Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 2002-2009

Research en Development; uitgaven en personeel naar provincie, 2002-2009

Regio's Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Totaal R&D-uitgaven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Bedrijven (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Researchinstellingen (mln euro) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Totaal arbeidsjaren (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Bedrijven (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Hoger onderwijsinstellingen (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Researchinstellingen (arbeidsjaren)
Nederland 2002 8.747 4.543 3.040 1.164 91.555 47.034 30.800 13.721
Nederland 2003 9.147 4.804 3.127 1.216 90.147 44.485 31.370 14.292
Nederland 2005 9.772 5.169 3.387 1.216 93.602 48.587 32.309 12.706
Nederland 2007 10.342 5.495 3.588 1.259 93.786 49.246 32.400 12.140
Nederland 2009 10.408 4.900 4.181 1.327 87.874 42.336 34.122 11.416
Noord-Nederland (LD) 2002 . 208 . x . 2.262 . x
Noord-Nederland (LD) 2003 607 278 x x 5.460 2.232 x x
Noord-Nederland (LD) 2005 583 231 x x 5.564 2.273 x x
Noord-Nederland (LD) 2007 589 245 x x 5.353 2.354 x x
Noord-Nederland (LD) 2009 665 250 x x 5.286 2.026 x x
Oost-Nederland (LD) 2002 . 708 . x . 8.855 . x
Oost-Nederland (LD) 2003 1.654 690 x x 18.107 8.208 x x
Oost-Nederland (LD) 2005 1.734 686 x x 18.095 8.157 x x
Oost-Nederland (LD) 2007 1.756 712 x x 17.885 8.416 x x
Oost-Nederland (LD) 2009 1.890 837 x x 17.605 8.686 x x
West-Nederland (LD) 2002 . 1.623 . 750 . 17.982 . 9.190
West-Nederland (LD) 2003 4.340 1.699 1.838 804 44.540 16.130 18.825 9.586
West-Nederland (LD) 2005 4.416 1.673 1.956 786 43.942 16.727 18.659 8.556
West-Nederland (LD) 2007 4.992 2.040 2.082 871 45.064 17.814 18.744 8.507
West-Nederland (LD) 2009 5.225 1.825 2.512 889 43.127 15.299 20.081 7.747
Zuid-Nederland (LD) 2002 . 2.004 . x . 17.934 . x
Zuid-Nederland (LD) 2003 2.546 2.138 x x 22.034 17.914 x x
Zuid-Nederland (LD) 2005 3.039 2.579 x x 25.999 21.431 x x
Zuid-Nederland (LD) 2007 3.006 2.499 x x 25.484 20.662 x x
Zuid-Nederland (LD) 2009 2.628 1.988 x x 21.856 16.325 x x
Groningen (PV) 2002 . 76 . x . 777 . x
Groningen (PV) 2003 366 48 x x 3.674 604 x x
Groningen (PV) 2005 386 56 x x 3.864 756 x x
Groningen (PV) 2007 374 34 x x 3.369 418 x x
Groningen (PV) 2009 474 76 x x 3.719 614 x x
Friesland (PV) 2002 . 86 . x . 923 . x
Friesland (PV) 2003 118 117 x x 968 946 x x
Friesland (PV) 2005 115 111 x x 1.071 1.018 x x
Friesland (PV) 2007 115 113 x x 1.034 1.013 x x
Friesland (PV) 2009 139 134 x x 1.048 990 x x
Drenthe (PV) 2002 . 46 . x . 562 . x
Drenthe (PV) 2003 123 113 x x 817 682 x x
Drenthe (PV) 2005 82 64 x x 629 499 x x
Drenthe (PV) 2007 100 98 x x 949 923 x x
Drenthe (PV) 2009 52 41 x x 519 423 x x
Overijssel (PV) 2002 . 242 . x . 3.630 . x
Overijssel (PV) 2003 393 206 x x 4.862 3.009 x x
Overijssel (PV) 2005 375 162 x x 4.494 2.446 x x
Overijssel (PV) 2007 488 244 x x 5.464 3.372 x x
Overijssel (PV) 2009 527 295 x x 5.517 3.638 x x
Flevoland (PV) 2002 . 31 . x . 367 . x
Flevoland (PV) 2003 119 40 x x 1.329 455 x x
Flevoland (PV) 2005 139 61 x x 1.474 731 x x
Flevoland (PV) 2007 157 76 x x 1.724 970 x x
Flevoland (PV) 2009 154 58 x x 1.467 646 x x
Gelderland (PV) 2002 . 435 . x . 4.858 . x
Gelderland (PV) 2003 1.142 444 x x 11.916 4.744 x x
Gelderland (PV) 2005 1.220 463 x x 12.127 4.979 x x
Gelderland (PV) 2007 1.111 391 x x 10.698 4.075 x x
Gelderland (PV) 2009 1.210 484 x x 10.620 4.402 x x
Utrecht (PV) 2002 . 218 . x . 2.613 . x
Utrecht (PV) 2003 870 221 x x 8.895 2.121 x x
Utrecht (PV) 2005 928 272 x x 9.301 2.921 x x
Utrecht (PV) 2007 1.032 368 x x 9.701 3.488 x x
Utrecht (PV) 2009 1.005 206 x x 8.420 1.880 x x
Noord-Holland (PV) 2002 . 744 . x . 7.468 . x
Noord-Holland (PV) 2003 1.595 747 x x 16.655 6.970 x x
Noord-Holland (PV) 2005 1.505 572 x x 15.403 5.921 x x
Noord-Holland (PV) 2007 1.748 701 x x 16.367 6.436 x x
Noord-Holland (PV) 2009 1.839 658 x x 15.318 5.759 x x
Zuid-Holland (PV) 2002 . 577 . x . 7.143 . x
Zuid-Holland (PV) 2003 1.798 660 x x 18.181 6.310 x x
Zuid-Holland (PV) 2005 1.925 776 x x 18.665 7.367 x x
Zuid-Holland (PV) 2007 2.147 910 x x 18.159 7.115 x x
Zuid-Holland (PV) 2009 2.305 895 x x 18.841 7.226 x x
Zeeland (PV) 2002 . 83 . x . 757 . x
Zeeland (PV) 2003 77 71 x x 810 729 x x
Zeeland (PV) 2005 58 53 x x 573 518 x x
Zeeland (PV) 2007 66 61 x x 838 774 x x
Zeeland (PV) 2009 76 66 x x 549 433 x x
Noord-Brabant (PV) 2002 . 1.677 . x . 14.235 . x
Noord-Brabant (PV) 2003 1.894 1.672 x x 16.004 13.729 x x
Noord-Brabant (PV) 2005 2.353 2.099 x x 19.128 16.527 x x
Noord-Brabant (PV) 2007 2.443 2.165 x x 20.009 17.345 x x
Noord-Brabant (PV) 2009 2.025 1.635 x x 16.755 13.287 x x
Limburg (PV) 2002 . 327 . x . 3.700 . x
Limburg (PV) 2003 652 466 x x 6.030 4.185 x x
Limburg (PV) 2005 687 481 x x 6.869 4.903 x x
Limburg (PV) 2007 563 333 x x 5.475 3.317 x x
Limburg (PV) 2009 603 354 x x 5.101 3.038 x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research
en development (R&D) van bedrijven, researchinstellingen en Hoger
onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met
eigen personeel in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- bedrijven;
- instellingen, bestaande uit:
* onderzoeksinstellingen;
* rijksdiensten;
* instellingen zorg en welzijn;
* overige instellingen.
- Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
* de publiek gefinancierde universiteiten;
* de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
* het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Totaal R&D-uitgaven
Totaal aan door met het eigen personeel verrichte R&D-uitgaven door
bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer
werkzame personen.
Bedrijven
Bedrijven inclusief researchinstellingen gelieerd aan bedrijven met 10 en
meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Researchinstellingen
Instellingen met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen, bestaande uit:
- onderzoeksinstellingen;
- rijksdiensten;
- instellingen zorg en welzijn;
- overige instellingen.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op
het gebied van research en development (R&D). De door het personeel
bestede tijd aan R&D-activiteiten is uitgedrukt in arbeidsjaren.
Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is,
telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar.
Totaal arbeidsjaren
Totaal arbeidsjaren van de bedrijven, researchinstellingen en hoger
onderwijsinstellingen.
Bedrijven
Bedrijven (inclusief researchinstellingen gelieerd aan bedrijven) met 10
en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen
Hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
Researchinstellingen
Instellingen met 10 en meer werkzame personen.
Instellingen, bestaande uit:
- onderzoeksinstellingen;
- rijksdiensten;
- instellingen zorg en welzijn;
- overige instellingen.