Kencijfers detailhandel

Kencijfers detailhandel

Detailhandel Jaren Netto-omzet excl. BTW (mld euro) Inkoopwaarde (kostprijs van de omzet) (in % van de netto-omzet) Brutowinst (in % van de netto-omzet) Overige opbrengsten (in % van de netto-omzet) Totaal opbrengsten (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Totaal (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Personeelskosten (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Afschrijvingen (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Huisvesting-, inventaris-, machinekosten (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Verkoop- en autokosten (in % van de netto-omzet) Exploitatiekosten Algemene kosten (in % van de netto-omzet) Bedrijfsresultaat (in % van de netto-omzet) Resultaat voor belastingen (in % van de netto-omzet) Investeringen (mld euro) Opbrengst verkochte vaste activa (mld euro) Algemene bedrijfsgegevens Aantal bedrijven (x 1000) Algemene bedrijfsgegevens Aantal werkz. pers. per eind september (x 1000) Algemene bedrijfsgegevens Gemiddelde opslagduur akt. detailhandel (dagen) Algemene bedrijfsgegevens Winkelomzet per m2 verkoopvloeroppervlak (1000 euro)
Totaal detailhandel 1993 52,0 68,8 31,2 0,5 31,7 25,3 12,3 2,5 4,6 3,7 2,2 6,4 5,5 1,5 0,2 86,7 597,1 70 2
Totaal detailhandel 1994 53,0 68,7 31,3 0,5 31,8 26,0 12,5 2,6 4,8 3,8 2,3 5,8 5,1 1,7 0,2 86,5 602,5 68 2
Totaal detailhandel 1995 54,0 68,7 31,3 0,8 32,1 26,2 12,4 2,6 5,0 3,8 2,4 5,9 5,3 1,6 0,2 85,8 619,5 69 2
Totaal detailhandel 1996 56,0 68,4 31,6 0,8 32,4 26,4 12,3 2,6 5,2 3,9 2,4 6,0 5,3 1,9 0,1 85,3 638,7 68 2
Totaal detailhandel 1997 58,5 68,3 31,7 0,6 32,3 26,5 12,2 2,6 5,3 3,9 2,5 5,8 5,3 2,0 0,3 83,7 662,4 65 2
Totaal detailhandel 1998 61,7 67,9 32,1 0,6 32,7 26,7 12,3 2,6 5,3 4,0 2,5 6,0 5,3 2,1 0,2 81,4 681,9 64 3
Totaal detailhandel 1999 64,2 67,4 32,6 0,7 33,3 27,3 12,6 2,6 5,5 4,1 2,4 6,0 5,5 2,1 0,3 81,2 700,6 65 3
Detailhandel in winkel 1993 49,0 68,8 31,2 0,4 31,6 25,5 12,7 2,5 4,7 3,4 2,2 6,1 5,1 1,4 0,1 71,0 567,6 71 3
Detailhandel in winkel 1994 50,5 68,7 31,3 0,4 31,7 26,0 12,9 2,5 4,9 3,4 2,3 5,7 4,7 1,5 0,2 71,3 572,8 70 2
Detailhandel in winkel 1995 51,2 68,8 31,2 0,7 31,9 26,3 12,7 2,5 5,2 3,5 2,4 5,6 4,8 1,5 0,2 70,2 585,5 71 2
Detailhandel in winkel 1996 53,0 68,5 31,5 0,5 32,0 26,4 12,6 2,5 5,3 3,6 2,4 5,6 5,0 1,8 0,1 69,7 604,9 70 2
Detailhandel in winkel 1997 55,5 68,6 31,4 0,6 32,0 26,5 12,5 2,5 5,4 3,6 2,5 5,5 5,0 1,9 0,3 68,4 626,2 67 2
Detailhandel in winkel 1998 58,7 68,2 31,8 0,6 32,4 26,7 12,6 2,5 5,5 3,7 2,4 5,7 5,2 2,0 0,2 66,8 645,8 65 3
Detailhandel in winkel 1999 61,2 67,8 32,2 0,6 32,9 27,1 12,8 2,5 5,7 3,7 2,4 5,8 5,3 2,0 0,3 64,7 667,9 66 3
Food in winkel 1993 20,5 75,9 24,1 0,4 24,5 20,3 10,8 2,3 3,5 2,2 1,5 4,2 3,8 0,6 0,0 19,3 232,2 22 5
Food in winkel 1994 21,4 76,1 23,9 0,4 24,3 20,2 10,8 2,1 3,6 2,2 1,5 4,1 3,5 0,6 0,1 19,1 235,3 23 5
Food in winkel 1995 21,9 76,1 23,9 0,6 24,5 20,5 10,6 2,1 3,9 2,3 1,6 4,0 3,6 0,6 0,1 18,4 239,8 22 5
