Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI 2008, 2004 - 2010

Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI 2008, 2004 - 2010

Perioden Indexcijfers omzet (2008 = 100) Omzetwaarde (mln euro) Omzetontwikkeling Waarde (%) Omzetontwikkeling Cumulatieve waarde (%)
2009 week 49 - 52 107,1 2.561 0,2 2,4
2009 week 49 - 53 (5 weken) 131,8 3.151 23,3 4,3
2009 week 01 - 52 (gemiddelde) 102,4 2.448 2,4 2,4
2009 week 01 - 53 (gemiddelde) 104,3 2.494 4,3 4,3
2010 week 01 - 04 98,9 2.365 -0,1 -0,1
2010 week 05 - 08 102,1 2.440 0,3 0,1
2010 week 09 - 12 104,5 2.498 2,4 0,9
2010 week 13 - 16 107,3 2.564 1,1 0,9
2010 week 17 - 20 107,8 2.576 3,0 1,3
2010 week 21 - 24 107,7 2.574 1,4 1,3
2010 week 25 - 28 108,2 2.587 3,7 1,7
2010 week 29 - 32 99,3 2.374 2,2 1,8
2010 week 33 - 36 104,0 2.485 2,7 1,9
2010 week 37 - 40 102,7 2.456 3,1 2,0
2010 week 41 - 44 104,5 2.497 3,9 2,2
2010 week 45 - 48 106,2 2.537 4,4 2,3
2010 week 49 - 52 112,8 2.697 5,3 2,6
2010 week 01 - 52 (gemiddelde) 105,1 2.513 2,6 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de vierwekelijkse ontwikkeling van de
omzet van supermarkten.
Doordat de financiële verslaglegging in de supermarktbranche veelal is
gebaseerd op periodes van vier weken, is er vanuit die branche veel vraag
naar gegevens over ontwikkelingen over die periodes. Daarom publiceert het
CBS naast de maandelijkse omzetontwikkeling ook vierwekelijkse cijfers.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar
2008 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor). Naast deze ontwikkelingscijfers zijn ook
omzetbedragen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 oktober 2012:
Deze tabel is gestopt per week 49 - 52 van 2010. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel is met ingang van verslagjaar 2011 beëindigd. Het CBS brengt voor de vierwekelijkse cijfers geen nieuwe tabel uit. Omzetontwikkelingen op maandbasis blijven wel beschikbaar. Deze cijfers zijn terug te vinden in de tabel ‘Detailhandel, omzetontwikkeling, SBI 2008’, zie par. 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Het indexcijfer is gebaseerd op het jaarlijks vierwekelijkse gemiddelde.
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in de basisperiode.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de supermarktactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bij de vierwekelijkse cijfers van de supermarkten is de btw inbegrepen in
de omzet.
Omzetwaarde
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de supermarktactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Nevenactiviteiten zijn
bijvoorbeeld groothandelsactiviteiten of dienstverlening.
Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het)
eigen concernverband. Bij de vierwekelijkse cijfers van de supermarkten is
de btw inbegrepen in de omzet.
Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
inclusief btw. De omzet omvat zowel de supermarktactiviteiten
(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en
bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bij de vierwekelijkse cijfers van de supermarkten is de btw inbegrepen in
de omzet.
De omzetontwikkeling is de verandering in procenten ten opzichte van
dezelfde vierwekelijkse periode van het jaar ervoor en is berekend aan de
hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet afgeronde indexcijfers.
Cumulatieve waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
De cumulatieve ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan vanaf
januari tot en met de gekozen maand van een bepaald jaar ten opzichte van
de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Het CBS berekent deze
ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers.