Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI 2008, 2004 - 2010

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over de vierwekelijkse ontwikkeling van de
omzet van supermarkten.
Doordat de financiële verslaglegging in de supermarktbranche veelal is
gebaseerd op periodes van vier weken, is er vanuit die branche veel vraag
naar gegevens over ontwikkelingen over die periodes. Daarom publiceert het
CBS naast de maandelijkse omzetontwikkeling ook vierwekelijkse cijfers.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar
2008 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor). Naast deze ontwikkelingscijfers zijn ook
omzetbedragen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 oktober 2012:
Deze tabel is gestopt per week 49 - 52 van 2010. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel is met ingang van verslagjaar 2011 beëindigd. Het CBS brengt voor de vierwekelijkse cijfers geen nieuwe tabel uit. Omzetontwikkelingen op maandbasis blijven wel beschikbaar. Deze cijfers zijn terug te vinden in de tabel ‘Detailhandel, omzetontwikkeling, SBI 2008’, zie par. 3.

Supermarkten; vierwekelijkse omzetontwikkeling, SBI 2008, 2004 - 2010

Perioden Indexcijfers omzet (2008 = 100) Omzetwaarde (mln euro) OmzetontwikkelingWaarde (%) OmzetontwikkelingCumulatieve waarde (%)
2009 week 49 - 52 107,1 2.561 0,2 2,4
2009 week 49 - 53 (5 weken) 131,8 3.151 23,3 4,3
2009 week 01 - 52 (gemiddelde) 102,4 2.448 2,4 2,4
2009 week 01 - 53 (gemiddelde) 104,3 2.494 4,3 4,3
2010 week 01 - 04 98,9 2.365 -0,1 -0,1
2010 week 05 - 08 102,1 2.440 0,3 0,1
2010 week 09 - 12 104,5 2.498 2,4 0,9
2010 week 13 - 16 107,3 2.564 1,1 0,9
2010 week 17 - 20 107,8 2.576 3,0 1,3
2010 week 21 - 24 107,7 2.574 1,4 1,3
2010 week 25 - 28 108,2 2.587 3,7 1,7
2010 week 29 - 32 99,3 2.374 2,2 1,8
2010 week 33 - 36 104,0 2.485 2,7 1,9
2010 week 37 - 40 102,7 2.456 3,1 2,0
2010 week 41 - 44 104,5 2.497 3,9 2,2
2010 week 45 - 48 106,2 2.537 4,4 2,3
2010 week 49 - 52 112,8 2.697 5,3 2,6
2010 week 01 - 52 (gemiddelde) 105,1 2.513 2,6 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens