Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Energie- en waterleidingbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008, 2003-2012

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling (%)
D Energiebedrijven 2011 december 152,8 -5,3
D Energiebedrijven 2011 4e kwartaal 133,5 -0,1
D Energiebedrijven 2011 115,1 -1,8
D Energiebedrijven 2012 januari 137,7 3,6
D Energiebedrijven 2012 februari 153,0 14,9
D Energiebedrijven 2012 maart 139,3 5,8
D Energiebedrijven 2012 1e kwartaal 143,3 8,1
D Energiebedrijven 2012 april 108,8 -5,8
D Energiebedrijven 2012 mei 97,3 5,5
D Energiebedrijven 2012 juni 93,0 -0,6
D Energiebedrijven 2012 2e kwartaal 99,7 -0,7
D Energiebedrijven 2012 juli 87,9 0,9
D Energiebedrijven 2012 augustus 87,2 -8,5
D Energiebedrijven 2012 september 90,1 -8,9
D Energiebedrijven 2012 3e kwartaal 88,4 -5,8
D Energiebedrijven 2012 oktober* 113,4 -0,2
D Energiebedrijven 2012 november* 128,0 -4,5
D Energiebedrijven 2012 december* 152,4 -0,3
D Energiebedrijven 2012 4e kwartaal* 131,3 -1,7
D Energiebedrijven 2012* 115,7 0,5
360 Waterleidingbedrijven 2011 december 109,5 -7,4
360 Waterleidingbedrijven 2011 4e kwartaal 108,3 -1,7
360 Waterleidingbedrijven 2011 108,7 0,0
360 Waterleidingbedrijven 2012 januari 112,1 -1,0
360 Waterleidingbedrijven 2012 februari 97,8 -1,7
360 Waterleidingbedrijven 2012 maart 104,6 -0,2
360 Waterleidingbedrijven 2012 1e kwartaal 104,8 -1,0
360 Waterleidingbedrijven 2012 april 104,6 -13,9
360 Waterleidingbedrijven 2012 mei 91,5 -12,4
360 Waterleidingbedrijven 2012 juni 99,3 -14,2
360 Waterleidingbedrijven 2012 2e kwartaal 98,5 -13,5
360 Waterleidingbedrijven 2012 juli 112,6 -4,9
360 Waterleidingbedrijven 2012 augustus 90,8 -6,6
360 Waterleidingbedrijven 2012 september 93,2 -11,1
360 Waterleidingbedrijven 2012 3e kwartaal 98,9 -7,4
360 Waterleidingbedrijven 2012 oktober* 108,4 -7,2
360 Waterleidingbedrijven 2012 november* 90,3 -8,4
360 Waterleidingbedrijven 2012 december* 98,1 -10,4
360 Waterleidingbedrijven 2012 4e kwartaal* 98,9 -8,7
360 Waterleidingbedrijven 2012* 100,3 -7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak energiebedrijven en in de branche waterleidingbedrijven.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 tot 2013

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 22 maart 2013.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan:
In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht, Nijverheid (excl. bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele (in dit geval: omzet) in een bepaalde periode en de waarde van
diezelfde variabele in een andere periode. De periode waarmee alle andere
perioden worden vergeleken heet de basisperiode. Deze basisperiode heeft
het indexcijfer 100.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling geeft de verandering in procenten aan ten opzichte van
dezelfde periode van het jaar ervoor. Het CBS berekent deze ontwikkeling
op basis van niet-afgeronde indexcijfers.