Detailhandel; omzetontwikkeling, 2000 - 2012


Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de detailhandel. De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 van het CBS.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven. Bij sommige branches ontbreken (tijdelijk) waarde en/of
prijs- en volumegegevens omdat de informatie onvoldoende betrouwbaar wordt geacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste vier maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 20 maart 2013:
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013 en voortgezet als "Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100".
Zie ook paragraaf 3.

Wijzigingen per 4 augustus 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheidsmarges rondom de omzetcijfers van een aantal publicatiegroepen in de detailhandel te groot zijn. Vanaf januari 2009 worden de uitkomsten van de volgende groepen niet meer gepubliceerd:

4721 Groentewinkels
4722 Slagerijen en poeliers
4764 Winkels in vrijetijdsartikelen
47641 Winkels in fietsen en bromfietsen
47762 Tuincentra
4777 Juweliers
47782 Winkels in optische artikelen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is gestopt per 20 maart 2013. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Detailhandel; omzetontwikkeling, 2000 - 2012

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzetWaarde (2005 = 100) Indexcijfers omzetPrijs (2005 = 100) Indexcijfers omzetVolume (2005 = 100) OmzetontwikkelingWaarde (%) OmzetontwikkelingPrijs (%) OmzetontwikkelingVolume (%)
Detailhandel geen apotheken 2006 105,3 101,0 104,3 5,4 1,0 4,3
Detailhandel geen apotheken 2007 109,5 101,9 107,4 3,9 0,9 3,0
Detailhandel geen apotheken 2011 109,0 109,0 100,0 1,0 2,6 -1,6
Detailhandel geen apotheken 2012 januari 99,3 108,0 91,9 0,8 2,6 -1,8
Detailhandel geen apotheken 2012 februari 95,0 109,7 86,6 0,9 2,7 -1,7
Detailhandel geen apotheken 2012 maart 112,1 113,0 99,3 2,4 2,7 -0,4
Detailhandel geen apotheken 2012 1e kwartaal 102,1 110,2 92,7 1,4 2,7 -1,2
Detailhandel geen apotheken 2012 april 104,5 113,1 92,4 -8,7 2,1 -10,5
Detailhandel geen apotheken 2012 mei 113,2 112,7 100,5 1,7 1,8 -0,1
Detailhandel geen apotheken 2012 juni 112,3 111,1 101,1 1,1 1,9 -0,9
Detailhandel geen apotheken 2012 2e kwartaal 110,0 112,3 98,0 -2,0 1,9 -3,9
Detailhandel geen apotheken 2012 juli 105,4 109,4 96,4 -4,0 1,7 -5,6
Detailhandel geen apotheken 2012 augustus 106,5 110,0 96,9 0,9 1,9 -1,0
Detailhandel geen apotheken 2012 september* 107,6 112,2 96,0 -0,2 1,8 -1,9
Detailhandel geen apotheken 2012 3e kwartaal* 106,5 110,5 96,4 -1,1 1,8 -2,9
Detailhandel geen apotheken 2012 oktober* 109,1 113,5 96,2 0,0 2,8 -2,8
Detailhandel geen apotheken 2012 november* 108,4 113,2 95,8 -1,5 2,6 -4,1
Detailhandel geen apotheken 2012 december* 121,6 112,2 108,4 -4,1 2,8 -6,7
Detailhandel geen apotheken 2012 4e kwartaal* 113,0 113,0 100,1 -2,0 2,8 -4,6
Detailhandel geen apotheken 2012* 107,9 111,5 96,8 -1,0 2,3 -3,2
Winkels in voedingsmiddelen 2006 103,7 101,6 102,1 3,7 1,6 2,1
Winkels in voedingsmiddelen 2007 108,1 102,7 105,3 4,3 1,1 3,1
Winkels in voedingsmiddelen 2011 118,6 113,1 104,9 1,6 2,1 -0,5
Winkels in voedingsmiddelen 2012 januari 111,8 113,1 98,9 2,6 2,4 0,1
Winkels in voedingsmiddelen 2012 februari 112,2 115,0 97,6 5,6 2,8 2,7
Winkels in voedingsmiddelen 2012 maart 125,6 115,0 109,2 4,4 2,4 1,9
Winkels in voedingsmiddelen 2012 1e kwartaal 116,5 114,3 101,9 4,2 2,6 1,6
Winkels in voedingsmiddelen 2012 april 117,3 115,2 101,8 -6,0 1,6 -7,5
Winkels in voedingsmiddelen 2012 mei 125,4 115,2 108,9 6,2 1,3 4,8
Winkels in voedingsmiddelen 2012 juni 126,0 115,8 108,8 4,1 1,7 2,4
Winkels in voedingsmiddelen 2012 2e kwartaal 122,9 115,4 106,5 1,3 1,6 -0,2
Winkels in voedingsmiddelen 2012 juli 116,3 115,8 100,5 -1,4 1,7 -3,0
Winkels in voedingsmiddelen 2012 augustus 123,2 115,2 106,9 7,0 1,5 5,5
Winkels in voedingsmiddelen 2012 september* 117,2 115,2 101,8 -0,3 1,8 -2,1
Winkels in voedingsmiddelen 2012 3e kwartaal* 118,9 115,4 103,0 1,7 1,7 0,1
Winkels in voedingsmiddelen 2012 oktober* 120,1 116,5 103,1 2,7 2,7 0,0
Winkels in voedingsmiddelen 2012 november* 122,8 116,9 105,0 4,5 2,9 1,6
Winkels in voedingsmiddelen 2012 december* 138,6 118,3 117,2 0,0 3,9 -3,7
Winkels in voedingsmiddelen 2012 4e kwartaal* 127,2 117,2 108,5 2,3 3,2 -0,9
Winkels in voedingsmiddelen 2012* 121,4 115,6 105,0 2,3 2,2 0,1
4711 Supermarkten 2006 104,0 101,5 102,4 4,0 1,5 2,4
4711 Supermarkten 2007 109,2 102,7 106,3 5,0 1,1 3,8
4711 Supermarkten 2011 123,9 112,9 109,8 2,1 2,2 0,0
4711 Supermarkten 2012 januari 118,3 112,7 104,9 3,2 2,5 0,7
4711 Supermarkten 2012 februari 118,5 114,8 103,2 6,6 2,9 3,6
4711 Supermarkten 2012 maart 132,5 114,8 115,4 4,9 2,4 2,4
4711 Supermarkten 2012 1e kwartaal 123,1 114,1 107,9 4,9 2,6 2,2
4711 Supermarkten 2012 april 123,3 115,0 107,3 -5,7 1,6 -7,2
4711 Supermarkten 2012 mei 132,1 115,0 114,9 7,1 1,3 5,6
4711 Supermarkten 2012 juni 132,0 115,7 114,1 4,4 1,6 2,7
4711 Supermarkten 2012 2e kwartaal 129,1 115,2 112,1 1,8 1,5 0,3
4711 Supermarkten 2012 juli 122,4 115,6 105,9 -1,1 1,6 -2,7
4711 Supermarkten 2012 augustus 130,3 115,0 113,3 7,4 1,4 6,0
4711 Supermarkten 2012 september* 123,5 114,9 107,5 0,2 1,8 -1,6
4711 Supermarkten 2012 3e kwartaal* 125,4 115,2 108,9 2,1 1,6 0,5
4711 Supermarkten 2012 oktober* 127,1 116,3 109,3 3,4 2,6 0,8
4711 Supermarkten 2012 november* 129,4 116,6 111,0 5,5 2,8 2,7
4711 Supermarkten 2012 december* 142,4 118,0 120,7 1,2 3,8 -2,5
4711 Supermarkten 2012 4e kwartaal* 133,0 117,0 113,7 3,3 3,1 0,2
4711 Supermarkten 2012* 127,7 115,4 110,7 3,0 2,2 0,8
Winkels in non-foodartikelen 2006 106,2 99,8 106,4 6,2 -0,2 6,4
Winkels in non-foodartikelen 2007 110,5 100,3 110,2 4,1 0,4 3,6
Winkels in non-foodartikelen 2011 100,9 102,1 98,9 -0,9 1,1 -2,0
Winkels in non-foodartikelen 2012 januari 87,7 99,3 88,3 -1,2 1,5 -2,6
Winkels in non-foodartikelen 2012 februari 80,3 100,8 79,7 -3,5 1,2 -4,6
