Research en Development; bedrijfstakken (SBI'93), landsdeel 2002 - 2007

Research en Development; bedrijfstakken (SBI'93), landsdeel 2002 - 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel (arbeidsjaren)
Totaal bedrijfstakken Nederland 2002 4.543 47.034
Totaal bedrijfstakken Nederland 2003 4.804 44.485
Totaal bedrijfstakken Nederland 2005 5.169 48.587
Totaal bedrijfstakken Nederland 2007 5.495 49.246
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2002 208 2.262
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2003 278 2.233
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2005 231 2.273
Totaal bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2007 245 2.354
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2002 708 8.855
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2003 690 8.209
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2005 686 8.157
Totaal bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2007 712 8.416
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2002 1.623 17.982
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2003 1.699 16.129
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2005 1.673 16.727
Totaal bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2007 2.040 17.814
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2002 2.004 17.934
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2003 2.138 17.914
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2005 2.579 21.431
Totaal bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2007 2.499 20.662
D Industrie Nederland 2002 3.454 32.468
D Industrie Nederland 2003 3.750 32.080
D Industrie Nederland 2005 3.989 33.546
D Industrie Nederland 2007 4.010 31.584
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2002 168 1.776
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2003 243 1.823
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2005 186 1.603
D Industrie Noord-Nederland (LD) 2007 187 1.456
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2002 492 5.892
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2003 474 5.350
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2005 531 5.819
D Industrie Oost-Nederland (LD) 2007 481 5.518
D Industrie West-Nederland (LD) 2002 1.008 9.582
D Industrie West-Nederland (LD) 2003 1.113 9.640
D Industrie West-Nederland (LD) 2005 953 8.469
D Industrie West-Nederland (LD) 2007 1.247 9.667
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2002 1.786 15.218
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2003 1.920 15.267
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2005 2.319 17.656
D Industrie Zuid-Nederland (LD) 2007 2.214 17.303
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2002 884 12.466
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2003 839 10.706
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2005 977 13.317
5000f Commerciële en milieudiensten Nederland 2007 1.284 15.419
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2002 23 344
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2003 19 275
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2005 36 582
5000f Commerciële en milieudiensten Noord-Nederland (LD) 2007 46 818
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2002 206 2.802
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2003 206 2.723
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2005 145 2.249
5000f Commerciële en milieudiensten Oost-Nederland (LD) 2007 217 2.724
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2002 464 6.912
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2003 434 5.469
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2005 563 6.971
5000f Commerciële en milieudiensten West-Nederland (LD) 2007 631 6.882
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2002 191 2.048
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2003 180 2.238
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2005 233 3.515
5000f Commerciële en milieudiensten Zuid-Nederland (LD) 2007 258 3.048
Overige bedrijfstakken Nederland 2002 204 2.101
Overige bedrijfstakken Nederland 2003 215 1.700
Overige bedrijfstakken Nederland 2005 204 1.724
Overige bedrijfstakken Nederland 2007 201 2.243
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2002 17 143
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2003 15 134
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2005 9 89
Overige bedrijfstakken Noord-Nederland (LD) 2007 12 81
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2002 10 161
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2003 9 136
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2005 11 88
Overige bedrijfstakken Oost-Nederland (LD) 2007 13 174
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2002 150 1.488
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2003 152 1.021
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2005 157 1.287
Overige bedrijfstakken West-Nederland (LD) 2007 162 1.265
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2002 27 309
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2003 38 409
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2005 28 260
Overige bedrijfstakken Zuid-Nederland (LD) 2007 26 311
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research
en development (R&D) van bedrijven in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (industrie, diensten en
overige bedrijfstakken) en landsdeel.

Gegevens beschikbaar van:
2002 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 maart 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op
het gebied van research en development (R&D). De door het personeel
bestede tijd aan R&D-activiteiten is uitgedrukt in arbeidsjaren.