Research en Development; 1994-2001


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, instellingen en universiteiten uitgevoerd
met eigen personeel in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel;
- het aantal bedrijven met R&D.

Huidige versie (15-03-2007)
Een herijking van de mate van detail waarin gepubliceerd wordt, heeft het
CBS ertoe gebracht de cijfers over de R&D-activiteiten op
SBI-bedrijfsgroepniveau niet meer per bedrijfsgrootte te publiceren.
De belangrijkste reden is dat de aantallen bedrijven in deze cellen
dermate klein zijn dat de statistische betrouwbaarheid te gering is om
deze gegevens nog als informatief te beschouwen.
De aanpassing is met terugwerkende kracht doorgevoerd. In de tabel wordt
nu alleen op SBI-sectorniveau per bedrijfsgrootte gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2001.

Status van de cijfers:
Cijfers voor bedrijven, instellingen en universiteiten zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen over de periode 1994-2001 geen nieuwe cijfers voor bedrijven,
instellingen en universiteiten. De frequentie van de tabel is stopgezet.

Research en Development; 1994-2001

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Grootteklasse Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelTotaal R&D-uitgaven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelR&D-investeringenTotaal R&D-investeringen (mln euro) R&D-personeelR&D-personeel (absoluut)Totaal R&D-personeel (absoluut) (absoluut) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelTotaal arbeidsjaren (arbeidsjaren) Aantal bedrijven met R&D (absoluut)
Totaal bedrijfstakken Totaal werknemers 1994 2.915 288 49.184 35.993 2.631
Totaal bedrijfstakken Totaal werknemers 2000 4.457 427 62.451 47.509 3.837
Totaal bedrijfstakken Totaal werknemers 2001 4.712 472 61.180 48.366 3.624
Totaal bedrijfstakken 10-49 werknemers 1994 94 14 4.194 1.794 781
Totaal bedrijfstakken 10-49 werknemers 2000 265 28 10.453 6.071 1.990
Totaal bedrijfstakken 10-49 werknemers 2001 378 44 11.561 7.200 1.869
DL VV elektrische en optische apparat... Totaal werknemers 1994 931 58 11.900 10.302 213
DL VV elektrische en optische apparat... Totaal werknemers 2000 1.432 x 14.379 13.487 249
DL VV elektrische en optische apparat... Totaal werknemers 2001 1.509 80 13.345 12.816 267
DL VV elektrische en optische apparat... 10-49 werknemers 1994 . . . . .
DL VV elektrische en optische apparat... 10-49 werknemers 2000 . . . . .
DL VV elektrische en optische apparat... 10-49 werknemers 2001 . . . . .
72 Computerservice- en informatietech... Totaal werknemers 1994 18 3 671 551 36
72 Computerservice- en informatietech... Totaal werknemers 2000 242 16 4.827 3.381 427
72 Computerservice- en informatietech... Totaal werknemers 2001 273 23 4.949 4.144 259
72 Computerservice- en informatietech... 10-49 werknemers 1994 . . . . .
72 Computerservice- en informatietech... 10-49 werknemers 2000 . . . . .
72 Computerservice- en informatietech... 10-49 werknemers 2001 . . . . .
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... Totaal werknemers 1994 30 2 447 366 29
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... Totaal werknemers 2000 110 9 1.778 1.499 57
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... Totaal werknemers 2001 183 25 2.638 2.184 63
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... 10-49 werknemers 1994 . . . . .
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... 10-49 werknemers 2000 . . . . .
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ... 10-49 werknemers 2001 . . . . .
8030.2 Universiteiten Totaal werknemers 1994 1.634 102 . 26.038 -
8030.2 Universiteiten Totaal werknemers 2000 2.583 222 37.096 30.078 .
8030.2 Universiteiten Totaal werknemers 2001 2.764 312 37.942 30.685 .
8030.2 Universiteiten 10-49 werknemers 1994 14 0 . 261 -
8030.2 Universiteiten 10-49 werknemers 2000 . . . . .
8030.2 Universiteiten 10-49 werknemers 2001 . . . . .
73 (Semi-)overheidsinstellingen Totaal werknemers 1994 1.056 122 18.909 15.972 -
73 (Semi-)overheidsinstellingen Totaal werknemers 2000 974 98 13.820 12.627 93
73 (Semi-)overheidsinstellingen Totaal werknemers 2001 1.114 143 13.893 12.860 76
73 (Semi-)overheidsinstellingen 10-49 werknemers 1994 40 3 812 648 -
73 (Semi-)overheidsinstellingen 10-49 werknemers 2000 60 4 1.059 767 61
73 (Semi-)overheidsinstellingen 10-49 werknemers 2001 30 1 535 470 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens