Financiën ondernemingen naar bedrijfstak en verlies of winst; totaal

Financiën ondernemingen naar bedrijfstak en verlies of winst; totaal

Omvang Bedrijfstak Verlies of winst Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Kortl. vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstand Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden; rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Lonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen minus investeringspremies (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige bedrijfskosten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten; saldo (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen (mln euro) Resultatenrekening Toevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro)
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1992 119.692 416.955,5 4.868,0 140.990,4 71.217,3 26.410,1 45.500,1 97.097,5 30.872,3 146.801,0 5.821,3 4.183,6 29.376,0 87.777,8 142.994,8 483.132,4 -82.304,5 -19.145,8 -357.248,1 24.432,9 -262,2 . . . . -737,4 . . 23.433,3 -6.328,7 -1.464,9 15.639,7 10.455,4 5.184,3
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1993 127.012 423.807,8 5.365,9 142.543,2 75.375,2 25.808,9 44.318,7 98.235,9 32.161,3 153.039,2 6.248,7 3.976,2 31.324,4 90.765,0 138.455,0 483.468,6 -84.489,3 -19.857,0 -356.447,7 22.674,6 -768,9 . . . . 253,8 . . 22.159,5 -5.963,0 -1.351,9 14.844,6 9.467,7 5.376,9
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1994 135.457 438.208,3 5.867,6 144.070,4 79.258,7 27.863,0 45.050,3 101.118,3 34.981,6 162.580,9 6.854,3 3.960,4 34.019,3 91.260,5 139.533,9 501.326,5 -85.508,4 -19.932,2 -369.228,2 26.657,8 4.417,7 . . . . -1.172,7 4.042,8 -5.215,5 29.902,4 -6.986,8 -1.466,9 21.448,7 10.880,5 10.568,2
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1995 141.734 459.466,4 7.505,7 147.720,6 85.838,8 29.406,6 46.970,2 105.113,2 36.912,6 171.498,3 6.980,8 4.346,7 36.019,9 92.100,3 148.521,1 528.197,7 -86.444,2 -20.389,3 -390.664,3 30.699,9 5.004,7 10.710,2 4.208,9 -9.794,1 -120,2 -85,0 4.353,5 -4.438,5 35.619,1 -8.699,0 -1.849,4 25.070,8 12.126,5 12.944,3
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1996 151.262 495.203,1 9.112,2 153.482,9 97.118,4 34.377,7 47.064,4 115.605,1 38.444,1 188.544,7 7.121,7 6.501,5 37.112,5 97.372,0 158.551,4 562.907,5 -90.544,4 -21.087,2 -418.404,6 32.871,4 7.075,6 11.851,0 4.101,5 -9.429,2 552,2 999,4 4.885,6 -3.886,2 40.945,9 -9.933,9 -2.549,7 28.462,4 13.288,9 15.173,5
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1997 160.677 540.312,5 10.751,0 157.621,0 107.456,8 42.629,5 50.481,6 131.012,1 40.362,2 208.894,9 8.714,1 6.763,3 38.751,0 103.853,3 173.336,9 619.152,0 -97.311,9 -22.139,6 -463.661,3 36.039,2 10.285,0 14.736,8 4.549,4 -9.635,1 633,9 4.758,9 8.812,2 -4.053,3 51.082,9 -10.843,5 -2.910,7 37.328,7 15.200,3 22.128,4
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1998 167.609 575.229,7 15.726,0 164.573,1 101.172,3 52.364,2 52.587,0 140.607,9 48.200,9 214.707,1 8.297,5 7.278,7 41.461,3 112.727,4 190.758,6 648.260,7 -104.543,1 -23.294,2 -483.349,0 37.074,3 6.236,0 10.785,2 5.461,2 -10.721,5 711,2 8.625,4 13.092,2 -4.466,8 51.935,5 -10.641,2 -2.314,3 38.980,0 21.955,2 17.024,8
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1999 170.314 658.939,7 19.417,8 175.952,7 121.843,5 63.843,3 55.758,2 168.247,3 53.878,6 249.351,4 10.663,1 7.677,8 46.041,9 133.201,1 212.005,5 685.778,2 -113.342,2 -25.799,7 -509.004,9 37.631,4 11.597,5 15.720,7 6.467,9 -11.668,7 1.077,6 7.143,9 13.598,1 -6.454,2 56.372,8 -11.353,8 -2.986,8 42.032,3 18.956,5 23.075,8
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2000 174.600 790.135,0 27.636,8 184.875,5 153.940,6 89.058,9 59.951,4 215.513,4 59.159,9 295.186,3 14.266,2 8.490,7 46.250,7 171.714,1 254.227,9 767.065,1 -116.831,3 -27.294,2 -578.342,3 44.597,3 15.219,9 17.804,0 9.894,8 -15.179,1 2.700,2 16.614,9 24.505,7 -7.890,8 76.432,3 -12.475,7 -4.208,1 59.748,5 22.789,9 36.958,6
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2001 195.652 865.777,7 35.795,1 195.466,0 150.386,4 104.429,1 64.160,9 243.128,1 72.412,7 314.443,1 15.373,0 9.456,6 49.591,8 199.181,5 277.732,0 829.745,5 -129.040,2 -32.270,4 -629.924,6 38.510,3 -10.937,0 -3.824,9 13.945,9 -20.625,5 -432,5 9.251,2 18.447,9 -9.196,7 36.824,2 -12.267,2 -2.664,7 21.892,3 24.224,6 -2.332,3
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2002 201.794 853.906,4 35.312,3 197.453,1 131.415,1 98.250,8 63.716,4 260.513,2 67.243,1 300.994,9 16.635,8 10.527,9 48.714,2 187.248,2 289.785,6 825.878,2 -133.671,5 -32.755,2 -620.186,3 39.265,2 -6.058,6 1.837,2 10.861,2 -17.596,6 -1.160,3 2.056,5 10.728,4 -8.672,0 35.261,3 -11.296,7 -3.623,4 20.341,2 24.940,3 -4.599,1
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1992 41.224 96.219,5 1.891,0 34.715,7 10.591,6 9.962,1 10.744,1 23.497,0 4.818,2 18.935,4 277,9 2.424,0 7.208,3 29.731,5 37.642,2 101.471,7 -20.685,8 -4.993,8 -76.592,5 -800,6 -3.912,9 . . . . -1.499,2 . . -6.212,8 547,2 -83,9 -5.749,5 1.175,0 -6.924,5
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1993 48.569 104.134,9 1.929,6 40.175,8 8.573,6 7.902,1 13.094,7 26.433,9 6.025,8 19.635,7 229,4 2.843,1 9.088,5 32.068,7 40.269,7 113.041,0 -23.594,1 -5.442,8 -85.846,6 -1.842,5 -3.574,9 . . . . -1.582,6 . . -7.000,1 623,1 56,3 -6.320,7 390,6 -6.711,3
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1994 50.265 60.665,6 1.703,8 20.360,1 4.341,1 3.407,0 9.691,2 16.659,1 4.503,9 8.652,0 230,0 94,5 6.698,8 17.732,1 27.258,5 83.345,9 -15.712,6 -3.414,8 -66.203,9 -1.985,5 -2.517,4 . . . . -1.509,2 399,0 -1.908,2 -6.012,2 475,1 100,1 -5.437,1 404,9 -5.842,0
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1995 45.367 58.745,0 2.128,8 18.981,6 4.829,9 3.704,2 9.276,0 16.043,8 3.781,1 6.625,9 88,5 61,7 5.455,6 19.335,2 27.178,4 83.264,7 -14.441,7 -3.250,1 -67.776,0 -2.203,1 -2.155,0 -502,2 447,8 -1.953,5 -147,0 -1.279,2 587,1 -1.866,3 -5.637,4 193,7 15,5 -5.428,2 190,3 -5.618,5
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1996 45.987 70.996,2 2.244,7 19.944,6 11.299,6 5.587,0 8.711,5 18.832,6 4.376,6 13.410,7 458,0 65,4 5.876,1 20.844,8 30.341,4 89.552,2 -16.087,3 -3.568,7 -71.874,8 -1.978,5 -1.716,1 -338,9 562,0 -1.912,0 -27,2 -1.295,3 693,7 -1.989,0 -4.990,1 189,4 35,9 -4.764,7 490,7 -5.255,4
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1997 47.992 58.709,4 2.843,5 18.709,4 4.370,0 4.789,7 7.306,7 16.742,0 3.948,6 6.871,3 53,0 201,9 6.093,8 17.910,7 27.579,2 78.473,8 -13.584,8 -3.080,8 -63.996,7 -2.188,4 -1.849,7 -487,8 419,9 -1.626,3 -155,5 -751,7 700,9 -1.452,6 -4.789,8 242,0 61,0 -4.486,7 183,7 -4.670,4
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1998 49.693 58.041,2 2.449,9 19.204,4 4.456,4 3.093,9 6.983,8 17.141,7 4.711,5 7.330,4 282,6 110,8 6.159,9 17.091,2 27.066,5 74.071,8 -15.378,2 -3.330,4 -57.923,4 -2.560,2 -2.092,0 -745,7 404,9 -1.657,7 -93,5 -817,0 589,2 -1.406,3 -5.469,3 291,6 88,7 -5.088,9 247,8 -5.336,7
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 1999 48.663 73.588,6 4.545,3 22.850,8 7.364,3 4.378,8 7.873,0 20.692,4 5.884,4 10.171,3 199,4 64,9 6.769,0 23.396,4 32.987,8 87.160,1 -17.247,3 -3.888,2 -69.198,1 -3.173,5 -2.511,5 -839,4 399,3 -1.838,0 -233,4 -1.226,9 491,0 -1.717,8 -6.911,9 290,3 32,2 -6.589,4 545,2 -7.134,6
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 2000 53.168 102.866,5 9.393,0 29.110,9 7.942,7 10.007,2 9.838,4 28.336,1 8.238,7 11.224,6 56,3 107,4 8.248,9 37.261,9 45.967,7 114.965,3 -21.841,4 -5.420,0 -92.809,7 -5.105,7 -4.517,5 -1.597,0 850,7 -3.439,6 -331,5 -1.779,7 726,7 -2.506,3 -11.402,9 227,4 171,1 -11.004,3 589,7 -11.594,0
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 2001 64.071 223.598,8 15.959,8 49.716,6 23.562,8 32.705,7 16.392,3 63.453,5 21.808,3 49.822,1 804,9 334,9 13.424,7 77.530,3 81.682,0 194.365,5 -33.214,9 -12.000,2 -155.872,0 -6.721,5 -27.769,2 -22.580,4 5.099,6 -8.859,6 -1.428,8 2.550,1 8.587,9 -6.037,9 -31.940,7 224,5 1.673,1 -30.043,1 1.782,1 -31.825,2
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Verlieslijdend 2002 68.910 237.639,9 17.789,3 55.043,8 15.058,5 42.808,1 16.392,9 75.191,8 15.354,2 54.747,4 653,7 309,0 15.153,3 78.449,5 88.326,9 205.897,2 -40.100,3 -12.773,8 -158.101,7 -5.078,6 -24.707,6 -19.195,2 3.748,5 -7.332,7 -1.928,2 -3.106,5 2.081,0 -5.187,5 -32.893,7 312,9 -85,6 -32.666,4 2.548,3 -35.214,7
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1992 78.469 320.736,0 2.977,0 106.274,8 60.625,7 16.448,0 34.756,0 73.600,5 26.054,1 127.865,5 5.543,5 1.759,6 22.167,6 58.046,3 105.352,6 381.660,7 -61.618,8 -14.152,0 -280.655,6 25.233,5 3.650,8 . . . . 761,9 . . 29.646,2 -6.875,9 -1.381,1 21.389,2 9.280,4 12.108,8
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1993 78.443 319.672,8 3.436,3 102.367,4 66.801,6 17.906,9 31.224,0 71.802,0 26.135,5 133.403,5 6.019,3 1.133,1 22.235,8 58.696,3 98.185,3 370.427,6 -60.895,2 -14.414,1 -270.601,1 24.517,1 2.806,0 . . . . 1.836,4 . . 29.159,5 -6.586,1 -1.408,1 21.165,3 9.077,1 12.088,2
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1994 85.191 377.542,7 4.163,8 123.710,3 74.917,6 24.455,9 35.359,1 84.459,2 30.477,7 153.928,9 6.624,2 3.865,8 27.320,5 73.528,4 112.275,5 417.980,7 -69.795,8 -16.517,4 -303.024,3 28.643,2 6.935,1 . . . . 336,5 3.643,9 -3.307,3 35.914,7 -7.461,9 -1.567,0 26.885,8 10.475,6 16.410,2
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1995 96.366 400.721,4 5.376,8 128.739,0 81.008,9 25.702,5 37.694,2 89.069,4 33.131,5 164.872,4 6.892,3 4.285,0 30.564,4 72.765,1 121.342,7 444.933,0 -72.002,5 -17.139,3 -322.888,3 32.903,0 7.159,7 11.212,4 3.761,1 -7.840,6 26,8 1.194,2 3.766,4 -2.572,2 41.256,5 -8.892,7 -1.864,9 30.498,9 11.936,2 18.562,7
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1996 105.275 424.206,9 6.867,4 133.538,3 85.818,8 28.790,7 38.352,9 96.772,5 34.067,5 175.134,1 6.663,7 6.436,1 31.236,4 76.527,1 128.210,1 473.355,3 -74.457,1 -17.518,5 -346.529,9 34.849,9 8.791,7 12.190,0 3.539,5 -7.517,2 579,4 2.294,7 4.191,9 -1.897,2 45.936,0 -10.123,3 -2.585,6 33.227,2 12.798,3 20.428,9
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1997 112.685 481.603,1 7.907,5 138.911,6 103.086,8 37.839,8 43.174,9 114.270,1 36.413,6 202.023,6 8.661,1 6.561,4 32.657,2 85.942,6 145.757,7 540.678,2 -83.727,1 -19.058,9 -399.664,7 38.227,6 12.134,7 15.224,6 4.129,6 -8.008,8 789,3 5.510,6 8.111,3 -2.600,7 55.872,8 -11.085,6 -2.971,8 41.815,4 15.016,6 26.798,8
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1998 117.916 517.188,5 13.276,1 145.368,7 96.715,9 49.270,3 45.603,2 123.466,2 43.489,4 207.376,7 8.015,0 7.167,8 35.301,4 95.636,1 163.692,1 574.188,9 -89.164,9 -19.963,8 -425.425,7 39.634,5 8.328,0 11.530,9 5.056,2 -9.063,8 804,7 9.442,4 12.503,0 -3.060,6 57.404,8 -10.932,8 -2.403,1 44.068,9 21.707,5 22.361,4
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 1999 121.651 585.351,1 14.872,5 153.101,9 114.479,2 59.464,6 47.885,2 147.554,9 47.994,2 239.180,1 10.463,7 7.612,8 39.272,8 109.804,6 179.017,7 598.618,1 -96.094,9 -21.911,5 -439.806,8 40.804,9 14.109,0 16.560,1 6.068,6 -9.830,7 1.311,0 8.370,8 13.107,1 -4.736,4 63.284,8 -11.644,1 -3.018,9 48.621,7 18.411,3 30.210,4
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 2000 121.432 687.268,5 18.243,8 155.764,6 145.997,9 79.051,7 50.113,0 187.177,4 50.921,2 283.961,7 14.209,9 8.383,4 38.001,7 134.452,3 208.260,3 652.099,8 -94.990,0 -21.874,2 -485.532,6 49.703,0 19.737,4 19.401,0 9.044,1 -11.739,4 3.031,7 18.394,5 23.779,0 -5.384,5 87.835,1 -12.703,1 -4.379,2 70.752,8 22.200,2 48.552,6
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 2001 131.581 642.178,9 19.835,3 145.749,4 126.823,6 71.723,4 47.768,6 179.674,6 50.604,4 264.621,0 14.568,1 9.121,7 36.167,1 121.651,2 196.050,0 635.380,0 -95.825,3 -20.270,2 -474.052,7 45.231,8 16.832,2 18.755,5 8.846,3 -11.765,9 996,3 6.701,2 9.860,0 -3.158,9 68.764,9 -12.491,7 -4.337,8 51.935,4 22.442,5 29.492,9
Alle ondernemingen Alle ondernemingen Winstgevend 2002 132.884 616.266,5 17.523,1 142.409,3 116.356,7 55.442,7 47.323,5 185.321,4 51.888,9 246.247,5 15.982,1 10.218,9 33.560,9 108.798,6 201.458,7 619.981,0 -93.571,2 -19.981,4 -462.084,6 44.343,8 18.649,0 21.032,3 7.112,7 -10.263,9 767,9 5.163,0 8.647,4 -3.484,5 68.155,0 -11.609,6 -3.537,9 53.007,6 22.392,0 30.615,6
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1992 32.918 235.131,3 3.086,1 74.613,9 57.668,3 14.548,3 23.443,2 49.019,3 12.752,1 91.782,1 5.304,3 1.186,2 15.484,8 47.795,1 73.578,3 229.869,9 -41.267,1 -10.559,9 -164.246,6 13.796,0 1.139,7 . . . . -449,4 . . 14.486,2 -3.339,2 -1.371,1 9.775,9 7.416,8 2.359,1
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1993 34.170 237.012,3 3.409,7 75.597,6 59.867,0 13.820,9 21.971,7 49.059,2 13.286,7 96.905,7 5.628,1 878,5 15.932,3 48.899,0 68.769,0 225.073,2 -41.479,6 -10.585,4 -160.381,9 12.626,3 904,8 . . . . 681,0 . . 14.212,2 -3.155,9 -1.256,7 9.799,5 6.265,5 3.534,0
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1994 35.933 243.610,2 3.787,2 75.797,3 62.000,6 15.780,3 22.390,1 49.623,1 14.232,1 102.638,0 6.133,0 651,2 16.943,4 48.253,8 68.991,2 229.749,9 -41.324,5 -10.612,2 -163.055,9 14.757,3 5.904,5 . . . . -879,3 2.453,4 -3.332,6 19.782,5 -3.593,1 -1.373,0 14.816,4 7.951,0 6.865,4
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1995 36.329 252.515,8 4.911,8 77.158,1 66.498,0 14.707,8 23.129,8 50.997,5 15.113,1 105.923,2 6.346,2 498,5 18.226,2 48.050,1 73.471,8 240.397,5 -41.625,3 -10.813,5 -171.009,8 16.948,8 5.815,7 8.882,0 2.155,9 -4.981,2 -240,9 -106,0 2.211,8 -2.317,8 22.658,5 -4.538,5 -1.772,6 16.347,4 8.574,1 7.773,3
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1996 38.187 271.406,9 5.974,6 79.024,7 76.463,7 17.026,1 22.644,3 55.868,2 14.405,8 114.969,4 6.501,7 1.925,9 18.226,2 52.703,8 77.080,2 255.714,9 -42.782,4 -11.205,3 -183.388,1 18.339,1 6.686,5 9.377,0 2.128,1 -4.835,1 16,5 660,7 2.449,8 -1.789,2 25.686,3 -5.375,5 -2.528,4 17.782,4 9.471,3 8.311,1
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1997 40.197 298.402,0 7.748,0 80.925,6 86.321,6 21.535,7 24.528,4 61.524,1 15.819,1 130.166,1 7.886,9 2.057,9 18.737,6 54.625,9 84.928,0 278.349,8 -44.823,3 -11.668,5 -202.021,4 19.836,5 9.344,5 11.843,3 2.393,9 -4.950,5 57,8 3.775,6 5.704,6 -1.929,0 32.956,6 -5.885,2 -2.845,1 24.226,3 10.108,1 14.118,2
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1998 41.235 307.632,4 10.851,7 82.200,7 76.376,2 27.441,8 25.217,2 64.267,6 21.277,6 126.136,8 7.474,9 2.149,9 19.501,6 60.456,7 91.912,9 283.894,1 -46.461,7 -12.245,2 -205.810,1 19.377,1 4.686,0 7.232,3 2.798,8 -5.556,3 211,2 5.225,5 7.592,7 -2.367,3 29.288,5 -5.068,5 -2.264,0 21.956,0 14.636,1 7.319,9
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 1999 40.561 346.231,6 10.878,7 85.484,1 88.880,1 34.805,6 26.296,1 78.675,3 21.212,3 146.142,2 9.709,4 2.063,9 22.619,5 68.853,2 96.843,7 290.655,2 -48.076,1 -12.811,3 -209.882,5 19.885,3 9.054,8 11.127,6 3.540,7 -5.992,9 379,4 3.834,9 7.258,0 -3.423,1 32.775,1 -5.475,9 -2.905,0 24.394,1 12.244,7 12.149,4
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 2000 39.956 401.679,0 14.637,7 87.357,0 106.695,4 41.206,7 28.561,0 103.379,5 19.842,2 174.949,2 11.879,7 2.125,2 21.384,2 73.159,0 118.182,0 332.730,9 -48.788,4 -13.183,1 -246.200,6 24.558,8 15.479,5 15.069,9 5.382,4 -7.304,3 2.331,6 13.714,0 16.120,9 -2.406,9 53.752,4 -7.077,1 -4.406,3 42.268,9 15.899,8 26.369,1
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 2001 44.636 438.867,2 20.670,4 89.910,9 105.444,0 55.726,6 30.158,1 113.418,8 23.538,6 183.366,2 14.114,6 2.103,9 22.065,0 88.486,0 128.731,5 348.671,5 -52.043,1 -14.150,8 -259.549,2 22.928,4 8.125,8 10.948,0 6.271,2 -8.615,4 -478,0 2.896,2 6.542,4 -3.646,2 33.950,3 -5.871,1 -4.250,6 23.828,6 15.806,2 8.022,4
Alle ondernemingen Nijverheid Alle ondernemingen 2002 45.314 453.340,4 20.273,9 91.715,4 105.501,3 49.305,0 30.881,9 129.549,4 26.113,2 180.192,7 15.557,7 2.230,9 21.451,9 92.029,5 141.877,7 347.141,1 -55.229,7 -14.374,1 -258.485,7 19.051,5 7.373,9 11.445,2 6.042,5 -8.181,8 -1.931,9 3.285,7 7.012,0 -3.726,3 29.711,5 -5.071,4 -3.444,7 21.195,4 12.439,7 8.755,7
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1992 11.128 50.609,1 1.297,3 16.925,0 7.098,2 6.024,4 5.641,1 11.862,3 1.760,9 11.702,7 187,6 306,5 3.283,6 15.965,1 19.163,5 47.215,1 -10.562,1 -2.900,0 -34.011,9 -258,9 -2.390,0 . . . . -632,7 . . -3.281,7 303,0 -71,6 -3.050,2 979,0 -4.029,2
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1993 13.327 45.972,9 1.345,8 16.962,1 4.155,2 3.286,9 6.693,2 11.604,6 1.925,2 11.026,1 95,4 344,3 4.130,3 12.905,5 17.471,4 46.985,9 -11.119,8 -2.833,9 -33.931,6 -899,4 -1.325,6 . . . . -635,5 . . -2.860,5 295,1 67,7 -2.497,7 152,6 -2.650,3
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1994 12.685 26.456,6 1.058,7 10.378,0 1.142,4 1.209,5 4.590,7 6.687,1 1.390,6 5.168,1 68,7 61,5 2.425,7 7.907,0 10.825,7 35.106,8 -7.401,5 -1.769,1 -26.640,2 -704,0 -817,2 . . . . -827,9 149,4 -977,3 -2.349,1 270,1 103,6 -1.975,3 280,8 -2.256,1
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1995 11.175 24.663,6 1.249,0 9.037,7 1.283,6 1.076,5 4.272,5 6.473,7 1.270,7 3.694,7 73,0 30,6 2.103,5 8.198,0 10.563,9 30.778,1 -6.589,1 -1.612,5 -23.461,0 -884,5 -797,8 -127,5 155,2 -774,5 -51,0 -472,8 302,6 -775,4 -2.155,0 69,7 -2,1 -2.087,4 94,1 -2.181,5
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1996 11.134 38.999,6 1.538,0 10.294,7 8.112,6 3.622,3 4.284,4 9.250,8 1.896,9 10.630,1 466,8 55,4 2.399,7 11.228,9 14.218,9 40.717,9 -8.251,4 -1.918,7 -30.862,7 -314,9 -592,4 33,9 316,2 -942,2 -0,2 -638,1 371,2 -1.009,3 -1.545,4 44,1 -37,7 -1.538,9 352,6 -1.891,5
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1997 11.337 25.094,2 1.920,8 8.566,3 1.663,9 2.738,7 2.745,6 6.255,5 1.203,5 4.251,4 36,0 159,0 2.349,5 8.263,4 10.034,9 28.828,4 -5.561,2 -1.372,2 -22.388,2 -493,2 -644,7 -71,0 198,8 -677,7 -94,9 -281,5 209,3 -490,8 -1.419,5 52,3 -7,9 -1.375,0 76,7 -1.451,7
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1998 12.357 23.788,5 706,8 8.285,3 2.461,6 1.233,6 2.951,8 6.644,3 1.505,3 3.822,0 47,1 95,7 2.356,6 7.367,2 10.100,0 28.604,2 -6.453,4 -1.503,8 -21.264,9 -617,8 -691,2 -129,5 221,8 -755,2 -28,3 -484,6 185,4 -670,1 -1.793,7 83,5 5,3 -1.704,9 108,2 -1.813,1
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 1999 11.469 27.410,9 2.214,7 9.111,5 2.195,5 1.270,1 3.375,7 7.636,1 1.607,5 4.785,3 67,6 27,6 2.368,8 9.038,4 11.123,3 31.388,1 -6.699,0 -1.723,2 -23.475,8 -509,9 -1.004,6 -353,2 144,7 -716,1 -80,0 -310,2 189,0 -499,2 -1.824,8 6,1 6,2 -1.812,4 334,3 -2.146,7
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 2000 11.466 30.431,7 2.186,6 9.805,5 2.338,8 1.868,6 3.881,4 8.772,6 1.578,5 3.636,6 69,6 24,2 2.476,5 10.357,7 13.867,0 35.515,6 -7.836,7 -1.757,6 -26.381,4 -460,1 -1.107,4 -277,7 274,1 -1.019,3 -84,4 -572,3 286,4 -858,7 -2.139,8 69,5 11,7 -2.058,6 306,6 -2.365,2
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 2001 14.136 84.294,6 6.549,1 15.317,0 15.995,0 16.973,7 7.302,3 18.504,1 3.653,3 28.675,8 132,8 278,5 4.767,1 21.910,4 28.530,0 66.559,6 -12.373,0 -3.131,2 -52.174,2 -1.118,8 -4.347,1 -2.547,3 825,3 -1.887,7 -737,3 -1.280,9 434,5 -1.715,4 -6.746,8 431,3 1,0 -6.314,5 851,4 -7.165,9
Alle ondernemingen Nijverheid Verlieslijdend 2002 15.446 105.724,5 9.771,1 19.623,9 23.011,6 16.633,7 8.189,4 23.114,7 5.379,9 35.894,5 126,4 28,2 5.098,3 33.160,8 31.416,2 83.502,5 -15.978,6 -3.959,5 -64.685,7 -1.121,4 -7.967,0 -4.478,4 1.079,6 -2.457,5 -2.110,7 -594,5 904,7 -1.499,2 -9.683,0 403,2 18,4 -9.261,3 956,4 -10.217,7
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1992 21.790 184.522,2 1.788,8 57.688,8 50.570,1 8.523,9 17.802,1 37.157,0 10.991,2 80.079,4 5.116,8 879,6 12.201,1 31.830,0 54.414,8 182.654,9 -30.705,0 -7.659,9 -130.234,7 14.054,9 3.529,7 . . . . 183,3 . . 17.767,9 -3.642,2 -1.299,5 12.826,1 6.437,7 6.388,4
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1993 20.844 191.039,4 2.063,9 58.635,5 55.711,8 10.534,0 15.278,5 37.454,6 11.361,4 85.879,6 5.532,7 534,2 11.802,0 35.993,5 51.297,6 178.087,3 -30.359,8 -7.751,6 -126.450,3 13.525,7 2.230,4 . . . . 1.316,6 . . 17.072,7 -3.451,0 -1.324,4 12.297,2 6.112,8 6.184,4
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1994 23.248 217.153,6 2.728,6 65.419,4 60.858,2 14.570,9 17.799,4 42.936,1 12.841,4 97.469,9 6.064,3 589,8 14.517,7 40.346,8 58.165,4 194.643,2 -33.923,0 -8.843,1 -136.415,8 15.461,3 6.721,7 . . . . -51,4 2.303,9 -2.355,3 22.131,6 -3.863,3 -1.476,6 16.791,7 7.670,2 9.121,5
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1995 25.154 227.852,3 3.662,8 68.120,4 65.214,4 13.631,3 18.857,3 44.523,8 13.842,3 102.228,5 6.273,2 467,9 16.122,7 39.852,1 62.907,9 209.619,4 -35.036,3 -9.201,0 -147.548,9 17.833,3 6.613,5 9.009,4 2.000,6 -4.206,7 -189,9 366,7 1.909,1 -1.542,4 24.813,5 -4.608,2 -1.770,5 18.434,8 8.480,1 9.954,7
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1996 27.053 232.407,3 4.436,6 68.730,1 68.351,1 13.403,8 18.359,9 46.617,3 12.508,9 104.339,3 6.034,9 1.870,6 15.826,5 41.474,9 62.861,3 214.997,0 -34.530,9 -9.286,6 -152.525,4 18.654,0 7.278,9 9.343,2 1.812,0 -3.892,9 16,7 1.298,8 2.078,7 -779,9 27.231,7 -5.419,6 -2.490,7 19.321,3 9.118,7 10.202,6
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1997 28.860 273.307,8 5.827,3 72.359,2 84.657,7 18.797,0 21.782,7 55.268,6 14.615,7 125.914,7 7.850,9 1.898,9 16.388,1 46.362,5 74.893,0 249.521,4 -39.262,1 -10.296,4 -179.633,2 20.329,7 9.989,2 11.914,3 2.195,1 -4.272,8 152,6 4.057,1 5.495,3 -1.438,2 34.376,1 -5.937,5 -2.837,3 25.601,3 10.031,4 15.569,9
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1998 28.878 283.843,9 10.144,9 73.915,4 73.914,7 26.208,3 22.265,4 57.623,3 19.772,3 122.314,8 7.427,8 2.054,1 17.145,0 53.089,5 81.812,9 255.289,9 -40.008,3 -10.741,5 -184.545,2 19.994,9 5.377,2 7.361,8 2.577,1 -4.801,2 239,5 5.710,1 7.407,3 -1.697,2 31.082,2 -5.152,0 -2.269,3 23.660,9 14.528,0 9.132,9
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 1999 29.092 318.820,7 8.664,0 76.372,6 86.684,6 33.535,5 22.920,4 71.039,2 19.604,8 141.356,9 9.641,8 2.036,3 20.250,7 59.814,8 85.720,3 259.267,1 -41.377,1 -11.088,1 -186.406,7 20.395,3 10.059,4 11.480,8 3.396,0 -5.276,8 459,4 4.145,1 7.069,0 -2.923,9 34.599,9 -5.482,0 -2.911,3 26.206,6 11.910,4 14.296,2
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 2000 28.491 371.247,3 12.451,1 77.551,5 104.356,7 39.338,2 24.679,6 94.606,9 18.263,7 171.312,6 11.810,1 2.101,0 18.907,7 62.801,2 104.315,0 297.215,3 -40.951,6 -11.425,5 -219.819,2 25.018,9 16.586,9 15.347,6 5.108,2 -6.285,0 2.416,1 14.286,4 15.834,6 -1.548,2 55.892,2 -7.146,7 -4.418,0 44.327,5 15.593,2 28.734,3
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 2001 30.499 354.572,6 14.121,3 74.593,9 89.449,0 38.752,9 22.855,8 94.914,6 19.885,3 154.690,4 13.981,8 1.825,4 17.297,9 66.575,6 100.201,5 282.111,9 -39.670,2 -11.019,6 -207.375,0 24.047,2 12.472,9 13.495,3 5.446,0 -6.727,6 259,3 4.177,1 6.107,9 -1.930,8 40.697,2 -6.302,5 -4.251,6 30.143,1 14.954,8 15.188,3
Alle ondernemingen Nijverheid Winstgevend 2002 29.868 347.616,0 10.502,9 72.091,4 82.489,7 32.671,3 22.692,6 106.434,6 20.733,3 144.298,2 15.431,4 2.202,7 16.353,6 58.868,7 110.461,5 263.638,6 -39.251,2 -10.414,6 -193.800,0 20.172,9 15.340,9 15.923,6 4.962,9 -5.724,3 178,7 3.880,2 6.107,3 -2.227,1 39.394,5 -5.474,6 -3.463,1 30.456,7 11.483,3 18.973,4
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1992 45.717 104.125,2 1.118,5 24.978,1 9.605,4 8.004,7 19.843,5 30.729,2 9.846,1 31.855,1 310,5 160,0 7.052,4 18.951,2 45.795,8 188.817,6 -19.074,2 -3.578,3 -160.258,9 5.905,9 -431,8 . . . . -233,8 . . 5.240,2 -1.683,0 -41,8 3.515,4 1.976,9 1.538,5
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1993 47.964 106.118,2 1.149,0 25.202,1 11.260,7 7.017,3 20.067,1 31.167,5 10.255,1 32.268,1 380,2 101,4 7.638,0 19.858,4 45.872,3 190.517,2 -20.104,2 -3.781,4 -161.020,4 5.611,2 -700,4 . . . . -381,5 . . 4.529,3 -1.559,8 -58,3 2.911,3 1.941,9 969,4
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1994 50.961 108.894,5 1.085,8 25.289,6 12.612,6 6.424,7 20.473,0 31.540,4 11.469,0 33.614,3 480,8 72,4 8.519,9 20.247,7 45.959,9 200.704,5 -20.547,9 -3.919,2 -169.942,4 6.295,1 -608,7 . . . . -137,4 975,0 -1.112,4 5.548,8 -1.839,2 -69,3 3.640,3 1.638,2 2.002,1
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1995 52.168 114.886,0 1.317,5 26.632,3 13.298,2 7.461,4 21.492,3 33.208,7 11.476,3 36.711,6 373,1 54,5 8.540,0 21.210,8 47.996,4 209.306,3 -20.190,6 -4.073,1 -177.844,1 7.198,5 -250,9 1.289,8 1.327,5 -2.827,7 -40,5 32,0 1.397,1 -1.365,1 6.979,6 -2.227,4 -37,8 4.714,4 1.786,4 2.928,0
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1996 54.782 121.761,3 1.387,1 28.365,9 12.939,6 8.421,2 21.783,5 36.076,9 12.787,6 40.758,4 392,8 55,5 8.878,6 21.042,0 50.634,2 221.470,4 -21.187,6 -4.219,0 -188.204,6 7.859,2 506,6 1.655,3 1.204,8 -2.568,6 215,0 15,8 1.178,5 -1.162,7 8.381,6 -2.392,6 -55,8 5.933,1 2.079,0 3.854,1
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1997 58.076 133.519,6 1.297,7 29.158,1 13.048,7 12.702,4 23.420,4 41.460,7 12.432,3 43.066,6 519,2 53,7 9.397,2 24.411,6 56.071,6 243.649,2 -22.247,9 -4.462,8 -208.342,4 8.596,1 955,8 1.909,9 1.430,0 -2.639,8 255,7 585,0 1.526,5 -941,5 10.136,9 -2.670,2 -70,8 7.395,9 2.878,4 4.517,5
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1998 58.590 138.305,4 1.616,1 30.489,5 12.816,0 14.039,0 24.309,3 41.963,2 13.072,9 45.125,8 370,4 48,9 9.697,0 23.842,5 59.221,2 250.556,5 -23.388,4 -4.711,2 -213.223,0 9.233,9 1.157,1 2.118,6 1.575,8 -2.717,8 180,6 2.513,2 3.491,9 -978,7 12.904,4 -2.889,6 -69,2 9.945,6 4.351,5 5.594,1
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 1999 58.110 151.477,5 2.205,9 33.598,1 13.385,7 14.813,1 25.710,9 48.453,5 13.310,9 48.689,6 500,8 47,3 10.481,3 25.397,2 66.361,6 261.554,9 -25.237,8 -5.133,6 -221.609,4 9.574,2 1.801,3 2.576,8 1.594,7 -2.730,3 360,0 99,9 1.698,6 -1.598,7 11.475,4 -3.094,6 -78,0 8.302,8 3.231,7 5.071,1
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 2000 57.252 169.328,1 2.784,6 34.203,8 13.962,5 21.703,4 27.461,5 53.685,3 15.527,6 56.088,2 459,8 60,8 10.026,4 28.799,4 73.893,8 288.686,7 -25.067,3 -5.315,0 -245.757,1 12.547,3 2.291,7 3.089,1 2.166,6 -3.161,2 197,2 153,2 2.142,2 -1.989,0 14.992,5 -3.208,6 -72,3 11.711,5 3.798,2 7.913,3
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 2001 62.807 200.087,1 4.082,2 37.531,8 23.329,3 23.828,5 29.839,7 61.589,6 19.886,2 68.863,9 346,3 44,6 10.923,6 39.810,0 80.098,8 323.193,4 -28.998,2 -6.122,7 -278.492,3 9.580,1 1.574,7 2.980,3 2.562,6 -4.133,1 164,8 -1.145,3 2.062,9 -3.208,2 10.009,4 -3.478,8 -61,7 6.468,9 4.933,9 1.535,0
Alle ondernemingen Handel Alle ondernemingen 2002 63.721 191.996,6 4.728,3 38.686,7 24.526,6 19.503,9 28.734,5 58.471,2 17.344,8 65.110,0 352,0 20,1 11.506,6 38.982,4 76.025,7 321.220,0 -29.867,4 -6.608,1 -271.241,5 13.503,0 -1.018,7 683,8 1.965,6 -3.689,8 21,7 -581,6 1.361,3 -1.942,9 11.902,3 -3.488,9 -54,9 8.358,5 8.896,2 -537,7
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1992 15.866 25.045,5 320,4 5.812,4 2.358,2 3.014,3 4.412,1 7.399,9 1.728,3 4.152,6 59,3 29,2 1.954,8 7.156,6 11.692,8 38.626,9 -4.648,0 -919,0 -33.382,1 -322,3 -826,6 . . . . -577,3 . . -1.726,2 154,1 -11,5 -1.583,6 124,8 -1.708,4
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1993 18.348 30.083,7 299,3 6.552,2 3.269,9 2.995,0 5.551,8 9.147,3 2.268,4 4.457,1 87,0 15,9 2.405,6 8.485,4 14.632,6 45.807,2 -5.393,7 -1.035,7 -40.029,8 -652,0 -1.142,1 . . . . -723,3 . . -2.517,5 224,8 -10,9 -2.303,5 142,4 -2.445,9
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1994 19.539 21.605,8 296,7 5.581,5 2.118,7 854,4 4.677,9 6.290,8 1.786,0 2.033,3 114,5 10,1 2.356,6 5.740,9 11.350,5 38.276,4 -4.585,4 -898,9 -33.542,6 -750,5 -1.257,8 . . . . -411,2 149,1 -560,3 -2.419,6 121,4 -5,4 -2.303,6 70,5 -2.374,1
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1995 17.828 21.707,4 445,0 5.377,1 2.483,8 1.156,1 4.585,4 6.203,1 1.457,2 2.282,2 7,3 10,3 1.898,8 6.266,4 11.242,5 41.149,3 -4.164,1 -868,8 -36.947,0 -830,6 -911,0 -251,7 188,0 -753,7 -93,6 -502,6 173,8 -676,3 -2.244,2 72,1 15,5 -2.156,6 59,2 -2.215,8
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1996 17.751 19.427,9 245,9 5.027,4 2.135,6 770,8 3.989,0 5.754,7 1.504,7 1.916,0 19,1 5,2 1.890,8 5.344,1 10.252,6 36.622,4 -3.852,3 -767,9 -32.686,6 -684,4 -729,2 -269,6 174,3 -604,8 -29,0 -499,0 158,8 -657,8 -1.912,7 89,0 2,7 -1.821,0 59,7 -1.880,7
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1997 18.548 19.075,1 418,0 4.455,2 1.504,8 1.160,3 4.087,2 5.907,9 1.541,8 1.107,9 5,5 5,3 1.869,2 4.861,0 11.226,4 36.175,3 -3.656,7 -767,4 -32.635,2 -884,1 -569,2 -108,9 131,6 -555,8 -36,1 -260,0 148,6 -408,6 -1.713,2 93,3 12,1 -1.607,7 56,3 -1.664,0
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1998 18.180 17.837,9 320,2 5.103,3 891,2 924,6 3.595,6 5.542,8 1.460,5 2.067,2 75,3 3,5 1.939,9 4.217,0 9.535,2 31.930,9 -4.078,0 -834,2 -27.663,5 -644,8 -634,6 -197,1 63,7 -459,7 -41,5 -221,1 173,3 -394,4 -1.500,4 73,4 6,1 -1.420,8 82,5 -1.503,3
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 1999 17.186 21.506,8 449,1 5.212,1 2.262,4 1.054,1 3.798,7 7.050,5 1.680,1 1.870,6 20,1 4,5 2.437,6 4.722,4 12.451,5 35.109,2 -4.039,6 -860,3 -31.504,2 -1.294,9 -550,6 -107,8 144,5 -516,6 -70,6 -634,6 158,9 -793,5 -2.480,1 89,1 5,9 -2.385,0 85,4 -2.470,4
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 2000 18.461 26.520,0 747,7 6.247,3 3.021,3 1.253,1 4.832,1 8.769,4 1.649,2 2.639,7 26,9 15,0 2.436,0 5.765,8 15.636,7 46.691,2 -4.768,0 -1.134,1 -42.219,5 -1.430,5 -736,5 -155,8 205,9 -726,6 -59,9 -251,3 215,2 -466,5 -2.418,2 92,2 -1,6 -2.327,6 144,3 -2.471,9
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 2001 20.814 46.507,3 1.494,9 8.735,0 6.271,2 2.205,4 7.690,0 14.074,9 6.036,0 7.924,8 94,0 3,8 3.107,1 11.886,4 23.491,1 79.126,7 -6.716,5 -1.695,8 -72.292,3 -1.577,9 -1.419,8 -228,8 407,5 -1.446,5 -152,0 -2.325,4 276,5 -2.601,9 -5.323,0 -44,9 6,0 -5.361,9 659,5 -6.021,4
Alle ondernemingen Handel Verlieslijdend 2002 21.619 48.923,4 1.705,2 10.116,7 6.139,9 8.547,9 6.331,6 13.427,1 2.654,6 8.229,0 131,0 4,7 3.556,9 15.206,7 21.795,1 68.060,1 -8.601,8 -2.153,6 -58.310,9 -1.006,1 -2.851,7 -2.101,8 761,8 -1.329,4 -182,3 -901,7 268,5 -1.170,2 -4.759,9 37,7 1,6 -4.720,6 988,0 -5.708,6
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1992 29.851 79.079,8 798,1 19.165,7 7.247,2 4.990,4 15.431,5 23.329,3 8.117,7 27.702,5 251,1 130,8 5.097,6 11.794,6 34.103,0 150.190,8 -14.426,2 -2.659,3 -126.876,7 6.228,2 394,8 . . . . 343,4 . . 6.966,5 -1.837,2 -30,2 5.099,0 1.852,1 3.246,9
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1993 29.616 76.034,5 849,7 18.649,9 7.990,9 4.022,2 14.515,3 22.020,2 7.986,7 27.811,0 293,2 85,5 5.232,3 11.373,0 31.239,7 144.710,0 -14.710,5 -2.745,7 -120.990,6 6.263,3 441,7 . . . . 341,8 . . 7.046,8 -1.784,6 -47,4 5.214,9 1.799,5 3.415,4
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1994 31.422 87.288,6 789,1 19.708,1 10.493,9 5.570,3 15.795,1 25.249,6 9.682,9 31.581,0 366,3 62,2 6.163,3 14.506,8 34.609,3 162.428,2 -15.962,5 -3.020,2 -136.399,8 7.045,6 649,1 . . . . 273,8 825,9 -552,1 7.968,4 -1.960,5 -63,9 5.944,0 1.567,7 4.376,3
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1995 34.340 93.178,6 872,5 21.255,1 10.814,4 6.305,4 16.906,9 27.005,7 10.019,1 34.429,4 365,8 44,2 6.641,2 14.944,4 36.753,9 168.157,1 -16.026,5 -3.204,3 -140.897,0 8.029,2 660,1 1.541,5 1.139,5 -2.074,0 53,1 534,5 1.223,3 -688,8 9.223,8 -2.299,6 -53,3 6.870,9 1.727,2 5.143,7
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1996 37.031 102.333,4 1.141,3 23.338,5 10.804,0 7.650,4 17.794,5 30.322,2 11.282,9 38.842,4 373,6 50,3 6.987,7 15.698,0 40.381,6 184.848,0 -17.335,3 -3.451,1 -155.518,0 8.543,7 1.235,7 1.924,9 1.030,6 -1.963,7 244,0 514,8 1.019,7 -504,9 10.294,3 -2.481,6 -58,5 7.754,1 2.019,3 5.734,8
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1997 39.528 114.444,5 879,7 24.702,9 11.543,9 11.542,1 19.333,2 35.552,7 10.890,5 41.958,7 513,7 48,5 7.528,0 19.550,6 44.845,2 207.473,9 -18.591,2 -3.695,3 -175.707,2 9.480,2 1.525,0 2.018,7 1.298,4 -2.083,9 291,8 844,9 1.377,8 -532,9 11.850,0 -2.763,5 -82,9 9.003,6 2.822,1 6.181,5
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1998 40.410 120.467,5 1.295,9 25.386,2 11.924,9 13.114,4 20.713,7 36.420,4 11.612,5 43.058,6 295,0 45,4 7.757,2 19.625,6 49.686,0 218.625,5 -19.310,3 -3.876,9 -185.559,5 9.878,8 1.791,7 2.315,7 1.512,1 -2.258,1 222,0 2.734,3 3.318,6 -584,3 14.404,8 -2.963,0 -75,4 11.366,4 4.269,0 7.097,4
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 1999 40.923 129.970,7 1.756,8 28.386,0 11.123,3 13.759,0 21.912,2 41.402,9 11.630,8 46.819,0 480,7 42,8 8.043,6 20.674,7 53.910,1 226.445,7 -21.198,1 -4.273,3 -190.105,2 10.869,1 2.351,8 2.684,6 1.450,2 -2.213,6 430,6 734,5 1.539,7 -805,2 13.955,5 -3.183,7 -83,9 10.687,8 3.146,3 7.541,5
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 2000 38.790 142.808,1 2.036,8 27.956,5 10.941,2 20.450,3 22.629,4 44.915,8 13.878,4 53.448,5 432,9 45,8 7.590,4 23.033,6 58.257,1 241.995,6 -20.299,4 -4.180,8 -203.537,6 13.977,8 3.028,2 3.244,9 1.960,8 -2.434,6 257,1 404,5 1.927,0 -1.522,5 17.410,7 -3.300,8 -70,7 14.039,2 3.653,9 10.385,3
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 2001 41.992 153.579,8 2.587,3 28.796,8 17.058,1 21.623,1 22.149,7 47.514,7 13.850,2 60.939,0 252,3 40,7 7.816,5 27.923,6 56.607,7 244.066,7 -22.281,7 -4.426,9 -206.200,0 11.158,0 2.994,4 3.209,1 2.155,1 -2.686,5 316,8 1.180,0 1.786,4 -606,3 15.332,5 -3.433,9 -67,8 11.830,8 4.274,5 7.556,3
Alle ondernemingen Handel Winstgevend 2002 42.102 143.073,2 3.023,1 28.570,0 18.386,7 10.956,1 22.402,9 45.044,1 14.690,2 56.880,9 221,0 15,4 7.949,6 23.775,7 54.230,6 253.159,9 -21.265,6 -4.454,5 -212.930,6 14.509,2 1.833,1 2.785,6 1.203,8 -2.360,4 204,0 320,1 1.092,7 -772,6 16.662,1 -3.526,6 -56,5 13.079,1 7.908,2 5.170,9
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1992 6.616 47.050,8 175,1 31.672,9 1.969,5 1.667,4 897,8 7.685,7 2.982,2 14.844,8 127,5 2.780,5 3.469,3 14.555,2 11.273,4 33.947,5 -10.420,2 -3.240,1 -17.456,1 2.831,0 -1.058,2 . . . . -14,0 . . 1.758,8 -629,4 -19,5 1.109,9 646,5 463,4
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1993 6.856 47.699,7 227,1 31.144,5 1.993,8 2.433,7 840,4 7.825,5 3.234,9 14.923,7 122,4 2.960,9 3.786,4 14.670,9 11.235,5 34.999,6 -10.581,9 -3.573,3 -18.256,0 2.588,4 -1.187,1 . . . . 13,0 . . 1.414,3 -550,7 -5,1 858,4 695,4 163,0
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1994 7.277 50.514,8 403,0 31.711,9 2.292,7 2.834,4 815,1 8.813,9 3.643,8 16.965,9 164,5 3.215,7 3.902,8 14.660,9 11.605,1 36.736,9 -10.578,9 -3.461,0 -19.358,0 3.339,0 -963,9 . . . . -30,2 240,4 -270,7 2.344,9 -784,3 -16,5 1.544,1 755,2 788,9
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1995 7.389 53.945,2 506,8 32.584,1 2.810,2 3.671,9 929,9 8.934,9 4.507,5 18.101,2 143,2 3.776,8 4.206,8 15.111,5 12.605,9 40.091,8 -10.968,6 -3.574,0 -21.912,8 3.636,3 -748,7 139,2 401,4 -1.258,3 -31,1 36,7 275,0 -238,3 2.924,3 -941,3 -12,5 1.970,5 958,2 1.012,3
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1996 7.832 59.789,9 827,4 34.083,5 4.170,3 4.734,8 1.049,1 10.264,3 4.660,7 19.691,1 136,5 4.506,8 4.515,8 15.338,2 15.601,5 43.283,1 -11.471,2 -3.543,5 -24.985,3 3.283,1 -580,0 213,8 452,9 -1.290,5 43,8 229,0 657,1 -428,1 2.932,1 -988,0 53,5 1.997,6 1.050,5 947,1
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1997 8.359 61.055,5 674,3 34.678,2 4.383,9 4.165,2 850,7 11.573,1 4.730,2 21.141,8 180,2 4.636,0 4.740,4 15.569,5 14.787,7 46.805,7 -11.781,2 -3.687,5 -27.854,7 3.482,3 -425,0 392,4 386,6 -1.264,3 60,2 202,6 761,7 -559,0 3.259,9 -923,7 32,1 2.368,3 1.115,2 1.253,1
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1998 8.511 67.349,2 1.573,4 36.782,7 5.236,1 4.479,7 1.121,4 13.157,6 4.998,4 22.368,6 252,3 5.063,9 5.096,2 16.722,9 17.845,4 54.341,9 -12.478,2 -3.666,1 -34.088,0 4.109,5 -486,4 333,7 516,8 -1.412,0 75,0 630,4 1.220,1 -589,7 4.253,4 -1.158,8 53,6 3.148,2 1.232,5 1.915,7
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 1999 8.587 84.335,9 2.746,1 40.150,1 9.464,8 5.890,0 1.296,9 15.880,3 8.907,8 26.817,8 281,4 5.538,5 5.105,1 25.105,9 21.487,3 60.551,0 -13.262,1 -4.741,8 -39.985,0 2.562,2 -576,5 483,8 690,1 -1.743,6 -6,8 2.146,2 2.853,1 -706,9 4.131,9 -782,2 5,9 3.355,6 1.198,5 2.157,1
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 2000 8.566 130.047,7 5.416,9 45.086,0 21.248,9 15.006,6 1.656,1 29.075,3 12.558,1 33.474,7 1.744,0 6.273,5 6.382,4 52.281,6 29.891,7 65.679,2 -14.311,4 -5.142,1 -43.355,4 2.870,3 -3.572,3 -1.922,9 1.405,7 -3.000,0 -55,0 2.064,8 4.702,2 -2.637,4 1.362,8 -437,8 293,4 1.218,4 928,4 290,0
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 2001 9.534 123.396,1 5.411,0 46.965,8 7.069,1 13.695,8 1.492,1 33.414,3 15.348,0 27.009,0 631,6 7.288,7 7.155,6 51.034,9 30.276,3 69.765,1 -15.788,6 -7.465,2 -45.226,6 1.284,7 -20.062,7 -18.020,7 3.979,5 -5.695,3 -326,1 7.035,5 8.103,5 -1.068,0 -11.742,3 -1.077,0 1.701,3 -11.118,0 773,5 -11.891,5
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Alle ondernemingen 2002 9.891 109.565,1 4.839,0 45.728,7 -8.745,0 17.123,7 1.265,7 39.444,7 9.908,3 22.710,9 455,8 8.259,7 5.580,0 38.462,3 34.096,5 69.182,7 -15.593,6 -6.723,5 -44.274,1 2.591,5 -12.019,8 -10.944,0 1.959,5 -3.778,9 743,5 -61,3 1.341,6 -1.402,8 -9.489,7 -1.110,1 -61,0 -10.660,8 703,0 -11.363,8
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1992 2.414 13.501,8 92,2 9.304,8 611,4 525,1 273,3 2.114,1 580,9 2.757,7 26,0 2.069,0 1.002,7 4.311,5 3.335,0 8.748,7 -2.807,3 -682,2 -5.133,2 126,0 -448,2 . . . . -138,5 . . -460,7 33,3 -1,4 -428,8 55,4 -484,2
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1993 2.829 20.068,8 88,5 13.986,1 700,7 1.046,0 415,4 2.941,6 890,5 3.787,9 46,9 2.468,0 1.282,9 8.140,0 4.343,1 12.958,6 -4.008,2 -1.067,3 -7.716,1 167,1 -846,4 . . . . -15,3 . . -694,6 31,1 -0,4 -663,9 15,8 -679,7
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1994 2.550 5.238,2 149,4 2.088,0 599,7 702,4 77,0 1.257,6 364,1 1.093,3 46,5 17,2 398,5 1.877,4 1.805,3 4.011,2 -1.236,0 -313,1 -2.534,7 -72,6 -242,1 . . . . -52,5 34,5 -86,9 -367,1 26,3 2,0 -338,8 9,2 -348,0
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1995 2.312 4.728,2 166,4 2.028,2 299,9 709,7 71,4 1.164,2 288,3 556,5 3,3 16,1 332,1 1.981,4 1.838,7 4.501,3 -1.136,8 -314,0 -3.151,1 -100,6 -168,0 -27,8 48,4 -177,5 -11,2 -54,9 36,5 -91,4 -323,6 10,3 2,5 -310,8 8,1 -318,9
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1996 2.554 5.207,3 215,4 2.082,2 462,7 610,5 106,7 1.497,6 232,3 356,5 -32,0 1,8 393,7 1.983,9 2.503,4 5.973,1 -1.396,6 -423,0 -4.659,6 -506,2 -140,3 -11,5 38,6 -165,7 -1,7 -1,1 88,3 -89,4 -647,5 20,3 70,9 -556,4 10,2 -566,6
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1997 2.482 6.073,3 138,5 2.985,6 220,3 456,0 102,7 1.843,4 326,9 1.170,6 7,6 36,0 542,8 1.945,8 2.370,5 6.607,6 -1.728,7 -466,3 -4.660,6 -248,0 -294,5 -154,8 44,2 -175,9 -8,1 -26,1 206,8 -233,0 -568,7 43,4 58,7 -466,5 9,9 -476,4
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1998 2.513 5.473,6 386,0 2.386,1 311,8 220,6 77,1 1.536,9 555,3 683,0 137,1 11,6 383,9 1.725,2 2.532,9 4.844,8 -1.224,5 -377,4 -3.702,1 -459,2 -236,1 -123,6 53,0 -160,9 -4,5 70,0 147,6 -77,6 -625,4 14,5 80,0 -530,8 18,5 -549,3
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 1999 2.743 13.784,0 1.304,4 4.957,4 2.114,8 1.247,3 327,9 2.337,0 1.495,2 2.439,4 76,0 32,8 438,7 6.748,7 4.048,3 10.665,7 -1.720,2 -671,9 -8.951,9 -678,4 -604,1 -276,3 61,8 -322,1 -67,5 -92,1 38,0 -130,1 -1.374,7 106,2 20,2 -1.248,3 24,4 -1.272,7
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 2000 2.784 22.185,5 3.045,3 7.258,4 2.621,7 3.303,0 398,9 3.335,8 2.222,4 475,6 -103,4 60,3 1.044,1 14.101,1 6.607,7 14.328,4 -2.753,1 -1.176,2 -11.937,4 -1.538,3 -1.767,8 -804,0 88,9 -989,5 -63,3 -712,6 43,9 -756,5 -4.018,7 -41,7 166,8 -3.893,5 14,2 -3.907,7
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 2001 3.175 61.626,1 4.098,0 18.105,8 -312,2 8.972,6 713,1 21.434,7 8.614,0 8.160,5 444,7 52,6 2.444,8 34.587,5 15.936,1 28.226,9 -5.627,8 -5.228,4 -19.276,0 -1.905,2 -19.848,5 -18.372,6 3.417,4 -4.566,3 -327,2 6.802,4 7.680,3 -877,9 -14.951,4 -278,4 1.698,0 -13.531,8 17,2 -13.549,0
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Verlieslijdend 2002 3.414 52.554,5 3.302,1 19.068,5 -15.942,0 12.657,6 802,3 28.790,4 3.875,5 4.709,9 309,8 271,2 2.691,4 23.375,5 21.196,8 30.480,4 -6.182,2 -4.617,7 -20.093,5 -413,0 -12.111,5 -11.573,6 1.585,0 -2.785,5 662,6 -531,5 774,3 -1.305,8 -13.056,1 -328,3 -67,5 -13.452,0 50,9 -13.502,9
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1992 4.202 33.549,0 82,9 22.368,2 1.358,1 1.142,3 624,5 5.571,6 2.401,3 12.087,1 101,5 711,5 2.466,6 10.243,7 7.938,4 25.198,9 -7.613,0 -2.557,9 -12.322,9 2.705,0 -609,9 . . . . 124,4 . . 2.219,5 -662,6 -18,1 1.538,8 591,1 947,7
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1993 4.027 27.630,9 138,5 17.158,4 1.293,1 1.387,6 425,0 4.883,8 2.344,4 11.135,8 75,5 492,9 2.503,5 6.530,9 6.892,4 22.040,9 -6.573,8 -2.506,0 -10.539,9 2.421,3 -340,7 . . . . 28,3 . . 2.108,9 -581,8 -4,8 1.522,3 679,5 842,8
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1994 4.727 45.276,6 253,6 29.624,0 1.693,0 2.132,0 738,2 7.556,3 3.279,7 15.872,6 118,0 3.198,4 3.504,4 12.783,5 9.799,8 32.725,7 -9.342,9 -3.147,8 -16.823,4 3.411,6 -721,9 . . . . 22,2 206,0 -183,7 2.712,0 -810,6 -18,6 1.882,8 746,0 1.136,8
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1995 5.077 49.217,0 340,5 30.555,9 2.510,3 2.962,2 858,5 7.770,6 4.219,1 17.544,7 139,9 3.760,7 3.874,6 13.130,0 10.767,2 35.590,5 -9.831,8 -3.260,0 -18.761,7 3.737,0 -580,7 166,9 353,0 -1.080,8 -19,9 91,6 238,5 -146,9 3.247,9 -951,6 -15,0 2.281,3 950,1 1.331,2
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1996 5.278 54.582,6 612,0 32.001,3 3.707,6 4.124,3 942,4 8.766,8 4.428,3 19.334,6 168,6 4.505,0 4.122,0 13.354,3 13.098,0 37.310,1 -10.074,6 -3.120,5 -20.325,7 3.789,3 -439,7 225,3 414,3 -1.124,8 45,5 230,1 568,8 -338,7 3.579,6 -1.008,3 -17,4 2.553,9 1.040,4 1.513,5
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1997 5.877 54.982,2 535,7 31.692,6 4.163,7 3.709,2 748,1 9.729,7 4.403,3 19.971,2 172,5 4.600,0 4.197,6 13.623,7 12.417,2 40.198,1 -10.052,5 -3.221,2 -23.194,1 3.730,3 -130,5 547,2 342,4 -1.088,4 68,3 228,8 554,8 -326,1 3.828,6 -967,1 -26,7 2.834,9 1.105,3 1.729,6
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1998 5.998 61.875,6 1.187,4 34.396,6 4.924,3 4.259,2 1.044,3 11.620,7 4.443,2 21.685,5 115,2 5.052,3 4.712,3 14.997,7 15.312,5 49.497,1 -11.253,7 -3.288,7 -30.385,9 4.568,7 -250,3 457,3 463,8 -1.251,0 79,5 560,4 1.072,5 -512,1 4.878,8 -1.173,4 -26,4 3.679,0 1.214,1 2.464,9
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 1999 5.844 70.551,9 1.441,7 35.192,7 7.350,0 4.642,7 969,0 13.543,3 7.412,6 24.378,4 205,3 5.505,7 4.666,3 18.357,2 17.439,0 49.885,3 -11.541,8 -4.069,9 -31.033,0 3.240,6 27,6 760,1 628,4 -1.421,6 60,7 2.238,4 2.815,1 -576,7 5.506,6 -888,3 -14,3 4.603,9 1.174,1 3.429,8
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 2000 5.782 107.862,3 2.371,6 37.827,6 18.627,2 11.703,6 1.257,2 25.739,4 10.335,7 32.999,0 1.847,4 6.213,1 5.338,3 38.180,4 23.284,0 51.350,9 -11.558,3 -3.965,9 -31.418,1 4.408,6 -1.804,5 -1.118,9 1.316,8 -2.010,6 8,3 2.777,4 4.658,3 -1.880,9 5.381,5 -396,1 126,5 5.111,9 914,1 4.197,8
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 2001 6.359 61.770,0 1.313,0 28.860,1 7.381,3 4.723,1 779,0 11.979,6 6.733,9 18.848,5 186,9 7.236,2 4.710,8 16.447,3 14.340,2 41.538,2 -10.160,9 -2.236,8 -25.950,6 3.190,0 -214,1 351,9 562,0 -1.129,1 1,0 233,1 423,2 -190,1 3.209,0 -798,5 3,3 2.413,8 756,3 1.657,5
Alle ondernemingen Vervoer en communicatie Winstgevend 2002 6.477 57.010,6 1.536,8 26.660,1 7.197,0 4.466,1 463,4 10.654,3 6.032,8 18.001,0 146,1 7.988,5 2.888,6 15.086,8 12.899,7 38.702,3 -9.411,4 -2.105,8 -24.180,5 3.004,5 91,7 629,7 374,5 -993,4 80,9 470,2 567,2 -97,0 3.566,4 -781,8 6,6 2.791,2 652,1 2.139,1
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1992 34.442 30.648,2 488,4 9.725,5 1.974,1 2.189,7 1.315,5 9.663,3 5.292,0 8.319,0 79,0 57,0 3.369,5 6.476,4 12.347,4 30.497,3 -11.543,0 -1.767,6 -15.286,6 1.900,1 88,1 . . . . -40,1 . . 1.948,1 -677,1 -32,6 1.238,4 415,3 823,1
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1993 38.021 32.977,7 580,2 10.599,0 2.253,7 2.537,1 1.439,5 10.183,8 5.384,7 8.941,8 117,9 35,4 3.967,7 7.336,8 12.578,2 32.878,6 -12.323,6 -1.916,9 -16.789,4 1.848,7 213,8 . . . . -58,7 . . 2.003,7 -696,6 -31,7 1.275,4 565,0 710,4
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1994 41.285 35.188,8 591,5 11.271,5 2.352,8 2.823,5 1.372,1 11.140,9 5.636,8 9.362,7 76,0 21,1 4.653,1 8.098,2 12.977,8 34.135,2 -13.057,1 -1.939,9 -16.871,8 2.266,4 85,8 . . . . -125,8 374,1 -499,8 2.226,2 -770,2 -8,1 1.447,9 536,1 911,8
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1995 45.847 38.119,3 769,5 11.346,1 3.232,4 3.565,5 1.418,2 11.972,1 5.815,8 10.762,3 118,3 17,0 5.047,0 7.727,9 14.447,0 38.402,1 -13.659,6 -1.928,7 -19.897,6 2.916,2 188,6 399,3 324,1 -726,9 192,2 -47,6 469,7 -517,3 3.056,8 -991,7 -26,5 2.038,5 807,8 1.230,7
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1996 50.461 42.245,0 923,0 12.008,8 3.544,9 4.195,5 1.587,6 13.395,7 6.589,9 13.125,8 90,7 13,3 5.492,0 8.287,9 15.235,6 42.439,1 -15.103,2 -2.119,3 -21.826,6 3.389,9 462,5 604,9 315,6 -735,0 277,0 93,9 600,1 -506,2 3.945,9 -1.177,7 -18,9 2.749,3 688,0 2.061,3
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1997 54.045 47.335,4 1.031,0 12.859,2 3.702,6 4.226,1 1.682,2 16.454,2 7.380,6 14.520,5 127,7 15,7 5.875,9 9.246,3 17.549,6 50.347,3 -18.459,5 -2.320,8 -25.442,7 4.124,3 409,7 591,2 338,9 -780,5 260,1 195,7 819,4 -623,8 4.729,5 -1.364,5 -26,8 3.338,2 1.098,6 2.239,6
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1998 59.273 61.942,6 1.684,8 15.100,2 6.744,0 6.403,6 1.939,1 21.219,5 8.852,0 21.076,0 200,0 16,0 7.166,4 11.705,3 21.779,1 59.468,2 -22.214,8 -2.671,6 -30.228,0 4.353,8 879,3 1.100,6 569,8 -1.035,4 244,4 256,3 787,5 -531,2 5.489,2 -1.524,3 -34,8 3.930,2 1.735,0 2.195,2
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 1999 63.057 76.894,7 3.587,1 16.720,4 10.112,9 8.334,7 2.454,4 25.238,3 10.447,6 27.701,7 171,4 28,0 7.836,1 13.844,8 27.312,9 73.017,1 -26.766,2 -3.113,0 -37.528,0 5.609,8 1.318,0 1.532,5 642,4 -1.201,9 345,0 1.062,8 1.788,4 -725,5 7.990,5 -2.001,1 -9,6 5.979,8 2.281,5 3.698,3
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 2000 68.826 89.080,2 4.797,6 18.228,7 12.033,8 11.142,3 2.272,8 29.373,4 11.232,1 30.674,2 182,8 31,3 8.457,6 17.474,1 32.260,4 79.968,3 -28.664,2 -3.654,1 -43.029,2 4.620,9 1.020,9 1.568,0 940,1 -1.713,5 226,4 682,8 1.540,3 -857,5 6.324,5 -1.752,1 -22,8 4.549,7 2.163,5 2.386,2
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 2001 78.676 103.427,3 5.631,4 21.057,5 14.544,0 11.178,2 2.670,9 34.705,4 13.639,9 35.204,0 280,5 19,4 9.447,4 19.850,6 38.625,4 88.115,5 -32.210,2 -4.531,7 -46.656,6 4.717,1 -574,8 267,5 1.132,6 -2.181,8 206,9 464,8 1.739,2 -1.274,4 4.606,8 -1.840,3 -53,7 2.712,8 2.711,0 1,8
Alle ondernemingen Dienstverlening Alle ondernemingen 2002 82.868 99.004,2 5.471,1 21.322,4 10.132,3 12.318,1 2.834,3 33.048,0 13.876,9 32.981,4 270,2 17,2 10.175,7 17.774,0 37.785,8 88.334,4 -32.980,7 -5.049,4 -46.185,0 4.119,2 -394,0 652,1 893,5 -1.946,1 6,4 -586,4 1.013,6 -1.600,0 3.137,3 -1.626,3 -62,8 1.448,1 2.901,4 -1.453,3
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1992 11.816 7.063,2 181,1 2.673,5 523,8 398,4 417,7 2.120,7 748,2 322,4 5,0 19,3 967,2 2.298,3 3.451,0 6.881,1 -2.668,4 -492,7 -4.065,3 -345,3 -248,1 . . . . -150,8 . . -744,2 56,7 0,6 -686,8 15,8 -702,6
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1993 14.066 8.009,6 195,9 2.675,4 447,8 574,1 434,4 2.740,4 941,7 364,7 0,0 14,9 1.269,7 2.537,8 3.822,6 7.289,2 -3.072,4 -506,0 -4.169,1 -458,3 -260,8 . . . . -208,5 . . -927,5 72,1 -0,2 -855,5 79,7 -935,2
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1994 15.491 7.365,0 199,0 2.312,6 480,3 640,7 345,7 2.423,6 963,1 357,3 0,3 5,7 1.518,1 2.206,9 3.276,9 5.951,5 -2.489,8 -433,6 -3.486,5 -458,3 -200,4 . . . . -217,6 66,0 -283,6 -876,5 57,3 -0,2 -819,3 44,5 -863,8
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1995 14.051 7.645,9 268,4 2.538,6 762,6 761,9 346,8 2.202,7 764,9 92,6 4,9 4,7 1.121,2 2.889,3 3.533,2 6.836,1 -2.551,8 -454,7 -4.216,9 -387,3 -278,2 -95,3 56,2 -247,8 8,8 -249,0 74,2 -323,2 -914,6 41,7 -0,4 -873,4 28,9 -902,3
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1996 14.548 7.361,4 245,5 2.540,4 588,7 583,3 331,4 2.329,5 742,6 508,1 4,1 3,1 1.191,8 2.288,0 3.366,4 6.238,8 -2.586,9 -459,0 -3.665,9 -473,0 -254,3 -91,7 33,0 -199,3 3,8 -157,1 75,5 -232,5 -884,5 36,0 0,0 -848,5 68,2 -916,7
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1997 15.625 8.466,8 366,2 2.702,3 981,0 434,6 371,2 2.735,2 876,5 341,3 3,8 1,6 1.332,4 2.840,5 3.947,3 6.862,5 -2.638,1 -474,8 -4.312,6 -563,0 -341,2 -153,2 45,2 -216,8 -16,4 -184,1 136,1 -320,2 -1.088,5 53,0 -1,9 -1.037,4 40,8 -1.078,2
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1998 16.643 10.941,1 1.036,9 3.429,7 791,9 715,1 359,3 3.417,8 1.190,5 758,1 23,1 0,0 1.479,5 3.781,9 4.898,5 8.691,9 -3.622,3 -615,0 -5.292,9 -838,3 -530,1 -295,5 66,5 -281,9 -19,2 -181,3 82,9 -264,2 -1.549,8 120,2 -2,7 -1.432,3 38,6 -1.470,9
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 1999 17.265 10.887,0 577,2 3.569,9 791,6 807,3 370,8 3.668,7 1.101,6 1.076,0 35,6 0,0 1.523,9 2.886,9 5.364,6 9.997,1 -4.788,4 -632,8 -5.266,1 -690,2 -352,2 -102,0 48,4 -283,2 -15,3 -189,9 105,1 -295,0 -1.232,4 88,9 -0,2 -1.143,6 101,1 -1.244,7
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 2000 20.458 23.729,3 3.413,4 5.799,7 -39,0 3.582,6 726,0 7.458,2 2.788,7 4.472,6 63,2 7,9 2.292,3 7.037,2 9.856,2 18.430,2 -6.483,5 -1.352,1 -12.271,4 -1.676,9 -905,9 -359,5 281,7 -704,2 -123,9 -243,4 181,2 -424,7 -2.826,2 107,4 -5,7 -2.724,5 124,6 -2.849,1
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 2001 25.946 31.170,8 3.817,8 7.558,9 1.608,8 4.554,0 686,8 9.439,7 3.504,9 5.061,0 133,4 0,0 3.105,7 9.146,0 13.724,8 20.452,3 -8.497,6 -1.944,8 -12.129,5 -2.119,5 -2.153,7 -1.431,7 449,4 -959,1 -212,3 -646,2 196,6 -842,7 -4.919,5 116,5 -32,0 -4.834,9 254,0 -5.088,9
Alle ondernemingen Dienstverlening Verlieslijdend 2002 28.431 30.437,5 3.010,9 6.234,7 1.848,9 4.968,9 1.069,6 9.859,6 3.444,2 5.914,0 86,5 5,0 3.806,6 6.706,5 13.918,9 23.854,2 -9.337,7 -2.043,0 -15.011,6 -2.538,1 -1.777,3 -1.041,3 322,1 -760,2 -297,9 -1.078,8 133,4 -1.212,2 -5.394,7 200,3 -38,1 -5.232,5 553,0 -5.785,5
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1992 22.626 23.585,0 307,3 7.052,0 1.450,4 1.791,3 897,8 7.542,6 4.543,8 7.996,6 74,1 37,6 2.402,3 4.178,0 8.896,4 23.616,2 -8.874,6 -1.274,9 -11.221,2 2.245,4 336,2 . . . . 110,7 . . 2.692,3 -733,8 -33,2 1.925,3 399,5 1.525,8
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1993 23.955 24.968,1 384,2 7.923,5 1.805,9 1.963,0 1.005,1 7.443,4 4.443,0 8.577,1 117,9 20,6 2.698,0 4.798,9 8.755,6 25.589,3 -9.251,2 -1.410,9 -12.620,4 2.306,9 474,6 . . . . 149,7 . . 2.931,2 -768,7 -31,6 2.130,9 485,3 1.645,6
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1994 25.794 27.823,8 392,5 8.958,9 1.872,6 2.182,7 1.026,4 8.717,2 4.673,7 9.005,5 75,7 15,4 3.135,1 5.891,3 9.700,9 28.183,7 -10.567,4 -1.506,3 -13.385,3 2.724,7 286,2 . . . . 91,8 308,1 -216,3 3.102,7 -827,5 -7,9 2.267,3 491,7 1.775,6
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1995 31.796 30.473,4 501,1 8.807,5 2.469,8 2.803,6 1.071,5 9.769,3 5.050,9 10.669,8 113,4 12,2 3.925,8 4.838,6 10.913,8 31.566,0 -11.107,8 -1.473,9 -15.680,7 3.303,5 466,8 494,6 267,9 -479,1 183,4 201,3 395,4 -194,1 3.971,4 -1.033,4 -26,1 2.911,9 778,9 2.133,0
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1996 35.913 34.883,6 677,5 9.468,4 2.956,2 3.612,2 1.256,1 11.066,2 5.847,3 12.617,7 86,6 10,2 4.300,1 5.999,9 11.869,2 36.200,3 -12.516,3 -1.660,3 -18.160,7 3.862,9 716,7 696,6 282,6 -535,7 273,2 251,0 524,7 -273,7 4.830,4 -1.213,8 -18,9 3.597,8 619,8 2.978,0
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1997 38.420 38.868,5 664,8 10.156,9 2.721,6 3.791,5 1.311,0 13.719,0 6.504,2 14.179,1 123,9 14,1 4.543,5 6.405,8 13.602,3 43.484,8 -15.821,4 -1.846,0 -21.130,1 4.687,3 751,0 744,4 293,8 -563,7 276,5 379,8 683,4 -303,5 5.818,0 -1.417,5 -24,9 4.375,6 1.057,9 3.317,7
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1998 42.630 51.001,5 647,9 11.670,6 5.952,0 5.688,5 1.579,8 17.801,7 7.661,5 20.317,9 176,9 16,0 5.686,9 7.923,4 16.880,6 50.776,3 -18.592,5 -2.056,7 -24.935,0 5.192,1 1.409,4 1.396,1 503,3 -753,5 263,6 437,6 704,6 -267,0 7.039,0 -1.644,4 -32,0 5.362,6 1.696,5 3.666,1
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 1999 45.792 66.007,8 3.009,9 13.150,5 9.321,3 7.527,4 2.083,6 21.569,5 9.346,0 26.625,8 135,8 28,0 6.312,1 10.957,9 21.948,3 63.020,0 -21.977,8 -2.480,3 -32.261,9 6.300,0 1.670,1 1.634,5 594,0 -918,7 360,3 1.252,8 1.683,3 -430,5 9.222,9 -2.090,0 -9,5 7.123,4 2.180,5 4.942,9
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 2000 48.368 65.350,8 1.384,2 12.429,1 12.072,8 7.559,7 1.546,9 21.915,2 8.443,4 26.201,6 119,6 23,4 6.165,3 10.436,9 22.404,2 61.538,1 -22.180,7 -2.302,0 -30.757,8 6.297,8 1.926,8 1.927,4 658,3 -1.009,3 350,3 926,3 1.359,1 -432,8 9.150,8 -1.859,5 -17,1 7.274,2 2.038,9 5.235,3
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 2001 52.730 72.256,5 1.813,7 13.498,6 12.935,3 6.624,3 1.984,2 25.265,7 10.134,9 30.143,1 147,1 19,4 6.341,8 10.704,6 24.900,6 67.663,2 -23.712,6 -2.586,9 -34.527,1 6.836,6 1.579,0 1.699,2 683,2 -1.222,7 419,2 1.111,0 1.542,6 -431,7 9.526,3 -1.956,8 -21,7 7.547,7 2.456,9 5.090,8
Alle ondernemingen Dienstverlening Winstgevend 2002 54.437 68.566,7 2.460,2 15.087,7 8.283,3 7.349,2 1.764,7 23.188,4 10.432,7 27.067,4 183,7 12,3 6.369,1 11.067,5 23.867,0 64.480,2 -23.643,0 -3.006,4 -31.173,5 6.657,3 1.383,3 1.693,5 571,4 -1.185,9 304,3 492,4 880,2 -387,8 8.532,0 -1.826,6 -24,8 6.680,6 2.348,4 4.332,2
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1992 117.144 98.702,6 1.049,7 31.126,0 3.191,7 4.433,1 14.734,7 29.522,5 14.646,5 28.011,8 . . 10.786,8 18.322,6 41.582,4 154.710,5 -32.573,2 -5.310,0 -110.600,6 6.226,7 -914,3 . . . . -196,5 . . 5.116,0 -2.088,7 . 3.027,3 1.294,8 1.732,5
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1993 124.440 104.018,9 1.159,6 32.172,2 3.611,8 5.056,1 15.235,2 31.215,9 15.569,3 28.486,4 . . 12.431,6 20.156,8 42.944,9 158.188,4 -34.108,0 -5.564,0 -113.004,9 5.511,5 -833,3 . . . . -334,6 . . 4.343,5 -1.949,4 . 2.394,1 1.233,0 1.161,1
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1994 132.865 108.228,8 1.014,6 32.437,3 3.504,9 6.345,6 15.579,7 33.075,5 16.272,8 28.905,6 . . 14.173,1 20.688,9 44.462,2 164.838,5 -35.354,9 -5.575,8 -117.321,5 6.586,3 -886,4 . . . . -362,6 1.006,4 -1.368,9 5.337,1 -2.196,7 . 3.140,4 1.152,6 1.987,8
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1995 139.177 113.469,6 1.070,3 33.433,5 3.898,6 7.247,3 16.120,4 35.001,9 16.698,9 30.951,5 . . 14.645,8 21.317,6 46.555,4 172.253,4 -35.583,9 -5.677,5 -123.053,5 7.938,5 -647,1 750,8 574,3 -2.374,9 402,9 155,7 1.483,1 -1.327,4 7.446,8 -2.758,9 . 4.687,9 1.212,0 3.475,9
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1996 148.799 122.518,6 1.162,3 35.592,4 4.475,6 8.174,9 16.731,9 37.896,0 18.487,1 35.110,5 . . 15.586,8 22.637,0 49.185,1 185.813,3 -38.083,5 -6.020,0 -132.751,1 8.958,7 -320,4 995,9 548,0 -2.378,3 513,9 459,9 1.664,2 -1.204,3 9.097,7 -3.089,0 . 6.008,7 1.466,2 4.542,5
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1997 158.168 133.328,7 1.382,9 37.438,3 4.876,6 9.099,1 17.592,8 43.022,1 19.918,8 38.872,4 . . 16.562,8 24.044,2 53.850,3 204.168,8 -41.483,3 -6.321,0 -146.111,6 10.253,0 -105,1 1.199,6 539,8 -2.434,9 590,4 678,1 2.020,1 -1.342,0 10.825,8 -3.487,8 . 7.338,0 2.260,2 5.077,8
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1998 165.205 141.416,8 1.452,7 38.979,6 5.473,2 10.359,1 18.226,9 45.601,9 21.325,2 42.512,6 . . 17.489,2 25.232,6 56.183,3 213.816,9 -44.330,5 -6.605,0 -151.988,8 10.892,7 276,3 1.702,2 547,5 -2.522,7 549,4 920,9 2.262,4 -1.341,5 12.089,7 -3.724,2 . 8.365,5 2.720,7 5.644,8
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 1999 167.563 145.463,8 1.435,0 39.008,6 5.504,0 10.914,8 18.304,4 47.928,9 22.369,7 44.174,4 . . 17.605,7 25.621,4 58.063,2 216.760,4 -45.690,0 -6.721,6 -153.184,8 11.163,9 600,3 1.848,0 517,4 -2.501,9 736,8 972,6 2.259,0 -1.286,3 12.736,9 -3.943,1 . 8.793,8 3.353,5 5.440,3
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2000 171.693 148.911,2 1.631,8 38.937,7 6.009,1 11.780,6 17.339,8 50.890,4 22.323,4 44.721,3 . . 17.296,6 26.879,4 60.014,8 218.355,2 -46.445,2 -6.833,7 -153.699,0 11.377,3 667,4 2.189,8 534,5 -2.577,5 520,6 231,6 2.577,8 -2.346,2 12.276,5 -3.791,1 . 8.485,4 3.566,4 4.919,0
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2001 193.813 203.420,3 2.591,4 53.207,2 10.430,2 16.034,9 23.622,6 67.938,6 29.595,9 62.251,1 . . 21.013,4 41.145,8 79.010,2 291.784,9 -60.575,7 -9.323,0 -208.981,3 12.904,9 145,1 2.985,4 818,4 -3.807,8 149,1 1.248,8 2.720,2 -1.471,4 14.298,4 -4.623,6 . 9.674,8 6.055,7 3.619,1
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Alle ondernemingen 2002 200.032 208.339,7 2.679,8 55.310,3 10.678,5 16.039,3 24.646,4 68.249,3 30.733,9 64.016,1 . . 21.893,4 43.872,5 78.557,9 302.100,2 -64.582,5 -9.723,5 -214.854,5 12.939,7 -657,0 2.584,6 739,1 -3.793,6 -187,2 1.021,1 2.375,9 -1.354,8 13.301,9 -4.564,8 . 8.737,2 5.842,7 2.894,5
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1992 40.687 27.719,1 411,8 10.156,5 902,6 972,9 4.541,7 8.312,0 2.422,1 2.536,1 . . 3.412,3 7.384,2 14.386,7 41.140,4 -10.166,6 -1.766,4 -30.407,1 -1.199,8 -1.115,5 . . . . -406,3 . . -2.721,5 281,2 . -2.440,3 112,0 -2.552,3
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1993 47.988 32.667,1 476,8 11.710,4 1.049,6 1.267,7 5.198,3 9.932,5 3.032,3 2.876,8 . . 4.562,5 8.859,3 16.368,7 47.221,4 -12.221,3 -2.087,0 -34.572,8 -1.659,7 -1.217,3 . . . . -564,1 . . -3.441,2 341,6 . -3.099,5 122,4 -3.221,9
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1994 49.809 30.438,3 431,3 10.216,4 1.042,4 1.664,8 4.685,9 9.269,4 3.128,8 2.127,7 . . 5.230,1 8.194,7 14.886,2 42.887,3 -10.842,3 -1.803,7 -31.831,9 -1.590,6 -1.052,3 . . . . -576,2 220,7 -796,8 -3.219,4 269,4 . -2.950,0 115,5 -3.065,5
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1995 44.897 26.512,5 412,1 9.089,0 876,4 1.401,2 4.336,4 8.012,9 2.384,8 809,3 . . 3.686,6 7.786,7 14.230,1 39.221,1 -9.251,1 -1.599,0 -29.847,1 -1.476,1 -927,0 -117,7 83,6 -839,2 -53,7 -450,8 301,7 -752,6 -2.854,1 183,6 . -2.670,4 116,5 -2.786,9
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1996 45.595 26.642,4 431,6 9.306,5 902,8 1.428,7 4.175,2 7.995,5 2.402,4 839,4 . . 3.750,8 7.917,9 14.134,5 39.170,2 -9.445,7 -1.655,5 -29.649,7 -1.580,7 -892,9 -135,7 71,0 -784,6 -43,6 -344,1 281,7 -625,8 -2.817,9 199,6 . -2.618,3 113,0 -2.731,3
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1997 47.659 27.383,1 508,5 8.934,7 1.138,4 1.361,3 4.208,0 8.619,2 2.613,4 592,3 . . 4.022,3 7.665,3 15.103,5 39.820,9 -9.409,9 -1.620,8 -30.550,0 -1.759,8 -905,2 -166,3 66,5 -743,0 -62,4 -354,6 309,1 -663,7 -3.019,7 199,6 . -2.820,1 134,5 -2.954,6
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1998 49.339 29.873,8 543,7 9.580,4 1.192,5 1.660,3 4.220,0 9.685,8 2.991,7 1.025,7 . . 4.517,0 8.373,8 15.957,6 43.752,2 -10.398,5 -1.735,3 -33.682,4 -2.063,9 -983,8 -191,0 76,2 -772,1 -97,0 -394,4 304,0 -698,4 -3.442,2 250,5 . -3.191,8 159,8 -3.351,6
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 1999 48.242 29.497,0 505,8 9.419,1 1.072,1 1.939,9 3.959,4 9.600,7 3.000,5 1.099,5 . . 4.351,0 8.210,3 15.836,3 40.824,1 -10.400,6 -1.737,2 -30.853,8 -2.167,5 -924,1 -163,9 70,2 -766,0 -64,4 -362,5 281,0 -643,6 -3.454,3 248,5 . -3.205,8 159,5 -3.365,3
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 2000 52.611 34.277,1 651,2 10.494,6 1.246,7 2.385,9 4.322,5 11.774,3 3.402,5 1.767,8 . . 4.762,1 9.584,0 18.163,4 46.248,8 -12.029,7 -2.040,3 -34.862,1 -2.683,3 -1.114,3 -209,3 87,4 -859,9 -132,5 -361,6 351,2 -712,8 -4.159,3 250,6 . -3.908,7 270,8 -4.179,5
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 2001 63.637 51.257,6 1.096,2 15.578,6 2.667,3 3.852,4 6.117,8 16.885,8 5.059,7 4.061,5 . . 6.706,1 14.924,4 25.565,6 63.814,2 -16.333,9 -3.017,8 -48.300,1 -3.837,5 -2.203,2 -422,6 150,6 -1.362,2 -568,9 -483,9 383,1 -866,9 -6.524,7 410,6 . -6.114,1 989,8 -7.103,9
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Verlieslijdend 2002 68.489 55.886,8 1.130,5 17.019,9 2.799,4 4.276,3 6.690,5 18.358,0 5.610,8 5.647,3 . . 7.817,8 16.288,5 26.133,0 68.710,5 -18.541,9 -3.236,1 -51.008,5 -4.076,1 -2.475,7 -559,7 152,0 -1.379,6 -688,4 -439,6 352,4 -792,1 -6.992,4 412,1 . -6.580,3 1.024,5 -7.604,8
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Winstgevend 1992 76.457 70.983,5 637,9 20.969,5 2.289,0 3.460,2 10.192,9 21.210,5 12.224,4 25.475,7 . . 7.374,5 10.938,3 27.195,6 113.570,2 -22.406,5 -3.543,6 -80.193,5 7.426,5 201,2 . . . . 209,8 . . 7.837,5 -2.369,9 . 5.467,6 1.182,8 4.284,8
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Winstgevend 1993 76.452 71.351,8 682,9 20.461,8 2.562,2 3.788,4 10.036,9 21.283,4 12.537,0 25.609,5 . . 7.869,0 11.297,5 26.576,2 110.967,0 -21.886,7 -3.477,0 -78.432,1 7.171,2 384,0 . . . . 229,5 . . 7.784,7 -2.291,1 . 5.493,7 1.110,6 4.383,1
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Winstgevend 1994 83.055 77.790,4 583,2 22.220,8 2.462,5 4.680,8 10.893,8 23.806,1 13.144,0 26.777,9 . . 8.943,0 12.494,2 29.575,9 121.951,2 -24.512,6 -3.772,1 -85.489,6 8.176,9 166,0 . . . . 213,6 785,7 -572,1 8.556,4 -2.466,0 . 6.090,4 1.037,1 5.053,3
Kleine ondernemingen; < 23 mln euro Alle ondernemingen Winstgevend 1995