Bedrijfssparen; 1994 - 2008

Bedrijfssparen; 1994 - 2008

Perioden Bedrijfssparen totaal Aantal bedrijfsspaarrekeningen Aantal per 31 december (x 1 000) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Inleg Totale inleg (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Inleg Inleg wet '94 (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Inleg Inleg levensloop (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Terugbetaling Totaal terugbetaald (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Terugbetaling Terugbetaald wet '94 (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Terugbetaling waarvan door Deblokkering (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Terugbetaling waarvan door Vrijgekomen bedragen (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Terugbetaling Terugbetaald levensloop (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Rente Rente wet '94 (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Besparingen Totale besparingen (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Besparingen Besparingen wet '94 (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Besparingen Besparingen levensloop (mln euro) Bedrijfssparen totaal Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen Mutaties Tegoed per 31 december (mln euro) Spaarloonregeling (31 december) Aantal rekeningen (x 1 000) Spaarloonregeling (31 december) Tegoed op spaarloon (mln euro) Levensloopregeling (31 december) Aantal rekeningen / verzekeringen (x 1 000) Levensloopregeling (31 december) Tegoed op levensloop (mln euro)
1994 1.944 . . . . . . . 1.031 1.031 . . .
1995 2.727 2.051 2.051 392 392 392 . 69 1.728 1.728 2.759 1.720 1.659
1996 3.215 1.889 1.889 608 608 608 . 104 1.385 1.385 4.145 2.230 2.729
1997 3.690 2.091 2.091 1.046 1.046 1.046 . 117 1.162 1.162 5.306 2.641 3.663
1998 4.066 2.123 2.123 1.218 1.218 815 403 136 1.041 1.041 6.377 2.887 4.290
1999 4.384 2.224 2.224 1.739 1.739 1.263 476 119 604 604 6.993 3.114 4.649
2000 4.778 2.169 2.169 1.777 1.777 1.187 590 130 522 522 7.498 3.451 5.002
2001 5.153 2.793 2.793 2.284 2.284 1.607 677 140 649 649 8.106 3.727 5.434
2002 5.307 2.834 2.834 2.331 2.331 1.416 915 172 675 675 8.779 4.080 5.970
2003 4.883 1.474 1.474 5.860 5.860 4.514 1.346 37 -4.349 -4.349 4.429 3.970 3.750
2004 4.044 1.382 1.382 1.336 1.336 1.184 152 36 82 82 4.556 3.786 4.488
2005 3.757 1.415 1.415 3.771 3.771 2.747 1.024 45 -2.311 -2.311 2.236 3.532 2.182
2006 3.799 2.045 1.133 912 . 691 392 299 . 40 . 482 . 3.663 3.444 2.673 220 944
2007 3.690 1.934 1.094 840 688 635 335 300 53 30 1.327 490 837 4.931 3.308 3.115 269 1.774
2008 3.624 1.815 1.032 783 674 561 286 275 113 58 1.253 529 723 6.064 3.291 3.546 271 2.490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de
financiële markten, gegevens over sparen door
particulieren via de werkgever (bedrijfssparen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er
zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het
beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 17 augustus 2009:
De cijfers voor 2008 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfssparen totaal
Aantal bedrijfsspaarrekeningen
Aantal per 31 december
Tegoeden bij de bedrijfsspaarrekeningen
Mutaties
Inleg
Totale inleg
Inleg wet '94
Inleg levensloop
Terugbetaling
Totaal terugbetaald
Terugbetaald wet '94
waarvan door
Deblokkering
Opname van gelden voordat de reguliere blokkeringstijd van vier jaar is
verstreken. Tussentijds opnemen is (soms met aanvullende voorwaarden)
mogelijk:
- voor het voldoen van premies van bepaalde levensverzekeringen;
- bij de aankoop van een eigen huis;
- bij het opnemen van onbetaald verlof;
- voor de start van een eigen onderneming;
- voor studiekosten;
- voor de financiering van kinderopvang (vanaf 1 januari 2005);
- voor de kosten van de procedure Erkenning verworven competenties
(EVC-procedure) (vanaf 1 januari 2007).
Vrijgekomen bedragen
Vrijgekomen bedragen nadat de reguliere blokkeringsperiode van vier jaar
is verstreken.
Terugbetaald levensloop
Rente
Rente wet '94
De rente is vrij opneembaar tot een bedrag van 454 euro belastingvrij
en wordt niet verrekend met de algemene belastingvrijstelling.
Besparingen
Totale besparingen
Besparingen wet '94
De besparingen worden gevormd door het saldo van de inleggingen
en de terugbetalingen vermeerderd met de rente.
Besparingen levensloop
De besparingen worden gevormd door het saldo van de inleggingen
en de terugbetalingen vermeerderd met de overige mutaties.
Tegoed per 31 december
Spaarloonregeling (31 december)
Periodiek of eenmalig houdt de werkgever een bedrag in van het brutoloon,
dat gestort wordt op een aparte spaarloonrekening (of effectenrekening)
van de werknemer. Elk jaar kent een maximaal spaarbedrag dat na vier jaar
geblokkeerd te zijn, belastingvrij kan worden opgenomen. Tussentijds
opnemen is (soms met aanvullende voorwaarden) mogelijk:
- voor het voldoen van premies van bepaalde levensverzekeringen;
- bij de aankoop van een eigen huis;
- bij het opnemen van onbetaald verlof;
- voor de start van een eigen onderneming;
- voor studiekosten;
- voor de financiering van kinderopvang (vanaf 1 januari 2005);
- voor de kosten van de procedure Erkenning verworven competenties
(EVC-procedure) (vanaf 1 januari 2007).
De rente is vrij opneembaar tot een bepaald bedrag (belastingvrij) en
wordt niet verrekend met de algemene belastingvrijstelling.
Aantal rekeningen
Tegoed op spaarloon
Levensloopregeling (31 december)
Volgens Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en
introductie levensloopregelingen. Jaarlijks mag 12% van het bruto
jaarloon worden ingelegd tot een maximum van 210% van het bruto
jaarsalaris.
Met het gespaarde tegoed kunnen periodes van onbetaald verlof worden
gefinancierd. De inleg kan worden gestort op een spaar- of beleggings-
rekening (levenslooprekening) of worden gebruikt als premie voor een
kapitaalverzekering (levensloopverzekering).
Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder maar dan nog
geen 56 jaar zijn, geldt het percentage van 12% niet. Zij mogen een
bedrag storten tot een plafond van 210% van het bruto jaarloon.
Werknemers kunnen het tot 31 december 2005 opgebouwde kapitaal voor
prepensioen overhevelen naar de levensloopregeling. Overheveling is
slechts mogelijk als de werkgever en pensioenuitvoerder deze optie
aanbieden. De overheveling telt niet mee voor de maximale storting van
12% per jaar. De totale inleg moet echter wel onder het maximum van 210%
van het bruto jaarsalaris blijven.
Aantal rekeningen / verzekeringen
Tegoed op levensloop