79,0 61,5 -169,3 -3,1 -36,3 49,1 -85,5 476,8 -173,2 -5,8 297,9 123,0 174,9
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1998 856 8.705,5 50,0 3.386,9 905,0 392,8 1.087,3 2.607,1 276,5 3.325,8 0,4 5,8 508,7 1.989,1 2.875,7 12.296,8 -1.373,4 -539,8 -9.851,0 532,6 -84,3 -4,4 80,2 -165,9 5,8 -25,2 29,8 -55,0 423,1 -114,4 -20,3 288,4 140,7 147,7
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 1999 781 9.321,2 74,4 3.297,2 751,5 665,9 1.259,7 2.976,0 296,6 3.243,3 0,4 5,3 521,9 2.396,6 3.153,6 13.249,9 -1.329,4 -553,4 -10.791,6 575,5 -11,9 75,0 93,6 -168,0 -12,5 -19,4 97,2 -116,6 544,1 -157,3 -0,1 386,7 258,4 128,3
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 2000 773 11.181,5 423,6 3.242,0 902,9 886,1 1.449,6 3.998,7 278,6 4.237,1 3,7 4,6 499,8 2.831,6 3.604,6 20.720,9 -1.428,6 -567,3 -17.690,3 1.034,7 -132,4 41,1 129,5 -253,9 -49,2 170,2 295,3 -125,1 1.072,5 -174,1 1,1 899,5 111,6 787,9
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 2001 897 11.385,4 296,0 3.135,3 1.051,1 950,9 1.410,6 4.282,5 259,1 4.030,6 2,2 2,6 514,8 2.841,9 3.993,3 17.946,8 -1.432,4 -566,1 -15.306,5 641,9 -67,8 44,8 193,1 -281,1 -24,6 -25,0 37,1 -62,2 549,1 -176,2 -0,5 372,4 626,8 -254,4
Alle ondernemingen B.1.3.Rubber & aarolie industrie 2002 869 12.429,9 372,3 3.557,3 1.061,8 1.300,7 1.523,4 4.292,5 321,9 4.649,1 0,4 2,9 551,5 3.190,8 4.035,2 18.170,4 -1.591,5 -574,4 -15.643,8 360,7 -17,7 57,4 174,8 -265,1 15,2 76,5 121,3 -44,7 419,6 -71,5 0,0 348,0 89,5 258,5
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1992 1.687 34.166,2 411,8 8.413,2 8.479,4 1.938,4 4.748,9 8.224,4 1.950,0 14.071,8 1.067,0 189,6 2.229,9 5.115,9 11.491,8 44.285,6 -4.994,6 -1.218,8 -35.642,6 2.429,6 1.356,3 . . . . -68,9 . . 3.717,0 -690,9 -159,8 2.866,3 975,4 1.890,9
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1993 1.686 34.498,4 751,8 8.603,3 8.547,3 1.949,8 4.530,4 8.367,9 1.748,0 14.565,6 1.129,4 139,5 2.354,1 4.956,0 11.353,9 44.105,9 -5.186,1 -1.290,8 -35.339,3 2.289,7 1.024,4 . . . . 82,3 . . 3.396,4 -581,3 -139,1 2.676,1 841,0 1.835,1
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1994 1.729 36.394,2 694,1 8.605,6 9.890,6 2.373,0 4.616,3 8.113,9 2.100,8 16.145,1 1.200,7 97,7 2.428,1 5.492,8 11.029,8 43.387,2 -5.089,9 -1.300,5 -34.488,9 2.507,8 1.893,0 . . . . 11,9 251,1 -239,3 4.412,7 -602,5 -172,8 3.637,3 1.746,6 1.890,7
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1995 1.757 37.681,2 959,4 8.646,5 9.991,1 2.944,9 4.566,7 8.380,8 2.191,7 16.678,0 1.327,4 75,8 2.687,0 5.682,3 11.230,6 44.237,3 -5.078,6 -1.293,0 -35.496,4 2.369,3 1.425,0 1.693,6 507,1 -737,0 -38,7 171,3 456,5 -285,2 3.965,6 -670,0 -180,7 3.114,9 1.769,5 1.345,4
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1996 1.823 37.229,0 1.373,1 8.602,8 8.992,1 3.294,4 4.650,1 8.466,4 1.850,1 15.684,3 1.258,8 66,3 2.594,7 6.528,5 11.096,5 46.704,2 -5.050,1 -1.382,5 -37.601,0 2.670,5 1.732,7 1.912,3 499,3 -705,4 26,4 11,2 162,6 -151,4 4.414,4 -810,3 -174,6 3.429,6 1.702,0 1.727,6
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1997 1.830 42.486,8 1.427,8 8.076,4 11.270,8 3.961,5 4.861,5 10.743,9 2.145,0 19.609,1 1.481,0 48,0 2.659,3 6.496,8 12.192,6 47.104,9 -4.907,1 -1.388,9 -37.819,7 2.989,2 2.360,2 2.554,7 677,2 -794,9 -76,7 1.786,6 2.180,1 -393,6 7.136,0 -833,7 -202,0 6.100,2 1.364,5 4.735,7
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1998 1.817 45.409,9 1.777,3 8.256,2 11.480,8 4.509,5 5.099,7 11.667,4 2.619,0 16.875,2 1.406,5 36,5 2.597,6 7.049,7 17.444,5 50.054,2 -5.056,5 -1.445,9 -40.281,6 3.270,2 2.206,9 2.277,2 657,9 -794,2 66,1 69,4 316,5 -247,1 5.546,5 -907,7 -251,0 4.387,8 5.719,7 -1.331,9
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 1999 1.679 50.904,5 2.428,3 8.735,3 8.639,4 6.952,6 5.216,9 15.190,1 3.741,9 21.031,1 1.582,8 34,4 2.811,2 8.814,4 16.630,6 50.488,9 -5.112,6 -1.553,9 -40.414,3 3.408,1 2.371,9 2.292,0 946,9 -980,5 113,5 429,4 624,1 -194,7 6.209,4 -927,3 -289,6 4.992,5 2.709,0 2.283,5
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 2000 1.538 66.881,6 1.677,3 8.792,7 17.320,5 4.943,3 5.186,6 24.860,2 4.101,0 24.626,7 1.942,9 31,0 2.624,9 11.183,2 26.472,9 54.859,5 -5.353,3 -1.540,1 -44.025,4 3.940,7 1.480,8 827,0 1.810,2 -1.395,2 238,9 480,3 700,8 -220,5 5.901,8 -1.281,3 -408,3 4.212,2 2.599,5 1.612,7
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 2001 1.780 69.761,8 3.072,2 8.824,6 12.342,3 5.143,8 5.371,4 31.164,4 3.843,1 25.017,2 1.696,9 21,0 2.771,1 13.781,2 26.474,5 61.531,4 -5.630,9 -1.459,1 -50.351,8 4.089,5 1.206,9 1.081,5 1.669,9 -1.616,6 72,1 1.231,2 1.683,0 -451,7 6.527,7 -1.156,9 -422,5 4.948,2 3.188,3 1.759,9
Alle ondernemingen B.2.Voedingsmiddelen, dranken & tabak 2002 1.719 78.574,5 3.320,9 8.612,4 12.334,0 6.479,0 5.483,8 38.319,8 4.024,5 30.882,9 1.612,0 18,7 2.957,3 13.306,3 29.797,2 59.882,9 -5.887,6 -1.488,4 -48.245,2 4.261,8 3.405,1 3.073,7 1.708,0 -1.303,7 -72,9 122,9 762,0 -639,1 7.789,9 -1.150,3 -433,8 6.205,8 1.285,4 4.920,4
Alle ondernemingen B.3.Papier 1992 2.829 13.889,1 431,3 4.888,0 2.892,0 589,1 1.055,2 2.750,2 1.283,4 5.459,1 16,7 78,0 926,0 2.887,5 4.521,9 13.000,3 -3.641,6 -747,8 -7.648,4 962,4 58,1 . . . . -74,3 . . 946,2 -251,6 -1,9 692,7 313,9 378,8
Alle ondernemingen B.3.Papier 1993 2.999 14.485,4 379,4 4.724,4 3.219,1 940,3 1.004,0 3.204,5 1.013,8 5.980,4 15,1 63,2 931,7 2.728,7 4.766,3 13.314,5 -3.701,7 -776,8 -7.890,0 945,9 -43,7 . . . . -168,4 . . 733,7 -279,3 -0,6 453,9 235,6 218,3
Alle ondernemingen B.3.Papier 1994 3.160 15.646,6 481,1 4.581,8 3.940,1 1.031,7 1.112,4 3.462,6 1.036,9 6.721,9 80,4 40,6 913,9 2.916,4 4.973,4 14.095,3 -3.869,6 -808,0 -8.341,5 1.076,2 227,5 . . . . 10,0 98,7 -88,7 1.313,6 -305,0 -1,7 1.006,9 373,5 633,4
Alle ondernemingen B.3.Papier 1995 3.192 17.236,7 936,7 4.478,7 4.546,7 1.051,8 1.187,5 3.545,6 1.489,7 7.849,7 86,5 34,2 900,1 3.055,8 5.310,4 15.062,4 -3.823,7 -793,9 -9.203,1 1.241,7 275,4 441,2 123,8 -281,2 -8,4 370,5 534,2 -163,7 1.887,6 -356,5 -8,7 1.522,5 411,0 1.111,5
Alle ondernemingen B.3.Papier 1996 3.304 19.019,7 1.088,1 4.506,4 4.256,8 2.347,2 1.112,0 4.385,5 1.323,8 7.784,1 89,8 23,9 869,4 4.406,3 5.846,2 15.302,1 -3.911,4 -821,0 -9.234,9 1.334,7 247,2 423,9 227,4 -405,3 1,2 30,8 141,9 -111,1 1.612,7 -429,1 -5,1 1.178,5 403,8 774,7
Alle ondernemingen B.3.Papier 1997 3.449 20.828,8 1.292,8 4.602,3 5.637,2 2.522,8 1.187,4 4.202,7 1.383,6 8.706,7 90,3 21,0 880,4 4.796,4 6.334,1 16.722,6 -4.127,5 -858,1 -10.194,3 1.542,7 257,5 422,4 234,4 -395,7 -3,5 -85,4 136,7 -222,1 1.714,8 -483,0 -6,1 1.225,7 762,7 463,0
Alle ondernemingen B.3.Papier 1998 3.498 22.732,7 4.029,9 4.670,2 2.654,7 4.055,3 1.113,5 4.587,7 1.621,4 7.742,5 19,2 18,0 951,0 7.739,0 6.262,9 16.479,2 -4.189,3 -871,7 -9.827,9 1.590,4 369,3 536,5 291,0 -471,9 13,7 -35,7 142,0 -177,7 1.924,0 -546,2 -7,8 1.370,0 748,4 621,6
Alle ondernemingen B.3.Papier 1999 3.422 25.850,2 1.912,5 4.915,7 5.267,2 6.259,4 1.202,3 4.399,2 1.893,9 9.530,9 10,4 13,4 1.015,6 7.996,5 7.283,3 17.412,1 -4.426,1 -943,3 -10.609,8 1.433,0 419,6 552,5 504,7 -669,7 32,0 -38,3 171,2 -209,5 1.814,2 -522,8 -1,6 1.289,9 769,0 520,9
Alle ondernemingen B.3.Papier 2000 3.484 30.801,0 4.991,4 4.935,3 4.362,6 9.213,5 1.245,1 4.400,4 1.652,7 12.638,4 13,1 15,1 1.147,7 10.087,8 6.898,9 18.312,0 -4.508,7 -1.111,4 -11.324,8 1.367,1 454,6 555,5 669,7 -789,8 19,2 642,2 1.031,2 -389,0 2.463,9 -445,5 0,4 2.018,8 705,4 1.313,4
Alle ondernemingen B.3.Papier 2001 3.779 35.914,6 4.761,1 5.085,8 3.988,3 14.492,0 1.160,4 4.679,6 1.747,3 13.130,7 16,6 9,7 1.139,9 13.641,1 7.976,6 18.347,8 -4.652,3 -1.190,1 -11.251,4 1.253,9 541,0 511,9 993,5 -1.012,9 48,5 451,8 773,1 -321,3 2.246,8 -424,3 4,7 1.827,2 840,7 986,5
Alle ondernemingen B.3.Papier 2002 3.853 35.355,8 3.818,0 5.070,3 6.316,6 12.659,6 1.204,7 4.585,1 1.701,4 12.426,9 12,8 5,0 1.082,7 13.610,8 8.217,5 18.121,4 -4.856,4 -1.216,6 -11.047,5 1.001,0 -80,6 -147,6 1.141,1 -1.089,8 15,6 388,8 672,2 -283,4 1.309,3 -358,1 2,1 953,3 660,2 293,1
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1992 202 6.400,4 78,6 2.154,3 2.138,0 415,6 549,6 927,3 137,0 2.607,8 10,3 46,8 316,2 1.924,6 1.494,7 4.634,6 -1.019,0 -286,0 -3.025,8 303,9 -91,6 . . . . -31,0 . . 181,3 -35,1 -1,7 144,5 69,6 74,9
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1993 201 6.468,2 67,9 2.093,0 1.916,1 574,3 537,0 1.136,3 143,7 2.566,5 7,5 41,2 399,1 1.738,7 1.715,2 4.949,9 -1.043,0 -304,0 -3.366,4 236,5 -130,5 . . . . -153,0 . . -47,1 -41,4 0,8 -87,7 30,8 -118,5
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1994 216 7.086,2 59,1 2.031,2 2.443,6 558,5 607,4 1.195,3 191,1 2.867,0 72,6 27,8 338,5 1.854,8 1.925,5 5.383,3 -1.132,9 -312,9 -3.688,4 249,2 129,9 . . . . -7,4 11,0 -18,4 371,7 -23,6 0,1 348,2 87,8 260,4
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1995 237 7.405,6 49,8 1.969,6 2.786,5 561,1 651,8 1.164,5 222,3 3.077,1 81,1 23,9 325,0 1.772,6 2.125,9 6.006,5 -1.124,5 -307,1 -4.216,7 358,1 113,6 227,3 46,8 -157,9 -2,6 -90,1 11,5 -101,6 381,6 -39,0 -7,4 335,3 146,8 188,5
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1996 255 7.005,2 51,3 1.942,1 2.331,4 531,8 586,5 1.298,3 264,0 2.649,0 88,0 18,4 273,3 1.630,2 2.346,2 5.827,4 -1.091,7 -303,2 -4.069,4 363,2 54,1 172,9 60,6 -184,2 4,9 36,5 74,1 -37,6 453,8 -110,8 -4,2 338,7 185,2 153,5
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1997 262 7.401,5 49,9 1.924,7 2.944,0 426,7 607,8 1.235,4 213,0 3.119,0 80,4 17,5 261,0 1.653,1 2.270,5 6.258,5 -1.094,9 -304,7 -4.441,4 417,6 -4,6 122,4 32,4 -162,1 2,7 -61,2 27,5 -88,7 351,8 -99,4 -1,7 250,7 206,7 44,0
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1998 263 5.909,3 705,4 1.944,5 269,3 796,0 507,5 1.439,8 246,8 1.629,9 0,2 15,6 323,9 2.032,0 1.907,6 5.058,0 -976,4 -273,8 -3.459,9 348,0 21,7 100,6 68,2 -136,1 -11,1 -100,9 19,8 -120,7 268,7 -112,9 -0,1 155,7 88,2 67,5
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 1999 269 6.406,7 667,4 1.980,9 528,3 1.001,2 551,8 1.281,4 395,8 1.732,4 1,5 11,4 292,0 2.044,3 2.325,2 5.520,9 -1.066,2 -327,2 -3.793,9 333,6 20,5 96,4 109,1 -209,7 24,8 -51,8 15,5 -67,3 302,3 -80,0 -0,4 222,0 117,7 104,3
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 2000 262 5.665,0 758,5 1.863,3 363,5 656,2 597,2 1.185,0 241,3 1.404,9 2,0 14,0 279,0 2.264,3 1.700,8 6.074,8 -964,3 -374,8 -4.481,2 254,5 -87,8 54,0 84,1 -228,2 2,3 13,8 132,1 -118,3 180,4 -57,3 -0,2 122,9 34,0 88,9
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 2001 303 8.120,3 881,4 2.044,6 341,3 2.499,0 544,8 1.437,5 371,8 1.643,7 0,4 9,3 232,9 4.327,1 1.907,0 6.156,4 -1.080,3 -371,3 -4.401,4 303,4 -77,7 77,7 136,8 -293,4 1,1 16,4 85,0 -68,6 242,1 -50,4 -0,2 191,4 247,6 -56,2
Alle ondernemingen B.3.1.Papier & karton 2002 303 8.721,9 828,3 2.150,4 723,1 2.619,5 588,6 1.426,4 385,6 1.546,0 0,2 4,3 177,4 4.757,1 2.236,9 6.123,2 -1.129,4 -374,2 -4.318,8 300,8 -127,2 60,1 159,4 -340,7 -6,1 -2,9 27,4 -30,3 170,7 -44,3 -0,1 126,4 77,7 48,7
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1992 2.626 7.488,7 352,7 2.733,7 754,0 173,5 505,6 1.822,9 1.146,3 2.851,3 6,3 31,2 609,8 962,9 3.027,2 8.365,6 -2.622,6 -461,8 -4.622,6 658,6 149,7 . . . . -43,3 . . 765,0 -216,5 -0,2 548,2 244,3 303,9