Winkels in non-foodartikelen 2012 maart 101,6 106,1 95,7 1,6 1,7 -0,1
Winkels in non-foodartikelen 2012 1e kwartaal 89,8 102,1 88,0 -0,9 1,4 -2,3
Winkels in non-foodartikelen 2012 april 93,2 106,0 88,0 -12,6 1,3 -13,8
Winkels in non-foodartikelen 2012 mei 103,5 105,9 97,8 -0,9 1,3 -2,2
Winkels in non-foodartikelen 2012 juni 102,8 103,3 99,5 -0,3 1,6 -1,8
Winkels in non-foodartikelen 2012 2e kwartaal 99,9 105,0 95,1 -4,7 1,4 -6,0
Winkels in non-foodartikelen 2012 juli 96,2 99,9 96,3 -6,8 1,0 -7,6
Winkels in non-foodartikelen 2012 augustus 91,2 100,5 90,8 -5,0 0,5 -5,4
Winkels in non-foodartikelen 2012 september* 98,3 104,1 94,5 0,0 0,2 -0,1
Winkels in non-foodartikelen 2012 3e kwartaal* 95,3 101,5 93,9 -3,9 0,5 -4,5
Winkels in non-foodartikelen 2012 oktober* 99,2 105,5 94,0 -2,7 1,2 -3,9
Winkels in non-foodartikelen 2012 november* 97,0 105,2 92,2 -5,8 1,2 -6,9
Winkels in non-foodartikelen 2012 december* 114,4 103,0 111,1 -6,7 1,2 -7,8
Winkels in non-foodartikelen 2012 4e kwartaal* 103,5 104,6 99,0 -5,2 1,2 -6,3
Winkels in non-foodartikelen 2012* 97,1 103,3 94,0 -3,8 1,1 -4,9
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2006 111,7 92,2 121,3 11,8 -7,8 21,3
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2007 119,6 82,1 145,6 7,0 -10,9 20,1
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2011 103,3 65,1 158,6 -3,8 -4,5 0,8
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 januari 122,0 64,2 190,0 -2,5 -3,3 0,9
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 februari 87,4 63,9 136,7 -2,3 -3,1 0,8
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 maart 92,6 63,7 145,4 4,2 -2,9 7,2
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 1e kwartaal 100,7 64,0 157,4 -0,5 -3,1 2,7
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 april 83,2 63,4 131,2 4,3 -3,0 7,5
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 mei 98,6 63,3 155,9 3,2 -3,0 6,5
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 juni 111,8 63,3 176,8 8,9 -2,2 11,3
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 2e kwartaal 97,9 63,3 154,6 5,6 -2,7 8,6
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 juli 99,6 64,1 155,5 -9,9 -0,8 -9,1
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 augustus 97,6 63,5 153,8 -5,3 -2,4 -3,0
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 september* 103,8 63,6 163,3 10,4 -2,5 13,2
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 3e kwartaal* 100,3 63,7 157,5 -2,1 -1,9 -0,3
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 oktober* 89,8 64,2 139,9 -10,4 -0,6 -9,8
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 november* 100,2 64,8 154,7 -6,6 0,4 -7,0
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 december* 129,3 64,5 200,6 -9,9 -0,2 -9,7
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012 4e kwartaal* 106,4 64,5 165,1 -9,0 -0,1 -8,9
4743 Winkels in wit- en bruingoed 2012* 101,3 63,9 158,7 -2,0 -2,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens