R&D; technologiegebieden, A - wetenschappen, 1995 - 2001

R&D; technologiegebieden, A - wetenschappen, 1995 - 2001

Researchinstellingen Perioden Totaal van de arbeidsjaren (arbeidsjaren) Fundamenteel onderzoek (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Sub-totaal infrastructurele voorziening. (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Onderzoek van algemene aard (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Ruimtelijke ordening en natuurbeheer (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Bouw en uitrusting van onroerend goed (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Verkeers- en vervoersvoorzieningen (arbeidsjaren) Infrastructurele voorzieningen. Overig onderzoek (arbeidsjaren) Gezondheid (arbeidsjaren) Milieu (arbeidsjaren) Energie (arbeidsjaren) Productiviteit Sub-totaal productiviteit (arbeidsjaren) Productiviteit Productiviteit in de landbouw (arbeidsjaren) Productiviteit Productiviteit in de industrie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Sub-totaal maatschappelijk onderzoek (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Algemeen (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Tbv politie en justitie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Arbeidsomstandigheden (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Sociale ontwikkelingen (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Maatschappelijke bijstand (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Sociale en economische planning (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Onderwijs (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Cultuur (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Management en organisatie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Consumenten (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Vrije tijd en recreatie (arbeidsjaren) Maatschappelijk onderzoek Overig maatschappelijk onderzoek (arbeidsjaren) Overig onderzoek (arbeidsjaren)
Totaal researchinstellingen 1995 3.156 1.460 249 29 158 18 41 3 107 60 25 143 135 8 1.063 95 73 53 43 11 181 341 63 32 102 57 12 50
Totaal researchinstellingen 1997 3.268 1.466 245 29 148 19 45 4 121 60 26 146 138 8 1.135 91 74 61 52 12 205 383 47 29 107 58 16 70
Totaal researchinstellingen 1999 3.285 1.473 243 28 151 17 43 4 116 62 27 144 135 9 940 54 77 74 49 8 66 341 67 31 107 52 14 282
Totaal researchinstellingen 2001 2.231 805 93 23 21 6 41 2 41 29 54 223 208 15 767 133 95 32 25 65 24 270 46 13 35 14 15 222
Gelieerd aan universiteiten 1995 363 164 - - - - - - 1 1 - - - - 198 1 2 2 3 - 16 156 3 3 2 3 7 -
Gelieerd aan universiteiten 1997 432 191 - - - - - - - - - - - - 241 1 2 9 12 - 43 160 1 3 2 1 7 1
Gelieerd aan universiteiten 1999 404 179 - - - - - - - 1 1 - - - 224 1 2 7 8 - 35 160 1 3 1 - 6 -
Gelieerd aan universiteiten 2001 329 172 - - - - - - - - - - - - 157 - 5 6 5 34 - 90 - - - 9 8 -
(Semi-)overheidsinstellingen 1995 2.338 1.256 189 24 148 13 3 1 16 47 13 136 133 3 637 44 63 10 33 5 162 94 56 13 100 52 5 43
(Semi-)overheidsinstellingen 1997 2.346 1.238 183 24 137 14 6 2 27 48 14 139 136 3 636 40 64 10 33 6 158 103 42 13 103 55 9 61
(Semi-)overheidsinstellingen 1999 2.383 1.256 181 23 140 12 4 2 21 49 14 137 133 4 452 2 66 24 34 2 27 58 62 15 104 50 8 275
(Semi-)overheidsinstellingen 2001 1.534 615 20 14 3 - 1 2 6 9 34 211 204 7 419 64 90 22 19 30 24 68 45 10 35 5 7 222
PNP 1995 455 40 60 5 10 5 38 2 90 12 12 7 2 5 228 50 8 41 7 6 3 91 4 16 - 2 - 7
PNP 1997 490 37 62 5 11 5 39 2 94 12 12 7 2 5 258 50 8 42 7 6 4 120 4 13 2 2 - 8
PNP 1999 498 38 62 5 11 5 39 2 95 12 12 7 2 5 264 51 9 43 7 6 4 123 4 13 2 2 - 7
PNP 2001 368 18 73 9 18 6 40 - 35 20 20 12 4 8 191 69 - 4 1 1 - 112 1 3 - - 0 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie gaat over technologiegebieden (terreinen van
onderzoek) waarop R&D gericht kan zijn bij researchinstellingen die
zich bezighouden op het terrein van de A-wetenschappen.
Aangezien het CBS maar eens in de twee jaar vraagt naar
R&D en Technologiegebieden zijn voor deze publicatie de jaren
1995, 1997 en 1999 beschikbaar.
Bij deze publicatie gaat het om de A-wetenschappen.

Onderwerpen : Arbeidsjaren naar technologiegebied (A-wetenschappen).
Selecties : Researchinstellingen en perioden.
Frequentie : stopgezet.
Gegevens over 1995, 1997, 1999 en 2001.

Toelichting onderwerpen

Totaal van de arbeidsjaren
Totaal van de arbeidsjaren van de researchinstellingen
(A-wetenschappen) naar terrein van onderzoek (technologiegebieden).
In 1999 is de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gestart met het overlaten van het
werkgeverschap van de door NWO gefinancierde onderzoekers aan de
universiteiten waar deze werkzaam zijn. In 2000 was al meer dan de helft
van deze zogenaamde tweede-geldstroomonderzoekers in dienst van de
universiteiten getreden. Dit heeft het CBS doen besluiten om vanaf dat
jaar ook het resterende aantal onderzoekers dat nog op de loonlijst van
NWO staat bij de universiteiten te tellen.
Voorheen werden deze onderzoekers ingeteld bij de groep
(Semi-)overheidsintellingen. Dit verklaart de daling van het aantal
arbeidsjaren in deze publicatie.
Fundamenteel onderzoek
Onderzoek gericht op verwerving van achtergrondkennis om vragen te
kunnen oplossen die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn.
Het is ook onderzoek puur gericht op het vergroten van wetenschappelijke
kennis.
Infrastructurele voorzieningen.
Betreft infrastructurele voorzieningen en ruimtelijke
ordening.
Sub-totaal infrastructurele voorziening.
Het totaal van de volgende vijf terreinen van onderzoek:
1) Onderzoek van algemene aard.
2) Ruimtelijke ordening en natuurbeheer.
3) Bouw en uitrusting van onroerend goed.
4) Verkeers- en vervoersvoorzieningen.
5) Overig onderzoek op het gebied van infrastructurele
voorzieningen.
Onderzoek van algemene aard
Van algemene aard wil zeggen niet toe te delen aan één van de
vier volgende hier vermelde onderzoeksgebieden betreffende
infrastructurele voorzieningen en ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ordening en natuurbeheer
Bouw en uitrusting van onroerend goed
Verkeers- en vervoersvoorzieningen
Overig onderzoek
Overig onderzoek op het gebied van infrastructurele
voorzieningen.
Gezondheid
Bescherming en bevordering van de gezondheid van de mens.
Milieu
Energie
Productiviteit
Sub-totaal productiviteit
Het totaal van de volgende twee terreinen van onderzoek:
1) Productiviteit in de landbouw.
2) Productiviteit in de industrie.
Productiviteit in de landbouw
Productiviteit in de industrie
Maatschappelijk onderzoek
Sub-totaal maatschappelijk onderzoek
Het totaal van de volgende twaalf terreinen van onderzoek:
1) Algemeen.
2) Tbv politie en justitie.
3) Arbeidsomstandigheden.
4) Sociale ontwikkelingen.
5) Maatschappelijke bijstand.
6) Sociale en economische planning.
7) Onderwijs.
8) Cultuur.
9) Management en organisatie.
10) Consumenten.
11) Vrije tijd en recreatie.
12) Overig.
Algemeen
Algemeen wil zeggen niet toe te delen aan één van de
onderzoeksgebieden hier vermeld en vallend in de groep
Maatschappelijk onderzoek.
Tbv politie en justitie
Onderzoek ten behoeve van politie en justitie.
Arbeidsomstandigheden
Onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorzieningen.
Sociale ontwikkelingen
Onderzoek op het gebied van sociale ontwikkelingen en
samenlevingsopbouw.
Maatschappelijke bijstand
Onderzoek op het gebied van maatschappelijke bijstand.
Sociale en economische planning
Onderzoek op het gebied van sociale en economische planning.
Onderwijs
Onderzoek op het gebied van onderwijs.
Cultuur
Onderzoek op het gebied van cultuur.
Management en organisatie
Onderzoek op het gebied van management en organisatie.
Consumenten
Onderzoek ten behoeve van consumenten.
Vrije tijd en recreatie
Onderzoek op het gebied van vrije tijd, sport en recreatie.
Overig maatschappelijk onderzoek
Overig maatschappelijk onderzoek.
Overig onderzoek
Overige onderzoeksgebieden.