Financiën ondernemingen naar bedrijfstak en balanstotaal; totaal

Financiën ondernemingen naar bedrijfstak en balanstotaal; totaal

Bedrijfstak Balanstotaal Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Kortl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstand Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden; rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Lonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen minus investeringspremies (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen (mln euro) Resultatenrekening Toevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro)
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1992 119.692 416.955,5 4.868,0 140.990,4 71.217,3 26.410,1 45.500,1 97.097,5 30.872,3 146.801,0 5.821,3 4.183,6 29.376,0 87.777,8 142.994,8 483.132,4 -82.304,5 -19.145,8 -357.248,1 24.432,9 -262,2 . . . . -737,4 . . 23.433,3 -6.328,7 -1.464,9 15.639,7 10.455,4 5.184,3
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1993 127.012 423.807,8 5.365,9 142.543,2 75.375,2 25.808,9 44.318,7 98.235,9 32.161,3 153.039,2 6.248,7 3.976,2 31.324,4 90.765,0 138.455,0 483.468,6 -84.489,3 -19.857,0 -356.447,7 22.674,6 -768,9 . . . . 253,8 . . 22.159,5 -5.963,0 -1.351,9 14.844,6 9.467,7 5.376,9
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1994 135.457 438.208,3 5.867,6 144.070,4 79.258,7 27.863,0 45.050,3 101.118,3 34.981,6 162.580,9 6.854,3 3.960,4 34.019,3 91.260,5 139.533,9 501.326,5 -85.508,4 -19.932,2 -369.228,2 26.657,8 4.417,7 . . . . -1.172,7 4.042,8 -5.215,5 29.902,4 -6.986,8 -1.466,9 21.448,7 10.880,5 10.568,2
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1995 141.734 459.466,4 7.505,7 147.720,6 85.838,8 29.406,6 46.970,2 105.113,2 36.912,6 171.498,3 6.980,8 4.346,7 36.019,9 92.100,3 148.521,1 528.197,7 -86.444,2 -20.389,3 -390.664,3 30.699,9 5.004,7 10.710,2 4.208,9 -9.794,1 -120,2 -85,0 4.353,5 -4.438,5 35.619,1 -8.699,0 -1.849,4 25.070,8 12.126,5 12.944,3
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1996 151.262 495.203,1 9.112,2 153.482,9 97.118,4 34.377,7 47.064,4 115.605,1 38.444,1 188.544,7 7.121,7 6.501,5 37.112,5 97.372,0 158.551,4 562.907,5 -90.544,4 -21.087,2 -418.404,6 32.871,4 7.075,6 11.851,0 4.101,5 -9.429,2 552,2 999,4 4.885,6 -3.886,2 40.945,9 -9.933,9 -2.549,7 28.462,4 13.288,9 15.173,5
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1997 160.677 540.312,5 10.751,0 157.621,0 107.456,8 42.629,5 50.481,6 131.012,1 40.362,2 208.894,9 8.714,1 6.763,3 38.751,0 103.853,3 173.336,9 619.152,0 -97.311,9 -22.139,6 -463.661,3 36.039,2 10.285,0 14.736,8 4.549,4 -9.635,1 633,9 4.758,9 8.812,2 -4.053,3 51.082,9 -10.843,5 -2.910,7 37.328,7 15.200,3 22.128,4
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1998 167.609 575.229,7 15.726,0 164.573,1 101.172,3 52.364,2 52.587,0 140.607,9 48.200,9 214.707,1 8.297,5 7.278,7 41.461,3 112.727,4 190.758,6 648.260,7 -104.543,1 -23.294,2 -483.349,0 37.074,3 6.236,0 10.785,2 5.461,2 -10.721,5 711,2 8.625,4 13.092,2 -4.466,8 51.935,5 -10.641,2 -2.314,3 38.980,0 21.955,2 17.024,8
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 1999 170.314 658.939,7 19.417,8 175.952,7 121.843,5 63.843,3 55.758,2 168.247,3 53.878,6 249.351,4 10.663,1 7.677,8 46.041,9 133.201,1 212.005,5 685.778,2 -113.342,2 -25.799,7 -509.004,9 37.631,4 11.597,5 15.720,7 6.467,9 -11.668,7 1.077,6 7.143,9 13.598,1 -6.454,2 56.372,8 -11.353,8 -2.986,8 42.032,3 18.956,5 23.075,8
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 2000 174.600 790.135,0 27.636,8 184.875,5 153.940,6 89.058,9 59.951,4 215.513,4 59.159,9 295.186,3 14.266,2 8.490,7 46.250,7 171.714,1 254.227,9 767.065,1 -116.831,3 -27.294,2 -578.342,3 44.597,3 15.219,9 17.804,0 9.894,8 -15.179,1 2.700,2 16.614,9 24.505,7 -7.890,8 76.432,3 -12.475,7 -4.208,1 59.748,5 22.789,9 36.958,6
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 2001 195.652 865.777,7 35.795,1 195.466,0 150.386,4 104.429,1 64.160,9 243.128,1 72.412,7 314.443,1 15.373,0 9.456,6 49.591,8 199.181,5 277.732,0 829.745,5 -129.040,2 -32.270,4 -629.924,6 38.510,3 -10.937,0 -3.824,9 13.945,9 -20.625,5 -432,5 9.251,2 18.447,9 -9.196,7 36.824,2 -12.267,2 -2.664,7 21.892,3 24.224,6 -2.332,3
Alle ondernemingen A. Alle ondernemingen 2002 201.794 853.906,4 35.312,3 197.453,1 131.415,1 98.250,8 63.716,4 260.513,2 67.243,1 300.994,9 16.635,8 10.527,9 48.714,2 187.248,2 289.785,6 825.878,2 -133.671,5 -32.755,2 -620.186,3 39.265,2 -6.058,6 1.837,2 10.861,2 -17.596,6 -1.160,3 2.056,5 10.728,4 -8.672,0 35.261,3 -11.296,7 -3.623,4 20.341,2 24.940,3 -4.599,1
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1992 117.144 98.702,6 1.049,7 31.126,0 3.191,7 4.433,1 14.734,7 29.522,5 14.646,5 28.011,8 . . 10.786,8 18.322,6 41.582,4 154.710,5 -32.573,2 -5.310,0 -110.600,6 6.226,7 -914,3 . . . . -196,5 . . 5.116,0 -2.088,7 . 3.027,3 1.294,8 1.732,5
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1993 124.440 104.018,9 1.159,6 32.172,2 3.611,8 5.056,1 15.235,2 31.215,9 15.569,3 28.486,4 . . 12.431,6 20.156,8 42.944,9 158.188,4 -34.108,0 -5.564,0 -113.004,9 5.511,5 -833,3 . . . . -334,6 . . 4.343,5 -1.949,4 . 2.394,1 1.233,0 1.161,1
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1994 132.865 108.228,8 1.014,6 32.437,3 3.504,9 6.345,6 15.579,7 33.075,5 16.272,8 28.905,6 . . 14.173,1 20.688,9 44.462,2 164.838,5 -35.354,9 -5.575,8 -117.321,5 6.586,3 -886,4 . . . . -362,6 1.006,4 -1.368,9 5.337,1 -2.196,7 . 3.140,4 1.152,6 1.987,8
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1995 139.177 113.469,6 1.070,3 33.433,5 3.898,6 7.247,3 16.120,4 35.001,9 16.698,9 30.951,5 . . 14.645,8 21.317,6 46.555,4 172.253,4 -35.583,9 -5.677,5 -123.053,5 7.938,5 -647,1 750,8 574,3 -2.374,9 402,9 155,7 1.483,1 -1.327,4 7.446,8 -2.758,9 . 4.687,9 1.212,0 3.475,9
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1996 148.799 122.518,6 1.162,3 35.592,4 4.475,6 8.174,9 16.731,9 37.896,0 18.487,1 35.110,5 . . 15.586,8 22.637,0 49.185,1 185.813,3 -38.083,5 -6.020,0 -132.751,1 8.958,7 -320,4 995,9 548,0 -2.378,3 513,9 459,9 1.664,2 -1.204,3 9.097,7 -3.089,0 . 6.008,7 1.466,2 4.542,5
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1997 158.168 133.328,7 1.382,9 37.438,3 4.876,6 9.099,1 17.592,8 43.022,1 19.918,8 38.872,4 . . 16.562,8 24.044,2 53.850,3 204.168,8 -41.483,3 -6.321,0 -146.111,6 10.253,0 -105,1 1.199,6 539,8 -2.434,9 590,4 678,1 2.020,1 -1.342,0 10.825,8 -3.487,8 . 7.338,0 2.260,2 5.077,8
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1998 165.205 141.416,8 1.452,7 38.979,6 5.473,2 10.359,1 18.226,9 45.601,9 21.325,2 42.512,6 . . 17.489,2 25.232,6 56.183,3 213.816,9 -44.330,5 -6.605,0 -151.988,8 10.892,7 276,3 1.702,2 547,5 -2.522,7 549,4 920,9 2.262,4 -1.341,5 12.089,7 -3.724,2 . 8.365,5 2.720,7 5.644,8
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 1999 167.563 145.463,8 1.435,0 39.008,6 5.504,0 10.914,8 18.304,4 47.928,9 22.369,7 44.174,4 . . 17.605,7 25.621,4 58.063,2 216.760,4 -45.690,0 -6.721,6 -153.184,8 11.163,9 600,3 1.848,0 517,4 -2.501,9 736,8 972,6 2.259,0 -1.286,3 12.736,9 -3.943,1 . 8.793,8 3.353,5 5.440,3
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 2000 171.693 148.911,2 1.631,8 38.937,7 6.009,1 11.780,6 17.339,8 50.890,4 22.323,4 44.721,3 . . 17.296,6 26.879,4 60.014,8 218.355,2 -46.445,2 -6.833,7 -153.699,0 11.377,3 667,4 2.189,8 534,5 -2.577,5 520,6 231,6 2.577,8 -2.346,2 12.276,5 -3.791,1 . 8.485,4 3.566,4 4.919,0
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 2001 193.813 203.420,3 2.591,4 53.207,2 10.430,2 16.034,9 23.622,6 67.938,6 29.595,9 62.251,1 . . 21.013,4 41.145,8 79.010,2 291.784,9 -60.575,7 -9.323,0 -208.981,3 12.904,9 145,1 2.985,4 818,4 -3.807,8 149,1 1.248,8 2.720,2 -1.471,4 14.298,4 -4.623,6 . 9.674,8 6.055,7 3.619,1
Alle ondernemingen B. Kleine ondernemingen; totaal 2002 200.032 208.339,7 2.679,8 55.310,3 10.678,5 16.039,3 24.646,4 68.249,3 30.733,9 64.016,1 . . 21.893,4 43.872,5 78.557,9 302.100,2 -64.582,5 -9.723,5 -214.854,5 12.939,7 -657,0 2.584,6 739,1 -3.793,6 -187,2 1.021,1 2.375,9 -1.354,8 13.301,9 -4.564,8 . 8.737,2 5.842,7 2.894,5
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1992 47.832 5.274,1 90,3 1.169,8 225,4 271,1 609,8 1.873,6 1.034,6 572,9 . . 1.031,3 876,1 2.793,9 9.460,1 -2.936,0 -353,4 -6.118,3 52,3 -63,8 . . . . 15,9 . . 4,4 -97,7 . -93,2 73,2 -166,4
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1993 51.842 5.617,3 98,4 1.206,0 230,0 296,7 635,4 2.052,8 1.098,3 348,7 . . 1.182,3 991,8 3.094,6 9.985,6 -3.158,9 -386,7 -6.476,1 -36,0 -73,7 . . . . 18,8 . . -90,9 -91,6 . -182,5 60,0 -242,5
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1994 56.090 5.993,3 100,8 1.239,4 241,9 429,1 652,1 2.149,1 1.181,3 248,1 . . 1.375,2 1.059,1 3.311,2 10.691,8 -3.291,2 -396,7 -6.948,0 55,9 -93,5 . . . . 11,9 157,4 -145,5 -25,9 -104,2 . -130,1 78,5 -208,6
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1995 58.725 6.250,1 106,9 1.242,6 287,0 501,6 662,1 2.221,5 1.228,8 227,4 . . 1.420,9 1.154,3 3.447,6 11.141,6 -3.294,1 -395,3 -7.273,6 178,6 -98,2 21,4 30,5 -159,8 9,8 57,6 197,8 -140,2 137,6 -138,3 . -0,7 58,8 -59,5
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1996 62.145 6.630,9 116,5 1.288,9 284,5 526,6 672,8 2.423,6 1.318,7 375,4 . . 1.509,6 1.151,7 3.594,5 11.864,7 -3.472,3 -409,2 -7.693,7 289,4 -87,9 12,5 26,1 -140,9 14,3 55,2 175,8 -120,6 256,3 -151,8 . 104,5 70,4 34,1
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1997 64.853 6.827,4 133,8 1.326,2 387,6 264,9 680,0 2.651,5 1.384,2 246,8 . . 1.562,4 1.199,3 3.819,2 12.402,5 -3.702,9 -419,5 -8.040,3 239,7 -100,5 5,8 23,6 -144,6 14,7 52,9 189,1 -136,3 191,9 -166,5 . 25,4 111,0 -85,6
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1998 66.526 7.075,2 134,4 1.324,5 422,9 289,4 652,8 2.773,4 1.478,5 295,5 . . 1.625,3 1.246,9 3.907,9 12.695,3 -3.893,0 -425,0 -8.075,7 301,6 -74,3 46,2 23,0 -148,1 4,6 44,4 203,2 -158,8 271,4 -188,5 . 82,8 149,7 -66,9
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1999 66.286 7.281,0 128,1 1.282,4 328,0 542,8 622,6 2.856,4 1.521,1 596,0 . . 1.619,2 1.209,4 3.856,6 12.478,3 -3.937,3 -417,1 -7.804,8 319,0 -58,7 51,7 21,7 -138,3 6,2 97,7 212,5 -114,9 357,6 -198,4 . 159,2 185,3 -26,1
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2000 67.982 7.491,2 129,5 1.244,5 358,1 560,1 558,4 3.090,2 1.550,8 543,3 . . 1.645,6 1.242,8 4.059,7 13.705,1 -4.090,6 -423,0 -7.881,5 1.310,0 -68,1 52,3 23,0 -142,1 -1,3 -977,4 216,0 -1.193,4 264,4 -188,5 . 75,9 228,6 -152,7
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2001 74.444 8.099,1 137,9 1.311,3 385,6 613,8 522,9 3.380,9 1.746,8 203,1 . . 1.879,9 1.131,3 4.884,9 13.801,5 -4.609,0 -462,3 -8.548,7 181,6 -182,1 4,1 27,5 -164,3 -49,4 63,8 229,6 -165,8 62,7 -189,4 . -126,8 370,3 -497,1
Alle ondernemingen B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2002 76.341 8.314,8 140,8 1.319,1 400,9 599,3 528,0 3.491,6 1.833,5 45,6 . . 1.982,3 1.146,2 5.140,5 14.219,9 -4.905,0 -479,3 -8.700,3 135,2 -319,8 -86,2 26,2 -162,0 -97,7 68,8 217,6 -148,8 -118,6 -179,7 . -298,3 336,5 -634,8
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1992 22.607 8.154,4 122,3 2.210,3 277,0 444,8 1.073,4 2.557,2 1.469,6 1.808,6 . . 1.576,6 1.364,4 3.404,9 13.454,9 -3.671,2 -477,9 -8.917,4 388,5 -56,9 . . . . 2,4 . . 334,0 -167,6 . 166,4 57,6 108,8
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1993 23.719 8.573,8 136,6 2.281,6 303,1 482,6 1.124,0 2.726,4 1.520,0 1.649,2 . . 1.794,4 1.485,7 3.644,6 13.831,6 -3.862,6 -509,5 -9.162,6 296,9 -84,5 . . . . -17,6 . . 194,8 -146,7 . 48,1 52,2 -4,1
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1994 25.029 9.042,9 135,0 2.304,3 304,1 628,8 1.132,2 2.931,6 1.607,2 1.548,2 . . 2.053,8 1.614,3 3.826,8 14.547,4 -4.051,9 -514,8 -9.595,6 385,1 -99,3 . . . . -14,7 106,0 -120,7 271,0 -168,9 . 102,1 61,5 40,6
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1995 26.321 9.496,6 134,0 2.325,8 382,5 744,7 1.151,8 3.076,9 1.681,2 1.788,7 . . 2.127,2 1.591,7 3.989,2 15.097,6 -4.027,9 -518,5 -9.932,7 618,5 -80,1 42,2 47,8 -207,4 37,3 -13,0 141,9 -154,9 525,5 -231,2 . 294,3 77,4 216,9
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1996 28.038 10.133,9 144,8 2.445,8 416,5 806,8 1.196,0 3.306,7 1.817,7 2.046,1 . . 2.231,6 1.674,0 4.182,4 16.246,2 -4.245,1 -540,8 -10.721,2 739,1 -56,4 66,7 44,4 -211,3 43,9 10,9 157,9 -147,0 693,6 -254,6 . 439,0 108,5 330,5
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1997 29.833 10.780,6 171,5 2.500,6 421,9 905,1 1.219,2 3.646,2 1.916,5 2.229,4 . . 2.363,0 1.745,5 4.442,9 17.280,3 -4.567,6 -565,8 -11.304,4 842,5 -41,7 83,7 42,4 -216,5 48,7 57,0 202,9 -145,8 857,9 -285,0 . 572,9 160,3 412,6
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1998 31.490 11.374,3 190,2 2.543,6 472,2 983,4 1.208,4 3.941,8 2.035,0 2.363,1 . . 2.555,9 1.803,8 4.651,7 17.940,4 -4.886,7 -592,2 -11.640,9 820,7 -39,8 98,6 41,9 -223,0 42,7 63,7 205,1 -141,4 844,7 -302,9 . 541,8 179,6 362,2
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1999 32.261 11.643,2 187,8 2.477,1 506,4 1.019,8 1.186,9 4.096,3 2.169,4 2.580,8 . . 2.603,2 1.792,4 4.667,1 17.778,8 -4.959,7 -592,9 -11.342,1 884,0 -13,5 99,1 39,8 -212,2 59,9 101,3 209,2 -107,9 971,9 -333,0 . 638,9 271,0 367,9
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2000 33.287 12.043,2 207,5 2.442,9 553,0 1.093,3 1.109,4 4.467,4 2.170,0 2.570,4 . . 2.637,4 1.906,4 4.929,2 17.911,3 -5.133,1 -597,8 -11.343,5 836,9 -14,8 126,5 41,2 -220,2 37,7 106,2 232,8 -126,6 928,4 -323,9 . 604,5 283,1 321,4
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2001 36.696 13.270,5 229,8 2.635,8 672,1 1.211,2 1.140,6 4.896,5 2.484,8 2.764,1 . . 3.005,4 2.059,8 5.441,2 19.643,2 -5.747,6 -677,5 -12.391,9 826,2 -26,0 167,7 48,8 -252,4 9,9 106,8 228,3 -121,5 907,0 -332,3 . 574,6 390,1 184,5
Alle ondernemingen B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2002 37.980 13.729,1 229,8 2.700,3 724,5 1.215,0 1.174,0 5.056,4 2.628,7 2.822,3 . . 3.216,4 2.093,2 5.597,5 20.338,1 -6.064,3 -696,5 -12.801,2 776,1 -91,9 149,0 48,1 -258,1 -30,9 113,6 220,7 -107,1 798,0 -322,9 . 475,1 373,1 102,0
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1992 25.596 20.288,4 206,0 6.326,6 555,8 1.016,2 2.803,8 6.049,9 3.330,5 5.587,6 . . 2.969,3 3.607,8 8.124,0 32.671,4 -7.676,3 -1.139,9 -22.563,6 1.291,7 -157,3 . . . . -64,1 . . 1.070,2 -442,0 . 628,2 152,5 475,7
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1993 26.681 21.183,2 210,7 6.468,3 607,1 1.183,7 2.903,4 6.386,5 3.423,9 5.493,1 . . 3.398,0 3.943,0 8.349,4 33.199,1 -7.927,3 -1.186,1 -23.025,2 1.060,5 -103,6 . . . . -58,4 . . 898,5 -390,2 . 508,3 153,4 354,9
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1994 28.488 22.617,9 192,3 6.668,0 664,9 1.454,1 3.016,0 6.931,6 3.691,5 5.603,9 . . 3.950,4 4.150,4 8.913,4 35.514,7 -8.398,2 -1.190,8 -24.615,6 1.310,2 -208,2 . . . . -84,5 213,7 -298,2 1.017,4 -446,3 . 571,1 205,1 366,0
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1995 29.558 23.468,8 215,5 6.701,3 744,2 1.687,9 3.036,0 7.278,6 3.805,8 6.014,8 . . 4.009,0 4.212,3 9.232,9 36.456,4 -8.279,0 -1.201,9 -25.306,9 1.668,5 -143,6 133,4 122,3 -492,4 93,0 70,1 322,1 -251,9 1.595,0 -595,5 . 999,5 180,7 818,8
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1996 32.059 25.520,4 242,8 7.129,4 856,9 1.952,4 3.164,2 7.937,6 4.237,5 6.839,2 . . 4.304,0 4.516,6 9.860,9 39.482,6 -8.889,9 -1.292,2 -27.396,9 1.903,5 -88,0 178,0 118,6 -503,7 119,0 144,5 373,1 -228,6 1.959,9 -662,8 . 1.297,1 226,3 1.070,8
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1997 34.506 27.477,1 279,6 7.410,7 890,0 2.196,0 3.278,8 8.907,9 4.514,5 7.584,8 . . 4.598,5 4.753,9 10.540,3 43.144,9 -9.687,3 -1.337,5 -29.873,9 2.246,2 -66,9 202,4 115,8 -519,3 134,2 136,0 421,1 -285,0 2.315,4 -758,1 . 1.557,3 416,2 1.141,1
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1998 36.419 28.966,4 291,8 7.586,6 996,6 2.419,7 3.365,1 9.484,1 4.822,9 8.223,5 . . 4.906,6 4.975,3 10.861,3 44.922,5 -10.358,2 -1.384,4 -30.785,2 2.394,7 -31,2 266,0 114,9 -533,3 121,2 181,2 470,9 -289,7 2.544,8 -809,9 . 1.734,8 547,3 1.187,5
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1999 37.237 29.601,2 298,7 7.482,9 1.056,0 2.509,7 3.303,0 9.945,8 5.005,5 8.584,8 . . 4.960,8 4.914,0 11.141,8 45.219,8 -10.693,9 -1.411,1 -30.572,6 2.542,2 32,5 275,9 105,6 -511,0 162,1 153,1 454,6 -301,5 2.727,9 -869,2 . 1.858,7 695,8 1.162,9
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 2000 37.980 30.253,5 338,4 7.357,5 1.074,8 2.694,1 3.159,0 10.690,6 4.939,4 8.569,7 . . 4.917,7 5.092,7 11.673,7 45.565,2 -10.952,4 -1.425,4 -30.807,5 2.380,0 37,6 337,5 106,1 -527,4 121,4 296,2 538,6 -242,4 2.714,1 -860,4 . 1.853,7 743,8 1.109,9
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 2001 42.909 34.187,7 409,0 8.268,2 1.393,1 3.053,6 3.402,4 11.934,9 5.726,4 9.775,6 . . 5.740,3 6.174,3 12.497,6 50.659,0 -12.490,5 -1.632,5 -34.072,7 2.463,3 -78,1 419,8 132,4 -629,4 -1,0 239,0 474,2 -235,2 2.624,3 -877,8 . 1.746,5 1.031,3 715,2
Alle ondernemingen B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 2002 44.881 35.693,7 418,7 8.643,1 1.502,5 3.095,4 3.605,7 12.272,0 6.156,0 10.215,7 . . 6.127,0 6.591,9 12.759,1 52.886,2 -13.460,0 -1.708,0 -35.312,8 2.405,4 -182,3 401,0 133,7 -655,4 -61,6 215,5 429,1 -213,6 2.438,9 -862,5 . 1.576,4 988,1 588,3
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1992 11.583 20.162,1 183,0 6.752,7 511,1 857,6 3.012,4 5.871,8 2.973,5 5.956,4 . . 2.148,2 3.898,4 8.159,3 32.190,5 -6.450,9 -1.093,3 -23.255,7 1.390,6 -243,7 . . . . -52,6 . . 1.094,3 -440,2 . 654,1 195,6 458,5
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1993 12.265 21.335,7 197,6 6.904,5 573,8 1.021,0 3.128,7 6.226,6 3.283,8 6.191,6 . . 2.530,5 4.163,5 8.450,3 32.758,0 -6.820,3 -1.143,5 -23.546,7 1.247,6 -197,7 . . . . -111,2 . . 938,7 -395,7 . 543,0 212,3 330,7
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1994 12.997 22.650,4 184,0 7.155,0 621,8 1.317,5 3.262,7 6.703,4 3.406,1 6.604,7 . . 2.907,9 4.407,1 8.730,8 34.043,7 -7.140,5 -1.154,6 -24.305,3 1.443,3 -159,9 . . . . -83,6 188,7 -272,3 1.199,8 -456,4 . 743,4 210,2 533,2
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1995 13.800 24.052,3 193,3 7.371,2 678,9 1.551,8 3.387,3 7.315,9 3.554,1 7.043,3 . . 3.066,4 4.549,8 9.393,0 36.450,7 -7.242,5 -1.183,9 -26.243,6 1.780,7 -124,6 161,0 120,5 -490,9 84,8 61,9 280,3 -218,4 1.718,0 -597,9 . 1.120,1 208,1 912,0
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1996 14.925 26.087,8 207,9 7.984,0 784,9 1.701,6 3.530,5 7.941,4 3.937,7 7.912,5 . . 3.263,5 4.975,1 9.936,9 38.907,6 -7.760,2 -1.259,8 -27.955,4 1.932,2 -43,3 231,8 114,8 -505,6 115,8 122,2 344,5 -222,4 2.011,0 -670,9 . 1.340,1 252,4 1.087,7
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1997 16.156 28.199,2 213,5 8.337,2 826,9 1.966,4 3.679,7 8.886,6 4.289,1 8.899,3 . . 3.463,6 5.117,1 10.719,4 42.568,8 -8.414,0 -1.319,3 -30.624,7 2.210,8 20,7 276,7 117,6 -513,9 140,3 165,5 425,8 -260,3 2.397,0 -744,7 . 1.652,3 481,8 1.170,5
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1998 17.147 29.991,1 249,6 8.693,9 946,7 2.289,2 3.810,7 9.404,7 4.596,6 9.622,6 . . 3.675,3 5.418,1 11.275,3 45.047,3 -9.019,2 -1.391,0 -32.269,5 2.367,5 70,7 349,5 119,6 -526,7 128,3 259,7 490,6 -230,8 2.697,9 -809,6 . 1.888,3 593,1 1.295,2
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 1999 17.640 30.761,6 258,9 8.585,4 1.001,4 2.321,4 3.876,6 9.935,6 4.782,6 9.951,1 . . 3.653,8 5.488,9 11.667,9 45.627,5 -9.397,1 -1.410,7 -32.343,2 2.476,5 90,3 331,3 109,2 -514,0 163,8 241,7 465,9 -224,2 2.808,5 -854,7 . 1.953,8 681,2 1.272,6
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 2000 17.967 31.363,0 303,7 8.564,9 1.099,0 2.478,0 3.639,9 10.617,5 4.660,0 10.060,1 . . 3.551,0 5.700,2 12.051,9 46.308,2 -9.584,0 -1.438,7 -32.911,1 2.374,5 81,7 404,2 111,6 -536,3 102,3 254,0 482,0 -228,0 2.710,2 -845,7 . 1.864,6 676,5 1.188,1
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 2001 20.593 35.988,7 373,3 9.735,1 1.400,0 2.986,4 4.036,6 11.987,1 5.470,3 11.660,6 . . 4.122,0 7.319,0 12.887,1 52.361,3 -11.055,1 -1.661,5 -37.121,4 2.523,3 37,9 487,4 175,1 -687,6 63,1 249,7 472,2 -222,5 2.810,9 -894,6 . 1.916,4 1.006,0 910,4
Alle ondernemingen B.4. Balanstotaal 1,25 - 2,5 mln euro 2002 21.178 36.922,1 406,5 10.155,0 1.486,2 3.019,6 4.152,7 12.022,9 5.679,2 11.993,7 . . 4.302,7 7.890,9 12.735,0 53.983,0 -11.761,6 -1.724,9 -38.022,8 2.473,7 -89,4 434,0 133,6 -667,5 10,5 217,3 435,8 -218,5 2.601,8 -862,6 . 1.739,2 890,3 848,9
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1992 6.300 21.911,7 206,0 7.403,7 679,1 858,8 3.387,6 6.391,9 2.984,8 6.782,6 . . 1.752,4 4.270,8 9.106,0 33.830,0 -6.272,9 -1.141,6 -24.943,1 1.472,4 -210,2 . . . . -61,8 . . 1.200,4 -455,9 . 744,6 278,6 466,0
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1993 6.552 22.886,7 235,3 7.732,2 719,5 1.039,2 3.444,0 6.591,4 3.125,2 6.935,7 . . 1.974,8 4.788,9 9.187,3 33.920,9 -6.574,9 -1.192,7 -24.808,2 1.345,1 -188,4 . . . . -97,6 . . 1.059,1 -423,6 . 635,4 328,0 307,4
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1994 6.872 23.865,3 182,8 7.647,7 734,6 1.299,6 3.581,8 7.126,9 3.292,0 7.109,2 . . 2.273,6 4.810,9 9.671,7 35.739,1 -6.701,1 -1.199,2 -26.209,6 1.629,2 -220,2 . . . . -121,7 184,4 -306,1 1.287,3 -476,6 . 810,7 293,6 517,1
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1995 7.237 25.036,2 218,0 8.002,6 789,8 1.470,7 3.736,2 7.478,8 3.340,1 7.721,6 . . 2.322,5 5.058,8 9.933,3 36.486,4 -6.699,2 -1.213,5 -26.764,1 1.809,7 -114,5 196,3 125,0 -527,4 91,5 -3,2 294,1 -297,3 1.691,9 -587,0 . 1.104,9 277,8 827,1
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1996 7.841 27.187,5 224,8 8.515,3 935,6 1.661,5 3.939,5 8.171,8 3.739,1 8.828,1 . . 2.489,4 5.292,8 10.577,3 39.807,4 -7.244,4 -1.279,4 -29.217,5 2.066,1 -53,5 233,6 122,6 -525,0 115,3 58,4 329,2 -270,8 2.071,1 -674,4 . 1.396,7 344,7 1.052,0
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1997 8.584 29.676,6 255,3 9.078,2 953,5 1.983,0 4.121,9 9.240,3 4.044,5 9.595,1 . . 2.665,4 5.724,1 11.692,1 43.732,7 -7.923,2 -1.353,5 -32.115,9 2.340,1 32,7 321,0 119,9 -536,9 128,8 127,7 376,8 -249,1 2.500,6 -767,2 . 1.733,4 555,5 1.177,9
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1998 9.050 31.298,8 258,9 9.353,5 1.135,7 2.202,3 4.333,6 9.696,2 4.318,7 10.642,5 . . 2.742,0 5.889,0 12.025,3 45.639,1 -8.341,0 -1.418,5 -33.311,3 2.568,2 193,6 458,2 120,8 -543,0 157,6 215,8 457,1 -241,4 2.977,6 -812,2 . 2.165,4 634,3 1.531,1
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 1999 9.453 32.735,7 243,2 9.626,4 1.078,9 2.305,2 4.386,9 10.463,4 4.631,8 11.112,1 . . 2.776,7 6.112,1 12.734,9 47.212,9 -8.754,2 -1.479,4 -34.470,8 2.508,5 262,3 517,0 119,4 -539,1 165,0 247,6 487,8 -240,3 3.018,5 -871,8 . 2.146,7 761,8 1.384,9
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 2000 9.709 33.664,1 286,0 9.676,1 1.226,8 2.598,6 4.235,0 10.958,7 4.683,0 11.102,7 . . 2.623,3 6.607,4 13.330,9 47.779,8 -8.895,3 -1.499,4 -35.040,8 2.344,4 315,1 638,5 124,9 -577,6 129,3 263,2 568,7 -305,5 2.922,7 -824,3 . 2.098,4 924,9 1.173,5
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 2001 11.257 38.888,6 396,4 11.067,0 1.698,9 2.980,5 4.737,0 12.517,1 5.491,7 12.986,2 . . 2.997,8 8.424,5 14.480,1 54.213,6 -10.387,4 -1.765,2 -39.532,7 2.528,3 176,1 676,9 154,3 -712,1 57,1 319,6 577,8 -258,2 3.024,0 -888,6 . 2.135,5 1.067,6 1.067,9
Alle ondernemingen B.5. Balanstotaal 2,5 - 5 mln euro 2002 11.720 40.455,5 400,3 11.636,7 1.743,4 3.124,4 4.975,5 12.786,2 5.789,0 13.586,3 . . 3.043,9 9.221,5 14.603,9 57.606,4 -11.276,4 -1.832,4 -41.802,2 2.695,4 -39,8 542,6 149,4 -744,3 12,6 290,1 500,7 -210,6 2.945,9 -929,0 . 2.017,0 1.026,4 990,6
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1992 3.226 22.912,0 242,0 7.263,0 943,3 984,6 3.847,7 6.778,2 2.853,4 7.303,8 . . 1.309,0 4.305,1 9.994,2 33.103,6 -5.566,0 -1.103,8 -24.802,6 1.631,2 -182,3 . . . . -36,3 . . 1.412,7 -485,4 . 927,3 537,2 390,1
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1993 3.381 24.422,1 281,1 7.579,6 1.178,4 1.033,0 3.999,8 7.232,2 3.118,1 7.868,1 . . 1.551,6 4.783,9 10.218,6 34.493,1 -5.764,2 -1.145,5 -25.986,0 1.597,4 -185,5 . . . . -68,6 . . 1.343,3 -501,5 . 841,8 427,0 414,8
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1994 3.389 24.059,0 219,6 7.422,9 937,6 1.216,4 3.934,9 7.232,9 3.094,8 7.791,6 . . 1.612,2 4.647,2 10.008,2 34.301,8 -5.771,9 -1.119,8 -25.647,4 1.762,6 -105,3 . . . . -69,9 156,2 -226,1 1.587,4 -544,3 . 1.043,1 303,7 739,4
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1995 3.534 25.135,3 202,6 7.789,4 1.016,2 1.290,7 4.134,8 7.612,7 3.088,9 8.146,9 . . 1.697,9 4.750,7 10.539,8 36.578,5 -6.038,3 -1.164,0 -27.492,6 1.883,6 -86,0 196,4 128,0 -497,0 86,6 -17,6 247,0 -264,6 1.780,0 -608,9 . 1.171,0 409,2 761,8
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1996 3.791 26.958,0 225,7 8.228,9 1.197,2 1.526,0 4.228,9 8.114,9 3.436,4 9.109,3 . . 1.788,7 5.026,8 11.033,2 39.504,8 -6.471,5 -1.238,6 -29.766,2 2.028,4 8,6 273,3 121,5 -491,8 105,7 68,7 283,7 -215,0 2.105,8 -674,5 . 1.431,3 463,9 967,4
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1997 4.236 30.367,8 329,2 8.785,3 1.396,8 1.783,8 4.613,3 9.689,6 3.770,1 10.317,1 . . 1.909,8 5.504,4 12.636,5 45.039,7 -7.188,4 -1.325,4 -34.152,3 2.373,6 50,6 310,1 120,5 -503,8 123,8 138,9 404,4 -265,5 2.563,0 -766,4 . 1.796,6 535,6 1.261,0
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1998 4.572 32.711,0 327,7 9.477,4 1.499,0 2.175,2 4.856,4 10.301,7 4.073,6 11.365,4 . . 1.984,2 5.899,6 13.461,8 47.572,3 -7.832,2 -1.393,9 -35.906,2 2.440,0 157,3 483,7 127,3 -548,6 95,0 156,0 435,5 -279,5 2.753,4 -801,1 . 1.952,3 616,7 1.335,6
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 1999 4.686 33.441,0 318,3 9.554,4 1.533,2 2.215,9 4.928,5 10.631,5 4.259,3 11.349,6 . . 1.992,1 6.104,6 13.994,8 48.443,1 -7.947,7 -1.410,4 -36.651,2 2.433,8 287,3 573,0 121,8 -587,2 179,8 131,3 428,8 -297,5 2.852,4 -816,0 . 2.036,5 758,4 1.278,1
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 2000 4.768 34.096,2 366,6 9.651,7 1.697,4 2.356,3 4.638,2 11.065,9 4.320,1 11.875,1 . . 1.921,7 6.330,0 13.969,4 47.085,5 -7.790,0 -1.449,5 -35.714,6 2.131,5 315,9 630,8 127,7 -573,9 131,2 289,4 539,7 -250,3 2.736,8 -748,4 . 1.988,4 709,5 1.278,9
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 2001 6.407 48.304,9 573,6 13.644,4 2.656,6 3.375,6 6.481,8 15.549,0 6.023,9 16.505,6 . . 2.469,9 10.838,1 18.491,3 68.042,2 -11.249,4 -2.083,6 -51.707,5 3.001,7 154,4 808,2 194,8 -896,6 48,0 209,6 517,5 -307,9 3.365,8 -982,9 . 2.382,8 1.693,8 689,0
Alle ondernemingen B.6. Balanstotaal 5 - 12,5 mln euro 2002 6.430 48.568,0 577,4 14.096,0 2.811,3 3.234,5 6.646,5 15.147,3 6.055,0 16.746,5 . . 2.421,8 11.503,8 17.895,9 68.790,1 -11.806,5 -2.166,5 -51.766,3 3.050,8 88,1 775,4 170,6 -885,1 27,2 135,2 433,4 -298,1 3.274,2 -962,8 . 2.311,4 1.751,9 559,5
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1995 2 30,2 0,0 0,6 0,0 0,0 12,0 17,6 0,0 8,8 . . 1,7 0,0 19,7 42,2 -3,0 -0,4 -39,9 -1,0 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -1,1 -0,1 . -1,2 0,0 -1,2
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 2001 1.507 24.680,7 471,4 6.545,4 2.223,8 1.813,6 3.301,3 7.673,1 2.652,0 8.355,9 . . 798,0 5.198,8 10.328,0 33.064,1 -5.036,7 -1.040,4 -25.606,4 1.380,6 62,9 421,4 85,4 -465,4 21,4 60,3 220,5 -160,3 1.503,7 -458,0 . 1.045,8 496,4 549,4
Alle ondernemingen B.7.Balanstotaal 12.5 - 23 mln euro 2002 1.501 24.656,5 506,3 6.760,0 2.009,7 1.751,1 3.564,1 7.472,9 2.592,5 8.606,0 . . 799,3 5.425,1 9.826,0 34.276,7 -5.308,7 -1.115,9 -26.448,8 1.403,2 -22,0 368,8 77,6 -421,2 -47,2 -19,5 138,5 -158,0 1.361,7 -445,3 . 916,4 476,5 439,9
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1992 2.549 318.252,9 3.818,3 109.864,4 68.025,7 21.977,0 30.765,4 67.575,1 16.225,9 118.789,1 5.821,3 4.183,6 18.589,2 69.455,3 101.412,5 328.421,9 -49.731,3 -13.835,8 -246.647,5 18.206,2 652,1 4.846,1 5.001,9 -9.253,8 57,8 -540,9 2.434,2 -2.975,1 18.317,3 -4.240,0 -1.464,9 12.612,3 9.160,6 3.451,7
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1993 2.571 319.788,9 4.206,2 110.371,0 71.763,4 20.752,8 29.083,4 67.020,0 16.592,1 124.552,8 6.248,7 3.976,2 18.892,8 70.608,2 95.510,1 325.280,2 -50.381,3 -14.292,9 -243.442,9 17.163,2 64,4 4.552,0 4.297,8 -8.682,1 -103,3 588,4 2.975,2 -2.386,8 17.815,9 -4.013,6 -1.351,9 12.450,5 8.234,7 4.215,8
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1994 2.592 329.979,5 4.853,0 111.633,1 75.753,8 21.517,4 29.470,6 68.042,8 18.708,8 133.675,3 6.854,3 3.960,4 19.846,2 70.571,6 95.071,8 336.488,0 -50.153,5 -14.356,4 -251.906,7 20.071,4 5.304,1 9.144,9 3.761,8 -7.627,7 25,0 -810,1 3.036,5 -3.846,6 24.565,4 -4.790,1 -1.466,9 18.308,3 9.727,9 8.580,4
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1995 2.556 345.996,8 6.435,4 114.287,1 81.940,2 22.159,3 30.849,9 70.111,3 20.213,6 140.546,8 6.980,8 4.346,7 21.374,2 70.782,7 101.965,7 355.944,2 -50.860,3 -14.711,8 -267.610,8 22.761,4 5.651,7 9.959,5 3.634,6 -7.419,2 -523,2 -240,7 2.870,4 -3.111,1 28.172,4 -5.940,1 -1.849,4 20.382,9 10.914,4 9.468,5
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1996 2.463 372.684,5 7.949,8 117.890,5 92.642,8 26.202,7 30.332,5 77.709,1 19.957,0 153.434,2 7.121,7 6.501,5 21.525,7 74.735,0 109.366,3 377.094,2 -52.460,9 -15.067,1 -285.653,5 23.912,7 7.396,0 10.855,1 3.553,5 -7.050,9 38,3 539,6 3.221,4 -2.681,8 31.848,2 -6.844,8 -2.549,7 22.453,7 11.822,7 10.631,0
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1997 2.509 406.983,8 9.368,1 120.182,7 102.580,2 33.530,4 32.888,8 87.990,0 20.443,5 170.022,5 8.714,1 6.763,3 22.188,3 79.809,1 119.486,6 414.983,2 -55.828,6 -15.818,7 -317.549,7 25.786,3 10.390,1 13.537,2 4.009,7 -7.200,2 43,5 4.080,8 6.792,1 -2.711,3 40.257,2 -7.355,7 -2.910,7 29.990,7 12.940,1 17.050,6
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1998 2.404 433.812,8 14.273,3 125.593,5 95.699,1 42.005,1 34.360,1 95.006,0 26.875,7 172.194,5 8.297,5 7.278,7 23.972,1 87.494,8 134.575,3 434.443,8 -60.212,7 -16.689,2 -331.360,3 26.181,7 5.959,7 9.082,9 4.913,7 -8.198,8 161,8 7.704,5 10.829,8 -3.125,3 39.845,8 -6.917,0 -2.314,3 30.614,5 19.234,5 11.380,0
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 1999 2.751 513.476,0 17.982,8 136.944,1 116.339,6 52.928,5 37.453,8 120.318,4 31.508,9 205.177,0 10.663,1 7.677,8 28.436,1 107.579,7 153.942,3 469.017,9 -67.652,2 -19.078,0 -355.820,2 26.467,5 10.997,2 13.872,7 5.950,5 -9.166,8 340,8 6.171,3 11.339,1 -5.167,9 43.636,0 -7.410,7 -2.986,8 33.238,5 15.603,0 17.635,5
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 2000 2.907 641.223,8 26.005,0 145.937,8 147.931,4 77.278,4 42.611,6 164.623,0 36.836,6 250.464,9 14.266,2 8.490,7 28.954,0 144.834,7 194.213,1 548.709,9 -70.386,1 -20.460,5 -424.643,4 33.219,9 14.552,5 15.614,2 9.360,3 -12.601,5 2.179,6 16.383,3 21.927,9 -5.544,6 64.155,8 -8.684,6 -4.208,1 51.263,1 19.223,5 32.039,6
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 2001 1.839 662.357,5 33.203,7 142.258,8 139.956,2 88.394,2 40.538,2 175.189,5 42.816,8 252.192,0 15.373,0 9.456,6 28.578,3 158.035,7 198.721,8 537.960,6 -68.464,5 -22.947,4 -420.943,3 25.605,4 -11.082,0 -6.810,4 13.127,5 -16.817,7 -581,5 8.002,4 15.727,7 -7.725,3 22.525,8 -7.643,6 -2.664,7 12.217,5 18.168,9 -5.951,4
Alle ondernemingen C. Grote ondernemingen; totaal 2002 1.762 645.566,7 32.632,5 142.142,9 120.736,7 82.211,4 39.070,0 192.263,9 36.509,3 236.978,9 16.635,8 10.527,9 26.820,7 143.375,7 211.227,7 523.778,0 -69.088,9 -23.031,7 -405.331,9 26.325,6 -5.401,5 -747,4 10.122,1 -13.803,0 -973,1 1.035,4 8.352,5 -7.317,2 21.959,4 -6.732,0 -3.623,4 11.604,0 19.097,6 -7.493,6
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1992 1.142 18.765,7 168,9 6.599,5 697,0 480,9 3.479,9 5.534,1 1.804,8 6.553,0 105,4 107,6 1.243,2 2.962,0 7.793,5 32.599,1 -5.746,0 -1.007,9 -24.333,4 1.511,4 -320,2 14,3 233,4 -562,5 -5,5 16,0 184,5 -168,5 1.207,2 -446,0 -11,5 749,7 336,1 413,6
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1993 1.144 18.520,5 208,6 6.513,2 699,1 560,8 3.351,4 5.272,7 1.914,7 6.512,7 133,9 72,9 1.300,6 2.906,1 7.594,3 33.622,7 -5.799,6 -1.031,1 -25.483,5 1.308,6 -225,5 47,3 220,6 -505,7 12,3 -6,1 135,2 -141,3 1.077,0 -407,8 -16,8 652,4 363,1 289,3
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1994 1.173 19.396,8 229,4 6.466,2 738,8 591,0 3.369,2 5.916,7 2.085,4 6.946,0 155,4 51,8 1.319,6 3.088,4 7.835,6 33.829,0 -5.925,7 -1.029,7 -25.293,5 1.580,1 -205,5 51,9 190,3 -441,5 -6,2 69,1 248,5 -179,4 1.443,7 -477,3 -22,1 944,2 379,7 564,5
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1995 1.100 18.869,8 152,7 6.432,0 793,3 554,4 3.269,2 5.740,0 1.928,2 6.906,6 122,5 40,4 1.201,5 2.972,3 7.626,5 31.189,1 -5.519,9 -983,5 -23.122,6 1.563,0 -170,5 56,8 167,8 -394,5 -0,5 43,2 176,7 -133,5 1.435,7 -480,9 -21,5 933,4 358,8 574,6
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1996 989 17.753,9 238,9 5.959,2 808,4 496,2 2.909,3 5.538,3 1.803,5 6.703,0 113,6 27,0 1.115,2 2.723,3 7.071,8 29.042,0 -5.123,9 -908,5 -21.534,9 1.474,6 -96,2 59,2 148,5 -314,3 10,4 110,4 227,0 -116,6 1.488,8 -469,1 -22,5 997,2 352,0 645,2
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1997 995 18.991,7 242,6 6.081,5 1.448,3 552,9 3.087,4 5.814,6 1.764,3 6.856,8 139,6 31,3 1.133,9 3.301,8 7.528,3 30.533,4 -5.203,9 -919,2 -22.817,7 1.592,7 -108,9 57,3 148,4 -321,5 7,0 74,3 234,3 -160,0 1.558,1 -502,9 -20,3 1.034,9 446,0 588,9
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1998 803 14.394,8 217,5 4.855,7 619,5 457,2 2.558,4 4.431,9 1.254,5 4.890,6 86,7 13,7 920,2 2.522,8 5.960,8 24.159,6 -4.199,9 -752,9 -17.955,5 1.251,3 -115,9 45,7 98,3 -277,9 17,9 111,3 222,3 -111,0 1.246,7 -401,6 -15,5 829,6 371,0 458,6
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 1999 1.009 18.336,9 308,7 6.334,9 506,2 620,1 3.146,5 5.715,7 1.704,8 6.227,7 104,5 20,3 1.097,9 3.277,3 7.609,3 30.576,2 -5.446,9 -990,0 -22.712,6 1.426,6 -144,5 52,3 117,7 -323,9 9,4 125,3 251,7 -126,4 1.407,3 -468,2 -19,2 919,9 374,8 545,1
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 2000 1.114 20.561,9 398,1 7.067,8 634,8 711,7 3.516,9 6.376,0 1.856,5 6.765,3 110,1 20,6 1.126,2 3.731,4 8.808,2 32.770,4 -6.011,1 -1.113,3 -24.105,0 1.541,0 -209,4 54,6 143,6 -406,3 -1,3 79,5 227,8 -148,3 1.411,1 -466,3 -21,7 923,0 462,2 460,8
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen C.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln euro 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1992 681 22.840,2 468,9 8.281,8 1.242,1 858,3 3.597,1 6.377,5 2.014,1 7.680,4 166,8 168,4 1.288,8 4.134,5 9.400,6 39.562,9 -6.489,5 -1.186,5 -30.092,4 1.794,2 -283,1 79,4 358,7 -716,4 -4,7 -47,6 138,8 -186,4 1.463,6 -514,8 -27,5 921,2 565,5 355,7
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1993 686 22.808,2 456,8 8.258,2 1.132,1 680,8 3.716,8 6.618,9 1.944,5 7.372,3 178,4 114,9 1.462,5 4.152,2 9.527,8 39.189,6 -6.814,4 -1.260,9 -29.522,0 1.592,3 -257,0 113,4 288,8 -664,3 5,1 -15,4 237,0 -252,4 1.319,9 -453,9 -30,0 836,0 631,9 204,1
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1994 667 22.799,8 414,2 7.922,8 1.206,1 666,9 3.750,3 6.779,9 2.059,6 7.429,9 203,6 84,2 1.353,5 4.490,9 9.237,8 41.306,3 -6.626,5 -1.212,2 -31.514,6 1.953,0 -236,5 101,7 240,7 -568,7 -10,2 126,0 290,0 -164,0 1.842,4 -533,0 -30,9 1.278,6 621,3 657,3
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1995 697 24.205,2 533,8 8.154,1 1.520,9 743,3 3.861,0 7.334,1 2.057,9 7.478,4 230,6 74,1 1.412,7 5.048,9 9.960,6 41.638,9 -6.526,4 -1.282,2 -32.007,1 1.823,2 -182,7 148,8 228,5 -552,7 -7,3 -17,3 219,3 -236,6 1.623,2 -548,1 -38,6 1.036,5 594,3 442,2
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1996 669 23.766,3 593,8 7.940,9 1.610,2 751,2 3.619,8 7.274,7 1.975,7 7.318,2 197,7 61,5 1.386,1 4.768,5 10.034,4 40.340,1 -6.379,5 -1.248,6 -30.924,4 1.787,6 -10,5 268,9 180,0 -469,9 10,5 24,7 220,4 -195,7 1.801,7 -521,5 -33,4 1.246,8 619,0 627,8
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1997 690 24.930,1 396,4 8.318,7 1.549,3 815,5 3.919,6 7.789,7 2.140,9 7.835,0 237,2 44,9 1.432,9 4.656,4 10.723,6 43.529,8 -6.866,5 -1.266,0 -33.294,5 2.102,8 -41,4 214,9 188,5 -465,6 20,9 90,8 393,0 -302,3 2.152,2 -631,6 -53,2 1.467,4 722,3 745,1
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1998 743 27.313,6 628,5 8.695,9 1.806,7 885,4 4.377,3 8.613,3 2.306,4 8.966,2 239,6 35,6 1.532,8 4.795,6 11.743,8 46.928,1 -7.307,4 -1.369,3 -36.041,9 2.209,6 -67,3 216,3 217,9 -509,2 7,6 186,7 409,7 -223,0 2.328,9 -673,3 -45,2 1.610,5 627,1 983,4
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 1999 777 28.303,6 609,9 9.426,7 1.802,5 868,8 4.294,0 8.895,1 2.406,6 9.475,7 319,6 43,9 1.573,2 4.889,6 12.001,7 47.257,3 -7.612,2 -1.427,4 -36.069,2 2.148,6 -127,2 150,3 197,0 -475,2 0,8 151,6 354,0 -202,4 2.173,0 -695,0 -37,8 1.440,1 741,7 698,4
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 2000 797 30.336,2 933,2 9.463,6 1.865,5 879,8 4.846,5 10.083,8 2.263,8 10.201,0 324,0 43,7 1.419,5 4.874,4 13.473,7 51.717,0 -8.134,9 -1.507,0 -40.063,4 2.011,7 -97,8 217,6 234,0 -553,9 4,5 214,2 424,9 -210,7 2.128,2 -639,2 -43,6 1.445,5 642,7 802,8
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 2001 774 28.099,7 757,8 9.057,6 1.595,9 950,4 4.486,2 9.153,5 2.098,4 9.403,6 228,3 36,0 1.424,5 4.979,5 12.027,9 46.919,7 -7.534,3 -1.424,9 -35.997,3 1.963,3 -239,2 114,8 240,0 -580,3 -13,7 -112,8 261,2 -373,9 1.611,3 -526,2 -38,7 1.046,3 596,2 450,1
Alle ondernemingen C.2. Balanstotaal 23 - 50 mln euro 2002 682 24.458,2 674,9 8.009,2 1.511,4 854,0 3.783,4 7.604,3 2.021,0 8.819,4 179,1 72,3 1.251,5 4.155,0 9.980,9 39.347,2 -6.513,3 -1.263,3 -29.956,0 1.614,6 -140,8 112,1 188,1 -454,8 13,7 136,6 301,8 -165,2 1.610,4 -476,5 -33,5 1.100,5 697,0 403,5
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1992 552 59.683,0 1.552,5 21.542,3 5.394,7 2.688,7 8.221,9 15.807,6 4.475,1 17.973,0 441,0 363,2 3.371,3 13.102,7 24.431,7 87.623,2 -11.712,1 -3.042,3 -68.930,0 3.938,6 -739,2 246,1 1.017,3 -1.978,1 -24,6 -276,7 382,8 -659,5 2.922,6 -1.001,5 -59,0 1.862,0 1.580,3 281,7
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1993 563 59.851,0 1.798,3 21.790,8 6.618,8 2.862,3 7.119,8 15.058,3 4.602,8 19.241,3 516,1 258,4 3.455,8 14.026,2 22.353,2 79.246,0 -11.373,6 -3.067,1 -61.155,8 3.649,5 -624,6 354,4 928,4 -1.900,4 -7,0 122,4 664,8 -542,4 3.147,3 -918,5 -34,1 2.194,6 1.449,9 744,7
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1994 565 60.426,7 1.348,0 21.165,1 6.880,4 2.835,4 7.319,1 15.631,4 5.247,3 19.523,1 590,4 186,9 3.540,3 13.533,2 23.052,9 82.286,6 -11.314,9 -3.024,0 -63.867,3 4.080,4 -352,5 496,0 766,9 -1.591,8 -23,5 0,0 521,3 -521,3 3.727,8 -1.010,7 -64,2 2.652,9 1.383,6 1.269,3
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1995 567 62.001,1 1.886,2 21.063,6 7.379,2 2.645,1 8.037,3 16.459,7 4.530,1 20.165,1 597,9 149,8 3.858,6 12.435,8 24.794,0 88.338,5 -11.984,2 -3.019,1 -68.872,2 4.463,0 -105,3 784,3 764,8 -1.570,5 -83,8 59,0 691,7 -632,7 4.416,6 -1.192,5 -69,1 3.155,0 2.188,6 966,4
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1996 613 67.311,3 1.721,7 22.142,7 8.647,9 3.034,8 7.865,0 18.755,8 5.143,3 22.935,2 574,6 483,4 4.001,2 12.891,2 26.425,9 101.462,5 -12.773,5 -3.195,1 -80.829,7 4.664,2 174,0 917,3 644,8 -1.416,1 27,9 -8,8 634,8 -643,7 4.829,3 -1.240,7 -73,3 3.515,2 1.929,3 1.585,9
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1997 624 71.101,8 1.793,3 22.158,1 7.205,2 4.926,2 8.835,6 21.088,2 5.095,0 22.197,6 788,3 335,0 3.877,7 14.783,9 29.119,4 107.612,4 -14.234,8 -3.379,0 -85.040,1 4.958,4 -11,7 723,9 674,9 -1.436,2 25,7 141,8 847,6 -705,8 5.088,6 -1.431,0 -112,0 3.545,6 2.106,2 1.439,4
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1998 635 71.202,1 2.561,7 22.353,7 6.784,2 3.195,6 8.950,9 22.438,2 4.917,8 22.356,3 720,4 258,3 3.895,5 14.045,8 29.925,7 106.284,6 -15.592,5 -3.440,3 -82.436,9 4.814,9 91,6 886,4 622,9 -1.453,7 36,1 31,4 685,8 -654,4 4.938,0 -1.268,0 -103,9 3.566,1 2.082,7 1.483,4
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 1999 713 81.323,4 2.648,6 25.423,1 8.339,8 3.806,1 9.514,6 25.653,3 5.937,8 26.400,0 781,6 271,2 4.030,3 15.951,3 33.888,9 117.200,2 -17.328,8 -3.751,2 -90.401,9 5.718,3 190,9 1.013,7 618,9 -1.504,7 62,9 434,1 1.165,9 -731,8 6.343,3 -1.596,4 -98,8 4.648,0 2.157,9 2.490,1
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 2000 727 84.626,5 3.983,4 24.473,2 9.119,1 4.950,4 9.972,6 26.348,7 5.779,2 28.478,2 824,0 158,4 3.757,9 17.087,8 34.320,2 117.216,2 -17.159,4 -3.665,8 -91.355,3 5.035,7 -28,8 978,6 764,9 -1.720,4 -51,8 345,9 1.168,0 -822,1 5.352,8 -1.383,5 -129,2 3.840,2 1.819,9 2.020,3
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 2001 771 90.847,3 5.521,6 24.689,3 10.282,7 4.737,0 10.315,1 28.598,8 6.702,8 30.644,4 781,4 84,3 3.992,2 17.852,3 37.492,7 122.244,3 -18.495,3 -4.160,8 -95.271,6 4.316,6 -336,8 662,1 902,3 -1.887,1 -14,1 582,8 1.518,7 -935,9 4.562,6 -1.162,5 -73,7 3.326,4 1.906,9 1.419,5
Alle ondernemingen C.3. Balanstotaal 50 - 250 mln euro 2002 758 84.797,1 5.066,8 24.023,1 8.970,1 4.352,1 9.582,4 25.998,9 6.803,7 29.280,6 628,0 88,7 4.325,8 15.832,9 34.641,0 118.319,6 -17.487,3 -3.989,2 -92.514,8 4.328,3 -759,3 119,8 775,2 -1.677,4 23,1 -103,9 1.070,2 -1.174,1 3.465,1 -1.244,4 -32,9 2.187,9 1.624,3 563,6
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1992 79 27.008,6 289,6 8.495,2 4.538,0 2.486,4 2.815,0 6.830,0 1.554,3 9.132,4 108,8 279,5 1.510,0 5.737,4 10.240,6 30.949,6 -5.065,1 -1.179,4 -23.468,6 1.236,5 95,9 437,7 569,0 -906,1 -4,7 -75,4 221,4 -296,8 1.257,0 -280,5 -54,8 921,7 858,8 62,9
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1993 87 29.093,3 297,4 9.316,2 5.034,6 1.772,7 3.264,0 7.537,7 1.870,7 9.791,1 141,7 265,8 1.801,9 6.329,7 10.763,1 37.115,8 -5.805,0 -1.312,8 -28.688,1 1.309,9 -2,5 386,5 480,3 -887,4 18,0 -35,2 333,0 -368,2 1.272,2 -244,7 -27,7 999,8 640,5 359,3
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1994 97 33.205,1 760,4 10.912,9 5.399,5 2.051,9 3.612,8 8.295,1 2.172,5 11.143,7 66,9 213,8 2.178,7 7.025,7 12.576,3 40.257,1 -6.502,0 -1.476,5 -30.350,2 1.928,4 -217,3 191,2 411,9 -824,5 4,1 44,2 386,3 -342,1 1.755,3 -473,0 -16,0 1.266,3 782,8 483,5
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1995 101 36.483,6 803,1 11.801,2 6.148,8 2.637,5 3.556,2 9.133,8 2.402,9 13.007,6 69,5 196,5 2.249,2 7.558,4 13.402,4 44.803,0 -6.329,8 -1.595,8 -34.277,3 2.600,1 126,9 627,4 445,0 -885,0 -60,5 -440,5 189,7 -630,1 2.286,5 -460,2 -5,1 1.821,3 663,0 1.158,3
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1996 96 35.156,7 683,3 11.021,7 7.032,4 1.731,2 3.550,6 8.905,3 2.232,3 13.024,3 80,4 242,6 2.235,3 7.035,7 12.538,4 39.972,7 -6.809,6 -1.582,8 -29.483,1 2.097,2 427,2 787,7 346,3 -707,9 1,1 -95,8 374,2 -470,0 2.428,6 -593,9 45,5 1.880,3 978,6 901,7
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1997 94 34.823,0 696,1 10.988,1 6.190,6 2.304,6 3.465,6 8.900,6 2.277,4 13.188,4 54,7 350,5 2.183,1 7.118,6 11.927,6 40.848,4 -5.515,9 -1.533,2 -31.227,7 2.571,6 434,5 707,0 368,5 -637,3 -3,7 331,8 531,7 -199,9 3.337,9 -669,5 -5,8 2.662,6 969,3 1.693,3
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1998 104 37.918,8 624,2 12.338,3 6.260,6 2.811,6 3.330,7 9.989,1 2.564,2 13.762,9 80,7 307,1 2.423,0 7.642,6 13.702,4 46.951,3 -6.665,0 -1.624,3 -36.625,6 2.036,3 219,8 469,9 443,0 -718,0 25,0 991,6 1.322,5 -330,9 3.247,7 -626,2 -1,7 2.619,8 887,0 1.732,8
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 1999 123 53.747,9 3.842,5 14.015,8 8.831,2 4.586,9 3.837,8 15.194,6 3.439,1 18.642,5 149,3 257,2 2.674,6 13.675,3 18.349,0 52.361,9 -8.880,6 -1.979,5 -39.317,3 2.184,5 27,5 434,1 478,3 -894,1 9,1 1.184,3 1.467,6 -283,3 3.396,2 -688,4 3,6 2.711,4 809,1 1.902,3
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 2000 129 50.835,0 2.711,7 14.672,2 6.091,8 3.264,1 4.049,2 16.679,9 3.366,2 17.310,5 125,9 307,7 2.910,2 8.993,7 21.186,8 64.041,5 -8.822,7 -2.081,3 -50.084,0 3.053,5 349,0 828,1 582,9 -1.049,0 -12,9 482,3 917,2 -434,9 3.884,8 -912,1 3,9 2.976,7 1.191,8 1.784,9
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 2001 131 49.843,4 2.277,3 14.124,6 6.327,8 3.408,2 3.972,5 16.153,5 3.579,4 15.465,7 180,6 299,8 2.369,2 10.702,3 20.825,8 52.464,9 -9.147,2 -1.990,8 -38.561,2 2.765,7 -238,3 355,2 574,1 -1.127,7 -39,9 -120,1 417,5 -537,6 2.407,3 -600,3 -62,9 1.744,1 1.046,9 697,2
Alle ondernemingen C.4. Balanstotaal 250 - 500 mln euro 2002 125 42.488,1 2.358,3 12.575,6 4.404,0 3.029,6 4.066,1 12.811,8 3.242,7 12.977,4 294,0 169,0 2.085,4 10.857,3 16.104,9 50.190,8 -8.924,8 -2.035,4 -37.352,2 1.878,4 -234,6 292,1 441,3 -918,3 -49,6 287,0 712,9 -425,9 1.930,8 -426,6 -25,3 1.479,0 833,3 645,7
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1992 94 189.955,3 1.338,5 64.945,5 56.153,8 15.462,6 12.651,4 33.025,8 6.377,5 77.450,3 4.999,4 3.264,9 11.175,9 43.518,7 49.546,1 137.687,0 -20.718,7 -7.419,8 -99.823,0 9.725,5 1.898,7 4.068,6 2.823,5 -5.090,7 97,3 -157,2 1.506,8 -1.664,0 11.467,0 -1.997,2 -1.312,1 8.157,7 5.820,0 2.337,7
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1993 90 189.515,9 1.445,1 64.492,6 58.278,8 14.876,2 11.631,3 32.532,4 6.259,4 81.635,4 5.278,6 3.264,2 10.872,0 43.193,9 45.271,7 136.106,1 -20.588,7 -7.621,0 -98.593,5 9.302,9 1.174,0 3.650,3 2.379,6 -4.724,2 -131,7 522,7 1.605,2 -1.082,5 10.999,6 -1.988,7 -1.243,1 7.767,8 5.149,2 2.618,6
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1994 90 194.151,1 2.100,9 65.166,1 61.528,9 15.372,2 11.419,3 31.419,7 7.143,9 88.632,7 5.838,0 3.423,7 11.454,1 42.433,4 42.369,3 138.809,0 -19.784,4 -7.613,9 -100.881,0 10.529,6 6.315,9 8.304,1 2.152,1 -4.201,1 60,8 -1.049,4 1.590,4 -2.639,7 15.796,2 -2.296,2 -1.333,6 12.166,4 6.560,4 5.606,0
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1995 91 204.437,1 3.059,7 66.836,1 66.098,0 15.579,0 12.126,1 31.443,7 9.294,5 92.989,1 5.960,3 3.886,0 12.652,2 42.767,3 46.182,2 149.974,8 -20.499,9 -7.831,2 -109.331,6 12.312,1 5.983,3 8.342,2 2.028,5 -4.016,4 -371,0 114,9 1.593,0 -1.478,2 18.410,3 -3.258,5 -1.715,1 13.436,6 7.109,8 6.326,8
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1996 97 228.696,2 4.712,1 70.826,0 74.544,0 20.189,4 12.387,8 37.234,9 8.802,1 103.453,6 6.155,4 5.687,2 12.788,0 47.316,3 53.295,8 166.276,9 -21.374,4 -8.132,0 -122.881,4 13.889,0 6.901,6 8.822,0 2.233,9 -4.142,6 -11,6 509,1 1.765,0 -1.255,9 21.299,8 -4.019,6 -2.465,9 14.814,2 7.943,8 6.870,4
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1997 106 257.137,2 6.239,7 72.636,2 86.186,8 24.931,3 13.580,6 44.396,7 9.165,8 119.944,6 7.494,3 6.001,7 13.560,6 49.948,4 60.187,7 192.459,2 -24.007,5 -8.721,3 -145.169,7 14.560,7 10.117,5 11.834,1 2.629,4 -4.339,5 -6,4 3.442,2 4.785,4 -1.343,3 28.120,4 -4.120,7 -2.719,4 21.280,3 8.696,3 12.584,0
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1998 119 282.983,6 10.241,3 77.349,9 80.228,1 34.655,3 15.142,8 49.533,4 15.832,8 122.218,5 7.170,1 6.664,0 15.200,5 58.488,0 73.242,5 210.120,3 -26.447,9 -9.502,4 -158.300,4 15.869,6 5.831,5 7.464,6 3.531,6 -5.240,0 75,2 6.383,4 8.189,5 -1.806,0 28.084,5 -3.948,0 -2.148,1 21.988,4 15.266,7 6.721,7
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 1999 129 331.764,2 10.573,1 81.743,6 96.860,0 43.046,6 16.660,8 64.859,7 18.020,5 144.431,1 9.308,0 7.085,2 19.060,2 69.786,2 82.093,5 221.622,3 -28.383,6 -10.929,9 -167.319,1 14.989,7 11.050,5 12.222,3 4.538,6 -5.969,0 258,6 4.276,0 8.100,0 -3.824,0 30.316,2 -3.962,6 -2.834,5 23.519,1 11.519,5 11.999,6
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 2000 140 454.864,2 17.978,6 90.261,1 130.220,3 67.472,3 20.226,4 105.134,7 23.570,9 187.709,9 12.882,2 7.960,3 19.740,2 110.147,4 116.424,2 282.964,8 -30.258,0 -12.093,1 -219.035,7 21.578,0 14.539,5 13.535,4 7.634,9 -8.871,9 2.241,1 15.261,4 19.190,0 -3.928,6 51.378,9 -5.283,5 -4.017,5 42.077,8 15.106,8 26.971,0
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 2001 164 493.567,1 24.647,0 94.387,3 121.749,8 79.298,6 21.764,4 121.283,7 30.436,3 196.678,3 14.182,7 9.036,5 20.792,4 124.501,6 128.375,4 316.331,7 -33.287,6 -15.370,9 -251.113,3 16.559,9 -10.267,7 -7.942,4 11.411,1 -13.222,6 -513,9 7.652,4 13.530,4 -5.877,9 13.944,6 -5.354,6 -2.489,3 6.100,7 14.618,9 -8.518,2
Alle ondernemingen C.5. Balanstotaal >500 mln euro 2002 197 493.823,3 24.532,5 97.535,0 105.851,2 73.975,7 21.638,1 145.848,9 24.441,9 185.901,3 15.534,7 10.197,9 19.158,0 112.530,5 150.500,8 315.920,3 -36.163,6 -15.743,8 -245.508,8 18.504,2 -4.266,9 -1.271,4 8.717,4 -10.752,5 -960,4 715,7 6.267,6 -5.551,9 14.953,1 -4.584,5 -3.531,8 6.836,7 15.943,0 -9.106,3
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1992 32.918 235.131,3 3.086,1 74.613,9 57.668,3 14.548,3 23.443,2 49.019,3 12.752,1 91.782,1 5.304,3 1.186,2 15.484,8 47.795,1 73.578,3 229.869,9 -41.267,1 -10.559,9 -164.246,6 13.796,0 1.139,7 . . . . -449,4 . . 14.486,2 -3.339,2 -1.371,1 9.775,9 7.416,8 2.359,1
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1993 34.170 237.012,3 3.409,7 75.597,6 59.867,0 13.820,9 21.971,7 49.059,2 13.286,7 96.905,7 5.628,1 878,5 15.932,3 48.899,0 68.769,0 225.073,2 -41.479,6 -10.585,4 -160.381,9 12.626,3 904,8 . . . . 681,0 . . 14.212,2 -3.155,9 -1.256,7 9.799,5 6.265,5 3.534,0
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1994 35.933 243.610,2 3.787,2 75.797,3 62.000,6 15.780,3 22.390,1 49.623,1 14.232,1 102.638,0 6.133,0 651,2 16.943,4 48.253,8 68.991,2 229.749,9 -41.324,5 -10.612,2 -163.055,9 14.757,3 5.904,5 . . . . -879,3 2.453,4 -3.332,6 19.782,5 -3.593,1 -1.373,0 14.816,4 7.951,0 6.865,4
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1995 36.329 252.515,8 4.911,8 77.158,1 66.498,0 14.707,8 23.129,8 50.997,5 15.113,1 105.923,2 6.346,2 498,5 18.226,2 48.050,1 73.471,8 240.397,5 -41.625,3 -10.813,5 -171.009,8 16.948,8 5.815,7 8.882,0 2.155,9 -4.981,2 -240,9 -106,0 2.211,8 -2.317,8 22.658,5 -4.538,5 -1.772,6 16.347,4 8.574,1 7.773,3
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1996 38.187 271.406,9 5.974,6 79.024,7 76.463,7 17.026,1 22.644,3 55.868,2 14.405,8 114.969,4 6.501,7 1.925,9 18.226,2 52.703,8 77.080,2 255.714,9 -42.782,4 -11.205,3 -183.388,1 18.339,1 6.686,5 9.377,0 2.128,1 -4.835,1 16,5 660,7 2.449,8 -1.789,2 25.686,3 -5.375,5 -2.528,4 17.782,4 9.471,3 8.311,1
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1997 40.197 298.402,0 7.748,0 80.925,6 86.321,6 21.535,7 24.528,4 61.524,1 15.819,1 130.166,1 7.886,9 2.057,9 18.737,6 54.625,9 84.928,0 278.349,8 -44.823,3 -11.668,5 -202.021,4 19.836,5 9.344,5 11.843,3 2.393,9 -4.950,5 57,8 3.775,6 5.704,6 -1.929,0 32.956,6 -5.885,2 -2.845,1 24.226,3 10.108,1 14.118,2
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1998 41.235 307.632,4 10.851,7 82.200,7 76.376,2 27.441,8 25.217,2 64.267,6 21.277,6 126.136,8 7.474,9 2.149,9 19.501,6 60.456,7 91.912,9 283.894,1 -46.461,7 -12.245,2 -205.810,1 19.377,1 4.686,0 7.232,3 2.798,8 -5.556,3 211,2 5.225,5 7.592,7 -2.367,3 29.288,5 -5.068,5 -2.264,0 21.956,0 14.636,1 7.319,9
Nijverheid A. Alle ondernemingen 1999 40.561 346.231,6 10.878,7 85.484,1 88.880,1 34.805,6 26.296,1 78.675,3 21.212,3 146.142,2 9.709,4 2.063,9 22.619,5 68.853,2 96.843,7 290.655,2 -48.076,1 -12.811,3 -209.882,5 19.885,3 9.054,8 11.127,6 3.540,7 -5.992,9 379,4 3.834,9 7.258,0 -3.423,1 32.775,1 -5.475,9 -2.905,0 24.394,1 12.244,7 12.149,4
Nijverheid A. Alle ondernemingen 2000 39.956 401.679,0 14.637,7 87.357,0 106.695,4 41.206,7 28.561,0 103.379,5 19.842,2 174.949,2 11.879,7 2.125,2 21.384,2 73.159,0 118.182,0 332.730,9 -48.788,4 -13.183,1 -246.200,6 24.558,8 15.479,5 15.069,9 5.382,4 -7.304,3 2.331,6 13.714,0 16.120,9 -2.406,9 53.752,4 -7.077,1 -4.406,3 42.268,9 15.899,8 26.369,1
Nijverheid A. Alle ondernemingen 2001 44.636 438.867,2 20.670,4 89.910,9 105.444,0 55.726,6 30.158,1 113.418,8 23.538,6 183.366,2 14.114,6 2.103,9 22.065,0 88.486,0 128.731,5 348.671,5 -52.043,1 -14.150,8 -259.549,2 22.928,4 8.125,8 10.948,0 6.271,2 -8.615,4 -478,0 2.896,2 6.542,4 -3.646,2 33.950,3 -5.871,1 -4.250,6 23.828,6 15.806,2 8.022,4
Nijverheid A. Alle ondernemingen 2002 45.314 453.340,4 20.273,9 91.715,4 105.501,3 49.305,0 30.881,9 129.549,4 26.113,2 180.192,7 15.557,7 2.230,9 21.451,9 92.029,5 141.877,7 347.141,1 -55.229,7 -14.374,1 -258.485,7 19.051,5 7.373,9 11.445,2 6.042,5 -8.181,8 -1.931,9 3.285,7 7.012,0 -3.726,3 29.711,5 -5.071,4 -3.444,7 21.195,4 12.439,7 8.755,7
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1992 31.667 32.840,7 329,5 11.768,0 763,8 1.128,0 4.570,2 9.678,7 4.602,9 9.691,6 . . 3.548,2 6.114,9 13.486,3 48.588,1 -13.735,0 -2.056,3 -30.705,5 2.091,3 -378,4 . . . . -86,8 . . 1.626,1 -678,3 . 947,7 416,5 531,2
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1993 32.930 34.090,4 359,7 12.052,1 872,2 1.240,4 4.730,6 9.946,9 4.889,0 9.842,3 . . 4.036,7 6.546,4 13.665,4 49.006,5 -14.163,0 -2.117,8 -31.012,8 1.712,9 -413,9 . . . . -103,2 . . 1.195,9 -572,6 . 623,3 353,3 270,0
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1994 34.686 35.705,2 302,7 12.190,7 871,4 1.675,7 4.860,1 10.711,3 5.093,8 10.156,9 . . 4.497,9 6.727,1 14.323,6 50.853,3 -14.425,8 -2.112,5 -32.145,1 2.169,9 -353,9 . . . . -100,9 290,9 -391,8 1.715,1 -694,7 . 1.020,4 373,3 647,1
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1995 35.136 36.880,7 309,2 12.438,8 919,3 1.808,5 5.108,4 11.148,0 5.148,9 10.425,1 . . 4.556,1 6.880,7 15.019,0 52.401,2 -14.551,2 -2.144,7 -33.195,5 2.509,7 -293,7 190,0 175,4 -739,8 80,8 90,5 455,9 -365,4 2.306,5 -844,6 . 1.461,9 369,7 1.092,2
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1996 37.034 39.611,9 348,4 13.321,8 1.055,8 2.008,7 5.199,9 12.005,4 5.672,4 11.586,8 . . 4.838,2 7.362,3 15.825,1 56.382,5 -15.437,6 -2.273,5 -35.752,2 2.919,3 -269,6 221,0 168,8 -745,8 86,5 190,0 515,4 -325,4 2.839,6 -958,1 . 1.881,5 475,8 1.405,7
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1997 39.002 42.649,0 376,2 13.934,0 1.195,4 2.335,2 5.360,2 13.352,0 6.096,4 12.862,9 . . 5.053,8 7.780,6 16.952,1 61.207,9 -16.508,2 -2.382,6 -39.068,0 3.249,1 -159,7 286,9 167,4 -753,3 139,3 279,0 623,4 -344,4 3.368,4 -1.077,1 . 2.291,3 728,7 1.562,6
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1998 40.089 44.638,3 404,6 14.605,4 1.331,3 2.685,9 5.494,4 13.846,8 6.270,4 13.468,2 . . 5.234,2 8.351,5 17.584,8 63.387,5 -17.325,5 -2.466,0 -40.500,1 3.095,8 -147,8 376,2 166,4 -787,9 97,6 354,8 701,0 -346,2 3.302,9 -1.055,6 . 2.247,3 778,6 1.468,7
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 1999 39.289 44.860,1 377,5 14.444,2 1.340,4 2.663,0 5.388,5 14.323,4 6.323,6 13.436,3 . . 5.096,9 8.400,5 17.926,6 62.845,7 -17.265,3 -2.461,3 -39.920,8 3.198,3 -87,2 390,4 150,3 -752,5 124,7 352,3 671,0 -318,8 3.463,4 -1.088,8 . 2.374,6 989,5 1.385,1
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 2000 38.620 44.707,4 400,2 14.005,6 1.443,2 2.823,5 5.006,7 14.844,4 6.184,2 13.252,0 . . 4.802,5 8.547,6 18.105,6 61.380,1 -16.656,2 -2.419,3 -39.196,9 3.107,6 -12,9 512,2 152,1 -761,2 84,1 399,8 743,0 -343,3 3.494,4 -1.052,0 . 2.442,4 974,2 1.468,2
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 2001 43.786 62.878,8 630,9 19.476,2 2.748,5 3.982,3 7.329,2 20.334,3 8.377,6 19.494,4 . . 5.931,1 13.481,3 23.972,0 84.914,2 -21.874,5 -3.356,2 -55.693,2 3.990,2 -162,1 741,1 228,1 -1.135,1 3,8 393,7 808,7 -415,0 4.221,8 -1.313,9 . 2.907,9 1.604,1 1.303,8
Nijverheid B. Kleine ondernemingen; totaal 2002 44.487 64.389,8 691,1 20.289,9 2.740,0 4.011,2 7.686,2 20.318,9 8.652,0 19.810,3 . . 6.015,4 14.796,4 23.767,7 87.234,7 -22.988,9 -3.506,6 -56.804,5 3.934,7 -375,9 665,1 217,5 -1.183,0 -75,6 373,6 747,5 -373,9 3.932,8 -1.292,7 . 2.640,1 1.495,6 1.144,5
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1992 9.990 1.210,1 13,6 303,9 34,0 43,4 131,2 461,8 222,2 145,6 . . 222,9 190,3 651,3 2.308,4 -924,1 -82,3 -1.293,7 8,2 -20,4 . . . . 10,9 . . -1,4 -18,1 . -19,5 19,5 -39,0
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1993 10.593 1.258,9 15,5 313,6 32,8 42,7 138,9 488,0 227,7 72,9 . . 247,0 221,6 717,4 2.369,0 -955,7 -90,4 -1.346,3 -23,5 -23,0 . . . . 6,5 . . -40,0 -14,5 . -54,5 16,3 -70,8
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1994 11.097 1.303,1 14,9 304,2 40,6 74,3 138,6 494,7 236,1 65,6 . . 271,8 216,7 749,2 2.378,6 -928,9 -87,7 -1.364,1 -2,1 -17,0 . . . . 0,3 33,2 -32,9 -18,8 -18,4 . -37,2 25,4 -62,6
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1995 11.078 1.292,9 14,8 295,2 42,8 77,7 139,5 486,9 236,1 41,5 . . 268,3 235,8 747,3 2.401,4 -912,9 -85,1 -1.391,0 12,4 -18,4 5,6 5,4 -29,7 0,3 14,6 41,1 -26,5 8,6 -21,7 . -13,1 16,1 -29,2
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1996 11.341 1.333,2 17,7 304,5 40,5 78,8 140,4 510,6 240,8 54,5 . . 282,0 233,8 762,9 2.479,1 -931,3 -86,6 -1.434,7 26,5 -16,9 8,3 4,1 -28,5 -0,8 13,8 37,1 -23,3 23,5 -22,9 . 0,6 12,9 -12,3
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1997 11.586 1.370,9 22,0 300,8 44,9 85,2 136,1 532,9 249,2 55,2 . . 297,4 239,3 779,1 2.597,3 -945,3 -85,1 -1.534,6 32,3 -18,8 4,2 3,8 -28,0 1,3 13,3 36,7 -23,4 26,8 -23,8 . 3,0 21,4 -18,4
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1998 11.660 1.378,8 22,3 301,2 43,2 90,0 129,1 540,0 253,1 62,0 . . 311,5 234,3 771,2 2.541,9 -952,2 -86,6 -1.481,3 21,7 -21,6 5,3 3,8 -28,5 -2,2 19,6 42,2 -22,7 19,6 -22,1 . -2,5 25,8 -28,3
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 1999 11.065 1.314,8 18,6 277,2 41,2 84,8 121,8 527,6 243,8 49,8 . . 293,8 215,0 756,2 2.390,0 -894,2 -80,6 -1.381,8 33,4 -18,6 5,7 3,3 -26,6 -1,1 17,7 42,2 -24,4 32,5 -24,8 . 7,7 29,0 -21,3
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2000 10.728 1.275,0 17,6 251,8 39,6 89,3 101,9 540,0 235,1 22,8 . . 291,8 208,2 752,2 2.337,3 -857,0 -76,0 -1.373,1 31,1 -19,7 4,2 3,3 -26,6 -0,5 13,2 39,3 -26,1 24,7 -22,1 . 2,5 33,5 -31,0
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2001 11.617 1.374,3 19,5 271,9 44,3 97,4 103,7 577,6 260,0 -43,1 . . 347,6 223,3 846,5 2.524,3 -926,7 -84,1 -1.503,8 9,7 -28,9 5,8 3,9 -31,7 -6,9 24,9 48,4 -23,5 5,7 -21,7 . -16,0 52,7 -68,7
Nijverheid B.1.Balanstotaal 0 - 0,25 mln euro 2002 11.515 1.373,5 19,8 269,1 42,8 90,0 100,8 587,5 263,2 -68,9 . . 361,0 226,6 854,7 2.567,7 -952,8 -87,5 -1.529,6 -2,2 -38,4 -2,1 3,5 -30,7 -9,1 22,2 41,8 -19,6 -18,7 -22,8 . -41,4 42,5 -83,9
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1992 6.290 2.291,1 29,3 716,3 55,4 73,1 270,8 771,4 375,0 520,4 . . 408,3 386,8 975,7 3.857,4 -1.406,8 -151,6 -2.207,8 91,1 -26,1 . . . . 0,2 . . 65,2 -35,5 . 29,7 14,1 15,6
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1993 6.510 2.371,0 26,8 728,8 57,9 81,2 286,4 802,2 388,0 477,8 . . 461,9 399,6 1.031,9 3.941,3 -1.465,4 -162,3 -2.256,1 57,4 -30,7 . . . . -4,2 . . 22,5 -28,8 . -6,3 15,8 -22,1
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1994 6.780 2.472,9 27,3 727,2 61,7 121,1 288,3 844,3 403,1 434,7 . . 517,2 429,4 1.091,6 4.060,6 -1.476,5 -158,5 -2.333,1 92,5 -33,5 . . . . -8,9 23,6 -32,5 50,0 -37,7 . 12,3 16,0 -3,7
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1995 6.841 2.490,5 27,5 716,7 66,9 138,3 291,6 829,9 419,8 466,2 . . 516,2 413,4 1.094,8 4.121,5 -1.444,8 -153,9 -2.390,8 132,0 -33,7 6,5 10,6 -53,2 2,4 7,7 37,7 -30,1 106,0 -49,2 . 56,8 16,8 40,0
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1996 7.187 2.629,0 31,9 757,1 73,3 144,4 295,2 876,9 450,2 511,9 . . 543,3 435,3 1.138,6 4.311,4 -1.481,6 -160,3 -2.504,1 165,2 -27,2 14,2 10,1 -53,8 2,4 7,7 35,0 -27,3 145,8 -52,9 . 92,8 29,5 63,3
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1997 7.556 2.748,9 37,6 757,8 76,7 163,8 300,2 949,8 463,1 539,0 . . 574,5 453,4 1.182,0 4.499,4 -1.535,4 -166,0 -2.632,8 165,2 -29,8 14,3 9,3 -55,8 2,4 15,6 55,2 -39,6 151,1 -55,8 . 95,3 43,2 52,1
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1998 7.741 2.824,6 44,6 767,4 84,6 187,2 299,9 977,0 464,0 505,3 . . 621,2 465,9 1.232,2 4.571,2 -1.596,3 -176,2 -2.662,0 136,6 -35,0 11,9 9,2 -57,5 1,5 12,9 52,3 -39,3 114,6 -52,2 . 62,3 35,1 27,2
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 1999 7.549 2.751,7 38,1 723,3 87,9 187,6 280,4 979,8 454,7 509,2 . . 597,7 449,6 1.195,2 4.407,1 -1.514,5 -167,2 -2.567,7 157,7 -22,9 18,1 8,0 -52,7 3,7 23,5 44,0 -20,5 158,3 -56,3 . 102,0 40,1 61,9
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2000 7.340 2.683,9 37,9 667,8 92,0 181,2 241,5 1.013,3 450,2 485,2 . . 572,2 437,2 1.189,3 4.219,1 -1.427,9 -150,1 -2.474,5 166,6 -23,9 15,4 8,0 -49,9 2,5 12,5 48,4 -35,9 155,2 -56,4 . 98,8 50,0 48,8
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2001 8.097 2.963,0 43,4 737,7 116,5 231,6 252,2 1.078,5 503,2 513,8 . . 672,5 506,5 1.270,2 4.526,3 -1.555,1 -171,3 -2.656,2 143,7 -26,0 25,7 9,6 -60,7 -0,5 15,5 49,1 -33,6 133,2 -54,6 . 78,6 69,6 9,0
Nijverheid B.2. Balanstotaal 0,25 - 0,5 mln euro 2002 8.308 3.041,5 44,6 757,3 127,1 225,3 262,8 1.108,3 516,2 540,4 . . 699,3 541,9 1.259,9 4.752,3 -1.637,0 -180,2 -2.812,2 122,9 -38,2 18,9 9,0 -63,4 -2,7 27,3 49,1 -21,8 112,2 -51,5 . 60,7 61,2 -0,5
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1992 8.018 6.383,7 62,2 2.273,8 129,7 239,1 728,6 1.954,4 996,0 1.841,2 . . 917,7 1.119,9 2.505,0 9.762,0 -3.193,0 -419,3 -5.789,1 360,5 -61,7 . . . . -22,2 . . 276,7 -121,9 . 154,8 44,8 110,0
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1993 8.193 6.534,6 60,5 2.333,7 147,9 261,9 757,4 1.985,2 988,2 1.778,4 . . 1.027,7 1.196,5 2.532,2 9.818,3 -3.229,8 -433,9 -5.906,6 248,0 -93,0 . . . . -18,7 . . 136,3 -88,2 . 48,2 41,4 6,8
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1994 8.729 6.988,8 48,6 2.377,9 171,3 338,7 815,6 2.170,3 1.066,5 1.793,6 . . 1.194,6 1.260,3 2.740,4 10.370,9 -3.353,1 -429,2 -6.224,6 363,9 -76,3 . . . . -16,9 63,7 -80,6 270,7 -114,7 . 156,0 63,7 92,3
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1995 8.773 7.053,8 50,3 2.345,4 179,3 357,8 820,2 2.206,2 1.094,7 1.805,3 . . 1.181,6 1.255,7 2.811,2 10.555,7 -3.326,6 -425,1 -6.339,0 465,1 -76,4 21,9 33,0 -144,3 13,1 27,9 93,1 -65,2 416,6 -154,3 . 262,3 46,6 215,7
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1996 9.478 7.638,2 63,6 2.532,6 202,2 398,3 843,8 2.397,6 1.200,2 1.968,2 . . 1.276,4 1.380,1 3.013,5 11.416,5 -3.554,8 -459,2 -6.873,2 529,2 -81,0 26,9 30,5 -148,6 10,1 48,2 110,7 -62,5 496,4 -165,8 . 330,5 60,7 269,8
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1997 10.132 8.135,6 76,6 2.652,8 217,4 465,2 852,9 2.597,0 1.273,8 2.174,1 . . 1.314,1 1.464,0 3.183,6 12.169,5 -3.788,2 -474,6 -7.304,9 601,8 -61,9 46,4 31,2 -153,6 14,1 70,4 132,1 -61,7 610,3 -191,9 . 418,4 103,3 315,1
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1998 10.447 8.375,9 74,0 2.700,3 233,5 533,6 880,0 2.674,1 1.280,7 2.261,7 . . 1.386,6 1.514,6 3.213,1 12.514,7 -3.930,2 -486,6 -7.561,5 536,4 -56,5 58,4 30,1 -156,3 11,3 71,7 131,8 -60,1 551,6 -179,4 . 372,3 136,8 235,5
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 1999 10.365 8.303,6 74,8 2.603,1 227,7 516,6 850,4 2.736,6 1.294,6 2.185,8 . . 1.355,3 1.505,7 3.256,9 12.392,0 -3.894,6 -485,3 -7.430,6 581,6 -65,4 38,9 25,9 -145,9 15,7 68,8 126,2 -57,5 584,9 -193,1 . 391,9 146,9 245,0
Nijverheid B.3. Balanstotaal 0,5 - 1,25 mln euro 2000 10.256 8.268,0 74,8 2.481,4 216,9 519,1 790,8 2.918,4 1.266,6 2.108,8 . . 1.298,2 1.522,3 3.338,7 12.430,9 -3.846,3 -471,5 -7.485,7 627,5 -54,0 58,6 25,5 -147,1 9,0 79,2