Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2013

Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2013

Geslacht Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Rechthebbenden ouderschapsverlof (x 1 000) Totaal opgenomen ouderschapsverlof (x 1 000) Betaald ouderschapsverlof (x 1 000) Duur ouderschapsverlof (maanden) Uren ouderschapsverlof per week (uur) Arbeidsduur gebruikers (uur)
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2001 na revisie 262 52 24 9 11 29
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2002 273 63 36 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2003 269 71 39 8 11 29
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2004 266 72 42 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2005 270 79 46 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2006 258 77 47 10 9 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2007 260 76 40 9 10 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2008 257 70 38 11 10 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2009 264 79 43 11 10 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2010 258 83 48 12 9 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2011 265 101 53 14 9 31
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2012 261 97 50 14 9 30
Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2013 247 100 50 13 10 32
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2001 na revisie 155 15 8 11 8 36
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2002 160 23 13 11 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2003 153 23 13 10 8 36
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2004 152 26 17 10 9 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2005 150 27 15 11 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2006 144 29 19 11 9 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2007 141 25 12 11 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2008 138 25 14 13 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2009 136 26 13 14 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2010 136 31 18 14 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2011 137 37 20 18 8 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2012 129 27 13 17 7 37
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2013 124 29 15 16 8 39
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2001 na revisie 105 37 15 8 13 25
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2002 112 40 23 8 12 25
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2003 115 48 26 8 12 26
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2004 114 46 26 9 11 26
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2005 120 51 30 8 11 26
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2006 114 48 28 9 10 27
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2007 120 50 27 9 10 27
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2008 119 45 25 10 11 27
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2009 128 53 30 10 12 28
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2010 122 52 30 11 10 27
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2011 128 63 32 12 10 27
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2012 132 70 37 13 10 28
Vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2013 124 71 35 12 10 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik en de duur van ouderschapsverlof naar geslacht.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Rechthebbenden ouderschapsverlof
Werknemers met werk van 12 uur of meer per week en kind(eren) van 0-8
jaar, die voor een of meerdere van die kinderen nog recht hebben op
ouderschapsverlof of op moment van enquêteren nog van dit recht gebruik
maken.
Totaal opgenomen ouderschapsverlof
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête
ouderschapsverlof heeft opgenomen. Dit kunnen zowel personen zijn, die
het ouderschapsverlof in het afgelopen jaar volledig hebben gebruikt, als
personen die op het moment van enquêteren van ouderschapsverlof gebruik
maken.
Betaald ouderschapsverlof
Geheel of gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Duur ouderschapsverlof
Gemiddelde duur van het opgenomen ouderschapsverlof in maanden
Uren ouderschapsverlof per week
Gemiddeld aantal uren opgenomen ouderschapsverlof per week.
Arbeidsduur gebruikers
Gemiddelde arbeidsduur van de gebruikers van ouderschapsverlof in uren
per week, inclusief de ouderschapsverlofuren.