Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2005 - 2012

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2005 - 2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling Waarde (%)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 1e kwartaal* 131,7 0,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 2e kwartaal* 135,7 1,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 3e kwartaal* 136,2 2,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012 4e kwartaal* 132,9 1,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 134,1 1,2
462-469 Groothandel 2012 1e kwartaal* 131,5 0,3
462-469 Groothandel 2012 2e kwartaal* 135,6 1,2
462-469 Groothandel 2012 3e kwartaal* 136,3 2,4
462-469 Groothandel 2012 4e kwartaal* 132,7 1,1
462-469 Groothandel 2012* 134,0 1,3
462 Groothandel in landbouwproducten 2012 1e kwartaal* 203,6 4,4
462 Groothandel in landbouwproducten 2012 2e kwartaal* 229,4 15,2
462 Groothandel in landbouwproducten 2012 3e kwartaal* 209,9 19,2
462 Groothandel in landbouwproducten 2012 4e kwartaal* 194,5 8,0
462 Groothandel in landbouwproducten 2012* 209,3 11,6
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2012 1e kwartaal* 320,9 4,7
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2012 2e kwartaal* 389,6 22,8
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2012 3e kwartaal* 369,1 29,3
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2012 4e kwartaal* 316,1 12,6
4621 Groothandel in akkerbouwproducten 2012* 348,9 17,3
4622 Groothandel in bloemen en planten 2012 1e kwartaal* 134,4 4,1
4622 Groothandel in bloemen en planten 2012 2e kwartaal* 130,2 0,9
4622 Groothandel in bloemen en planten 2012 3e kwartaal* 107,2 -1,2
4622 Groothandel in bloemen en planten 2012 4e kwartaal* 111,2 -1,6
4622 Groothandel in bloemen en planten 2012* 120,7 0,7
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2012 1e kwartaal* 124,3 4,7
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2012 2e kwartaal* 134,6 3,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2012 3e kwartaal* 128,2 5,1
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2012 4e kwartaal* 131,8 6,5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2012* 129,7 4,8
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2012 1e kwartaal* 109,7 -3,8
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2012 2e kwartaal* 139,8 3,4
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2012 3e kwartaal* 134,0 14,7
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2012 4e kwartaal* 122,2 17,4
4631 Groothandel in groenten, fruit e.d. 2012* 126,5 7,6
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2012 1e kwartaal* 92,7 5,4
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2012 2e kwartaal* 118,6 8,9
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2012 3e kwartaal* 115,2 2,5
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2012 4e kwartaal* 128,7 2,6
4634 Groothandel in dranken, geen zuivel 2012* 113,8 4,7
4639 Groothandel in voeding algemeen 2012 1e kwartaal* 119,1 1,1
4639 Groothandel in voeding algemeen 2012 2e kwartaal* 110,2 0,5
4639 Groothandel in voeding algemeen 2012 3e kwartaal* 109,5 -3,6
4639 Groothandel in voeding algemeen 2012 4e kwartaal* 118,1 -0,5
4639 Groothandel in voeding algemeen 2012* 114,2 -0,6
464 Groothandel in non-food 2012 1e kwartaal* 126,7 -2,0
464 Groothandel in non-food 2012 2e kwartaal* 121,5 0,3
464 Groothandel in non-food 2012 3e kwartaal* 134,1 1,4
464 Groothandel in non-food 2012 4e kwartaal* 120,9 1,3
464 Groothandel in non-food 2012* 125,8 0,2
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2012 1e kwartaal* 115,3 1,8
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2012 2e kwartaal* 68,4 -10,1
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2012 3e kwartaal* 129,6 -3,8
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2012 4e kwartaal* 79,6 -3,9
4642 Groothandel in kleding en schoenen 2012* 98,2 -3,4
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2012 1e kwartaal* 80,6 -6,5
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2012 2e kwartaal* 82,0 -7,6
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2012 3e kwartaal* 76,5 -5,4
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2012 4e kwartaal* 80,0 -10,9
4643 Groothandel consumentenapparatuur 2012* 79,8 -7,7
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2012 1e kwartaal* 98,9 -0,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2012 2e kwartaal* 101,7 13,5
