R&D; technologiegebieden, A - wetenschappen, 1995 - 2001

Bewerk tabel

Deze publicatie gaat over technologiegebieden (terreinen van
onderzoek) waarop R&D gericht kan zijn bij researchinstellingen die
zich bezighouden op het terrein van de A-wetenschappen.
Aangezien het CBS maar eens in de twee jaar vraagt naar
R&D en Technologiegebieden zijn voor deze publicatie de jaren
1995, 1997 en 1999 beschikbaar.
Bij deze publicatie gaat het om de A-wetenschappen.

Onderwerpen : Arbeidsjaren naar technologiegebied (A-wetenschappen).
Selecties : Researchinstellingen en perioden.
Frequentie : stopgezet.
Gegevens over 1995, 1997, 1999 en 2001.

R&D; technologiegebieden, A - wetenschappen, 1995 - 2001

Researchinstellingen Perioden Totaal van de arbeidsjaren (arbeidsjaren) Fundamenteel onderzoek (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Sub-totaal infrastructurele voorziening. (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Onderzoek van algemene aard (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Ruimtelijke ordening en natuurbeheer (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Bouw en uitrusting van onroerend goed (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Verkeers- en vervoersvoorzieningen (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen.Overig onderzoek (arbeidsjaren) Gezondheid (arbeidsjaren) Milieu (arbeidsjaren) Energie (arbeidsjaren) ProductiviteitSub-totaal productiviteit (arbeidsjaren) ProductiviteitProductiviteit in de landbouw (arbeidsjaren) ProductiviteitProductiviteit in de industrie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekSub-totaal maatschappelijk onderzoek (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekAlgemeen (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekTbv politie en justitie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekArbeidsomstandigheden (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekSociale ontwikkelingen (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekMaatschappelijke bijstand (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekSociale en economische planning (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekOnderwijs (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekCultuur (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekManagement en organisatie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekConsumenten (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekVrije tijd en recreatie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoekOverig maatschappelijk onderzoek (arbeidsjaren) Overig onderzoek (arbeidsjaren)
Totaal researchinstellingen 1995 3.156 1.460 249 29 158 18 41 3 107 60 25 143 135 8 1.063 95 73 53 43 11 181 341 63 32 102 57 12 50
Totaal researchinstellingen 1997 3.268 1.466 245 29 148 19 45 4 121 60 26 146 138 8 1.135 91 74 61 52 12 205 383 47 29 107 58 16 70
Totaal researchinstellingen 1999 3.285 1.473 243 28 151 17 43 4 116 62 27 144 135 9 940 54 77 74 49 8 66 341 67 31 107 52 14 282
Totaal researchinstellingen 2001 2.231 805 93 23 21 6 41 2 41 29 54 223 208 15 767 133 95 32 25 65 24 270 46 13 35 14 15 222
Gelieerd aan universiteiten 1995 363 164 - - - - - - 1 1 - - - - 198 1 2 2 3 - 16 156 3 3 2 3 7 -
Gelieerd aan universiteiten 1997 432 191 - - - - - - - - - - - - 241 1 2 9 12 - 43 160 1 3 2 1 7 1
Gelieerd aan universiteiten 1999 404 179 - - - - - - - 1 1 - - - 224 1 2 7 8 - 35 160 1 3 1 - 6 -
Gelieerd aan universiteiten 2001 329 172 - - - - - - - - - - - - 157 - 5 6 5 34 - 90 - - - 9 8 -
(Semi-)overheidsinstellingen 1995 2.338 1.256 189 24 148 13 3 1 16 47 13 136 133 3 637 44 63 10 33 5 162 94 56 13 100 52 5 43
(Semi-)overheidsinstellingen 1997 2.346 1.238 183 24 137 14 6 2 27 48 14 139 136 3 636 40 64 10 33 6 158 103 42 13 103 55 9 61
(Semi-)overheidsinstellingen 1999 2.383 1.256 181 23 140 12 4 2 21 49 14 137 133 4 452 2 66 24 34 2 27 58 62 15 104 50 8 275
(Semi-)overheidsinstellingen 2001 1.534 615 20 14 3 - 1 2 6 9 34 211 204 7 419 64 90 22 19 30 24 68 45 10 35 5 7 222
PNP 1995 455 40 60 5 10 5 38 2 90 12 12 7 2 5 228 50 8 41 7 6 3 91 4 16 - 2 - 7
PNP 1997 490 37 62 5 11 5 39 2 94 12 12 7 2 5 258 50 8 42 7 6 4 120 4 13 2 2 - 8
PNP 1999 498 38 62 5 11 5 39 2 95 12 12 7 2 5 264 51 9 43 7 6 4 123 4 13 2 2 - 7
PNP 2001 368 18 73 9 18 6 40 - 35 20 20 12 4 8 191 69 - 4 1 1 - 112 1 3 - - 0 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens