Research en development (R&D); onderzoek bij universiteiten, 1994 - 2003


Deze tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research
en development (R&D) van universiteiten inclusief de daarmee gelieerde
researchinstituten en het wetenschappelijk onderzoek verricht in
universitaire medische centra (UMC's).
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens zijn uitgesplitst naar onderzoeksgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2009:
De tabel is stopgezet.

Research en development (R&D); onderzoek bij universiteiten, 1994 - 2003

Onderzoeksgebieden Perioden Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelWetenschappelijk personeel (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeelNiet-wetenschappelijk personeel (arbeidsjaren) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelUitgaven totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelExploitatiekostenTotaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelExploitatiekostenBruto loonkosten (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelExploitatiekostenOverige exploitatiekosten (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelInvesteringen (mln euro)
Totaal 2001 15.376 10.807 2.139 1.898 1.132 766 242
Totaal 2003 16.450 10.758 2.356 2.073 1.260 813 283
Landbouw 2001 839 370 119 109 66 43 11
Landbouw 2003 857 415 134 122 70 52 12
Natuur 2001 3.249 1.410 388 368 201 167 20
Natuur 2003 3.367 1.409 456 429 241 188 26
Techniek 2001 2.766 1.280 486 391 241 150 95
Techniek 2003 2.965 1.186 482 430 281 149 53
Gezondheid 2001 4.324 1.765 605 580 304 276 25
Gezondheid 2003 4.882 1.765 653 611 325 286 42
Economie 2001 639 207 107 91 60 31 17
Economie 2003 782 226 129 98 68 30 31
Rechten 2001 666 274 97 77 53 24 20
Rechten 2003 631 282 119 87 60 27 31
Gedrag en maatschappij 2001 1.683 521 180 147 102 45 33
Gedrag en maatschappij 2003 1.715 558 225 168 119 49 56
Taal en cultuur 2001 1.125 297 132 113 81 32 20
Taal en cultuur 2003 1.200 314 157 125 93 32 32
Niet in te delen 2001 85 4.683 25 . 25 . .
Niet in te delen 2003 51 4.603 2 . 2 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens