Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014

Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014

Perioden Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Urk (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen IJmuiden (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Den Helder (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Stellendam (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Harlingen (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Lauwersoog (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Vlissingen (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Scheveningen (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Breskens (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Den Oever (mln euro) Aanvoer van vis Omzet van visafslagen Colijnsplaat (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Schol (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Tong (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Kabeljauw (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Makreel (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Tarbot (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Schar (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Wijting (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Garnaal (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Mossel (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Oester (mln euro) Aanvoer van vis Waarde aanvoer verse vis Kokkel (mln euro) Oppervlakte schelpdiercultures Mosselen Totaal (ha) Oppervlakte schelpdiercultures Mosselen Waddenzee (ha) Oppervlakte schelpdiercultures Mosselen Oosterschelde (ha) Oppervlakte schelpdiercultures Oesters Totaal (ha) Oppervlakte schelpdiercultures Oesters Grevelingen (ha) Oppervlakte schelpdiercultures Oesters Oosterschelde (ha) Productie schelpdieren en viskweek Mossel totaal (mln kg) Productie schelpdieren en viskweek Mossel Zeeland (mln kg) Productie schelpdieren en viskweek Mossel Waddenzee (mln kg) Productie schelpdieren en viskweek Kokkel (mln kg) Productie schelpdieren en viskweek Palingkweek (mln kg)
2011* 99,9 48,1 18,0 20,3 5,6 14,1 27,4 26,6 6,8 14,3 2,4 68,7 101,2 13,7 0,7 20,3 4,8 1,2 28,3 44,4 3,1 . 5.311 3.298 2.013 2.050 550 1.500 32,4 15,1 17,3 . 2,1
2012* 93,1 49,3 21,1 20,2 10,7 24,3 26,8 25,4 8,8 17,8 2,2 73,5 96,6 12,7 0,9 18,2 5,1 1,1 53,2 58,4 3,3 . 5.311 3.298 2.013 2.050 550 1.500 33,4 25,8 7,6 . 1,8
2013* 95,2 48,2 19,3 19,3 20,0 21,5 25,2 22,4 7,3 19,1 2,2 70,1 93,1 10,0 1,0 20,5 4,2 1,1 63,8 54,3 3,6 . 5.508 3.308 2.200 2.050 550 1.500 26,8 17,6 9,2 . 2,9
2014* 86,4 51,8 20,3 21,5 19,2 18,2 24,3 22,3 8,8 18,2 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: © pvis.nl
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De in deze tabel opgenomen gegevens gaan over de zee- en kustvisserij, schelpdierkwekerij en viskwekerij. De tabel geeft informatie over de Nederlandse visserijvloot, de aanvoer van vis bij de Nederlandse visafslagen, de productie en cultuuroppervlakte van schelpdieren, de palingkweek in Nederland en het totaal van visvangst en viskweek in de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
De gegevens over 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van vis
Aanvoer van vis door Nederlandse en buitenlandse vissersschepen op de
Nederlandse visafslagen. Van de aanvoer wordt zowel de omzet van de
visafslagen als de waarde van 11 belangrijke vissoorten weergegeven.
Met uitzondering van haring verloopt de aanvoer van verse vis naar
de handelaar of afnemer grotendeels via de visafslagen. Diepgevroren vis
wordt niet via de afslagen verhandeld. Driekwart van de aangevoerde
hoeveelheid vis bestaat uit diepvriesvis.
Omzet van visafslagen
De omzet van de Nederlandse visafslagen met betrekking tot de aanvoer van
en de handel in verse vis en schaaldieren door de zee- en kustvisserij.
Het gaat hier om de totale aanvoer, exclusief schelpdieren, dat wil zeggen
alle aangevoerde vis- en schaaldiersoorten.
Urk
Visafslagen Urk en Harlingen zijn in december 2008 gefuseerd
in "Visveiling Urk".
IJmuiden
Den Helder
Stellendam
Harlingen
Visafslagen Urk en Harlingen zijn in december 2008 gefuseerd
in "Visveiling Urk".
Op de locatie Harlingen worden sinds november 2010 uitsluitend garnalen
verhandeld.
Lauwersoog
Vlissingen
Scheveningen
Breskens
Den Oever
Colijnsplaat
Waarde aanvoer verse vis
De waarde van verse vis, schaal- en schelpdieren heeft betrekking
op de aanvoer van de belangrijkste soorten op Nederlandse visafslagen
door Nederlandse en buitenlandse vissers. Het deel van de aanvoer dat
direct naar een handelaar of afnemer gaat is hier niet inbegrepen.
Schol
Tong
Kabeljauw
Makreel
Tarbot
Schar
Wijting
Garnaal
Mossel
Oester
Kokkel
Oppervlakte schelpdiercultures
Aantal door de overheid verhuurde hectares ten behoeve van de
mossel- en oestercultures naar verschillende uitzetplaatsen.
Peildatum is 31 december van het verslagjaar.
Mosselen
Mosselen leven bovengronds. Ze vestigen zich op een harde ondergrond
zoals stenen, palen en lege schelpen. De mossel moet ten minste de helft
van de tijd onder water staan. Krabben en zeesterren zijn hun grootste
natuurlijke vijanden.
Totaal
Waddenzee
Oosterschelde
Oesters
Oesterbanken komen in de Zeeuwse wateren voor, op ondiepe plaatsen.
Na twee tot vier jaar is de oester groot genoeg voor consumptie.
Jaarlijks is de productie zo'n dertig miljoen stuks. Vijf procent van het
marktaanbod bestaat uit platte oester, het overige deel is creuse.
Totaal
Grevelingen
Oosterschelde
Productie schelpdieren en viskweek
Productie schelpdiercultures en viskweek.
De opkweek van oesters en mosselen is een teelt waarbij wordt ingegrepen
in het groeiproces ten einde de productie te stimuleren. Het is een vorm
van aquacultuur. Ingrijpen kan bijvoorbeeld door de bestanden regelmatig
aan te vullen en te beschermen tegen roofdieren. Teelt impliceert ook de
volle eigendom of mede-eigendom van de gekweekte schelpdieren.
Mossel totaal
Mossel Zeeland
Mossel Waddenzee
De meeste mosselpercelen in Nederland zijn in de Waddenzee gelegen. De
veiling voor de aanvoer van mosselen en de verwerkende bedrijven zijn
echter in Yerseke gevestigd en ook de kwekers zijn in die omgeving te
vinden.
Kokkel
Berekend uit versgewicht op basis van 15% vlees, dus totaal gewicht x
0,15.
Palingkweek
In levend gewicht.
De palingkwekerij heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt, die de
verkleinde aanvoer uit de traditionele visvangst kan aanvullen.
De Europese paling wordt geboren in de Sargasso Zee in de buurt van
Bermuda. De palinglarfjes worden met de stroming naar onze kusten
gevoerd.
Tijdens die tocht van 7000 kilometer veranderen de larven in glasaaltjes
van 7 tot 9 centimeter lang met een gewicht van 0,3 gram.
Het is al een aantal jaren economisch haalbaar de glasaal te vangen en op
te kweken tot het formaat van consumptie-aal van 130 gram. De afzet van
paling van kwekerijen gaat hoofdzakelijk via handelaren of rechtstreeks
naar de horeca.