Food in winkel 1996 22,3 75,9 24,1 0,5 24,6 20,6 10,5 2,2 4,1 2,4 1,4 4,0 3,7 0,6 0,1 17,7 248,7 22 5
Food in winkel 1997 23,0 75,8 24,2 0,5 24,7 21,0 10,6 2,2 4,1 2,4 1,7 3,7 3,5 0,7 0,1 17,2 254,7 22 5
Food in winkel 1998 23,7 75,4 24,6 0,5 25,1 21,3 10,7 2,3 4,1 2,5 1,7 3,8 3,6 0,7 0,0 16,3 259,4 21 5
Food in winkel 1999 24,2 75,1 24,9 0,5 25,4 21,7 11,0 2,3 4,3 2,4 1,7 3,7 3,4 0,7 0,0 15,2 269,6 21 5
Non-food in winkel 1993 28,5 63,7 36,3 0,5 36,8 29,4 14,0 2,8 5,6 4,2 2,8 7,4 6,0 0,8 0,1 51,7 335,4 117 2
Non-food in winkel 1994 29,1 63,3 36,7 0,5 37,2 30,4 14,4 2,8 5,9 4,3 3,0 6,8 5,6 0,9 0,1 52,2 337,5 115 2
Non-food in winkel 1995 29,4 63,4 36,6 0,7 37,3 30,6 14,3 2,8 6,1 4,4 3,0 6,7 5,8 0,9 0,1 51,8 345,7 117 2
Non-food in winkel 1996 30,8 63,3 36,7 0,6 37,3 30,5 14,0 2,8 6,3 4,4 3,0 6,8 5,9 1,2 0,1 52,0 356,2 114 2
Non-food in winkel 1997 32,5 63,4 36,6 0,6 37,2 30,4 13,8 2,8 6,4 4,4 3,0 6,8 6,1 1,2 0,2 51,2 371,5 108 2
Non-food in winkel 1998 35,0 63,2 36,8 0,6 37,4 30,4 13,9 2,7 6,4 4,5 2,9 7,0 6,4 1,3 0,1 50,5 386,4 103 2
Non-food in winkel 1999 37,0 62,9 37,1 0,7 37,8 30,7 14,0 2,7 6,6 4,6 2,8 7,1 6,4 1,4 0,0 49,5 398,3 104 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers naar hoofdgroepen in de detailhandel; totaal
detailhandel, detailhandel in winkel, food - en non-food
1993 - 1999.
Gewijzigd op 12 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Netto-omzet excl. BTW
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen
en diensten aan derden. Op de omzet zijn in mindering gebracht
kortingen, bonussen, retouren en emballage (statiegeld). De ontvangsten
uit hoofde van nevenactiviteiten zijn bij deze geldomzetten inbegrepen.
Inkoopwaarde (kostprijs van de omzet)
Exclusief kortingen, bonussen,retouren, emballage, bij uitvoer
terugbetaalde heffingen, invoerrechten en accijnzen. Inclusief
invoerrechten, inklaringskosten, landbouwheffingen en overige
importheffingen ingevolge E.G.-regelingen,betaalde accijnzen aan derden
betaalde inkoopvrachten en transportverzekeringen, betalingen wegens
loondiensten en uitbestede werkzaamheden alsmede de afschrijvingskosten
op goederen voorraden.
Brutowinst
Overige opbrengsten
Hieronder zijn onder andere vermeld de ontvangen bedragen voor
doorberekende kosten algemeen beheer, privé gebruik auto, ontvangen huur
met betrekking tot dienst en personeelswoningen, de productiewaarde van
de zelfvervaardigde investeringsgoederen e.d.
Totaal opbrengsten
Exploitatiekosten
Totaal
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvesting-, inventaris-, machinekosten
Verkoop- en autokosten
Algemene kosten
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen
Investeringen
Opbrengst verkochte vaste activa
Algemene bedrijfsgegevens
Aantal bedrijven
Aantal werkz. pers. per eind september
Aantal werkzame personen per eind september
Gemiddelde opslagduur akt. detailhandel
Gemiddelde opslagduur activiteit detailhandel
Winkelomzet per m2 verkoopvloeroppervlak