Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Herkomst R&D-gelden Perioden Besteding R&D-gelden Nederlandse bedrijven en instellingen Totaal Nederland (mln euro) Besteding R&D-gelden Nederlandse bedrijven en instellingen Door bedrijven (mln euro) Besteding R&D-gelden Nederlandse bedrijven en instellingen Door particuliere non-profitinstellingen (mln euro) Besteding R&D-gelden Nederlandse bedrijven en instellingen Door researchinstellingen (mln euro) Besteding R&D-gelden Nederlandse bedrijven en instellingen Door universiteiten (mln euro) Besteding R&D-gelden Totaal buitenland (mln euro) Besteding R&D-gelden Totaal uitbestede R&D (mln euro) Besteding R&D-gelden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel (mln euro)
Bedrijven (NL) 1991 270 102 15 136 17 151 422 2.505
Bedrijven (NL) 1992 277 97 20 141 19 139 415 2.477
Bedrijven (NL) 1993 270 93 20 133 24 141 411 2.609
Bedrijven (NL) 1994 383 152 5 161 65 189 572 2.914
Bedrijven (NL) 1995 394 137 6 181 70 182 576 3.131
Bedrijven (NL) 1996 474 224 4 177 69 222 697 3.342
Bedrijven (NL) 1997 640 349 4 206 81 333 972 3.715
Bedrijven (NL) 1998 701 380 4 224 93 339 1.039 3.721
Bedrijven (NL) 1999 745 385 4 255 101 427 1.172 4.263
Bedrijven (NL) 2000 769 386 2 232 149 425 1.194 4.457
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1991 92 14 24 23 31 - 90 118
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1992 96 15 25 22 34 - 93 132
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1993 119 47 27 10 35 - 117 132
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1994 151 7 30 21 93 0 152 59
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1995 166 5 28 20 113 0 166 59
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1996 179 3 38 22 116 0 179 61
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1997 189 3 44 22 120 0 191 66
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1998 225 3 44 21 157 0 225 67
Particuliere non-profitinstellingen (NL 1999 275 3 46 50 176 0 276 67
Particuliere non-profitinstellingen (NL 2000 87 2 21 4 60 0 87 75
Researchinstellingen (NL) 1991 255 53 17 150 35 2 255 922
Researchinstellingen (NL) 1992 266 65 23 145 33 2 264 933
Researchinstellingen (NL) 1993 312 101 20 147 44 2 311 957
Researchinstellingen (NL) 1994 403 83 6 177 137 10 412 1.056
Researchinstellingen (NL) 1995 342 70 5 149 118 8 350 1.087
Researchinstellingen (NL) 1996 322 51 6 141 124 8 330 1.125
Researchinstellingen (NL) 1997 336 59 6 142 129 12 348 1.166
Researchinstellingen (NL) 1998 348 56 6 155 131 12 360 1.217
Researchinstellingen (NL) 1999 318 18 6 162 132 14 332 1.250
Researchinstellingen (NL) 2000 451 11 6 168 266 2 453 975
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de besteding en herkomst van gelden op het
gebied van research en development (R&D) in Nederland en geeft een beeld
van wie in Nederland daadwerkelijk R&D verricht en wie dit betaalt. Bij de
besteding van R&D-gelden worden de verschillende uitvoerders van R&D
onderscheiden. Daarnaast wordt ook de uitbestede R&D beschreven. Het
buitenland is hierbij apart onderscheiden.
Bij de herkomst van R&D-gelden worden de belangrijkste opdrachtgevers
onderscheiden, alsmede de rijksoverheid als meer algemene geldverstrekker
voor het verrichten van R&D. Ook financiering vanuit het buitenland is
apart onderscheiden.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven, researchinstellingen en
universiteiten met 10 en meer werkzame personen.
Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over de periode 1990-2003

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers worden niet meer geactualiseerd. De frequentie van de tabel is
stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Besteding R&D-gelden
Nederlandse bedrijven en instellingen
In Nederland gevestigde bedrijven en researchinstellingen.
Totaal Nederland
Door bedrijven
Alle in Nederland gevestigde bedrijven. Bij de besteding van R&D-gelden,
het daadwerkelijk zelf met eigen personeel verrichten van R&D, gaat het om
bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
Door particuliere non-profitinstellingen
Overwegend charitatieve instellingen, gevestigd in Nederland, die fondsen
werven en voornamelijk optreden als financier van onderzoek.
Het gaat om instellingen met 10 en meer werkzame personen.
Door researchinstellingen
Het betreft hier Nederlandse (semi-)overheidsinstellingen die als hoofd-
of belangrijke nevenactiviteit R&D verrichten. Deze researchinstellingen
kenmerken zich door een beheersmatige relatie met de overheid; een groot
deel van de financiering of onderzoeksopdrachten is van de overheid
afkomstig en/of de zeggenschap dan wel invloed van de overheid op het
functioneren van de researchinstelling is groot.
>= 10 werkzame personen.
Door universiteiten
Nederlandse universiteiten inclusief researchinstellingen gelieerd aan
universiteiten en universitaire medische centra >= 10 werkzame personen.
Totaal buitenland
In het buitenland gevestigde bedrijven en instellingen. Dit kunnen ook in
het buitenland gevestigde dochterondernemingen van een Nederlandse
multinationale onderneming zijn.
Totaal uitbestede R&D
Het totaal van de door in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen
die zelf, met eigen personeel, R&D verrichten, aan derden uitbestede R&D.
Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.