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1993 2.798 8.017,2 311,5 2.631,5 1.303,1 366,0 467,0 2.068,2 870,0 3.413,9 7,6 22,0 532,5 990,0 3.051,1 8.364,6 -2.658,7 -472,9 -4.523,6 709,3 86,8 . . . . -15,4 . . 780,8 -237,8 -1,4 541,5 204,9 336,6
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1994 2.944 8.560,4 422,0 2.550,5 1.496,5 473,2 505,1 2.267,3 845,8 3.854,9 7,7 12,8 575,4 1.061,6 3.047,9 8.712,0 -2.736,7 -495,2 -4.653,1 827,0 97,5 . . . . 17,4 87,6 -70,3 941,9 -281,4 -1,9 658,7 285,6 373,1
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1995 2.956 9.831,1 887,0 2.509,1 1.760,2 490,7 535,7 2.381,1 1.267,3 4.772,6 5,4 10,3 575,1 1.283,2 3.184,5 9.055,9 -2.699,2 -486,8 -4.986,3 883,6 161,8 213,8 77,1 -123,3 -5,9 460,6 522,7 -62,1 1.506,0 -317,5 -1,3 1.187,2 264,2 923,0
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1996 3.049 12.014,5 1.036,8 2.564,4 1.925,5 1.815,4 525,5 3.087,2 1.059,8 5.135,1 1,8 5,5 596,0 2.776,2 3.499,9 9.474,7 -2.819,8 -517,8 -5.165,6 971,6 193,1 251,0 166,9 -221,1 -3,6 -5,7 67,8 -73,5 1.159,0 -318,3 -0,8 839,8 218,7 621,1
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1997 3.187 13.427,3 1.242,9 2.677,6 2.693,3 2.096,1 579,6 2.967,3 1.170,5 5.587,7 9,9 3,5 619,4 3.143,3 4.063,6 10.464,1 -3.032,6 -553,4 -5.753,0 1.125,1 262,1 300,0 202,0 -233,6 -6,2 -24,2 109,2 -133,4 1.363,0 -383,6 -4,4 975,0 555,9 419,1
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1998 3.235 16.823,4 3.324,5 2.725,7 2.385,4 3.259,3 606,0 3.147,8 1.374,6 6.112,6 19,0 2,5 627,1 5.707,0 4.355,3 11.421,2 -3.212,9 -597,9 -6.368,0 1.242,4 347,6 435,9 222,8 -335,8 24,8 65,2 122,2 -57,0 1.655,3 -433,3 -7,7 1.214,3 660,2 554,1
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 1999 3.153 19.443,4 1.245,0 2.934,8 4.739,0 5.258,2 650,4 3.117,9 1.498,2 7.798,5 9,0 1,9 723,7 5.952,3 4.958,1 11.891,2 -3.360,0 -616,0 -6.815,9 1.099,3 399,0 456,2 395,6 -460,0 7,2 13,5 155,7 -142,2 1.511,9 -442,8 -1,2 1.067,9 651,3 416,6
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 2000 3.222 25.136,0 4.232,8 3.072,0 3.999,2 8.557,3 648,0 3.215,5 1.411,4 11.233,5 11,1 1,1 868,7 7.823,5 5.198,0 12.237,2 -3.544,4 -736,6 -6.843,6 1.112,6 542,5 501,5 585,6 -561,6 17,0 628,4 899,1 -270,7 2.283,5 -388,2 0,6 1.895,9 671,4 1.224,5
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 2001 3.475 27.794,3 3.879,7 3.041,2 3.647,1 11.993,1 615,6 3.242,1 1.375,5 11.486,9 16,2 0,5 907,0 9.314,0 6.069,7 12.191,4 -3.572,0 -818,8 -6.850,0 950,5 618,8 434,2 856,7 -719,5 47,4 435,4 688,1 -252,7 2.004,7 -373,9 4,9 1.635,7 593,0 1.042,7
Alle ondernemingen B.3.2.Uitgeverijen 2002 3.551 26.633,8 2.989,7 2.919,9 5.593,5 10.040,2 616,1 3.158,7 1.315,8 10.880,9 12,6 0,7 905,3 8.853,7 5.980,6 11.998,2 -3.727,0 -842,4 -6.728,6 700,2 46,6 -207,7 981,8 -749,1 21,7 391,7 644,8 -253,1 1.138,6 -313,8 2,1 826,9 582,5 244,4
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1992 6.116 38.639,4 606,6 9.808,0 7.079,9 3.755,6 5.551,8 9.441,5 2.395,9 12.807,4 176,2 254,4 2.855,2 9.386,2 13.159,8 37.863,0 -9.639,9 -1.806,2 -24.561,8 1.854,9 -1.312,5 . . . . -220,5 . . 321,8 -359,1 -75,7 -113,0 443,4 -556,4
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1993 6.369 38.739,2 526,0 9.236,9 8.204,9 3.575,1 5.075,1 9.510,5 2.610,9 14.316,1 394,0 206,2 2.877,4 8.646,3 12.299,3 36.261,0 -9.373,0 -1.690,6 -23.477,8 1.719,6 -815,9 . . . . 857,1 . . 1.760,8 -357,2 -85,4 1.318,2 472,6 845,6
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1994 6.601 40.360,8 486,2 8.767,3 8.228,9 4.289,9 5.341,7 10.013,6 3.233,4 15.885,3 456,7 187,0 2.909,7 7.522,8 13.399,4 39.647,3 -9.389,4 -1.615,6 -26.129,5 2.512,8 367,6 . . . . 145,2 451,3 -306,0 3.025,6 -600,0 -84,0 2.341,6 847,5 1.494,1
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1995 6.657 41.928,2 468,7 8.855,5 9.161,2 4.209,5 5.628,7 10.250,4 3.354,2 17.047,6 566,3 145,9 3.100,6 7.019,8 14.048,0 41.771,6 -9.629,5 -1.536,5 -27.900,3 2.705,2 877,2 1.321,2 378,2 -787,6 -34,6 -110,3 210,5 -320,8 3.472,0 -684,6 -108,4 2.679,0 879,1 1.799,9
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1996 6.962 45.937,1 514,4 9.572,5 10.656,6 4.642,2 5.667,4 11.505,2 3.378,9 18.030,8 536,7 117,5 3.210,1 8.477,1 15.565,0 44.302,0 -10.438,9 -1.704,5 -29.855,6 2.303,0 131,5 558,9 385,8 -838,2 25,0 -316,6 396,5 -713,1 2.117,9 -653,2 -50,3 1.414,4 1.009,9 404,5
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1997 7.375 52.936,6 626,1 9.946,8 13.043,8 6.846,3 6.373,4 12.820,8 3.279,4 22.236,3 623,0 87,3 3.247,7 8.852,1 17.890,2 51.207,3 -11.109,5 -1.768,9 -34.986,5 3.342,4 1.436,2 1.896,0 462,4 -903,2 -19,0 1.356,3 1.662,0 -305,6 6.134,9 -1.045,7 -130,3 4.958,9 1.198,1 3.760,8
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1998 7.551 58.649,2 604,0 10.307,7 11.884,1 8.023,4 6.503,2 13.130,0 8.197,0 28.262,7 156,6 66,0 3.092,2 8.952,3 18.119,5 53.828,4 -11.380,6 -1.811,5 -37.347,6 3.288,7 1.153,8 1.635,8 437,6 -912,7 -7,0 4.887,0 5.618,9 -731,8 9.329,6 -874,9 -20,6 8.434,1 1.166,3 7.267,8
Alle ondernemingen B.4.Metaal 1999 7.484 62.423,1 2.263,9 10.910,3 14.183,6 8.725,2 6.591,4 14.095,8 5.653,0 28.970,3 157,6 64,5 3.253,4 10.275,8 19.701,6 54.180,0 -11.406,9 -2.029,1 -37.738,6 3.005,3 1.610,8 1.798,5 558,7 -895,6 149,2 -148,3 385,3 -533,6 4.467,8 -820,9 -25,2 3.621,6 1.156,6 2.465,0
Alle ondernemingen B.4.Metaal 2000 7.410 74.639,1 2.572,7 11.962,7 20.642,5 13.472,9 7.282,5 15.619,3 3.086,6 38.488,4 153,0 50,2 3.323,4 10.865,6 21.758,6 63.703,4 -11.251,1 -2.121,8 -46.208,4 4.122,0 8.210,3 6.406,8 746,3 -1.103,7 2.160,9 1.306,2 1.716,4 -410,1 13.638,5 -1.345,5 -56,5 12.236,4 908,6 11.327,8
Alle ondernemingen B.4.Metaal 2001 8.193 82.197,0 3.991,5 11.553,5 19.729,3 17.815,0 7.609,3 17.601,3 3.897,1 36.147,1 115,1 31,1 3.411,1 16.688,4 25.804,1 60.465,2 -11.676,5 -2.458,1 -44.151,8 2.178,9 -2.807,1 -1.660,0 875,4 -1.473,8 -548,6 -569,9 519,7 -1.089,7 -1.198,1 -366,7 -6,7 -1.571,5 1.926,6 -3.498,1
Alle ondernemingen B.4.Metaal 2002 8.487 76.329,1 2.688,5 11.814,9 17.798,0 12.661,2 7.154,2 19.100,8 5.111,4 31.615,0 127,9 21,1 3.148,9 16.983,9 24.432,4 59.797,4 -12.402,0 -2.324,6 -43.163,9 1.906,9 -4.070,8 -1.679,4 897,5 -1.437,7 -1.851,2 242,3 709,4 -467,1 -1.921,5 -413,2 -5,7 -2.340,5 1.259,4 -3.599,9
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1992 2.875 13.180,5 208,8 4.789,0 1.472,0 439,6 2.169,8 3.158,9 942,4 4.396,8 34,6 205,1 1.265,3 2.604,1 4.674,6 14.481,4 -3.844,1 -812,2 -9.259,7 565,4 -265,0 . . . . -242,3 . . 58,0 -92,5 0,4 -34,1 213,6 -247,7
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1993 3.030 12.475,1 192,9 4.540,5 1.435,8 459,9 1.839,2 3.045,0 961,9 4.364,0 31,6 169,5 1.294,1 2.463,9 4.151,9 13.726,1 -3.714,3 -736,9 -8.799,2 475,7 -273,5 . . . . -20,9 . . 181,3 -131,6 -0,4 49,3 135,7 -86,4
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1994 3.096 13.081,5 169,1 4.214,0 1.628,7 632,3 1.867,4 3.223,4 1.346,6 4.984,9 50,8 159,0 1.236,3 2.405,0 4.245,6 14.467,0 -3.596,6 -645,9 -9.277,7 946,8 -96,0 . . . . 202,7 325,6 -122,9 1.053,4 -332,7 -4,7 716,1 299,0 417,1
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1995 3.106 13.088,1 68,4 4.154,1 1.667,3 654,7 1.899,1 3.217,6 1.427,0 5.212,3 58,3 125,3 1.386,2 2.059,0 4.247,0 14.897,3 -3.581,8 -665,9 -9.550,2 1.099,5 3,8 143,6 121,2 -256,6 -4,5 2,4 97,8 -95,5 1.105,6 -334,7 -1,9 769,0 216,1 552,9
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1996 3.244 13.811,3 92,8 4.251,7 2.008,5 762,7 1.838,4 3.446,5 1.410,8 5.586,1 64,4 99,0 1.376,0 2.281,1 4.404,8 15.125,5 -3.665,4 -677,5 -9.817,7 964,9 -7,4 126,5 89,2 -230,2 7,2 35,6 119,1 -83,5 993,0 -300,6 -4,3 688,1 367,8 320,3
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1997 3.437 15.380,3 150,3 4.416,1 1.858,4 1.843,2 2.053,1 3.881,3 1.177,8 6.247,0 71,7 75,1 1.441,3 2.648,8 4.896,4 17.080,2 -3.888,5 -681,5 -11.282,9 1.227,4 136,9 233,8 141,8 -254,7 15,9 86,3 231,1 -144,9 1.450,6 -424,6 -16,4 1.009,5 444,5 565,0
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1998 3.519 15.084,1 177,4 4.660,9 2.092,9 1.103,0 2.102,9 3.875,5 1.071,7 6.052,1 66,3 58,1 1.376,7 2.793,0 4.738,0 18.412,2 -4.083,0 -692,9 -12.404,5 1.231,9 177,0 341,3 100,1 -262,9 -1,4 -85,7 138,1 -223,8 1.323,2 -366,4 -10,2 946,5 275,7 670,8
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 1999 3.453 16.589,6 348,4 5.047,3 2.550,2 1.212,2 2.142,7 4.216,9 1.071,8 6.638,8 65,1 55,5 1.302,4 3.271,1 5.256,8 17.691,5 -4.091,0 -773,8 -11.859,0 967,6 107,3 281,2 108,2 -266,9 -15,1 42,5 178,1 -135,6 1.117,5 -284,4 -3,1 829,9 341,4 488,5
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 2000 3.400 18.905,9 342,3 5.300,2 3.633,3 1.080,0 2.416,0 5.013,3 1.120,7 7.586,5 70,2 45,6 1.206,6 3.661,7 6.335,3 20.384,4 -4.382,0 -821,8 -14.159,4 1.021,2 168,4 388,1 131,1 -354,5 3,8 51,1 213,8 -162,7 1.240,7 -313,4 -10,4 916,9 343,9 573,0
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 2001 3.761 20.670,3 314,2 5.250,1 4.927,9 1.159,5 2.419,9 5.229,7 1.369,0 7.869,6 58,5 24,9 1.231,8 4.405,2 7.080,3 20.431,8 -4.559,6 -836,6 -14.079,9 955,7 -125,9 203,4 117,2 -442,0 -4,4 -38,3 110,8 -149,2 791,5 -233,9 -6,1 551,5 912,3 -360,8
Alle ondernemingen B.4.1.Prim. metalen & metaalprodukten 2002 3.892 21.149,4 308,5 5.691,5 4.537,2 953,3 2.326,5 5.439,8 1.892,5 7.968,4 79,4 20,7 1.095,5 4.538,0 7.447,4 20.695,6 -4.775,2 -833,1 -14.209,0 878,3 -61,0 244,9 132,6 -430,7 -7,8 -57,6 113,6 -171,1 759,8 -239,3 -7,8 512,8 288,9 223,9
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1992 1.963 6.854,2 93,2 1.785,8 652,7 379,4 1.310,5 1.940,1 692,5 2.186,5 17,8 15,3 636,8 1.269,0 2.728,7 8.142,8 -2.340,8 -295,3 -5.064,0 442,7 -21,4 . . . . -27,3 . . 394,0 -132,1 -1,0 260,9 119,3 141,6
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1993 2.002 7.303,7 95,8 1.790,0 838,8 473,4 1.253,3 1.998,6 853,7 2.554,7 21,8 10,3 681,0 1.270,8 2.765,1 8.052,4 -2.456,4 -308,0 -4.934,2 353,8 -31,9 . . . . 52,8 . . 374,6 -124,1 -3,6 246,8 119,8 127,0
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1994 2.083 7.784,4 104,3 1.787,6 932,1 504,0 1.344,8 2.233,8 877,9 2.878,6 27,4 7,6 725,7 1.214,6 2.930,5 8.886,2 -2.549,2 -308,9 -5.554,4 473,7 20,2 . . . . -44,9 69,1 -114,0 449,0 -135,8 -3,1 310,2 140,4 169,8
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1995 2.114 8.522,4 146,1 1.848,8 1.010,6 392,6 1.551,8 2.717,0 855,4 3.082,2 40,1 6,4 758,4 1.092,5 3.542,8 10.349,7 -2.727,9 -325,0 -6.708,3 588,4 61,2 146,6 68,7 -151,6 -2,5 -6,5 57,6 -64,0 643,1 -176,3 -3,8 463,0 245,6 217,4
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1996 2.214 9.163,8 122,4 2.111,2 1.188,2 508,6 1.648,9 2.799,6 784,8 3.229,3 41,2 4,1 823,8 1.323,0 3.742,5 11.370,5 -2.939,6 -344,7 -7.454,8 631,5 58,7 140,8 62,3 -146,7 2,2 12,4 67,0 -54,6 702,6 -192,5 -6,5 503,6 172,3 331,3
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1997 2.302 10.340,5 182,2 2.237,0 1.126,9 538,7 1.970,9 3.495,7 789,1 3.774,0 29,6 3,3 841,8 1.339,9 4.351,8 13.188,4 -3.171,0 -374,6 -8.741,5 901,4 16,3 140,2 56,1 -145,3 -34,6 24,6 113,8 -89,2 942,3 -259,1 -9,2 674,1 199,1 475,0
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1998 2.399 11.047,1 186,0 2.208,1 1.384,8 500,5 2.022,1 3.640,7 1.104,9 4.215,8 24,3 1,8 814,3 1.770,1 4.220,8 12.763,6 -3.203,7 -377,9 -8.479,2 702,8 101,9 186,2 79,7 -157,3 -6,8 37,3 116,0 -78,7 842,0 -202,6 -5,7 633,6 240,7 392,9
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 1999 2.376 12.022,1 242,9 2.436,7 1.193,1 677,9 2.082,6 3.949,4 1.439,5 4.371,6 43,9 3,5 904,1 2.122,3 4.576,6 13.506,7 -3.368,6 -425,4 -8.986,7 726,0 56,2 113,6 71,6 -151,0 21,9 -50,7 107,3 -158,0 731,4 -223,4 -6,2 501,8 228,4 273,4
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 2000 2.327 14.068,8 733,5 2.605,3 1.787,0 885,0 2.398,4 4.418,1 1.241,5 5.286,1 39,5 0,7 845,1 2.486,2 5.411,2 16.400,9 -3.568,3 -466,6 -11.236,5 1.129,6 210,7 292,2 95,8 -180,6 3,3 165,6 265,8 -100,2 1.505,9 -386,1 -52,2 1.067,5 309,4 758,1
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 2001 2.594 15.934,9 332,7 2.901,0 1.862,5 1.255,3 2.736,6 5.136,2 1.710,6 5.700,1 12,3 0,5 906,7 3.764,8 5.550,5 15.328,4 -3.529,8 -537,0 -10.723,0 538,6 -50,9 55,4 165,5 -274,7 2,9 -645,6 77,9 -723,5 -157,9 45,2 -1,1 -113,9 258,6 -372,5
Alle ondernemingen B.4.2.Machines en apparaten 2002 2.655 15.731,9 737,5 2.860,5 1.940,0 1.178,9 2.630,0 5.033,3 1.351,8 5.744,0 13,4 0,0 858,3 3.676,9 5.439,2 15.774,8 -3.718,8 -684,7 -10.891,5 479,9 -313,1 -118,1 132,6 -302,4 -25,1 -75,0 113,5 -188,5 91,8 -43,4 -0,2 48,1 211,2 -163,1
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1992 1.279 18.604,7 304,7 3.233,2 4.955,2 2.936,6 2.071,5 4.342,6 760,9 6.224,1 123,8 34,0 953,1 5.513,1 5.756,5 15.238,8 -3.455,0 -698,8 -10.238,1 846,9 -1.026,1 . . . . 49,0 . . -130,2 -134,5 -75,1 -339,8 110,5 -450,3
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1993 1.337 18.960,5 237,3 2.906,4 5.930,2 2.641,7 1.982,6 4.466,9 795,4 7.397,4 340,6 26,3 902,2 4.911,7 5.382,3 14.482,6 -3.202,3 -645,7 -9.744,5 890,1 -510,4 . . . . 825,2 . . 1.204,9 -101,5 -81,4 1.022,0 217,1 804,9
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1994 1.422 19.495,0 212,8 2.765,7 5.668,1 3.153,6 2.129,6 4.556,4 1.008,9 8.021,9 378,5 20,4 947,6 3.903,2 6.223,4 16.294,2 -3.243,6 -660,8 -11.297,4 1.092,4 443,4 . . . . -12,6 56,6 -69,2 1.523,2 -131,5 -76,2 1.315,4 408,1 907,3
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1995 1.437 20.317,7 254,2 2.852,6 6.483,4 3.162,2 2.177,8 4.315,8 1.071,8 8.753,2 467,8 14,2 955,9 3.868,3 6.258,3 16.524,6 -3.319,8 -545,6 -11.641,8 1.017,4 812,2 1.031,0 188,2 -379,4 -27,6 -106,2 55,1 -161,3 1.723,3 -173,6 -102,6 1.447,1 417,4 1.029,7
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1996 1.504 22.962,1 299,2 3.209,7 7.459,9 3.370,9 2.180,1 5.259,1 1.183,3 9.215,5 431,1 14,4 1.010,3 4.873,0 7.417,8 17.806,0 -3.833,8 -682,3 -12.583,1 706,7 80,2 291,6 234,3 -461,3 15,6 -364,6 210,4 -575,1 422,3 -160,1 -39,5 222,7 469,8 -247,1
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1997 1.636 27.215,8 293,6 3.293,6 10.058,5 4.464,4 2.349,5 5.443,8 1.312,5 12.215,2 521,7 8,9 964,6 4.863,4 8.642,0 20.938,6 -4.050,0 -712,8 -14.962,2 1.213,6 1.283,0 1.521,9 264,5 -503,2 -0,2 1.245,5 1.317,1 -71,6 3.742,0 -362,0 -104,7 3.275,3 554,5 2.720,8
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1998 1.633 32.518,0 240,5 3.438,8 8.406,3 6.419,9 2.378,2 5.613,9 6.020,4 17.994,8 66,1 6,1 901,3 4.389,2 9.160,7 22.652,6 -4.094,0 -740,7 -16.463,9 1.354,0 874,9 1.108,3 257,9 -492,5 1,2 4.935,5 5.364,8 -429,3 7.164,4 -305,8 -4,6 6.853,9 649,9 6.204,0
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 1999 1.655 33.811,5 1.672,5 3.426,4 10.440,3 6.835,1 2.366,0 5.929,5 3.141,7 17.959,9 48,6 5,4 1.046,9 4.882,4 9.868,2 22.981,7 -3.947,3 -829,9 -16.892,9 1.311,7 1.447,3 1.403,7 379,0 -477,7 142,4 -140,1 100,0 -240,1 2.618,8 -313,1 -15,9 2.289,9 586,8 1.703,1
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 2000 1.684 41.664,5 1.496,9 4.057,2 15.222,2 11.507,9 2.468,1 6.187,9 724,3 25.615,8 43,4 3,9 1.271,6 4.717,7 10.012,2 26.918,1 -3.300,8 -833,5 -20.812,5 1.971,3 7.831,1 5.726,5 519,4 -568,6 2.153,8 1.089,5 1.236,8 -147,3 10.891,9 -646,0 6,1 10.252,0 255,3 9.996,7
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 2001 1.839 45.591,7 3.344,6 3.402,4 12.938,9 15.400,2 2.452,8 7.235,4 817,4 22.577,4 44,3 5,7 1.272,6 8.518,4 13.173,4 24.705,0 -3.587,0 -1.084,5 -19.348,8 684,6 -2.630,3 -1.918,8 592,7 -757,1 -547,1 114,0 331,0 -217,0 -1.831,7 -178,0 0,5 -2.009,2 755,6 -2.764,8
Alle ondernemingen B.4.3.Electrische en optische apparaten 2002 1.940 39.447,8 1.642,5 3.263,0 11.320,7 10.529,0 2.197,7 8.627,7 1.867,1 17.902,6 35,0 0,4 1.195,0 8.768,9 11.545,9 23.327,0 -3.908,1 -806,8 -18.063,4 548,7 -3.696,7 -1.806,2 632,4 -704,5 -1.818,4 374,8 482,3 -107,5 -2.773,1 -130,5 2,3 -2.901,3 759,3 -3.660,6
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1992 73 21.243,6 532,7 17.158,1 496,0 928,3 274,1 1.597,6 256,7 5.423,8 8,3 66,2 1.197,9 9.975,9 4.571,4 18.436,8 -1.418,4 -1.437,8 -14.341,3 1.239,3 -818,3 . . . . -53,5 . . 367,6 -1,3 -2,2 364,1 156,6 207,5
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1993 65 22.370,3 548,3 18.212,7 514,2 870,1 261,9 1.667,8 295,3 5.841,0 9,5 53,2 1.287,2 10.489,7 4.689,6 18.785,3 -1.457,1 -1.484,6 -14.495,6 1.348,0 -848,7 . . . . 19,7 . . 519,0 -1,1 -2,2 515,7 163,1 352,6
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1994 62 22.956,7 576,3 18.967,1 539,8 851,1 244,3 1.454,3 323,9 6.103,0 17,8 16,8 1.580,5 10.551,6 4.686,9 18.171,0 -1.486,9 -1.520,2 -13.699,7 1.464,2 -862,8 . . . . -14,2 47,0 -61,1 587,2 -1,2 -16,2 569,8 137,6 432,2
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1995 58 24.506,8 585,9 20.046,3 586,3 897,5 219,9 1.902,6 268,2 6.523,2 16,8 12,7 1.891,8 10.463,6 5.598,7 19.367,0 -1.533,5 -1.662,5 -14.626,4 1.544,6 -874,6 34,3 121,1 -1.038,0 8,0 -20,2 48,9 -69,1 649,8 -2,6 -12,0 635,2 206,5 428,7
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1996 55 25.528,2 677,1 20.693,8 619,2 860,8 216,6 2.215,4 245,3 5.704,2 174,2 1.533,4 2.029,6 9.710,4 6.376,5 20.173,1 -1.529,2 -1.676,8 -15.384,3 1.582,8 -840,5 31,2 91,1 -969,3 6,5 52,1 133,9 -81,8 794,3 -1,4 -22,4 770,5 205,7 564,8
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1997 54 26.164,4 724,7 21.151,5 551,9 824,8 247,4 2.062,4 601,7 5.980,7 286,0 1.770,2 2.174,3 9.538,1 6.415,1 22.046,8 -1.563,4 -1.728,9 -17.226,8 1.527,6 -746,3 69,4 98,0 -937,5 23,8 56,0 162,3 -106,4 837,2 2,6 -15,6 824,3 241,4 582,9
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1998 50 26.549,4 732,0 20.986,9 793,5 710,5 241,9 2.389,2 695,2 6.863,4 124,6 1.929,6 2.428,3 9.231,8 5.971,6 20.578,2 -1.633,0 -1.714,4 -15.679,5 1.551,2 -633,7 65,1 205,1 -927,7 23,8 129,9 282,7 -152,7 1.047,4 -0,8 -11,1 1.035,5 198,7 836,8
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 1999 46 31.744,3 525,7 22.734,7 446,3 1.807,2 247,7 4.916,8 1.065,8 11.224,1 174,6 1.848,0 3.561,5 8.365,9 6.570,2 19.427,0 -1.678,7 -1.716,4 -14.186,6 1.845,2 -558,8 114,5 216,4 -911,4 21,6 1.326,0 2.213,4 -887,5 2.612,4 0,6 -17,8 2.595,1 256,7 2.338,4
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 2000 41 30.708,1 680,7 21.566,6 615,5 1.853,8 293,3 4.554,2 1.143,9 11.831,1 204,1 1.938,8 3.419,8 6.790,5 6.523,6 20.067,4 -1.521,0 -1.575,2 -15.291,7 1.679,6 -439,2 40,7 285,0 -774,8 10,0 397,2 628,9 -231,8 1.637,6 -10,5 -10,9 1.616,2 350,8 1.265,4
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 2001 36 37.699,9 2.110,9 22.975,4 1.115,8 1.959,5 286,9 6.418,4 2.832,9 13.410,5 288,9 1.965,4 3.488,1 8.718,7 9.828,3 20.919,4 -1.838,1 -1.811,0 -15.407,9 1.862,3 -538,5 14,7 304,5 -875,1 17,4 948,6 1.072,9 -124,3 2.272,4 26,9 -34,8 2.264,5 1.060,8 1.203,7
Alle ondernemingen B.5.Nutsbedrijven 2002 37 37.743,3 1.660,7 23.138,1 850,1 2.200,2 341,3 7.182,8 2.370,3 13.850,3 243,6 2.111,2 2.954,4 8.081,7 10.502,3 22.629,0 -1.930,1 -2.028,6 -16.872,5 1.797,8 -206,9 384,6 252,2 -867,4 23,7 66,8 163,3 -96,5 1.657,6 -42,7 -4,8 1.610,1 331,9 1.278,2
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1992 12.920 20.289,9 103,1 5.661,7 618,6 1.532,7 2.135,6 7.026,5 3.211,8 5.751,6 64,2 35,0 2.179,6 3.039,9 9.219,5 34.094,7 -9.587,0 -965,5 -22.544,8 997,4 86,7 . . . . -34,6 . . 1.049,4 -334,5 -11,8 703,1 268,4 434,7
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1993 13.347 20.228,6 108,3 5.873,2 809,9 1.140,4 2.304,5 6.696,3 3.296,0 5.820,6 94,1 22,1 2.390,4 2.852,1 9.049,4 34.561,5 -9.715,7 -992,7 -22.981,2 872,0 19,7 . . . . -32,0 . . 859,7 -295,1 -15,7 548,9 265,7 283,2
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1994 14.088 21.698,6 95,9 5.977,3 869,9 873,2 2.440,4 7.965,8 3.476,3 6.133,6 69,0 16,2 2.607,0 2.579,4 10.293,5 36.284,5 -9.881,1 -1.019,3 -24.237,6 1.146,6 44,4 . . . . 8,9 204,5 -195,7 1.199,8 -366,5 -11,7 821,6 347,2 474,4
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1995 14.150 22.412,7 106,2 6.135,5 1.051,0 1.081,3 2.699,7 7.983,5 3.355,7 6.398,2 66,0 9,0 2.606,0 2.822,2 10.511,3 36.818,4 -10.034,3 -999,7 -24.572,2 1.212,2 8,8 110,3 193,5 -329,6 34,5 85,3 262,7 -177,4 1.306,2 -394,9 -7,5 903,7 239,7 664,0
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1996 14.832 23.647,0 120,5 6.375,0 1.169,5 1.216,5 2.437,9 8.863,3 3.464,6 7.044,7 85,8 27,1 2.769,7 2.760,7 10.959,2 41.198,4 -10.610,3 -1.060,0 -28.106,1 1.422,0 15,8 134,6 189,0 -328,9 21,1 106,3 262,6 -156,3 1.544,2 -448,7 -14,2 1.081,2 315,3 765,9
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1997 15.487 25.772,7 112,8 6.622,2 1.227,1 1.166,5 2.692,2 10.044,0 3.908,1 7.749,1 86,9 5,9 2.823,8 2.914,8 12.192,2 43.755,0 -11.259,7 -1.099,6 -29.678,4 1.717,2 180,3 264,5 176,3 -331,3 70,9 163,5 311,6 -148,0 2.061,1 -553,6 -15,1 1.492,4 536,2 956,2
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1998 15.693 26.915,7 126,4 7.080,7 1.198,7 1.222,2 2.999,3 10.516,6 3.772,1 7.898,5 77,9 2,2 2.913,7 3.452,3 12.571,1 46.975,1 -12.049,8 -1.147,0 -31.982,8 1.795,4 132,4 253,8 223,4 -393,6 48,8 159,1 342,2 -183,0 2.086,9 -585,5 -14,5 1.486,9 588,2 898,7
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 1999 15.510 33.466,5 140,3 7.566,8 4.932,8 1.253,0 3.192,6 12.440,1 3.941,2 10.778,6 94,1 1,5 2.956,4 5.396,0 14.240,1 51.721,0 -12.881,0 -1.262,6 -35.225,6 2.351,7 15,9 160,2 220,9 -434,5 69,2 200,5 395,0 -194,5 2.568,2 -728,4 -25,4 1.814,4 578,3 1.236,1
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 2000 15.434 40.311,9 218,6 7.697,2 3.637,5 1.242,6 3.636,1 19.436,8 4.443,5 11.981,3 112,9 1,1 3.020,7 6.274,9 18.921,1 54.339,6 -12.964,9 -1.295,5 -37.487,6 2.591,6 128,7 234,4 365,2 -496,8 26,0 3.795,9 4.080,6 -284,7 6.516,2 -864,2 -27,2 5.624,8 4.120,9 1.503,9
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 2001 17.226 41.469,5 833,7 8.503,0 4.151,5 1.468,1 4.285,0 17.298,4 4.929,9 13.379,5 115,2 1,1 3.372,0 7.925,5 16.676,3 58.528,7 -14.261,8 -1.428,8 -40.332,9 2.505,2 560,3 585,1 580,4 -644,9 39,7 311,1 495,1 -183,9 3.376,6 -924,4 -31,0 2.421,2 1.028,7 1.392,5
Alle ondernemingen B.6.Bouwnijverheid 2002 17.398 44.295,6 1.651,4 8.628,2 2.548,9 1.624,0 4.771,3 19.790,1 5.281,6 14.203,5 143,6 12,3 3.475,4 8.175,8 18.285,1 59.869,0 -15.176,1 -1.457,2 -40.790,8 2.445,0 210,5 292,6 551,0 -660,4 27,4 993,9 1.645,2 -651,4 3.649,4 -849,9 -36,4 2.763,0 1.730,0 1.033,0
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1992 7.881 22.881,3 498,1 8.180,3 1.563,4 1.047,3 4.873,3 4.867,2 1.851,7 6.694,2 78,6 92,8 1.676,9 5.189,4 9.149,2 26.741,8 -6.006,1 -1.354,9 -18.179,2 1.201,6 -545,6 . . . . -96,1 . . 560,0 -321,6 -12,8 225,6 275,3 -49,7
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1993 8.250 23.242,4 631,4 8.472,3 1.629,6 882,8 4.438,3 4.969,7 2.218,5 6.861,9 150,1 66,3 1.837,5 6.004,8 8.322,0 24.821,3 -5.974,8 -1.314,2 -16.689,3 842,9 -346,4 . . . . -124,0 . . 372,5 -263,7 43,3 152,1 286,2 -134,1
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1994 8.787 24.242,4 767,2 8.971,1 1.684,5 1.084,2 4.342,5 5.221,0 2.172,0 7.152,4 172,2 46,4 2.022,5 6.411,2 8.437,8 25.957,3 -5.847,6 -1.332,9 -17.692,6 1.084,2 -222,2 . . . . -69,3 199,2 -268,4 792,7 -192,2 80,6 681,2 343,5 337,7
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1995 9.035 24.692,7 949,3 8.722,5 1.727,4 1.047,8 4.351,8 5.806,7 2.087,4 6.733,8 223,5 51,0 2.190,7 6.674,2 8.819,6 27.806,3 -5.879,6 -1.413,7 -19.366,9 1.146,1 -276,8 151,0 164,3 -603,9 11,9 13,8 394,5 -380,7 883,1 -478,0 -29,5 375,6 417,6 -42,0
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1996 9.692 24.337,2 1.431,5 8.669,1 1.934,3 1.012,9 3.340,8 5.705,1 2.243,7 7.524,1 239,5 37,1 2.097,9 6.318,2 8.120,6 27.094,2 -5.629,1 -1.437,7 -18.406,4 1.621,0 -124,6 185,3 147,0 -492,0 35,1 81,2 311,5 -230,3 1.577,5 -529,6 -27,2 1.020,7 355,7 665,0
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1997 10.379 26.696,8 1.458,0 9.162,6 2.100,1 1.335,4 3.529,7 6.606,9 2.504,2 8.466,5 245,8 33,5 2.199,7 6.537,1 9.214,4 30.379,8 -5.995,1 -1.552,3 -20.921,9 1.910,5 -86,3 248,8 138,7 -510,6 36,8 119,5 290,0 -170,5 1.943,5 -590,7 -29,8 1.323,0 495,6 827,4
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1998 10.970 28.577,7 1.437,5 9.718,6 2.663,5 1.727,6 3.839,0 6.671,5 2.520,1 9.182,6 236,7 31,3 2.341,2 7.063,5 9.722,4 32.875,6 -6.336,2 -1.688,4 -22.922,9 1.928,1 -62,6 285,9 176,6 -588,2 63,1 220,8 421,4 -200,6 2.086,2 -650,8 -25,0 1.410,5 550,6 859,9
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 1999 10.846 30.032,3 1.395,8 9.958,4 2.589,7 2.098,9 3.885,8 7.431,7 2.672,1 9.590,1 266,9 51,6 2.346,3 7.288,3 10.489,2 34.327,5 -6.604,5 -1.794,0 -24.046,9 1.882,1 -207,3 147,0 182,2 -557,0 20,4 250,2 409,5 -159,3 1.925,1 -599,0 -34,1 1.292,0 572,2 719,8
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 2000 10.477 31.315,1 1.504,9 10.414,7 2.551,5 1.974,3 4.147,6 8.235,0 2.487,3 9.833,6 246,2 46,2 2.273,4 7.624,7 11.291,0 35.422,9 -6.906,9 -1.903,6 -24.680,9 1.931,4 -136,6 252,4 215,6 -638,1 33,5 218,6 437,6 -219,0 2.013,4 -608,4 -20,6 1.384,4 512,8 871,6
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 2001 11.835 36.142,0 2.215,5 11.732,2 3.379,4 2.752,4 4.438,8 8.991,0 2.632,8 11.696,2 209,4 39,2 2.571,9 9.394,8 12.230,6 38.575,5 -7.547,9 -2.187,7 -26.948,6 1.891,3 -336,7 237,2 238,7 -790,1 -22,5 151,3 443,9 -292,6 1.705,9 -561,4 -13,8 1.130,7 608,6 522,1
Alle ondernemingen B.7.Overige nijverheid 2002 12.014 37.176,2 2.035,5 12.017,6 3.479,6 2.998,8 4.387,7 9.021,8 3.235,1 12.259,7 189,3 32,6 2.676,2 9.809,9 12.208,3 39.403,1 -7.844,4 -2.283,6 -27.681,4 1.593,8 -133,2 429,5 228,6 -807,8 16,5 323,2 545,9 -222,7 1.784,0 -479,0 -2,4 1.302,5 835,2 467,3
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1992 3.626 4.398,1 113,3 2.123,8 121,5 205,3 424,8 934,0 475,4 1.462,7 0,5 5,1 387,6 1.193,1 1.349,0 4.028,5 -915,8 -347,5 -2.536,3 228,9 -80,3 . . . . 30,4 . . 179,0 -75,2 -0,3 103,5 20,2 83,3
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1993 3.822 4.537,2 94,0 2.151,7 133,2 223,9 436,6 994,4 503,6 1.442,7 0,0 2,9 455,2 1.238,8 1.397,6 4.021,5 -943,5 -344,0 -2.550,1 183,9 -73,5 . . . . -0,4 . . 109,9 -54,8 0,0 55,2 52,5 2,7
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1994 4.199 5.057,6 101,0 2.303,9 164,3 339,5 465,4 1.091,9 591,6 1.609,1 0,1 0,8 526,9 1.385,2 1.535,6 4.424,1 -1.004,7 -369,4 -2.778,9 271,1 -69,3 . . . . 9,5 44,4 -34,9 211,3 -81,5 0,0 129,8 21,4 108,4
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1995 4.341 5.156,1 93,2 2.367,0 148,2 373,0 450,1 1.103,0 621,6 1.569,4 0,2 0,7 570,6 1.389,4 1.625,9 4.554,4 -971,9 -383,1 -2.904,9 294,5 -71,4 13,9 30,6 -132,2 16,3 42,6 79,0 -36,4 265,7 -103,3 0,0 162,3 29,5 132,8
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1996 4.854 5.986,6 130,0 2.670,7 215,3 424,9 551,4 1.252,5 741,9 1.826,1 0,3 0,3 661,4 1.606,7 1.892,0 5.328,6 -1.112,0 -441,5 -3.375,4 399,8 -57,4 30,7 43,9 -149,5 17,5 63,0 111,4 -48,5 405,3 -134,8 -2,6 268,0 51,6 216,4
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1997 5.306 6.659,8 137,3 2.869,7 272,8 545,8 542,4 1.425,8 866,0 2.179,7 0,6 0,0 737,9 1.748,7 1.993,0 5.601,9 -1.203,0 -475,0 -3.474,9 448,9 -68,8 28,0 34,7 -154,2 22,7 95,2 138,3 -43,1 475,3 -138,5 0,0 336,8 51,3 285,5
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1998 5.915 7.541,8 167,4 3.240,1 329,8 702,0 599,1 1.564,1 939,4 2.387,6 0,1 0,0 866,7 1.943,2 2.344,3 6.114,0 -1.347,4 -522,3 -3.904,6 339,8 -77,4 39,4 38,8 -171,3 15,8 146,4 183,3 -37,0 408,7 -139,9 0,3 269,2 83,6 185,6
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 1999 5.941 8.108,0 138,0 3.320,5 415,2 800,6 665,2 1.805,1 963,4 2.582,3 1,1 0,0 867,2 2.072,0 2.585,3 6.765,7 -1.401,6 -516,8 -4.504,8 342,4 -66,2 38,2 43,5 -173,1 25,2 124,4 168,6 -44,2 400,6 -129,5 0,2 271,3 109,0 162,3
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 2000 5.708 7.807,2 145,3 3.372,7 317,9 797,5 594,2 1.727,2 852,5 2.340,2 0,0 0,0 824,9 2.160,4 2.481,8 6.471,9 -1.415,3 -534,5 -4.149,5 372,6 -69,0 48,4 32,7 -172,4 22,3 150,0 199,5 -49,5 453,4 -122,6 0,0 330,9 72,4 258,5
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 2001 6.601 9.601,9 161,3 4.069,6 475,8 1.033,7 729,1 2.158,3 974,1 2.972,7 -0,2 0,0 983,9 2.908,2 2.737,4 7.822,7 -1.689,7 -630,7 -5.072,1 430,2 -106,2 63,2 39,6 -221,4 12,5 114,5 176,0 -61,5 438,5 -128,5 0,0 310,0 92,7 217,3
Alle ondernemingen B.7.1.Land-,bosbouw & visserij 2002 6.699 10.161,2 158,4 4.352,1 512,5 1.059,4 789,1 2.234,3 1.055,3 3.131,4 19,4 0,0 1.017,0 3.222,9 2.770,5 8.302,0 -1.819,9 -690,6 -5.357,9 433,7 -102,7 85,1 36,4 -233,2 9,0 167,9 205,5 -37,6 499,0 -132,6 1,0 367,4 100,8 266,6
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1992 1.037 3.036,9 84,6 896,1 369,6 56,0 730,6 719,3 180,7 1.133,9 10,9 12,8 198,0 551,1 1.130,1 3.868,0 -948,1 -156,1 -2.593,4 170,5 -43,4 . . . . -5,4 . . 121,7 -32,0 -1,7 88,0 51,4 36,6
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1993 1.059 2.952,3 69,3 852,5 393,7 59,9 700,2 685,8 191,0 1.116,9 7,3 7,0 221,3 535,1 1.064,7 3.933,7 -967,4 -156,6 -2.659,6 150,1 -54,3 . . . . -34,8 . . 61,0 -25,4 1,4 36,9 65,5 -28,6
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1994 1.048 2.864,5 67,9 775,8 413,1 82,5 678,6 679,0 167,6 1.134,7 4,5 4,7 212,3 513,5 994,8 3.428,0 -828,2 -136,6 -2.342,4 120,9 -4,0 . . . . -9,2 13,5 -22,7 107,8 -26,9 0,6 81,5 37,0 44,5
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1995 1.081 2.988,2 122,3 767,2 428,5 81,4 690,3 721,4 177,1 1.155,1 26,4 3,2 212,3 540,4 1.050,9 3.607,0 -826,0 -133,3 -2.496,2 151,5 -23,2 33,1 12,6 -73,5 4,6 -7,9 16,8 -24,7 120,3 -30,9 -2,2 87,2 50,6 36,6
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1996 1.087 3.052,9 111,2 712,8 505,7 74,9 689,3 770,9 188,1 1.135,4 30,2 2,5 220,1 576,9 1.087,8 3.829,8 -818,8 -149,2 -2.682,6 179,1 -16,0 39,1 11,9 -73,8 6,9 -9,9 21,9 -31,7 153,3 -56,4 -3,0 93,9 41,9 52,0
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1997 1.099 3.152,2 99,3 713,9 454,9 91,0 724,5 891,0 177,5 1.187,2 32,1 2,2 207,8 515,4 1.207,6 3.951,9 -816,7 -137,5 -2.816,9 180,9 9,3 53,6 13,0 -70,3 13,0 10,5 40,7 -30,2 200,7 -55,6 -2,6 142,5 52,1 90,4
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1998 1.062 3.257,0 86,5 699,0 528,2 191,2 716,3 872,6 163,3 1.141,6 21,7 1,6 200,3 661,0 1.230,7 3.854,8 -801,1 -129,1 -2.738,8 185,8 17,0 62,4 21,3 -76,5 9,8 -53,6 26,9 -80,5 149,2 -61,8 4,3 91,7 53,2 38,5
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 1999 1.005 3.189,1 25,7 697,2 461,6 207,0 697,2 923,4 177,0 1.120,1 4,8 2,0 197,3 608,3 1.256,5 3.583,2 -765,7 -112,1 -2.532,2 173,2 45,1 76,9 27,1 -71,0 12,1 17,5 31,3 -13,8 235,8 -49,1 -0,1 186,6 52,2 134,4
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 2000 945 3.562,1 55,2 862,0 405,7 259,0 718,3 1.085,8 176,1 1.107,1 20,0 2,5 194,9 786,3 1.451,2 3.881,4 -799,1 -138,7 -2.749,1 194,5 7,1 58,8 45,4 -96,8 -0,2 -28,3 42,1 -70,4 173,3 -40,1 -1,9 131,3 64,9 66,4
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 2001 992 3.963,9 97,9 801,2 476,3 331,8 715,7 1.342,4 198,6 1.301,5 10,2 1,6 188,0 933,0 1.529,7 4.234,8 -871,8 -146,8 -3.002,9 213,3 -92,2 -14,5 53,1 -113,8 -16,9 2,4 37,9 -35,5 123,5 -45,9 1,5 79,1 43,0 36,1
Alle ondernemingen B.7.2.Textiel,kleding,leer & lederwaren 2002 982 3.707,0 54,7 734,9 331,0 256,6 721,3 1.400,4 208,1 1.205,8 37,7 0,9 196,4 996,7 1.269,5 4.081,5 -831,8 -133,6 -2.979,1 136,9 -11,2 46,6 44,4 -100,2 -1,9 10,3 41,6 -31,4 136,0 -35,9 2,7 102,8 77,8 25,0
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1992 551 4.816,7 91,4 2.004,2 491,0 204,9 644,5 1.072,7 308,0 1.686,9 39,4 41,6 396,1 1.178,5 1.474,0 5.241,2 -1.180,0 -336,7 -3.356,9 367,6 -69,1 . . . . -85,8 . . 212,7 -101,3 -6,5 104,9 121,0 -16,1
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1993 572 4.839,3 93,3 1.975,8 594,9 295,9 599,0 863,8 416,5 1.710,5 47,5 26,7 416,8 1.196,0 1.441,8 4.789,6 -1.116,0 -313,3 -3.015,5 344,7 -40,1 . . . . -11,6 . . 293,0 -94,6 -8,1 190,3 62,1 128,2
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1994 575 5.125,1 80,3 1.945,4 636,3 318,4 580,4 1.171,0 393,4 1.840,3 57,5 18,9 431,7 1.220,8 1.555,9 5.230,3 -1.126,9 -323,5 -3.332,1 447,8 10,9 . . . . -15,9 27,8 -43,7 442,8 -141,4 -10,9 290,5 131,9 158,6
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1995 599 5.081,3 72,6 1.968,3 704,5 243,8 627,4 1.075,7 389,0 1.895,8 92,7 15,1 414,4 1.142,4 1.520,9 5.497,6 -1.151,6 -320,0 -3.519,9 506,0 4,4 79,8 45,5 -108,7 -12,2 5,9 39,7 -33,8 516,4 -167,6 -13,1 335,6 159,3 176,3
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1996 593 4.912,8 265,4 1.911,9 639,3 150,8 579,2 1.003,1 363,1 1.981,7 75,2 11,5 405,4 908,4 1.530,8 5.124,2 -1.087,4 -314,7 -3.261,4 460,8 8,3 71,0 33,9 -91,1 -5,6 -59,6 26,4 -86,0 409,5 -142,3 -7,3 259,9 142,0 117,9
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1997 608 5.229,3 219,4 1.966,4 639,6 299,9 630,1 1.110,7 363,2 2.040,0 83,8 9,8 429,7 1.079,7 1.586,4 5.680,7 -1.115,3 -317,8 -3.712,9 534,7 -7,1 48,3 25,4 -87,0 6,3 5,3 40,6 -35,3 533,0 -171,4 -12,0 349,6 209,6 140,0
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1998 634 6.302,2 268,8 2.353,3 926,6 365,6 834,0 1.212,0 341,9 2.418,7 92,0 9,7 458,2 1.590,2 1.733,4 6.502,9 -1.305,3 -383,7 -4.262,9 551,0 -42,3 41,7 48,6 -135,6 2,9 54,1 83,7 -29,6 562,7 -176,9 -12,7 373,1 187,5 185,6
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 1999 620 6.465,1 415,5 2.222,9 781,6 475,9 783,7 1.399,6 385,8 2.232,4 100,0 8,1 420,4 1.700,7 2.003,5 6.500,6 -1.339,4 -401,6 -4.229,8 529,8 -109,2 -31,1 43,8 -126,2 4,2 14,8 54,8 -40,0 435,3 -171,7 -12,5 251,0 245,6 5,4
Alle ondernemingen B.7.3.Glas, aardewrk,cement-,kalk-&gips 2000 597 6.765,5 514,6 2.356,9 672,4 268,9 893,2 1.750,2 309,3 2.311,9 88,2 5,3 410,6 1.870,7 2.078,8 6.907,5 -1.389,5 -407,2 -4.625,0 485,9 -83,8 15,7 44,9 -150,1 5,6 74,2 112,9 -38,7 476,3 -163,0 -9,8 303,5 128,5 175,0
Alle ondernemingen