Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014


De in deze tabel opgenomen gegevens gaan over de zee- en kustvisserij, schelpdierkwekerij en viskwekerij. De tabel geeft informatie over de Nederlandse visserijvloot, de aanvoer van vis bij de Nederlandse visafslagen, de productie en cultuuroppervlakte van schelpdieren, de palingkweek in Nederland en het totaal van visvangst en viskweek in de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
De gegevens over 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 27 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur, 1987-2014

Perioden Aanvoer van visOmzet van visafslagenUrk (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenIJmuiden (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenDen Helder (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenStellendam (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenHarlingen (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenLauwersoog (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenVlissingen (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenScheveningen (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenBreskens (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenDen Oever (mln euro) Aanvoer van visOmzet van visafslagenColijnsplaat (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visSchol (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visTong (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visKabeljauw (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visMakreel (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visTarbot (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visSchar (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visWijting (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visGarnaal (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visMossel (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visOester (mln euro) Aanvoer van visWaarde aanvoer verse visKokkel (mln euro) Oppervlakte schelpdierculturesMosselenTotaal (ha) Oppervlakte schelpdierculturesMosselenWaddenzee (ha) Oppervlakte schelpdierculturesMosselenOosterschelde (ha) Oppervlakte schelpdierculturesOestersTotaal (ha) Oppervlakte schelpdierculturesOestersGrevelingen (ha) Oppervlakte schelpdierculturesOestersOosterschelde (ha) Productie schelpdieren en viskweekMossel totaal (mln kg) Productie schelpdieren en viskweekMossel Zeeland (mln kg) Productie schelpdieren en viskweekMossel Waddenzee (mln kg) Productie schelpdieren en viskweekKokkel (mln kg) Productie schelpdieren en viskweekPalingkweek (mln kg)
2011* 99,9 48,1 18,0 20,3 5,6 14,1 27,4 26,6 6,8 14,3 2,4 68,7 101,2 13,7 0,7 20,3 4,8 1,2 28,3 44,4 3,1 . 5.311 3.298 2.013 2.050 550 1.500 32,4 15,1 17,3 . 2,1
2012* 93,1 49,3 21,1 20,2 10,7 24,3 26,8 25,4 8,8 17,8 2,2 73,5 96,6 12,7 0,9 18,2 5,1 1,1 53,2 58,4 3,3 . 5.311 3.298 2.013 2.050 550 1.500 33,4 25,8 7,6 . 1,8
2013* 95,2 48,2 19,3 19,3 20,0 21,5 25,2 22,4 7,3 19,1 2,2 70,1 93,1 10,0 1,0 20,5 4,2 1,1 63,8 54,3 3,6 . 5.508 3.308 2.200 2.050 550 1.500 26,8 17,6 9,2 . 2,9
2014* 86,4 51,8 20,3 21,5 19,2 18,2 24,3 22,3 8,8 18,2 2,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: © pvis.nl
Verklaring van tekens