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2012 3e kwartaal* 119,5 11,4
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2012 4e kwartaal* 124,0 2,6
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2012* 111,0 6,5
4652 Groothandel in overige elektronica 2012 1e kwartaal* 118,7 -4,6
4652 Groothandel in overige elektronica 2012 2e kwartaal* 104,7 -3,7
4652 Groothandel in overige elektronica 2012 3e kwartaal* 111,1 -5,7
4652 Groothandel in overige elektronica 2012 4e kwartaal* 123,0 -3,0
4652 Groothandel in overige elektronica 2012* 114,4 -4,2
466 Groothandel in industriemachines 2012 1e kwartaal* 111,0 -5,1
466 Groothandel in industriemachines 2012 2e kwartaal* 122,9 2,4
466 Groothandel in industriemachines 2012 3e kwartaal* 114,3 -4,3
466 Groothandel in industriemachines 2012 4e kwartaal* 114,4 -2,1
466 Groothandel in industriemachines 2012* 115,7 -2,3
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2012 1e kwartaal* 154,8 -0,1
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2012 2e kwartaal* 151,5 -9,9
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2012 3e kwartaal* 147,7 -6,1
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2012 4e kwartaal* 142,0 -5,1
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2012* 149,0 -5,4
4671 Groothandel in olie en steenkool 2012 1e kwartaal* 220,9 3,2
4671 Groothandel in olie en steenkool 2012 2e kwartaal* 203,8 -14,5
4671 Groothandel in olie en steenkool 2012 3e kwartaal* 215,0 -6,7
4671 Groothandel in olie en steenkool 2012 4e kwartaal* 203,2 -5,0
4671 Groothandel in olie en steenkool 2012* 210,7 -6,0
4672 Groothandel in metaal en erts 2012 1e kwartaal* 138,2 -2,3
4672 Groothandel in metaal en erts 2012 2e kwartaal* 130,1 -3,5
4672 Groothandel in metaal en erts 2012 3e kwartaal* 127,8 -1,7
4672 Groothandel in metaal en erts 2012 4e kwartaal* 108,0 -9,0
4672 Groothandel in metaal en erts 2012* 126,0 -4,0
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2012 1e kwartaal* 95,2 -5,5
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2012 2e kwartaal* 107,0 -10,4
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2012 3e kwartaal* 95,5 -9,8
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2012 4e kwartaal* 97,9 -10,3
4673 Groothandel in bouwmaterialen 2012* 98,9 -9,1
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2012 1e kwartaal* 115,1 -0,2
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2012 2e kwartaal* 116,8 -2,8
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2012 3e kwartaal* 103,5 -4,5
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2012 4e kwartaal* 114,5 -1,5
4674 Groothandel metaalwaren, verwarming 2012* 112,5 -2,2
4675 Groothandel in chemische producten 2012 1e kwartaal* 108,3 -2,4
4675 Groothandel in chemische producten 2012 2e kwartaal* 121,3 -2,6
4675 Groothandel in chemische producten 2012 3e kwartaal* 102,1 2,5
4675 Groothandel in chemische producten 2012 4e kwartaal* 102,6 6,1
4675 Groothandel in chemische producten 2012* 108,6 0,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de kwartaalontwikkeling van de omzet van
de groothandel en handelsbemiddeling. De ontwikkeling wordt weergegeven
als indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als
procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor.
De gegevens kunt u uitsplitsen naar branche. Daarbij zijn de sbi's 461
(handelsbemiddeling) en 469 (niet-gespecialiseerde groothandel) niet apart
in de tabel opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers.

De ontwikkeling van sbi 46 (groothandel en handelsbemiddeling) is wel
inclusief de sbi's 461 en 469. Ook de ontwikkeling van de samentelling
462-469 (groothandel) is inclusief sbi 469.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over alle verslagperioden daarvoor zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juni 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door "Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100". Zie paragraaf 3.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de groothandels- en/of
handelsbemiddelingsactiviteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100.
Omzetontwikkeling
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de groothandels- en/of
handelsbemiddelingsactiviteiten (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.